Archív za 1988 rok

Strana 152

Elektrická izolace výměníku tepla pro tepelně akumulační kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254753

Dátum: 15.02.1988

Autor: Přeučil Miroslav

MPK: F16L 25/02, F24H 9/14

Značky: tepla, výměníku, izolace, elektrická, akumulační, kotel, tepelně

Text:

...tlakovou těsnost, tedy i vodotěsnost,průchodů trubek výměníku stěnou kotle í v případě, je-li kotel proveden Jako přetlakový. Všechny tyto funkce elektrické izolace podle vynálezu jsou možné v celém rozsahu teplot, které na tepelné akumulačním kotli přicházejí v úvahu, to je prakticky od 10 °C do 110 °C, rovněž ívv rozsahu tlaků, které mohou nabývat hodnot v rozsahu od atmosférického tlaku až asi do 0,1 Ma přetlaku.Vynález a jeho účinky jsou...

Plastická tuhnoucí hmota pro tepelné výměníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254752

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tetour Zdeněk, Polanský Alois, Šafek Miroslav, Šlancar Ludvík, Kolbinger Zdeněk

MPK: C09K 3/10

Značky: tuhnoucí, hmota, tepelně, výměníky, plastická

Text:

...je nutno instalovat velké teplosměnné plochy, aby byly zajíštěny potřebné prostupy tepla a hlavně tento systém nezaručuje požadavek hygienika, že nesmí dojít v žádném případě ke smíšení primárního média /nemrznoucí jedovaté směo/ se eekundćrním médiem /užitkové voda/ ke kterému v případě poruchy tenké stěny trubky dochází.Tento nedostatek odstraňuje plastická tuhnoucí hmota provtepelné výměníky podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v...

Zařízení k ustavení zvolené polohy děrované součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254751

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jasný Jan

MPK: B23D 33/10

Značky: ustavení, zařízení, děrované, zvolené, polohy, součástí

Text:

...lg a s pravou polovindu vodící lišty g, na níž je umistěn jezdec 1 s jedním dorazem g, pružinou § a maticí 2. Jezdec 1 je s vodíci lištou 2 pevně spojen šroubem 2. První středová kostka 2 je s vodící lištou pevně spojene kolíkem lz a šroubem gg. V drážce L 1 je řada otvorů pro pŕišroubování vedení ll šroubem lg Ke střížnici l. Druha středovákostka Lg je vsuvně zasunuta do drážky li ve střižnici l.Postup seřízení podle vynálezu je...

Zařízení na měření směru a rychlosti větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255300

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jura Stanislav

MPK: G01W 1/02

Značky: zařízení, větru, měření, rychlostí, směru

Text:

...nárys a na ohr. 4 h půdorys koule lgłg a na jejím plášti je znâzorněno rozmístění na tlak citlivých elektrických převodníků l, g, 3, g. Koule lglQ je upevněna na sloupku lQQg prostřednictvím dutého válce łQłg, kterým prochází svazek vodičů ve formě kabelu lggg.obr. 5 nepopisuje provedení vynálezu, ale slouží k vysvětlení funkce vynálezu. Ta je zhruba následující Rotační těleso například ve tvaru válce l 3 gQ na jehož plášti jsou pravidelně...

Ochranná vrstva keramických súčastí, najmä trubíc a zátkových tyčí a sposob jej nanášania

Načítavanie...

Číslo patentu: 255299

Dátum: 15.02.1988

Autori: Stračár Slavomír, Čomaj Milan, Krupa Jan, Dudra Ludovít

MPK: B22D 11/10, B22D 41/10, B22D 41/08...

