Archív za 1988 rok

Strana 150

Zapojení napájecího systému pro zálohované napájení elektronických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254833

Dátum: 15.02.1988

Autori: Snášel Ivan, Krmenčík Karel, Tlamka Josef, Jakl Ivan

MPK: H02J 9/04, H02J 9/06

Značky: zapojení, zálohované, elektronických, napájení, zařízení, napájecího, systému

Text:

...napájecího systému pro zálohované napájení elektronických zařízení je na přiloženém obrázku.Výstupní napětí sítového zdroje 1 se přivádí na prvnía druhou výstupní svorku g a 1, kam se připojuje i napájené elektronické zařízení gg. Sítový zdroj 1 musí být vybaven proudovou elektronickou pojistkbu s limicací zkratového proudu. Jmenovíté výstupní napětí sítového zdroje 1 se při nastavování měří na první a druhé výstupní svorce g a 1. Baterie pro...

Zapojení pro testování rychlých analogově číslicových převodníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254832

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vedral Josef

MPK: H03M 1/10

Značky: analogově, číslicových, rychlých, testování, převodníku, zapojení

Text:

...vstupem počítače 1, jehož obrazový výstup je spojen se vstupem monitoru 1 a grafický výstup je spojen se vstupem číslicového zapisovače §. zapojení obsahuje dále ímpulsní generátor Ž,jehož výstup je spojen jednak se startovacím vstupom testovaného analogově číslicového převodníku g a jednak se vstupom děliče Q kmitočtu. Výstup děliče Q kmitočtu je spojen jednak se zapísovacím vstupem počítače 5 a jednak se čtecim vstupom registru Ž,...

Zařízení na pohon a brzdění vřeten textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254831

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kříž Vladimír, Chvátal Milan

MPK: D01H 7/22

Značky: pohon, brzdění, zařízení, strojů, vřeten, textilních

Text:

...podle něhož spodní část spojky je uložena mezi ložisky na ovládacím náboji a je na něm axiálně zejištěna kruhovou deskou.Dalším význakem je, že spojka, hnaný náboj a hnaci náboj mají tvar rotačních dílů a jsou uspořádány vzájemně koaxiálně.J Příklad provedení podle vynálezu,2 dalším popsán na základě připojeného vyobrazení, znázorňujícího zařízení na pohon a brzdění textilního vřetena v částečném svislém osovém řezu.Vřeteno l je volně otočně...

Zařízení pro přidržování kosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254830

Dátum: 15.02.1988

Autor: Cyrus Pavel

MPK: A01D 34/17

Značky: zařízení, přidržování

Text:

...podle vynálezu. Jeho podstate spočívá V tom, že v přidržovači je nad~nožem uloženo kluzné těleao, přičemž přidržovač je uložen na klínu a opatřenšroubem pro zajištění polohyVýhody zařízení pro přidržování kosy podle Vynálezu jsou,že lze přesně nastavit předepsanou přítlačnou sílu i následněsnadno po opotřebení pohybem přidržoveče kosy po klínu. Použítím kluzné hmoty s nízkým koeficientom tření dochází ke sníže ní pesivních odporů.Vynález...

Způsob výroby skladovacích jednotek pro skladování a dopravu štěpných hmot obsahujících borovou absorpční vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254829

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bárdoš Josef, Brožek Vlastimil, Schejbal Tomáš, Šlár Ivo, Matušek Miroslav

MPK: G21C 19/32

Značky: absorpční, jednotek, obsahujících, vrstvu, štěpných, způsob, dopravu, borovou, skladování, výroby, skladovacích

Text:

...g na litr lázně. Galvanicky vytvořena vrstva cermetu může mít tlouštku od rozměru zrna borové složky do 10 mm a obsahovat bor v množství do 70 objemových.Výhodou způsobu výroby skladovacích jednotek podle vynálezu je vytváření borové absorpční vrstvy v prakticky libovolné tlouštce na hotových skladovacích jednotkách jednoduchou nenáročnou technologií galvanodepozice. Tlouštka vý~ chozího materiálu je u způsobu výroby dle vynálezu vo 1 ite 1...

