Archív za 1988 rok

Strana 157

Zařízení pro ostření a čištění nožů nožových válců koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255103

Dátum: 15.02.1988

Autori: Patera Jiří, Zeidler Jaroslav, Novotný Jiří, Jursa Petr

MPK: C14B 17/14

Značky: strojů, zařízení, čištění, válců, ostření, nožových, nožů, koželužských

Text:

...otáčejícího se nožového válce. Jedná se o prácił kdy při neopatrné manipulaci může dojít ke zranění obsluhy bud drätem vytrženým z kartáče, nebo i celým kartáčem.Tyto nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na suportu brusného zařízení je posuvně nebo výkyvně uchyoen čistící kartáč.Pokrok dosažený vynálezem spočíva v tom, že lze zařadit čistění boků nožů, je-li pro daný případ potřebné, do normálního...

Kódovací zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255102

Dátum: 15.02.1988

Autori: Roubíček Karel, Lacina Václav

MPK: E05B 37/02

Značky: zámek, kódovací

Text:

...vnitřní knoflík lg.Na uvedený čep rohatky § je nasunuta pružina lg, která se svými konci opírá o podložkyKódovací kroužky 3 jsou točně nasunuty na vnější konec pouzdra Ä mezi osazení pouzdra ł a vnější knoflík 3. Vnějšĺ knoflík g je zasunut svou válcovou částí do válcové dutiny pouzdra ł, v níž je ve své poloze otočně zajištěn šrouby ll. Ve válcové části vnějšího knoflíku 3 a pouzdra l jsou vytvořeny otvory lg souose s kôdovacími kroužky 3...

Zapojení na kódování dat metodou MFM

Načítavanie...

Číslo patentu: 255101

Dátum: 15.02.1988

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: H03M 9/00

Značky: kódování, metodou, zapojení

Text:

...Druhý výstup 933 vnitřního čtyřbitového posuvného registru g je připojen na druhý datový vstup gg výběrového obvodu Q. Třetí výstup ggg vnitřního čtyřbitového posuvného registru g je připojen na třetí datový vstup gg výběrověho obvodu 5. čtvrtý výstup-ggi vnitřního čtyřbitového posuvného registru 3 je připojen na čtvrtý datový vstup gg výběrového obvodu 3. Pevní výstup 93 výběrového obvodu 3 pro signál HID je připojen na druhý vstup prvního...

Zapojení pro ochranu nízkonapěťových obvodů elektronických přístrojů před vlivy samovolných výbojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255100

Dátum: 15.02.1988

Autori: Haman František, Sellner Vladimír

MPK: H01J 29/88

Značky: zapojení, ochranu, elektronických, před, samovolných, přístrojů, obvodů, nízkonapěťových, vlivy, výbojů

Text:

...a nespotřebovanéna ztrátovém odporu výbojového RLC okruhu, preniká všemi druhy vazeb do nízkonapěčových obvodů příslušných zařízení a tím poškozuje zejména mikroelektronické součástky, případně snižuje jejich životnost, nebo vyžaduje náročné způsoby zapojení pro zahránění výše popsaným škodám, Uvedeného účinku se dosahuje vložením sériových omezovacích odporů k těm elektrodám vně vakuového prvku, u nichž může vznikat samovolný výboj,...

Způsob výroby fluoridu karbonylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255099

Dátum: 15.02.1988

Autor: Pola Josef

MPK: C01B 11/24

Značky: fluoridu, výroby, způsob, karbonylu

Text:

...nefokusovaným zářením kontinálního C 02 laseru pracujícího na vlnové délce 10,6 pm v přítomnosti fluoridu sírového jako.senzibilátoru.Způsob výroby fluoridu karbonylu podle vynálezu vychází z levných a snadno dostupných sloučenin, které nejsou agresivni a umožňuje provést prípravu fluoridu karbonylu o vysoké čistotě ve velmi jednoduchém experimentálním uspořádání při dosažení vysokých konverzíPodle vynálezu lze výrobu fluoridu karbonylu...