Značky: vrstva, najmä, tyčí, súčastí, keramických, ochranná, spôsob, trubic, zátkových, nanášania

Text:

...spojenia so základným materiálom. Toto zlepšené spojenie so základným materiálom, tj. adhézia nedovoľuje tak ľahký rozvoj štiepnych porušení.Tieto vlastnosti povlaku potvrdzujú rozsiahle praktické skúšky. kde nedošlo, z dôvodu menej vhodnej stavby plazmou striekaného povlaku, ako to bolo pri použití samotného kremičitanu zirkoničitého, alebo pri prasknuti nalisovanej vložky, k havarijnému ukončeniu liatia bezpečne sa predlžuje životnost...

Zařízení na otáčení nosníku profilu T

Načítavanie...

Číslo patentu: 255298

Dátum: 15.02.1988

Autor: Barta Alfréd

MPK: B21B 39/24, B65G 57/18, B21B 39/20...

Značky: zařízení, otáčení, profilů, nosníků

Text:

...fázi otáčení Spodní část otáčeného nosníku 9.Tato dvojice ramen g je pevne spojene s nosným hřídelem §, na kterém je mezi rameny 3 otočné uloženo další rameno 3, tvořící svou boční opěrnou plochou Q opatřenou kladičkami,boční opěru stojiny přetáčeného nosníku 2. Rameno 3 je spřažené s motorem Q, například přímočarým hydromotorem otočně upevněným na rámu základu g. Rameno g je pak spřažené s druhým motorem 1, například rovněž přímočarým...

Způsob tkaní na vzduchovém tkacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255297

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kalina Jaroslav, Pícha Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: provádění, způsobu, tkacím, tohoto, vzduchovém, tkání, zařízení, stroji, způsob

Text:

...spojen se vzduchovým přepínačem lll, osmý výstup gg je spojen s druhým vzduchovým přepínsčem llg a devátý výstup 5 je spojen s třetím vzduchovým přepínačem llg. Zařízení k provádění způsobu podle vynálezuzařízení k provádění zpúsobu podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Útek lg,lg je V odvíječi ll, gg připravován k zanášení do prohozního kanálu 1 pomocí prohozních trysek äl, §§. Řízení odvíječů lg, lg je prováděno řídící jednotkou...

Zařízení k zanášení útku na vzduchových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255296

Dátum: 15.02.1988

Autori: Polášek Jiří, Jadrný Václav, Mundl Jiří, Kilián Jan

MPK: D03D 47/30

Značky: strojích, tkacích, vzduchových, útku, zanášení, zařízení

Text:

...v bidlenu 1, který koná vratný pohyb.V držáku 5 jsou například vytvořeny tvarové otvory gl, gl, jimiž procházejí šroubyg do závitú v lište g. Šrouby g slouží k zajištění nastavené polohy držáku 3 s prohozními tryskami gl, gg, gg, ll na liště 5, to znamená polohy prohozních trysek gl, gg, gg, gl vzhledem k bidlenu 1 a paprsku g. Poloha hlavice 3 a příložky l je zabezpečena známým neznázorněným způsobem, například pojistným šroubem nebo...

Urychlovače radiační polymerace epoxiakrylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255295

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pipota Jiří, Křivánek Jiří, Wiesner Ivo, Klátil Karel

MPK: C08G 59/17, C08F 2/54, C08K 5/34...

Značky: polymerace, urychlovače, radiační, epoxiakrylátů

Text:

...Tato emise znamená zvýšení přikonu energie V blizkosti kovových atomů a tedy urychleni polymeračni reakce s radikálovým mechanismem.Bezrozpouštědlová kompozice na bázi epoxyakrylátového oliqomeru, rozpuštěného v monomezním esteru kyseliny ąkrylové nebo metakrylové, ve směsi s kyselinou akrylovou je vytvráitelná radiačně-chemickou polymeraci při ozářeni dávkou 150 kGy, tj. 150 kJ.kq 1. Přítomnost kovových urychlovačů dovoluje tuto dávku...

