Archív za 1988 rok

Strana 15

Sposob prípravy čistého metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259588

Dátum: 17.10.1988

Autori: Škrovina Peter, Fabušová Iva, Hrubovčák Jozef, Patková Jolana, Žáková Ľubomíra, Tkáč Igor, Čech Juraj

MPK: C07C 31/04

Značky: čistého, metanolu, přípravy, spôsob

Text:

...požadovaná kvalita výsledného produktu vzhľadom na počet sa distribúciu častíc »a zároveň nedochádzalo k nadmernému zanášaniu membrán s najmenšou veľkosťou pórov. Používa sa sústavy filtrov s otv-ormi pórov o veľkosti 0,8 m, 0,45 m a 0,2 m..Spôsob prípravy je osvetlený na nasledovnom príklade.Vstupná surovina - metanol aikostnej triedy p. a. - sa analyzoval podľa ČSN 68 6484. Obsah kovov sa stanovil metódou AAS. Z nameraných hodnôt sa...

Sposob prípravy čistej kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 259587

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fabušová Iva, Fried Pavel, Čech Juraj, Šingliar Michal, Škrovina Peter, Rebro Karol

MPK: C07C 53/08

Značky: čistej, spôsob, kyseliny, octovej, přípravy

Text:

...octovej ľadovej je uvedený v príklade.Čistá kyselina octová zo sklenených balónov objemu 50 až 100 l sa prečerpá skleneným čerpadlem sklo triedy SIMAX do skleneného zásobníka sklo triedy SlMAX. Odtiaľ sa nadavkuje do sklenenej odparky sklo triedy SIMAX). Destiluje sa kontinuálne alebo diskontinuálne, pri zniženom alebo autmosférickom tlaku. Všetky tesnenia na destilačnom zariadení sú z tetlónu. Destilát sa zachytáva do sklenej predlohy...

Sposob prípravy čistého xylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259586

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fabušová Iva, Fried Pavel, Vojtech Emil, Škrovina Peter, Čech Juraj, Šingliar Michal

MPK: C07C 15/08

Značky: xylenu, spôsob, čistého, přípravy

Text:

...charakteru, pričom praco-vný tlak sa nastaví v oblasti od 8 kPa do 101,32 kPa. Teplota odberu produktu je t., 1 °C, pričom t., je rovnovážna teplota varu xylénu pri danom pracovnom tlaku z vyššie uvedeného rozsahu pracovných tlakov.Destilát sa zachytáva do predlohy tak, že je zamedzené prístupu vzduchu do predlohy. Destilát sa z destilačnej predlohy následne vedie do stupňa filtrácie. Filtre-cia sa uskutočňuje viacstupňovým spôsobom tak,že...

Sposob prípravy vysokočistého 2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259585

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fabušová Iva, Rybár Martin, Cipová Marta, Halomi Milan, Škrovina Peter, Čech Juraj, Fried Pavel

MPK: C07C 31/10

Značky: vysokočistého, přípravy, 2-propanolu, spôsob

Text:

...ap je pracovný tlak v aparatúre V kPa.Ďalšie údaje o spôsobe prípravy vysokočistého Z-propvanolu sú uvedené v príklade.Východisková surovina na prípravu vysokočistého Z-propanolu je odpadna zmes 2-propanolu, vody, ketónov a dalších prímesí. Analýzou bolo zistené, že obsahujeÚdaje v druhom stĺpci predstavujú vyžadované hodnoty.Surovina sa v prvom stupni zbavuje acetónu na 2-0. etážovej roštovej kolóne. Refluxný pomer má hodnotu 30 z 1. Proces...

Sposob prípravy vysokočistého 2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259584

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vozárová Emília, Čech Juraj, Rybár Martin, Fried Pavel, Cipová Marta, Fabušová Iva, Škrovina Peter

MPK: C07C 31/10

Značky: spôsob, přípravy, vysokočistého, 2-propanolu

Text:

...s 20 etážami pri atmosiérickom tlaku. Destilačná aparatüra bola zostavená zo sklenených »dielcov STMAX. Po ustáleni režimu destilácie sa nastavil spätný tok na kolóne R 2 1. Ako hlavný produkt sa odohrala frakcie v rozsahu teplôt od 80 do 81 °C, ktorú tvoril azeotropický roztok Z-propanolu a vody.V druhom technologickom stupni sa z azeotropickeho roztoku 2 ~propanolu a vody pripravil Z-propanol s obsahom vody max. 0,1 0/) hmot. Použila» sa...