Chladicí zařízení, zejména pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254828

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hes Luboš, Bareš Karel

MPK: G01K 1/20

Značky: prístroje, zejména, zařízení, chladicí, měřicí

Text:

...částí, která se vyznačuje stoprocentní spolehlivostí a životnosti bez omezení, zejména budeàli tlakový vzduch před vstupe do zařízení zbaven všech nežádou cích příměsí a vlhkosti.Příkladné provedení chladícího zařízení podle vyná lezu je znázorněno schématicky na přiloženém výkrese v řezu.Chladicí zařízení podle vynálezu je tvořeno tepelnéÁ 254 uzn š izolovaným monob 1 okemł, opatřeným na celém povrchu izolacíĺ gú Vstup Q tlakového...

Zařízení pro snímání rozměrů obrobků u numericky řízených obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254827

Dátum: 15.02.1988

Autori: Moler Aleš, Jílek Miroslav

MPK: B23Q 35/32

Značky: obráběcích, rozměrů, strojů, numericky, zařízení, řízených, snímání, obrobků

Text:

...nenaznačenému řídícímu systému obráběcího stroje. Tyč Ž vyčnívá svoučástí směřující k obrobku z vložky g a je opatřena dotykovou částí.1.V jedné variantě je dotyková část 1 tvořena dotykovým hrotem Q, elektricky vodivě spojenym s jádrem tyče 2. Tato varianta je výhodná pro obrobek z elektricky vodivého materiálu §.Jiné variantaigurčena s výhodou pro obrobky elektricky nevodivé j, což ovšem není podmánkou Ma( Vytvořeno pouzdro lg, nasunuté...

Rotor vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 254826

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krumpolc Eduard, Ráčil Jiří

MPK: H02K 1/00, H02K 1/28

Značky: rotor, stroje, elektrického, točivého, vysokootáčkového

Text:

...podélném řezu a obr. 2 ukazuje provedení podle obr. 1 V čelním pohledu a v částečném přičném řezu.Rotor 1 vysokootáčkového elektrického stroje točivého podle vynálezu, provedený z feromagnetiokěho materiálu, má po svém vnějším obvodě vytvořeny zuby g, jak je vyznačeno na obr. 1 e 2.V mezerách mezi zuby g jsou uspořádány aerodynamické výplně 2,vytvořené z plochých tenkostěnnýdh segmentu 2, nejlépe listěných,které jsou v axiálnim směru...

Distraktor na prodlužování kosti končetin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254825

Dátum: 15.02.1988

Autori: Richter Milan, Galaš Jiří, Galaš Ivan

MPK: A61B 17/60

Značky: prodlužování, kosti, distraktor, končetin

Text:

...kabelu gg přípojena na zdroj gl elektrického proudu.Šnekové kolo lg je otéčeno šnekem lg drženým nosníkem gg uchyceným na pouzdře lg. Šnekem lg otáčí rohatkové kolo gł poháněné zépadkou gg na kotvě gz pohybového elektromagnetu se- 5 254 825 jhem gi a cívkou gž. Připojením cívky gg na zdroj gl elektrického proudu umístěném v panelu pomocí kabelu gg dojde k přitažení kotvy gä Í pőlu gg, pootočení rohatkového kola gł, šneku lg, šnekového kola § a...

Zařízení pro tlumení dopadajícího materiálu u přesypových stanic pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254824

Dátum: 15.02.1988

Autori: Žahour Jiří, Kutal Jiří

MPK: B65G 39/10

Značky: stanic, dopadajícího, materiálů, zařízení, přesypových, dopravy, tlumení, pásové

Text:

...vlivom kusovitostivdopadajíoího materiálu. zýroveň se tím sníží negativní následky působící na činnou plochu vlivem ostrosti hran balvanů a jiných předmětů. Dále se sníží tlaky ve styku mezi spodní plochou pásu a pryžovými disky válečků, čímž se zvětší životnost vrohní a spodní krycí pryžové vrstvy dopravního pásu. Uvedené řešení lze instalovat na přesypech všeho druhu s minimálnímí náklady.Na připojených výkresoch je znázorněn schematicky...

