Archív za 1988 rok

Strana 155

Rozvaděč tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 255183

Dátum: 15.02.1988

Autori: Popelka Ludvik, Lžičař Ladislav

MPK: F16K 11/06

Značky: tlakového, media, rozvaděč

Text:

...§.S válcovou komorou l je vstupní kanál É propojen jednak jedním přívodním propojovacím kanálem 2 vytvořeným v tělese l a jednak dvěma přívodnímí pomocnými kanály lg vytvořenými ve víkách l. Výstupní kanál É je s válcovou komorou A propojen dvěma odpadními prcpojovacími kanály ll souměrně vytvořenými v tělese l a dvěma odpadními pomocnými kanály lg vytvořenými ve víkách l. Válcová komora l je s vnějěím povrchem tělesa l a dále neznázorněným...

Zapojení ovladače pohonných jednotek mechanismu natáčení tryskací hubice manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255182

Dátum: 15.02.1988

Autor: Chvojka Milan

MPK: G05D 1/10

Značky: jednotek, tryskací, ovládače, manipulátoru, natáčení, mechanismu, pohonných, hubice, zapojení

Text:

...hubice ve svislé rovině.zapojení ovládače podle vynálezu odstraňuje jednoduchým způsobem závislost obou pohybůnatáčení tryskací hubice ve vodorovné a svislé rovině. zapojení je realizováno prostřednictvím malého počtu dostupných integrovaných obvodů a z hlediska řízení obsluhou se natáčecí tryskací hubice v obou rovinách jeví jako zcela nezávislé. Při použití zapojení podle vynélezu se pod-statně zjednoduší mechanické provedení konstrukce...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255181

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jirásko Petr, Horatschke Rudolf, Kratochvíl Jiří, Houšť Václav, Václavík Miroslav, Hlaváček Ivo, Koloc Zdeněk, Plaček Bohumír

MPK: B65H 54/42, B65H 59/36

Značky: variokonických, navíjení, zařízení, cívek, kónických

Text:

...prvku, a tím se dosáhne definovaného vedení rotnčního přenosového prvku v celém cyklu rozvádění. Značně se sníží kmitání rotašního přenosového prvku a zamezí se vzniku havárie zachycením rotačního přenosového prvku za rotační podpěrný prvek. Dále se omezí opotřebení rotačního přenosového prvku, neboř se stýká se svým vodičem v ploše.Na připojených obrázcích je znázorněno jedno z možných konkrétních řešení, kde značí obr. 1 celkový...

Způsob preparativní izolace (6-3H)-thyminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255180

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kölbl Jan

MPK: C07D 239/55

Značky: způsob, preparativní, 6-3h)-thyminu, izolace

Text:

...radioaktivního (63 H)-thyminu dělí na sloupci hydrofobního specifického sorbentu, za použití 0.6 vodného roztoku čistého etanolu jako eluentu. Povrch silikagelu (kyselina tetrahydrokřemičitá H 4 Si 04) je pokryt oktadecylovými skupinami a zbytkové silanoly jsou blokovány methylovými skupinami. S výhodou lze použít sorbent SEPARON SIX-C-18.Eluovaný radioaktivní (6-3 H)-thymin se po dozimetrii a stanovení radiochemícké čistoty naředí na...

Svěrná přezka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255179

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nohel Hartvik, Řeháček Oldřich, Starosta Zdeněk

MPK: A44B 11/06

Značky: svěrná, přezka

Text:

...přezky a uvolñování opasku. Tato nevýhoda může být za jistých okolností, např. uvolnění opasku řidičem za jízdy i zdrojem nebezpečných situaci.Nedostatky spočívající ve způsobu sevření opasku, délkové regulace trnem a nutnosti obouruční manipulace při uvolñování opasku řeší svěrná přezka podle vynálezu následně. sevření průvlečné části opasku je dosaženo přítlakem destičky s pružným povlakem. Přítlak destičky,nebo uvolnění přítlaku je...

Měřicí optický atenuátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255178

Dátum: 15.02.1988

Autor: Šalom Václav

MPK: H01P 9/00, G02B 6/42, G02B 7/00...