Sposob zónového prania a zušlachťovania nekonečných vláken a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 259583

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wiedermann Vladimír, Kňazovický Juraj, Lipták Milan

MPK: D01D 13/02, D06B 3/04, D01D 10/06...

Značky: prania, vláken, zónového, spôsob, nekonečných, zariadenie, zušĺachťovania

Text:

...povrch spravi-dla spodného rotujúceho valca .a vytvárajúci na tomto vanlci zónu s prstencovitým nábalomkúpeľa je ovinmi vláken vynášaný na hor ný rotujúci valec, z tohoto je stieraný a privádzaný do ľubovoľnej inej zóny na p 0 vrch spodného valca, pričom cyklus vynášania kúpeľa na horný valec a jeho násled.ného stlerania .a prevádzanie do ľubovoľnej inej zóny na povrch spodného valca sa opakuje aspoň Z-krát.Takýto spôsob prania vláken...

Prostriedok s komplexným účinkom na podu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259582

Dátum: 17.10.1988

Autori: Furmanová Mária, Mjartanová Darina, Fedorík Radovan, Matejeková Viera, Novák Ladislav, Drážová Tatiana

MPK: C09K 17/00, C05D 3/02

Značky: komplexným, účinkom, prostriedok

Text:

...že hvdrát váoenatý sa aplikuje na nôdnv .fond v zmesi. ktorá zmierňuje jeho možné neva,tívne pôsobenie ia nauviac prítomné ďalšie zložky, ktoré sú ekonomicky mimoriadnevýhodne - aj odpady, pozitivne ovplyvňujú spätné zvýšenie sorpčných vlastností pôidneho fondu, sú ekologicky nezávadné a~ napomáhajú aj mikrobiálne oživenie.Kombináciou hydrátu vápenatého s inýHit-materiálmi V podstate homogénne rozdistrihuovanými v celej hmote tohoto...

Sposob purifikácie extracelulárnej endo-1,4-beta-xylanázy kvasinek Cryptococcus albidus

Načítavanie...

Číslo patentu: 259581

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vršanská Mária, Biely Peter

MPK: C12N 9/24

Značky: cryptococcus, extracelulárnej, endo-1,4-beta-xylanázy, purifikácie, spôsob, albidus, kvasinek

Text:

...endo-lA-B-xylanázy Cry-ptococcus albidus je to, že- je jednoduchý a rýchly predovšetkým v porovnaní s postupom purifikácie enzýmu z rastových médií obsahujúcich rastlinné xylany ako zdroj uhlíka,- enzým sa vytesňuje z ionex-ového vnosiiča vysokou kroncentiáciou soli 0,45 M chlo-rid södny, ~čo umožňuje enzým viazat na iotnexe priamo prelievainím indukčných médiíí zbavených buniek cez nícm ná-plňené kolóny koncentrácia solí v iodukčných...

Sposob zobjemňovania polypropylénových konjugovaných vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 259580

Dátum: 17.10.1988

Autor: Baculák Štefan

MPK: D02G 1/18

Značky: vlákien, polypropylénových, spôsob, konjugovaných, zobjemňovania

Text:

...konjugovaných vláken.Casový priebeh zrážacích síl vykazuje pri určitej úrovni -teploty maximum V časovom úseku ohrevu do 1 minúty. Pritom je dôležitý časový úsek nahrievania do 20 až 30 sekúnd, V ktor-om nastáva rýchly vzostutp a potom rýchly pokles relaxačných síl, ako je znázornená na výkresu. Ohrev vlákna na druhej dlžiacej galete s teplotou T 1 v rozsahu 80 až 145 C zabezpečuje lepšie stabilizáciu vlákna charakterizovavuú...

