Archív za 1988 rok

Strana 154

Zařízení na změnu průběhu řezné rychlosti pracovního a zpětného zdvihu na obrážecích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255223

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hofmann Jan, Paulík Josef

MPK: B23D 7/10

Značky: rychlostí, zpětného, řezné, změnu, průběhu, zařízení, zdvihu, pracovního, strojích, obrážecích

Text:

...l, od níž je přenášen pohyb na hnacíhřídel g, který je otočně uložen v přestavitelném těleee 3,posuvném ve vodíoích plochách 5. S hnacím hřídelem gje pevně apojena kulisa §, ve které je poauvně uložen kámen §, spojený otočné s klikou 1 a touto s hnaným hřídelem§, uloženém otočně v ložisku g. Hnaným hřídelem 3 je poháněna další klika ll, na níž je otočně uložen další kámen ll, který je posuvný v kulise objímky lg pracovního vřetena lg....

Zařízení k ovládání větracích oken

Načítavanie...

Číslo patentu: 255222

Dátum: 15.02.1988

Autor: Novotný Ladislav

MPK: E05C 21/00

Značky: větracích, ovládání, zařízení

Text:

...větracích oken podle vynálezu je zobrazen na výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn podélný řez zařízením, připevněněm k výklopnému oknu, které je v poloze pootevřené. Na obr. 2 je znázorněna kladka s obvodovou drážkou a výstupky. Obr. 3 znázorňuje řez rovinou A-A z obr. 2, obr. 4 - řez rovinou B-B 2 obr. 2.Zařízení pro ovládání větracích oken je k okraji větracího okenního křídla lg připevněno konzolou.g a k okennímu rámu konzolou l. Ke...

Zařízení k zajištění polohy přítlačného válečku při navádění textilního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255221

Dátum: 15.02.1988

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B65H 18/00

Značky: zařízení, prítlačného, polohy, textilního, navádění, zajištění, válečků, materiálů

Text:

...otočného váleěku.Příklad zařízení k zajištění polohy přítlačného válečku při navádění textilního materiálu podle vynálezu je na výkresech, kde na obr. 1 je nakreslen schematicky boční pohled na zařízení v pracovní poloze, na obr. 2 je schematicky boční pohled na zařízení v odklopené poloze a obr. 3 je řez zařízením v podélné ose pracovního válce.Pracovní valec l je V tomto konkrétním případě vyhřívaný nebo chlazený kalandrovací valec. K jeho...

Karuselový stroj s krokovým pohybem ke zhotovování otvorů v silnostěnných výrobcích, zejména plochých nebo mírně zakřivených, propalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255220

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kurel Jiří, Štědra Rudolf, Brandejský Josef

MPK: C03B 23/26

Značky: krokovým, zejména, otvorů, plochých, zhotovování, propalováním, silnostěnných, karuselový, stroj, výrobcích, zakřivených, mírně, pohybem

Text:

...Vypouklé výrobky přicházejí z lisů v poloze vypouklinou dolů. Pro propálení otvcrů jsou výrobky odnímané ze stroje obráceny vypouklinou nahoru, nebot pro další dopravu,např. do temperovací čí tvrdíci pece, je tato poloha výrobku pro svoji lepší stabilituPříkladné provedení vynálezu je popsáno dále a schematicky znázorněno na pripojených výkresech, z nichž představuje obr. 1 nárysný osový řez strojem a obr. 2 půdorysný pohled na...

Zařízení pro přívod elektrického proudu do galvanické lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 255219

Dátum: 15.02.1988

Autor: Bureš Jiří

MPK: C25D 3/00

Značky: lázně, proudu, zařízení, přívod, elektrického, galvanické

Text:

...konci pružiny É a pružnou svorkou A je na nýtu§ uložena izolační podložka 1. Na protilehlých konoích pružné svorky 5 jsou uloženy kontaktní destičky g, které při činnosti dosedají na přívodovou lištu li plošných spojů lg lícovéa rubové strany desky 2 plošných spojů.V dalším provedení dle obr. 2 je ke svorkovnici l připojen dvoustranný přívod g elektrického proudu. Ke každé větvi tohoto přívodu 3 je připojen blok Q indikace a ohmického odporu....

