Archív za 1988 rok

Strana 147

Dvoukladková baterie pro důlní sedačkové lanovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246809

Dátum: 01.03.1988

Autori: Polášek František, Zbooil Vladimír

MPK: B61B 12/02

Značky: důlní, sedačkově, dvoukladková, baterie, lanovky

Text:

...a bezpečnost provozu.- 3 246 809 Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení dvoukladkové baterie pro důlní sedačkové lanovky podle vynálezu kde obr. l představuje čelní pohled a obr. 2 boční pohled.Dvoukladková baterie pro důlní sedačkové lanovky sestává z kotevního úchytu Š, tvořeného svorníkovým šroubem s příložkou a dělenou objímkou, upevněného k chodbové výztuži 1. V dělené objímce kotevního úchytu Q...

Upínka pro spojení formy s podložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246808

Dátum: 01.03.1988

Autor: Petrášek Josef

MPK: B28B 7/26

Značky: spojení, podložkou, formy, upínka

Text:

...opotřebení, ke kterému může dojít i v případě, že nejsou použity jako např. při vibraci. Další výhodou je jejich konstrukční a investiční nenáročnost současně s~tím, že ke spojeni není potřeba žádných mechanických pomůcekNa připojeném výkresu je znázorněne upínka při sepnutí formy s podložkou, kde obr. 1 představuje úpinku v nárysu a obr. 2 v bokorysu.Úpínka sestává z tělesa ł s trnem 3 a přítlečného zařízení, tvořeného uzavírací pékou Í s...

Zařízení k likvidaci zplodin z karbonizační pece pro výrobu uhlíkových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 246807

Dátum: 01.03.1988

Autori: Doležílek Bohumil, Kment Fedor, Vojta Lubomír

MPK: B01D 57/00

Značky: karbonizační, vláken, uhlíkových, výrobu, zařízení, zplodin, likvidaci

Text:

...odstraňuje zařízení k likvidaci zplodin z karbonizační pece pro výrobu uhlíkových vláken podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z trysky připojené na vstupní koncovku karbonizační pece, umístěné ve vyhřívané zoně, nad ní upraveným kruhovým hořákem a dále výměníkem tepla s přívodem tlakového vzduchu, spojeným s tryskou přívodní trubioí.Zařízení podle výnálezu je jednoduché a spolehlivé a umožňuje nejkratěí cestu zplodin...

Zapojení pro vyhřátí termostatu na provozní teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246806

Dátum: 01.03.1988

Autor: Fišar Jaroslav

MPK: G05B 11/16, G05D 23/275

Značky: termostatu, zapojení, teplotu, provozní, vyhřátí

Text:

...relé §gg přípojená přes přepínscí kontakt ggł prvního relé §g 1, K níekovýkonovému zdroji Q je dále parelelně připojeno třetí relé §g§, která je připojeno jednak přes přepínscí kontakt ggł prvního rolí §głesoučasně přes svůj přídržný kontakt 1 g 3. íPo zapnutí sítového spínače § proteče proud ze sířovćho zdroje přes druhý kontakt g 1 g třetího relé §g 1 předtúpěcín odporen gp, přičemž epineč §g pro připojení nízkovýkonovćho zdroje g,...

Přisávací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 246805

Dátum: 01.03.1988

Autori: Zenáhlík Jioí, Odda Bohumil

MPK: F16K 15/06

Značky: přisávací, ventil

Text:

...radiálně-axiálním vtokem, nová konstrukce umožňuje použít menší počet děr o větším průměru, zkracuje se podstatně stavební délka ventilu. Nové provedení ventilu umožňuje použít kuželku s poměrně velkou plochou talíře, což s vhodně dimenzovanou pružinou zvyšuje citlivost celého zařízení.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, představujícím osový řez přisávacím ventilem s uplatněným vynálezem....

