Archív za 1988 rok

Strana 151

Způsob vyproštění kolového motorového vozidla z málo únosného terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254793

Dátum: 15.02.1988

Autor: Fiala Bohumil

MPK: B60B 15/26

Značky: kolového, motorového, terénu, málo, způsob, vozidla, vyproštění, únosného

Text:

...je málo účinné a svou účinnosti je omezenéjen pro lehčí zapadnutí vozidla.Cílem vynálezu je zjednodušení manipulsce s vyproštovacími prostředky e snížení namáhavosti práce obsluhy vozidla.Podstata způsobu vyproštování podle vynálezu spočívá V tom,že na kola alespoň jedné hnecí nápravy vozidla se upevní otočně excentricky opěrné desky, načež se působením kroutícího momentu od motoru uvedou kola do otáčivého pohybu, jehož působením se...

Vstřikovač paliva pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 254792

Dátum: 15.02.1988

Autor: Novák Vlastimil

MPK: F02M 47/04

Značky: vznětové, motory, vstřikovač, paliva

Text:

...podstata spočivá v tom, že seřizovaci šroub je umistěn v šikmém výřezu tělesa vstřikovače v jeho horni části a je opřen o tlačnou tyčku, na kterou dosedá pružina. Přepad prolnutého paliva z pružinového prostoru je proveden přes kanálek vytvořený v seřizovacim šroubu. Mezi matici a tělesem vstřikovače je umištěna těsnici podložka.K závitu v matici je připojováno odpadni potrubiaPřiklad provedení vstřikovače podle vynálezu je zobrazen na...

Opěrka membrány dialyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254791

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novák František, Jeřábek Jindřich, Škaroupka Josef

MPK: A61M 1/16

Značky: dialyzátoru, membrány, opěrka

Text:

...což vyžaduje, aby při výrobě opěrekse pás plošné textílie dělil na jednotlivé opěrky neproduktivním postupem pomocí pájky. Při dělení plošné textílie pájkou dochází k nežádoucímu natavování krajů opěrek, které brzdí průchod dialyzátw.Úkolem vynálezu je proto vyřešit provedení opěrky membrány,která by umožnila zjednodušení a zproduktivnění výroby dialyzá-. torů při zajištění uvedených žádoucích parametrů účinnosti.Uvedené podmínky v...

Svěrák pro souměrné upínání obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254790

Dátum: 15.02.1988

Autor: Skirka Otto

MPK: B25B 1/02

Značky: obrobků, souměrné, svěrák, upínání

Text:

...například v jeho krajních polohách,jako V tomto případě. Těleso g je opatřeno průchozím vybráním 5,kde v místech jeho protilehlých stěn Q a dnu jsou vytvořeny dvě šikmé, od osy 5 těles g,§ souměrně sbíhavé drážky Q. Každá ze souměrně sbíhavých drážek Q je vůči ose š vykloněna o souhlasný úhel f. Velikost obou úhlů f není určena. V podstatě se však. jedná o úhly ostré. které musí být souhlasné velikosti. Mezi těmito sbíhavými drážkami Q je...

Způsob deformačního bočního přesunu pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254789

Dátum: 15.02.1988

Autori: Havelka Josef, Florián Jaroslav

MPK: B65G 21/10, E21F 13/08

Značky: bočního, způsob, přesunu, deformačního, dopravníku, pásových

Text:

...zároveň působí zdvižně nosná hlavice se zvedacím zařízením druhého nosiče umístěného na vnější straně pásového dopravníku,načež se současným~pojezdem obou nosičů podél pásového dopravníku vytváří plynule deformační vlna ne kolejnici, čímž se pásový dopravník přesunuje bočně o délku překládacího kroku.způsobem deformačního bočního přesunu pásových dopravníků podle vynálezu s použitím dalšího traktoru, tj. dvou traktorů- nosičů se dosáhne...