Způsob preparativní izolace (methyl-3H)thyminu eluční vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254823

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kölbl Jan

MPK: G01N 30/00

Značky: vysokoúčinnou, eluční, kapalinovou, preparativní, methyl-3h)thyminu, chromatografii, izolace, způsob

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že se směs sloučenin, vznikajícich při přípravě radioaktivního/methy 1-3 H/ thyminu delí na sloupci hydrofobního sféríckého sorbentu za použití vodného roztoku čistého etanolu o objemové koncentraci 15 33 k° ° 19 ľ 2254 U 23 Povrch silikagelu (kyselina tetrahydrokřemičitá HąSiU 4) je pokryt oktadecylovými skupinami a zbytkové silanoly jsou blokovány methylovými skupinami. Eluovaný radioaktivní /methyl-3 H/...

Zařízení pro zvlhčování vzduchu sestávající z lopatkového kola a rozprašovacího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 254822

Dátum: 15.02.1988

Autor: Čížek Milan

MPK: F24F 6/16, F24F 3/14

Značky: kotouče, sestávající, zvlhčování, zařízení, rozprašovacího, lopatkového, vzduchu

Text:

...narážky na kapičky,které jsou dále vrhány odetředivou silou proti lopatkám lopatkového kola. Vznikla mlhovina je zachycována vnější etěnou žlabug která zachycuje hrubší kapičky a do pracovních prostorů je tlakovým vzduchem unášena pouze jemná mlhovina.Nevýhodou uvedeného zařízení je okolnost, že i přes jeho značnou eložitost epočívající v dvou samostatné poháněnýoh rotorech je nutno zachycovat nedokonale rozprášené kapky vody a odvádět je...

Nosná konzola zejména jeřábu, nakladače nebo bagru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254821

Dátum: 15.02.1988

Autor: Špalek Jaromír

MPK: B66C 23/84

Značky: nakladače, zejména, konzola, jeřábu, nosná, bagru

Text:

...pracovní nástavby v uhlu alespoň v rozsahu 3 180 a to vzhledem k dosahované tuhosti otočné skříně. Další výhodou Je zjednodušená konstrukce otočné skříně vyplývajícĺ z výloučení radiaxiálníholožiska a také z možnosti využití ozubeného hřebene s pastorkem udvojici ovládacích hydraulických válnů.Příkladnó provedení nosné konzoly podle vynálezu Je znáu zorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje schematický pohled a částečný řez nosnou...

Injektor plynového chromatografu se zpětným ventilem v přívodu mobilní fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254820

Dátum: 15.02.1988

Autori: Teplý Jiří, Píša Ladislav

MPK: G01N 30/24

Značky: plynového, chromatografu, ventilem, přívodů, zpětným, fáze, injektor, mobilní

Text:

...kroužkem a osezenim v tělese injektoru,přičemž v distančnim kroužku jsou vytvořeny drážky navazujioí na přívodni kanálek,.zatímco na vstupnim hrdle vložkya distančnim kroužku je septum přitlačené maticí s voditkem.Výhodou uspořádání injektoru se zpětným ventilem podle vynálezu je, že ventil má těsnou pneumatickou vazbu s volným objemem injektoru, takže každé zvýšení tlaku plynné fáze v injektoru nad ustálenou hodnotu vstupního tlaku mobilní...

Zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254819

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rebeka Zdeněk, Fischer Evžen, Čermák Stanislav, Dvořák Miloš

MPK: D04B 9/54, D04B 15/32

Značky: pletacího, dvouválcového, okrouhlého, zařízení, stroje

Text:

...radiálně přísuvný stahovací zámek ll, na něhož navazujezmíněný pevný stahovací zámek lg pro stahování jehel do uzavírací pĺĺlühy oS jehlami 5 spolupracují odhezové platiny 1.2 ovládané platinovými zámkovými knnužky lg a li známým způsobem uspořádanými na trubce lg (obr. 2) uložené úhlově výkyvně uvnitř spodního jehelního válce g. Na spodním konci trubky gg je na čepu uchyceno vodorovně uspořádané táhlo ll, jehož druhý konec je výkyvně...

