Archív za 1988 rok

Strana 148

Příchytka kabelových vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245966

Dátum: 01.03.1988

Autor: Pittruff Jürgen

MPK: H02G 3/26

Značky: príchytka, kabelových, vodičů

Text:

...že je tvořena dvojicí paralelních pružných bočnic rozvidlených směrem dolů ve dvě čelieti, které jiou opatřeny na vnější straně pilovitými zářezy pro zasunutí mezi břity držáků, přičemž obě bočnice jsou v horní části apojeny můstkem opatřeným střížkovitě skoleněnými chlopněmi v části mezi oběma bočnicemi.Vyšší účinek příchytek konetruovaných podle vynálezu proti stávajícímu stavu techniky spočíva v tom, že poskytuje prakticky neomezené...

Zařízení pro předávání a obracení archů papíru u archových tiskařských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245965

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bär Reinhard

MPK: B65H 29/06

Značky: strojů, archových, archů, zařízení, tiskařských, obracení, papíru, předávání

Text:

...Ósa«łl je přesouvatelná do dvou krajních poloh.- 3 245 965 V jedné poloze osy j kladka M dosedá na vačku 6, v druhé poloze navačku JJ, obě vačkytgá a J.Z jsou-upevněny na bočníci gg stroje. Druhá strana dvouramenné páky J.2 vede jedno vodítka i - není znázornená, druhe vodítko M je vedeno čepem 55, unevněným na náhonovém kole Q, upevněném na bubnu .. Vodítka M vedou pružinu jj. Na hřideli 2 unašečů jsou uloženy otočně unašeče § a pevně...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování nízkých četností impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245964

Dátum: 01.03.1988

Autor: Fritz Joachim

MPK: H03K 19/00

Značky: četnosti, obvodů, vyhodnocování, zapojení, impulsů, nízkých

Text:

...analogovým vstupem pamětového bloku a výstup pamětověho bloku je výatupem obvodu.Výhodou takto zapojeného obvodu je, že napětí na výstupu mezi dvěma ímpuley je konstantní a odpovídá době mezi posledním dvěma impulsy, jeho kolísání je tedy způsobeno pouze změnami v četnosti měřených impulsů. Volbou vhodného průběhu generátoru funkce je možno dosáhnout libovolné závislosti výstupního napětíNa připojeném výkresu je schemeticky znázorněno...

Křížový stůl, zejména k přístroji s přesným vřetenem pro měření úchylek tvaru součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245961

Dátum: 01.03.1988

Autori: Stipaninko Alexadd Vasiljevie, Pasvjanskas Arunas Vitautovie, Suško Roman Vasiljevie, Smirnov Valentin Alexaddovie

MPK: G01B 5/25

Značky: zejména, vřetenem, přesným, součástí, měření, tvaru, křížový, přístroji, úchylek, stůl

Text:

...stolu. Kolmo na první diferen ciální mikrometrický šroub je na základové desce stolu uchycen245 951 druhý diferenciélní nikronetrický šroub se dvěma druhyni otočnými bubínky o druhým hrotem spočívajícím na druhé opěrce uchycené ke středové desce stolu. Základová deska stolu je déle opatřena stojanom a zévěsy, k nimž jsou připojeny pružiny uchycené druhým koncen v rámu. Rám je ve spodní části opatřen opěrkami s výhodou antivibračními.Hlavní...

Buben dopravního ústrojí sklízecích a zpracovatelských strojů pro zařízení na indikaci kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245960

Dátum: 01.03.1988

Autori: Jevlachova Raisa Alexaddovna, Golovkov Alexadd Cergejevie, Voronin Jevgenij

MPK: C08L 77/02, C08J 5/00, A01D 43/08...

Značky: sklízecích, dopravního, indikaci, kovových, strojů, ústrojí, zařízení, buben, předmětů, zpracovatelských

Text:

...otěru vzdorné a umožní zabudování elektronického ochranného systému co nejblíže k pracovní části stroje.Buben dopravního ústrojí ee vyrobí rotačním odléváním do předem vyhřátá profilované formy, přičemž se do formy předem zamontuje kovové čelo vyráběného bubnu. Zapolymerovaním kovového čela se dosáhne konečná úprava jedné strany bubnu. Podstatně se zjednoduší upevnění a dojde k úspoře materiálu a pracovních operací. Tuto stranu bubnu není...