Kovací nástroj s posuvným a tvarovým vyhadzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259579

Dátum: 17.10.1988

Autor: Mrázek Jozef

MPK: B21J 13/14

Značky: posuvným, tvarovým, kovací, vyhadzovačom, nástroj

Text:

...výlisok je naujskorej vyhadzovaný z dutiny zápustky tvarovým vyhadzovačom, pričom nedochádza k znehodnoteniu výlisku vyhadzovaním pri tvárneni tenkých pl-ošných súčiastok. Taktiež nedochádza k lámaniu tenkých tŕňových v.yhadzovačov pri kovaní súčiastok s tenkými dlhšími výstupkuami na automatických kovacích strojoch, lebo súčlastka je po vykovani najskorej zo zápustky uvoľnená po celom obvode tvarovým vyhadzovačom a až potom vyhodená...

Koncentrát na kuratívnu a preventívnu výživu rastlín bórom a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259578

Dátum: 17.10.1988

Autori: Trnka Pavel, Vážny Emil, Kubala Vojtech, Hutár Eduard, Lörinčík Ondrej, Gabčo Milan, Teren Ján

MPK: C05D 9/02

Značky: spôsob, výživu, rastlín, koncentrát, preventívnu, kuratívnu, výroby, bórom

Text:

...4 skupina .ti/alebo katión alkalického kovu a/alebo katión alkalickcj zeminy a/alebo vodíkový katión an nadobúda hodnoty od 1 do 2.Stúdiom reakcií sacharidov a hydroxvkarboxylových kyselín s kyselinou trlhydrogénboritou vo vodnom prostredí sa zistilo, že tieto môžu za vhodných podmienok viest ku vzniku chelátov, v ktorých sú xdono-rovými atómy kyslíka, a to v prípade dvojice väzieb bud obidva pochádzajúce z alkoholický-ch skupín, alebo jeden...

Olejová zložka pre prípravu impregnačných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259577

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hronec Milan, Mikulec Jozef, Kopernický Ivan

MPK: C10M 111/06

Značky: impregnačných, zložka, přípravu, olejová, olejov

Text:

...Obvykle sa ako rozpúštíadlá používajú aromaiické uhlovodiky ako toluén, xylény a pod., ktoré sa s frakciou dobre miešajú a rozpúšťajú tuhé aromatickě uhlovodíky. Polymerizácia nenasýtených uhľovodíkov môže byť katalytická, napríklad v prítomnosti Friedel-Graitsových katalyzátorov .alebo v prítomnosti radikálových ini-ciátorov, prípadne .prebiehal len termlcky pri vyšších teplotách. Ak sapoužíva katalytická polymerizácia, ktorá sa...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Baxa Jozef, Štovčíková Irena, Rendko Tibor, Lichvár Milan, Papp Jozef, Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Ambrož František, Cvengroš Ján, Žedényi Mikuláš

MPK: C10M 109/02

Značky: mazadla, spôsob, syntetického, výroby, komponentu

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Podhlad, strop kabíny kolesového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259575

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dimun Milan, Kočalka Štefan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera

MPK: B32B 5/18

Značky: podhlad, vozidla, kabiny, strop, kolesového

Text:

...je tenká vrstva peny pokrytá vrstvou tenkej ohybnej textílie.Nedostatkom doterajšieho stavu techniky sú vysoké materiálové nároky a vysoká prácnosť pri -kompletacii podhladu kabítn,~v súv-islosti s nutnosť-ou montáže. jednotli.vých ovládacích prvkov na samostatné nosné časti.Uvedené nedostatky rieši tento vynález, 4podľa. ktoréh-o podhľad, strop kabíny kolesoveho vozidlo, tvorený samonosnou vrstvou a .pripadne ďalšími funkčnými vrstvami...

Paletový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259574

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ratulovský Ladislav, Kurnocik Milan, Cvacho Marián

MPK: B65D 1/12

Značky: paletový, manipulátor

Text:

...vo vertiłkálnom i horizontálnom smere, čím umožňuje vyprázdňovanie a plnenie medzipaliet obro kami v definovanej rovine. Paletový manipulátor sa skladá zo základného portálu na stojanoch, po ktorom sa pohybuje horizontálny vozík. Na horizontälnom vozíku sa vo vertikállnom smere pohybuje uchytávacia jednotka s ramenami, ktoré sú vybavené západkami na uchytenie jednotlivých medzi 51paliet za spodný okraj. Zánpadky sú ovládané otočnými...

