Archív za 1988 rok

Strana 146

Skluz k vulkanizačnímu lisu nebo stabilizátoru plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 246849

Dátum: 01.03.1988

Autori: Dubský Ota, Matijka Karel, Dušek Jan, Hejl Lubomír, Žížek František, Kurka Jioí

MPK: B29C 35/02

Značky: vulkanizačnímu, pneumatik, stabilizátoru, skluz, plastů

Text:

...výrobních nákladů e ke zvýšení spolehlívostí skluzu. Čepy válečků jsou upevněny stavěcími ěrouby s hroty v otvorech vytvořených v bočnicích rámu skluzu, což příspívá ke snadné vyměnitelností válečků. Dalšího usnadnění výměny válečkü se dosahuje radíálnímí°otvonx vytvořenýmí ve vyčnívegící částí čepů válečků.246 849 Na výkresu je na obr. 1 naânačen v bokorysu a na obr. 2 v půdoryau príklad provedení skluzu k vulkanizačnímu lísu nebo...

Zařízení na odmašťování svazků trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246848

Dátum: 01.03.1988

Autor: Mundl Jioí

MPK: C23G 5/04

Značky: odmašťování, trubek, zařízení, svazků

Text:

...nálezu je, že zajíštuje dokonalý styk odmaštovacího média e povrchem trubek, takže získané trubky jsou zbaveny všechnečístot a mastnot jak z vnějšíhą tak z vnítřního povrchu. Změnou polohy kontejneru, docílenou pootočením kol jeho podélné oąy, dochází k uvolnění nečistot z ploch, které byly odmešřovacímu médiu nepřístupny. Docílílo se úspory zastavěné výrobní plochy. Zařízení podle vynálezu je v příklaâném provedení znázor něno na připojeném...

Dřevěný lamelový fóliový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246847

Dátum: 01.03.1988

Autori: Cveeek Josef, Fukal Petr

MPK: A01G 9/16

Značky: fóliový, lamelový, dřevěný

Text:

...lamelového főliového krytu pqgle vynálezu je zndêdnän na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje- 3 246 847 boční pohled na vnitřní klenbovou lamelu, na obr. 2 je boční pohled na opěrnou klenbovou lamelu, na obr. 3 je boční pohled na vnitřní podólnou lamelu na obr. 4 je boční pohled na krajní podélnou lamelu, na obr. 5 je princip vzájomného prostorového uspořádání uzlu lanel, ktorý je na obr. 6 znázorněn v řezu, na obr. 7 je půdorysnó schéma...

Zapojení kompresorového soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246846

Dátum: 01.03.1988

Autor: Plischke Vratislav

MPK: F17D 1/04

Značky: zapojení, soustrojí, kompresorového

Text:

...mezi výstupní potrubí proudových kompresorů a sací potrubí čerpacích kompresorů se dosáhne většího tlakového spádu než činí poměr stlačení čerpacích kompresorů. Aktivní uskladňovací objem podzemního zásobníku se zvětšíL Obtoková potrubí, jimiž lze odpojit z činnosti filtry a chladiče, umožňují tepelnou regulaci pracovního režimu kompresorů a tím zlepšení termodynamického procesu komprese. Vyrovnávací tlakový kolektor zajišřuje konformní...

Zařízení pro výškové přestavování silového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246845

Dátum: 01.03.1988

Autor: Thiel Jioí

MPK: F15B 9/02

Značky: zařízení, přestavování, silového, válce, výškově

Text:

...obr. 2 sviąlý osový řez válcem a přestavným úetrojím v místě A-A z obr. l obr. 3 řez válcem a přestavným ústrojím při přestavování a odlehčeném břemeni. přičemž šípkami je v obr. 2 a obr. 3 znázorněnpřívod tlakového vzduchu do válce obr. 4 a obr. 5 pohled na dvě rüzná provedení vymezovací deetičky. Noený rám l je opatřen výřezem g, v jehož dnu je Vytvořeno zahloubení 1, do něhož je výstupkem A uložena vymezovací deetička 5. Závěsný čep je...

