Archív za 1988 rok

Strana 156

Mazivo pro tváření legovaných ocelových materiálů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 255143

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kozák Petr, Kubelka Vladislav, Stejskal Michal, Pačák Jan, Řápek Josef, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C10N 40/24, C10M 105/58

Značky: legovaných, materiálů, mazivo, studena, tváření, oceľových

Text:

...skutečnosti lze dokumentovat výsledky v následujících Eabulkách, ze kterých je patrný vliv stabilizujících přísad a jejich směsi na teplotu počátku rozkladu mazacího prostředku, srovnání mazacich vlastnosti doposud používaných prostředků a prostředku podle Vynálezn na tribometru a vliv epoxisloučeniny na stabilitu a mazací vlastnosti nechlorovaných složek oleje. ąVliv stabilizujicích přisad na teplotní stabilitu základového maziva pro...

Způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255142

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kysela Vladimír, Füssel Jan, Zubček Ladislav, Řehák Alexandr, Přibáň Václav, Hinterholzinger Otto, Novák Luboš, Rajdl Josef

MPK: C02F 1/58

Značky: průmyslu, způsob, odpadních, radioaktivních, uranového, čištění

Text:

...vynálezu umožňuje čištění à tím i likvidaci části nadbilance kyselých zasolených roztoků z procesu podzemního vyluhování radioaktivních rud kyselinou sírovou s obsahem amonných iontů, které by musely být čištěny samostatnou složitou technologií,okamžitě a s minimálními náklady. Tím, že tyto kyselé zasolené roztoky obsahují látky, které slouží jako koagulační činidlo pro čiření radioaktivníoh důlních vod, slouží jako náhrada těchto koagulačních...

Univerzální tříčelisťové sklíčidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255141

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jašek Miloš, Kuklínek Vladimír

MPK: B23B 31/12

Značky: tříčelisťové, sklíčidlo, univerzální

Text:

...s otvorem,V němž je kyvně na čepu uloženo vahadlo ukončené upínaci plochou. Upínaci plocha je válcového tvaru a je opatřena unášecimi a odlehčovacĺmi ploškami.Přínos vynálezu lze epatřovat ve zvýšené bezpečnosti práce a snížení pracnosti při uplnáni. Dalším přínosem je uvolněnĺ karuselu k jiným úkonům, neboč opracování trubkových přechodů a kuželů se provádí na soustruhu.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné provedení...

Zavážecí zařízení, zejména pro nosníky pro zastropení tunelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255140

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vondrášek Jaroslav

MPK: E01D 21/02

Značky: zastropení, zařízení, nosníky, zejména, tunelů, zavážecí

Text:

...hydraulický válec 2. Na letmém konci ramena g je uložena výškově stavitelná opěrná noha lg. Po kyvném ramenu § pojíždí kočka ll s hydraulickým zvedacím válcem lg. Posuv kočky ll obstarává hydraulický posouvací válec lg, na jehož pístnici je instalován první upínací mechanísmus li. Druhý upínací mechanismus 1 je uchycen k rámu kočky ll. Každý podvozek l má samostatné poháněcí ústrojí lg a jejich synchronizace jeprovedena spojovacím...

Pokládací válec koželužského opracovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255139

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janírek Vladislav, Hanáček Josef, Mičulka Zdeněk

MPK: C14B 17/06

Značky: koželužského, válec, opracovacího, stroje, pokládací

Text:

...shrnutou kůži pak musi obsluhujicí pracovníci velmi namáhavě upravovat a znovu vkládat do mízdřicího stroje. V některých případech se v důsledku takového shrnutí natolik zdrži posuv opracovávané kůže, že ji mezitim opracovaci válec poškodi, nebo znehodnotí.Uvedenou nevýhodu odstraňuje pokládaci válec podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že záběrové drážky sestávají 2 podélných částí a z příčných části. Rozhraní podélnýchčástí a...