Antidifuzní vak pro odběr a uchycování plynů a vzdušnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245959

Dátum: 01.03.1988

Autori: Morev Anatolij Vasiljevie, Tarasov Viktor Konstantinovie, Eujko Alexej Alexejevie

MPK: B65D 81/24

Značky: uchycování, vzdušnin, antidifuzní, odber, plynů

Text:

...a pro odběr vzorků injekčni střikačkou vlisovaným sep temgNevýhodou takto konstruovaných vzorkovnic je možnost difuze malých molekul stenami hadiček, pracnějši uzavíráni vaku při skončeni odběru. Další nevýhodou je závislost životnosti vzonovnicena životnosti pevně vlísovaněho septa. ~ 245959uvedene nevýhody odstraňuje antídífuzní vak pro odběr a uchování plynů a vzdušnin vytvorený 2 vrstveněho ternoplastíckěho nateríálu s...

Zapojení obvodu pro snímání stimulačních impulzů implantovaných srdečních stimulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245958

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kaplunova Jelena Chaimovna, Rabkin Abram Girševie

MPK: A61N 1/378

Značky: srdečních, stimulátoru, impulzů, obvodů, snímání, stimulačních, implantovaných, zapojení

Text:

...vstup součtového obvodu jehož výstup je výetš upní evorkou celého zapojení.- zapojení obvodu podle vynálezu lze-využít.zvláětě v přenoe~ ných přístrojích pro snímání etimulačních impulzu z povrchu těla pacienta s implantovaným srdečním etimulátorem k zjištováníšířky stimulačního impulzu a jeho opakovacího kňitočtu. Z těchto údajů lze pak určit stav baterií ve stimulátoru a tím stanovit.jeho živosPřík 1 ad.provedení zapojení je znázorněno na...

Způsob výroby prepurifikovaného equi-faktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245957

Dátum: 01.03.1988

Autori: Višnivskij Jurij Josifovie, Jonov Vladimir Vasiljevie

MPK: A61K 35/66

Značky: výroby, equi-faktoru, způsob, prepurifikovaného

Text:

...při pokojovó teplote. pote ee odetředi. odetreni ee eupernatant e eediment, ktorý Je prepurifikovenou formou, resp. prvním etupněm purifikace. equi-faktoru. ee rehydratuje ve ete rilni redeetilovane vodě.Přikled provedení na 1.000 ml nativniho. euroveho produktuNa živnóm agaru ee na Jednu kolonii izoluje kultura corynebacteriun equi. Po 48 h růetu při 36 až 38 °c ee jedne izolovaná kolonie eusoenduje v 10 ml živneho bgonu. Na Petriho misky ee...

Zařízení pro ojednocování vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245956

Dátum: 01.03.1988

Autori: Ivan Ova Lidija Michajlovna, Aršanskij Šolom Jankelevie, Mininko Leonid Petrovie, Adoojev Nikolaj Michajlovie, Bobryšev Oleg Vasiljevie, Pljanin Nikolaj Pantilejevie

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, vláken, ojednocování

Text:

...proudu vzduchu, přičemž tyto proudy přivéděného vzduchu se uusí co nejméně vzájemné ovlivňovat, aby byl zajiětěn jejích požadovaný účinek. Prevedení přitom musí být jednoduché a nenáročné na výrobu.Uvedený úkol řeší zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v ton, že edlučovací kanál přechézí před přechodem do edvéděcího kanálu do rozěířeného prostoru, kde je podobné jakoedlučovací kanál, tak odváděcí kanál vymezen spodní a horní...

Zařízení pro automatické otevírání a zavírání spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245955

Dátum: 01.03.1988

Autori: Rajevskij Vladimir Dmitrijevie, Ošer Michail Iljie, Zacharov Michail Michajlovie, Osipov Viktor Grigorjevie

MPK: D01H 7/882

Značky: jednotky, zařízení, zavírání, automatické, spřádací, otevírání

Text:

...běžný, přiřazený k nosiči ovládací páky.Príklad provedení vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde představuje . obr. 1 - šikmý pohled na zařízení podle vynálezu,obr. 2 - boční pohled na uspořádání zařízení na obslužnán automatu ve spojitosti se spřádací jednotkou bezvřetenového dopřádacího stroje a obr. 3 - funkční pohled na postavení hnaného a hnacího členu nechanismu během jednotlivých rází pohybu nosiče ovládací páky v...