Způsob výroby pasivační vrstvy na povrchu vysokonapěťových přechodů PN

Načítavanie...

Číslo patentu: 246844

Dátum: 01.03.1988

Autori: Ma?átko Jan, Marek Oldoich, Marek Petr, Hajíeek Odon

MPK: H01L 21/31

Značky: způsob, pasivační, vysokonapěťových, přechodu, vrstvy, výroby, povrchu

Text:

...spočívá v tom, že vrstva suspenze pasivačního skla na povrchu vysokonapětových přechodů PN se vysuší, potonse v definovanéatmoeféře zahřeje pulsním zdrojem záření, tveřeným laserem 002.neodymovým laserem AG neboenonovou výbojkou na teplotu 600 až 900 ° C, přičemž doba trváni pulsu je kratší než 150 41 s, rozsah energie dodané v pulsu je 5 až 50 J/omg a vlnová délka zéřeni je maximálně 104 mm.Výhoda způsobu výroby pesívačni vrstvy podle...

Způsob zakončení pleteného punčochového polotovaru na okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 246843

Dátum: 01.03.1988

Autor: Králíeek Jaroslav

MPK: D04B 9/56

Značky: stroji, pleteného, polotovarů, pletacím, punčochového, okrouhlém, zakončení, způsob

Text:

...mit. zechycená při ehezováni polotoveru z Jehel, ve bezporuchovóu vyhozeni upleteneho polotoveru z odtehovecího zařízení. čin se podstatne eniži epolehllvoet funkce tohoto zařízení při pletenl nàeledujiclho polotovaru. Popeané souetředěni dvou operací nože ve svých dúeledcich přlvodlt 1 připednou hevarii pleteciho strojeK odetrenüni uvedených nevýhod. ke zvýšení účinnosti pleteclho stroje e zároveň k zabezpečení výroby platených punčo 2 243...

Způsob skladování palivových kazet jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246842

Dátum: 01.03.1988

Autor: Vymazalová Zdena

MPK: G21C 19/40

Značky: kazet, palivových, reaktoru, skladování, jaderného, způsob

Text:

...kezet jsou opetřene trny 2 materiálu pohlcujícího neutrony. Při ukládání kezst do skledovecího prostoru jsou kazety navlékány na tyto trny, čímž dochází ke vnikání ebeorbátoru do vodících kanálů pro regulační elementy.Delěího zvětšení podkrítíčností souboru kazet ve skladovacím prostoru lze dosáhnout vložením kazety do pláště z běžně dostupného materiálu s pohlcujícími vlastnostmi a tento komplet je pak usezen v nosné mříži ve skledovacím...

Zařízení na snímání ložisek a těsnění z hřídelů válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246841

Dátum: 01.03.1988

Autori: Vymazal Zdenik, Švoreík Václav

MPK: B23P 19/02

Značky: těsnění, hřídelů, ložisek, zařízení, válečků, snímání

Text:

...pružina. O druhou objímku je opřena druhá tlačná pružina. První třmen je sevřen mezi první- 3 246 041 hlavioí a první objímkou a druhý třmen je sevřen mezi druhouZařízení podle vynálezu má tu výhodu, že odstraňuje namáhavou manučlní práci, přičemž zbývající ruční práce není namáhavá a její podíl je zmenšen na minimum. Činnost zařízení lze zautomatizovat, což je jeho další výhodou.Na připojených výkresech je schematicky znázorněn příklad...

Způsob výroby dutých pryžových předmětů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246840

Dátum: 01.03.1988

Autori: Sehnálek Alois, Krejeí Petr, Sopoušek Jan, Žajdlík Josef

MPK: B29C 49/28, B29C 49/00

Značky: výroby, pryžových, předmětů, provádění, způsob, zařízení, tohoto, způsobu, dutých

Text:

...hubice je zápich k vynesení oddělené přebývající části materiálu při otevření formy.Pro dokonalejší polohování nálože a usnadnění navlékání jejich slehnutých nebo dewŕmovaných konců je vhodné použít pomocný kuželový trn s pozvolným kuželem.K bližěímu objasnění podstaty vynálezu uvádíme na přiložených výkresech příkladné provedení konstrukce zařízení. Na výkresech představuje obr. 1 schéma zařízení v osovém řezu,obr. 2 detail provedení...