Značky: opticky, atenuátor, měřicí

Text:

...lg až lg, kolmých k ose optického systému souběžně se základní deskou gg pružného jádra ł atenuátoru. Dvě vnější z uvedených žeber lg až lg, tvoří první ložiskové žebro lg a druhé ložiskové žebro ll. Čtyři vnitřní laditelná žebra lg až lg, znázorněná na obr. 1 a 3, opatřená z protilehlých stran pružného jádra l atenuátoru po jedné horizontální dilatační mezeře ll, lg, tvoří jednu vnější dvojici laditelných žeber lg a lg s upínacími pouzdry lg,...

Zařízení k výměně kapaliny z těžko přístupných míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 255177

Dátum: 15.02.1988

Autor: Rosenberg Alois

MPK: F01M 11/04

Značky: kapaliny, prístupných, výměně, těžko, zařízení, míst

Text:

...kroužksm s zejištěný proti úplnému vysunutí z dutiny uzávěru dorazem tak, že osnzení závěrného roubu uzavírá výpustný otvor v tělese uzávěru, k němuž je připsvněn nétrubek s napojenou hadicí. Jeden konec uzávěru může být místo trubkového nástavce opatřen závítovým čepem, pomocí něhož je upevněn do výpustného hrdla umístěného blízko kapotáže a zsjištěn v potřebné poloze pojistnou mticíĺvýhoda zařízení podle vynálezu spoěívá v tom, že umožňuje...

Substituované (E)-3-methylen hexahydro-2(3H)-benzofuranony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255176

Dátum: 15.02.1988

Autori: Weissová-schoberová Marie, Mazal Ctibor, Jonáš Jaroslav

MPK: C07D 307/83

Značky: hexahydro-2(3h)-benzofuranony, e)-3-methylen, přípravy, jejich, způsob, substituované

Text:

...se (Z)-isomer, je reakčním produktem směs látek obecného vzorce I, kde X značí (E)- nebo (Z)-hexahydro-2(SH)-benzofuranon-3-methylenoxyskupinu, které lze rozdělit chromatograficky.K roztoku 6 g 3-14-toluenaulfonyloxymethylen)hexahydro-2(3 H)-benzofuranonu ve 100 ml směsi aceton-voda v poměru 32 bylo přidáno 3,6 ml morfolinu a směs byla míchána při teplotě místnosti 10 hodin. Po zpracování reakční směsi bylo zíakáno 3,6 g...

Zařízení pro kombinované děrování plechů současně větším počtem razníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255175

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bůžek Zdeněk, Rožnovský Josef

MPK: B21D 28/26

Značky: počtem, větším, kombinované, plechů, zařízení, současné, razníků, děrování

Text:

...lištou a obr. 5 příčný řez razníkem,raznicí a podložnou lištou.Zařízení podle vynúlezu je například vytvořeno horním tělesem l zápustky s uloženými razníky g, spodním tělesem 3 zápustky s upevněnými raznicemi 5, přičemž razniky g jsou podloženy obkročnou lištou 5 nebo souvislou lištou É nebo kruhovou podložnou lištou 1. Přesun líšt § nebo 5 je proveden pohonom lg s koncovými čidly lg polohy posunu, nebo pohonem ll natočení kruhové...

Chemické jednokomorové recirkulační WC

Načítavanie...

Číslo patentu: 255174

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bláha Milan, Šebestyán Jiří, Němeček Zdeněk, Charvát Jiří, Vetešník Josef, Šťastník Jan, Jurenka Jaroslav, Brandová Jaroslava, Otradovský Miroslav, Novák Jiří

MPK: A61G 5/00, A61G 7/00

Značky: recirkulační, jednokomorové, chemické

Text:

...jímací miska se zabudovanou ostřikovací tryskou připojenou trubicí na elektrické čerpadlo, přičemž ve spodním dílu je v podélné ose u dna přepážka, se kterou je souběžně uložena filtrační trubka přípojená na elektrické čerpadlo spojené s výtlačnou trubicí vyvedenou do jímací misky.Elektrické čerpadlo připojené na zdroj elektrického proudu je spojené jednak s tlačítkom a jednak přes jisticí nadproudové relé s časovým spínačem čerpadla....

