Archív za 1988 rok

Strana 153

Odvzdušňovací plovákový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 255263

Dátum: 15.02.1988

Autor: Podhola Miloslav

MPK: F16K 24/04

Značky: plovákový, odvzdušňovací, ventil

Text:

...v otevřeném stavu.Odvzdušňovací plovákový ventil dle vynálezu sestávâ 2 komory l a víka l, které jsou spolu rozebiratelně spojeny. Mezi kcmoru l a víko l je vložena přepážka l, utěsněná těsněním lg do víka l a těsněním ll do komory l. Na spodní části pfepažky 3 jsou vytvořeny zabroušené sedlo pro kuželku ll, která je připevněna na plovaku 1, a mezikružná clona ll. V přepážce l je vyúštěni vzöuchových kanálů á pripojených shora. Plovák 5...

Činidlo pro orientační kontrolu čísla kyselosti průmyslových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255262

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nováček Vladimír, Marek Vladislav

MPK: G01N 33/26

Značky: orientační, činidlo, kyselosti, kontrolu, olejů, čísla, průmyslových

Text:

...jehož podstata podla vynálezu spočíva v tom, že sestava z 90 až 98 S hmot. ethylalkoholu, 1 až 10 9 hmot. benzinu, 0,003 až 0,1 Q hmot. bromthymolové modři a 0,06 až 0,8 S hmot. hydroxidu alkalických kovů, například hydroxidu draselného.Výhoda činidla pro orientační kontrolu čísla kyselosti prúmyslových olejů podle vynálezu je především v tom, že se zjednosuší způsob stanovení a současně odstraní nutnost používat nezbytné laboratorní vybavení....

Způsob fotomechanického zhotovení obrazu na syntetických hmotách a minerálních materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255261

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jelínek Zdeněk, Povolný Bohumil, Šimák Vilém

MPK: G03F 7/00

Značky: obrazů, zhotovení, hmotách, syntetických, minerálních, materiálech, fotomechanického, způsob

Text:

...všech stávajících technologických parametrů fotomechanického kopírování, jako napr. rozlišovací schopnostitiskových bodů, mechanické odolnosti vyvolatelnosti a citlivosti vrstvy a konečně i jejíprodloužené skladovatelnosti. P ř 1 k 1 a d 1 zhotovení předlohy (kopie) autotypické sítě na aatralonové folii.Kopírovací roztok 934 ml deetilovaná voda 56 g polyvinylalkohol 16 g versatinová červeñ 4 g kondenzát formaldehyd ...

Zařízení pro zapalování a stabilizaci plamene práškových proudových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255260

Dátum: 15.02.1988

Autor: Říha Jan

MPK: F23D 1/00

Značky: plamene, stabilizaci, proudových, zařízení, zapalování, práškových, hořáku

Text:

...zapálení práškového paliva tím, že se proudnice paliva a nosného média,které vstupují po výtoku do topeniště z boční části dyšen do styku 5 horkými spalinamiv topeništi pŕiblíží zapalovací rychlosti daného paliva, a tím se dosáhne včasného a stabilního zapálení a hoření.Na připojeném výkrese je schematicky znázorněno provedení zařízení podle vynálezu,kde obr. 1 představuje čelní pohled na ústí dyšen proudového hožáku, obr. 2 půdorysné...

Způsob získávání genotypů embryí pšenice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255259

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hanišová Alena, Šašek Antonín, Dostál Josef, Černý Jiří

MPK: A01H 1/04

Značky: embryí, genotypů, způsob, získavání, pšenice

Text:

...růstoyých atimulátorů při teplotě 20 °C při umělém osvětlení s intenzitou 10 000 luxů po dobu 10 dnů. Naklíčené rostliny byly jarovizovány na světle při intenzitě světla 10 000 luxů v jarovizační komoře při teplotě 5 °C po dobu 42 dnů. Jarovizované rostliny byly vysazeny do pole s kořenovými baly. V generaci B.c.l-F 3 byla vybrány podle gliadinových bloku-markerů celkem 64 genotypy, rostliny homozygotní ve většině gliadinových bloku....