Valivé uložení, zejména pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255138

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rajsigl Zdeněk, Smatana Jozef, Sedláček Jindřich

MPK: D01H 7/12, D01H 7/04

Značky: uložení, valivé, stroje, zejména, textilní

Text:

...Další podstata vynálezu je V tom, že přepážky jsou provedeny na části vnítřního obvodu omezovacího členu, jejíž středový úhel přesahuje 180 obloukových stupňů. Další podstata vynálezu je v tom, že vnitřní Obvod pŕopážek je vytvořen 5 různým profilom. Další podstata vynálezu je V tom, že pŕepážkyjsou tvořeny ŕadou výstupkú.Takto řešené uložení umožní naplnění celého vnitřnĺho prostoru pouzdra ložisek. která jsou dokonale mazána. Tím je...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 255137

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vinš Martin, Mateja František, Schustr Pavel, Liška Vladimír

MPK: F25B 11/00

Značky: turbina, expanzní

Text:

...izolována, přičemž uspořádání izolace s válcovou dělicí rovinou odstraňuje nedostatky způsobené radiální cirkulaci plynu ve spojení bloků izolace a usnadňuje montáž expanzní turhiny do nízkoteplotní části. Vzhledem k tomu, že konstrukční délka tělesa rozváděče i krytu je stejná, nedochází k vzájemným posunům v důsledku tepelných dilatací.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém obrázku. Nízkoteplotní část zahrnuje pracovní kolo l...

Zařízení pro odsávání a odfukování nečistot z textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255136

Dátum: 15.02.1988

Autor: Chejn Jiří

MPK: D01H 11/00

Značky: odfukování, nečistot, strojů, textilních, zařízení, odsávání

Text:

...vyprazdňovacĺ klapky filtrační komory. vhodným uspořádanĺm je možno dosáhnout postupného odvalovdní rouna nečistot z vnějšího povrchu filtru. Tím dojde k účrnnému snmočištěnifiltru bez nepřiznivě velkého viření prachu ve filtrační komoře a jejím okoli pri vyprazdňoFŕikladné provedení zařízení podle vynálezu je schemutlcky znazorněno na pŕilozenýchresech. Na obr. 1 je schematícky znázorněno celkové uspořádání jednotlivých uzlů zařízení při...

Zařízení pro napínání nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 255135

Dátum: 15.02.1988

Autor: Fučík Milan

MPK: D04B 15/44

Značky: zařízení, napínání, nitě

Text:

...kdy jehly přestanou zaplétat nit g, dojde působením pružin § a Q k vykývnutí odpružené páky 5, a tím k napnutí nitě 3 mezi očkem 3 a niřovým vodičem,jak je vidět na obr. 2 a k jejímu vytáhnutí z niřového vodiče. Současně ale nit 3 svým tahem vykývne působením na očko łí i páku łł a elastický člen lg způsobí sevření nitě g tím, že ji přitlačí k plošce łg. Tím je zaručeno vytahování nitě 3 pouze z ničového vodiče, resp. ze směru od jehel....

Zařízení pro cejchování čidla pro měření radiační složky tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255134

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novák Miloš, Janata Jiří, Horák Zbyněk

MPK: G01K 19/00, G01K 7/02

Značky: tepelného, složky, cejchování, měření, zařízení, čidla, radiační

Text:

...čidla pro stanovení tepelného toku. V řaděpřípadů bude závislost mezi údajem čidla a hodnotou tepelného toku lineární. Zařízenípro cejchování čidla umožní vyjádřit případnou odchylku od linearity. Je-li cejchovní zařízení provozováno při různých polohách vůči vertikále, rozdíly v získaných cejchovních závislostech dovolují určit Vliv volné konvence na údaj čidla.Na připojeném výkresu je znazorněn příklad zařízení pro cejchování čidla pro...