Zařízení pro vedení suportu po loži obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255173

Dátum: 15.02.1988

Autori: Strakoš Ladislav, Staniček Zdenko

MPK: B23Q 1/14, B23B 17/00

Značky: loží, zařízení, stroje, suportů, vedení, obraběcího

Text:

...vložkou 1, jak je znázorněno na obr. 1 a 2.Ve speciálních případech mohou být první vodicí plocha lg a druhá vodicí plocha łg složeny ze dvou částí, svírajících spolu úhel. Tento úhel se podle obr. 3 a A rovná 90 °. Na obr. 3 jsou obě části první vodicí plochy Q a druhé vodicí plochy 13 umístěny ve vodorovné a svislé rovině. Suport l je zde tvořen svislou doskou, přitlačovanou ke svislé části druhé vodicí plochy li pomocí přítlačného...

Způsob výroby prostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255172

Dátum: 15.02.1988

Autori: Drahoňovský Jan, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Špaček Miroslav, Veselý Ivan, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 177/00

Značky: prostaglandinů, výroby, způsob

Text:

...shora uvedený význam, rozpustí V nižším alkoholu (5 výhodou v metanolu) na 5 až 10 hmot. roztok, který se zředí vodou v poměru 31 až 11, přidá se výše specifikovaná pryskyřice Amberlyst 15 (1 až énáeobek hmotnosti výchozí sloučeniny) a směs se míchá nebo třepe při teplotě 20 až 50 °C. Průběh reakce se sleduje pomocí TLC analýzy až do prakticky úplného odstranění výchozí látky (obvykle během 2 až 6 hodin). Iontoměnič se odfiltruje a opakované...

Snímač polohy ovládacího ústrojí hnací jednotky textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255171

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janeček Jiří, Štěpánek Miloslav, Buček Pavel, Stříbrný Zdeněk

MPK: D05B 69/24

Značky: textilního, stroje, hnací, ovládacího, snímač, ústrojí, polohy, jednotky

Text:

...polohy, znázorněného na přiloženém výkrese, kde značí obr. 1 uspořádání snímače polohy ovládacího ústrojí a hnací jednotky, obr. 2 vlastní provedení snímače polohy s clonkou a obr. 3 detail nosného hřídele clonky snímače polohy.Na obr. 1 je znázorněn snímač polohy s ovládacím ústrojím hnaoí jednotky textilního,např. šicího stroje. ovládací ústrojí je tvořeno nožním spouštěčem ł, který je připevněn na spojovací hřídel 3, otočné uloženou ve...

Skříň statoru osového turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255170

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janč Zbyněk, Klaus Lubomír, Misárek Dušan, Bělohoubek Karel

MPK: F04D 29/52

Značky: statoru, osového, skříň, turbokompresoru

Text:

...okraj jazyku mezikruhového difuzoru. Její boční stěny jsou tanqenciálně napojeny na vnitřní válcovou stěnu sběrné komory. Na čelní stěně duté výztuhy je v rovině symetrie umístěno usměrňovací žebro, které je od protilehlě stěny sběrné komory po celé délce odděleno spárou.Provedení skříně statoru osového turbokompresoru podle vynálezu zajištuje spolehlivý provoz stroje i při nejnáročnějších provozníchpodmínkách. současně však optimálně řeší...

Zařízení k potlačování rezonančních vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 255169

Dátum: 15.02.1988

Autor: Dykast Jaroslav

MPK: F01N 7/18, B60K 13/04

Značky: zařízení, potlačování, vibrací, rezonančních

Text:

...elementů na těleso tlumiče výfuku byla shledána výhodnou taková úprava, kde přitlačné elementy jsou na těleeo tlumiče výfuku připevněny po obou stranách sběrného potrubí. Tímto potrubím jsou do tlumiče výfuku přiváděny spaliny z motoru.Nenáročnou protihlukovou úpravu z hlediska výrobních nákladů představuje zařízení, kde přítlačně elementy jsou upraveny v držáku tlumiče výfuku.Uspořádáním přítlačných elementů upevněných jednou části k...