Světlocitlivý materiál pro diazografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 255258

Dátum: 15.02.1988

Autori: Gorgoň Oldřich, Živanský Josef, Kopelent Jindřich

MPK: G03C 1/52

Značky: světlocitlivý, materiál, diazografii

Text:

...nebo produkty jejich fotolysy neposkytují barevné sloučeniny. Dochází však ke zvýšení absorpčního maxima azobarviva při stejně vlncvé dćlce.Tato skutečnost platí nejen pro monochromní azobarviva, ale i pro směsná azobarviva v případě například černých tőnů, kde je použito směsí různých kopulačních komponent.Přídavek cyklických ketonů, jejich derivatů nebo autokondenzačních produktů k diazografické sestavě je výhodný u jedno i...

Zařízení pro styk pevné a kapalné fáze v odstředivém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 255257

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vojtíšek Vladimír, Křovák Přemysl, Běhůnek Vladimír, Hasal Pavel, Salvet Miroslav

MPK: B01J 8/00

Značky: kapalné, odstředivém, pevně, zařízení, fáze

Text:

...v pravidelných cyklech mnohokrát za sebou a vlivem odstředivého zrychlení je prosazeni několikrát vyšší než u-gravitačního zrychlení. iPrůtok média skrz pevnou fázi lze zvýšit a regulovat počtem otáček rotoru. Tim se zvýši i odstředivý tlak a dojde i.ke zvýšení průtoku kapalné fáze pevnou fází. To umožňuje úsporukatalyzátoru co do množství, zvýšení reakční rychlosti, snížení reakční doby a celkové zvýšení produktivity práce, úsporu provozních...

Zapojení ionometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255256

Dátum: 15.02.1988

Autori: Podolák Miroslav, Hořánek Ivan

MPK: G01N 27/56

Značky: ionometru, zapojení

Text:

...konstantou nejméněNa připojeném výkresu je příklad zapojení ionometru podle vynálezu. Vstupní operační zesilovač 1 typu WSH 218 má v invertujícím vstupu łěł zapojen řídící odpor 3 a ve zpětné vazbě odpor 31 9 x větší než řídící odpor 3. Řídicí odpor 3 je dále spojen a běžcem § 43 přepínače §, jehož první kontakt 5 je spojen se zemnicím bodem 3 a druhý kontakt §Lł je izolován. Výstup vstupního operačního zesilovače 1 je přiveden na vstup...

Zapojení pro automatické ovládání ústředny elektrické zabezpečovací signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255255

Dátum: 15.02.1988

Autor: Skřivan Zdeněk

MPK: G08B 7/06

Značky: zabezpečovací, automatické, ústředny, ovládání, signalizace, zapojení, elektrické

Text:

...zadavúny do vnitřní paměti vnějším nastavovacím přístrojem - doplňkem.Spínací obvody na základě polohy nastavovacích prvků a okamžitého času zaujímají jednu ze dvou poloh sepnutí a rozepnutí. Výstup klopného obvodu ovláda spínací stupně, které ovládají obvody zabezpečovacích smyček tak, aby signal změny nepostoupil do vyhodnocovacích a signalizačních obvodů ústředny.Sestava využívá sítového a nouzového zdroje, který je součástí každé...

Přepínač akustických diagnostických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255254

Dátum: 15.02.1988

Autori: Čapek Ján, Lánský Milan

MPK: G08B 3/10

Značky: signálu, akustických, diagnostických, přepínač

Text:

...prepínače akustických diagnostických signálu podle vynálezu je na pripojených obrázcích. Na obr. 1 je znázorněn přepínač akustických diagnostických signálu s válcovým otočným tělesem přepínače, na obr. 2 je jeho řez a na obr. 3 je znázorněn přepínač akustických diagnostických signálu s könickým otočným tělesem přepínače.Snímač lg akustického diagnostického signálu je uložený do pouzdra ll stavitelné umístěného v dolním víku g. Pouzdro...