Teleso jednopinolovej obrábacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259573

Dátum: 17.10.1988

Autor: Marek Jozef

MPK: B23Q 1/02

Značky: obrábacej, jednotky, jednopinolovej, těleso

Text:

...tak, že sú svojími vonkajšími plochami usporiadané d-o štv-orhraunu.Takto vytvorené teleso jednopinolovej obrábacej jednotky vyhovuje nielen po stránke pevnosti a hmotnostnej, ale aj po stránke výrobnej a tiež v tom zmysle, že o 4vládacie prvky, ako sú mi-krospinače, hydraulické ovládacie prostriedky a pod., -možno na teleso montovat bez úpravy pripojovacích plôch, pripadne bez prídržných konzoliek a pod.Príklad vyhotovenia telesa jednotky...

Zapojenie samotestovacieho obvodu automatického odpínania záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259572

Dátum: 17.10.1988

Autori: Janech Michal, Buchcár Anton, Fígel Rudolf, Jurnečka Alexander

MPK: H02H 7/12

Značky: odpínania, zapojenie, automatického, samotestovacieho, obvodů, záťaže

Text:

...Tranzist-or 7 zostane vypnutý a-j po pripojení napätia zo zdroja 17 cez spínač Sl. Po onesakoreni danom RC členom lll, El spína relé 8. Kvntakrtom 14 oclpojí prívod napätia na rstup diferenciálíieho obvodu E. Na jeho výstupe sa objaví záporné napätie, ktorým sa zapne tranzistor 7. Tým sa cez diódu 12 a ,prepnutý kontakt 13 privedie kladné napätie na cievku relé 15.Po vychýleni potenciometra zadávacieho člena 5 z nulovej polohy prepína...

Sposob izolácie bisindolového alkaloidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259571

Dátum: 17.10.1988

Autori: Proksa Bohumil, Votický Zdeno, Grossmann Eduard, Uhrín Dušan

MPK: C07D 519/04

Značky: izolácie, bisindolového, spôsob, alkaloidů

Text:

...podla vynálezu sú zrejmé z príkladu prevedenim.Suchá droga 300 kg z rastliny Vínda minor L. sa zmiešala s 10 -ným vodným hydroxidom amónnym 240 1, po 24 h sa suspenzia extrahovala ä-krát po 500 1 ben4 zmesi alkaloidov produkovaných vrvastlinou Vinca minor L., po oddelení vinkamínu.zenu. Benzénový extrakt sa zahustil, zvyšok sa trituroval B-krát po 15 l 0,5 (Vo-nej kyseliny chlorovodíkovej. V spojených kyslých extraktoch sa príduavkom...

Sposob výroby celopodšivkového zvršku obuvi s krátkym opätkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259570

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hudáková Justina, Sekelský Stanislav, Hribík Štefan

MPK: A43B 23/00

Značky: opätkom, výroby, spôsob, celopodšivkového, krátkým, obuvi, zvršku

Text:

...obuvi je riešený z vrchového dielca z nohy, z vrchovêho dielce do nohy, ,podšivky a podšívkovej pätičky, pričom pätná časť je riešená bez vrchových pätičiek, v čom spočíva úspora .pracovných operácií a jednoduchosť výrobného spôsobu.Pri novom spôsobe vrchový dielec z nohy a vrchový dielec do nohy sa zošijú dvoma riadkami stehov, v jpätnej časti sa oba dielce zošijú na šv-ik, ten sa rozhladí a rozošije,podšívka sa natrie lepidlom a vlepi sa...

Zapojenie pre snímanie zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259569

Dátum: 17.10.1988

Autori: Medvecký Ľudovít, Herec Ivan

MPK: G01L 1/14

Značky: snímanie, zapojenie, zaťaženia

Text:

...na vstup prevodníka kapacity na frekvencii a jeho výstup je pripojený na vstup obvodu indikácie zaťaženia.Zapojenie presnímanie zaťaženia podľa vynaiezu, je znázornená na priloženom výkrese, kde na obrázku je blokova schéma zapojenia. Skladá sa z kapacitného sníma ča 1 zaťaženia, obvodu 2 tvarovanie signálu, jjaprevodníka 3 kapacity na frekvenciu a obvodu 2 indikácie zaťaženia. Kapacitný snímač 1 zaťaženia mení svoju kapacitu V...