Proužkovací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255218

Dátum: 15.02.1988

Autori: Gross Lumír, Fučík Milan

MPK: D04B 15/58, D04B 9/30

Značky: zařízení, stroje, okrouhlého, pletacího, proužkovací

Text:

...uchycena další páka lg (obr.2) uložená výkyvně na tyči ll, sloužící prozajisťění svislé polohy tyčky l§.Konec zajiščovací páky lg zapadá do zářezu postrkové páky ll, jak je vidět na obr. 5.K zubům lll, lgz, ll 3 jednotlivých blokovacích páček ll jsou přiřazeny kotvy elektromagneä tú lll až ll 5 napojených na neznázorněný řídící mikropočítač stroje.Kotva horního elektromagnetu lll je přiřazena k zubu l§ 3 horní blokovací páčky ll,kotva...

Zapojení pro napájení účastnického přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255217

Dátum: 15.02.1988

Autor: Lichtenberk Ivan

MPK: H04M 19/00

Značky: napájení, účastnického, zapojení, prístroje

Text:

...přes sedmý odpor 31 ke katodě druhé Zenerovy diody pg, která je též připojena přes třetí odpor Q k bázi druhého tranzistoru 33. Anoda druhé zenerovy diody Q je připojene k záporné svorce gg baterie, k níž je přes druhý kondenzátor gg připojena báze druhého tranzistoru 31 n zároveň přes šestý odpor 55 emitor druhého tranzistoru gg. Kolektor druhého tranzistoru gg je připojen na druhou výstupní svorku 3 a přes čtvrtý odpor 35 na bázi...

Galuska

Načítavanie...

Číslo patentu: 255216

Dátum: 15.02.1988

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 9/02

Značky: galuska

Text:

...spojeny běhounem, která je dále vybavena výztužnou kostrou podle vynálezu, kde kostra V nahuštěném stavu má poměr Dk 0,318 L 1,2 a je tvořena nejméně jednou textilní vložkou, mající osnovní a útková vlákna spojena plátnovou vazbou, když tato~vložka je uložena vzhledem k obvodové ose pláště pod úhlem alfa osnovních a útkových nití, přičemž Dk značí průměr koruny nahuštěné galusky na ráfku a L značí konfekčni délku kostry galusky.Provedením...

Čiřič válcového tvaru s vestavěným odvzdušňovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255215

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rybička Jiří, Kalouš Vratislav

MPK: B01D 21/00

Značky: vestavěným, čiřič, tvaru, odvzdušňovačem, válcového

Text:

...a tento prostor se ve spodní části klíwovitě zužuje. Do něho je zaústěno potrubí spojující prostor odvzdušñovače s vnitřní vestavbou čiřiče a dále přívodní potrubí, které je ukončeno rozvodnou trubkou a prochází stěnou válcového pláště čiřiče.Výhodou je snížení nákladů na povrchovou úpravu a izolací.Příklad provedení čifiče válcověho tvaru s vestavěným odvzdušňovačem je zobrazen na přlloženém výkrese.Vestavený odvzdušňovač je umístěn uvnitř...

Způsob výroby 2,4-dinitrofenyl-4-aminodifenylamin-2-sulfonanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255214

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šuška Valdemar, Racek Otakar, Vágner Miroslav

MPK: C07C 143/58

Značky: výroby, sodného, 2,4-dinitrofenyl-4-aminodifenylamin-2-sulfonanu, způsob

Text:

...95 OC během 3 až 5 hodin podle vynálezu tak, že se ke směsi obsahující 0,15 až 0,35 molu 4-aminodifenylamin-2-sulfokyseliny v 1 000 cm 3 vody přidá uhličitan sodný v poměru 0,5 až 0,9 molu uhličitanu sodného na mol výchozí látky a uhličitan vápenatý v poměru 0,5 až 1 mol na mol výchozí látky a při teplote 60 až 90 °C se pomalu dávkuje 2,4-dinitrochlorbenzen. Pak se kondenzace dokončí vymícháním při teplotě blízké 100 °C po dobu několika...