Rozlivová hmota zejména pro bezešvé lité podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255168

Dátum: 15.02.1988

Autori: Böhm Bohumil, Horňák Vladimír, Hošek Rudolf, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: zejména, podlahy, bezešvé, hmota, lité, rozlivová

Text:

...hmota se podle potřeby pigmentuje 1 až 10 hmotnostními díly pigmentú, zejména pigmentů na bázi oxidů železa, zinku, titanu, chromu a podobné. Stupeň plastifikace lze v nut 3 255168ných případech upravit přídavkem nejvýše 10 hmot. dílů esteru ky 5 elinyfťalové, nebo jinými typy známých pastifikátorü. Povrchové napětí, smáčivost pigmentú a rychlost vylučováni vzduchových bublin lze zlepšit přídavkem nejvýše 0,1 hmot. dílů silikonových...

Zařízení pro dálkové měření stupně intenzity měkčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255167

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mikulenka Jiří, Balcárek Jaroslav, Bezděčík Rudolf

MPK: C14B 1/40

Značky: měkčení, zařízení, měření, dálkově, intenzity, stupně

Text:

...elektrickou indikaci polohy horního měkčicího nástroje. Nevýhodou tohoto způsobu je, že pohyb horního měkčicího nástroje se odvozuje až od šnekového šroubu. Vlivem vüle mezi šnekovým šroubem a matioí dochází k nepřesnostem, což zkresluje skutečnou polohu horního měkčioího nástroje. například pootočí-li se šnekový šroub tak, že využije pouze vůli v matici, zareaguje ozubené šnekové kolo s potenciometrem, aniž se horní měkčicí nástroj...

Zařízení na vlhčení plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255166

Dátum: 15.02.1988

Autor: Čermák Bojan

MPK: B01J 7/00

Značky: plynů, zařízení, vlhčení

Text:

...vlhkosti je stálě, nezávislé na změnách parametrů například rychlosti nebo tlaku vlhčeného plynu.Na připojeném výkresu je znázorněnc příkladné provedení zařízení na vlhčení plynu podle vynálezu. zařízení na vlhčení plynu se skládá z výparníku l s kapalinou 3, který je vybaven elektrickým topným tělesem 3 a obklopen adiabatickou izolací 5. Výparník l je s prostorem 1 vlhčeného plynu spojen potrubím Q pro odvod par vlhkosti. Hydraulický odpor...

Zařízení pro samočinné napínání řemenů proměnlivou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255165

Dátum: 15.02.1988

Autori: Stojar Vladimír, Gančarčík Bohumil, Preclík Milan

MPK: F16H 9/04

Značky: zařízení, silou, proměnlivou, napínání, samočinně, řemenů

Text:

...momentem je rám přitlačen k hornímu dorazovému šrouhu a napínaný řemen je napnut menší silou. Skutočná velikost napínací síly je dána seřízením stavěcích šroubů v závislosti na tuhostiPokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočívá v tom. že vyloučením pružících složek při napínání řemenü nevzniká nebezpečí chvění od napínací soustàvy a současně ja umožněno automaticky měnit předepínací sílu řemene V závislosti na zařazeném otáčkovém stupni a...

Osnovní pletenina s efektním vzorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255164

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kolář Karel, Cvach Zdeněk, Pásek Pavel, Přichystal Leopold

MPK: D04B 21/16, D04B 21/14

Značky: vzorem, pletenina, efektním, osnovní

Text:

...vláken pro útek v kombinaci běžně sráživých a vysocesráživých vláken, čímž se vytvoří pružná jednoduchá osnovní pletenina s vloženým útkem. Povrch pleteníny je opatřen kličkami, probíhajicími ve směru řádků, přičemž jejich rozdelení po šíři textílie je rovnoměrné.Vytčeného cíle je dosaženo pletenínou s efektním vzorem, která obsahuje alespoň V některých řádcich příčně vložené nitě, které prooihaji přes její celou šiři. Na svém povrchu je...