Vstřikovací čerpadlo vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246839

Dátum: 01.03.1988

Autor: Michálek Zdenik

MPK: F02M 55/04

Značky: vznětového, vstřikovací, čerpadlo, motorů

Text:

...łasouose Vupevněnou k plàšti Ž se vstupním otvorem Ž,ústícím do plnfcíhoprostoru gztvořeného více než půlkruhovým vybrâním v plàštd Ž čerpadlaa ve vàlci g čerpadla jsou patrny symetricky vzhledem k ose 2 pístu 1 umístěné dva plníćí otvory ľgnavazující na plnící prostor 6 Obr 2 zpízbŕĺuje v příčném řezu A-A tvar plnícího prostoru §,vytvořeného ve vnitřní stěně plâätě Ž vyfrézovânímprovedeným více než přes polovinu obvodu plàště Ž, dále pak...

Způsob vytváření tenkých vrstev titannitridu na titanu a jeho slitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246838

Dátum: 01.03.1988

Autori: Pospíšil Jaroslav, Kocich František

MPK: C23C 4/00

Značky: způsob, vytváření, slitinách, tenkých, titanu, vrstev, titannitridu

Text:

...rozmezí 1 až 3 cm. Závěs § 2 titanu je kryt křemenným sklem llizabraňujícím rozpraěování materiálu závěsu při zpracování. Ve spodní části reaktoru je umístěna na distančních keramických podložkách skleněné destička 2,zabreňující vniknutí výboje mimo prostor reaktoru.Postup zpracování předmětu 1 z titenu je následující. Po očištění a jeho odmaštění je předmět 1 připevněn k závěsu § s dostatočným tepelným odporem, vložen do reaktoru,4 kde je...

Ovládací jednotka kotoučové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246837

Dátum: 01.03.1988

Autor: Šulc Jioí

MPK: B66D 5/28

Značky: ovládací, brzdy, jednotka, kotoučové

Text:

...lg jsou vytvořeny stavitelné dorezy gg brzdových desek J.Ovládací jednotka kotoučové brzdy v deteilnín provedení podle obr. 2, 3, 4 sestévé ze zékladové konbtrukce 1 Q e dvojicí svislých bočnic lg, ve kterých jsou uloženy dve nosné čepy 11. Na nosných čepech ll je suvné ulozene konzole gg. Na konzole gg je vytvořena jednoduché rameno gl a nosné vidlice gg. K jednoduchému ramena gl je připojene jedne brzdové deska Q s brzdovým obložením 31,...

Bimetalový elektrický jistič

Načítavanie...

Číslo patentu: 246836

Dátum: 01.03.1988

Autori: Potoeek Václav, Petz Jioí

MPK: H01H 37/74

Značky: elektricky, jistič, bimetalový

Text:

...jistič má na základové desce L pevně uchyceny připojovací svorky 1 a také je zde uložen celý ovládací systém jističą skladající se z bimetalového pásku 3 opatřeného kotvou 3 a kontaktu 1 . Kontakt Ž je ve styku s kontaktem 5 na nosiči 1, kde je vytvořen výstupek 5, který je elektricky odizolován od nosiče 1 kontaktu Q . Na spodní části bimetalcvé pásky 1 a kotvy A je uložen magnet 1, který je S výhodou uložen na pružném nosiči lg, jenž je...

Lázeň načernění kovových součástí, zejména pro barevnou obrazovku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246835

Dátum: 01.03.1988

Autori: Fuxa Lubomír, Roleík Zdenik Brno, Chlubna Blažej

MPK: C23C 22/84

Značky: lázeň, barevnou, součástí, zejména, kovových, obrazovku, načernění

Text:

...vzniku sytě černé povrchové vrstvy. Černé zbarveni této vrstvy je způsobeno vznikem elementárního,jemně disperzního antimonu na základě výměnné reakce se zinkem nebo obecně s kovem, jehož vylučovací potenciál je menši,než je vylučovací potenciál antimonu.vynález přináší řadu výhod. Nepřítomnost kyselých nebokomplexotvorných látek v černící lázni zpüsobuje, že vzniklý povlak splňuje podmínky vyžadované klimatické odolnosti. Nízká viskozita a...