Výstupní hrdlo turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246804

Dátum: 01.03.1988

Autori: Fribert Miroslav, Matoušková Dagmar

MPK: F01D 9/00

Značky: výstupní, turbiny, hrdlo

Text:

...lepší objasnění je příklad provedení výstupního hrdla podle vynálezu naznačen na přiložených obr. 1 až 4. Na obr. 1 je hlavní řez výstupním hrdlom, na obr. 2 je řez tímto hrdlem rovive vstupu do axiálně uspořádané dýzyg~na obr 3 a 4 jsou naznačeny ve zvětšeném měřítku řezy usměrňovacími lopatkamísrůzného pro~ vedení a na obr. 5 jiné provedení usměrňovací mříže. VNe obr. 1 je příklad provedení hrdla podle vynálezu znázorněn v hlavním...

Boční chladič pro velké točivé stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246803

Dátum: 01.03.1988

Autor: Scbotka Zdenik

MPK: H02K 9/16, H02K 9/18

Značky: velké, točivé, boční, stroje, chladič

Text:

...na své vnější straně opatřen přívodem a vývodem pro chladící kapalinu.Výhodou vynàlezem navrhoyaného bočního chladiče je podstatné zmenšení půdorysnêho rozměru stroje, dojde rovněž ke snížení spotřeby ocel a to zejména na postranicích stroje, na nichž už nejsou umístěny kapalinovê chladiče vzduchu.Na přípojenêm výkresu je na obr. 1 zjednodušený příklad provedení bočního chladiče podle vynàlezu a na obr. 2 je pro lepší názornost uvedeno...

Způsob stanovení vlhkosti materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246802

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kasík Pavel

MPK: G01N 23/02

Značky: vlhkosti, způsob, stanovení, materiálů

Text:

...to väą dosud jediný použitelný způsob.Uvedený nodostątky jpou odstranäny ú způsobu stanovení-vlhkostise prozařuje jednok ryohlými neutrony, jednak fotony gama agměři se hustota toku ryohlýohlneutronů prošiýoh měřenou látąou-a součąsn 6 se.měříbuototą toku gama fotoną proälýoh měřenou látkou d, úbytku hustot toků obou zâření průohodem měřené látky se určíPředmätný způsob umožnuje měření vlhkosti přímo na dopravnim pdoe bez předběžnýoh úprav...

Reduktor tlaku tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246801

Dátum: 01.03.1988

Autor: Forejt Antonín

MPK: G05D 16/06

Značky: reduktor, tekutin, tlaku

Text:

...prüchozím otvorem 1, který prochâzí středem první membršny §, uložené mezi dvema tal Iří. a. upevnené v první komoře reduktoru, přieeme první membrína i rozdeluje první komoru na dve eísti. U znâzorneněho provedení v prostoru nad první membrânou j, to je za první me 1 nbrânou 5 ve smeru postupu redukovaněho media, je venti 13 opatřen prueinkouiopírající se z vnejeí strany o dno druhe komory, ktere soueasne uzavírí první komoru reduktoru. Dnem...

Nosič sondy ultrazvukového defektoskopického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245998

Dátum: 01.03.1988

Autor: Rusina Viktor

MPK: G01N 29/04

Značky: sondy, ultrazvukového, nosič, defektoskopického, zařízení

Text:

...je spolehlivý a přesný pozuv ultrazvuková hlavice a snížené tření v závitech pohybového ěnonbn azatico. Zařízení je přitom výrobné jednoduché, vyžaduje. minimální údržbu s je vhodné pro použití krokových motor-ú řízených mikropočítačem. Oproti dosud známým zařízením se několikanásobně pnodlouží životnost, a. to při podstatné nižších pořizovacích nákladech.Pifíklad provedení zařízení podle vynálezu je schemsticlq znázornän na příložmem...