Filtrační kapsová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255098

Dátum: 15.02.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: jednotka, kapsová, filtrační

Text:

...vynálezu umožňuje zvýšení filtrační plochy ve srovnání se stávajícím provedením filtrů až o 30 8, což umožňuje zvýšení výkonu filtrů a odpovídající snížení investičních nákladů na stavbu filtračních stanic.Zvýšení filtrační plochy přináší změnšení vzdálenosti mezi svislými stěnami jednotlivých sousedních filtračních kapes. Tím současně dochází V průběhu změn etap filtrace a regenerace ke změnšení pohybu textilií, což vede k zmírnění jejich...

Zařízení pro stabilizaci hloubky setí obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255097

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tydlitát Jiří, Bělonožník Miloslav, Kujal Josef

MPK: A01C 7/20

Značky: stabilizaci, hloubky, zařízení, setí, obilovin

Text:

...osiva v zemi. Dále je v zadní části kornoutu pevně uchyceno lože pro provlečení zajištovacíhc svorníku, čímž je dokončeno pevné spojení zamačkávacího kola s tělesem secí botky. Pružina slouží k zatlačení celé secí botky i se zamačkávacím kolem do země.Použitím vynálezu je dosahováno vyššího účinku, neboč secí botka uchycená na secím stroji pomocí rovnoběžné dvojice tažných ramen se pohybuje v celém rozsahu pracovního zdvihu kruhově...

Pneumatický ventil sklářského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255096

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kozminský Petr, Mazánek Petr

MPK: F16K 11/02

Značky: sklárského, stroje, ventil, pneumatický

Text:

...pracovního vzduchu je uzavřen.Znázorněný pneumatický ventil sklářského stroje sestává ze středního tělesa l s levým sedlem lg a pravým sedlem ll, opatřenými sedlovým těsněním lg, z levého tělesa g s vloženým vedením 3, pravého tělesa 1, ve kterém se posouvá pĺst 1, upevněný na čepu § společně ss pravou kuželkou 6 a levou kuželkou 2, na kterou působí pružina 9. Pneumatický ventil jevložen do částečně znázorněného rozvodového těleaa gg a...

Zařízení pro zjišťování přetrhu vazebních nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 255095

Dátum: 15.02.1988

Autori: Uhlíř Jaromír, Matoušek Ladislav

MPK: D03C 7/08

Značky: zařízení, přetrhu, nití, zjišťování, vazebních

Text:

...vynálezu je, že umožňuje kontrolovat jednotlivé vazební nitě při rotačním zaplétání s minimálním přídavným napětím, neboč je rozděleno rovnoměrně na obě vazební nitě a nedochází proto k přepínání jedné z nich. Seřízení zarážky s ohledem na časový interval sepnutí, je velmi jednoduché a nezávislé na změnách časování vlastní funkce rotačního zapletače. Činnost zarážky není ovlivněna ani prípadným sdružením přetržené nitě s nití nepřetrženou...

Zařízení kruhové dosazovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 255094

Dátum: 15.02.1988

Autori: Spilka Vladimír, Spilka Petr, Hradil Oldřich

MPK: C02F 3/12

Značky: zařízení, nádrže, kruhové, dosazovací

Text:

...uvedené nedostatky řeší zařízení kruhové dosazovací nádrže s rovným dnem, sodsávacím zařízením aktivovaného kalu a V - ovým žlabem vyčistěné vody umístěným mimo obvod nádrže podle vynálezu jehož pods. ~ , že přívod aktivační směsi je proveden násoskou pro aktivační směs začínající 4. ujším obvodem dosazovací nádrže do středovéhosloupu a zachycený kal že je z odsávacího zařízení odváděn soustavou násosek do odtokového žlabu aktivovaného...