Vyluhovací aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 255163

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jerman Zdeněk, Vojtíšek Jiří, Feix Václav, Štěpánek Jaroslav, Ederer Karel

MPK: B01D 11/04

Značky: aparát, vyluhovací

Text:

...nádobou,je snadné provádět montáž s demontáž. Konstrukční řešení aparátu zaručuje stejnou krátkou průměrnou dobu zdržení zrn všech velikosti v aparátu a rovněž i vysoké prosazení.Na přiloženém obr. je schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu, které je v dalším popsáno spolu a objasněním funkce, přičemž toto zařízení je tvořeno svislou válcovou nádobou ł s otáčivou hřídelí 3, na které jsou vodorovné kotouče - patra Q a lopatky 5, a...

Podávací spojka šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255162

Dátum: 15.02.1988

Autor: Plavec Josef

MPK: D05B 27/14

Značky: spojka, šicího, podávací, stroje

Text:

...je v záběru s částečným ozubením ggg spodního přídavného kotouče § 33. Kladka gg kolenové páky gg je vložena ve vaěkové drážce 5 přepínaciho kotouče §, který je středicím čepem Zł otočně uložen na spodní straně konzoly 1 (obr. 4) upev něné k rámu l.Na konzole 1 jsou upraveny dva nástavce 13, V nichž jsou uloženy brzdové čepy 1 §.K vrch 255 l 62 4ním koncům brzdových čepů 1 jsou upevněny brzdové bloky 13, které jsou uzpůsobeny pro styks vnější...

Zařízení pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav se sníženým smykovým napětím v míchané kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 255161

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kvasnička Jan, Šrámek Milan, Hruban Konstantin

MPK: B01F 7/16

Značky: zařízení, smykovým, kapalných, sníženým, kapalině, míchané, kapalin, soustav, vícefázových, napětím, míchaní

Text:

...a směrovými změnami toku v zájmu maximálního snížení turbulentních fluktuací rychlostí kapaliny a tím i smykových rychlostí a smykových napětí v míchané kapalině.Přeatavením úhlu sklonu lopatek nebo vhodnou volbou jejich počtu je přitom možno nastavit optimální provozní podmínky míchadla, kdy průtok kapaliny oblastí vnitřních šikmých lopatek bude shodný s průtokem kapaliny oblastí šikmých lopatek na dutém válci. Volbou počtu lopatek míchadla...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255160

Dátum: 15.02.1988

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: H01M 2/16

Značky: elektrodu, membrána, vápníkovou, selektivní, iontově

Text:

...použito diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové, jehož amidícké dusikové stomy jsou symetricky substituovány dvěma fenyly a dvěma 2-n-alkyloxyethyly, sohematiokého struk 5kde -R je n-alkyl CnH 2 n 1 s počtem uhlikových atomú n B až 11, jako jsou N,N-difenyl-N, -(2-n-oktyloxyethyl)diamid kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové nebo N,N-dífenyl-N,N-(2-n-undecyloxyethyljdiamid kyseliny...

Zařízení pro oboustrannou kontinuální výrobu drážek na tyčkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 255159

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vach Miroslav

MPK: B21H 7/18

Značky: tyčkách, zařízení, výrobu, oboustrannou, kontinuální, drážek

Text:

...jejíhovzpříčení při válcování, resp. odebírání ze zásobníku, zajišťuje letmé uložení unášeče protočení hnacího hřídele a zamezení přísunu dalších tyček. Tím je zajištěno i celé zařízení proti prípadnému poškození. Dále celkové uspořádání zásobníku a pracovního prostoru umožňuje postupné válcování drážek na několika tyčkách současně, což znásobuje výelednou produktivitu.Príklad provedení zařízení pro oboustrannou kontinuální výrobu drážek na...