Pohon otáčivé trysky, zejména pro smyčky sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254788

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kubík Pavel

MPK: B08B 9/12

Značky: pohon, trysky, otáčivé, sudů, zejména, smyčky

Text:

...je v tom, že otáčivá tryeka je spojenes rotorem turbiny, který je opatřen lopatkami. Rotor i spirálovitá skříň maji průměr větší než je průměr plniciho otvoru sudů.výhody vyřešeni pohonu otáčivé trysky spočivají v tom. že navržený pohon je oproti známému mechanickému pohonu jednodušši, méně pracný. a tím ekonomicky výhodnější. Zároveň tryeka s timto pohonem zajišťuje dokonalý ostřik všech míst uvnitř mytého sudu.Přiklad provedení vynálezu...

Poháněcí buben pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254787

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bula Lumír, Sobotka Lubomír

MPK: B65G 23/04

Značky: pásového, buben, poháněcí, dopravníku

Text:

...poháněcího bubnu v pravidelně rozprostřených ploškách, které se vyznečují značnou-tvrdosti a současně drsností, takže při obvodovém zàtížení051 MPa se koeficient tření pohybuje při suchém povrchu nad hodnot 0 |Ll,O 3.Výhodou poháněoího bubnu pásověho doprevníku podle vynálezu je vysoký koeficient tření povrchové vrstvy, ktorý za sucha přesahuje hodnotu 1,03 dále odolnost povrchové keramické vrstvy proti chemickým vlivům a mechanickému...

Zařízení k dopravě a polohování dutých obrobků pro povrchové úpravy proudem média

Načítavanie...

Číslo patentu: 254786

Dátum: 15.02.1988

Autor: Festa Josef

MPK: B24C 3/08

Značky: obrobků, polohování, úpravy, dutých, media, zařízení, proudem, dopravě, povrchové

Text:

...zařízení k doprąvä a polohování dutýoh obrobků připevněné ke známému tryskači z boku.ľříkladně je prvek z pro polohování dutých obrobků já navržen zejména pre polohování dutýoh obrobků 36 při jejich dopravě tryekečem. Tento prvek a je tvořen tyčąnejčastěji kruhového průřezu. Tyč je zohýbána tak, že základní nejdelšíúsektyče tvoří. dřík 1, který přechází na jedné straně kruhovým oblouukem g do krátkěho přimého úseku g se zakulaceným...

Spřadací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254785

Dátum: 15.02.1988

Autor: Starý Josef

MPK: D01H 7/888

Značky: spřádací, rotor

Text:

...prostor 3 vymezený od čelního otvoru lg skluzovoustěnou 3 a s dnem g. Słľuzovái stěna l se rozäiřuje od čelnívho otvoru gg ke známé sběrná drážce lg, na kterou nsvazujo zníněné dno lg. Ve dně Lg spřádacího rotoru l jsou upravený známé ventilační kanálky a, jejich vstupy 1,5 jsou na vnitřní straně 3,5 dna Lg a výstupy g vyústují na vnější straně gg zmíněného dna L. Ve dně g. jsou upraveny podélné zářezy ga, ktoré propojují vnitřní stranu L 6...

Zařízení pro zajištění úspory čisticí kapaliny při čištění kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254784

Dátum: 15.02.1988

Autor: Podivínský Libor

MPK: A47L 17/04

Značky: čištění, čisticí, úspory, kapaliny, zajištění, kotlů, zařízení

Text:

...vyjímatelnou vložkou A ušetřený objem I vody. Vztlak,který vzniká úsporou této vody, je zachycen bezpečnostními úchytkami 3. které jsou zachyceny za horní přírubu 5 kotle g. Dále je na obr. 1 znázorněn napouštěcí uzávěr g,např. kohout, a vypouětěcí uzávěr §, např. ventil. V mís 254 784tě napouštění vody pod napouštěcim uzávěrem § je v horní ořírubě vyjímatelné vložky ł vytvořen otvor s nálevkou pro plnění potřebného objemu 12 vody. Voda z...