Způsob fasetování křemenných výbrusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245954

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kljatis Lev Matusovie

MPK: B24B 31/02

Značky: fasetování, způsob, křemenných, výbrusů

Text:

...Dáledoohází ke zvýšení bezpečnosti prácea úspořa elektrické energie. Oproti ručnímu způsobu fesetování dochází zavedením navrhovaného řešení k zvýšení produktivity práce o 90 . .A Způsob fesetování podle vynálezu umožňuje faeetování jak kruhových,tak i pravoúhlých křemenných výbruaů, což při ručním zpracování nebylo vůbec možné.Způsob faeetování křemenných výbrueů podle vynálezu bude náeledovně blíže popsán v příkledovém provedení e...

Způsob oddělování koloidních látek a komplexů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 245953

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kolotilenko Michail Georgijevie, Glušeenko Nikolaj Ivanovie, Jefimenko Anatolij Vasiljevie

MPK: C02F 1/56, C02F 1/46

Značky: odpadních, oddělování, látek, koloidních, komplexu, způsob

Text:

...koagulačními a oąidaöními látkami ke koagulaci tuhých částic, které na sebe váží elektrickým polem vzniklé elektrolytické plyny. Kromě toho dochází i k přímému chsmickámu a biochemickému působení lá tek a plynů na organické látky a mikroorganismy. Po separeoikalu, ktorý se vliven elektrorlotačního účinku hronedí u hladiny, může být tento vyhrebán hrablovýmdopravníken z elek trorlctáru a použít pro výrobu bioplynn,zbylá vyčiätěný voda, ve...

Upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245952

Dátum: 01.03.1988

Autori: Lebediv Valentin Nikolajevie, Slepov Timofej Nikolajevie

MPK: F16B 7/08

Značky: spojka, upínací

Text:

...upínací šroub s maticí je umístěn nad osou vodorovné trubky, ve vzdálenosti menší, než je velikost poloměru dříku upínscího šroubu.Hlavní výhoda upínaoí spojky podle vynálezu spočívá v tom,že vyosením šroubu a opěrky je dossženo samosvornosti spojení již při slabém dotažení upínacího šroubu. To je umožněno vyt vořením klopného momentu mezi svislou trubkou, opěrkou a upí 3245 952 nacín šroubem, který zvyšuje pevnost třecího spoje....

Obvod pro časové třídění impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245951

Dátum: 01.03.1988

Autori: Wetzel Wilhelm, Gorevoj Boris Iljie, Špak Leonid Semenovie, Drozdinskij Valerij Mojsejevie

MPK: H03K 19/00

Značky: časově, třídění, impulsů, obvod

Text:

...gg druhého klopného obvodu § 93 .je přes druhý logický člen § 53 připojen na první vstup třetího logického členu § 63,,jehož druhý vstup je připojen k výstupu g prvního klopného obavodu IQ a prvnímu můstkovacímu bodu g. Výstup třetího logického členu pq Je připojen k druhému můstkovacímu bodu g. Třetí mustkovscí bod g Je připojen k druhému vstupu p třetího klopného obvodu § 91. Jeho první, třetí a čtvrtý vstup Q, Q, p Jsou připoJeny ke...

