Archív za 1988 rok

Strana 149

Trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254873

Dátum: 15.02.1988

Autori: Matev Milen, Pivoňka Ivan, Veselý Vít, Trávníček Josef

MPK: F28F 9/00

Značky: trubkový, výměník, tepla

Text:

...jednu nebo druhou stranu, tj. směrem k rohům šestiúhelníku je též vystřídané uspořádání, avšak s jinou příčnou a podélnou roztečí. V takovém svazku jsou tudíž vytvořeny pravidelně se střídající rozdílně podmínky pro protékánílátky mezi trubkami v různých směrech. Tato nerovnoměrnost je ještě někdy zvýrazněna i nestej ným počtem řad trubek v různých směrech. vznikají tím rozdíly v odporech a tudíž i v protěkajících množstvich a tím i v...

Proudový přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 254872

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kubiš Stanislav

MPK: F04F 5/00

Značky: proudový, prístroj

Text:

...k obecné šroubovici, jejíž osa je totožná s osou proudového přístroje, případně s tečnami ke šroubovici ležící na povrchu hyperboloidu a/nebo osa hnací trysky je totožná s povrchovými přímkami hyperboloidu, případně jiné přímkové plochy, a/nebo osa hnací trysky je totožná s tečnami ke šroubovicím, ležícím na obecných rotačních plochách o různých parametrech, případně je totožná 5 tvořícími přímkami hyperboloidů, případně jiných přímkových...

Rotační klapkový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 254871

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hvížďala Jaromír

MPK: F04C 7/00

Značky: rotační, stroj, klapkový

Text:

...podstata spočívá v tom, že rotor je opatřen nejméně dvěma klapkami. uloženými na čepech, přičemž rotor je soustředně umístěn ke statoru, jehož vnitřní plocha je tvořena částmi souosých válcových ploch, přičemž válcová plocha je totožného průŕezu jako rotor, a přechodovými plochami s radiálními drážkami, které končí v místě jejich styku s válcovými plochami.Výhoda stroje dle vynálezu spočívá V tom, že se mezi statorem a rotorem vytvářejí u...

Výsuvná podpěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 254870

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tauš Lubomír, Juránek Bořivoj

MPK: B23Q 3/18

Značky: podpera, výsuvná

Text:

...čep Q opatřen nákružkem lg. Na čelní plošc nákružku jsou uloženy nejméně tři kuličky 1, které spolu s klecĺ 3 a polohovacími pružinami Q vytvářejí valivé hnízdo lg. Na kuličkách 3 je uložena podpěrná deska l. Na straně kuliček Ä je do čelni plochy podpěrné desky ł zapuštěn jeden konec ocelové struny 1, která prochází S vůlí středovým otvorem łl vytvořeným v ose klece 3 a axiálním otvorem g, vytvořeným ve výsuvném čepu É na straně...

Ochranný bezpečnostní přidržovací háček k provádění veterinární prohlídky masa na jatkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 254869

Dátum: 15.02.1988

Autor: Chmel Jaroslav

MPK: A61D 9/02

Značky: veterinární, jatkách, bezpečnostní, přidržovací, ochranný, provádění, prohlídky, háček

Text:

...háčku s navlékací rukojetí je možnost provádět manuální úkony prohlídky masa bez odložení háčku po dobu prohlíkdy na poražecí lince. Tvar rukojetí háčku chrání ruku pracovníka proti pořezům.Na výkrese je znázorněn ochranný bezpečnostní přidržovací háček k veterinární prohlídce masa.Půlkruhový háček l zužující se až k hrotu g je spojen rovnou částí 3 přes dvojoblouček Q s ochrannou rukojetí 2. Rukojet Ž je vytvořena drátem stočeným do...