Způsob výroby dieteticko-léčebných výrobků kojenecké a dětské výživy v sladké formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 255213

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dědičová Libuše, Vejsada Antonín, Patrovský Jiří, Drbohlav Jan, Kačerová Zdenka

MPK: A23C 9/123

Značky: kojenecké, výrobků, způsob, výroby, dětské, sladké, formě, dieteticko-léčebných, výživy

Text:

...a při delším uložení bude indikovat toto nevhodné zachazení sražením.připraveného pokrmu.Získané dieteticko-léčebné přípravky, určené kojencům a dětem zajiščují krytí nezbytnýchživin potřebných pro optimální růst a vývoj a navíc přídàvek užitečné mikroflory ve zvoleném druhovém zastoupení i poměru příznivé ovlivňuje složení střevní mikroflory, i když výrobekPříprava provozního zákysu se provede zaočkováním 8 smetany, potřebné do receptury...

Rounová textilie a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255212

Dátum: 15.02.1988

Autori: Prchlík Václav, Pecka Jiří, Vaníček Jiří, Heran Josef

MPK: D04H 3/12

Značky: přípravy, způsob, její, textilie, rounová

Text:

...náklady při současném zlepšení užitných vlastností takovéto rounové textilie. Při použití hořečnatých sloučenin nebo jiných pigmentů, které snižují hořlavost, lze získat rounovou textilii se sníženou hořlavostí případně lze přidávat pigmenty, které mají baktericidní účinek. Při dodatečném rozpouštění inertního pigmentu z povrchu vláken a pojiva se získá vláknitý útvar s dobrými absorpčními a filtračními vlastnostmi. Postup přípravy a použití...

Prostředek pro nehořlavou úpravu textilních materiálů na bázi N-hydroxymetyl-3-dimetoxyforylpropionamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255211

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zelenka Pavel, Zadák Milan, Ježek Zdeněk, Kodýtek Vilém, Kršňák František, Šíp Martin

MPK: D06M 13/44, D06M 13/34

Značky: prostředek, nehořlavou, materiálů, n-hydroxymetyl-3-dimetoxyforylpropionamidu, úpravu, bázi, textilních

Text:

...množství nszrsagovaného dimetylfosfitu a düsledkem pak zkrácená doba skladovatelnosti. konečně tuhost upravené textílie je stále ještě o poznání větší než u textílie neupravené. To je na závadu v těch případech, kdy je nehořlavá úprava aplikována na pracovní oděvy.Výše uvedené nevýhody ve značné míře odstraňuje prostředek pro nehořlavou úpravu textilních materiálů na bázi N-hydroxymetyl-3-dimetoxyfosforylpropionamidu, obsahující 6 až 25 Q vody...

Způsob svařování silnostěnných trubic případně tyčí z křemenného skla vysoké čistoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255210

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pavlas Petr, Dubský František

MPK: C03B 23/207

Značky: svařování, způsob, případně, způsobu, křemenného, tohoto, trubic, zařízení, čistoty, provádění, tyčí, vysoké, silnostěnných

Text:

...je izolována vhodným vláknitýmmateriálem. Její topný element 3 na bázi grafitu vysoké čistoty umístěný ve svislé osepece l má tvar trubky s konstantním vnitřním průměrem a proměnlivým vnějším průměrem. Vhější průměr topněho elementu 3 je nejnižší v jeho střední části a směrem k oběma okrajům topného elementu g vzrůstá. K čelním plochám topného elementu g vytváří prostor Ž tvaru dutého válce, který má konstantní průměr a který je opatřený...

Zapojení na ochranu prvků, omezujících zapínací proud transformátoru polovodičového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 255209

Dátum: 15.02.1988

Autori: Fidranský Zdeněk, Jágr Jan

MPK: H01F 27/34, H02M 1/12

Značky: zapínací, prvků, proud, ochranu, polovodičového, zapojení, omezujících, transformátoru, měniče

Text:

...zapínací proud transformátoru polovodičového měniče podle vynálezu, jehož podstatou je,že pomocný kontakt druhého stykače je připojen k blokovacímu vstupu regulátoru polovodičového měniče. Omezovací prvky jsou přitom zapínány prvním stykačem a poté vykráoeny druhým stykačem.Připojením pomocného kontaktu druhého stykače k blokovacímu vstupu regulátoru polovodičového měniče dosáhne toho, že zapalovací impulsy cyristorů měniče jsou...

Kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255208

Dátum: 15.02.1988

Autori: Velek Zdeněk, Koukol Ludvík

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktní, čočky

Text:

...jehož podstata spočívá V tom, že sagitální hloubka čočky je rovna nebo větší, než druhá odmocnina jejího průměru zmenšená o 0,2 mm a menší, než druhá odmocnina jejího průměru zvětšená o 0,4 mm. Její maximální tlouštka je alespoň 26 až 90 krát menší než její aagitální hloubka.U kontatkní čočky podle vynálezu se vhodnou kombinací základních rozměrových parametrů,tj. průměru, sagitální hloubky a tlouščky, podařilo odstranit nedostatky...

Elektronický obvod pro ovládání vybraného objektu soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255207

Dátum: 15.02.1988

Autor: Pošmourný Martin

MPK: G05B 13/02

Značky: obvod, soustavy, objektu, vybraného, ovládání, elektronický

Text:

...łLł, kde se nastaví logická 1. Při přivedení Ijtého impulsu na první řídící svorku g docházína výstupech řadiče łLł ke změně. Na prvním výstupu Q je logická úroveň 0, pomocí nížje připojen objekt 3 na společnou sběrnici § a na druhém výstupu g zůstává úroveň logické 0. Tato kombinace odpovídá stavu zapnutí. Objekt 5 zůstává připojen na sběrnici á podobu trvaní I-tého impulsu na první řídící svorce §.Třetím stavem, který řadič łł...

Pojízdná sklopná pracovní plošina na čištění oken ve školních objektech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255206

Dátum: 15.02.1988

Autor: Polák František

MPK: E06C 1/34

Značky: pojízdná, pracovní, plošina, školních, objektech, čištění, sklopná

Text:

...je zavěšen žebřík V otvorech plošiny je uloženo trubkové zábradlí.Pojízdná sklopná pracovní plošina podle vynálezu je výhodná zejména proto, že umožňuje bezpečné čistění oken a snadné přemístění mezi místnostmi. Je konstrukčně jednoduchá a poměrně snadno vyrobitelná.Pojízdná sklopná pracovní plošina podle vynálezu je schematicky znázorněna na přiložených výkresech, kde obr. 1 je nárys plošiny a obr. 2 znázorňuje plošinu na jednotlivé...

Prostředek ke snížení úmrtnosti buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 255205

Dátum: 15.02.1988

Autori: Frolova Ljudmila, Ponert Jiří, Šamina Zlata, Butenko Raisa Člen Korespondent Av Ssr, Kalina Čestmír, Potáčová Miloslava, Jarý Jiří

MPK: C12N 1/38

Značky: úmrtnosti, buněk, prostředek, snížení

Text:

...fází kultivačniho cyklu protoplastových nebo/a buněčných nebo/a tkáňových kultur vyznačený tim, že je tvořen kationtem obecného vzorceTim je dosahováno téžýtechnologicky žádouciho zvýšení produkce biomasy a zvýšení počtu buněk k závěru kultivačního cyklu.Ke standardnimu živnému roztoku pro suspensni buněčné kultury optimalizovanému pro buňky druhu Pnpąver somniferum (producenta cpiových alkaloidů)byly před inokulací přidány vodné roztoky...

Způsob výroby zakřivených trubkových vložek krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255204

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lindovský Ervín, Barteček Roman, Březina Richard

MPK: B21C 37/29

Značky: zakřivených, trubkových, výroby, vložek, způsob, krystalizátoru

Text:

...dochází k zvýšení výrobních nákladů a že vyžaduje složitou manipulaoi se zakřiveným trnem. Další nevýhodou je, že při tomto způsobu se bez speciálních úprav nedají použít běžné Q tvářecí stroje s přímkovou dráhou pracovního beranu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby zakřivených trubkových vložek krystalízátor,podle vynálezu, který se provádí pomocí zakřiveného trnu tvaru komolého jehlanu tvářením za studena, kde výchozím polotovarem je...