Ovládací rameno zařízení pro zpevňování okrajů tkaniny rotační perlinkou u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254899

Dátum: 15.02.1988

Autori: Matoušek Ladislav, Uhlíř Jaromír

MPK: D03D 47/40

Značky: okrajů, bezčlunkových, strojů, zařízení, rameno, tkacích, ovládací, tkaniny, zpevňování, perlinkou, rotační

Text:

...jeho předpětí.Výhoda řešení podle vynálezu spočívá zejména v tom, že při nutnosti změny tvaru nebo jakosti vložek vodicíoh průvlaků je možno držák z tvořiče vazby snadno vyjmout a provést výměnu vodicích průvlaků, nebo jej případně zaměnit za jiný pružný držák s vhodnými vodicími průvlaky. V případě tkaní tkanin maximální šíře, kdy je navádění nití do vodicích průvlaků obtížné, je možno pružný držák s vodicími průvlaky taktáž vyjmout,...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254898

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dvořáček Jaroslav, Dvořáček Jan

MPK: D03D 47/28

Značky: kanál, stroje, tkacího, prohozní, útkový, tryskového

Text:

...prohozený útek přírazovými částmi třtin É paprsku 5 přirážen do čela tkaniny g. Do útkového prohozního kanálu je ve směru 5 prohozu útku nasměrována hlavní prohozní tryska, napojená na rovněž neznázorněný rozvod nosného média, tlakového vzduchu. Dále do útkového prohozního kanálu po délce prohozu útku zasahují přifukovací trysky lg, které jsou uloženy nastavitelné v tělesech 35, jež jsou upraveny přímo na bidlenu ll, např. jak znázorněno na...

Zapisovač a snímač magnetických štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254897

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sláma Vladimír, Klofát Zdeněk

MPK: G11B 5/58

Značky: štítků, zapisovač, snímač, magnetických

Text:

...magnetických štítkü. Širšími stenami vodicí štěrbiny 3 prochází otvor 5. Z jedná strany otvoru g je otočné v rámu l uložen hnací válec § zasahující do vodicí štěrbiny 3 a spřažený s neznázorněným pohonem. z druhé strany otvoru 1, proti hnacímu válci 5, je umístěna magnetická hlava g,zasahující do vodicí štěrbiny l. Magnetická hlava g je upevněna neznázorněným způsobem na držáku 1, který je pomocí šroubů g a g připevněn na ramenu lg. vodicí...

Zapojení výstupních větví měniče kmitočtu, zejména pro elektronické řízení otáček gramofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254896

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jágr Jan

MPK: G11B 3/10

Značky: řízení, zejména, elektronické, měniče, výstupních, otáček, gramofonu, zapojení, větví, kmitočtu

Text:

...tranzistoru dosáhneme velmi jednoduše přesně protitaktního buzení tranzistoru vůči druhému i s jednoduchým generátorem pracovní frekvence, pracujícím s napětím v blízkosti potenciálu emitoru druhého tranzistoru. Připojením integračního kondenzátoru mezi bázi a kolektor druhého tranzistoru současně omezíme strmost náběžné a seutupné hrany výstupního napětí, takže i při relativně velkém spínaném napětí nevzniká větší vysokofrekvenční rušení....

Zapojení pro řízení kmitočtu oscilátoru zobrazovací jednotky chromatografického analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254895

Dátum: 15.02.1988

Autori: Semecký Jiří, Šubrt Vladimír, Krištoufek Otakar, Míček Petr

MPK: G06K 9/20

Značky: oscilátoru, řízení, kmitočtu, zobrazovací, zapojení, chromatografického, analyzátorů, jednotky

Text:

...který zachycuje informaci o stavu síłové frekvence. Stavová pamět g je klopný obvod, který zachycuje informace o výstupní frekvenci z čítače zobrazovací jednotky 1. Porovnávací obvod 5 porovnáva stavy obou stavových paměti 3 a Ä a při shodě jejích obsahu tyto stavové paměti nuluje. Regulační obvod 5 ovládá na základě informací ze stavových paměti 3 a 3 oscilátor zobrazovací jednotky Q. Oscilátor zobrazovací jednotky Q je napětově řízený...

Způsob výroby interferenčních monochromatických filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254894

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jankuj Jiří, Doubek Jan, Mlčoch Petr

MPK: G02B 5/28

Značky: interferenčních, filtru, monochromatických, způsob, výroby

Text:

...ve spektru větším než Ě 1 pro viditelnou část-spektra. Tato nepřesnost navíc vzrůstá s rostoucím počtem vrstev v použité sestavě a jejich optickou tloušłkou, takže jižpro oblast nad 1 pm dosahuje nepřesnost hodnoty nad Í 2 .vznikl tedy požadavek zvýšit výtěžnost výroby přesně definovaných monochromatických filtru zpřesněním napařovacího procesu. Tento úkol řeší předmět vynálezu, kterým je způsob výroby interferenčních monochromatických...