Zařízení pro měření hmotnostního průtoku suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 255133

Dátum: 15.02.1988

Autori: Smutný Lubomír, Musial Petr, Volný Miroslav, Václavík Jiří

MPK: G01G 17/04

Značky: suspenze, zařízení, průtoku, hmotnostního, měření

Text:

...prütoku je dělící obvod §, který vytvářípodíl prvního a druhého vstupního frekvenčního signálu äł a 53 a ten je pak dále převedenv číslicově-analogovém převodníku E na výstupní analogový údaj úměrný hmotnostnímu průtoku nebo číslicově zobrazen v zobrazovači 1 jako dekadické vyjádření velikosti hmotnostního průtoku. Na výstup dělicího obvodu § lze zapojit spolupracující počítač pro bilancování hmotnostního průtoku tak, že ve spřaženém...

Kapilární viskozimetr pro měření tokových křivek nenewtonských kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255132

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mikulášek Petr, Macháč Ivan, Cakl Jiří

MPK: G01N 11/04

Značky: kapalin, tokových, měření, křivek, viskozimetr, kapilární, nenewtonských

Text:

...zpět do zásobní nádrže.Uvedené nevýhody odstraňuje kapilární viskozimetr pro měření tokových křivek nenewtonských kapalin, sestávajíci z měřicího tělesa, opatřeného pístem a tlakovým snímačem a 2 měrné kapiláry, jehož podstata podle vynálezu spočíva v tom, že sestava z měřicího tělesa opatřeného tlakovým snímačem, s výhodou tenzometrickým a pístem ovládaným mikrometrickým šroubem a z měrné kapiláry, jejíž poměr délky ku vnitřnímu průměru je...

Zařízení pro ovládání pohonu navíjené cívky na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255131

Dátum: 15.02.1988

Autor: Horatschke Rudolf

MPK: B65H 54/42

Značky: ovládání, textilních, pohonů, cívky, zařízení, strojích, navíjené

Text:

...3 čidla 2 délkové kompenzace příze l.Pohyblivé očko g je neseno raménkem lg, uloženým výkyvně na čepu ll a opatřeným tažnou pružinou lg pro napínání příze l. Kompenzační záloha příze l mezi vodícími očky Q, 1 je nutná pro vyrovnání délkových disproporcí.při konstantní dodávce příze l ze spřádací komory l, a nepravidelném odběru příze l při navíjení na velký nebo na malý průměr kuželové cívkyNad vodicími očky 6u povrchu odvalovacího válce lg,...

Aretační zařízení pro vřeteno měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255130

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kolář Karel, Kůr Jan, Balek Pavel, Kirchner Stanislav, Václavík Leoš

MPK: G05G 5/06

Značky: vřeteno, aretační, měřidla, zařízení

Text:

...pracnádemontáž při přepravování něřidla a následná zpětná montáž. Pořizovací náklady celéhozařízení jsou poměrně nízké spolu s nenáročnou údržbou.Zařízení podle vynálezu je znázorněno schematicky na výkrese, na němž je na obr. 1nárysný pohled na celkové uspořádání, na obr. 2 je tentýž pohled na toto zařízení po odsta vení vřetena z úložných plooh kuželových pánví.V tělese ł vřeteníku měřidla je otočné ve vedení 3 5 velkou vůlí uloženo...

Zapojení pro důlní signalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255129

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kliner Jiří

MPK: B66B 3/00

Značky: signalizaci, důlní, zapojení

Text:

...zavěšena jedna těžní nádoba 5. Ke spodní částiobou těžních nádob 5 je připojeno vyrovnávací lano pg. obě lana gł, gg jsou od těžníchnádob 5 galvanicky oddělena. Pro lepší názornost je mezi konce obou lan pl, gg zapojenpouze jeden dílčí elektrický obvod §. Ve víceetážové těžní nádobě 5 jsou jednotlivé dílčí elektrické obvody § vzájemně spojeny do série. Těžní lano gl s vyrovnávacím lanem Q tvoří pohyhlivý proudový okruh. Každý dílčí elektrický...