Krokový lineárny mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 259568

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dedík Ladislav, Holomáňová Dagmar

MPK: F16H 27/02

Značky: lineárny, krokový, mechanizmus

Text:

...vedeniPríklad vyhotovenia krokového lineárneho mechanizmu s ozubeným hrebeňom V kruhovom vedení je na priložených výkresoch. Mechanizmus pozostáva z telesa Kmechanizmu 8 s kruhovým vedením 18, v ktorom je uložený ozubený hrebeň tvaru tyče s prierezom kruhovej úseče 10 s ozubenim 3 alebo ozubený hrebeň tvaru tyče s prierezom kruhovej üseče 15 s ozubenim 14,ktorého rozteč je v zobrazenom pripade 1,5 lkrát väčšia ako ozubenia 9, a súčasne i...

Nožová hlava pre mechanické čistenie zváracích hubíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 259567

Dátum: 17.10.1988

Autor: Krnáč Michal

MPK: B23K 37/00

Značky: mechanické, hubíc, čistenie, zváracích, hlava, nožová

Text:

...v ktorom sú upevnené Výkyvné nožíky, výkyvne uchytené na čapoch a zaistené skrutkou. Teleso nožovej hlavy je wopatrené zaistovacím čapom pre upevnenie na pohonnej jednotke.Hlavné výhody nožovej hlavy pre mechanické čistenie zváracích hubíc pomocou výkyvných nožíkov spočívajú v tom, že tieto výkyvné nožíky sa prispôsobujú tvaru zvá 4racích hubíc .a do určitej miery sú schopné korigovat nepresnosti polohovanie zväracích hubíc, voči nástroja...

Zariadenie na dialkovú mechanizovanú ultrazvukovú kontrolu zvarov kruhových tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 259566

Dátum: 17.10.1988

Autor: Žužo Miloš

MPK: G01N 29/04

Značky: zvárov, kruhových, zariadenie, tlakových, kontrolu, ultrazvukovú, dialkovú, nádob, mechanizovanú

Text:

...kolesá.Výhoda riešenia spočíva aj v tom, že opísané zariadenie je mobilné a je možné s ním prevádzať UZ-kontrolu objektívne s možnosťou presnej identifikácie možných vád zvarov sústavou UZ-sond bez priamej prítomnosti ukontrolujúceho personálu, čomá význam najmä v podmienkach jadrových elektrární.Na pripojenom výkrese je nakreslené zariadenie na dialkovú mechanizovainú ultrazvukovú kontrolu zvarov kruhových tlakových nádob u jadrových...

Zariadenie na zabezpečenie rozvodu privádzaného a odvod prebytočného väzbového média pre sústavu UZ-sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 259565

Dátum: 17.10.1988

Autor: Žužo Miloš

MPK: G01N 29/04

Značky: väzbového, odvod, sústavu, privádzaného, zariadenie, uz-sond, media, zabezpečenie, prebytočného, rozvodu

Text:

...siiového pôsobenia na geometriu UZ-sond od hadicox/ých prívod. Súčasne pevnú pozíciu majú aj spájanie hadicové prívody, medzi externou jednotkou napája 4nia i odsávanie väzobného média, ktoré sa pripájajú na hornej doske.Na prip-ojenom vývkrese je ,nakreslené zariadenie na zabezpečenie rozvodu privádzaného a odvod prebytočného väzobného média pre sústavu UZ-sond.Zariadenie na zabezpečenie rozvodu privádzaného a odvod prebytočného...

Vystrihovací a kalibrovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 259564

Dátum: 17.10.1988

Autor: Jancík Ján

MPK: B23D 27/00

Značky: kalibrovací, vystřihovací, prípravok

Text:

...kužellových kladiek 12. Na nosnlku základného rámu 9, ktorý je pri práci vo vnútri obrobku 21 je upevnené vedenie 4 s »príložkou B, v ktorom je posuvne uložená priestrižnicau 3, v zvislom smere posúva-ná pomocou vačky 5, čajpu 7, hriadela 8 a .páky 13. Priestrižník 1 je uložený vo vedení 2 upevnenom na ramene 11. Na konzole 17 je upevnenê vedenie 18 so západkou 16 a rukovätou 19. Pohyb pravej konzoly 1 U a tým aj ľavej konzoly 22 po sauniacvh...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 259563