Zařízení ke kontrole čelních ploch naložené palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 246834

Dátum: 01.03.1988

Autori: Borovcová Želmíra, Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír, Landa Václav

MPK: B65G 1/00

Značky: palety, naložené, ploch, čelních, zařízení, kontrole

Text:

...Za indikační světelnou závorou 5 je na rámu łupevněna světelná lišta Q podél jeho jedné vodorovné a jedné svislé strany. Na protilehlé části rámu l je uloženo otočné zroátko 1 spojené s motorem.łg. Rovina rotaoe otočného zrcátka 1 je totožná s rovinou světelné lišty Q. V téže rovině je na rámu.l.uloženo hlavní světelné čidlo 8 zaměřená na otočné zrcátka 1. S otočným3 246 534 zrcátkem 1 je spojena clona lg s výřezem, k níž je přiřazeno pomocné...

Způsob klínování vodicích tyčí dynamoelektrických strojů, zejména jejich statorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246833

Dátum: 01.03.1988

Autori: Stejskal Alois, Lojka Jaroslav

MPK: H02K 15/10

Značky: klínování, statoru, strojů, způsob, vodicích, dynamoelektrických, zejména, tyčí, jejich

Text:

...tyčí a klínem.Působením tlaku příčně k podélné ose vodící tyče se dosáhne dokonalého přilehnutí vodící tyče ke dnu klínované drážky, e tím i k možnosti odměření skutečně potřebné tlouštky vymezovací podložky. Tato se pak spolu s klínem vsune do klínované drážky.Příkladné provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno v celkovém pohledu na obr. 1 na klínoveném statoru v podélném řezu spolu s příčným řezem klínované drážky v detailu na...

Mechanické kódovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246832

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kubový Josef

MPK: G06F 3/02

Značky: kódovací, zařízení, mechanické

Text:

...je,že má dlouhodobou apolehlivoet funkce, k jeho překődovĺání není třeba elektronického zařízení, je vhodná pro systém autouatizovaného řízení městské hromadné dopravy, kde na celé zařízení jsou kladeny vysoké nároky na opolehlivoit kődovecího zařízení v podmínkách vysokých vibrací e rázd a kde kődovací štítok na funkci apolehlivóho nářadí.vynález je dále popsán s odkazem na pripojené výkresy, kde obr.l předatevujererepektivní pohled...

Způsob dělení odfuků syntézy amoniaku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246831

Dátum: 01.03.1988

Autori: Pavlíeek Luboš Horní Heomanice, Reymanová Markéta, Fajt Ludvík

MPK: C01C 1/04

Značky: odfuků, provádění, amoniaku, způsobu, zařízení, tohoto, syntézy, způsob, dělení

Text:

...dusíka 246 831vodíkovou ssěsí s jadan chlszaný vroucís srgonau, popřípsdě vroucís dusíkan, dâla ia raktífíksční kotons ns oddělovàní Iatsou ja ooatřans vsřskan íopanýo dusíkao s kondanzstoras chlozanýn dusíka s soojanýo s odlučovsčao dusíku oostřanýs potrubí ksostnóho dusíka. dňla ia raktífíksční kolono na dělaní sněsí srgonu s dusíku ja opstřans vsřůkas-kondanzitoroo toponýn dusíkovodíkovou sussi, popřípsdě dusíka s přívodao kspolného...

Intenzifikátor praní vlnařských tkanin v šířce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246830

Dátum: 01.03.1988

Autor: Eáb Antonín

MPK: D06F 13/00

Značky: intenzifikátor, tkanin, praní, vlnařských, šiřce

Text:

...váloem, na jehož povrchu jsou v. celé dělce přípevnäny dráty ve tvaru meandru. Užitím íntenzifíkáto~ ru podle vynálezu dochází k posouvání nítí ve tkanině, a tím k íntenzivnímu pronikání precího roztoku do tkanin a k dosahování výrazněho pracího efektu bez působení dalších vnšjších prostředků. současně při toto procesu dochází ke zlepšení celkového omaku tkaniny.Příklad provedení intenzifikátoru praní vlnařských tkanin v šířoe podle...