Výfukový systém motorového vozidla, zejména traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255128

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kučera Dalibor, Vlček Jiří

MPK: B60K 13/04

Značky: motorového, vozidla, traktoru, výfukový, zejména, systém

Text:

...odváděcího výfukového potrubí odřidiče a tím zlepšení výhledu řidiče, které rovněž zvyšuje bezpečnost a kvalitu práce obsluhy. uspořádání výfukového systému podle vynálezu snižuje hladinu vnějšího hlukuv okolí traktoru, což se příznivé promítá do zlepšování životního prostředí. Uspořádání výfukoveho systému podle vynálezu je znázorněno na výkresu v pohledu shora.Na sběrné výfukové potrubí 3 motoru je přípojeno předním koncem spojovací...

Držák břitové destičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255127

Dátum: 15.02.1988

Autori: Soldát Aleš, Vehovský Miroslav, Dostál Jiří, Koudelka Karel

MPK: B23B 29/03

Značky: destičky, břitové, držák

Text:

...připojen. Mezi držák a klín může být umístěn seřizovací prvek.Přednosti držáku břítové destičky podle vyná 1 ezu,je, že usnadňuje shodné nastavení shodné radiálni polohy břitových destiček u vicebřitého nástroje, aniž by bylo nezbytné provádět předchozí třidění destiček, popřipadě použit břitových destiček, vyrobených ve vyšší třídě přesností.Přiklad provedení držáku břitové destičky podle vynálezu je zjednodušene znázorněn na...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 255126

Dátum: 15.02.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/16, C01G 45/00...

Značky: antikorozní, pigment, termicky, stabilní

Text:

...fosforečnanů je energetická, materiá 1 ově~konstrukční A také technologická nároćnost jejich prípravy. 2Je třeba je získávat cestou přes taveninu, při vysokých teplotách 800 až 1 300 °C,která je značně agresívní a z níž už do určité míry i vytěkává fosforečná složka. Oproti druhým typúm fosforečnanovýoh pigmentů jsou navíc vyšší lineární fosforečnany vzhledem ke svému sklovitému charakteru, náročnější na závěrečné operace jejich úpravy do...

Zařízení k navíjení nitě na cívky šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255125

Dátum: 15.02.1988

Autor: Němec Petr

MPK: D05B 59/00

Značky: šicího, nitě, cívky, navíjení, zařízení, stroje

Text:

...upevněno posuvné pouzdro Q e výetupkem äł, který má tvar a velikost negatlvu výřezu §ł otočného pouzdra Q. . .ĺI, .Poeuvné pouzdro §je uloženo v základním pouzdře ll e výstupkem âł proti výřezu 3 otočného pouzdra Q a jeho protilehlý konec je vzepřen tlačnou pružinou gg. která je zajiitěna kroužkem lg. Pro šroubový kolík il je v základním pouzdře ll vytvořena vodicí drážka lg.Na vyčnělém konci otočného pouzdra 3 je evěrným epojem 33...

Způsob rafinace dimethyl(2-oxoheptyl)-fosfonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255124

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Dolanský Vladimír, Špaček Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Čapek Antonín, Drahoňovský Jan, Veselý Ivan

MPK: C07F 9/40

Značky: dimethyl(2-oxoheptyl)-fosfonátu, rafinace, způsob

Text:

...dostoupit na úroveň teploty místnosti, krystalická sůl se oddělí filtrací za vakua nebo odstłeděním (vhodná zejména pro draselnou sůl), promyje se malým množstvímrozpouštědla s výhodou stejného, jako bylo použito při vlastní reakci, matečný louh se oddělí, sůl se zpětně rozloží 1,1 až 1,5 ekvivalentem zředěné vodné kyseliny octové (14).Olejovitý podíl se extrahuje do organického rozpouštědla s výhodou 1,2-dichloretanu,extrakt se promyje...