Zařízení pro akustickou diagnostiku objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255253

Dátum: 15.02.1988

Autori: Čapek Ján, Lánský Milan

MPK: G08B 3/10

Značky: zařízení, akustickou, diagnostiku, objektu

Text:

...a kalibračním zařízením.Výhoda zařízení pro akustickou diagnostiku objektu podle vynálezu spočíva v tom, že je umožněno snímat diagnostické signály z více míst diagnostikovaného objektu a jeho okolí jedním snímačom, který je během měření kalibrován kalibračním zařízením. Tím je dana úspora snímaču při mnohakanálovém měření, je zajištěna jednoznačnost elektromechanického zpracování signálu, jeho věrohodnost neustálým kalibrováním snímače a...

Zapojení nouzového orientačního svítidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255252

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šimek Miroslav, Maršálek Milan, Kučera František, Stejskal Evžen, Staněk František, Ostertág Ivan, Dobeš Miroslav Sochař, Krcha Radek Sochař, Kazelle Jiří, Hodinář Václav, Kováč Ján, Toušková Anežka, Cenek Miroslav, Bengyák Peter

MPK: F21S 9/02

Značky: svítidla, nouzového, orientačního, zapojení

Text:

...gl se seriově zapojeným odporem 55, dojde pomocí tranzistoru 33 a odporu 33 a odporu 35 k uzavírání dvojice tranzistorů 21 a 32, a tím ke snižování nabíjecího proudu. Kondenzátor 92 filtruje napětí na bázi tranzistoru E 2. Proud do akumulátoru g se sníží na hodnotu odpovídající udržovacímu proudu, který kryje ztráty akumulátoru samovybíjením. Při uzavírání tranzistorů 21 a E 2 ae eníží úbytek napětí na odporu 53, čímž dojde k...

Prostředek pro masový odchyt lýkožrouta smrkového

Načítavanie...

Číslo patentu: 255251

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novák Vladimír, Kalvoda Ladislav, Zumr Václav, Vrkoč Jan

MPK: A01N 31/00

Značky: prostředek, masový, odchyt, smrkového, lýkožrouta

Text:

...Přestože prvý dvousložkový prostředek vábí menší množství brouků, je jeho použití ekonomičtější vzhledemk vysokým výrobním nákladům ipsdienolu. Navíc í počet chycených brouků u obou směsí závisí na typu použitého lapače.Jako slabé atraktanty se též v literatuře uvádějí alfa-pinen, beta-pinen a myrcen, získané z těkavých složek čerstvě kácených stromů. V práci Bakke aj. v NaturwissenschaftenQA, 98 (1977) a v čs. patentu č. 196 414 však...

Způsob výroby kyseliny citronové submersní fermentací

Načítavanie...

Číslo patentu: 255250

Dátum: 15.02.1988

Autori: Seichert Leopold, Musílková Marie, Bálint Štefan, Krčmař Stanislav, Ujcová Emma

MPK: C12P 7/48

Značky: fermentaci, kyseliny, způsob, citrónové, výroby, submersní

Text:

...regulací přítoku vzduchu ve fermentoru v počátečních fázích procesu je možno stimulovat qlykolýzu u existujících buněk a syntézu glykolytických enzymů u roetoucích buněk, čímž se vytvoří produkční médium A. niger o vysoké biochemické aktivitě pro produkci kyseliny citrőnové.Tuto skutečnost lze využít díky poznatku podle kterého Aspergillus niger během fermentace kyseliny citrónová spotřebovává kyslík nejen z media, ve kterém je rozpuštěný,...

Fluidní snímač rychlosti zanášení útku pro diagnostický systém bezčlunkového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255249

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: G06D 1/00, D03D 49/00

Značky: útku, snímač, bezčlunkového, diagnostický, stavu, systém, tkalcovského, rychlostí, zanášení, fluidní

Text:

...současně s ostatními dutinami snímače v keramické destíčce.. Snímač je tedy V obou případech uspořádán sandwichovým způsobem, naskládáním z několika destiček majících stejný půdorysný tvar. Krycí destičky mohou být provedeny z kovu majípředevším úkol chránit na obrázcích nakreslené základní destičky lg z keramického materiálupřed mechanickým poškozením, například při náhodném pádu nářadí při montáži a podobně. Krycí destičky také uzavírají...

Přípravek ke značení patní části ingotu v kokile

Načítavanie...