Způsob výroby cyklických dipeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254868

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kasafírek Evžen, Křepelka Jiří, Dlabač Antonín, Krejčí Ivan, Vanžura Jiří

MPK: C07K 5/12

Značky: výroby, cyklických, způsob, dipeptidů

Text:

...výrobné nenáročný, ekonomicky výhodný a vede k opticky čistým produktům. S použitím organických rozpouštědel tvořících ternární azeotropní směsi,výhodné toluenu a za kyselé katalýzy, nejlépe opět kyselinou octovou, bez požadavků na bezvodost substrátu a rozpouštědla, vyžadovaných často u jiných způsobů, se dosahuje překvapivě dobrých výsledků.Při provedení způsobu podle vynálezu se zahřívá výchozí líneární ester dipeptidu obecného vzorce II,...

Automat na odběrní poukázky, zejména pro výdej pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 254867

Dátum: 15.02.1988

Autori: Buráň Vojtěch, Švéda Miroslav, Svoboda Ivan, Pech Jaromír, Ergens Kamil

MPK: G07F 15/00, G07F 13/00

Značky: zejména, výdej, automat, poukázky, odběrní, pohonných

Text:

...obvodu, svými třetími portys porty ovládacího obvodu výdejního místa a svým vstupem s výstupem synchronizačního obvodu.Výhody automatu na odběrní poukázky, zejména pro výdej pohonných hmot, podle vynálezu,spočívají ve zvýšení propustnosti stanic, v zajištění nepřetržitého provozu bez přítomnosti obsluhy v bezhotovostním provozu a zejména v tom, že zaručují bezpečnost proti vloupání,poněvadž automatem znehodnocení odběrní poukázky nelze...

Plovákový snímač hladiny kapaliny s impulsním optoelektrickým převodníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254866

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rotrekl Jiří, Vančura Bohumil, Strmiska Čestmír

MPK: G01F 23/30, G01F 23/44

Značky: hladiny, impulsním, snímač, kapaliny, optoelektrickým, plovákový, převodníkem

Text:

...jako vstup do řídicího palubního počítače stroje na čištění štěrkového ložekterý ovláda polohy pracovních orgánů.Po delším provozu při protažení lanka plováku umožňuje konstrukce podle vynálezu jednoduché napnutí lanka pomocí posunutí spodní kladky.Konstrukce podle vynálezu se vyznačuje rovněž tím, že impulsní optoelektrický převodník a ložisko horní kladky jsou prachotěsně kryty snadno anímatelným krytem.Příklad provedení plovákového...

Způsob kontinuálního samočinného oddělování vrstev amorfu z kusovitého SiC při výrobě karbidu křemíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254865

Dátum: 15.02.1988

Autori: Matas Josef, Zíma Miroslav, Subík Petr

MPK: C01B 31/36

Značky: způsobu, provádění, amorfu, tohoto, kusovitého, oddělování, samočinného, vrstev, křemíku, karbidu, kontinuálního, způsob, výrobe, zařízení

Text:

...a zabráni možnosti vzniku nemooí z povolání odsáváním prašnýoh částio v místě jejich zdrojů.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení k provádění způsobu kontinuálního samočinného oddělování kusového sic od amorfu, kde obr. 1 představuje püdoryaný pohled a obr. 2 pohled čelní na dané zařízení.Hřeblový dopravník g vybavený regulací rychlosti posuvu je uložen na podstavné konstruk ci g a je opatřen na...

Zubní kolínkový násadec s turbinovým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254864

Dátum: 15.02.1988

Autor: Šlezinger Stanislav

MPK: A61C 3/04, A61C 8/02, A61C 1/14...

Značky: kolínkový, násadec, turbinovým, zubní, pohonem

Text:

...účinek vynálezu se projevuje ve zvýšené přesností a kvalitě zubotechnické práce při vyšší produktivitě práce.Příkladné provedení přípravku k zubnímu kolínkověmu násadci s turbinovým pohonem podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je znázorněn šikmý pohled na příložku, která se i s příslušenstvím upevňuje na zubní kolínkový násadec, na obr. 2 je . V HÉIYSU k 01 mÝ Pľůmět k°NP 1 etĺ 5 UPľaVY násadce podle...