Regulovatelný upínač obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255294

Dátum: 15.02.1988

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: obrobkov, regulovatelný, upínač

Text:

...byt montované medzi funkčné časti upinača,alebo medzi časti upinača a obrobok, čo zjednodušuje montáž upinača a manipuláciu s ním.Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na priloženom výkrese, kde je znázornený nárys regulovatelného upínača s upnutým obrobkom.Reguľovateľný upínač obrobkov je tvorený základom lg, ustavovacou jednotkou gg a upínacou jednotkou gg spojenou s hydroqenerátorom gg. Obrobok lg je ustavený prostrednictvom...

Zapojení dynamické paměti s periodickým testováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255293

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kupka Jiří, Sýkora Vladislav

MPK: G11C 29/00

Značky: testováním, periodickým, dynamické, zapojení, pamětí

Text:

...łł adres spojuje procesor l, řadič g přímého přístupu do paměti,dynamickou paměč § a generátor É čtecích cyklů. Obslužné vedení lg spojuje procesor ł a řadič 2 přímého přístupu do paměti. Vedení ll řídicích signálů spojuje dynamickou paměť É a generátor 3 čteoích cyklů. Vedení lg zpracovávanych dat spojuje dynamickou paměť Q a hlídač E parity. Vodič lg povelu čtení spojuje procesor i, řadič 3 přímého přístupu do paměti a generátor A čtecích...

Způsob přípravy nesymetrických hnědých metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 255292

Dátum: 15.02.1988

Autori: Růžička Karel, Macák Ján, Zdarsa František

MPK: C09B 45/26

Značky: nesymetrických, barviv, metalokomplexních, přípravy, hnědých, způsob

Text:

...I podle vynálezu je realizován přidavkem neutrální nebo slabě alkalické suspenze chromitých komplexů IV do amoniakálního roztoku azobarviva V za přítomnosti uhličitanů alkalických při uvedené teplotě. Provedeni komplexotvorné reakce podle vynálezu dovoluje pracovat na vysokých koncentracich výchozich komponent IV a V bez nutnosti izolace produktu I a získané barvivo se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti výbornými koloristickými...

Zapojení pro elektronické řízení pohonu, zejména pásového zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 255291

Dátum: 15.02.1988

Autori: Michl Vladimír, Kopal Jiří

MPK: H02P 7/28, A01G 25/09

Značky: zejména, zavlažovače, elektronické, pohonů, řízení, pásového, zapojení

Text:

...energie a jednakpomocí prvního silového výstupu lll se stabilizátorem napětí 1. současně je ke zdroji l elektrické energie paralelne připojen akumulátor lg prostřednictvím prvního silového výstupulll. Na tento stabilizátor napětí l je napojen snímač lg propojený současně s obvodem přizpůsobení ll. První silový výstup lll je propojen přes koncový vypínač É na cívku spojky Q. Paralelně s cívkou spojky E je zapojen ochranný obvod 1....

Kryty nákladových priestorov lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255290

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kyjanek Jozef, Kadlec Stanislav

MPK: B63B 3/08

Značky: krytý, nákladových, priestorov, lodí

Text:

...lodí, kde na obr. 1 je schéma bokorysu celkovej zostavy krytov včítane uloženia v otvorenej polohe. Ľavé panely l, 3 a § a prave panely 3, A a É sú spojené jednoduchými klbovými závesmi lg ako je znázornená na obr. 4. Na obr. 2 je znázornený bokorys schémy spojenia lavých panelov Q a pravých pane 1 ov,g nakloneným spojovacim článkom 1, ktorý je pripojený v ľavom hornom rohu prvým čapom li k pravému panelu 3 a k Iavému panelu Q druhým...

Tvarovač sinusové vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255289

Dátum: 15.02.1988

Autor: Seka Jan

MPK: H04N 3/24

Značky: sinusové, tvarovač

Text:

...s ovládacím vstupem Q prvního spínače gl a ovládacím vstupem á třetího spínače gg. Vstup prvního tvarovacího obvodu 29 je spojen s výstupem upínaoího obvodu gg, jehož vstup je spojen s výstupom štvrtého zesilovače gg. Vstup čtvrtého zesilovače gi je spojen s druhým vstupem lg tvarovače.Jeden konec třetího potenciometru 3 je spojen se zdrojem Q napětí, zatímco druhý konec třetího potenoiometru 5 je spojen se zemí a běžeo třetího...