Způsob určování pole deformací na povrchu plochých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245997

Dátum: 01.03.1988

Autori: Tesák Emil, Janak Rudolf, Tesák Jozef

MPK: G01N 19/08

Značky: plochých, součástí, určování, povrchu, deformací, způsob

Text:

...a tím i sledování přechodových dějů. Vhodnou volbou rozteče generovaná analyzační mřížky, případně jejím pootočením o libovolný úhel je možné zpřeenit měření. Počítač provádí výpočet v reálném čase,může však rovněž uchovávat data pro pozdější analýzu a umožňuje 1 získání grafické informace.Příklad uspořádání měřícího pracovíšte je pro určovaní pole ieformací na povrchu plochých součástí podle vynálezu blokově znázorněno na přiloženém...

Zařízení pro zjišťování abrazivních vlastností hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245996

Dátum: 01.03.1988

Autor: Janoška Milan

MPK: G01N 33/24

Značky: hornín, zařízení, vlastností, abrazivních, zjišťování

Text:

...Ložískem, na které dosedá stěžejiĺpřítlačná páka, vzepřená opěrným Ložískem upevněným na jejím kratším ramenu o vrchní Ltžínu a zatížená závažím uspořádaným na jejím delším ramenuVýměnu zkušebních nástrojů upnutých v nástrojovém sklíčídLe usnadnuje zvedací vačka se zvedací pákou, uspořádanâ pod nosným kotoučem upevněným na svíslém hnacím hřídeLíVýhodou zařízení podle vynálezu je zajíštění konstantního přítlaku na zkušební nástroj po celou...

Servisní a diagnostický obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 245995

Dátum: 01.03.1988

Autori: Rendko Tibor, Š?oveík Imrich

MPK: H03K 19/003

Značky: diagnostický, obvod, servisní

Text:

...i blokovací svorka Lg posuvnćho registru a první vstupní svorka vstupního hradla §. Jeho výstupní svorka § 1 tvoří druhou vstupní svorku gg celého obvodu, k níž Je připojenn í vstupní svorka vstupního hradla §§. Jeho výstupní svorka 8 § ,je připojena ke vstupní svorce 12,registru 1 nodu a ke vstupní svorce L 1 posuvněho registru 1. Druhá vstupní svorka výstupního hradla Q je spojena s výstupní svorkou §i nulttplexoru Q, jehož adresové...

Zařízení na měření plochých kruhových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245994

Dátum: 01.03.1988

Autor: Mistrík Edmund Juraj

MPK: B07B 13/04

Značky: kruhových, měření, předmětů, plochých, zařízení

Text:

...jednotka g. V horní částí stojanu l je elektromagnetický vibrační zásobník Q. Zařízení na vlastní měřicí ústrojí vytvořeně ze dvou plodhých kotouěů lg, lb, které jsouvuložené osou vodorovné na otáčející se hřídeli § a vzájemné .vůči sobě ustaveně podložkou b a staženć matieí 1. Kotouče lb.jlb jsou opatřeny měřícími mezikruhovými ploškamí bb, gb s oboustrannými náběhy g. Mezi kotouči lb, lb je umístěna vodioí lišuułhorní lgb, vodicí...

Elektrochemický detektor pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 245993

Dátum: 01.03.1988

Autori: Baráni Vladimír, Mancovie Milan, Ochodnický Vladimír

MPK: G01N 30/64

Značky: detektor, kapalinovou, chromatografii, elektrochemický

Text:

...diodoua regulačním potenoiometrem ve zpětně vazbě,připojen zdroj napětí a výstup integračníno zesilovače je přiveden na vstup spínacího trenzistoru s vinutím relé, zapojeným mezi kolektor e zdroj napájeoíňo napětí. Vč Na připojenézzxjvýkruuj je znázorněn realizovaný příklad detektoru.Ke sčítacímu zesilovačig, který má v záporné zpětné vazbě zapojen zesilovač 5, s vysokým vstupnímiodporem, je pomocí kontaktu 1 relé Jj připojen buč zdroj...