Zařízení pro vytvoření přídavného proudu vzduchu v prohozním kanálu pro útek u vzduchového tkacího stroje s profilovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255158

Dátum: 15.02.1988

Autori: Černocký Jiří, Martinec Josef, Štěpánek Antonín

MPK: D03D 47/30

Značky: prohozním, stroje, útek, vzduchového, proudu, paprskem, zařízení, profilovým, kanálu, vytvoření, vzduchu, přídavného, tkacího

Text:

...podle vynálszu.Profilový paprsek ł je upevněn v drážcs nosníku g. Tento nosník g je na své čelní straně opatřen drážkou ve tvaru písmene T, do které je vložena příchytka 3, která spolu se šroubem A přitahuje upínaoí těleso á k nosníku g. Podle tvaru upínacího tělesa § mohou být pro jeho přichycení použity i dvojice šroubú 5. Upínací těleso Q má na své spodní straně vytvořen kanál lg pro tlakový vzduch ve tvaru písmene T s oboustranně...

Kanyla pro podávání léčiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 255157

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hirš Pavel

MPK: A61M 5/32, A61M 31/00

Značky: podávání, léčiv, kanyla

Text:

...je zejména to, že je zaručena dokonalápevnost i těsnost spojů vytvorených mezi polyetylénovou hadičkou a částmi injekční jehly.Není třeba vyrábět zvláštní upínací hlavici, nebot ta je tvořena zadní částí injekční jehly. Tím je zabráněno nekontrolovatelnému úniku léčiva a je zajištěno přesné dávkování. Další výhodou je optimalizovaný průměr trubičky k jehle, což minimalizuje ztráty léčiva vnitřním obsahem hadičky. Při tom je kanyla podle...

Přípravek pro zkoušení přilnavosti galvanoplastické vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255156

Dátum: 15.02.1988

Autor: Landa Václav

MPK: G01N 19/04

Značky: zkoušení, priľnavosti, přípravek, vrstvy, galvanoplastické

Text:

...U,do níž zapadá horní část ve tvaru písmena T a mezi nimiž je prostor pro uložení zkoušsného vzorku opracovávaněho do tvaru korýtka.Používání zkuěebního prípravku podle vynálezu jednak eliminuje chyby vzniklé při měření v důsledku opracování vzorku. jednak umožňuje snadnější a přesnější vyrobení vzorku, což se projevujeŕopět přesnějšími výsledky měření.Vzorek se zhotoví prostým frézovánIma pŕírubovým broušením, takže odebíraný materiál...

Trénovací lehátko k procvičování páteře

Načítavanie...

Číslo patentu: 255155

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dvořáková Dagmar, Dvořák Jiří

MPK: A63B 23/02, A61G 7/00, A61H 11/00...

Značky: páteře, trénovací, lehátko, procvičování

Text:

...představuje podélný řez lehátkem a obr. 2 rozevření plochého rámu lehátka při seřizováníroztečí a vzdáleností volně otočných válečků.Trénovací lehátko k procvičování páteŕe je tvořeno plochým rámem l. jež je opatřen příčníky 3 nesoucími volně otočné válečky 3. Na volně otočných válečkách 3 je položena pružná rohož 1, sloužící k volnému ulehnutí trénující osoby.Pružná rohož 1 je tvořena kapsou se zasunutými pružnými vložkami Ě, jejichž tuhost...

Speciální dělené kotvové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255154

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lédl Jiří, Bartošek Jan

MPK: B01F 7/18

Značky: kotvové, míchadlo, dělené, speciální

Text:

...s hřídelí šroubovým spojem a dolní díl je odnímatelně spojen s horním dílem dalším šroubovým spojem.vzdálenost spodního okraje horního dílu od spodního okraje spodního dílu je 0,8 až 1,2 násobek výšky ramena dílumíchadla a poměr průměru míchadla k výšce ramena horníhc nebo dolního dílu míchadla je 2.0 až 2,2 a zakřivení ramen odpovídá zakřivení vnitřní plochy dna nádoby a vzdálenost okraje spodního dílu od vnitřní stěny nádoby je 1,0 až...

Zařízení k bezdotykovému a průběžnému měření příčného rozměru předmětů rozmítáním laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255153

Dátum: 15.02.1988

Autori: Třísková Marta, Miler Miroslav, Skalský Miroslav

MPK: G03H 1/22, G02B 27/00, H01S 3/10...