Vícestupňový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 254783

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vinopal Stanislav

MPK: F16K 47/00

Značky: vícestupňový, ventil

Text:

...703 vého ventilu byl nejvýše roven 50 jeho jmenovité světlosti. Průměr výstupní komory, případně jmenovitá světlost výstupního hrdla ventilu může být stejné nebo o jeden až dve. stupně větší,než je jmenovitá světlost vstupního hrdla tělesa ventiluKonkrětní příklady provedení podle vynálezu jsou schematáecky znázorněny na připojených výkresech, kde obr. 1 je osový řez nárožním ventilem se dvěma škrtícími stupni v základním provedení, obr. 2 až...

Navěšovací tyč s násuvnými háčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254782

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vrátil Ladislav, Jurajda Drahomír

MPK: B65G 17/20

Značky: navěšovací, násuvnými, háčky

Text:

...Z hlediska ochrany životního prostředí je stršená ochranná főlie s nânosem vytvrzené nätčrové hmoty ekologicky nejmêně závadným odpadem Nejznámější výhodou je odstranění mechanického zdlouhavěho čištění navčšovacího zařízení, odpadá používání louhů a jiných chemikälií Zároveň je tu zajištěn čistý styk závěsného hâčku s příčníkem se spolehlivým elektrickým kontaktem.Příkladprovedení navčšovací tyče podle vynâlezu je-znäzorněn na...

Polymerní sulfoxid na bázi popřípadě zesíťovaného polymeru vinylalkoholu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254781

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hrudková Hana, Janout Václav, Čefelín Pavel

MPK: C08F 210/02, C08F 16/30, C08F 8/34...

Značky: polymerní, popřípadě, přípravy, polymerů, vinylalkoholu, sulfoxid, způsob, zesíťovaného, bázi

Text:

...vynálezu používá 1,w-dí-bromalkanů sa 5 až 12.Nerozpustné polymerní sulfoxidy na bázi polyvinyalkoholu7 t t hol) nejdříve nechá reagovat s ethylvinylsulfoxidem vçíâgĚŤ sulfoxídu draselného a poté s l,u)-dibromalkanem v prítomnostilze způsobem podle vynálezu přípravit tak, že se poly(viřlalko pyridínu.Dále je způsobem podle vynálezu možné postupovat tak, že se nerozpustný kopolymer poly(vinylalkohol~co-ethylen) nechá reagovat s...

Izolační kryt spár stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254780

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šála Jiří, Voborský Jiří

MPK: E04B 1/68

Značky: spár, konstrukcí, stavebních, izolační

Text:

...odstraňuje výše uvedené nevýhody, ale i pohledově zakrývá nepřesnosti v provedení šířek spár a poškození hran ve spáře, přičemž zkvalitňuje termoizolační a hydroizolační funkci spáry.při zvýšení estetického dojmu stavebního objektu. Kromě uplatnění při výstavbě nových objektů jej lze s výhodou užít při rekonstrukcích a zejména při opravách vadně provedených spár v panelové výstavbě místo pracného a nákladného odstrañování zateklého...

Semikvantitativní stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů v rostlinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 254779

Dátum: 15.02.1988

Autor: Matula Jiří

MPK: G01N 21/29

Značky: dusičnanu, dusitanů, rostlinách, obsahu, semikvantitativní, stanovení

Text:

...vybarvení. Modelací složení resgenční směsi a jejího hmotnostního poměru k testované tekutině, za dodržaní podmínky dobře.mIsitelné pasty, lze měnit intenzitu zsbsrvení,s tím i rozliěovscí schopnost v potřebném rozsahu koncentrace dusičnsnů a dusitanů v tekutině,se stanovení .je jednoduché s dostatečně citlivé, proveditel né s minimální vybavenosti přímo hospodáŕsko-technickými prs~ covníky zemědělského provozu, takže mohou...