Přepínač pro předvolbu převodových stupňů převodovek motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255123

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wedlich Wolfgang, Tomíček Jiří

MPK: B60K 20/02

Značky: převodovek, predvoľbu, stupňů, vozidel, prevodových, motorových, přepínač

Text:

...stupňů je uložen výkyvně v alespoň dvoupolohovém předvoliči redukovaných stupňů, uloženém výkyvně V pevném tělese přepĺnače.Přepínač podle vynálezu umožňuje při každém zařazeném převodovém stupni, tento rozdělit minimálně na čtyři převody, které se pŕedvolí přepínačem a řazení se provede pouze sešlápnutím spojky. Sníží se četnost řazení řadící pákou, což se zvláště přiznivě projeví snížením námahy řidiče urychlí se proces řazení a tím se...

Střešní žlab ploché střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255122

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sedláček Jiří, Krampol Jaroslav

MPK: E04D 13/04

Značky: střešní, střechy, ploché, žľab

Text:

...montážních dílů zjednodušuje výrobu ochranného krytu a jeho montáž. Podélné prahy vytvářejí potřebné vyztužení desek a navíc slouží k upevnění celého montážního dílu ke střešní krytině. Průsvitnost desek zajišťuje výhodné oteplování prostoru žlabu působením slunečního svitu, což napomáha k urychlenému tání případnýoh zledovatělých části. Střešní žlab podle vynálezu zajištuje bezporuchové odvodnění ploché střechy v průběhu celého...

Hydraulický teleskopický tlumič

Načítavanie...

Číslo patentu: 255121

Dátum: 15.02.1988

Autor: Trhlík Jaromír

MPK: F16F 9/50

Značky: teleskopický, hydraulický, tlumič

Text:

...hmoty a silnější stupeň tlumení uzavřeného či silně přiškrceného ventilu je nastaven působí-li na tlumič kmity v oblasti vlastní a nižší frekvence, než je vlastní frekvence odpružené hmoty.Provedení hydreulického teleskopického tlumiče podle vynálezu je výhodné zvláště tím,že přizpůsobuje požadavky na tlumení fyzikálním požadavkům na tlumení pro vozidlo a fyziologickým požadavkům osob ve vozidle. Je výhodné tím, že necháva tlumič...

Ústrojí s fluidickým vírovým uzavíracím prvkem k obtokové korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255120

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tesař Václav, Štibinger Vladimír, Takáts Michal, Kliment Vladimír, Kusý Petr

MPK: F02D 33/02, F02B 37/12, B60K 15/00...

Značky: spalovací, vírovým, motory, turbodmychadla, uzavíracím, funkce, obtokové, prvkem, přeplňovacího, ústrojí, fluidickým, korekcí

Text:

...jsou uvnitř dutiny vnějšího pláště šrouby gjg držena dvě tělesa jednak již zmíněné centrální těleso § 92, jednak kolem něj ležící ptstencové těleso ggg. Náběžná strana prstencového tělesa ggg je tvarována jako žlábkový dělič § 91. Proti přídržné stěně 29 má centrální těleso ggg vybraní, takže se mezi ním a přídržnou stěnou ggg vytváří rozmětnější interakční dutina. Do této interakční dutiny směřuje kolmo ke směru výtoku ze štěrbinové...

Ejektorový tlumič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255119

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tomášek František

MPK: F01N 7/20

Značky: tlumič, ejektorový, výfuku

Text:

...Při vstupu do tlumiče výfuku se začnou rozpínat přes otvory ve výfukové trubce l do prostoru tlumiče. Tím vejdou do styku s chladicími trubkami § o které se ochlazují. Dále musejí projít přes otvory mezistěny 3 a přetláčet se kolem chladicích trubek § do výfukové trubky l. Mezistěna A zároveň plní funkci výstuhy pláště tlumiče. Konec výfukové trubky l je vyveden do Lavalovy trysky g, kde se vytváří podtlak jímž je strháván vzduch, který...

Ústrojí s fluidickým proudovým rozváděcím prvkem k obtokové korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255118

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štibinger Vladimír, Kliment Vladimír, Takáts Michal, Kusý Petr, Tesař Václav

MPK: F02B 37/12, B60K 15/00, F02D 33/02...