Značky: průběžnému, bezdotykovému, laserového, zařízení, měření, rozměrů, paprsků, předmětů, příčného, rozmítáním

Text:

...na nepřesnosti měření.Mnohé z těchto nevýhod odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že na čele rozmítací jednotky je umístěn plochý holografioký difrakční rozmítač.výhody zařízení podle vynálezu spočívají v nízké hmotnosti funkční části rozmítací jednotky a jejím rovnoměrném rozložení, protože může být vyrobene jako plochý kotouč. současně nevytváří vířivý pohyb vzduchu při rychlé rotaci. Také bod dopadu zůstává na...

Netkaná izolační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255152

Dátum: 15.02.1988

Autor: Ptáčková Věra

MPK: D04H 13/00

Značky: izolační, netkaná, textilie

Text:

...vlastnosti vůbec. Nevýhodou stavebních izolačních textilií jsou nízké tepelně izolační schopnosti. zapříěiněné zejména použitým materiálem, kterým bývá například písek, jemný štěrk, sádra, kří da nebo jíl.Uvedené nevýhody odstraňuje netkané izolační textílie podle vynálezu, určená zejménapro tepelnou izolací podlahových, stěnových i střešních konstrukcí ve stavebnictví, která se skládá z 10 až 60 hmotnostních procent pěnového...

Zapisovací přístroj pro řízení reprodukčního procesu ve stádě plemenic skotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255151

Dátum: 15.02.1988

Autor: Holý Lubomír

MPK: A01K 29/00

Značky: stádě, reprodukčního, zapisovači, plemenic, prístroj, řízení, procesu, skotu

Text:

...řízení reprodukčního procesu, je nutné provést v příslušném výřezu záznam čísel plemenic skotu, které zaěínají býti sledovány a denním otočením o 1/42 činné délky čelního panelu záznamy nabíhají ve stanovených intervalech do dalších výřezů,čímž je upozorněno na plemenice, u nichž je nutno provést stanovená úkony.Hlavní výhody přehledného způsobu evidence dlouhodobého řízení reprodukčního procesu ve stadě plemenic skotu podle vynálezu spočíva v...

Způsob zhotovení vakuově těsného příčného propojení dvou skleněných baněk umístěných blízko sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 255150

Dátum: 15.02.1988

Autor: Mašek Jiří

MPK: C03B 23/207

Značky: těsného, příčného, umístěných, sklenených, vákuové, blízko, propojení, zhotovení, baněk, způsob

Text:

...baňuy umísří pomocí zvláštního zařízení blízko sebe. Pak se současně obě skleněné baňky ohřejí v místech,kde má být provedeno jejich spojení. Po dosažení teploty tavení skla stěny baněk se krátkým působením tlaku plynu z vnitřní strany banök vytvoří v obou skleněných bankách současné otvory. Teplota skla v blízkosti okolí otvoru je stále udržována na teplotě tavení skla. Pomocí zařízení, ve kterém jsou obě banky drženy vedle sebe, se skleněné...

Systém technologických štol pro výstavbu horní klenby jednolodní stanice metra

Načítavanie...

Číslo patentu: 255149

Dátum: 15.02.1988

Autori: Židlický Břetislav, Salač Miloslav, Herden Miroslav

MPK: E02D 29/04

Značky: jednolodní, stôl, stanice, klenby, metra, technologických, výstavbu, horní, systém

Text:

...štola je v trase i niveletě napojena na odpovídající trafový tunel a/nebo za budovanou stanici.Výhodou systému technologických štol je, že využívá v maximální možné míře dopravu samospádem. Dostropní zálomy i příčné štoly jsou ražcny dovrchně, takže rubanina klouže po počvě a je v těžních štolách plněna pomocí zarážky do vozíkú. Pouze v místech vrcholu horní klenby, kde jsou příčné štoly raženy už téměř jako vodorovné, se použije například...