Snímač otáček protiskluzové a protismykové ochrany vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245992

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bobryšev Oleg Vasiljevie

MPK: G01P 1/02, B60T 8/00

Značky: protiskluzové, vozidel, otáček, snímač, protismykové, ochrany

Text:

...a vnitřních elektrických obvodů lll, kde elektrické obvody lll snímací kostky lpracují například na elektromagnetickém nebo fotoelektrickém principu a první, druhá, třetí svorka elektrickéhopřipojení g§, igg, llg je realizována mezi maticemi. Snímač otáček dále seatává z kovové destičky g obdélníkového tvaru s prvním, druhým, třetím a čtvrtým vnitřním kruhovým otvorem ggł,g 9 g, ggg, ggg. S prvním, druhým, třetímčtvrtýmvnějším kruhovým...

Samočinné regulační ústrojí pro zabezpečení konstantního přítlaku sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245991

Dátum: 01.03.1988

Autori: Mininko Leonid Petrovic, Ivanova Lidija Michajlovna

MPK: B60L 5/00

Značky: sběrače, ústrojí, elektrických, konstantního, prítlaku, proudu, vozidel, samočinně, zabezpečení, regulační

Text:

...se proto valí na podpěrných plochách 2 směrem nahoru, přičemž tah pneumatického pohonného ústrojí lg je zachycen prostřednictvím trojdílné vidlice lg,pevně spojené s hřídelem í na podpěrných plochách g. Ozubenékolečko § pevné nasazené na jehlovém ložisku Ž uspořádaném na hřídeli Q, se přitom natáčí doleva, takže příslušně zvedá do vyšší polohy hřídel i, nebot zuby ozubeného kolečka Q jsou V záběru s ozubeným hřebenem 1. Při klesání pantografu...

Ruční frézka pro vytváření fixační brázdy v spongióze kosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245990

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kljatis Lev Matusovie, Ošer Michail Iljie

MPK: A61B 17/16

Značky: kosti, vytváření, brázdy, spongióze, frézka, ruční, fixační

Text:

...fixační brázdy v spongiőze kosti podle vynálezu, jejíž podstatou je takové vytvoření, že mezi apodní a vrchní destičky, vzáJemně spojené třemi čepy, prodlouženými v hroty, je upevněna tvarová fréza na hřídeli. Na hřídeli je upevněno vodítko a odnímatelným přítlačným držákem. Konec hřídele je upraven v rukojet.Ruční frázku podle vynálezu je možno použít při cílenémvyhloubení fixační brázdy v spongiőze při zachování zevní ivnitřní...

Dezén pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245988

Dátum: 01.03.1988

Autor: Stösser Walter

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, pneumatiky

Text:

...Tyto přepony jsou ve střední oblasti běhounu skloněny~k obvodové ose pod úhlem 05 od 0 ° do 909 a v okrajových ramen ních oblastech běhounu jsou přepony skloąěny k oqvodové ose pod úhlem /3 od o° do 90 °, přičemž trojůhelníky jedné řady majís trojuhelníkovými fíguramí sousedních řad společené nebo rovnoběžné odvěsny. Jednotlivé řady jsou tvořeny rovnoramennýmitľ 0 áÚh 91 nĺkY~Jednotlivé sousedící přepony a odvěsny vytvářàjĺ p drážky.- 2 4 ....

Úchyt zubu na věnci turasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245987

Dátum: 01.03.1988

Autor: Oertmann Peter

MPK: B62D 55/12

Značky: turasu, věnci, úchyt

Text:

...z nichž první plocha je upravena na boku věnce turasu a druhá plocha na čele zubu, přičemž zub je uložen v drážce upravené axiálně na vnějším obvodu věnce turasu.Výhodou tohoto řešení úchytu je jeho konstrukční i výrobní jednoduohost daná tím, že zub je jednoduchého v podstatě hranolového tvaru a bez průchczích otvorů a k jeho upevnění resp. uvolnění je třeba utáhnout resp. uvolnit jeden svorník. Příklad pro~ vedení úchytu podle vynálezu...