Agregometr thrombocytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246829

Dátum: 01.03.1988

Autor: Marková Marie

MPK: G01N 15/05

Značky: agregometr, thrombocytů

Text:

...a tím úměrný nárůst pořizovacích nákladů.K odstranění uvedených nedostatků směřuje agregometr thrombocytů na bázi optického turbidimetru podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že agregometr thrombocytů sestává ze světelného zdroje, monochromátoru, kolimační čočky, 3246 829 vaperturní clony, dělící krychle, měrné kyqgýy airqvinñäho zrcaäle, tyto prvky jsou uspořádány za sebou v uvedeněm pořaůŕv ose x, a dále ze spojné čočky a...

Zapojení selektivního funkčního bloku 2. řádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246828

Dátum: 01.03.1988

Autor: Dídek Stanislav

MPK: H03H 7/00

Značky: selektivního, řadů, bloků, zapojení, funkčního

Text:

...při návrhu se prakticky shodují s naměčenými při realizaci, takže může odpadnout funkční nastavování při výrobě. Pomocí nejvýše čtyř externích pasívních prvků lze nezávisle na sobě měnit funkci selektivního funkčního bloku.Príklad zapojení selektivního funkčního bloku 2. řádu podle vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Vstupní svorka l je připojena přes první odpor 3 k neinvertujícímu vstupu prvního operačního zesilovače ggł. Jeho...

Detektor pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 246827

Dátum: 01.03.1988

Autori: Lojka Jaroslav, Borovcová Želmíra, Stejskal Alois

MPK: G01N 30/62

Značky: detektor, kapalinovou, chromatografii

Text:

...navíc aenepodařilo enížit efektivní mrtvý objem pod několik /ul. ÁPopsané nedostatky odsträňuje detektor pro kspalinovon chromatograrii podle vynálezu, jehož podstatou je, že pracovní elektrode, izolovaná elektricky od tělesa kolonya tvořená vláknem nebo vlákny, navíc opatřená kontektem,je vloženo do trubičky, přičemž trubička je jedním koncem nasazena na výstun kolony a vyústěna do nádobky se základním elektrolytem, do kterého jsou zavedený...

Posouvací zařízení vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246826

Dátum: 01.03.1988

Autori: Fajt Ludvík, Reymanová Markéta, Kubový Josef

MPK: G11B 19/20

Značky: posouvací, zařízení, vozíků

Text:

...z baterií Další výhodou tohoto řešení je, že při konatantnich otáčkach kola dechezí v pealodní fázi otúčení, vliven znenšujícího ae atoupání excentru, ke zvčtšování síly půeobící na vozík.- 2 245 826 To je pro doeažení řňdnćho styku kladky s tónovou kladkou,výhodná.Blíłe bude vynález ob 3 aeněn.na priložených výkresoch,kde na obr. 1 je znozorněno principiální provedení v kli dověu stavu a na obr. 2 poloha vozíku při chodu vpŕod.Na obr....

Tenzometrický deformační člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 246825

Dátum: 01.03.1988

Autori: Eáb Antonín, Pavlíeek Luboš

MPK: G01L 1/22, G01B 7/16

Značky: tenzometrický, deformační, člen

Text:

...podstata spočíva v tom, že ohybovy nosník ve tvaru hranolu, na němž je připevněn nejméně jeden odporový tenzometr, je vetknut z vnitřní strany rámu, přičemž rám a ohybový nosník jsou vytvořeny z jednoho kusu materiálu.Ohybový nosník může být vetknut v rámu, mající tvar nízká-ą ho dutého válce, jedním koncom. Na ohybověm nosníku v místě, kde jsou připevněny odporové tenzometry, mohou být vytvořeny drážky. Na obvodu rámu může být upevněno...