Způsob demolice pláště železobetonových věží tvaru rotačního hyperboloidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254893

Dátum: 15.02.1988

Autor: Frýdek Lubomír

MPK: E04G 23/08

Značky: způsob, demolice, železobetonových, tvaru, rotačního, hyperboloidu, pláště, věží

Text:

...prostoru. /Spodní prstenec lze V případě potřeby rozpojit v rám~ ci odstřelu věže, ale dojde pak k určitému rozptylu částí železobetonové konstrukce./ Hlavní výhodou vynálezu je, že po odstřelu je konstrukce rozpojena natolik, že ji lze bez dodatečného rozpojování nakládat a odvážet běžnýml mechanizačními prostředky.V konkrétnímpřípaIě provedení způsobu demolice dle vynálezu byl prováděn odstřel železobetonové věže tvaru rotačního...

Prostředek k odstranění korozních usazenin na kovovém potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254892

Dátum: 15.02.1988

Autor: Metzger Richard

MPK: C23F 15/00

Značky: prostředek, usazenin, odstranění, korozních, potrubí, kovovém

Text:

...sodný převádí nerozpustný CaC 0 a vázané ve vodě nad povolenou mez. Nezmění se senzorické vlastnosti vody. Je bez barvy, pachu anemá žádnou nepříjemnou příchuť a ani nedráždí pokožku. Slabé roztoky hydroqenuhličitanu sodného mají.za přítomnosti C 02 ve vodě reakci neutrální až mírně alkalickou. Při koncentracích používaných k úpravě vody pro čištění má roztok na ocel inhibiční účinky. Voda dále potrubí nenapadá.Nový účinek vynálezu...

Zařízení na srážení hran, zejména v podélných drážkách závitů pohybových šroubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254891

Dátum: 15.02.1988

Autor: Pavlík Jaroslav

MPK: B23G 9/00

Značky: hrán, podélných, pohybových, drážkách, zařízení, šroubu, srážení, zejména, závitů

Text:

...válce lll, kde pístnice llgl jeho pístu je ukotvena ke konzole lll podélného suportu lg.Těleso hydraulického válce lll je opatřeno vedením lll s pohybovým šroubem lll opatřeným ručním kolem 1331. ve vedení lll je suvně uloženo těleso lg válce hydraulického šoupátka, 3 254891přičemž tyč 1351 tohoto šoupátka je na vyčnívajíoím konci opatřena třmenem 136, který má horní rameno opatřeno snímacím nosem 1362 tvořeným destičkou, jejíž...

Způsob řízení procesu válcování na poutní stolici a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254890

Dátum: 15.02.1988

Autori: Prnka Tasilo, Mildorf Jiří, Řápek Josef, Pačák Jan, Wiesner Hubert, Bembenek Zdeněk, Pišoft Václav

MPK: B21B 17/04

Značky: válcování, způsob, řízení, poutní, zařízení, provádění, stolici, procesu

Text:

...do optimálního - předepsaného stavu.Nový způsob měření, vyhodnocování a regulace využívá k tomu účelu vyvinuté strojní a elektronické zařízení, které umožňuje bezdrátový přenos měřených veličín i bezdrátový přenos elektrické energie při tom využívá vysílacího převodníku ve formě hybridního integrovaného ohvodu. Elektronické zařízení je zabudováno do válcovací stolice na třmenu válcovacího stojanu, na kleštinovém uzávěru pro upínání trnové...

Způsob odstraňování a rozpouštění titanu a titan obsahujících sloučenin z materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254889

Dátum: 15.02.1988

Autori: Suchá Anna, Diblík Jan

MPK: C01B 15/013

Značky: materiálů, titan, titanu, sloučenin, odstraňování, rozpouštění, obsahujících, způsob

Text:

...objemových dílů kyseliny fluorovodíkové,25 objemových dílů paroxídu vodíku a 25 objemových dílů vody.Reakce probíhá dle následujícího reakčního schématu Ti B 202 6 HF-łĺł- HZTiFG ZHZO H 2Probíhající chemický děj je silně exotermní, probíhá bez dodání energie, za běžných laboratorních teplot, okamžitě po styku titanu s reakční směsí. Rychlost od rozpuštění titanu záleží na síle jeho vrstvy. Je-li vedle titanu přítomen i titannitrid dochází...