Panel s přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 245986

Dátum: 01.03.1988

Autori: Grüner Hans-jürgen, Mencke Helmut

MPK: B6OK 37/00

Značky: přístroji, panel

Text:

...se zamezí zrcadlení interiéru vozidla až na nepatrný«kulovitý vrchol krycího skla. Zamezení zrcadlení parabolickým vytvarováním je vhodné použitelná i pro eeríovou výrobu, nebot nevyžaduje dalších přídavných zařízení a je též ekonomicky nenáročné.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení panelu s příetroji, kde je panel s kruhovým příetrojem znázorněn v řezu.Panel l e příetroji g má vytvořeno zapuštění 1 po obvodu přístroje g....

Spojení kapilár u přístroje pro izotachoforézu se spojenými kolonami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245985

Dátum: 01.03.1988

Autori: Korostil Anatolij Pavlovie, Kralja Vasilij Dmitrijevie, Potapov Jurij Semjonovie

MPK: G01N 27/26

Značky: kolonami, prístroje, spojenými, kapilár, spojení, izotachoforézu

Text:

...dosedá do sedla nádoby, ve kterém je uložena polopropustná membrána opatřená otvorem s průměremshod~ ným s vnitřním průměrem druhé kapiláry.Vynález podstatným způsobem zjednodušuje stavbu přístroje,vytváří podmínky pro příme spojovéní funkčních sestav s malou možností tvorby a zachycování vzduchových bublin. Řešení podle vynálezu také značné zjednodušuje příprevnou manipulaci, poněvadž zkracuje proplach systému kapilár. Proplach se nyní...

Tenzometrický měřič kroutícího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245984

Dátum: 01.03.1988

Autori: Heeg Werner, Petrov Jurij Nikolajevie, Rochhausen Dieter

MPK: G01L 1/22, G01L 3/00

Značky: momentu, tenzometrický, krouticího, měřič

Text:

...ig, kompenzačního nosníčku il, kroužků zg, kertáčů §Qe vyhodnocovací jednotky QQ. Hnací část lg je nehoře upravena do tvaru hnacího hřídele ll a zespodu je opatřena dutínou lg, v níž je umístěno pomocné ložisko ji e hlavní ložiska gg. Obě ložiska ąg, 31 jsou uložena na výstupním hřídeli gl unášené části gg. Unášená část gg je tvořene posuvným kotoučem gg, který je prostřednictvím stevěcího šroubu gg upnut v drážce 2 , vytvorené na...

Uzávěr plnicího hrdla palivové nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 245983

Dátum: 01.03.1988

Autor: Schubert Manfred

MPK: B60K 15/02

Značky: hrdla, plnicího, palivové, uzáver, nádrže

Text:

...víčkuj, je válcove těleso ł uzávěru opatřeno radiálním otvorem łg válcového,obdélníkového nebo jiného obdobného tvaru, ve kterém jsou suvně uloženy dvě západky 1, rozpínané pružinou i radiálně vně a dále je před čelní plochou této koncové části válcevého tělesa ł situováne těsnicí deetičkou Q přitlačována v axíálním směru pružinami 2 na těsněnou plochu łł, tvořenou vnitřním oeezením na plnícím hrdle 1 palivové nádrže. Těsnicí destičkg Q je...

Podvozková pružicí a tlumicí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245982

Dátum: 01.03.1988

Autor: Lötzsch Peter

MPK: B60G 17/10, F16F 9/00

Značky: tlumící, pružicí, podvozková, jednotka

Text:

...změnou tuhosti u různých náprav lze potlačit klonění vozid~ la kolem příčné osy při akcelereci a brzdění a vyloučit nebezpečné rozhoupání následuje-li brzdění vzápětí po akceleraci. Změnou~ tuhosti závěsů na různé straně téže nápravy pak lze zmenšít naklánění vozidla ze zatáčky a tím Zvýšit stabilitu a bezpečnost pro~Možnost elektricky řízeného tlumení nebo odpružení s tlumením lze s výhodou využít i v jiných úvodem zmíněných...