Zařízení pro rozdělení zdvihu stavění válců dvacetiválcových válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246824

Dátum: 01.03.1988

Autor: Marková Marie

MPK: B21B 31/02, B21B 31/08

Značky: válcovacích, válců, zařízení, stolic, dvacetiválcových, rozdělení, stavění, zdvihu

Text:

...využití při cejchování čidel etavěcích mechanizmů pro automatickou regulaci profilu pásu a vynulování čidel zdvihu.Zařízení pro rozdělení zdvihu stavění válců,dvacetiváloových válcovacích stolic podle vynálezu je přikladně schemaťicky znázorněno na obr.l a 2 připojeného výkresu. 0 br.l je nárysný pohled v podélném řezu horní částí stojanu dvacetiválcové válcovací stolicu v místě vertikálních vyvrtů pro stavěcí tyče hlavního stavěcího...

Zařízení pro stírání statických nárůstů mikroorganismů v laboratorních fermentorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246823

Dátum: 01.03.1988

Autori: Poborák Richard, Dídek Stanislav, Jun Bohuslav

MPK: C12M 1/00

Značky: laboratorních, statických, mikroorganismu, stírání, fermentorech, zařízení, nárůstu

Text:

...prstencového pásu 1, Š, které jsou přiloženy k vnější a vnitřní straně plíště Š fermentační nádoby. Plášt ž je z magneticky nevodívého materiálu, například ze skla. Výhodnéje zhotovít také oba prstencové pásy 1, Š 2 materiálu magneticky nevodivého. Délka a zaoblení každého prstencového pásu 1, Ě jsou voleny tak, aby každý prstencový pás 1, Ě těsně přílěhal k povrchu pláště Ž. V každém prstencovém pásu 1, Ě jsou vyříznuty otvory pro uložení...

Způsob získávání lipidických látek při přípravě nativního mikrobiálního proteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246822

Dátum: 01.03.1988

Autori: Bednáo Václav, Billian Vladimír, Babka Josef, Jíšová Václava, Kolínský Miloslav

MPK: C12P 7/64

Značky: nativního, získavání, látek, mikrobiálního, přípravě, způsob, lipidických, proteínu

Text:

...10 až 200- hmot. počítáno na původní hmotu suepense mikroorganismů, načežzískaná třífázová eměe se deeintegruje a poté centrifugací rozdělí na tři frekoe, přičemž z nejlehčí frakce tvořící emulsí rozpustidla s tukom ve vodné fázi se frakcíonací pomocí rozpustídel získají lipidícké látky.Způsob získávání lipidických frakcí lze s výhodou použít např. při technologíckém postupu podle čel. A.0. 161299, ale i u všech postupů, kde je zařazena...

Zapojení pro snímání seismických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246821

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kožina František, Engliš Karel

MPK: G01V 1/20

Značky: zapojení, signálu, snímání, seismických

Text:

...spojovací vedení hlubínných geofonů v pozorovacích vrtech situovaných na liniovém profilu jsou vedena přes sdružovací zařízení, na která jsou zapojené spojovací přípojky povrchových satelitních geofonů, rozmís 246 821těných v dlouhých délkových intervalech podél liniového profilu vedle ústi pozorovacích vrtů společně s povrchovými geofony zapojenými do seismické stanice stacionárniho geofonniho rozložení vybavené řídicim spouštěčem...

Snímač mechanického napětí zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246820

Dátum: 01.03.1988

Autori: Horák Alois, Procházka Rostislav

MPK: G01L 1/06

Značky: zemin, snímač, mechanického, napětí

Text:

...přiloženém výkrese je schematicky uvedene uspořádání snímače mechanického napětí zemin podle vynálezu. Snímač se skládá z nosného tělesa g vetvaru dutého tvarovaného válce, uzavřeného zespodu dnem gł. V horní vnitřní části tohoto nosného tělesag je vytvořeno spodní vybraní gg a vrchní vybraní gä. Ve spodním vybraní gg je přes průměr nosného tělesa g volně uložen vy měnitelný nosník s mechanicko-elektrickým převodníkem, tvořeným...