Způsob získávání neželezných a drahých kovů z kolektivních polymetalických koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255093

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hrdlička Stanislav, Sedlák Milan, Čtvrtníček Alois, Hynek Josef

MPK: C22B 19/22, C22B 11/00

Značky: získavání, polymetalických, neželezných, způsob, koncentrátů, kovů, drahých, kolektivních

Text:

...po tlakovém vysrážení železa obsahuje kromě zinku, mědi a dalších rozpustných siranů volnou kyselinu sírovou v koncentraci asi 70 g.1-1 v závislosti na obsahu železa V koncentrátu. Kyselina je neutralizovaná druhou polovinou vápražků, nerozpustný podíl je přidávaný k doloužení do nizkotlakého loužení a výluh slouží po rafinaci jako elektrolytPodle složení vstupní suroviny byly odzkoušeny tři základní varianty postupu pro zpracování...

Pohonné zařízení se sdruženým pohybem přímočarým, kruhovým a elipsovým

Načítavanie...

Číslo patentu: 255092

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bláha Roman, Janeček Ota

MPK: B01F 11/00

Značky: pohonné, zařízení, sdruženým, elipsovým, přímočarým, kruhovým, pohybem

Text:

...stěnami ve vodicích kladkách a na posuvném rameni jsou umístěna ozubená řemenová kola, jejichž excentrické čepy zasahují do nosné desky uložené na kuličkách.Příklad provedení navrženého pohonného zařízení je schematicky znázorněno na přiloženém výkresu.Pohonné zařízení obsahuje motor l spojený klínovým řemenem 3 s řemenicí l pevně nasazenou na hřídeli 33. Nad touto řemenicí g je na hřídeli 33 otočně nasazeno dolní ozubené kolo § pro...

Plošný vícevrstvý textilní útvar, vhodný zejména jako nepřilnavý absorpční obvaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 255091

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kosjaněnko Vadim, Procházka Rostislav, Filatov Vladimir, Kramplová Milada, Javorský Josef, Kovarskij Alexandr, Citulskij Alexandr, Piller Bohumil

MPK: D04B 21/14, A61F 13/00

Značky: vhodný, zejména, plošný, nepřilnavý, textilní, vícevrstvý, útvar, absorpční, obvaz

Text:

...vrstvy odstranil hlavní příčinu vzniku tuhých obvazů, které sice plní funkční vlastnosti, avšak nedostatečně kopírují tvar lidského těla. Použitím absorpčního obvazu podle vynálezu odpadá nebezpečí dráždění rány a jejího okolí vyčnívajícími volnými vlákny, jak je tomu například při použití staplových vlákenných materiálů. Rovněž je možno dosáhnout u kusových absorpčních obvazů zatavení okrajových vláken kontaktní vrstvy pomoci...

Reaktivní bezrozpouštědlová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255090

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wiesner Ivo, Křivánek Jiří, Pipota Jiří

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozice, bezrozpouštědlová, reaktivní

Text:

...nízká tendencí ke vzniku vnitřního pnuti a snížené objemové kontrakci. Kompozici lze dle potřeby upravovat látkami regulujicími rheologické vlastnosti,povrchové napětí, rozliv a podobné. Kompozici lze také plnit, pigmentovat či barvit známými typy plniv, pigmentů a barviv. Pokud je žádána další doba skladovatelnosti je nutno kompozici vhodným způsobem stabilízovat proti nežádouci samovolné polymeraci, obvykle přidavkem až300 ppm hydrochinonu...

Způsob výroby peptidů kontinuální průtokovou metodou v pevné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255089

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lepša Luděk, Krojidlo Milan, Krchňák Viktor

MPK: C07K 17/08

Značky: kontinuální, fázi, pevně, výroby, metodou, peptidů, způsob, průtokovou

Text:

...na mírný přetlak (20 až 30 kPa) např. dusíkem, a spojovací hadičkou z inertního materiálu, např. teflonu, je tímto přetlakem kolona s polymerním nosíčem promývána. Průtokse tak řídí přetlakem plynu. Oba konce kolony jsou napojený na čtyřcestný ventil, jehož třetí vývod je spojen přes šesticestný ventil se zásobnímí nádobami a čtvrtý vývod je umístěn do odpadu. Přepínáním čtyřcestného ventilu po jednotlivých cyklech se dosáhne změny...