Zařízení pro dokončování toroidních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255148

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mihola František, Malec Miroslav, Karmasín Antonín, Skočovský Miloš

MPK: B24B 19/06, B24B 35/00

Značky: ploch, dokončování, toroidních, zařízení

Text:

...plochZařízení podle vynálezu pozůstává z úložného tělesa Ž, V němž je umistěn točně rotor § spojený s unášeci hřídelí 1, jíž prochází kanály § pro tlakové médium. Tyto kanály § vyústuji do vyhrání g, ktoré je provedeno v otvoru lg vytvořeném po celé délce rotoru 5, jehož osa Q svirá s osou 91 tohoto otvoru lg úhel 5 od čtyř do patnácti obloukovýchRotor Q je uložen v čelních stěnách ll úložného tělesa Ž prostřednictvím valivých ložisek lg. V...

Zařízení pro stříhání pásového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255147

Dátum: 15.02.1988

Autor: Volný Ladislav

MPK: B23D 15/12, B23D 15/04

Značky: stříhání, zařízení, pásového, materiálů

Text:

...uložen a upevněn šroubem lnezakrealeno) horní stříhací můž ll. Na horním víku hydraulíckého válce łä jsou na držácích łg uloženy koncové spínače lg, gg, mezi nimi prochází horní konec pístníce lg a které slouží k signalizaci koncových poloh horního stříhacího nože ll.Na horní příčce A základního rámu ł je uložen vyvažovač 3 spojený ocelovým lankem lg se základovou doskou 1 pojízdného rámu 5. Ve vnitřním prostoru základního rámu ł je na...

Způsob preparativní izolace (methyl-3H)thymidinu a (6-3H)thymidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255146

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mudra Karel, Kölbl Jan

MPK: C12P 19/38

Značky: preparativní, izolace, 6-3h)thymidinu, způsob, methyl-3h)thymidinu

Text:

...Povrch sorbentu je pokryt oktadecylovými skupinami, s výhodou lze použít tuzemský sorbent SEPARON SIX S 18. K dělení se používá 0,6 vodný roztok čistého athanolu. Eluovaný radioaktivní (metyl-3 H)-thymidin respektive (6-3 H)-thymidin se po dozimetríi a stanovení radiochemické čistoty naředí na expediční koncentraci a přímo expedu je.Výhody nového postupu spočívají v tom, že výtěžek radioaktivních thymidinů je v dlouhodobém průměru o 20 S...

Jednolícní osnovní pletenina s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255145

Dátum: 15.02.1988

Autori: Skřepek Jan, Sokol Václav, Dániel Mikuláš

MPK: B32B 15/00, D04B 21/00

Značky: barevným, pletenina, osnovní, plastickým, jednolícní, efektem

Text:

...úpravy se vytvořily z anorganické složky efektní soustavy z některých oček l vyborcené úseky 3 a z anorganické složky efektní soustavy některých spojovącích kliček 3 vyborcené úseky 5. Pomocná složka efektní soustavy si podržela svůj původní tvar v podobě oček 3 pomocné složky, respektive v podobě spojovacich kliček Q pomocné složky a zůstala v nosné konstrukcí pleteniny. Jde o nepravídelný plastický efekt 2 uvolněných vyborcených úseků 3,...

Hnědé kypové antrachinonové barvivo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255144

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lustig Jiří, Sotona Vladimír, Březina Karel

MPK: C09B 1/32

Značky: způsob, antrachinonové, přípravy, barvivo, kypové, hnědé

Text:

...0 složení 35 až 40 hmot. antrachinon-1,6-disulfokyseliny,37 až 39 hmot. antrachinon-1,7-disulfokyseliny a 22 až 15 hmot. antraChin 0 n-1,5-dísulf 0 kyseliny. Do 2 140 dílú vody se vnese 1 130 dílü kyselého těsta 5 obsahem 116 dílú antrachinondisulfokyselin. Přidá se 50 dílů chloridu sodného, 420 dílú kyseliny sírová. Směs se vyhřeje na teplotu 98 DC a při teplotě 98 až 102 OC se v průběhu ZB hodín vnese pod hladinu roztok 98,3 dílů...