Způsob výroby středních dílů zalomených hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254818

Dátum: 15.02.1988

Autori: Peš Jindřich, Chvojka Jan, Grégr Miroslav, Elfmark Jiří

MPK: B21K 1/08

Značky: hřídelů, výroby, středních, způsob, zalomených, dílů

Text:

...případně vyžaduje použití speciäního tvářecího stroje s mož ností vyvození tvářecíoh sil ve dvou na sebe kolmých směrech.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby středních dílůí zalomených hřídelů podle vynálezu, pro svařované nebo poloskládam né provedení, jehož podstata spočíva v tom, že nejprve se vyrobí předlitek, u něhož tloušřka obou ramen a hlavy je v rozmezí 1,5 až 3 násobku tlouštky ramen a hlavy vykovaného středního dílu,...

Zapojení adaptéru merkaptanového relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 254817

Dátum: 15.02.1988

Autor: Moskala František

MPK: H02H 7/00

Značky: relé, adaptéru, merkaptanového, zapojení

Text:

...připojena čtvrtá dioda Q, jejíž katoda je připojena přes první odpor 1 do uzlu mezi druhý odpor g a třetí odpor 2, do uzlu mezi katodu třetí diody Ža druhý odpor § je zapojen jeden vývod prvního kondenzátoru lga napětově závislého spínače 1 , přičemž druhý vývod prvního4 kondenzátoru lg je zapojen do uzlu mezi třetí odpor Q a roz bušku ll merkaptanového relé, druhý vývod napětově závislého spínače li je zapojen do uzlu mezi rozbuškuu ll...

Nábalová a délková zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254816

Dátum: 15.02.1988

Autor: Zemek Jiří

MPK: D01H 13/24, B65H 63/08

Značky: zarážka, délková, nábalová

Text:

...drážkou 2 a natočený tak, žesvětelný paprsek § ze zdroje 4 světla prochází rozváděci drážkouJ r u rovnobčžně s tečnou ke sporálové ploěe dna rozvádčcí drážky254 519 Na obr. 2 je u druhého příkladného provedení nábalovéa délkové zarážky podle vynálezu uspořádán v rozváděcím a nahá něcím válci 1 otvor Q, s výhodou axiální vývrt, provedenýmimo osu rozváděoího válce 1, který protíná rozváděcí drážêku g nad jejím dnem. Na kružnici, kterou...

Zařízení pro výrobu ohýbaných součástí z trubkového polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254815

Dátum: 15.02.1988

Autori: Král Mirko, Kotouč Jiří

MPK: B21D 7/025

Značky: výrobu, polotovarů, součástí, trubkového, ohýbaných, zařízení

Text:

...během procesu. současně s vnitřním tlakems vnějšími tvarujícími silami působí na čele trubky osové síly, Ě které stlačí trubku, přičemž trny vyvozující osovou sílu zacho~ Í vávají souosost. Současnou kombinací velikosti vnitřního tlaku l a osové síly se mění schema napětí v plastické oblasti a umožňu-ą je tak zvýšení tvárnosti. Řízením vzájemněho poměru tvářecích parametrů lze dosáhnout složitějěích tvarů tvářené součástí,regulací...

Filtr na přípravu sterilního vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254814

Dátum: 15.02.1988

Autor: Čeřovský Jaroslav

MPK: B01D 35/18

Značky: vzduchu, filtr, přípravu, sterilního

Text:

...sterílační teplotu před zahájením kultívace a v případě potřeby vysušit filtrační vložku 1 v průběhu ku 1 tivace,aniž je třeba filtr demontovet.Příklad provedení filtru podle vynálezu Je znázorněn na připojenán výkrese.V pláčti ł je uloženo použdro g ve tvaru dutého válce- na Jedná straně uzavřeného a u otevřené atramr opatřene přírubou z e otvor-LV pouzdru g .je zaeunut výměník 1 opatřený na vnějěím povrchu drážkou ve tvaru äroubovicąjejíi...