Stator elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 255203

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kotrba Vít, Alexa Karel, Siegl Milan

MPK: H02K 9/19, H02K 9/197

Značky: stator, točivého, stroje, elektrického

Text:

...na obr. 1 je zobrazen magnetický obvod statoru s válcovitoui membránou u jeho vrtání v částečném příčném řezu a obr. 2 ukazuje týž magnetický obvod statoru podle řezu A-A, vyznačeném na obr. 1,Stator l elektrického stroje točivého podle vynálezu, například vysokootáčkového stroje homopolárního typu, který je z důvodů potřeby vysokého magnetického, elektrického i tepelného využitíaktivních částí jeho magnetického obvodu opatŕen kapalinovým...

Kalitelná ocel se subledeburitickou matricí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255202

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/28

Značky: kalitelná, subledeburitickou, matricí

Text:

...základní slitině odpovídá vztahu jocel podle vynálezu má obsah uhlíku a karbidotvorných přísad v základní slitině vyvážen tak, aby po zakalení byl podíl nerozpuštěných karhidů, obsahujících wolfram, molybden nebo vanad nejvýše 10. Nejvýhodnější je složení při němž V zakaleném stavu tyto karbidy nejsou přítomny vůbec takové oceli, jejichž složení je na pomezí nadeutektoidní a ledeburitické oblasti se označují jako subledeburitické. 0 celitohoto...

Způsob postsynchronního ozvučování obrazových pořadů zaznamenaných na magnetickém pásu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255201

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jeníček Jiří, Berger Petr

MPK: H04N 5/782

Značky: pořadů, magnetickém, ozvučování, provádění, zařízení, obrazových, způsobu, pásu, tohoto, zaznamenaných, postsynchronního, způsob

Text:

...na zvukový monitor §.Protože pracovník nemůže provádět opravy ve více kanálech současně, může být zpožčovaci jednotka Q jednokanálová, avšak musí být vybavena na vstupu přepínačem kanálů, který je stejně jako doba zpoždění ovládán z řídící jednotky lg.Z magnetoskopu Ä je snímán čtecí jednotkou 2 a je veden do řídící jednotky lg, kde slouží k určení míst oprav. Na začátku provádění oprav je zpoždění nastaveno tak, aby pracovník slyšel zvukovou...

Hmota připravitelná radiační polymerací reaktivní bezrozpouštědlové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255200

Dátum: 15.02.1988

Autori: Křivánek Jiří, Wiesner Ivo, Pipota Jiří

MPK: C08L 63/10

Značky: polymeraci, kompozice, připravitelná, radiační, hmota, bezrozpouštědlové, reaktivní

Text:

...že i vysoká rychlost radiační polymerace, kterou lze kontrolovat volbou velikosti dávkového příkonu. hPři provozním využití lze hmoty před uskutečněním radiační polymerace podle potřeby pigmentovat, plnit různými plnivy či barvit známymi typy barviv, lze však použít pouze látky,které nemění své vlastnosti účinkem záření. Dle potřeby lze směs před polymerací modifikovat přídavkem látek regulujících rheologické vlastnosti, rychlost radiační...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255199

Dátum: 15.02.1988

Autori: Holčík Ján, Valentíny Marian, Roušar Ivo, Dědek Václav, Durmis Július, Budínová Dana, Kubečka Tomáš, Liška František, Fikar Jiří

MPK: C07D 277/80

Značky: způsob, 2-benzothiazolsulfenamidů, přípravy

Text:

...bylo přilito 200 ml vody, vyloučená krystalická látka byla odíiltrována. Bylo získáno 24,33 g(96,4 ) morfolinu 2-benzothíazolsulfenové kyseliny 0 teplotě tání 72 °C, jehož struk~ tura byla potvrzena NMR spektry. Po rekrystallzaci z ethanolu vykazoval morfolíd teplotu tání 32 °c.2-merkaptobenzothiazol (16,7 9 0,10 mal) byl rozpuštěn při 90 °C V roztoku cyklohexyl amlnu (49,6 q 0,5 mal) a chloroformu (40 ml). Poté byl roztok ochlazen na 30 °C...