Způsob dezinfikace půdy a půdního substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255088

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tomeš Zdeněk, Dlask Jan, Jančařík Vlastislav, Votava Vladimír, Kolín Stanislav, Válková Olga, Schmíd František, Mostecký Jiří Akademik

MPK: A01N 47/46

Značky: dezinfikace, půdy, substrátů, půdního, způsob

Text:

...olejú.Půdní substrát byl navršen do výše 0,5 až 3 m a byla provedena jeho dezinfekce roztokem Allyspolu EC 75 (s minimàlním obsahem allylizothiokyanátu 66 hmotnostních), například vpiehy pomocí dávkovacího čerpadla s injekční koncovkou, ve vzdálenosti 0,25 až 0,75 m do čtverce tak, že ošetřená hmota obsahovala 0,5 až 1,5 l přípravku na 10 m 3. Po aplikaci byla navrstvená hmota překryta černou polyethylenovou folií na dobu 14 až 35 dnů. Poté...

Optický prvek k samofokusaci výkonných laserových paprsků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255087

Dátum: 15.02.1988

Autor: Gardavský Jiří

MPK: H01S 3/086

Značky: paprsků, prvek, výkonných, samofokusaci, laserových, opticky

Text:

...31 do opticky řidšího prostředí lg s indexem lomu Q 2 pod úhlem dopadu 3, jehož hodnota jevětší než je BrewsterůvB a menší než je kritićký úhel dopadu EC, což dává vztaharctg n 2/nl B m ě - arcsin nz/nl. (A) obě optická prostředí ll a lg jsou homogenní, izotropní a neabsorbující.šířkou laserového paprsku ze kterého laserový paprsek dále diverguje pod úhlem §. Para d r metry samofokusace E, go, šozávisejí na výkonu laserového paprsku 5 a...

Rozdělovač pro elektrodialýzu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255086

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novák Petr, Novák Luboš, Němeček Jan

MPK: B01D 13/02

Značky: elektrodialýzu, výroby, způsob, rozdělovač

Text:

...skládání početnějšího svazku membrán a rozdělovačů.Sítka gg je k rámu lg upevněna horními vlákny gł, spodními vlákny gg a křížením gg. Horní a spodní vlákna gł, gg mají stejný kruhový průřez a jejich průměr a hustota křiženígg jsou variabilní a jsou dány požadavky na hydraulický odpor elektrodialyzéru, minimální stínění iontovýměnné membrány a tuhostí rozdělovače v souvislosti s manipulací při skládání větších svazků membrán a rozdělovačů....

Zařízení pro napínání unášecích řetězů nebo pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255085

Dátum: 15.02.1988

Autori: Houdek Bohuslav, Přeslička Ladislav, Kocián Miloslav

MPK: A01C 3/06

Značky: řetězů, unášecích, pásu, napínání, zařízení

Text:

...pro napínání epočívají v tom, že otáčením šroubu lze současně posouvat oba klíny po náběhových stěnách a tím i nosníkem, čímž se v podélném směru zajišťuje napínání řetězů nebo pásů. Protože však je hlavice šroubu svou opěrkou vedena ve tvarové drážoe,nemůže dojít ke stranovému vychýlení nosníku napínacíoh kladek. oblá plocha provedená na držáku napínacích kladek zamezuje zachycení ŕetězu při jeho spadnutí a umožňuje určitý pohyb řetězů s...

Způsob výroby etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za použití Friedel-Craftsova katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255084

Dátum: 15.02.1988

Autori: Černý Jaroslav, Macek Vladimír, Filip Petr, Kvapil Zdeněk, Huml Miroslav

MPK: C07C 15/073

Značky: výroby, katalyzátoru, benzenu, etylenem, etylbenzenu, friedel-craftsova, alkylaci, způsob, použití

Text:

...podle vynálezu lze provádět taktoDo nádoby opatřené míohadlem a chráněné proti korozi chloridy a kyselinou chlorovodíkovou se předloží aromatický uhlovodík, uvede se do chodu míchadlo a za neustálého míchání se do nádoby nasype požadované množství chloridu hlinitého. Nádoba se uzavře a do vzniklé suspenze A 1 C 13 v aromatické komponentě se za stálého mícháni postupně nadávkuje potřebné množství vodného roztoku chloridu hlinitého. Po...