Kyvné odměrné zařízení pro dávkování nasycených roztoků za současného rozpouštění látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254863

Dátum: 15.02.1988

Autor: Maštalíř Lubomír

MPK: G01F 13/00

Značky: zařízení, látky, rozpouštění, kyvné, současného, roztoku, dávkování, nasycených, odměrné

Text:

...roztoku z výtokové trubičky § do kapaliny ve vnější nádobě lg, případně může být nasycený roztok odveden mimo vnější nádobu lg.Při zvedání hladiny ve vnější nádobě lg působí plovák Q k odlehčení té části kyvné nádobky ł, s níž je spojen a kyvná nádobka ł se pootočí kolem čepů 3 tak, že doplňovací trubicí É dojde k doplnění rozpouštěcí kapaliny V kyvné nádobce l. Na hlouboe kyvu, který je regulován šrouby É závisí množství...

Interferenční studené zrcadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254862

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mlčoch Petr, Obdržálek Pavel

MPK: G03B 27/54, G03B 21/20, G02B 5/12...

Značky: interferenční, studené, zrcadlo

Text:

...blokem je vytvořen střední blok, který obsahuje čtyři až osm vrstev s celkovou optickou tlouštkou ÁÄS Ä/4. První vrstva u vzduchu celého systému tříblokového zrcadla má nízký index lomu 9 uL) a optickou tloušEkouÄĎ 1 Ä/2 a poslední vrstva, vytvořena přímo na povrchu podložky má vysoký index lomu gua) a optickou tlouštku ZÄX 0,6 Ä/4. Doplňujícím znakem vynálezu je to, žeoptické tlouščky vakuově napařovaných vrstev krajních bloků jsou...

Reaktor na výrobu technických sazí, zejména měkkých sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254861

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rissler Emil, Bureš Ivo, Žižka Jan

MPK: C09C 1/48

Značky: sazí, technických, zejména, výrobu, měkkých, reaktor

Text:

...výrobní linky.Ve vstupním úseku reakční části může být provedeno zúžení V délce 8 až 100 vnitřního průměru reakční části na 50 až 70 vnitřního průměru směšovací části. Do tangenciálních vstupů reakčního vzduchu je možno zabudovat hořák s přívödem pomocného plynného nebo kapalného média. Reaktor je dále možno opatžit jedním či více průzorníky a jedním či více teploměry,zejména v reakční části. pPoužití reaktoru podle vynálezu přináší...

Způsob výroby bezazbestových třecích materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254860

Dátum: 15.02.1988

Autor: Duška Jiří

MPK: F16D 69/02

Značky: způsob, materiálů, třecích, bezazbestových, výroby

Text:

...než při přebytku elastoméru. Dokonce pokud vlivem selhání teplotní regulace došlo při vysoušení k přerušení polotovaru, u něhož je nutné vždy zachovat určitý zbytkový podíl rozpouštědla, které změkčuje pojivo a tím podmiňuje lepivost za studena, dochází u kompositu s převahou fenolického resolu při odležení k zpětně adsorpci vzdušné vlhkosti a vzrůstu lepivosti produktu, takže tento jde pak zpracovat bez potíží.Pokud se k vrstvení...

Kanalizace s cirkulací odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 254859

Dátum: 15.02.1988

Autor: Palčík Jiří

MPK: E03F 3/02, C02F 1/00

Značky: odpadních, cirkulací, kanalizace

Text:

...až ve večerní době, kdy je u bytové zástavby odběr vody největší, rož je důsledek koupání obyvatel a tír 1 největší průtok kanalizaci v zahnilém stavu. Ráno bývá max. znečistění výkaly při min. průtoku vody.S délkou stoky směrem k čistírně přibývá počet připojenýoh obyvatel na kanalizaci a tím se přímo úmőrně zvětšuje i množství odtékajícich odpadnich vod. suchou stoku maji hlavně počátečni úseky kanalizačnich větví, kde nahromaděné...

Zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254858

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kužela Miroslav, Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C05B 1/10

Značky: rozkladu, kontinuálnímu, zařízení, fosfátu

Text:

...k omezení rozkladu některých nežádouoích doprovodných složek, přičemž se zlepší využití reakčního objemu rozkladného zařízení.Navržené zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátů minerálními kyselinami může být tvořeno sestavou reaktorů odlišného reakčního objemu nebo/a odlišné plochy průřezu v úrovni hladiny rozkládané reakční směsi nebo nad ní, opatřených míchacím zařízením. Typ a konstrukcí. reaktoru je možno volit libovolně, například...