Zapojení generátoru zapínacích impulsů tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245981

Dátum: 01.03.1988

Autori: Tietze Rainer, Lehmann Jürgen, Brethauer Kurt

MPK: H03K 3/02

Značky: zapojení, generátoru, tyristorů, zapínacích, impulsů

Text:

...impulsů tyristorů v blokovém schéma.zapojení genorátoru l zapínocích impulsů tyristorů je složonoze tří obvodů 1 , 1 , 5 filtroce o tvarování, obvodu § synchronizační logiky, gonerátoru 1 pilového signálu, srovnávacího obvodu § a obvodu Q tvorby zapínacích impulsů.První vstupní svorka ll gonerátoru l zapínacích impulsů tyristorů je.spoJeno se vstupom 1 prvního obvodu 1 filtrace a tvarování.Jeho výstup g je pojen s prvním vstupom g obvodu 6...

Přepínač přídavných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245980

Dátum: 01.03.1988

Autor: Garbe Siegfried

MPK: H03K 19/092

Značky: přepínač, přídavných, zařízení

Text:

...připojena k prvníau vstupu Q logiky Q. Odbočka § 11 výstupu§l druhé paměti § Je připojena k druhému vstupu § 1 logiky Q. Výstup 13 prvního počítače l je připojen k první paměti 1. Výstup gg druhého počítače 2 je připojen k druhé paměti §. K první paměti 1 Je připojen vodič 12 pre indikaci napětí prvního počítače L. K druhá paměti § Je připejen vodič gg pro indikaci napětí druhého počítače g. lezi sběrnicí 11 prvního počítača 1 a sběrnicí 2 L...

Seřezávací rošt pro odstraňování nálepů na vydutých skluzových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245979

Dátum: 01.03.1988

Autor: Ludwig Volker

MPK: E02F 7/06, B65G 45/00

Značky: nálepů, plochách, seřezávací, odstraňování, skluzových, vydutých, rošt

Text:

...roštu že oddělením seřezávacích lištzorněna část je ustaven na vyduté skluzové ploše ll, Seřezávecí rošt lg ve vedení 13, a je napojen na po opatřené otěrovými plechy li, hybové ústrojí lg. Seřezávací rošt lg sestává ze základní části lgl roštu, kteráje tvořeno dvěma podélnými nosníky lgll spojenými příčníkemlgLg. Mezi oběma podélnými nosníky lgll jsou ustaveny výměnné seřezávací lišty lgg tvaru podle vyduté skluzové plochy a jsou svými konci...

Zaříezní pro seřezávání nálepů na vydutých skluzových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245978

Dátum: 01.03.1988

Autor: Finke Jens

MPK: E02F 7/06, B65G 45/00

Značky: plochách, skluzových, seřezávání, vydutých, zaříezní, nálepů

Text:

...břity eeřozávacího roštu a prudký nárůet pohybevých odporů. zařízení podle vynález je unäněno použití méně výkonného pohybového ústrojí.la výkreeu.je v příklednén provedení achématicky znázorněn předmlt vynálezu, kde na obr. 1 je činí pohled na vydutou skle. eovou plochu ee eeřeuávacímrošten ve vedení e dvěma pohybovýni úetrojíní, propojenými příčníken, na obr. 2 je půdorye 3 obr. 1,na obr. 5 je řez rovinou A-A x obr. 2 a znázorňuje uchycení...

Otočná přípojka pro kapalinová trubková nebo hadicová vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245977

Dátum: 01.03.1988

Autor: Grunert Fritz

MPK: F16L 37/10

Značky: přípojka, vedení, kapalinová, trubková, otočná, hadicová

Text:

...exiální valívé ložisko,o které se osově opírá kroužek, nasazený na hrdle a zajíštěnýľpojistkou.Výhoda uspořádání otočné koncovky podle vynálezu spočíváv tom, že umožňuje protočení trubkového nebo hadicového vedení i za.plně axíálně působícího tlaku kapaliny. Valivé uložení hrdla i v axiálním ložiaku zaručuje ještě vyšší žívotnost funkčních ploch, zejména pak těsnících kroužků. Další výhodou tohoto uspořádání je malý zastavovaćí rozměr při...