Způsob úpravy žáruvzdorné náplně amalgamátorů pro stav stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254813

Dátum: 15.02.1988

Autori: Püschel Petr, Sychra Václav, Kolihová Dana, Hlaváč Robert, Doležal Jiří, Formánek Zdeněk

MPK: C01G 13/00

Značky: rtuti, náplne, stanovení, žáruvzdorné, amalgamátorů, úpravy, způsob

Text:

...zlata zasa hují jen povrchovou vrstvu materiálu, galvanické pozlacení neníW možné pro nevodivost materiálu. Pozlatit materiál přímo chemicky 1 není možné, protože zlato při redukci netvoří povlak na povrchuvloženého materiálu, ale tvoří krystalky, které při dalším průbě Š hu redukce rostou, takže jejich specifický povrch nedosahuje po třebné velikosti. Uvedený nedostatek odstraňuje způsob pokovování žáruvzdornénáplně amalgamátorů pro...

Zařízení k upevnění hlavice zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254812

Dátum: 15.02.1988

Autori: Počarovský Karel, Rathuský Jiří

MPK: G01H 13/04

Značky: hlavice, stroje, zařízení, zkušebního, upevnění

Text:

...uspořádány objímky ll z pružného nekovového materiálu, obepínající spojovací prvek ll.Zařízení znázorněné na obr. 2 je tvořeno hlavicí g, v níž je zakotven spojovací prvek ll, v zobrazeném případě äroub procházející s vůlí otvorem lg vytvo řeným ve stojanu 1. Mezi úložnou plochou l hlavice g a přilehlou plochou 1 stojanu 3 je zabudována podložka 2 z pružnóho nekovového materiálu. Stojan 3 je opatřen lůžkem 1.Vložka 2 z pružného nekovového...

Bagrovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254811

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zajíček Josef, Vocel Milan, Dubský Ota, Hejl Lubomír, Matějka Karel, Dušek Jan

MPK: E02F 3/88

Značky: bagrovací, čerpadlo

Text:

...mezi lopatky 1 občžného kola g s těleso čerpadla ł. Prstenec 2 oběžného kola g se skládá z tělesa gl, podtlekového nástavce Q a přetlakového nástavce 1, které obepínají těleso g 1. Ke vstupní hraně łg zadního tělesa łł je připojen vstupní nákružek lg a k výstupní hraně łg je připojen výstupní nákružek łi.«PřesahyQ a 5 přotinkovgnvzhłodcnnk ñŕàlahľäñakvsüupnímu nákružku ga výstupnímu nákružku łi způsobují, že vnitřek rozváděcí komory § je...

Způsob montáže elektromotoru v hale sekce elektromotoru s kompresorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254810

Dátum: 15.02.1988

Autori: Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Dejl Jaromír, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav, Flieger Jiří

MPK: H02K 5/26, H02K 15/16

Značky: způsob, montáže, elektromotorů, sekce, kompresorem

Text:

...šrouby a po konečné zálivce betonem se demontuji boční pojízdné jednotky a hydraulické zdvihací jednotky.Hlavní výhody způsobu montáže podle vynálezu spočívají v tom, že se dosáhne nejen výrazného zkrácení a přesnosti montáže, ale při demontážích rotoru není zapotřebí uvolňovat skŕíň statoru, což přináší nejen časové úspory ale umožňuje to i méně kvalifikovaným pracovníkům tyto náročné práce provést v patřičné kvalitě. Tato skutečnost s...

Sekce elektromotoru s kompresorem pro přepravu plynu v plynovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254809

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zdeněk Dalibor, Dejl Jaromír, Ruml Jan, Pavlas Jaroslav, Flieger Jiří, Maloušek Antonín, Benda Břetislav

MPK: H02K 15/16, H02K 5/26

Značky: prepravu, sekce, plynů, elektromotorů, plynovodu, kompresorem

Text:

...vynálezu je možné realizovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním nosných stěn, ale není také zapotřebí dvou jeŕábů a je dosaženo bez zvláštních opatření vysoké přesností a rychlosti montáže, případně demontáže, což je v daných případech zvláště žádoucí.Vynález je v dalším podrohněji vysvětlen na pŕíkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Obr. 1 představuje...