Regulovaný zdroj s galvanickým oddělením napájený stejnosměrným napětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 254857

Dátum: 15.02.1988

Autori: Raba František, Kropáček Jan

MPK: G05F 1/46

Značky: regulovaný, zdroj, napětím, stejnosměrným, napájený, galvanickým, oddělením

Text:

...střídačo.Q je napájecí svorka stejnosměrného napětí regulovaného zdroje. První a druhá kondenzátorová větev lg łg je realizována z kapacít a paralelních diod. Výstup zdroje y je přes proudovú čidlo gg, usměrňovač s filtrem lg připojen na transformátor il s první a druhou svorkou 1 g,1 gg. Přepínač łg je svým prvním vstupem łggg přes napětové čidlo 33 připojen k výstupu zdroje y a svým druhým vstupem łggg k proudovému čidlu gg. První výstup...

Povrchový výměník tepla s teplosměnnou plochou tvořenou tepelnými trubicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254856

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ledecký Radim, Kaštánek Miroslav, Wagner Josef

MPK: F28D 15/02

Značky: výměník, tvořenou, plochou, teplosměnnou, tepla, trubicemi, povrchový, tepelnými

Text:

...jednoho teplosměnného média výměníku a dvouproudým obtokovým potrubím a teplosměnnou plochou rozdělenou do tří nestejných bloku, obr. 6 představuje půdorysný pohled na pracovní prostory jednoho teplosměnného média s jedno proudým obtokovým pntrubím a s teplosměnnou plochou rozdělenou obdobným způsobem jnkn výměníku podle obr. 5.Povrchový výměník tepla v provedení podle obr. 1 a 2 sestává ze dvou samostatných výměníkových bloku l a g o...

Visací zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254855

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krča Miroslav, Rovenský Antonín

MPK: E05B 67/00

Značky: zámek, visací

Text:

...s osou třmenu uzamykací mechanismus podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že pružná pojistka, která je uložena ve vybrání vložky, zapadá do osazení třmenu. vnější i vnitřní část skříně jsou opatřeny vždy shodnými otvory. Dvěma svrchu, kterými po sestavení skříně prochází třmen, a jedním tvarovým zespodu,pro vcditko klíče.Hlavní výhoda visacího zámku podle vynálezu spočíva v jednoduchém a velmi pevném spojení obou částí skříně...

Mobilní zařízení pro dávkování krmiv s digitální předvolbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254854

Dátum: 15.02.1988

Autori: Losa Evžen, Ševčík Vladimír

MPK: G05D 9/12, G05D 9/00

Značky: dávkování, předvolbou, mobilní, digitální, krmiv, zařízení

Text:

...hradla 1 je napojen na výstup prvního hradla 3, jehož vstup je napojen přes nastavovaci tlačítko łg na zemicí svorku łá. Výstupnastavite 1 ného děliče g, s možností nastavení časového intervalu 1 až 15 sekund, je napojenna prvni vstup třetího hradla 1, jehož druhý vstup je napojen na výstup bistabilního klopného obvodu §, na vstup tyristorového spínače Q a na první vstup pátého hradla łg, kdy výstup, třetího hradla 1 je napojen na první vstup...

Navíjecí stroj pásových materiálů, zejména fotografických

Načítavanie...

Číslo patentu: 254853

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nechyba Oldřich, Vrbacký Rudolf, Moravec Ladislav, Pavlišta Josef, Knoulich Jaroslav, Fix Ladislav, Brůna Emanuel

MPK: B65H 18/10

Značky: materiálů, navíjecí, pásových, stroj, zejména, fotografických

Text:

...ního vozíku, uvolnít osovř stavitelný hrot šroubem, vozíkem vysunout roli z pevného hrotu a teprve potom je možno odtransportovat roli od navíjecího stroje. Převíjení pásového materiálu 2 jednoho navíjecího místa na druhé není u některých navíjecích strojů možnévůbec, u nových strojů je možné jen do určitýzh pzůměrů role.Nevýhody stávajícího stavu techniky v podstatné míře odstraňuje navíjecí stroj pásových nateríálů, zejména fotografických,...