Značky: korekcí, přeplňovacího, prvkem, turbodmychadla, fluidickým, ústrojí, rozváděcím, funkce, proudovým, obtokové

Text:

...druhý kolektor lg je napojen na výfuk gg. Napájecí tryska lgl v něm ústí do interakční dutiny, jejíž jednu stěnu tvoří přídržná stěna lg vedoucí od ústí napájecí trysky lgl k prvnímu kolektoru lgg. Mezi hrdly obou kolektorů lgg, lll je zde žlábkový dělič 106.Zlábek na jeho nosu spolu s tvarováním stěn interakční dutiny protílehlých k přídržné stěně lgä vytváří v monostabilním zesilovači lgg negativní vnitřní zpětnou vazbu, zajiščující při...

Plošný nalepovací kombinovaný snímač povrchové teploty a poměrné deformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255117

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rod František, Jaroš Petr

MPK: G01L 1/22

Značky: nalepovací, teploty, poměrné, deformace, plošný, povrchové, snímač, kombinovaný

Text:

...univerzálnost, jelikož spojuje vlastnosti tenzomentru a odporového teploměru, které jsou pro snímání uvedené dvojice veličín převážně používány. Další předností je jeho konatrukční příbuznost s odporovými tenzometry,což je spojeno se zaběhnutou technologií výroby, snadnou instalací na objekt a možností přímého napojení na všeobecně rozšířené a celosvětově unifikované sériové tenzometrické aparatury a ústředny. Výhodou vůči termočlánkům je...

Fluidické ústrojí pro korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255116

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štibinger Vladimír, Kusý Petr, Kliment Vladimír, Tesař Václav, Takáts Michal

MPK: F02B 37/12, B60K 15/00, F02D 33/02...

Značky: korekcí, funkce, ústrojí, přeplňovacího, fluidické, turbodmychadla

Text:

...otáčkami 5 nejprve velmi prudce, ale poté se růst průtoku zpomalí. To je dáno suberkvadraticitou proudění v této dráze, i když se zde uplatňují i dvadratické charakteristiky trysek lgä, ggg. Naproti tomu ve druhé dráze řídicího prútoku, tvořené prvním spojovacím kanálkem 1 a první řídící tryskou łgg se tento efekt neuplatňuje počáteční nárüst průtoku oMX 2 s rostoucími otáčkami gvje méně strmý, ale udržuje si strmost růstu i při vyšších...

Způsob regulace přeplňovacího turbodmychadla spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255115

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kliment Vladimír, Kusý Petr, Takáts Michal, Štibinger Vladimír, Tesař Václav

MPK: F02D 33/02, B60K 15/00, F02B 37/12...

Značky: přeplňovacího, způsob, zařízení, turbodmychadla, provádění, motorů, spalovacího, způsobu, regulace, tohoto

Text:

...elektromagneticky ovládaný, zapojený do spojovacího kanálku 3 a ovládající tak průtok tlakového vzduchu do řídící trysky 5. Celý ventilek łgg na obr. 1 není kreslen,je zde z něj patrné jen šoupátko, přestavované pohybom stopky 104 a přitlačované částečně zakreslenou pružinkou, jejímž účinkom může být spojovací kanálek Q zasunutým šoupátkem až zcela přehrazen.Na obr. 2 je schema vírového ventilu použitého v ústrojí z obr. 1. Scheme je...

Žáruvzdorný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 255114

Dátum: 15.02.1988

Autor: Chromý Stanislav

MPK: C04B 35/68

Značky: materiál, žáruvzdorný

Text:

...stejného fázového složení s materiálem vypalovaným v peci. Tato shoda vlastností znamená trvalou a samovolnou obnovu vyzdívky ve slínovacím pásmu, kde vlivem výše uvedené heteroqenity stávajících vyzdívek a nálepků slínku docházelo k nejčastějším poruchám. Ve slinovacím páemu se totiž reakoí povrchové vrstvy se surovinou vytvołí souvislá slínková vrstva a postupným norůstáním nálepku se izoterma vzniku taveniny posune do nálepku, tato vrstva...

