Archív za 1988 rok

Strana 145

Vodorovný odstředivý odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 242592

Dátum: 01.03.1988

Autori: Havlíeek Rudolf, Študent Roman, Šilhavý Lexa, Jareš František

MPK: B01D 45/12

Značky: vodorovný, odstredivý, odlučovač

Text:

...2. Odlučovač sestává z válcového pláště l, uzavřeného vstupmím čelm Q a výstupním čelem 3 s výstupem Q, do něhož Je souose vestavěn komolý kužel g. Komolý kužel g Je opatřen ve své spodní části nejméně Jednou podélnou štěrbinou 1 pro výpad prachu, přičemž tyto štěrbiny Jsou s výhodou tak tvarovény, že na velkém poloměru, tj. na počátku kužele, Jsou tvořeny pouze úzkým podélným otvorom mezi dvěma povrchovými přímkami kuželea u výstupu Q, tj....

Dveře

Načítavanie...

Číslo patentu: 242591

Dátum: 01.03.1988

Autor: Langmajer Miroslav

MPK: B60J 5/06

Značky: dveře

Text:

...mechanismus vprvní fázi oteví rání obr. 1 je perspektivní pohled zevnítř vozidla na horní ve dení v otevřeném stavu dveří, obr. 8 znázorňuje dvě z možnýchěrovedení mechanismu pro pohybování křídel dveří, který je uloíen v horním vodítka.- 2 242 591 Křídla dveří gg 2 jsou zavěšena prostřednictvím držáků8, 4 v horním vedení łga uložena prostřednictvím vodítek g, 6ve spodním vedeníĺlł tak, že jak křídla dveří l, 3, tak i horní vedení...

Zapojení frekvenčního demodulátoru s kompenzací vlivu kolísání otáček magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242589

Dátum: 01.03.1988

Autor: Exner Rudolf

MPK: H03D 1/00, G11B 15/18

Značky: otáček, kolísání, zapojení, kompenzaci, magnetofonu, vlivů, frekvenčního, demodulátoru

Text:

...vyráběnýoh magnetofonů.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zapojením frekvenčního demodulátoru s kompenzací vlivu kolísání otáček podle vynálezu,jehož podstata spočívá vJtom, že monostabilní klopný obvod je4 ppatřen prvním řídícím łstubeh pro řízení šířky impulzů a druhýmfžídłeim vstupem pro řízení amplitudy impulsů, přičemž alespoň kjednämu z řídioích vstupů je připojen výstup frekvenčního demodu látoru referenčního kanálu.Kompenzaoe vlivu...

Spojení klínu s netočivým stoupajícím vřetenem třmenového šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242588

Dátum: 01.03.1988

Autor: Petoíeek Karel

MPK: F16K 3/314

Značky: netočivým, vřetenem, stoupajícím, spojení, třmenového, klínu, šoupátka

Text:

...součástí.Příklad konkrétního provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. l je částečný podélný řez šoupátkem s uplatněným vynálezem, na obr. 2 je částečný příčný řez šoupátkem z obr. 1, na obr. 3 je řez rovinou A-A z obr.2 v místě oeazení vřetene.Podle vynálezu je klín l třmenového šoupátka tvořen prstencem g, do kterého jsou z boku při vyjmutém klínu l z tělesa Ž zasunuty těsnící desky 2...

Držák malých preparátů s náklonem a rotací pro elektronový mikroskop

Načítavanie...

Číslo patentu: 242587

Dátum: 01.03.1988

Autori: Jidda Zdenik, Hejel František

MPK: H01J 37/26

Značky: držák, náklonem, mikroskop, malých, rotaci, elektronový, preparátu

Text:

...Pryžový kroužek se frikčně dotýká rotační desky velkorozměrového stolku.Výhodou držáku malých preparátů je trvale vytvořený náklon pod úhlem M 9. Fbmocí fríkčního dotyku pouzdra držáku a velkorozměrového stolku je umožněna rotece preparátu v nakloněné poloae.Príklad provedení držáku«malých preparáťů podle vynálezu je znčzannťn na přiloženém výkresu, kde je znázorněn osový řez držáku malých preparátů upevněném na velkorozměrovém...