Dveře pro letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255288

Dátum: 15.02.1988

Autori: Barsukov Vadim, Vasilijev Alexej, Solovjev Boris, Chorošun Stanislav

MPK: B64C 1/14

Značky: dveře, letadla

Text:

...závěs je ve tvaru srpu, přičemž kinematický řetězec, propojující závěs s ovládací rukojetí, obsahuje páku, jejíž osa natáčení je kloubově spojene s dveřní deskou a jejíž jedno rameno je táhlem spojeno s ovládací rukojetí, zatímco její druhé rameno je dalším kloubem spojeno s jedním koncem článku, jehož opačný konec je ještě dalším kloubem spojen se závěsem v jeho střední části. Dveře podle vynálezu vykazují tudíž konstrukcí s konfiguraoí...

Způsob dělení palivového článku jaderného reaktoru při jeho likvidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255287

Dátum: 15.02.1988

Autori: Trčka Josef, Smrčka Jaroslav

MPK: G21C 19/36

Značky: reaktoru, dělení, palivového, způsob, jaderného, likvidaci, článků

Text:

...na popisu příkladů jeho provedení pomocí pripojených výkresů,na nichž cbr.l je znázorněné zařízení na dělení palivové trubky způsobem podle vynálezu ve vertikální poloze, obr. 2 znázorňuje trubku, kolem která je sevřeno osově dělené korýtko na přívod dusíku a na obr. 3 je znázorněno zařízení na dělení palivové trubky způsobem podle vynálezu ve vodorovné poloze.Trubka l je ve vertikální poloze přenesena ke sloupu 3, na kterém jsou umístěny...

Zařízení pro jištění neseného zemědělského stroje při nárazu na překážku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255286

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sporek František, Musil František, Roneš Jan, Souček Zbyněk

MPK: A01D 75/18

Značky: stroje, jištění, nárazů, překážku, zařízení, neseného, zemědělského

Text:

...jsou opatřena spodními horizontálními závěsnými čepovými spojí É, 1, a to levým spodnim horizontálním závěsným čepovým spojem § a pravým spodním horizontálním závěsným čepovým spojem 1.Spodní horizontální závěsné čepové spoje É, 1 mohou být provedeny například v podobě horizontálního závěsného hřídele 3, jehož konce jsou jako spodná horizontální závesné čepové spoje Q, 1 upravený. Prostřednictvím horního závěsného čepového spoje § je k...

Plováková armatura pro dávkování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255285

Dátum: 15.02.1988

Autori: Spaan Hendrik, Rozkydálek Jiří, Hofman Hans, Kalous Jaroslav, Mužík Miroslav

MPK: F16K 31/22

Značky: kapalin, dávkování, armatura, plováková

Text:

...této poloze páky li rovněž vnější přímý úsek jejího pravého ramena dosáhne ve směru od čepu lg-vzhledem k vodorovnému směru sklonu většího než je třecí úhel mezi kladkoulg závaží lg a pravým ramenem páky lg a závaží lg se pžesune až k zarážce ll. Tím se tíhový klopný moment na pravém ramenu páky li dále zvětüí.Otevřením výstupního otvoru 1 začne unikat voda z levé části nádrže l, čímž začne hladina v levé části nádrže l prudce klesat a s...