Oběžné kolo s výstužnými kruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254808

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janků Ladislav, Houšť Vladimír, Mika Petr, Zavadil Oldřich, Mikolášek František

MPK: F04C 19/00

Značky: kruhy, oběžné, výstužnými

Text:

...je oběžné kolo s výztužným ruhylzejména kapalinokružných strojů sestávající z náboje oběžného kola s vetknutými lopatkami, čel a výztužných kruhů a jeho podstata spočívá v tom, že výztužné kruhy jsou unístěny na vnější straně obou čel oběžného kola.Vyššího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že se zvýsi koeficient využití vnitřního prostoru oběžného kola. Soušasně se sníží hydraulické ztráty oběžného kola kapalinokružného stroje v...

Uložení koule

Načítavanie...

Číslo patentu: 254807

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vašíček Vladimír, Vavřínek Josef, Kerlín Kurt, Harazim Alfons

MPK: F16K 5/06

Značky: uložení, koule

Text:

...podle vynálezu lze spatřovat V technologic ky méně náročném provelení, ve větší tuhosti a funkční spolehlivosti uzlu pro připojení ovládání, ve snadnější montáži, Příkled konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr.l je podélný řez kulovým uzávěrem, na obr. 2 je příčný řez kulovým uzávěrem z obr.l,-na obr.5 je detail jednoho ze segmentu pro uložení koule s ložiskovými tělesy,na obr.4 až 7...

Materiál pro lepení, tmelení a pouzdření součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254806

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jíšová Václava

MPK: C09J 3/14

Značky: tmelení, lepení, pouzdření, součástek, materiál

Text:

...dochází až při teplotách vyšších než 180 °c,které jsou pro mnoho aplikací příliš vysoké. Zároveň se do epoxidové kompozice dostávají halogenové a případně i kovové íonty,což je nevýhodné v mikroelektroníceoÚčelom vynálezu je odstranit uvedené nevýhody. Podle podstaty vynálezu se toho dosahuje tim, že materiál pro lepeni, tmeleni a pouzdření součástek na bázi epoxidové pryskyřice obsahuje jako tvrdidlo derivát imidazolu, zvolený ze skupiny...

Regulátor otáček zejména navíjecí cívky pásového zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254805

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šobr Petr, Hubáček Václav

MPK: G05D 13/02

Značky: zejména, otáček, zavlažovače, pásového, cívky, regulátor, navíjecí

Text:

...3 představujeágohled na navíjecí cívku pásového zavla 5 °YYm» zovace se zabudovanýňsn 1 macem z obr. 1 a 2.Regulátor otáček podle vynálezu je tvořen časovým snímačem l rychlosti posuvu neznázorněného postřikovače a je sou rV 3 zacnu částí řádkovacího mechanismu gnavíjení závlahové hadice 2 na navíjecí cívku 5 pásověho zavlažovače 2. Řádkovací mechanismus g sestává z otočného řádkovacího ramene §,se kterým je časový snímač L pevně...

Zařízení pro likvidaci plynných emisí na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 254804

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 53/00

Značky: plynných, likvidaci, koksárenské, batérií, emisí, zařízení

Text:

...podle vynálezu je oproti injektáži a spalovecímu vozíku výhodné nižší energetickom náročnosti, snižuje tlak na strop baterie a odstraňuje otřesy vznikající při pojezdu spa 254 IIIlovacího vozíku a výhodné přitom využívá bohatě.dímenzované a proetorné konstrukce vodícího vozu. Při jeho užití odpadajíj problémy apojené s dotěsňováním vík ve stropu baterie.Príklad provedení vynálezu je.schematicky znázorněn na přípojeném výkresu V pecních...