Zařízení k měření vysokých teplot v agresivním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255113

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mach Miroslav, Chrz Václav, Jindra Josef, Filip Josef

MPK: G01K 1/10

Značky: zařízení, měření, teplot, vysokých, agresivním, prostředí

Text:

...V tom, že termočlánkový nebo odporový měřicí systém je izolovaně vložen do jednostranné uzavřenóho monokrystalického safírového pouzdra, do kterého je na vzdálenost 0,003 až 0,007 dílů délky pouzdra těsně suvně vložena safírová nebo keramická dvou- či víceotvorová kapilární trubice, hermeticky spojená pájením se safírovým pouzdrem V místě vstupu trubice do pouzdra, přičemž přívodní vodiče měřicího systému procházejí podélnými otvory...

Pojistka zámku dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 255112

Dátum: 15.02.1988

Autori: Praženka Vlastislav, Paulík Jiří

MPK: F16B 2/04

Značky: zámku, dveří, pojistka

Text:

...je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje schematický pohled na boční dveře motorového vozidla opatřené pojistkou zámku dveří, obr. 2 představuje bokorys převodové páky pojistky zámku dveří,upevněné na boční stěně dveří, obr. 3 představuje nárys převodové páky pojistky zámku dveří ve funkční poloze, upevněné na boční stěně dveří, obr. 4 znázorňuje pohled na upevñovací otvor, vytvořený v boční stěně dveří.Pojistka zámku...

Svinovací vrata

Načítavanie...

Číslo patentu: 255111

Dátum: 15.02.1988

Autori: Svoboda Vít, Slezák Pavel

MPK: E06B 9/20

Značky: vráta, svinovací

Text:

...vždy jedním koncom připevněno k lanovému bubnu v místě největšího průměru spirálovité dražky a v dclní úvrati opásává vratnou kladku, zatímco opačné konce obou tažných lan jsou pripojeny k dolnímu konci svinovacích vrat, přičemž jedno tažné lano je nad první vratnou kladkou ovinuto kolem třecího válce upevněného na výstupním hřídeli pohonného ústrojí.Výhodou svinovacích vrat podle vynúlezu je poměrně jednoduchá konstrukce, která však...

Čidlo pro měření korozního potenciálu za zvýšené teploty a tlaku v prostředí kyselých rudných rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255110

Dátum: 15.02.1988

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G01N 17/00

Značky: teploty, čidlo, rudných, kyselých, prostředí, korozního, tlaku, potenciálu, měření, rmutu, zvýšené

Text:

...zařízení podle vynálezu, kde konstrukění řešení umožňuje umístit v maloobjemovém laboratorním autoklávu vedle referentní elektrody rovněž elektrodu měřicí a to takových rozměrů, že poměr mezi objemem korozního média a plochou zkoušeného vzorku kovu je l 001 a větší. Na zcela ponořeněm vzorku kovu se neuplatňuje vliv čáry ponoru a připojení elektrického vývodu je zcela chráněno před korozním prostředím. Elektrický signál je k měřicímu...

Do délky nastavitelná plynová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 255109

Dátum: 15.02.1988

Autor: Gajdoš Lubomír

MPK: F16F 9/19, F16F 9/02

Značky: délky, pružina, nastaviteľná, plynová

Text:

...rozebiratelně závitovým spojem spojena s tělesem gg uzavíracího ventilu, umístěném v osovém vybrání Al pístu lg, čímž se vytvoří tákzvaný přepouštěcí ventil s prstencovým otvorom ŠÉ osového vybrání il. Osové vybráníAłje na jednom konci utěsněně kuželovým těsnicím elementem gl uzavíracího ventilu a na opačném konci těsnicí manžetou lg první ovládací tyče łłL Z prstencového otvoru gg ústí přes stěnu zúžené části lg pístu lg do pracovního...