Číslo patentu: 255248

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kraina Josef, Hons Jaromír

MPK: B22D 7/12

Značky: ingotu, značení, částí, přípravek, kokile, patní

Text:

...na patní ploše inqotu již v průběhu lití a to prostřednictvím zalití pevných těles, v nichž jsou bodové radioaktivné značky umístěny předem. Výhody přípravku podle vynálezu spočívají v tom, že zachovává naprosto stejné podmínky procesu výroby ingotů a válcování u pokusných a běžných taveb. Výsledky jsou proto více reprezentativní, přesnější a objektivní. Použití je univerzální, vhodné pro převládající výrobní technologii.Příkladné provedení...

Zařízení pro převracení břemen deskového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255247

Dátum: 15.02.1988

Autor: Lupinski Bronislav

MPK: B22D 5/00, B22D 33/00, B22C 7/00...

Značky: tvaru, zařízení, převracení, deskového, břemen

Text:

...deskového tvaru podle vynálezu je nezávislé na dostupnosti vhodného zdvihacího zařízení, má podstatné nižší enerqetickou náročnost, než dosavadní zařízení, vykazuje nižší provozní a udržovací náklady, je vhodnější z hlediska bezpečnosti práce, snižuje podíl manuálního zatížení pracovníků a zvyšuje produktivitu prace. Je rovněž méně náročné na potřebu počtu pracovníků pro převracení deskových břemen.Příklad konstrukčního provedení zařízení...

Ústrojí útkové záměny pro tkalcovské stavy s pneumatickým nebo hydraulickým prohozem ze středově umístěných prohozních trysek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255246

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hruš Miroslav, Tesař Václav, Smolka Pavel

MPK: D03D 47/38

Značky: ústrojí, záměny, hydraulickým, útkové, středové, pneumatickým, umístěných, prohozních, tkalcovské, prohozem, trysek, stavy

Text:

...ze dvou odměřovacích ústrojí do dvou prohozních tryeek, přičemž toto střídání je řízeno elektrickými signály vlastní silové působení na přemisčované konce útků ke vyvozen účinkem tlakového vzduchu v rozváděcím členu.255246 4 Nejdůležitější součástka tohoto členu je ve znázorněném provedení zhotovena fotoche mickým postupem z fotosenzitivniho keramiokého materiálu. Proudění tlakového vzduchu je řízeno elektro/fluidickým převodníkem, který...

1-Adamantyl-1-chloralkeny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255245

Dátum: 15.02.1988

Autori: Burkhard Jiří, Janku Josef, Vodička Luděk

MPK: C07C 13/54, C07C 13/28, C07C 13/615...

Značky: přípravy, způsob, 1-adamantyl-1-chloralkeny, jejich

Text:

...g (10 mmol) metyl~ 1-adamantylkeçonu, 4,65 g (50 mmol) 4-metylpyridinu a 6 g (50 mmol) thionylchloridu. Reakce se provede a zpraouje stejným způsobem jako v příkladě 1. ziská se 1,8 g (92 teorie) čistého 1-1-adamantyl)-l-chlor etylenu. P ř 1 k 1 a d 3K reakci se použije 1,78 g (10 mmol) metyl-1-adamantylketonu, 2,9 g (40 mmol) N,N-dimetylformamidu a 6 q (50 mmol) thionylchloridu. Reakce se provede a zpracuje stejným způsobem jako v...

Způsob přípravy 5-amino-6-(4-pentyloxyfenyl)-3-(2H)-pyridazinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255244

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vosátka Václav, Zikán Viktor

MPK: C07D 237/22

Značky: 5-amino-6-(4-pentyloxyfenyl)-3-(2h)-pyridazinonu, přípravy, způsob

Text:

...snížení výtěžků finální čisté sloučeniny vzorce I.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy 5-amino-6-(4-pentyloxyfenyl)-3(2 H)-pyridazinonu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se 5-hydrazino-6-(4-penty 1 oxyfenyl)-3(2 H)-pyridazinon redukuje vodíkem adsorbovaným na Raneyově niklu v prostředí inertního rozpouštědla, výhodně etanolu, při teplotě 50 až 100 °C, výhodně při teplotě varu použitého rozpouštědla. Uvedený...