Konektor pro optické kabely se zamačkáváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 242586

Dátum: 01.03.1988

Autori: Ševela Petr, Kuryviál Jan, Habrovanský Josef

MPK: G02B 6/24

Značky: konektor, optické, zamačkáváním, kabely

Text:

...spoje.Přiklad vynálezu je dále popaán pomocí výkreeu. Válcový kolík l e průběžným otvorem pro světlovod 2 je zalieován do pouzdra g vidlice spojeného závitem s převlečnou maticí 1. V pouzdro g vidlice je dréžka pro aretační pružinu 5 pro zajištění převlečné matice Q a oeazení pro těenioí vložku 2. Pouzdra 1 pro zamačknutí je epojeno vnějším zévitem s pouzdrem g vidlice a jeho vnitřní průměr odpovídá průměru optického kabelu Q. Je opatřeno...

Obuvnický materiál šálových podešví, zejména dámských šálových podešví s podpatkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242584

Dátum: 01.03.1988

Autori: Bureš Josef, Milka Milan, Jarolím Josef

MPK: C08L 9/06, C08L 25/10

Značky: obuvnický, zejména, šálových, podpatkem, materiál, dámských, podešví

Text:

...1 isovánivstřikem.Podle složení obsahuje obuvnický materiál šálových podešvi,zejména dámských šálových podeävi podle vynálezu 145 až 165 hmotnostních dilů kaučukových složek, z nichž 4/5 připadaji na směs teleblokových radiálnich a Ľneárnich termoplastických elastomerů typu S-Ebs, tj. polystyren-polybutadien-polystyren, v nichž polystyrenové bloky mají průměrnou molekulovou hmotnost 20 000 až 30 000 a jejích podíl v kopolymeru je 30 až 40...

Přísada do galvanické zinkovací lázně s nízkým obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242583

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kotva Rudolf, Šmilauer Bohdan, Koepelka Jioí, Parkanová Marie, Kvasilová Helena, Šimonová Marie

MPK: C25D 3/22

Značky: nízkým, obsahem, kyanidů, prísada, lázně, zinku, zinkovací, galvanické

Text:

...nodontotky při podmínkách ototickoho průběhu pokovovtni.zimkom zo zinkovocí ltzně s nizkým obmohom kyonidu a zinku odotroňujo pŕimodu podlo vynilozu, jehož podutoto opočívi v tom, žo pŕinodo jo tvoŕomo křmičitony olkolickýêh ľ°ů.Apolyotorolkylonnlkoholon,.napríklad polyotylongłykolon, v noi otví od 0,8 do 16 hmot. S. lookutvornýni pŕioodoni. například dvojoodnou ooli otylondioninototroootovotkyooliny v unožotvínapříklad oironoo...

Zařízení pro připevnění a seřízení pinoly, pohybového a odměřovacího ústrojí třísouřadnicového měřícího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242582

Dátum: 01.03.1988

Autori: Golan Petr, Kelbler Josef

MPK: G12B 5/00

Značky: pinoly, ústrojí, seřízení, třísouřadnicového, pohybového, odměřovacího, stroje, připevnění, zařízení, měřicího

Text:

...připojeny dva vnitřní čepy 3. Válcové konce vnitřních čepů 3 jsou uloženy ve vnitřních držácích 2. Spodními plochami se vnitřní držáky 5 etýkají e horizontální plochou rámečku 5 ,ke která jsou připevnšny spojovacími díly. Ke dvěma protilehlým kolmým plochám rámečku 1 jsou pevně připojeny dva vnější čepy 1. Válcová konce vnějších čepů 1 jsou uloženy ve vnějších držáoích Q, které jsou spodní plochou připevněny k horízontální ploše rámu gg. S...

Zařízení pro uchycení ochranných krytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242581

Dátum: 01.03.1988

Autori: Novotný Bohuslav, Matouš Vladimír, Šmíd Vratislav, Kroupa Jaroslav

MPK: A01D 34/63

Značky: zařízení, ochranných, uchycení, krytu

Text:

...polozo pak je zsbozpečena dobri funkce a kopírevací schopnost bočních ústrojí.Is připojených výkresoch je schenaticky znazornőn příklad zařízení pre uchycení ochranných krytu podle vynilezu. kde na obr. 1 je v nsrysu celkový pohled na širokoziběrový rotační žací stroj s uchycení ochranných krytů, na obr. 2 je v půdo.rysu zařízení pre uchycení ochranných krytů na bočních ústro jích s obr. 3 představuje hokorys provedení podle obr....