Zařízení pro výrobu dřevěného uhlí suchou destilací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254888

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kos Jaroslav

MPK: C10B 47/00

Značky: dřevěného, uhlí, výrobu, destilaci, zařízení, suchou

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje řešení předmětu vynálezu zařízení pro výrobu dřevěného uhlí suchou destilací sestávající ze sklopné karbonizační pece a manipulační jednotky, kde výměnná karbonizační pec je upnuta V nosném držáku pece, který je uložen otočné ve směru vodorovné osy čepů na stojině pohonné jednotky a stojině držáku, přičemž sklopné střecha karbonizační pece je jedním svým koncem pomocí pákového převodu výkyvně ukotvena ke stojině...

Litina s vysokou odolností proti abrazi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254887

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šitnner Miroslav, Kufa František, Cieslar Oldřich

MPK: C22C 37/06

Značky: abrazi, odolností, proti, litina, vysokou

Text:

...studia primární krystalizace litin tohoto typu a vlivu termodynamické interakce mezi atomy legujících prvků na mechanismus této krystalizace i posuv výše zmíněného rozhraní. Legující prvky jednak příznivě ovlivňují nukleační proces litiny tím, že zvyšují disperzi jak matrice, tak i eutektických fází. a tím zmenšují její sklon ke křehkému lomu i zvyšují odolnost proti abrazi. Leqující prvky vytvářejí dále tvrdé karbidy, které...

Způsob stanovení pyrokatechinu ve vinylpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254886

Dátum: 15.02.1988

Autor: Černý Vratislav

MPK: G01N 27/48

Značky: způsob, stanovení, pyrokatechinu, vinylpyridinů

Text:

...stanovit jedometricky - retitrací přebytku 12 pomocí Na 2 S 203. Pro neselektivnost nelze tuto metodu použít při stanovení pyrokatechinu ve směsích. (Analytická příručka - zýka a kol. - SNTL 1974). Stannvení pyrokatechinu je možné také kombinací jodometrie a bromometrie s mmmxdmi instrumentálními metodami. Tato metnña ale není salektivní. (Analyst 1984, 109 (6.Tyto nedostatky odstraňuje způsob přímého voltametrického stanovení pyrokatechinu...

Způsob odstraňování škodlivin z horkých kouřových plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254885

Dátum: 15.02.1988

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: B01D 5/00

Značky: horkých, odstraňování, škodlivin, plynů, způsob, provádění, tohoto, způsobu, zařízení, kouřových

Text:

...Príklad možného řešení je znázorněn na obr. 1 schematícky řezem přes kanál plynů a přes jednu z funkčních jednotek zařízení, jež jsou na něm zabudovány. Kondenzační trouba je zasunuta do kanálu plynů. Na obr. 2 je stejné zařízení, avšak kondenzační trouba je z kanálu plynůZařízení je tvořeno soustavou kondenzačních trub l, vedených vedením g, axiálně posuvných s možností zasunutí do vnitřního prostoru kanálu Q plynů otvory A S nátrubky...

Způsob snižování a zvyšování tlaku u zásobníků kapalných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254884

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jirsa Jan

MPK: F17C 5/02

Značky: kapalných, plynů, tlaku, zvyšování, způsob, snižování, zásobníku

Text:

...uskladněný kapalný argon dodává přes výstupní armaturu § a hlavníatmosférický odpařovač 1 výstupním potrubím g do spotřební sítě. zásobník 3 se plní kapalným argonem z vnějšího zdroje za tlaku 0,2 MPa. Zásobník l je vyprázdněný s tlakem plynnéz pomocného odpařovače 3 a přímočinných requlačních armatur gg a gl. U zásobníku 3 regulační systém tvoří pomocný odpařovač ll a přímočinné regulační armatury lg a gâ. Je-li odběr kapalného argohu ze...