5-Brom-6-(4-pentyloxyfenyl)-3-(2H)-pyridazinon a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255243

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vosátka Václav, Zikán Viktor

MPK: C07D 237/14, C07D 237/10

Značky: způsob, přípravy, 5-brom-6-(4-pentyloxyfenyl)-3-(2h)-pyridazinon

Text:

...nižší.Bližší podrobnosti plynou z následujících příkladů provedení, které vynález pouze ilustrují, nikoliv omezují.K roztoku 6,4 g (156 mmol) 93 hydrazinu V 80 ml etanolu se za míohání přikape roz tok 35,5 g (100 mmol) metylesteru kyseliny 3-brom-4-oxo-4-(4-pentyloxyfenyl)-2-hutenovéV 80 ml etanolu při teplotě 1 až 5 °C a auspenze se michá po dobu 1 h při teplotě místnosti. Odsátím reakční směsi a zpracováním matečných louhů po odsátí se...

Substituované 5-amino-6-(4-penyloxyfenyl) 3-(2H)-pyridazinony

Načítavanie...

Číslo patentu: 255242

Dátum: 15.02.1988

Autori: Daněk Jaroslav, Vosátka Václav, Zikán Viktor

MPK: C07D 237/22

Značky: 3-(2h)-pyridazinony, 5-amino-6-(4-penyloxyfenyl, substituované

Text:

...1 ž. hm. Látky byly krysám podány sondou orálně jako homogenát V Dorfmanově činidle a pokus byl ukončen 12. den zabitím zvlřat a provedením helmintoloqické pítvy tenkého střeva. Ze zjištěného celkového počtu ćuwvü ve střevě byla metodou nepřímé aktivity dle Stewarda vypočtena anthelmíntícká účin nost hodnocených látek.Anthelmintická účinnost sloučenin obecného vzorce I proti modelovým helmintům Bymenonerŕímć aktivity podle Stewarda je uvedena...

Valivé ložisko pro vysoké otáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255241

Dátum: 15.02.1988

Autori: Doubal Karel, Rajsigl Zdeněk

MPK: F16C 33/38

Značky: valivé, ložisko, otáčky, vysoké

Text:

...hrany klece. Toto grovedení je však funkčne i technologicky nevýhodné, protože je zapotřebí broušení vodicí plochyv pouzdře ložiska. Při chodu nastává zvýšený ohřev, čímž se i zvyšují nároky na mazáníUváděné nevýhody odstraňuje ve značné míře provedení ložiska podle vynález . Ložisko sestava z vnějšího kroužku a z vnitřního kroužku, nebo jen z hřídele, z věnců kuliček uložených ve válcových kapsách kleoí z plastické hmoty. Podstata vynálezu...

Šnekový dávkovač sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255240

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: B65G 33/18

Značky: dávkovač, sypkých, materiálů, šnekový

Text:

...nejen ke zrovnoměrnění přívodu sypkého materiálu do šneku, ale současně se rozmícháním práškového materiálu v násypce zásobníku v případě potřeby zlepší i odvod tepla stěnou násypky. Toto poslední opatření je zejména důležité v případě dávkování vyhořelého jąderného paliva, neboč se tak zabráni nadměrnému zvýšení teploty v prostoru zásobníku i šnekové komory V důsledku emitace vlastního tepla materiálu.V nejjednodušším případě je šnek v...

Diagnostický snímač pohybu útku pro bezčlunkové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255239

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: G06D 1/00, D03D 49/00

Značky: pohybu, tkalcovské, stavy, snímač, diagnostický, útku, bezčlunkové

Text:

...ultrafialové světlo, a jsou osvětleny ultrafialovou lampou na svém horním povrchu přes masku,mající právě tvar potřebných dutin. Na obrázku mají všechny znázorněné dutiny shodnou hloubku. Je tedy snadné dutiny vyhloubit leptáním pro předtím provedeném výše zmíněném osvícení ultrafialovou lampou. Výhodou fotosenzitivního keramického materiálu je nejen možnost takověto snadné výroby složitých tvarů dutín, ale i značná odolnost vůči...