Zařízení na odběr vzorků z více míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 255284

Dátum: 15.02.1988

Autori: Klusáček Karel, Masák Vladimír

MPK: G01N 1/02, G01N 1/10

Značky: zařízení, odber, více, míst, vzorků

Text:

...přivaděče 33 a odvaděče gg.Na obr. 3 obdobně jsou znázorněny přívody gg přivaděče gg, které mohou být zásobeny hlavním přivaděčem 31. Rotor 3 s vrtáním li se při svém pohybu pohybuje směrem gg mezi těsnicímiplochami gł a gg. Odvody gł jsou spojeny do hlavního odvodu gg, odvaděče gg.Na obr. 1 je vidět těsnění gg 5 těsnicí plochou gl, roztečnou kružnicí 59 se spoločnou osou § a vrtáním gg. Schematicky je nakresleno vyůstění přívodů gg a odvodů 3...

Membránové čerpadlo, zejména pro tryskové vodní tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255283

Dátum: 15.02.1988

Autori: Horný Kamil, Fajfr Václav

MPK: D03D 47/32

Značky: stroje, zejména, tkací, čerpadlo, vodní, membránové, tryskové

Text:

...čerpadla podle vynálezu spočíva v jeho jednoduchém uspořádání,kde komora, v níž se pohybuje pomocný pracovní píst a zásobní komora pracovní kapaliny tvoří spojené nádoby. skutečnost, že pomocný pracovní píst pracuje pod hladinou pracovní kapaliny,je důležitým znakem řešení podle vynálezu zejména v tom, že nemůže docházet k ubývání pracovní kapaliny. Kromě toho tvoří hladina pracovní kapaliny přitozené těsnění proti zavzdušnění.Výhoda...

Rozdělovací vícepramenný závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 255282

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šiffner Pavel, Koudelka Josef

MPK: B66C 1/12

Značky: rozdělovací, vícepramenný, závěs

Text:

...táhla jsou pak hybně uložena na čepech základové desky.Výhodou závěsu podle vynálezu je, že při malé výrobní náročnosti a poměrně jednoduchosti umožňuje rovnoměrné rozdělení silových účinkü od zavěšeného předmětu, s ohledem na jeho výrobní tolerance, na všechny jeho části. Přitom rovnomerné rozdělení těchto silových účinku nastáva samovolně, aniž by bylo třeba jakýchkoliv zásahu od obsluhy. Tento závěs je možné použít na všechny stávající...

Zařízení pro oddělování velkých předmětů z vytěženého materiálu štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 255281

Dátum: 15.02.1988

Autori: Němec Josef, Čeřovský Miloslav, Zimová Alena, Mayerberger Štefan, Moravec Zdeněk, Salfický František

MPK: E01B 27/06

Značky: materiálů, předmětů, štěrkového, zařízení, lože, vytěženého, veľkých, oddělování

Text:

...práci.Na přiložených výkresech je znázorněno provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 je zařízenípro oddělovánívelkých předmětů v náryse i půdoryse a jeho umístění Ve stroji. Na obr. 2 je sestava pevného roštu v nárysu a půdorysu. Na obr. 3 je sestava pohyblivého roštu v nárysu a půdorysu.Na výstupním konci dopravníku l vytěženého materiálu v rovině uložení vratného bubnu je v rámu dopravníku uložen pevný rošt 3 zařízení. Pevný rošt Q je...

Vrstvený dílec skládaného střešního nebo obvodového pláště staveb a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255280

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vaněk Václav, Pešek Miroslav, Vlček Jaroslav

MPK: B32B 15/20, E04D 3/35

Značky: dílec, skladaného, pláště, staveb, výroby, střešního, vrstvený, způsob, obvodového

Text:

...zářením a to bud zářením elektronovýmnebo zářením gama nebo zářením ultrafialovým má nosnou vrstvu sesítěnou, spojovací vrstvy zpolymerovány a ochrannou vrstvu vytvrzenou. Výhodou je dále i to, že výrobek je možno radiačně upravit v jedné operaci. Při použití ultrafiąlového záření je nutno přidávat do pojivaa do krycí nosné vrstvy fotosensibilizátory s výhodou benzyldimetylketal.Ultrafialové záŕení je možno použít pouze tehdy,...