Míchačka kameninových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254852

Dátum: 15.02.1988

Autori: Němeček Pavel, Kvapilík Miroslav, Krčmář Vladimír, Tvrdý Luděk, Mička Robert

MPK: E01C 21/00, E01C 19/10

Značky: kameninových, směsi, míchačka

Text:

...jehož podstata spočíva v tom, že výpustě zásobníku plniva a zásobníku pojíva, jsou svými dávkovači,upravenými nad mísícím žlabem napojeny na misíci Lab a že dávkovací čerpadla tekutých pojiv a přísad jsou napojená na mísící žlab propojovacími potrubími.Výhodou míchačky kameninových směsi podle vynálezu je to, že umožňuje jejího univerzá 1 ní~ ho použití pro různé druhy aplikovaných směsi, a tojak.směsí se živičnými, tak hydraulickými...

Zapojení procesoru počítače s hardwarovým přerušením činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254851

Dátum: 15.02.1988

Autori: Číhalík Ivo, Nitsche Jiří, Vystavěl Boris

MPK: G06F 9/46

Značky: procesoru, přerušením, počítače, činnosti, zapojení, hardwarovým

Text:

...lg mikroprocesoru Ä připojen svýmvstupem gł indikaění obvod §.K prvnímu vstupu gg řídicího obvodu Q logiky je dále přiveden od druhého výstupu 35 třístavovéhu zesilovače 3 přes sběrnici gg nejnižší bit Aú adresy, druhý vstup gg řídicího obvodu logiky je propojen se sběrnicí ägł pěti řídicích signálu, které jsou vyčleněny ze sběrnice Agł sedmi řídicích signálu, propojení 5 prvním výstupem Ag třístavového zesilovačeKonečné je první vstup...

Druhově specifické analogy gonadoliberinů (GnRH) a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254850

Dátum: 15.02.1988

Autori: Flegel Martin, Barth Tomislav, Kouřil Jan, Krchňák Viktor, Píchová Drahomíra, Trefil Pavel, Pospíšek Jan, Krojidlo Milan, Pícha Josef

MPK: C12P 21/02

Značky: druhově, jejich, přípravy, gnrh, analogy, specifické, gonadoliberinů, způsob

Text:

...anhydrídy nebo hydroxybenztríazolové /HUJt/ estery. Po ukončené syntéze byly peptídy2 pryskyřice odštěpeny a současně byly odstraněny chránící skupí ny vícefunkčních aminokyselín acídolytícky, s výhodou působením kapalného HF nebo Írífluormethansulfonovou kyselinou /T 5 M 3 AI vesměsi s trífluoroctovou kyselinou /TFA/ a thíoanísolem. surové produkty byly číštěny pomoci sloupcové chromatografíe na nosíčích používaných v chemíí...

Prostředek pro odmašťování a čištění povrchu předmětů z nekovových a kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254849

Dátum: 15.02.1988

Autori: Marčanová Zdeňka, Křížková Zdeňka, Klouda Jaromír, Dostál Jaroslav, Kühnl Zbyněk, Dvořák Petr, Šavel Jan

MPK: C11D 3/10, C11D 3/08, C11D 3/06...

Značky: povrchu, kovových, odmašťování, čištění, předmětů, materiálů, prostředek, nekovových

Text:

...a povrchově aktivních látek, vyznačený tím, že obsahuje hmotnoatně 3 až 30 trípolyfosforečnenů alkalíckých kovů,10 až 75 hydroxídů alkalíckých kovů, 5 až 30 netaailikätu alkalických kovů, 5 až 30 foaforečnanů alkalických kovů,2 až 10 eíranů alkalických kovů, 5 až 40 uhličítanů alkalických kovů, 0,1 až 6 komplexotvorných látek e 0,2 až 3 povrchové aktivních látek neionogenního, enioaktivního, amfelytíckého nebo ketionaktivního typu....