Zařízení pro indikaci provozu rotačních čisticích hlavic

Načítavanie...

Číslo patentu: 255198

Dátum: 15.02.1988

Autor: Rybák Vít

MPK: B08B 9/08

Značky: indikaci, hlavic, provozu, čisticích, rotačních, zařízení

Text:

...funkčnost (rotaci) čistící hlavice a zaručuje tak dokonalé vyčištění vnitžku čištěného předmětu.Jedno z možných provedení podle nového řešení je znázorněno na připojených výkresech,kde na obr. 1 je pohled v ŕezu na zařízení podle nového řešení, umístěné na rotační čisticí hlavici uvnitř čištěné nádoby a na obr. 2 je toto zařízení znazorněno V půdoryau.Na přívodní potrubí g kapaliny do čisticí hlavice l je upevněno rameno g, na jehož...

Hydraulický tlakový okruh, zejména pro pneumohydraulické protiběžné buchary

Načítavanie...

Číslo patentu: 255197

Dátum: 15.02.1988

Autor: Smejkal Miroslav

MPK: B21J 7/34

Značky: hydraulický, zejména, tlakový, buchary, okruh, protiběžně, pneumohydraulické

Text:

...prívodu Q do zvedacíoh válců Q protiběžné šaboty a proti odpadnímu potrubí 1. V odpadním kanále Q spouštěcího logického ventilu 5, spojeném s odpadním potrubím 1, je zařazen uzavírací ventil lg, k němužje souose uspořádán tlačný píst ll, který přiléhá k dekompresnímu uzávěru lg a je připojen pres rozvaděč lg k neznázorněnému zdroji tlakové kapaliny.K hlavnímu hydraulickému tlakovému okruhu Ä je připojen pojistný okruh, tvořený pojistným...

Hydraulický odtok, zejména pro pásové zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 255196

Dátum: 15.02.1988

Autor: Michl Vladimír

MPK: A01G 25/09

Značky: odtok, zavlažovače, zejména, pásové, hydraulický

Text:

...vody. Po uvedení páeového zavlažovače do provozu se nejprve do vstupní části ll hydraulického vstupu l vpustí voda z neznázorněnéhad 1 ce od hydrantu. voda projde přes turbínu 3 až k uzavřenému hydraulickému uzávěru g. který je uzevřen uzevíracím elementem ggghydreulického válce g.~za tohoto stavu přeeune úroveň tlaku vody třetí píst ggg hydraulického rozvaděče 33 do pravé krajní polohy, při které se plní pracovní komory prvního tělesa łgl...

Sdružený nástrojový prvek, zejména pro vystřihovací nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255195

Dátum: 15.02.1988

Autor: Maliňák Stanislav

MPK: B23D 35/00

Značky: prvek, zejména, nástroje, nástrojový, vystřihovací, sdružený

Text:

...podle vynálezu je jednodušší konstrukční provedení revolverové hlavy, která má menší moment setrvačnosti. Další výhodou je možnost rychlejší výměny nástrojů při současném bezpečnějším vytažení atěrače do jeho horní polohy. Rovněž odpadají dřívějěí omezení při mimoetředovém zatížení stěrače.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkrese, na němž na obr. 1 je znázorněn svislý řez sdruženým prvkem, na obr. 2 je svislý řez v...

5-Amino-6-arylazo-1,10-fenathroliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255194

Dátum: 15.02.1988

Autor: Slouka Jan

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, jejich, 5-amino-6-arylazo-1,10-fenathroliny, způsob

Text:

...zpětným chladičem a nakonec odpařena. odýarek byl pak extrahován 360 ml 2 ky. chlorovodíkové, extrakt byl přefiltrován a zalkalizován přidáním nadbytku 26 vodného roztoku NH 3. Vy 1 oučená«kryetalickÄ látka byla odsáta, promyta vodou a vysušena. Výtěžek činí 7,57 9 (92,70 2). Po rakrystalizaci z propanolu t.t. 258 až 260 °C.Roztok díazoniové soli připraveny z roztoku 260 mg (2,01 mmol) hydrochloridu anilinu ve směsi 2,0 ml 378 Hcl a 8 ml...