Komora ultratermostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245976

Dátum: 01.03.1988

Autori: Drevs Klaus, Schewe Peter, Helms Jürgen, Kastner Günter

MPK: F28F 9/02

Značky: ultratermostatu, komora

Text:

...podstata spočívá v tom, že komora sestává z víka, víka e průchodkou pro spojovací kabel a pláště, který je obklopen tepelnou izolací s topným prvkem,.přičemž prostor komory s nosnou doskou a elektronickými součástkami je vyplněn práškovým nebo granulovaným dielektrickým materiálem.vyplněním dutiny komory práškovým dielektrickým materiálem podle vynálezu se získá výhoda vysoce rozměrného rozložení teploty v celém pracovnim prostoru komory....

Způsob tlumení přenosu mechanických účinků , zejména sil přenášených z kol vozidla na jeho karoserii a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245975

Dátum: 01.03.1988

Autor: Franke Bernd

MPK: B60G 17/10, FMF9 0/

Značky: karoserií, provádění, zařízení, způsobu, způsob, tohoto, zejména, mechanických, vozidla, účinků, tlumení, přenášených, přenosu

Text:

...odpor napojený na výstup tohoto převodníku, podle vynálezu. Jehopodstata spočívá V tom, že v tělese hydraulického odporu je vytvořena dutina pro průtok kapaliny a toto těleso je alespoň zčásti zhotoveno z nemagnetického materiálu a umístěno v megnetickém poli elektromagnetu, jehož vinutí je připojeno na přívody řídícího elektrického signálu a dutina v tělese leží mezi pólovými nástavci elektrommgnetu, přičemž kapalina obsahuje zejména...

Způsob výroby konstrukčního tepelně izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245974

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kort Adolf-friedrich

MPK: B28B 1/30, E04B 1/94

Značky: materiálů, tepelně, izolačního, konstrukčního, způsob, výroby

Text:

...bez mimořádných nároků na zařízení a při minimálni energetické náročnosti vlastni výroby.Příkladné provedení způsobu výroby konstrukčního materiálu vychází z 27 hmot. křemičitohlinité moučky s vysokým obsahem kysličniku křemičitého a hlinitého, která dále obsahuje kysličník titanu a železa, kde podstatné složky zrnitosti této moučky jsou v rozsahu do 0,3 mm. K této moučce se přidá-ž vá 25 hmot. sklářského křemičitého pisku s...

Zapojení pro korekci znaků na výstupu dekodéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245973

Dátum: 01.03.1988

Autor: Hahlbeck Eckhard

MPK: H03M 13/00

Značky: dekodéru, zapojení, znaků, korekcí, výstupu

Text:

...čítače,na jehož první vstupje připojen výstup druhého logickáho hradla, zatímnov na nulovací vstup čítsče je připojen výstup obvodu synchronizačních impulsů.Vyšší účinekzapojení podle vynálezu proti dosud známým zapojením je spatřován v zajištění přenosu správně kődovaných znaků, zatímco chybné znaky způsobené výpadkem signálu na vstupu dekodáru MCMI nebo CMI jsou potlačeny.Zapojení podle vynálezu bude dále popsáno se zřetelem k při,pojenému...

Převodník šířkově modulovaného signálu na napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245972

Dátum: 01.03.1988

Autor: Mai Bernd

MPK: H03K 7/08

Značky: signálu, převodník, modulovaného, napětí, šířkově

Text:

...je příveden na nulovací vstup íntegrátoru Ž, přičemž výstup spínače § reagujícího na odcházející hranu pulsu je příveden na řídící vstup analogové paměti Ze Vstupní pulsy jsou přivedeny na tvarovač ł pulsů a z jeho výu stupu na převodník frekvence-napětí g, řídící vstup analogověho spínače Q, vstup spínače 5 reagujícího na nástupní hranu pulsu e vstup spínače Š reagujícího na odcházející hranu pulsu. Výstupní napětí převodníku...