Krystalizátor pro tepelné zpracování pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254848

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tříska, Liška Oldřich, Rouček Luděk, Barta Čestmír

MPK: C30B 35/00

Značky: látek, kryštalizátor, pevných, zpracování, tepelně

Text:

...pro nedostatek prostoru vůbec není možno používat dvě nebo více zařízení vedle sebe. Ukázalo se proto jako ůčelné a výhodné, aby bylo vyřešeno zařízení které nebude mít nevýhody dosud známých konstrukcí, zejména které umožní aby v případě potřeby bylo možno pracovní podmínky nebo zpracovávané materiály vystřídat, a to případně několikráte. Uvedené cíle byly splněny tímto vynálezem krystalizátoru pro tepelné zpracování pevných látek,...

Brzda navíjáku přívodního kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254847

Dátum: 15.02.1988

Autori: Žoudlík Josef, Sedlák Josef, Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav

MPK: B65H 75/30, A47L 9/26

Značky: kabelů, navijáku, přivodního, brzda

Text:

...opatřený dvěee petkeei e~otvory pro čep. Brzdové večka je opetřene ovládecin renónken, brzdioie remenee, mezi nimž a ránee nevijáku je ulozene tlečná pružina.Hlavni výhody řešení brzdy nevijáku podle vynálezu Jsou dány konetrukoi, kde je brzdove večke uchycene čepee přieo do ráeu nevijáku, což zajišťuje neproetou epolehlivoet funkce celého zeřizeni e snižuje náročnoet no preonoet e materiál.Na výkreeu je na obr. 1 neznečen v náryeu priklad...

Způsob pletotkaniny a pletotkací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254846

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jíša Jan, Mohelnický Josef

MPK: D04B 39/06

Značky: pletotkací, pletotkaniny, způsob, provádění, způsobu, stroj, tohoto

Text:

...je proti středu mezi sousedními pletacími jehląmi umístěna vždy dvojice kladecích členů, spolupracující se dvojicí pletacích jehel, oddčlených pletacími jehlemi, přičemž levý kladecí člen spolupracuje s pletacžmi jehlami v jejich levé klądücĺ poloze a pravý kladecí člen s pletucími jehlami V jejich pravé kledecí poloze.Pletotkaniny vyrobené způsobem podle Vynálezu mají v podstatné míře potlačen proužkový charakter 3 jsou nesnedho paratelné...

Mikroprocesorový systém k řízení výuky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254845

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kadlec Lubomír, Němec Miroslav, Malach Antonín

MPK: G06F 15/20, G09B 5/02

Značky: výuky, řízení, systém, mikroprocesorový

Text:

...mož-Áné v potřebné míře diferencovat obsah a postup studia podlepodle vynálezu může provádět celkovou syntézu a vyhodnocenízu us výsledků výuky a takto získané poznatky uplatnit při dalšímřízení výuky. Umožňuje objektivní a rychlé průhěžné hodnocení, bezprostřední korekcí chyb i výsledné hodnocení žákův parametroch správnost,druh a místo chyby, čas řešení, a to jak pro jednotlivca a učební skupinu, tak i pro různé vyšší stupně řízení. Podle...

Zařízení pro hnojení zemědělských plodin v zálivce

Načítavanie...

Číslo patentu: 254844

Dátum: 15.02.1988

Autor: Skalský Jiří

MPK: A01G 7/00

Značky: zařízení, hnojení, zálivce, plodin, zemědělských

Text:

...pro indikaoi velikosti štěrbiny. Plášř válcové nádobky může být proveden-z průhledného materiáluZařízení podle vynálezu umožňuje používat ke hnojenív zálivoe přímo grenulovaná hnojiva, určená pro zemědělekou aplikaci rozmetánim, která jsou na trhu i pro drobné epotřebitele. Nastavením velikosti štěrbíny lze volit rychlost rozpouštěni hnojiva, umístěného ve válcové nâdobce, čímž se zaručuje pravidelné dávkování hnojiva.Zařízení podle vynálezu...