Způsob snížení koncentrace vodíkových iontů v kyselém aniontovém eluátu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254803

Dátum: 15.02.1988

Autori: Plevač Stanislav, Parobek Pavel, Baloun Stanislav

MPK: B01J 41/08

Značky: způsobu, koncentrace, způsob, zapojení, aniontovém, snížení, vodíkových, eluátů, tohoto, provádění, kyselém, iontů

Text:

...určeného k přípravě kyselého aniontového elučního roztoku. Katex nasorbovaný vodíkovými ionty se eluuje a promývá s výhodou nadbilančním roztokem z elučně srážecího okruhu.Podstata zapojení podle vynálezu, které je zařazeno do technologického procesu eluce uranu a které lze zapojit v kontinuálním nebo diskontinuálním uspořádání, spočívá v tom, že je tvořeno prvním a druhým stupněm přípravy aniontového kyselěho elučního roztoku, mezi...

Piezoelektrický snímač pohybu nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254802

Dátum: 15.02.1988

Autori: Manl Jaroslav, Pírko Jan, Novotný Otakar

MPK: D03D 51/34

Značky: pohybu, nitě, snímač, piezoelektrický

Text:

...hmota má tvrdost 50 °Sh až 60 °Sh, pevnost v tehu 1,6 Na až 1,8 na a tažnost 70 až 80 .Výhodou píezoelektrického snímače podle vynálezu je dosaženi vyšší kvality pružného uložení očkovitého nitového vodičaPro zsliti sestavených součástí ptezoelektrického snimeče je možno s výhodou použít fixsčního prípravku tvořeného trnem, který se navlékne do otvoru očkovitého nitového vodiče a s pomoci tvarované podložky k tomuto vodiči přiložené se...

Průmyslový filtr pro zachycování prašných příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254801

Dátum: 15.02.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslový, zachycování, filtr, prašných, příměsí

Text:

...ke šnekovému dopravníku jsou částíce prachu větěího průměru vlivem setrvačnosti směrovány do prostoru vnítřku otáčejícího se ěneku. Vlivem společného účinku setrvačností a rozruěení shora přívedeného proudu nosné vzdušíny uvnitř otáčejícího se ěnekového dopravníku dochází k účínnému odlučování částic většího průměru, které jsou průběžně dopravovány šnekem přes prostor vlastní výsypky filtru do výstupního dvoru. Masívní konstrukce...

Způsob výroby dutého tělesa zúženého

Načítavanie...

Číslo patentu: 254800

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ošťádal Jaromír, Hanák Stanislav, Pojíšek Augustin, Pálka Ludvík, Vítek Jiří

MPK: B21D 51/24

Značky: tělesa, dutého, výroby, způsob, zúženého

Text:

...vnější tvar v místě zúžení tvaru požadovanému a proto jsou v této oblasti značné přídavky na opracování. Charakteristické je rovněž nadměrné obvodové házení vůči dutině, které je způsobeno vlivem zužujících se trnů citlivých k působení bočních sil při protlačováni, nebot u těchto trnů lze rovněž obtížně zajistit jejich vedení. Druhý způsob výroby z trubkových polotoverů vykazuje velkou spotřebu materiálu pro vytvoření potřebného osazení e...

Zařízení k vyžínání buřeně

Načítavanie...

Číslo patentu: 254799

Dátum: 15.02.1988

Autori: Trubač Karel, Liška Vladimír, Neruda Jindřich

MPK: A01G 23/00

Značky: buřeně, vyžínání, zařízení

Text:

...paralelné připojeného jednosměrného uzevíracího ventilu ggg, do pracovníhoválce iz. V druhé poloze rozvšdêče Q je průtok tlakováho olejedo válce łz přerušen, přičemž olej z pracovního válce 51 je vytlačován vahou zařízení do odpadu, kam je rovněž zaveden olejzhydromotoru gg. Rozváděč łâ je uchycen na seních 1 a připojen prostřednictvím ovládacího táhla gäg k nájezdovému plazu gg, pracov~ ní válec iz je vestavěn mezi závěsnou koneolu Q a čep §....