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B65G 61/00

Značky: chápadlo, priemyselného, robota

Text:

...chytače,ktorých konce sú spojene s riadiacim pneumatickým valcom.Nav-rhovaným ohápadlom sa umožní využitie príemyselnýc-h robotov a manipulátorov na výstupoch z knihárenských li.niek,ako aj na vstupoch do baliacich automatov,pričom sa odstránia namahave ručné manipulačné práce.metného vynálezu, jeho kinematická schéma je zobrazená na obr. 1 a na obr. 2 je z-obrazený bočný pohľad chápadla.Navrhované chäpadlo sa skladá s teleskopického...

Zariadenie na orientovanie plechových obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259562

Dátum: 17.10.1988

Autori: Morvay Jozef, Száraz Peter

MPK: B65B 43/50

Značky: orientovanie, zariadenie, plechových, obalov

Text:

...ktorý zasahuje do jednej tretiny obvodu otočného kruhového stola 1. Otočný kruhový stôl 1 má po obvode vytvorenú kruhovú magnetickú dráhu 2, na ktorú v .najvyššommieste tangenciáląne naväzuje výstupný žľab 3, ,pričom pred vstupom do výstupného žľabu 3 je priečne umiestnená vertikálne prestavitelné zábrane a upevnená na obvodovej zábrane 13, ktorá je upevinená na výsvtupnej strane .násypného zásobníka 12 a kopirujúca obvod otočného kruhového»...

Preparačné zmesi pre zvlákňovanie, dlženie, tvarovanie a finálnu úpravu polypropylénových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 259561

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mikolaj Dušan, Javorek Miroslav, Jambrich Pavol, Vrba Dušan, Svoboda Karol

MPK: D06M 15/57, D06M 15/53

Značky: zvlákňovanie, dlženie, úpravu, tvarovanie, zmesí, finálnu, polypropylénových, vláken, preparačné

Text:

...a zároveň finálna preparácia 8 OÍJ-Ilá vodná -disperzia preparačnej zmesi zloženia50 -dielov zložky A, ktorou je V v technický polyoxyetylénový adukt oleínu 1 s Z 0 môlmi etylénoxiwdu pripravený adíciou etylénoxidu, na olein 1 pri teplote 150 až 160 stupňov Celzia, tlaku 0,2 .až 0,3 MPa za použitia granulovaného KOH ako katalyzat-ora atechnický polyoxyetylénový adukt ricínového oleja s 20 mólmi etylénoxidu, pripravený ~adiciou...

Zariadenie na protibežné priame nitovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 259560

Dátum: 17.10.1988

Autor: Tomka Milan

MPK: B21J 15/36

Značky: priame, protiběžně, zariadenie, nitovanie

Text:

...perom. Na tanieri je uložená na čapoch podložka. , Výhodou zariadenia je podstatné zníženie imanipulačných a .operačných časov, pričom sa prácnost upinania súčiastok nezv-ýši.Zariadenie na protibežné priame nitovanie je príkladne znázornená na pripojenomvýkrese, kde je zariadenie nakresleně v náryse v čiastočnom reze.Zariadenie na protibež-né priame .nitovanie pozostáva z lisoivacleho nástroja 11 a lisovnice 2. Liso-vnice 2 je tvorená...

Dvojdierový snímač supravodivého kvantového magnetometra s Josephsonovým tenkovrstvovým priechodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259559

Dátum: 17.10.1988

Autori: Cigáň Alexander, Bartok Karol, Zrubec Vladimír

MPK: G01R 33/00

Značky: josephsonovým, magnetometra, kvantového, priechodom, dvojdierový, tenkovrstvovým, snímač, supravodivého

Text:

...indukčné teleso snímača.Uvedené nedostatky odstraňuje dvojdíerový snímač supravodivého kvvantového magnetometra s josephsonovým tenkovrstvovým tunelovým alebo mostíkovým priechodom, ktorý je vytvorený z dvoch ,paralelne spojených supravodivých indukčných slučiek, ele-kt-ricky vodivo uzatvorených josephsonovýrn tenkoverstvovým priechodom,ktoré sú vyhotovené z dvoch navzájom mechanicky a elektricky vodivo spojených supravodivých valcových...