Zařízení pro sedimentaci a zahuštění pevných částic z kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246819

Dátum: 01.03.1988

Autor: Viterna Zdenik

MPK: B01D 21/01

Značky: kapalin, částic, zahuštění, pevných, zařízení, sedimentaci

Text:

...3 o°,příčenž obě částí jsou vzâjeeně spojeny v eístě, kde spoločný průměr průníku vrcholů obou konických částí je roven jedne pětíně průoěru plášte vàlcové nádoby.Seísení štávy s flokulenten ve směšovací trubce zajíštuje dokonale působení flokulentu pří vlastní sedíeentscí, která nastává ve spodní konícke částí centrálního nàtoku e je ukončena na kužslových segeentech jednotlivých sekcí, takže nedochàzí k usezování pevných čâstíc v potrubí...

Vrtací souprava pro hloubení svislých důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 246818

Dátum: 01.03.1988

Autori: Rajniš Martin, Pavlík František

MPK: E21C 11/00

Značky: hloubení, souprava, vrtací, svislých, důlních

Text:

...nosníkem lg, na kterém jsou upraveny dolní úchyty li, k nimž jsou jedním koncem rozebíratelně připojeny vzpěry I , jejichž opačný konec je ozebíratelně spojen s horními úchyty gl, které jsou upraveny na klepetovém nakladači gg. Klepeta nakladače gg jsou aretována v sevřeném stavu alespoň jednou pojistnou tyčí gg a jsou usazena v nosníkovém úchytu lg upraveném na nosníku lg. Na spodní přírubě nosníku lg jsou posuvné uloženy dva nástavce 39...

Separátor železa na výtoku z bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246817

Dátum: 01.03.1988

Autor: Jirsák Oldoich

MPK: B03C 1/02

Značky: bubnových, výtoku, železa, mlýnů, separátor

Text:

...odstrení veškeré železo vznikající v procesu mletí, at už z vyložení mlýnu nebo z mlecí náplně, čímž se docílí vysoké čistoty mletého materiálu, což má velký význam například při zpracování kaolinu. V závislosti na druhu provozu dochází k úspoře používaných chemikálií, například kyseliny sírové. Á Na přiloženém výkresu je schematicky zobrazen separátor železa podle vynálezu. Obr. 1 představuje boční pohled v řezu,na obr. 2 je znázorněn...

Kyselina 4, 9-diamantanbisoctová a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246816

Dátum: 01.03.1988

Autori: Zemánek Kvitoslav, Krema Radko, Pokorný Otakar

MPK: C07C 61/13, C07C 61/135

Značky: způsob, přípravy, 9-diamantanbisoctová, její, kyselina

Text:

...sněs surovín se níchá 5 min až10 h podle výchozí sloučenimnľłeakce se provádí při teplote-20 až im s výhodou při i-10 až ą-ZŤC. Poté se reakční omša rozloží itím na led nebo do vody a surový reakční produkt se odsaje nebo extrahuje vhodným rozpouštědlen na př. etheren nebo chlorofomen. získaný produkt se povaří s vhodnĺýn rozpouätědleą. nsdař. hexanen, benzenem, chloroformem avpod., a po ochlazeníse neeozpuätěná kyselina...

Proudový přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246815

Dátum: 01.03.1988

Autori: Bureš Zdenik, Nerud Václav

MPK: B65G 53/42

Značky: prístroj, proudový

Text:

...provedení pomocí připojeného výkresu, kde obr. 1 je nárys a obr. 2 je půdorys schematíckého příkladu provedení proudového přístroje podle vynálezu.Dopravovaná látka l je pomocí běžných dávkovacích prostředků umístěna do násypky g. Ve spodní části násypky g je otočně uložan dávkovací válec 1, osazený trny 5. Pod dávkovacím válcem 2 je pod násypkou gumístěna ejektorová komora Ž. V ejektorové komoře Ž jsou proti sobě souose umístěny tryska Q a...