Úsrojí pro fluidické měření rychlosti pohybu podélných útvarů, zejména útkových nití při jejich zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255238

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: G06D 1/00, D03D 49/00

Značky: jejich, pohybu, měření, úsrojí, fluidické, zpracování, nití, rychlostí, zejména, útkových, útvaru, podélných

Text:

...zhotovování fotochemickým postupem mít velmi malé rozměry, což je z hlediska umístění na stavu také příznivým faktorem. ústrojí je při funkci automaticky stále čištěno od eventuálních úsad tektilního prachu tím, že jím prochází pracovní tekutina, například je trvale profukováno vzduchem přiváděným do jeho trysek.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladů jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje...

Lanová cívka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255237

Dátum: 15.02.1988

Autori: Filipec Jiří, Šmihula Jan

MPK: B65H 75/30

Značky: lanová, cívka

Text:

...ve kterém jena průběžném hřideli uložena mechanická brzda, tvořená brzdicími čelístmi vzájemně spojenými pružinou a svými volnými konci opřenými o excentr spojený převodovým pákovým mechanismemse závažím, přičemž obě čela jsou k tělesu cívky připevněna rozebiratelně.Výhodou lanové cívky podle vynálezu je docíleni předpěti lana při jeho odvijeni,přičemž konstrukčni řešení cívky je ekonomicky výhodné při poměrně maiých prostorových nárocích....

Kotoučová brzda pro jízdní kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 255236

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hrůza Václav, Babický Jaroslav, Trávníček Vladislav

MPK: B62L 1/00

Značky: kotoučová, jízdní, brzda

Text:

...páce bowdenovým vedením docházík natočení spřažených táhel a k pootočení páky, které sevře a přitlačí brzdovy kotoučk brzdovému obložení tělesa. Brzdový kotouč je upevněn k náboji kola. Držák, upevněnýna ose kola a na rameni zadní vidlice kola, nese brzdu. Tím je zajištěno přenesení vzniklého brzdícího momentu. Po uvolnění páky brzdy zanikne tah V lanku a pružina vráti brzdu do výchozí polohy. Brzda je účinná, spolehlivá, jednoduchá, s...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému transferinovému receptoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255235

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hořejší Václav, Krištofová Hana, Hilgert Ivan, Stojanov Stojan, Angelisová Pavla

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, receptoru, lidskému, produkující, protilátku, proti, myší, lymfocytární, transferinovému

Text:

...tekutiny, která obsahovala 10 mg/mlimunoglobulinu. Monoklonálni protilátka reagova 1 aspecificky 5 proliferujicimi buñkami periferní krve v nepřímém enzymoimunologickém testu a testu nepŕímé imunofluotescence. Proliferujíci buňky byly připraveny následovně suspenge lymfocytů byla izolována gradientovou csntrifugaci na Fiqoll-Verogrąfinu popsanou metodou (Báyum, A. Isolatĺon of lymphocytes,granulocytes and macrophages. Scand. J....

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti společnému antigenu lidských akutních lymfoblastických leukemií

Načítavanie...

Číslo patentu: 255234

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hilgert Ivan, Bažil Vladimír, Krištofová Hana, Stojanov Stojan, Angelisová Pavla, Hořejší Václav

MPK: C12N 5/00

Značky: leukemií, proti, produkující, lidských, antigenů, protilátku, lymfoblastických, hybridom, akutních, společnému, lymfocytární, myší

Text:

...a erytrocyty s protilátkou nereaqovaly,granulooyty reagovaly 5 protilátkou velmi slabě. Specificita protilátky je identická s monoklonální protilátkou ALB 2 (Boucheix C., Perrot J. Y., Mirshahi M., Giannoni F.,Billard M., Bernadou M., Rosenfeld C. A new ser of monoclonal antibodies against acute lymfoblastic leukemla. Leukemia Research 959-604, 1985), jak bylo prokázáno opakovanými oaralelními stanoveními na následujících kontinuálních...