Způsob synchronizace časových zdrojů seismologických a seismoakustických aparatur radiovým časovým signálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254778

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bigos Radomír, Novotný Zdeněk, Štverka Václav, Maléř Václav

MPK: G01V 1/22

Značky: radiovým, seismologických, synchronizace, způsob, signálem, aparatur, seismoakustických, časových, časovým, zdrojů

Text:

...že následný impuls jedné minuty musí následovat v íntervalech 59,99 3 0,01 sekund dvakrát za sebou. ľeprve třetí impuls splňující předcházející podmínky je vygene~ nován jako platný jednominutový synchronizační impuls, s tím, že je proti reálnému času opožděn o 504 až 506 ms. Což ve svém důsledku znamená přečíst k již probíhajícímu času ještě 59494 - 6 ms,přičemž 6 ms představuje časovom ztrátu při přenosu a zpracování anelogového signálu...

Způsob řízení odtahu nekondenzujících plynů ze vzduchem chlazených kondenzátorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254777

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sinecký Jaroslav, Míka Josef

MPK: F28B 1/06

Značky: provádění, tohoto, chlazených, zařízení, vzduchem, řízení, odtahu, kondenzátorů, plynů, způsob, nekondenzujících, způsobu

Text:

...dále omezení možností zemrzání kondenzátu v trubkách více zatížených jednotek kondenzátoru,přičemž je možné zvládnout i stavy pří~přĺpadné havárii ventilátoru. Navržený způsob umožňuje najíždění při extrémních mrazových podmínkách bez nutnosti používat v nerních rozvodech velká parní šoupátka.nNa obrázku je znázorněna nejjednoduší možná sestava kondenzátoru se dvěma kondenzátorovými jednotkami a příslušným technologickým...

Způsob odstraňování alkalických katalyzátorů z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254776

Dátum: 15.02.1988

Autori: Makovský Leopold, Drábek Jan, Kaška Jiří, Šňupárek Jaromír, Škava Josef, Smrčka Jindřich

MPK: C02F 1/42

Značky: způsob, odstraňování, roztoku, rezolových, alkalických, fenolformaldehydových, vodných, katalyzátoru, pojiv

Text:

...2 ionexu při ionexovém způsobüěodštraňování káÉe 1 yzťtorů z rezolových po., v ĺ Qvjiv řeší čs.)AOčŠ 238 ŽŠ, Pggle tohoto autorského osvědče~ní se počítá §dokonelou extrakcí zbytků rezolu z iontoměniče vodou, přičemž potřebné voda se získá odpeřením vody z veškerého získanéño extraktu a její kondenzací. Uzevřený vodní ćyklus umožňuje zcela bezodpadovýpostup. Zahuštování se provádi za vakua při teplotě 40 až 70 °C a získává se produkt běžné...

Přírubový spoj tepelně izolovaných trubek pro vedení hořlavých nebo výbušných tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254775

Dátum: 15.02.1988

Autori: Psota Milan, Jankovec Jan, Asník Jaroslav, Rychtrmoc Karel

MPK: F16L 59/14

Značky: tepelně, trubek, tekutin, izolovaných, hořlavých, přírubový, vedení, výbušných

Text:

...řezu nakreslens plynotěsně umístěná keramická nebo azbestová tepelně izolační vložka, umístěná na potrubí nebo apará tu mimo vlastní přírubový spoj. Na obr. 2 je v řezu nakreslen na tepelně izolační vložka plynotěsně umístěná na potrubí nebo aparátu s tím, že částečně překrývá vlastní přírubovýPřírubový spoj tepelně izolovaných trubek provedený podle obr. 1 je zhotoven tak, že na potrubí g se plynotěsně umístí dvě keramické nebo azbestové...

Vzduchem chlazený kondenzátor vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 254774

Dátum: 15.02.1988

Autori: Macháček Jiří, Míchal Václav

MPK: F28B 1/06

Značky: vzduchem, kondenzátor, vodní, chlazený, páry

Text:

...změnou rozteče žeber podél jednotlivých trubek, umístěním klepek, popř. clon v místech zaústění rozdělovačů páry do jednotlivých trubek, změnou podtlaku u jednotlivých řad trubek e instalací parních ejektorů pro odsávání inertních plynů pro každou řádu trubek zvlášt. Mění se tedy bud množstvípáry protékající jednotlivými řadami trubeklnebo teplosměnný povrch trubek tak, aby kondenzace v některých řadách byla částečně potlačena. Tato řešení...