Ukladač ostění razicího pološtítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255083

Dátum: 15.02.1988

Autori: Stach Josef, Salcman Ivo

MPK: E21D 5/10

Značky: pološtítu, ostění, ukládač, razicího

Text:

...pojezdu É, sestávající z převodovky a hydromotoru.V těleae ukladače l jsou uloženy čtyři nosné kladky 3 pre pojezd po vnitřních opěrných lištách nosníku l. Těleso ukladače l je dále opatřeno osmi vodicími kladkami § umístěnýmí vertikálně v horní a dolní části vnějších bočních stěn pro zabezpečení stranové stability a pojezd po vnějších lištách nosníku l.Na spodní stranu tělesa ukladače l je připevněn pohon natáčení ramene 1, tvořený čepem s...

Způsob polymerace alfa-olefinů v organických nepolárních rozpouštědlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255082

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pokorný Petr, Pololáník Luboš, Vitvar Milan, Ottis Jiří, Jelínek Jaromír, Švajgl Oldřich

MPK: C08F 4/76, C08F 2/06

Značky: polymerace, nepolárních, rozpouštědlech, alfa-olefinů, způsob, organických

Text:

...kyselín,amin, siloxany, fosfidy a podobné. Optimální molární poměr organických komponent k titanukolísá u jednotlivých katalytických systémů mezi 0,001 až 50. U některých systémů je možno třetí složku vynechat.K regulaci molekulové hmotnosti produkovaného polymeru je do polymeračních reaktorü dáwuwán vodík, přičemž jeho koncentrace v plynné fázi reaktorú se pohybuje v rozmezí 0,1 nol., až 10 mol. s ohledem na žádaný index toku výsledného...

Způsob výroby tablet s časově řízenou liberací obsahující nestálou a/nebo dráždivou fyziologicky aktivní složku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255081

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pavlovská Eliška, Lukáč Juraj, Werner Jiří, Pospíšil Arnošt

MPK: A61K 9/22

Značky: liberací, výroby, fyziologicky, nestálou, způsob, časově, dráždivou, složku, tablet, obsahující, aktivní, řízenou

Text:

...uvolňováním železnatých iontů ze síranu železnatého vysušeného, složeného z mikrokrystalických částic v rozmezí 25-75 Amn pro jednotlivé volné krystaly nebo slepenoe těchto krystalů v rozmezí 50-250 m. Krystalické častice vysušeného síranu železnatého uvedeného rozmezi, zaručují dobrou sypnost a lisovatelnost po přídavku pomocných látek.Regulace uvolñování železnatých iontů je zajištěna pomocí vysokomolekulárních látek např. kopolymerů...

Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255080

Dátum: 15.02.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Kára Jan, Král Jan, Rybín Miroslav

MPK: B01F 5/06

Značky: zařízení, rozprašování, směšování, tekutin

Text:

...zařízení podle vynálezu, na obr. 10 je pohled na dělicí plech, na obr. 11 je pohled na styčnou plochu desky s kanálem pro přívod kapaliny a na obr. 12 je pohled na styčnou plochu desky s kanálem pro přívod plynu.základní součástí směšovacího a/nebo rozprašovacího zařízení, například zařízení pro rozprašování kapalného paliva ve spalovacím vzduchu, je hranolovité těleso l, opatřené V prvním příkladném provedení dvěma štěrbinovými...

Zapojení automatického přepínače koncových dálnopisných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255079

Dátum: 15.02.1988

Autor: Balabán Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: zařízení, zapojení, přepínače, koncových, automatického, dálnopisných

Text:

...A tento blok je dále připojen ke zdroji ll klidové polarity a dále k hlavní dálnopísné stanici 31 a k první vedlejší stanici 35 a ke druhé vedlejší dálnopisné stanici gg. Dále potom přes převodník 35 log-dps jednak k bloku gł zpětné signalizace relé a jednak k bloku lg řidících a pcrovnávacích obvodu, který je dále připojen přes blok ll zpětné signalizace relé na blok 3 releové propojovací části. Přičemž blok li řídicích a porovnávacích...