Zařízení pro regulaci výšky vrstvy aglomerační směsi na spékacím pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255233

Dátum: 15.02.1988

Autor: Pacík Jiří

MPK: F27B 21/08

Značky: zařízení, vrstvy, pásu, regulaci, směsi, výšky, spékacím, aglomerační

Text:

...a výrobní jednoduchost, dále snadné údržba a snadné přestavitelnost polohy skluzu a tím nastavené výšky vrstvy aglomeračnísměsi na spékacím pásu.Zařízení podle vynálezu je jako příklad znázorněné na přiloženém výkresu, kde obr. pohled na kyvně zavěšený skluz, situovaný nad spékacím1 znázorňuje schematický boční 2 znázorňuje čelní pohled ve směrupásem u podávacího ústrojí aglomerační směsi a obr. šípky 3 z obr 1 na kyvně zavěšený...

Zařízení pro ukládání plochých ohebných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255232

Dátum: 15.02.1988

Autori: Juráň Lubomír, Sládek Bohumil

MPK: C14B 1/62, C14B 17/06

Značky: ohebných, zařízení, materiálů, plochých, ukládání

Text:

...jsou upravena ve společné rovině a jsou ukotvena v rámu stroje. Tento nosný hřídel gg je uprsven kolmo k prvnému nosnému hřídeli ga a je napojen na pohonnoujednotku 31 b, která jej také pootáčí mezi neznázorněnou dolní a horní polohou ukládacích tyčí Ag.Lanový dopravník ll v tomto případě vynáší z ppracovacího stroje l rozpůlenou hovězinovou useñ Ep, která je určena k uložení do stohu Ep po přeložení v polovině své délky.Usně 33 jsou...

Difluoro(4-methyl-3,5-heptadionato)boritý komplex a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255231

Dátum: 15.02.1988

Autori: Koutek Bohumír, Vrkoč Jan

MPK: C07F 5/02

Značky: komplex, difluoro(4-methyl-3,5-heptadionato)boritý, způsob, přípravy

Text:

...směsi k varu po dobu 3 až 4 hodin. Získan. reakční směs se rozloži nalitím do ledové vody a olejovitý podíl se extrahuje éterem. Ećerický roztok se vytřepe vodou, roztokem NaHC 03 vodou, vysuší se a odpaří ve vakuu k suohu. Odparek se pak extrahuje horkým petroléterem a ochlazením se z roztoku vyloućí krystalický boritý komplex. Čistý dífluoro(4-metyl-3,5-heptadionato)boritý komplex se připravuj( ekrystalizacíPrůběh kondenzační reakce se...

Způsob přípravy 4-methyl-3,5-heptadionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255230

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vrkoč Jan, Koutek Bohumír

MPK: C07C 49/04

Značky: 4-methyl-3,5-heptadionu, přípravy, způsob

Text:

...smicháním reakčnich složek a zahřivánim na teplotu 50 OC až teplotu varu reakčni směsi po dobu 2 až 10 hodin. S výhodou se reakce provádí bez přitomnosti rozpouštědla zahříváním reakčni směsi k varu po dobu 3 až 4 hodin. získaná reakčni směs se rozloží nalitím do ledové vody a olejovitý podíl se extrahuje éterem. Éterický roztok se vytřepe vodou, roztokem NaHC 03 vodou, vysuší se a odpaří . ve vakuu k suchu. Odparek se pak extrahuje...

Způsob zlepšení zpracovatelnosti odpadů fosforečnanových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255229

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mánek Břetislav, Súlovský Juraj, Kvapil Jiří

MPK: B09B 3/00

Značky: fosforečnanových, zpracovatelností, odpadů, způsob, zlepšení

Text:

...lze vyloužít vodným roztokem o pH 8 až 9, činil atomární poměr iontů fosforu a boru 41 až 101, je výsledný produkt velmi měkký a sypký.způsobem podle vynálezu lze tak upravit odpady, obsahující fosforečnanová skla do stavu, ve kterém je lze snadno dále zpracovat.Fosforečnanové sklo o molárním složení 35 fosforečnanu hlinitého Al(PO 3)3, 22 fosforečnanu draselného KP 03, 17 fosforečnanu neodymitého Nd(PO 3)3 a 26 fosforečnanu lithného...