Čidlo pro měření koncentrace mycího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254773

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jindra Jan, Rázl Jaromír

MPK: G01N 27/06, G01N 27/10

Značky: mycího, koncentrace, čidlo, měření, roztoku

Text:

...Vnitřní trubka § je na svém spodním konci opatřena válcovým tělesem łâ, ktoré je obklopeno pouzdrem LZ z nevodivého materíá 1 u,opatřeného vnitřním závítem a otvory gg, které vymezuji konstantu čídla s tím, že povrch tělesa łg z el. vodívého materiálu (nepř. Ni) má alespoň dvakrát větší p 1 ochu,než je součet průřezů otvorů gg a druhý pól čidla je vytvořen vnější kruhovou trubkou g spojenou s nákružkem łg. Vnitřní prostor trubky § může...

Prostředek k rychlé provizorní opravě sportovních a turistických plavidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254772

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kaška Jiří, Desenský Miroslav, Lešek František, Blažková Dana, Balcar Miroslav

MPK: B63B 9/00, C09J 5/00

Značky: opravě, plavidel, rychle, turistických, prostředek, sportovních, provizorní

Text:

...použitelné,nebo zcela nepoužitelné.Nyní bylo přímo v terénu při sportovně-turistických plavbách opakovaně ověřeno, že rychlé provizorní opwavy poškozených lodí se docí 1 ípoužitím prostředků na bázi termoplastických kompozic o t.m. 50 °Caž 200 °C, sestávajících z přírodních pryskyřic, syntetických polymerních látek, popřípadě dalších aditivních složek. Uvedená oprava spočívá v tom, že se na poškozené místo lodi, předtím jen případně...

Zařízení na čištění vnitřních stěn trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254771

Dátum: 15.02.1988

Autor: Nový Antonín

MPK: F28G 3/00, B08B 9/06, F28G 15/02...

Značky: zařízení, vnitřních, trubek, čištění, stěn

Text:

...části saní gg jsou vytvořeny-alespoň dva úložné prvky gg pro vložení trubky jg. Jeden z úložných prvků gg je opatřen rychloupínáním ga s excentrem. Na zadním čele saní gg je z vnější strany uchycena navédčcí podpěra 35 pro podepření vrtací tyče gg. S rámem saní gg je pevnč spojen výsuvný díl dvoučinného silového válce gl, jehož pevný díl je uchycen k přednímu konci základního rámu lg. Na zadním konci základního rámu 1 Qje uložena hnací...

Zařízení ke stavění dřevěných stojek v nízkém porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254770

Dátum: 15.02.1988

Autori: Otava Rudolf, Gola Jaroslav, Valníček Josef, Ehrenberger Vlastimil, Vojkovský Oldřich, Zloch Václav

MPK: E21D 15/58

Značky: nízkém, stojek, porubu, stavění, dřevěných, zařízení

Text:

...podle vynálezu se zachovají všechny základni požadavky dobývání nízkých slojí i dosud prováděná otvírkové práce pro dobývaní v těchto podmínkách. Svou originálností a technickým účinkom přispívá zařízení podle vynálezu k ekonomickému a bezpečnému dobývání nízkých slojí.Na pripojených výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení ke stavění dřevěných stojek v nízkém porubu podle vynálezu. Na obr. l je znázorněna v...

Optická soustava kolimačního teleobjektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254769

Dátum: 15.02.1988

Autori: Chlup Vladimír, Vlčková Květuše

MPK: G02B 13/02

Značky: teleobjektivu, soustava, optická, kolimačního

Text:

...vytvoření optická soustava vykazuje proti známý optický soustevín kolinačních teleobjektivů řadu výhod. Mi jednoduchou stavbu, obsahuje pouze čtyři jednoduchá čočky s peužiü dvou druhů běžných optických 3101. Délka. teleobjektivu je poměrně meli, například pro ohniskovou vzdálenost i u 1 000 nn ee rovná 500,0 m,takže koeficient zkrácení dosahuje hodnoty 0,50, V Přiklodnć provedení optická souctavy podle vynálezu je schon»tioky znízorněnn na...