Zariadenie súosového vedenia vnútornej priechodnej sondy pre skúšanie rúrok metódou vírivých prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259558

Dátum: 17.10.1988

Autori: Holec Pavol, Kubiš Stanislav

MPK: G01N 27/90

Značky: zariadenie, priechodnej, metodou, vířivých, vnútornej, skúšanie, sondy, prúdov, súosového, vedenia, rúrok

Text:

...a lamiel je ich orientácia kolmá -na smer pohybu sondy, čo zvyšuje intenzitu opotrebenia následkom preklápania aktívnych prvkov počas reverzného pohybu sondy. V prípade vodiacich puzdier je zvýšené opotrebenie veľmi závislé na tuhosti pružnosti kompaktných výliskov z plastov.Nevýhody stavu techniky odsträña riešenie podľa vynálezu.Zariadenie súosového vedenia vnútornej p-riechodnej sondy pre skúšanie rúrok metódou virlvých prúdov sa...

Sposob kontroly procesu oxidácie 2-merkaptobenztiazolu peroxidom vodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259557

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kukučka Ľubomír, Muntágová Ľubica, Muchová Jana

MPK: C07D 417/02, G01N 21/33

Značky: peroxidom, vodíka, 2-merkaptobenztiazolu, kontroly, oxidácie, procesu, spôsob

Text:

...vo filtráte .nižšia ako 1 z množstva d-o reakcie vstupujúceho, v oxidačnej zmesi, prevažuje oxixdač-né činidlo. Ak je koncentrácia» Z-merkaptobenztiazolil vo filtráte vyššia ako 4 0/0 z množstva do reakcie vstupujúceho v oxidačnej zmesi, je nedostatok oxídačného činidla.Výhoda analytickej kontroly procesu oxidačiíej reakcie Z-merkaptobenztiazolu vodným roztokom peroxidu vodíka v prostredi zmesi alifatického alebo alícyklického alkoholu a...

Parkovacia brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 259556

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kováč Štefan

MPK: B60T 7/02

Značky: brzda, parkovacia

Text:

...cez hydraulický elekiromagnetioký ventil, alebo s hydraulickým valcom, ktorý je spojený s brzdovými elementalmi. Takéto zapojenie nevyžaduje vynakrladať väčšiu silu ,pri brzdeni a znižuje aj .nároky na údržbu parkovacej brzdy. alglawprjlovžgnornwvýkrese jevznázornený príklad vyĺiőtcívąeĺiiaĺpaŕkovacějbrzdy podľa vynálezu.Tlakový olej z čerpadla 1 je cez spätný ventil 2 privedený do zásobníka 3, tlakového oleja a odtiaľ cez redukčný ventil...

Zariadenie uzatváracej armatúry jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 259555

Dátum: 17.10.1988

Autori: Široký Jaroslav, Neupauer Jozef

MPK: G21C 9/02

Značky: armatury, uzatváracej, elektrárne, zariadenie, jadrovej

Text:

...otáčané pohonnou jednotkou. Reverzácia otáčania elektród je zaistená prepínačom ovládaným krajnými polohami hornej elektródy. Na konci ramien nosného rámu je tesniaca obruč, cez ktorú sa celé zariadenie uipina na teleso hlavnej uzatvoreje osvetlenie. Horné elektródyotáčajúce, sa okolo ver 4tikalnej osi dekontaminujú valcovú časť a deliacu rovinu telesa hlavnej uzatváracej armatúry, spodné elektródy otačajúce sa okolo horizontálnej osi...

Nízkokorozívna mäkká pastovitá spájka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259554

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rácz Gabriel, Guldan Pavol, Tóthová Alžbeta

MPK: B23K 35/363

Značky: spájka, nízkokorozívna, pastovitá, mäkká

Text:

...vo výrobe po 1. .a po 3. mesiacoch vykazujú rovnaké výsledky a plnú spokojnosť spotrebiteľa.Nízkokorozívna mäkká pastovitá spájka s obsahom koloiónie podľa vynálezu spĺňa parametre lroztekavosti a kapilarity aj v podmienkach vysok-ej rýchlosti nárastu teploty do 1070 °C.s 1 až na požadovanú pracovnú teplotu. Vnesené spájkovacie teplo ,v požadovanom rozpätí teplôt vyvoláva v paste lprijatelne menšie množstvo dymov, v dôsledku čoho sa...