Způsob výroby 2,5-dimethyl-4-nitroanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255228

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vojtíšek Vratislav, Terč Jiří, Pokorný Miroslav, Bartoš Arnošt, Zíma Jiří

MPK: C07C 87/52

Značky: výroby, způsob, 2,5-dimethyl-4-nitroanilinu

Text:

...je stéricky stíněna sousední metylskupinou. Snížení elektronové hustotyv jádře protonizací je zde však kompenzováno kladným indukčním efektem obou metylovýchskupin včetně případné hyperkonjugace vodíkových vazeb metylových substituentů. Tato interakce všech vlivů zpúsobuje, že nedochází k významné změně v rozložení nitroizomerů mezi protonovaným volným eminem a v acetylované formě.Tento princip byl využít při vypracování technologie. Podle...

Způsob přípravy 2,6-dichlordifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255227

Dátum: 15.02.1988

Autori: Körner Jaroslav, Hesoun Dušan, Smrž Rudolf, Štrof Jiří, Dejmek Luboš, Zoula Václav

MPK: C07C 87/60

Značky: způsob, 2,6-dichlordifenylaminu, přípravy

Text:

...rozpouštědla (toluen, ethylbenzen,xylen, technický benzin, chlorované alifatické nebo aromatické uhlovodíky apod.).Způsob přípravy 2,6-dichlordifenylaminu podle vynálezu má ve srovnání se známými- získaný produkt je chemicky velmi čistý,- výtěžky produktu jsou zřetelně vyšší a jsou velmi stabilní (tj. jsou málo závislé na odchylkách od optimálního režimu reakce),- meziprodukty připravené V jednotlivých syntézních stupních jsou použitelné...

Enterosolventní tablety obsahující fluorid sodný s jeho řízeným uvolňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255226

Dátum: 15.02.1988

Autori: Koblas Karel, Rubínová Jitka, Růžička Jiří

MPK: A61K 9/22

Značky: sodný, obsahující, fluorid, řízeným, enterosolventní, uvoľňovaním, tablety

Text:

...vypracování vhodné lékové formy fluoridu sodného, která by umožňovala aplikaci v příslušných indikacích a v potřebných dávkach s optimálním terapeutickým efektem a s minimálním rizikem výskytu nežádoucích účinků.vynález se tedy týká složení enterosolventních tablet, obsahujících fłuorid sodný s jeho řízeným uvolňováním, vyznačujících se tím že sestávají ze základního výlisku, který obsahuje 20 až 25 mg fluoridu sodného, 245 až 255 mg...

Způsob oxidace parafinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255225

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šíp Martin, Zadák Milan, Jabůrková Anežka, Henke Heřman

MPK: C07C 51/225

Značky: oxidace, parafinů, způsob

Text:

...a uhličitého, které jsou součástí odplynu. Katalýza manganem umožňuje zvýšit konverzi, i výtěžky jsou vyšší, protože štěpení molekul parafinu probíhâ uprostřed a produkty jsou součástí oxidátu. Nevýhodou manganu pro některé aplikace je nižší viskozita oxidátu, např. pro výrobu antikorozních prostředků.Nyní bylo zjištěno, že popsané nevýhody odstraňuje oxidace parafinu podle vynálezu. Parafin o bodu tání 45 až 65 °C se oxiduje vzduchem za...

Zařízení na změnu průběhu řezné rychlosti pracovního a zpětného zdvihu na obrážecích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255224

Dátum: 15.02.1988

Autori: Paulík Josef, Hofmann Jan

MPK: B23D 7/10

Značky: obrážecích, zařízení, řezné, zdvihu, změnu, rychlostí, pracovního, zpětného, strojích, průběhu

Text:

...kulisy, obr. 3 alternativní provedení pohonu dle obr. 1 a obr. 4 kinematickou polohu kulisy z obr. 3. jJak je patrno z obr. 1 je neznázorněnými elektromotorem poháněna řemenice l, od níž je pohyb přenášen na hnací hřídel 3, který je pevně spojen s kulisou § a uložen v ložisku Q, V kulise á je posuvně uložen kamen §, spojený otočně s klikou 1 a touto s hnaným hřídelem g, uloženým otočné v tělese 1. Hnaným hřídelem g je poháněna další klika...