Pohovka přestavitelná na dvě lůžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254768

Dátum: 15.02.1988

Autor: Mihola Vladimír

MPK: A47C 17/16

Značky: lůžka, pohovka, prestaviteľná

Text:

...druhý díl, který tvoří sedací část, jež je opatřena zdola dvěma podstavci. Pro změnu funkce pohovky na lůžka se horizontální sedací část odsune do potřebné vzdálenosti od opěrné části a opěrná část sklopena do horizontální polohy vytváří 1 ůžko,stejně jako odsunutá část sedací. obě přestavítelné části slouží funkčně bud jako dvě lůžka samostatná, nebo při jejich seskupení k sobě slouží jako dvoulůžko. Zajištění pohovky a lůžek v žádaných...

Zařízení pro řízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254767

Dátum: 15.02.1988

Autor: Mateja Ludvík

MPK: B23Q 15/007

Značky: obráběcích, strojů, zařízení, řízení

Text:

...a mezi píst a víkc je vložena tlačná pružina.Konstrukčně i výrobně je výhodné řešení, podle něhož snímací sekce obsahuje přívodní kanály, spojovací kanály a výstupní kanál, jež jaou vytvořeny ve válci a snímací protieekce obsahuje propojovací vybraní vytvořena na vnějším povrchu rotačního šoupátka a dále, kde ovládací sekce je tvořena vstupním kanálem propojovacími kanály a výatupním kanálem vytvořenými ve válci a ovládací protisekce je...

Způsob výroby sazí SRF retortovým postupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254766

Dátum: 15.02.1988

Autori: Fiala Bořivoj, Kulhavý Miroslav

MPK: C09C 1/48

Značky: sazí, postupem, způsob, výroby, retortovým

Text:

...vzduchem v množství 400 až 600 Nm 3/h a tlaku 125 až 130 kPa. Spalovací vzduch o tlaku 104 až 105 kPa a v množství 400 až 1000 Nm 3/h je do topeniště dávkován dvěma tangenciälními vstupy společně se aemním plynem o tlaku 105 až 106 kPa a v možství do 70 Nm 3/h. V reaktoru se udržuje reakční teplota v rozmezí 1100 až 1250 ĺ 3 a provozní tlak 99 až 100,5 kPa. Ukončení sazotvorného procesu2 254 766 sr orovádí přímým vstřikem vody o tlaku...

Způsob zpracování nízkotlaké páry z kotlů na odpadní teplo a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254765

Dátum: 15.02.1988

Autori: Trojan Zdeněk, Melichar Bohuslav

MPK: F22B 33/18

Značky: tohoto, zapojení, provádění, způsob, nízkotlaké, páry, teplo, zpracování, odpadní, kotlů, způsobu

Text:

...energií v turbíně pohánějící kompresor přímo nebo pohánějící elektrický generátor. který vyrábí proud pro pohon kompresoru nebo se tento proud či jeho část odebírá z jiných zdrojů či ze sítě. Z turbiny se Odebírá pára za tlaku stejného nebo vyšěího než je tlak procesní páry na vstupu do tlakového reaktoru, kam se odvádí ve směsi se stlačenou párou z kotlů na odpadni teplo, Poměr hmotnosti stlačené páry z kompresoru páry a hmotnosti cizí...

Zařízení pro ovládání posunu materiálu do pracovního mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254764

Dátum: 15.02.1988

Autori: Větrovec Jindřich, Wanka Jindřich

MPK: B23D 33/02, B21B 37/00

Značky: materiálů, mechanismu, ovládání, posunu, pracovního, zařízení

Text:

...la a nulovacího bloku L 3, tvořených v obou případech logickými a monostabilnzími obvody. Dále zařízení podle vynálezu ještě sestává ze aoučtového bloku lg, realizovanéhoobvody logického součtu, indikačního bloku li, což jsou v daném případě sedmisegmentové jednot.ký s převodníky kődu, ze dvou spínacích bloků .LQ,ZLI a řídícího bloku l 8, realizovaných bezkontaktnímí výkonovými spínači a kontaktními spínacími prvky. Jednotlivé bloky I až...