Způsob úpravy a regulace reaktivity fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255193

Dátum: 15.02.1988

Autori: Smrčka Jindřich, Kaška Jiří, Makovský Leopold

MPK: C08G 68/10

Značky: úpravy, rezolu, způsob, fenolformaldehydových, reaktivity, regulace

Text:

...jehož předmětem je způsob úpravy a regulace reaktivity ťenolformaldehydových rezolů pripravených kondenzací fenolu nebo jeho derivátů e formaldehydem za přítomnoeti hydroxidů alkulických kovů či zemin s jejich následnou parciální neutralizací a používaných pro pojení vláknitých/izolačních materiálů.Podstata vynálezu spočíva v tom, že parciální neutralizace se provede vodnými roztoky těch anorganických kyselín či od nich odvozených amonných...

Konektor pro svazkové optické kabely

Načítavanie...

Číslo patentu: 255192

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novotný Jaroslav, Vítek Jiří, Brückner Miroslav

MPK: G02B 6/24, H01P 1/04

Značky: optické, svazkové, kabely, konektor

Text:

...pevné uchycení svazkového kabelu. svazek světlovodných vláken je v konektoru zalepen a mechanicky na dvou místech zamáčknut. Montáž konektoru je snadné a rychlá. ze strany kabelu je možná hermetizace spoje.Příklad vynalezu je dále popsćn pomocí výkresu. V kabelové vývodce g je svým zkoseným koncem uloženo pouzdro §, v jehož oae je prúběžný otvor pro kabel g. Pouzdra g je svým druhýmkoncom upevnšno závitem v optické vidlici l. Na vnějším...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255191

Dátum: 15.02.1988

Autori: Macků Vladislav, Lidařík Miloslav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/54

Značky: aminoamidů, bázi, polyamidová, tvrdidla

Text:

...či aromatických s polymernimi mastnými kyselinami, případně s obsahem těchto kyselín monomernich, se 6 až 54 uhllkovýml atomy. Velmi často se používá dimerů vzniklých reakcí 9,l 1-methy 1 linoleátu a 9,12-methyllínoleátu s diethylentriaminem a dipropylentriaminem. Vedle polymerů mastných kyselín nebo olejů se k přípravě aminoamidůpouž 1 vají epoxidové mastné kyseliny nebo jejich estery, adukty těchto kyselín s cyklopentadienem nebo...

Těleso ložiska pro prostředí s vláknitými nečistotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255190

Dátum: 15.02.1988

Autor: Chvojka František

MPK: F16C 33/72

Značky: těleso, prostředí, vláknitými, nečistotami, ložiska

Text:

...na kousky, které jsou kratší než obvod krytu, takže se na tento kryt již nemohou namotávat a nemohou proto proniknout ani pod kryt a dále do tělesa ložiska. zásluhou toho se dosähne podstatného zvýšení životnosti ložisek a dalších dílů strojů, což je spojeno s podstatným snížením nákladů na údržbu a generální opravy těchto strojů. KPodstata vynálezu je dále objasněna na příkladu jeho provedení který je popsán na zakladě připojeného...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255189

Dátum: 15.02.1988

Autori: Macků Vladislav, Exnerová Karla, Lidařík Miloslav

MPK: C08G 59/54

Značky: polyamidová, bázi, tvrdidla, aminoamidů

Text:

...pevnosti ve smyku a odlupováni lepených dilů, jsou menší rozdíly pevnosti lepenýoh spojů při nanášeni na jednu nebo obě strany lepených spojů. Při aplikaoich na pôrovité materiály preniká nnnesená kompozioe hlouběji do pôrů materiálu, což je významná zejména tam, kde je nutné dokonalejěí proimpregnováni lepeného neho zalévaného dilu.Jako aminoamidy se používaji kondenzačni produkty aminů alifatických, cykloalifatických či aromatických s...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255188