Zařízení pro vyproštění kolového motorového vozidla z málo únosného terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254843

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wedlich Wolfgang, Tomíček Jiří

MPK: B60B 15/18

Značky: vyproštění, málo, únosného, vozidla, terénu, zařízení, motorového, kolového

Text:

...motorového vozidla a sestává z nosiče, vytvořeného z přípojné a nosné části na níž je prostřednictvím ložiska uložena otočně opěrná deska. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na opěrné desce je první přípojnoučástí uloženo výkyvně unášecí táhlo, jehož druhá přípojná část je výkyvně upevnitelná k vozidlu.Výkyvně uloženým táhlem se opěrná deska uchytí k vozidlu,tím se zajistí aretace její vodorovné polohy a dosednutí celou plochou na terén....

Zařízení pro frikční předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254842

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pavlíček Luboš, Čáp Antonín, Stejskal Alois, Fajt Ludvík, Marková Marie, Borovcová Želmíra, Kubový Josef, Reymanová Markéta, Lojka Jaroslav, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: předení, frikční, zařízení

Text:

...ovšem nevyčerpávají veškeré varianty a možnosti, jak dále vytvořit podstatu předmětu vynálezu,jsou uvedena na přiložených výkresoch, kde na obr. 1 je pohled na rotační nosiče uspořádané v sobě a to v částečnám řezu pro znázornění odvodu příze, na obr. 2 je pohled ve smšru šipek II-II v obr. 1, na obr. 3 je pohled na jiné uspořádání rotačních nosičü, upravených vedle sebe, na obr. 4 je pohled na rotační nosiče ve směru šipekIV-IV v obr. 3. ns...

Způsob přípravy dikyandiamidových kondenzátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254841

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šíma Milan, Jelínek Karel, Černý Jaroslav, Starý Stanislav, Drábek Jan

MPK: C08G 12/16, C08L 63/00

Značky: kondenzátu, způsob, dikyandiamidových, přípravy

Text:

...vytvrzenć pomoci těchto kondenzátů výborná mechanické vlastnosti a dobrou chenickou odolnost.K přípravě kondenzátů podle tohoto vynálesu postačuje dikyandiaid běžně obchodní kvality. Rejčastěěin aldehyden je fornaldehyd, obvykle ve vodnćn roztoku různé koncentrace, v úvahu může přicházet i acetaldehyd, glyoxal apod. Kromě uvedených cyklických ketonñ lze použit i jejich honologů. Z aninotriasinů prioháseji v úvahu předevěin nelanin a...

Zapojení membránového vakuoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254840

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janda Jiří, Ambrož Zdeněk

MPK: G01L 9/12

Značky: vakuoměru, zapojení, membránového

Text:

...2kapacity je spojen s třetím vstupem 32 obvodu A pro kompenzaci výstupní veličiny. Výstup Ži měřiče 5 teploty je spojen s druhýmvstupem gg bloku ž analogové kompenzace a současně s druhým vstupem gg obvodu 5 pro kompenzaci výstupní veličiny. Výstup 2 bloku 2 analogové kompenzace je spojen s prvním vstupem il obvodu 5 pro kompenzaci výstupní veličiny První výstup 53 obvodu 5 pro kompenzaci výstupní veličiny je spojen s první výstupní...

Elastické povrchy sportovišť a jiných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254839

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mojžíš Miroslav, Šmatlová Tatjana, Šlesingerová Marie, Kohoutek Petr, Kulhánek Petr, Svoboda Pavel

MPK: C08L 75/04

Značky: ploch, sportovišť, elastické, jiných, povrchy

Text:

...a rozpouštědlo. Látky pro přípravu pojiva mohou být hydroxylovými skupinami terminovaný oligobutadien, kopolyoligobutadienakrylonitril nebo polyester. Ze skupiny diizokyanátů lze použít např. 2,6 toluendiizokyanát nebo 4,4 difenylmetandiizokyanát.Uvedené látky reagují s diizokyanáty na polymery terminované izokyanátovými skupinami, které při styku s povrchem pryžové drtě mohou reagovat s vhodnými funkčními skupinami obsahujícími aktivní vodík,...