Rychlouzávěr pro horizontálně uložené nádoby velkých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255108

Dátum: 15.02.1988

Autori: Přikryl Petr, Kos Miloslav, Vavřinec Ladislav

MPK: B65D 90/54

Značky: uložené, nádoby, horizontálně, průměru, veľkých, rychlouzávěr

Text:

...v otevřené poloze, jehož podstata spočívá v tom, že prstehec ve tvaru U, je na straně nosné příruby opatřen vodicími segmenty a je svoji vnitřní plochou uložen na nosné přírubě otočně na kuličkách uložených V drážce a vodicímí segmenty dosedá na vodicí plochu nosné příruby. 3 Zařízení podle vynálezu umožňuje snadné a rychlé otevírání a zavírání nádoby s ohledemna potřeby technologických procesů a aplikaci standardních hydraulických prvků...

Tkanina zhotovená alespoň zčásti z nekonečného hedvábí a způsob její úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255107

Dátum: 15.02.1988

Autor: Dražil Radko

MPK: D06C 7/02, D03D 25/00

Značky: zčásti, alespoň, její, zhotovená, úpravy, způsob, tkanina, hedvábí, nekonečného

Text:

...množstvím termoplastické disperze pouze jedna soustava nití, tj. osnova,at již hedvábná nebo předená.Po usušenĺ vytvoří disperze na vláknech vice méně souvislý film a pružné elastické spoje vznikají všude tam, kde dochází ke vzájemnému kontaktu mezi nitěmi a vlákny. Množstvim nanášené disperze a její koncentrací lze ovlivňovat množství a účinný efekt spojů. Zvyšováni obsahu sušiny disperze přes určitou mez znamená však ovlivnění...

Nosná konstrukce zavěšeného mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255106

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hustý Ilja, Kolčava Slavomír, Stráský Jiří, Kořenek Miroslav, Řeřucha Jaroslav

MPK: E01D 7/02

Značky: nosná, konstrukce, mostů, zavěšeného

Text:

...a montáž běžnými dopravními a montážními prostředky. Opatří-li se prefabrikovaná vzpěra podélnými výztužnými žebry, lze docílit jejího dalšího odhmotnění. Prefabrikované vzpěry a značně vyložené monolitické konzoly se spolupodílejí na přenosu krouticích momentu a smykových sil, obdobne jako výhodný tříkomorový nosník. Protože prefabrikované vzpěry jsou užší než je délka segmentu, nejsou vzájemné spojeny a neodebírají základnímu...

Způsob likvidace tekutých nebo ztekutitelných potravinářských odpadů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255105

Dátum: 15.02.1988

Autori: Straka František, Kruntorád František, Kužniar Josef, Hušek Vladimír

MPK: C02F 11/04

Značky: způsobu, zapojení, způsob, likvidace, ztekutitelných, tekutých, potravinářských, tohoto, odpadů, provádění

Text:

...°C. Výhodou způsohu podle vynálezu je tedy skutečnost, že při současné likvidaci obtížných odpadů je produkovana ze zlikvidovaného odpadu ušlechtiiá forma energie. Další výhodou je to, že vtláčený tekutý odpad i voda v něm obsažené intenzifikují kvasný metanogenní proces ve skládce jednak vlivem přídavků vlhkosti a perkolací kapaliny ložem skládky a jednak nutriční hodnotou organické hmoty vtlačeného tekutého odpadu. Intenzifikací...

Způsob výroby jednopaticové zářivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255104

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vejmelka Jiří, Neužil Milan, Mašek Jiří

MPK: H01J 61/36

Značky: zářivky, jednopäticové, výroby, způsob

Text:

...pouze jedné čerpací trubičky. a tím ztížené vakuové zpracování. Další nevýhodou je složitá výroba tvarované trubice a obtížné pokrývání vnitřního povrchu luminoforem.Všechny nevýhody prvního i druhého známého způsobu výroby odstraňuje způsob výroby jednopaticové zářivky ze skleněné trubice pokryté na vnitřní straně luminoforem, která se rozdělí v polovině délky na dvě trubkové baňky a po vakuově těsném připojení skleněné čerpací trubičky ke...