Zařízení pro tažení profilové oceli za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 245971

Dátum: 01.03.1988

Autori: Specht Peter, Straube Gerd, Viehweger Hermann, Weiss Karl

MPK: B21C 1/04

Značky: studena, profilové, tažení, oceli, zařízení

Text:

...předkalibro vanému taženému profilu.245 971 Zařízěnímdle vynálezu je umožněnoqpažení profilové čtyřhran né, šestihranné a jiné oceli za studená z výchozího materiálukrúhového prüřézu. využitím zařízení se odstraní potíže spojenése zàjišřováním výchozíhozprofilovćho materiálu válcovaného za tepla, pnížírse náklady při výrobě profilové oceli. využitím válečkovéhoprüvlaku, ve kterém se průřez tažąného materiálu redukuje minimálnězd dvou...

Zapojení obvodu výběru a indikace poruchy napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245970

Dátum: 01.03.1988

Autori: Seddig Michael, Piltz Gert

MPK: H02H 7/10

Značky: indikace, poruchy, napájecího, napětí, výběru, obvodů, zapojení

Text:

...hradlovací obvody, gpínací tranzietory ovládajícítyristory a světelné diody. Výstup řídí vlastní ovládání zapínání stabilizovsného zdroje.Naje schéma zapojení obvodu poďte vynálezu. Vstupy Q jsou připojeny přes tvarovací invertory 2 na jedny vstupy hradel g. Druhé vstupy hredel g jsou připojeny k výstupu 922. Výstupy hrsdel g jsou připojeny k přísluäným vstupům součtového obvodu S s tranzístorů gł, Zg, E 1, E 1. výstup součtového obvodu S Je...

Mechanismus automatického ovládání zadního čela kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245969

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kühne Wulf, Hellinger Jürgen, Holze Dietrich

MPK: B62D 33/08, B65D 55/00

Značky: mechanismus, zadního, automatického, čela, kontejneru, ovládání

Text:

...na nosič do třmenů lg přídevného zařízení 11, kterým musí být nosič kontejnerů vybaven. Přídavné konstrukce 11 je pevně spo 7 jena s rámom vozidla a je s výhodou využite pro upevnění b 1 at~ níků lg. A vPři zdvihání~sklopného rámu nosiče g se táhla 5 zaklesnou do třmenů lg a zadní čelo 1 se postupně otvírá. Zároveň táhla 5.přestávají být v kontaktu s~pérovými přidržovači Q. Po spuštění sklopného rámu nosiče g se táhle opět dostanou...

Hlídač činnosti čidla pojistky plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 245968

Dátum: 01.03.1988

Autor: Harbeck Wolfgang

MPK: F23D 14/20

Značky: činnosti, čidla, plamene, pojistky, hlídač

Text:

...Teplo se obtížně odvádí a tím se komplikuje konstrukce spalovací komory. Umíetění přímo ve spalovací komoře naráží na obtíže při změnách výkonu kdy se mění proudění ve spalovacím pro~ storu a čidlo nemusí být v plameni. . Uvedené nedostatky odstraňuje hlídač činnosti čidla pojistky plemene, umístěného ve směšovači hlavního hořáku, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k tomuto směšovači hlavního hořáku je připojen pomocný...

Příchytka pro přidržování kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245967

Dátum: 01.03.1988

Autor: Lehmann Sabine

MPK: H02G 3/26

Značky: kabelů, príchytka, přidržování

Text:

...proti stávajícímu stavu technicky spočíva v tomřääoskytuje prakticky neomezené možnosti různých variant kabeláže bez předchozího speciňlního konstrukčního zpracování. Vhodnou volbou rozměrů příchytek lze pokrýt celou škálu rozměrů kabelů pro dané zařízení.Při jejich montáži není zapotřebí pomocných nástrojů. Uvedená vlastnosti znenenají snadnou edapteoi podnínkán jednotlivých akcí, což je nevýhodné zejnéna u etavebnicovä řeäených zařízení...