Zařízení pro odsávání výparů válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246814

Dátum: 01.03.1988

Autori: Machálek Antonín, Javůrek Vladimír

MPK: B21B 13/00, B21B 31/00

Značky: odsávání, zařízení, výparů, válcovacích, stolic

Text:

...zařízení podle vynálezu je to, že odsávací potrubí. uspořádaná nad arnaturami po obou stranách stojanu válcovací stolice, jsou jedněmi konci pavně spojene e nosným rámom. upevněným k horní částí stojanu a jejich druhé konce jsou opa I třsny držáky s opěrnymí kladkamí. operné kladky jsou pak vtrvalém dotyku s vodícímí listami odeávacích klobouků. které jsou prostřednictvím závěsných a opěrných elenentů u 1 ožanwpojezdněna vodících...

Zařízení na loupání cibule

Načítavanie...

Číslo patentu: 246813

Dátum: 01.03.1988

Autori: Šabek Václav, Šteif Eduard

MPK: A23N 15/08

Značky: cibule, zařízení, loupání

Text:

...je schematicky znázorněn na pŕileženón výkresu, kde na obr. 1 je celkový pohled na zařízení v nárysu s částečnýn řezen a obr. 2 představuje půdorys zařízení pro odejmutí víka.Zařízení pro loupání cibule sestává ze stojanu l, s nínž je spojen plášt bubnu 3 se ůikmýn dnem Q a tě 1 esog. V tělese 5 je uložen svislý hřídel §, napojený na elektromotor § s výhodou přírubový, ktorý je přímo spojen s tělesem 5. Uvnitř plášte bubnu 3 nad šikmým...

Domovní čistírna odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246812

Dátum: 01.03.1988

Autor: Šmolík František

MPK: C02F 3/28, C02F 3/00

Značky: odpadních, domovní, čistírna

Text:

...nádrže 5 umístěné v uskladnovacím prostoru 6 bíologického kalu.Sedimentační nádrž 1 je S vyh nívacím prostorem 2 propojená štěrbinou Z.V obslužnéŠachtě § je umístěnadvojice navijáků §,z nichž každý je přípojenna jeden konec lana 3 procházejícího nad štěrbinou Z sedimentační nádrže l.Na protější čelní stě ně sedimentační nádrže l lano 9 prochází nosným okem lg.Na jedné z takto vytvorených dvou vzájemně souběžných částech lane je připojen...

Zařízení pro ochranu pracovního prostoru mechanizovaných výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 246811

Dátum: 01.03.1988

Autor: Gabriel Karel

MPK: E21D 23/03

Značky: mechanizovaných, zařízení, pracovního, výztuží, prostoru, ochranu

Text:

...drtí. Zařízení může být ke etropnícín nebo hornín sloupůn stojek přípevněno výškově přestavítelně nebo nepřestavítelnä. Za- a řízení Iůže být vybaveno odcloňujícín prvken.Zařízení dle vynálezu zanezí zranění páteře a kloubâ osobám nacházejícín se v chráněnén pracovnín prostoru nechanízovanó výztuže pří rázovćn jevu hornín.Na přípojenén výkrese Jsou schenetícky znázornený příkle-dy provedení zařízení pro ochranu pracovního prostoru...

Zařízení pro odtahování, příčné dělení a navíjení měkkých a polotuhých pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246810

Dátum: 01.03.1988

Autori: Štulc Petr, Tyburec Milan, Ježek Pavel

MPK: B65H 35/00

Značky: zařízení, navíjení, měkkých, útvaru, pásových, polotuhých, dělení, příčné, odtahování

Text:

...hnacího hřídele Ž pomocí řetězových kol Q a řetězu 1. Odtahová dvojice válců 1 a A dovoluje průchod materiálu pouze ve směru navíjení. V opačném směru je průchod blokován např. rohatkou § a západkou 2. Velikost odtahové síly je vyvozena přítlakem dvou pneumatických válců lg. Přenos síly mezi oběma odtahovými válci § a A je proveden čtyřmi ozubenými koly s velkým modulem (není znázorněno). Po navinutí role ll se ramenový naviječ 1 přetáčí z...