Způsob ohřevu částic fluidní vrstvy na provozní teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255279

Dátum: 15.02.1988

Autor: Němec Bohumil

MPK: F23C 11/02

Značky: způsob, teplotu, ohřevu, částic, provozní, vrstvy, fluidní

Text:

...je, že alespoň do jednoho vymezeného spalovacího prostoru ponořeného do fluidní vrstvy se přivádí provozní palivo smíšené se vzduchem. V tomto vymezeném spalovacím prostoru se na provozní palivo působí horkými spalinami, jež vznikly apalováním pomocného paliva. V omezeném spalovacím prostoru se provozní palivo nejdříve zapáli a potom spaluje a vznikla směs spalín se zavádí do fluidní vrstvy.způsob ohřevu častíc fluidní vrstvy na provozní...

Modul libovolně programovatelných hodnot maxima, rovnosti a minima

Načítavanie...

Číslo patentu: 255278

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kovařík Stanislav, Mestl Václav, Krejčí František

MPK: H03K 25/00

Značky: modul, libovolné, programovatelných, rovnosti, minima, maxima, hodnot

Text:

...na třetí vicebitový vstup volně pragramovatelné paměti g. Vícebitový výstup požadované hodnoty volné programovatelné paměti g je připojen na vstup vyrovnávací paměti § požadované hodnoty a druhý vicebitový výstup volně progrsmovatelné paměti 5 je připojen na vstup displeje g požadované hodnoty.První vicebitový výstup vyrovnávací paměti Q požadované hodnoty je připojen na prvni vstup logiky výběru É maxima, rovnosti a minima. skutečná...

Zapojení k uvolňování toku signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255277

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Kuczera Vladislav, Bocek Karel

MPK: H03K 17/06

Značky: signálu, zapojení, uvolňování

Text:

...gg, až N-tý výstup gg paměčového členu Q je spojen s řídicím vstupem gpg N-tého hradla HN.První čítač gł má předvolbu 5 a nulovací vstup ggl, druhý čítač gg má předvolbu 53 a nulovací vstup oc 2, až N-tý čítač gg má pžedvolbu ny a nulovací vstup ocN.Paměčový člen g má nastavovaqí vstup mg, první záznamový vstup gł, druhý záznamový vstup 33, až N-tý záznamový vstup gg.Funkce zapojení k uvolñování toku signálů podle vynálezu je taková, že...

Bezazbestové obložení spojek a brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 255276

Dátum: 15.02.1988

Autor: Duška Jiří

MPK: F16D 69/02

Značky: bezazbestové, obložení, spojek

Text:

...výztuže. Rovněž další použité složky kompozitního složení, jako mletý baryt, mletá surma,dŕevitá moučka a další jsou snadno dostupné suroviny. Částice kovů (měč, mosaz, železo) se běžně vyrábí, ale lze též použít i drobných částic, které jsou odpadom při opracování kovu. Použití značného podílu práškcvitých složek (běžně 50 ) příznivé ovlivñuje cenu výrobků a je zde dána možnost značně cvlivňovat funkční vlastnosti výrobků. Třecí obložení...

Zařízení pro automatické zavlhčování suroviny u kolového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 255275

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zmeškal Jaromír, Hlavatý Pavel

MPK: B02C 23/18

Značky: mlýna, automatické, kolového, suroviny, zavlhčování, zařízení

Text:

...É, opatřené rameny §, které působí na čepy g snímacích pístů lg hydraulického systému, seetávajícího z válců ll, hadic lg, komory lg a přenášecího pístu ll. který svým čepem působí na tensometrický snímač li tlaku. Ten je kabelem lg připojenna vstup filtru 20 /nezakresleno/.V násypce ll pro podávání suroviny je umístěnn clona lg, která působí na koncový spínač lg, ovládající elektromagnetický ventil lg přívodu vody.zařízení na automatické...