Zařízení pro dopravu odpadních kalů k termické likvidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 242580

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bubník Vladimír

MPK: C02F 11/06

Značky: zařízení, termické, likvidaci, dopravu, kalů, odpadních

Text:

...kalů se provádí přímo v nádobě,která je součástí tohoto zařízení, odpadá tím nutnost budovánívytápěných skladových a manipulačních prostnnů se specielnim zařízením pro shromaždování a dopravu kalů. Při provozu je od založení kalů do misící nádoby celé zařízení ovládáno dálkověz místa obsluhy kotlů poloautomaticky, přičemž dávkování do kotle se děàe pomocí upraveného dávkovacího čerpadla. Dávkování je rovnoměrné v množství, ktoré...

Zapojení Vazebního filtru vysílačů hromadného dálkového ovládání pro kompenzaci teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242579

Dátum: 01.03.1988

Autor: Roder Lubomír

MPK: G05D 23/19

Značky: kompenzaci, hromadného, ovládání, filtru, dálkového, teploty, okolí, vysílačů, zapojení, vazebního

Text:

...579 Předností řešení je skutečnost, že lze využít prakticky plnývýkon vysílače při všech u nás možných okolních teplotách, když seblíží tônová impedance kritické minimální hodnotě. Dalšími výhodamije, že kondenzátory i stykače jsou zabudovány do třífázovê jednotkyv konstrukcí řešené pro venkovní montáž. Tato je montována v poli 110 kV filtru hromadného dálkového ovládání, takže nezvyšuje požadavky na půdorysnou plochu. Ovládání je-možné...

Indukční ohřívací zařízení, zejména pro kovárenský ohřev tenkých prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242578

Dátum: 01.03.1988

Autori: Stuchlík Josef, Pek Rudolf

MPK: H05B 6/10

Značky: zejména, ohřívací, tenkých, indukční, prstenců, kovárenský, zařízení, ohrev

Text:

...pod induktorem jsou k rámu zakladacího mechanizmu v rovine kolme na podelnou osu induktoru připevněny nejmeně třią upínací elementy a to tak, že stred kružnice jímí preložené ležív podélné oae induktoru, přičemž upínací elementy jsou v půdorysnem pohledu situovány mimo obrys zvedací hlavy, přičemž upínací elementy dovolují průchod prstence pouze směrem do induktoru.Podstatnou výhodou indukčního ohřívacího zařízení podleí vynàlezu je krátké...

Zařízení pro automatické soukání křížových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242577

Dátum: 01.03.1988

Autor: Tichý Richard

MPK: B65H 54/22

Značky: cívek, automatické, zařízení, soukání, křížových

Text:

...potáč byl tedy vyhozen i když byl například odsoukán pouze z 1/10 a musel býti obsluhou znovu dopraven do zásobníku soukací jednotky. Tím se opět snižovale produkce práce obsluhyUvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro automatické soukání křížových cívek podle vynálezu. Zařízení seatává z předlohy a omezovače a jeho podstata spočívá v tom, že za omezovačem je zeřazena zaváděcí páka, proti níž je umístěno spojovací zařízeníha nad...

Podtlakový vyvíječ plynného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242576

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bruna Ladislav

MPK: B01J 7/00

Značky: vyvíječ, plynného, dusíku, podtlakový

Text:

...je v kterénkoliv okamžiku k dispozici,zařízení není třeba konstruovat jako tlakové a umožňuje značnou úsporu kapalného dusíku za provozu snížsníu jeho odporu na nezbytnou níru. Podtlakový vyvíječ je možná nasadit přímo na Dewarovu nádobu, ktera ná nininální odpar a dostatečnou,předem určenou, zásobu kapalného dusíka.vynález blíle objasní přilolený výkres, na kterém je v osověn řezu naznačen příklad provedení podtlakovóho vyvíjeěe.Podtlakový...

Plošný konstrukční polotovar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242575

Dátum: 01.03.1988

Autori: Zikán Viktor, Roder Lubomír, Roubanek František

MPK: C09D 5/20, C08L 27/06

Značky: výroby, plošný, konstrukční, polotovar, způsob

Text:

...2 Q§ 2004 um polyvinylchloridová pasta, která vedle běžných přisad polyvinylchloridových plastisolů nebo organosolů - např. přisadze skupiny zahrnujici pigmenty, regulatory viskozity, stabilizáto ry a plniva, obsahuje na 100 hmotnostních dilů polyvinylchloridu 20 d 60 hmotnostnich dilů polymerniho změkčovadla polyesterového typu, 5140 hmotnostních dilů nizkomolekulárniho změkčovadla a äd 50 hmotnostních dílů rozpouštědla zejména na bázi...