Analogová elektronická násobička

Načítavanie...

Číslo patentu: 254883

Dátum: 15.02.1988

Autor: Poláček Antonín

MPK: G01D 4/00, G01R 11/00, G01D 4/18...

Značky: analogová, elektronická, násobička

Text:

...s výstupom § 53 třetího operačního zesilovače gg a dále přes dvacátý odpor §§§ s kladným výstupom gg zesilovače §, který je současně přes sedmou diodu §§§ propojen s výstupom § 33 třetího operačniho zesilovače gg.Společný bod devatenáctého odporu 553 a ěesté diody 554 je propojen se záporným výstupem 53 zesilovače §.Analogový invertor Q z obr. 1 je V podrobném schématu podle obr. 2 tvořen čtvrtým operačním zesilovačem §g,Jjehož neinvertující...

Zařízení pro navíjení útkových cívek tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254882

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, tkacího, vlnitým, zařízení, navíjení, útkových, cívek, prošlupem

Text:

...cívku, prostředky pro převzetí útková cívky a její přidržení během navíjení atd., která však mohou pracovat na sobě nezávisle a pouze během provozu dostávají impuls k zahájení a ukončení navíjení, jak níže uvedeno. V daném příkladu jsou první a druhé navíjecí ústrojí lg a lg uspořádána svými rovnoběžnými osami otáčení ve vertikální rovině, která je stejně vzdálena jak od prvního přímého úseku §, tak 1 od druhého přímého úseku 6 oválné dráhy 3...

Dávkovač kapalin, zejména pro dávkování malých množství chemikálií ve vodárenství

Načítavanie...

Číslo patentu: 254881

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kohn Karel

MPK: G01F 13/00

Značky: malých, dávkování, množství, vodárenství, zejména, dávkovač, kapalin, chemikálií

Text:

...spočívá jedním svým koncem na dně vyrovnávací nádržky, odkud je vyveden do pružného ochranného krytu - hadičky. Dávkovací element se samonasávací schopností je tedy jedním svým koncem ponoŕen pod hladinou dávkované kapaliny ve vyrovnávací nádržce. Odtud je veden v pružném ochranném krytu - hadičce vně vyrovnávací nádržky. Hadička se samonasávacím elementem je ukončená výústí se závažím,které při plnění zásobníku dávkovače dávkovanou...

Elektrolyt pro vylučování slitiny nikl-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 254880

Dátum: 15.02.1988

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/56, C25D 3/12

Značky: nikl-grafit, vylučování, elektrolyt, slitiny

Text:

...látky nn vinylovo bázi, napříkladNejvýhndnújší ve vodě rozpustná nikelnatá sú je chlorid nikelnatý. Jeho vysoká rozpust~ nost u dobra vodivost umožňuje pracovat V Širokém rozmezi katodové proudové hustoty. S podobuným úspěchem je ale možné použít fluoroboritan nikelnatý nebo amidosulŕonát nikelnatý.Polymorní organické látky na vinylové bázi zlepšují rovnoměrnć rozložení grafitu veSložení eloktrolytu umožňuje pracovat V oblasti silných...

Těsnicí soustava vnitřního prostoru kruhového otočného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254879

Dátum: 15.02.1988

Autori: Marek Jiří, Zdráhal Zdeněk

MPK: B23Q 1/16

Značky: soustava, stolu, těsnicí, otočného, prostoru, kruhového, vnitřního

Text:

...v klinové drážce, vytvořené ve spodní straně přesazenéčásti otočného stolu na druhé straně od kruhového vybraní.Příkladné provedení těsnicí soustavy vnitřního prostoru kruhového otočného stolu podle vynálezu je schematicky znázorněno na priložených výkresech, kde na obr. 1 je celkové uspořádání v nárysném řezu a obr. 2 představuje detail uspořádání těsnicí manžety.Otočný stůl sestává mimo jiné z pevné části 7 a otočné desky l, ktorá je na svém...