Zařízení k zabránění zpětného vracení zkondenzovaných přimísenin olejových par

Načítavanie...

Číslo patentu: 255274

Dátum: 15.02.1988

Autor: Janošek Bohumil

MPK: F16N 39/00

Značky: zařízení, přimíšenin, zkondenzovaných, zabránění, vracení, olejových, zpětného

Text:

...oddělených od sebe tkaninovými pruhy se vzduchovými mezerami mezi jednotlivými vrstvami aktivního uhlí.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že z prostoru olejové nádrže odvádí znečistěné olejové páry s kondenzáty a zbavuje nosný vzduch těchto přimísenin, což umožňuje odvádět takto vyčištěný vzduch do nejbližšího prostoru bez negativních vlivů na prostředí, člověka a ekologické vztahy. Zařízení podle vynálezu umožňuje opakované použití, nebot...

Zařízení pro měření doby srážení krve, nebo krevní plasmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255273

Dátum: 15.02.1988

Autori: Petrlík Martin, Kopřiva Václav

MPK: G01N 15/05

Značky: plasmy, krevní, měření, zařízení, krve, srážení

Text:

...přítomné pohyblivé mechanické součástky nemůže dojít k vadné funkci přístroje způsobené jejich opotřebením.Pohyb ocelové kuličky, která je vlastně měřicí sondou zařízení je indikován objektívně,pomocí snímaěüpoloh. Tím je dcsaženo zrychlení měření a dosažené výsledky jsou přesnější.Praktické provedení předmětu vynálezu je na přiloženém výkrese, na kterém je znázcrněn řez zařízení pro měření doby srážení krve nebo krevní plazmy.Ocelová...

Zařízení pro zpětné získávání kovů z oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 255272

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mainer Petr, Stručovský Jiří

MPK: C25C 7/00

Značky: zařízení, kovů, získavání, oplachových, zpětné

Text:

...vody mezi elektrolyzěremUvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zpětné získávání kovů z oplachových vod,sestávající z elektrolyzéru s nádrží, ve které je umístěna muña obklopená anolytem odděleným diafragmou nebo iontově aelektivní membrány od katolytu, v němž je umístěna katoda tvorená kovem, jehož soli jsou do katody vnášeny z funkční operace podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že šířka anodového prostoru je 0,1 až 2 šířky...

Způsob vyhodnocování svařitelnosti austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255271

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hodina Jaroslav, Kordula Miroslav, Prochazka Josef, Tomeš Miloš, Pačák Jan, Konšel Zdeněk

MPK: G01N 33/20

Značky: vyhodnocování, oceli, svařitelností, austenitických, způsob

Text:

...snížení strát materiálu a energie, a u uživatelek prodloužení životnosti zařízení. Při včasném zjištění dobrých mechanických vlastnostíu určité tavby oceli lze při zjištění současné špatné svažitelnosti oceli téže tavby, tutobeze ztrát určit pro výrobky, u nichž se svařování nepředpokládá.Byla vyrobene tavba oceli na elektrické obloukove peci o hmotnosti 25 t, ocel měla hmotnostní složení 0,5 1 uhlíku, 1,25 manganu. 0,18 E křemíku, 21,5 1...

Zařízení k obracení profilových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255270

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hrbáč Jaroslav

MPK: B65G 47/22

Značky: tyčí, zařízení, profilových, obracení

Text:

...provedení je na nosném čepu 5 hlavní nosné páky Q kyvně uložena druhá dvojramenná obracecí páka lg, jejíž kratší rameno łgl je svým čepem 5 kyvně spojene se svým táhlem g kyvně spojeným druhým koncem s čepem 1. Čepy 1 mohou být pro každé táhlo 5, 2 uloženy zvlášč, nebo mohou být pro obě táhla 5, 2 společné. Pracovní části dvojramenných obracecích pák 3, mohou být libovolně tvarované podle druhu obrácených profilových tyčí ll.j V základní...