Zapojení elektronického indikátoru přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254763

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hirt Lubomír, Šandera Josef, Šimeček Vladimír, Straka Jiří

MPK: B66C 13/50

Značky: přetížení, elektronického, indikátoru, zapojení

Text:

...Akustícký blok je spojen s akustickým výstupom- 3 254 753 čítečs, jehož informační vstup je spojen s čítačovým výstupom řídícího mikropočítače. Hodinový výstup čítače je spojen s hodinovým vstupem výkonového bloku, jehož výstup je spojen se signalizačním blokem. Optický vstup výkonového bloku je spojen s optickým výstupem logického bloku, jehož čítačový výstup je spojen s ŕídícím vstupem čítače. Zobrazovací výstup logického bloku je spojen se...

Způsob vstřikování do polotuhých forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254762

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vašátko Eduard, Batík Jan

MPK: B29C 45/16

Značky: polotuhých, forem, způsob, vstřikování

Text:

...výrobku, ěastěji pak k odlisování části vstřiknuté pryskyřice dlouhotrvajícím odvzdušňováním a tedy k rozlaminováni výrobku a opět vzduchovými bub linami. Uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje způsob vstřiko váni podle vynálezu. Protože měření tlaku a podtlaku uvnitř dutiny formy je obvykle značně obtížné a v praxi neproveditelné,spočivá podstata řešení v tom, že je v průběhu vstřikovaeího procesu na jednom nebo několika místech, která...

Dvoustupňový omezovač nosnosti pro jeřábové kočky nebo jiné lanové mechanismy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254761

Dátum: 15.02.1988

Autor: Šeda Zdeněk

MPK: B66D 1/58

Značky: jiné, lanové, mechanismy, jeřábové, kočky, nosnosti, dvoustupňový, omezovač

Text:

...zařízení při působení menšího břemena, obr. ačlnnost zařízení přiDvoustupřĺový omezovač dle obr 1 sestávó. z části, zamezující nedovoiené zapnutí vyšší rychlosti při velkém břemenu a z částí. zamezující přetížení nosné konstrukce výrobku břemenem nad jmenovitou nosnost. Část, zamezující nedovolené zapnutí vyšší rychlosti při vel-ą kém břemenu, je tvořeno talířem 2 s čepy ł, jištěným maticí z. vedeným tyčí omezovače Lg s perem ga talíř g se...

Zařízení na likvidaci škodlivin ve spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 254760

Dátum: 15.02.1988

Autor: Gála Jozef

MPK: B01D 53/32

Značky: spalinách, škodlivin, zařízení, likvidaci

Text:

...transformátor, který je zdrojem energie ppc elektrické výboje na elektrodách. Elěktrody po přivedenídvýsokonapětové energiejsou zdrojem elektrických výbojů a ozonu.Příkladné provedení zařízení na likvidaci škodlivin ve sp.inách je schematicky znázorněno na přiloženém vyobrazení.Ve spalovacím prostoru l 1 výstupem g spalín do volného prostoru jsou umístěna zařízení Q na vytváření elektrických výbojů, a dále ve směru postupu spalín je...

Magnetický uchopovač s permanentními magnety a s mechanickým uvolňováním uchopeného břemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 254759

Dátum: 15.02.1988

Autor: Lečbych František

MPK: B66C 1/04

Značky: magnety, magnetický, uchopeného, břemene, permanentními, uvoľňovaním, mechanickým, uchopovač

Text:

...je z hlediska sou 2částkové základny jednoduchým řešením. 254 759Příkladné provedení magnetického uchopovače je znázorněno na přnoženém výkrese, kde na obr.1 je představeno korístrukční uspořádání v řezu z jeho boční části. obr.2 je částečný podélný řez magnetickým uchopovačem.Na hřídeli g z magnetlcky nevodívého materlálu je pomocí čepu Q se závitem připevněnpőlový segment z, na jehož cbě čela doléhají souhlasnými poly permañentní magnety...