Zařízení pro provádění absorpce a chemické nebo biochemické reakce v systému nízkotlaký plyn-kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254878

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kratochvíl Jan, Kaštánek František, Čermák Ján, Urbánek Bedřich

MPK: B01D 53/18, B01J 19/00

Značky: chemické, provádění, reakce, systému, biochemické, nízkotlaký, absorpce, zařízení, plyn-kapalina

Text:

...sekci vlnité trubky nebo poslednímu úseku seriově zapojených trubek.Výstupní element 3 je současně rozdělovačem fází po reakci. odvod plynu Ě může býtvýhodně napojen na sání łâ Venturiho trubice lg (obr. 4). Nutný podtlak pro sání plynuje tvořen nuceným tlačením proteklé kapaliny do Venturiho trubice. Kapalina se obvykle čerpá ze zásobníku lg, umístěného mezi výstupním elementem A a čerpadlem lg. Výstup z difuscrull Venturiho trubice łi...

Směs pro aktivní brusnou vrstvu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254877

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kučera Petr, Vychodil Miloslav

MPK: B24D 3/06

Značky: vrstvu, nástrojů, směs, aktivní, brusnou

Text:

...tvrdých brusných zrn a kovové vazby tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z 4 až 20 8 hmot. zrn diamantu nebo kubického nitridu boru, 20 až 60 hmot. kobaltu, 30 až 60 hmot. mědi a 2 až 8 3 hmot. cínu.Výhodou směsi podle tohoto vynálezu je podstatné snížení opotřebení brúsne vrstvy a zvýšení produktivity při procesu broušení. zkoušky provedené brusnými nástroji s nově navrhovanou kovovou vazbou při broušenĺ optického...

Patrový odlučovač a absorbér

Načítavanie...

Číslo patentu: 254876

Dátum: 15.02.1988

Autori: Stangl Daniel, Servus Stanislav, Pětioký Karel, Cvrk Zdeněk

MPK: B01D 47/00

Značky: odlučovač, patrový, absorbér

Text:

...různými druhy vypírací kapaliny, každý V samostatném vypíracím okruhu. K tomu, aby nemusely být zapojovány dva aparáty za sebou, je vhodné rozdělit spodní kalový díl aparátu svislým lapačem kapek tak, aby vypírací kapalina z Venturiho trubice byla zachycena a neprocházela do vypíracího okruhu patrového odlučovače a absorbéru.Příklady patrového odlučovače a absorbéru podle vynálezu jsou dále popsány a znázorněny na obr. 1. 2, 3 a 4.Podle...

Zařízení pro měření průtoku kapalin průtokoměrem s obíhající kuličkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254875

Dátum: 15.02.1988

Autori: Fiala Bořivoj, Klos Evžen, Makovec Vladislav, Pilčík Rostislav, Ambrůz Ludvík, Kubínek Roman, Cabák Ivan, Machů Alois

MPK: G01F 1/66, G01F 1/00

Značky: průtoku, průtokoměrem, měření, kuličkou, kapalin, zařízení, obíhající

Text:

...snímače. Naopak v případě průtoku vzduchu například Vzduchových bublin v kapalině se sice kulička otáčí, ale neplatí podmínka pro vznik světlovod~ ného efektu. Dopadající světelný tok způsobený rozptylem vyvolá ve fototranzistoru proud nižší, než je prahová hodnota proudu, nutná pro vznik impulsu.V konkrétním případě to tedy znamená, že například při průtoku uhlovodíku a obalu tělesa snímače z plexiskla, je index lomu uhlovodíku nl 1,55 a...

Optická soustava bezvignetačního objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254874

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pospíšil Ladislav, Hamerská Eva

MPK: A61B 6/00, G02B 13/14

Značky: bezvignetačního, objektivu, optická, soustava

Text:

...optický člen 51 je tvořen samostatnou bikonvexní čočkou 3 a samostatnou rozptylnou čtvrtou čočkou 3.V následujících tabulkách jsou uvedeny konstrukční parametry dvou příkladů optických soustav podle vynálezu a tyto parametry jsou přepočteny tak, že jejich ohnisková vzdálenostine ve 1) R 1 23,530 d 3 30 1 511 14 45 9 R 2 - 59,095 1 5 1 24 1 734 30 28 1 R 3 59,095 2 el 25,32 vzduch R 4 65,550 d 2 20 1 555 33 38 1 R 5 - 55,550...