Narážka snímače koncové polohy plovoucího pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255269

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: snímače, koncové, náražka, plovoucího, polohy, pístů

Text:

...čelo druhého konce středové trubky tvoří doraz dna nebo oaazení vodicího otvoru narážky.Řešení narážky podle vynálezu zjednodušuje její konstrukcí tím. že odpadá její osazení na venkovní straně a požadavek vyšší geometrické přesností venkovního čela pouzdra snímače.Příklad provedení narážky snímače koncové polohy plovoucího pístu vedeného po středové trubce prvním koncom vetknuté v předním víku (není zakresleuo) a druhým koncem uložené ve...

Zásobník, zejména k rychlému odběru mazacího tuku dávkovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255268

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: rychlému, mazacího, zejména, zásobník, odběru, dávkovačem

Text:

...tuk z mazivového prostoru zásobníku se potom dostává odlehčením narážky. axiálními drážkami a volným prostorem mezi dnem narážky s čelem středové trubky dutinou trubky do dávkovače, přičemž je vyloučeno zeslabení stredové trubky rsdiálními otvory.Příklad provedení zásobníku podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech,kde na obr. 1 je poloviční řez v náryse a na obr. 2 v dolní polovině je bokorys v pohledu a v horní polovině řez...

Zásobník, zejména k rychlému odběru mazacího tuku dávkovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255267

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: rychlému, zejména, odběru, dávkovačem, mazacího, zásobník

Text:

...opatření radiálními otvory.Příklad provedení zásobníku podle vynálezu je znázorněn na připojených Výkresech,kde na obr. 1 je poloviční řez v naryse a na obr. 2 v dolní polovině je bokorys v pohledu a v horní polovině řez středovou trubkou v místě radiálních otvoru.Zásobník l sestává z válce g uzavřeného předním g a zadním víkem 1, spojených svorníky g a stažených matlcemi §. V předním víku l je prvním koncem ll vetknute, pojistným...

Pouzdro vedení a odpružení narážky snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 255266

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: vedení, odpružení, pouzdro, snímače, narážky

Text:

...pojístný plech, pojistný kroužek nebo svěrka upevňující pouzdro k víku zásobníku a celkově tedy zjednodušuje výrobu.Příklad provedení pouzdra vedení a odpružení narážky snímače například plovoucího pístu v zásobníku mazacího tuku je znázorněn na přípojeném výkrese, kde na obr. 1 je poloviční řez pozdřem snímače u zásobníku s jednostranné vetknutou středovou trubkou a na obr. 2 je poloviční řez pouzdrem snímače v zásobníku se stredovým trnem...

Narážka koncové polohy plovoucího pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255265

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: náražka, koncové, polohy, plovoucího, pístů

Text:

...a náběhem pro ovládání čidla. Na vnitřní straně je opatřena pojistným kroužkem tvoŕícím opěru pružiny. odlehčením a segmentovitými vybráními, přičemž čela zbylýoh segmentů tvoří dotyky snímače a mezi dnem narážky a čelem volného konce jednostranné vetknuté středové trubky je vytvořen volný prostor.Příklad provedení narážky snímače koncové polohy plovoucího pístu vedeného po jednostranně v předním víku vetknuté středové trubce (není...

Snímač koncové polohy plovoucího pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255264

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: polohy, pístů, snímač, koncové, plovoucího

Text:

...kroužek mezikruhové narážky odpružená, jejíž vnitřní část je dále odlehčením a segmentovitými vybráními opatřená, přičemž čela zbylých segmentu tvoří dotyky snímače koncové polohy. Aplikací snímače podle vynálezu se docíluje lepšího využití mezivového prostoru zásobníku mazacího tuku.Příklad provedení snímače podle vynálezu je znázorněc na připojeném výkrese, kde na obr. l je poloviční řez snímačem V náryse a obr. 2 je pohled na snímač v...