Zapojení dohledacího obvodu návěstního střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255078

Dátum: 15.02.1988

Autori: Fiala Karel, Macoun Zbyněk, Srb Stanislav

MPK: B61L 7/10

Značky: proudu, střídavého, obvodů, dohlédacího, návěstního, zapojení

Text:

...proudu, kdežto čtecí vínutí 5 índikačního transformátoru 5 je svým začátkem 55 připojeno na druhou výstupní svorku 31 generátoru g a svým koncem Ag je připojeno na první výstupní svorku gg generátoru3, zatímoo výstupní vinutí 13 indikačního transformátoru 3 je připojeno kaskádně s usměrñovačem výetupního proudu na budicí vinutí kontrolního relé §, přičemž doplñující vinutí35 indikačního transformátoru 1 je svým začátkem QA připojeno v serii...

Zařízení k pohonu příčného posuvu dělicího nástroje při kontunuálně vyráběných profilovaných výrobcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255077

Dátum: 15.02.1988

Autori: Žlebek Zdeněk, Vokál Jan, Kotrla Jan

MPK: B21D 43/28

Značky: nástroje, výrobcích, zařízení, pohonů, příčného, posuvu, dělícího, vyráběných, profilovaných, kontunuálně

Text:

...jsou odstraněny zařízením k pohonu příčného posuvu dělicího nástroje podle vynâlezu, jehož podstatou je, že elektrický rozvaděč je propojen s rozvaděčem,rychloodvzdušñujícím ventilem a jednočinným válcem, přičemž rozvaděč je mechanicky propojens vačkou a elektrický rozvaděč je elektricky propojen s řídicím systémem a snímačem.Tím, že pohyb dělicĺho nástroje je ovládán mechanicky vačkou přes rozvaděč a tlakový vzduch, je umožněno dělit profil...

Sestava spodku vestavby v popelové výpusti tlakového generátoru na zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255076

Dátum: 15.02.1988

Autori: Exner Jindřich, Felcman Jiří

MPK: C10J 3/34

Značky: generátoru, vestavby, zplyňování, tlakového, výpustí, popelové, sestava, uhlí, spodku

Text:

...je schematicky znázorněn na výkrese, kde na obr. l je nárysný řez popelové výpusti a vestavby, na obr. 2, 3, 4 a 5 jsou čtyři konkrétní provedení řešeného uspořádání spodku vestavby v popelové výpusti.Na obr, 1 je příklad tlakové popelové výpusti l opatřené spodním hrdlem 3. V tlakové popelové výpusti l je uspořádána beztlaká kuželová vestavba Ä, v níž je při provozu popel A o teplotě 450 OC až 650 OC. Mezi kuželovou vestavbou 3 a...

Způsob stanovení amidu kyseliny citrazinové

Načítavanie...

Číslo patentu: 255075

Dátum: 15.02.1988

Autori: Cee Aleš, Horáková Bohumila

MPK: G01N 30/90

Značky: stanovení, způsob, amidů, citrazinové, kyseliny

Text:

...0,217Rf citrazinamidu 0,46 s detekcí p-dimetylaminobenzaldehydem)(Cee A., Horáková B., J. Chromatog. ggł. (1985), str. 201 až 203) je použitelná i v kvantítavním uspořádání pro stanovení obsahu citrazinamídu. Je založena na vyhodnoceni velikosti a intenzity skvrny kyseliny citrazinově, která vznikla ze skvrny citrazinamidu přímo na chromatogramu hydrolytickým působenim detekčniho činidla. Průběh barevné reakce lze vyznačit schematicky...

Způsob výroby modré skalice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255074

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kočová Helena, Kos Ladislav, Sobotka Jiří

MPK: C01G 3/10

Značky: modré, skalice, výroby, způsob

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že čerstvý roztok k rozpouštění mědi, připraveny smísením matečného roztoku 5 potřebným množstvím vody a kyseliny sírová, obsahuje 260 až 330 g/1 síranových iontú.Provedenou hmotnostní bilancí recirkulace matečných louhů 2 krystalizace pentahydrátusíranu měânatého a 5 použitím ternárního rozpustného diagramu systemu CuS 04 - HZSO 4 - H Obylo zjištěno, že při dodržení koncentrace síranových...