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kroupa Jiří

MPK: C08G 59/04

Značky: způsob, obsahem, epichlorhydrinu, pryskyřic, přípravy, nízkým, volného, epoxidových

Text:

...míře vyhovuje.V roli amonnýoh solí se používají zejména amonné,so 1 i kyseliny sírová, fosforečné a chlorovodíkové, které se k tavenině epoxidové pryskyŕice mohou přidávat bučto v pevné formě, neho v roztoku.Do jamunitumé sulñuační baňky opatřené KPG míchadlem bylo naváženo 500 g nízkomolekulární epoxidové pryskyřice (obsah epoxiskupin 0,520 mol/100 g, viskozita Pa.s/25 °C 11,4, s obsahem volného epichlorhydrinu 760 ppm). Po zahřátí obsahu...

Barvivový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255187

Dátum: 15.02.1988

Autori: Maxa Milan, Suk Jiří, Růžička Karel

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravek, barvivový

Text:

...65 až 75 hmotnostních, komponenty II 1 až 3 hmotnostní a plnidel 22 až 34 t hmotnostních.kstionaktlvních povrchové aktivních látek konstituce II může být s výhodou použito pro emulgaoi olejovitých látek snižujících prášivost finálního výrobku, kterými mohou být minerální a syntetické oleje, silikonové oleje nebo dodecylbenzen.Výhodou barvivověho přípravku podle vynálezu je možnost jeho aplikace jak v tisku. tak ve vytahovacích barvicích...

Zařízení pro dávkování hmot, zejména sypkých

Načítavanie...

Číslo patentu: 255186

Dátum: 15.02.1988

Autori: Toningerová Daniela, Jeřábek Vladimír, Semrád Petr

MPK: B01J 4/00, B65G 65/30

Značky: zařízení, dávkování, sypkých, hmot, zejména

Text:

...pevně spojeným s kuželem umíatěným nad horním koncem výsypné trouby a opatřeným maticí pohybující se po šroubu uchyceném ve víku.Podstata nového řešení spočívá v tom, že pod kuželem umíatěná výsypná trouba je opątřena v horní části alespoň jedním bočním otvorem, k jehož spodní části je pžipojen dávkovací prvek vytvořený v prostoru mezi výsypnou troubou a pláštěm nąsypky jako uzavřený profil s podélným otvorem ve směru otáčení výsypné...

Zapojení pro korekční řízení pohonů ve spojitém pořadí za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255185

Dátum: 15.02.1988

Autori: Klíma František, Veselý Karel, Kadleček Jaroslav, Zvolánek Zdeněk

MPK: H02P 7/67

Značky: korekční, tepla, řízení, zapojení, spojitém, pohonů, pořadí

Text:

...zpracování do bloku Q synohronizace.Blok Q synchronizace z údaju o poloze materiálu z bloku A zpracování logických signálu z čidel a z rychlosti materiálu odvozené např. z otáček stolic vypočítává synchronizační okamžiky pro algoritmické zpracování měřených veličín v bloku 5 výpočtu. Komunikace mezi blokem § synohronizace a blokom É výpočtu se realizuje s tabulkou řídicích logických proměnných, do které blok § synchronizace zapisuje logickou l...

Způsob čištění monohydrátu hydrochloridu 2-(2,6-dimethylfenylamino)-4H-5,6-dihydro-1,3-thiazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255184

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tíkalová Jana

MPK: C07D 279/06

Značky: hydrochloridu, monohydrátu, způsob, 2-(2,6-dimethylfenylamino)-4h-5,6-dihydro-1,3-thiazinu, čištění

Text:

...2,6-dimethylfenylísothiokyanát jsou tak vyextrahovány do organického rozpouštědla a čirý vodný roztok obsahující hydrochlorid vzorce I se zpracuje známým postupom přes bázi, která se z vodnéhočirého roztoku hydrochloridu vzorce I uvolni přidáním vypočteného množství vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu, odsaje, vysuší a převede na žádaný monohydrát hydrochloridu 2-(2,6-dimethylfenylamino)-4 H-5,6-dihydro-1,3-thiazinu vzorce I...