Krokový dopravník s automatickým středěním obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254758

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nečas Miroslav, Podal Vladimír

MPK: B23Q 7/18

Značky: krokový, automatickým, obrobků, středěním, dopravník

Text:

...valce leveho 2, jehož druhý konec je upevněn k ràeu 3 a jsou zde rovněž upevněny narižky lg. Na rleu Q je upevněn koncový spínač li a koncový spínač řodový 13.Funkce krokoveho dopravniku s sutonetłckýe středlnie spočiuà v ton, že obrobky jsou po vodicj desce 3 posouvsny priznatee 1 a segeenty à. Dvojice segmentu š vytvbři rovněž prjzee,což udržuje obrobky při posouvini saeočłnnl v podelne oee doprsvniku. Pohyb prizes 1 o segeentů ž je...

Ruční mlýnek pro domácnost

Načítavanie...

Číslo patentu: 254757

Dátum: 15.02.1988

Autor: Lamač Jaroslav

MPK: A47J 42/04

Značky: ruční, domácnost, mlýnek

Text:

...ústrojí slouží pouze jeden díl místo obvyklých čtyř. Nastavení mlecího mechanismu je snadnější.Na připojeném.výkrese je znázorněn ruční mlýnek, kde na obr. 1 je nakreslen v podélném řezu A-A, na obr. 2 je znázorněn mlecí kroužek a na obr. 3 je horní pohled na ruční mlýnek s od krytým víčkem. . 254757Luční mlýnek pro domácnost je seetaven z hlavního dílu, kterým je plášť Q, jenžv horní částí prochází rádiuoem z menšího do většího...

Úzkopásmový filtr s piezoelektrickou krystalovou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254756

Dátum: 15.02.1988

Autor: Fišer Vojtěch

MPK: H03H 9/54

Značky: krystalovou, jednotkou, úzkopásmový, filtr, piezoelektrickou

Text:

...transformátoru, které zhoršuje stabilitu zesilovače, případně i citlłvost na vnější magnetické pole.vynález bude objasněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 je blokové schema funkčního zapojení, obr. 2 blokové schema úzkopásmového filtru, obr. 3 příklad zapojení úzkopásmového filtru.Na obr. 1 je výstup vstupního obvodu 1, kterým může být laděný obvod, předzesilovač a podobné, připojen na vstupní svorku § úzkopásmového filtru g....

Jeřábový nosič palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 254755

Dátum: 15.02.1988

Autori: Engliš Karel, Žalud Ladislav

MPK: B66C 1/22

Značky: jeřábový, nosič, palet

Text:

...a jeho uspořádání v závčsné jednotce nosiče palet a na obr. 2 sxonometrický pohled na nosič palet.Jeřábový nosič palet sestává ze dvou rovnobeznyoh nosných ramen L 1, spojených ne jednom svém konci se svislým rámem Q, ve tvaru obréceného písmeno V. Na svislý rám g navezuje závěsná jednotke 5, Zävěs łp tpetřený úchytom pro jeřábový hák a tvořený dvouremennou pákou ve tvaru písmena L, je otočně uložen v místě styku obou ramen v závěsné...

Pohon výložníkového pásu shazovacího vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254754

Dátum: 15.02.1988

Autori: Stehno Josef, Mour Ladislav

MPK: B65G 47/94

Značky: pásu, pohon, výložníkového, shazovacího

Text:

...z hydrogenerátoru spřaženého s jedním z obváděoích bubnů shazovaoího vozu a z hydromotoru spřaženého s hnacím bubnemspojeny hydrauliokým obvodom. Řešení je dále zdokonaleno tak, žeb v hydrauliokém obvodu je upravena pomooná přípojka. Výhodou toho to řešení pohonu je jeho úspornost z hlediska rozměrů i hmotnosti pohonu a též spolehlivost v zajištění návaznosti chodu dopravníh 1 k éh - . o pásu a vy oznl ov o pasu I 1Shazovaoí vůz je...