Zařízení k nepřetržitému odpěňování viskózní kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255073

Dátum: 15.02.1988

Autor: Svoboda Josef

MPK: B01D 19/02

Značky: kapaliny, zařízení, nepřetržitému, odpěňování, viskozní

Text:

...hloubky pod reaktor, takže pěna je hydrostaticky stlačena na únosnou míru pro čerpaní. Pro vynášení pěn z reaktorů jsou používána zubová čerpadla opatřená speciálními nástavci pro rušení vlivu pěny. Řešení vynášení pěn tímto způsobem si vyžaduje zvýšené nároky na energie a náklady na čerpací zařízení. Charakter vynášené pěny téměř vylučuje použití pístových, membránových a odstředivých čerpadel.Nevýhody stávajícího stavu jsou odstraněny...

Rohovník pro rohové spojení kovových dutých tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255072

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kůrka Jan

MPK: F16B 7/04

Značky: dutých, tyčí, rohové, kovových, rohovník, spojení

Text:

...stěnu kovové duté tyče. Nevýhodou tohoto typu rohovníku je komplikovaná výroba a nebezpečí ztráty tuhostirohového spoje při nárazovém zatíženi.Nevýhodou všech známých konstrukcí rohcvníká pro rohové spojení kovových dutých tyčí do rámů je nemožnost jejich použití pro tuhé a přesné rohové spojení kovových dutých tyčí vyrobených s velkými tolerancemi rozměrů a kolmoetí stěn dutiny tyče. Při jejich použití dochází po zavěšení křidla na...

Zapojení řídicích obvodů pro zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255071

Dátum: 15.02.1988

Autori: Weidinger Zdeněk, Krajcar Miroslav, Sláma Karel

MPK: H03K 3/64

Značky: jednotky, obvodů, řídících, zobrazovací, zapojení

Text:

...řídící adresy neznázorněnêho generátoru znaků a řídicích funkcí.Výstup Qł adresnĺho přepínače êg je spojen s prvním vstupem ł paměti adresy V bloku PAVB a výstup 9 paměti adresy v bloku PAVB je připojen na vstup adresy neznázorněné pamětizobrazovaných a řidicích znaku. První výstup gł programovatelného dekodéru mezníků snímku DMS je připojen na první vstup l paměti snímkového zatemňovacího signálu PSZS a jeho výstup gł na snimkový...

Způsob přípravy krystalograficky orientovaných krystalů na bázi halogenidu olovnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 255070

Dátum: 15.02.1988

Autori: Gilar Oldřich, Pavlíček Zdeněk, Tříska Aleš, Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12

Značky: způsob, bázi, orientovaných, olovnatého, krystalograficky, krystalů, halogenidů, přípravy

Text:

...připraven krystalizacĺ z taveniny nasyceně chlorem, přičemž tavenina vykazovala čistotu 7 N a byla stechiometricky dokonale čistá, tj. obsah olova a chloru odpovídal přesně poměru 12. Krystalizace byla vedena V zatavené, vertikálně uložené křeměnné ampuli o průměru 35 mm, délce 150 mm V ovzduší chloru,jehož tlak čínil při 20 OC 133 Pa. Tavenina Vyplňovala prostor ampule z jedné poloviny,její eměrové tuhnutí od jednoho konce ke druhému bylo...

Ukládací a přepravní přípravek na trubky, zejména trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255069

Dátum: 15.02.1988

Autor: Palička Karel

MPK: B65D 19/08, B65D 85/20, B65D 8/22...