Ručný dávkovač tekutého dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259553

Dátum: 17.10.1988

Autor: Poláček Milan

MPK: F25D 3/10

Značky: tekutého, dávkovač, ručný, dusíku

Text:

...je pripevnená zátka pre uzatvorenie otvoru v tryske.Vyšší účinok vynálezu spočíva v mo.bilnosti, oproti dostal známym stabilným zariadeniam, čo umožňuje rozvinúť a použiť nové metódy v elektrotechnick-om priemysle najmä pri rýchlom vytriedení tepelne závislých súčiastok, pripadne pri lokalizácií občas 4ných porúch, ktoré sa v elektronických obvodoch niekedy vyskytujú.Na obr. 1 je znázornený ručný dávkovač tekutého dusíka V rozloženom stave....

Sposob vykonávania zrýchlených životnostných skúšok priamočiarých hydromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259552

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mazáček Ladislav, Prohácka Ján, Horička Dušan

MPK: F04B 51/00

Značky: vykonávania, priamočiarych, skúšok, zrýchlených, životnostných, spôsob, hydromotorov

Text:

...nezodpovedá pracovným podmienkam, ktoré vytvorí pracovné médium. Týmto spôsobom skúšky na neoveri ani vzájomná interakcia pri namáhani súčiastok.Vyššie popísané nevýhody odstraňuje spôsob vykonávania zrýchlených životnostných skúšok PČH naplnených kvapaulinou, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že PČH je zaťažovaný vonkajšími premenlivými sil-ami vyššou frekvenciou akú má prevádzkové zaťaženie, pričom do (pracovných...

Zariadenie na odber zemných monolitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259551

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hinca Jozef, Šútor Július

MPK: G01N 1/08

Značky: zemných, zariadenie, odber, monolitov

Text:

...požiadavku nezabezpečujú. Ďalej tieto zariaťdenia nezabezpečujú tesný kontak-t odobexraného monolitu s jeho puzdrom, ktorý je základnou požiadavkou pre následné tesnenie monolitu v laboratóriu.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na odber zemných monolitov pozostávajúca zo zákriadne, v ktorej sú upevnené vodiace tyče spojené v hornej časti fixačiným mostíkom podla vynálezu, ktorého pod 4state spočíva v tom, že cez fixačný mostík prechádza...

Způsob výroby nové heterocyklické sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259550

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lavé Daniel, Farge Daniel, James Claude, Fabre Jean-louis

MPK: C07D 513/04

Značky: nové, sloučeniny, způsob, heterocyklické, výroby

Text:

...produktu. Tento produkt se rozpustí ve 120 ml vroucího ethanolu. Vzniklý roztok se chladĺ dvě hodiny na teplortu přibližně 4 °C. Vytvoří se .krystaly, které se oddělí filtrací, dvakrát se promyjí celkovým množstvím 20 m 1 ethaiíoltl, zchlazeného na teplotu přibližně 4 °C a pak třiklrát celkovým množstvím 150 ml isonpropyloxidu, načež se suší za sníženěho tlaku 2,7 kPa při teplotě přibližně 20 °C za přítomnosti hydroxidu draselného ve...

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259549

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lavé Daniel, James Claude, Farge Daniel, Fabre Jean-louis

MPK: C07D 487/04, C07D 513/04

Značky: výroby, sloučenin, nových, heterocyklických, způsob

Text:

...vody a pak ještě třlkrát celkovým množstvím 600 ml nasyceného vodného roztoku hydrogenuhličitanu draselného, pak se vysuší bezvoclým síranem bořečnatým a přidá se 0,5 g aktlvního uhlí, načež se směs zfiltruje a filtrát se odpaří za sucha za sníženého tlaku 2,7 kPva při teplotě přibližně 50 °C.Tímto způsobem se získa 52 g výsledněho produktu. Tento produkt se chromatografuje. Na sloupci o průměru 5,2 cm s obsahem 520 g kysllčiníku...