Dutá cévní protéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 254798

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kramplová Milada, Kasjanov Vladimir, Filatov Vladimir, Procházka Rostislav, Zacharov Nikolaj, Mortkovič Oleg, Piller Bohumil, Kasjaněnko Vadim, Kovarskij Alexandr

MPK: D04B 1/22, A61F 2/06

Značky: cévní, dutá, protéza

Text:

...směru,a tím také zlepšení jejich užitných a funkčních vlastností. Ke splnění tohoto požadavku směřuje podle vynálezü dutĺ cévní protéza, zejména platená s vyztuženými pásmy ve směru délky, které jsou opatřeny na svém obvodě pružnými elementy, rozmístěnými mezi sebou v pravidelných nebc nepravidelných rozestupech. Podle tvaru, m 3 254 793 umístění a vzájemné polohy mohou být tyto pružné elementy vytvořeny v různých podobách, například z...

Zařízení pro pružné spojení dopravních válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254797

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kutal Jiří, Žahour Jiří

MPK: B65G 39/10

Značky: zařízení, dopravních, válečků, spojení, pružné

Text:

...válečků jsou uloženy čepy. Na šepy jsou z obou stran hřídelůguloženy spojovací lamely ve tvaru U a pružné podlolkytvrdé pryže, ktoré jsou sevřeny mezi pevnými podloikami. Na konce Éepů jsou unístěny upevňovecí elementy.Výhody zařízení podle vynálezu je možno epatřovat vtom, že se sniiuje tshová sílu a tehové namáhání působícív príčnm průŕesu dopadové části pásu, snižuje se zatížení stŕedího e vnitřních dopedových válečků u...

Zařízení pro rozdružování materiálů při tepelném zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 254796

Dátum: 15.02.1988

Autori: Choc Miroslav, Viktorin Zbyněk, Komorech Vladimír

MPK: B07B 11/00

Značky: zařízení, rozdružování, tepelném, zpracování, materiálů

Text:

...potrubím e z druhé strany je opatřen výetupním potrubím.Výhody řešení podle vynálezu epočívají v tom, že v jednom zařízení e nepohýblivou pracovní komorou probíhají současně dvě technologické operace e vysokou účinnosti, a to tepelné zpracování čáetic a jejich rozdružení na menší frakce. Dále ee zemezí nekontrolovatelněmu přiaávání okolního vzduchu při jednodušší konstrukcí pracovní komory a příslušných spojů převodu e odvodu materiálu a...

Tlačítkový spínač stavebnicového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254795

Dátum: 15.02.1988

Autori: Baxa Karel, Jagoš František

MPK: H01H 13/02, H01H 13/04

Značky: spínač, stavebnicového, tlačítkový

Text:

...v axonometrickém zobrazení, na obr. 3 je pohled na vnější čelní stranu tlačítkového spínače s indikací světelnou diodou, na obr. 4 je stejný pohled na spínač s indikací a aretací, na obr. 5 je v tomtéž pohledu znázorněno pouzdro použité k uložení dvojí indikace světelnou254 795 diodou, na obr. 6 je v témže pohledu pouze spínač, přičemž otvor pro světelnou diodu je zaslepen, a na obr. 7 je ve stejném pohla» du zachyceno uspořádání spínačů...

Diagnostický prostředek ke stanovení interakce bakteriálních exolátek v bakteriologii

Načítavanie...

Číslo patentu: 254794

Dátum: 15.02.1988

Autori: Opletal Antonín, Jirků Jiří, Ryšánek Dušan

MPK: G01N 33/50

Značky: interakce, bakteriálních, bakteriologii, prostředek, exolátek, diagnostický, stanovení

Text:

...diagnostiku bylo třeba nakupovat několikanásobně větší množství krve, než bylo k uvedeným testům skutečně použito.Shora uvedené nedostatky odstraňuje diagnostický prostředek ke stanovení interakce bakteríálňích exolátek v bakteriologii, obsahující erytrocyty, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že diagnostický prostředek sestává ze suspenze 20 až 50 objemových krevní erytrocytární masy v konzervačním roztoku, například v...