Značky: ukládací, zejména, přípravek, trubky, lešení, přepravní, trubkového

Text:

...na staveništi, V rychlé nakládce a skládce z přepravního vozidla a V tom, že v maximální míře zabraňuje nedovolené manipulaci s uloženým materiálem. Kromě toho sestavení i demontáž přípravku je anadná a rychlá.Príklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,kde obr. 1 představuje svařenec nosného rámu, obr. 2 a 3 jsou pohledy na nosný rám v osovém řezu v bokoryse, obr. 4 je detail uchycení spojovací...

Zařízení pro regulaci nátoku do cirkulačního válce bioreaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255068

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vránek Miloš

MPK: C02F 3/12

Značky: regulaci, cirkulačního, nátoku, válce, bioreaktoru, zařízení

Text:

...nasazení klíče.Aby při seřízení polohy plováků a manipulaci s hřídelem nedocházelo současně k otáčení pohyblivého nástavce vůči cirkulačnímu válci, je dále vhodné umístit na vnitřní stěně cirkulačního válce a vnější stěně pohyblivého nástavce korespondující svislé vodící lišty. Lišty působí sice proti otáčení nástavce vůči cirkulačnímu válci, nebráni Však přitom pohybu nástavce ve svislém směru.Příkladné provedení regulačního zařízení podle...

Přenosový systém diferenciální pulsně kódové modulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255067

Dátum: 15.02.1988

Autor: Papež Václav

MPK: H04N 7/04

Značky: pulsně, přenosový, diferenciální, modulace, systém, kódově

Text:

...výstupní sečítačky lg a jednak na vstup druhého generátoru ll maximálního gradientu, jehož výstup je spojen s druhým vstupemdruhého generátoru lg řídící funkce.Systém podle vynálezu vychází z běžného systému diferenciální pulsně kődové modulace,který je modifikován užitím řízeného kvantovače g, který je řízen okamžitou hodnotou gradientu signálu a adaptivní řídící smyčkou, která zabezpečuje dodržení téměř konstantní hodnoty přenášeného...

Způsob výroby grafitového těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255066

Dátum: 15.02.1988

Autori: Velechovský Václav, Hajšman Vojtěch

MPK: B32B 31/20

Značky: těsnění, grafitového, způsob, výroby

Text:

...je hotové těsnění vystaveno za provozních podmínek. Jakoukoliv vrstvou směsi přitom může být mechanická součástka.Výhodou způsobu výroby grafitového těsnění podle vynálezu je možnost výběru typu těsnění vhodného složení, které je možno vytvářet bez speciálních zařízení v podstatě přímo na místě montáže nebo oprav. Mechanická součástky jako prvek vyráběného těsnění mohou být do lisovací formy založeny předem. nebo mohou být založený tak, aby...

Způsob prodloužení provozního cyklu pyrolýzy kapalných uhlovodíkových surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255065

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dvořák Luděk, Tichý Vladimír, Nájemník Jiří

MPK: C10G 9/16

Značky: provozního, surovin, uhlovodíkových, pyrolýzy, kapalných, prodloužení, způsob, cyklu

Text:

...bud stejného, nebo jiného destilačního rozmezí. Výsledkem výše uvedených operací je skokový pokles povrchových teplot vlásenek o 20 až 60 °C, popř. i více a prodloužení provozní periody pece o 25 ažMechanismus děje je patrně zapříčiněn zvýšením tepelné vodivosti vrstvy koksu na vnitřním povrchu trubky. Zvýšení tepelné vodivosti vrstvy koksu je způsobeno snížením tlouštky vrstvy koksu a též fyzikálně chemickou změnou vrstvy, jejíž efektem je...

Zařízení k likvidaci obsazovacích dýmů na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 255064

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 53/00

Značky: batérií, koksárenské, dýmu, zařízení, likvidaci, obsazovacích

Text:

...nedostatek odstraňuje zařízení k likvidaci obsazovacích dymu na koksárenskébaterií instalované na vodicím voze a sestávající ze spalovaoí komory připojené svou horní částí hrdlem k teleekopickému potrubnímu nástavci naústěnému do otvoru v horní části pecních dveří koksové strany koksárenské baterie podle vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že šachtice spalovaoí komory je svou spodní částí připojena kanálem k odsávaoímu potrubí zařízení...