Vírník s lopatkovým věncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254838

Dátum: 15.02.1988

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 45/18

Značky: lopatkovým, vírnik, věncem

Text:

...řezu příklad provedení vírníku podla tohoto vynálezu a na obr. 2 je vodorovný řez vstupní komorou.Do svislého válcového těleea 1 je shora zapuštěna horní část výstupní trubky z, která přechází v rozšířeou dolní část výstupní trubky 1, na které je v mezikruhové mezeře podél stěny těleaa 1 upevněn lopatkový vänec 1 se ěikmými lopatkamí, případně s lopatkami ve tvaru šroubovice. Do vstupní komory 2, která takto vzniká nad lopatkovým věncem,...

Jímka k čerpání odpadní vody v čistírnách s primární sedimentací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254837

Dátum: 15.02.1988

Autori: Glombíček Jan, Pater Jindřich, Miklenda Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: jímka, odpadní, čistírnách, sedimentaci, primární, čerpání

Text:

...plovoucí nečistoty, které mohou být do odměrné~ ho prostoru také přepouštěny a umožňuje odsazení vody a zahuštění suspenze, což vede k úspoře skladovacího prostoru, přičemž tohoto odměrného prostoru lze rovněž využít k přechodnému uložení nežádoucích látek, které se do čistícího procesu dostaly a mají být odčerpány a odvezeny fekálním vozem. Rovněž výhodou je 1 to, že při přeplnění odměrného prostoru nedojde k znečištění pozemku čistírny.Na...

Zařízení pro kompenzaci rozdílu přiváděcí a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254836

Dátum: 15.02.1988

Autori: Čech Miloslav, Nestrojil Ladislav, Zatloukal Radomír

MPK: B65H 59/00, B65H 77/00

Značky: rychlostí, kompenzaci, příze, navíjecí, přiváděcí, zařízení, rozdílu

Text:

...obslužného automatu v ůeeku zapřádání.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na obr. 1, který představuje nárysně znázornění zařízení, obr. 2 představuje půdorysné znázornění zařízení a obr. 3 předsťavuje uspořádání pneumatického kompenzátoru na stroji.Příkladné provedení zařízení znázorněné na obrázcích t a 2 sestává ze základního plochého těleea 1, ve kterém je vytvořenadutina z vhodně tvarovanou stěnou 3 a výetupkem 4. Dále...

Plášť pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254835

Dátum: 15.02.1988

Autori: Branný Miroslav, Pospíchal Zdeněk, Jabůrek Jiří

MPK: B60C 9/18

Značky: plášť, pneumatiky

Text:

...snížení výskytu separací zejména V oblasti okrajů nžrazníkových vložek pláště, což vede ke zvýšení životnosti pláětě. Dále se využitím vynálezu dosáhne snížení materiálových nákladů a snížení pracnosti při výrobě olášřů pro nákladní vozidla a autobusy.Příklad provedení radiálního pláště pneumatiky jmenovitého rozměru 11.00 R 20 NR 6 v kombinovaném provedení jeznázorněn na obr. l. Plášt pneumatiky je tvořen pěti vrstva mi nosné kostry lg...

Zařízení pro přípravu objímek polykrystalických diamantových jader průvlaků jejich středěním a lepením k broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254834

Dátum: 15.02.1988

Autor: Dědic Josef

MPK: B25B 11/00

Značky: přípravu, objímek, polykrystalických, středěním, průvlaků, jejich, diamantových, zařízení, jader, lepením, broušení

Text:

...je stolního typu a je snadno přenosné. iNa přiloženém výkrese je na obr.1 v axionometrickém pohledu zobrazeno konstrukční provedení zařízení pŕo prípravu polykrystalických dianantových jader průvlaků k brouěení.Zařízení podle vynélezu sestúvá z nosné desky i se sloupkem g, ve kterém je Vytvořeno vodící s upínací prizma, výsuvného sloupku Q, který se pohybuje ve vodícíu prizaatu a je odtlačován do horní polohyzapuštěnou pružinou. Na výsuvnén...