Zařízení pro zkoušení konstrukčních materiálů na odolnost proti nauhličení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242574

Dátum: 01.03.1988

Autori: Tichý Richard, Stuchlík Josef, Bruna Ladislav, Pek Rudolf

MPK: G01N 11/04

Značky: zařízení, materiálů, zkoušení, konstrukčních, proti, nauhličení, odolnost

Text:

...praktického využití. Současně umožňuje odzkoušet vliv různých kapalných a plynných přísad do dávkovaného média. Úprava zkušebního tělíska do tvaru trubky, v níž je vložena průběžná vložka, znemožňuje zanesení vzorku uhlíkem,vyloučeným z dávkovaného média.Zařízení pro zkouěení konstnąkčních materiálů na odolnost proti nauhličení sestává ze zkušebního tělíska ve tvaru trubky,zhotoveněho z vyvíjených oce 1 í,o rozměru 13 x 13 mm, délky 100 mm,s...

Zařízení pro vibrační podávání sypkého materiálu na vibrační třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 242573

Dátum: 01.03.1988

Autori: Roubínek František, Zikán Viktor

MPK: B65G 65/34

Značky: sypkého, vibrační, zařízení, podávání, materiálů, třídič

Text:

...na své vnější straně opetřena závažím.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že se docílí v půdorysněm průmětu relativně protismčrného násypn vůči směru postupu sypkého materiálu na vibračním podáveči,a tím lepšího zachycení tlaku a zkrácení jazyku sypkého materiálu,vytékající z vyústění předsledného zásobníku nebo násypky na podávací dno vibračního podáveče, a tím i zkrácení potřebné délky vibračního podávače. Provedením zadní stěny vyústění...

Zařízení k měření vlhkosti zdiva a stavebních materiálů odporovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242572

Dátum: 01.03.1988

Autor: Poahoda Karel

MPK: G01N 27/04

Značky: metodou, zdiva, zařízení, měření, materiálů, odporovou, stavebních, vlhkosti

Text:

...měnit. Dokonalého kontaktu všech elektrod s nerovným povrchem je dosahováno lehkým tlakem na přístroj a lze obvykle měřit i na značné narušených površích bez zvláštních úprav.Příklad uspořádání zařízení podle vynálezu je uveden na přiloženém obr. 1, kde je naznačeno v nárysu provedení zařízení se dvěmi dvojicemi příložných elektrod a na obr. 2 je V řezu.zobrazen příklad provedení příložné elektrody.čtveřice příložných elektrod l shodné...

Zařízení k přímému pružnému uložení kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242571

Dátum: 01.03.1988

Autor: Halousek Jan

MPK: E01D 19/12

Značky: kolejnice, pružnému, uložení, zařízení, přímému

Text:

...571 Výhodou zařízení k přímému pružnému uložení-ko lejnice je, že dochází ke zvýšení únosnosti tohotov uložení ve vodorovném směru, kolmém k podélné ose kolejnice, umožňuje snadnou přestavitelnost kolejnic po ěířce mostovky a lze ho použít na ocelových, případně i železobetonovýoh mosteoh a že dále umožňuje spolehlivé přímé uložení železničního svršku.a to.i v případě, že kolej není v přímé trati, přičemž únosnost uložení ve směru...

Zařízení k přímému uložení kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242570

Dátum: 01.03.1988

Autor: Feilhauer Jaromír

MPK: E01D 19/12

Značky: kolejnice, zařízení, uložení, přímému

Text:

...ne ocelových, případně i železobetonových mostech a že dále umožňuje spolehlivá přímé uložení železničniho svr 75.242 570 šką a to i v případě, že kolej není v přímé trati, přičemžúnosnost uložení ve směru působení sil od bočních rázů a od odstředivýoh sil lze regulovat několika způsoby, jakonapřík 1 ad dimenzí rozchodové desky, včetně její příruby, nebo dimenzí rektifikačního šroubu a únosnosti vopěry, kde u přestavitelné opěry lze...

Kloub přestavitelné opěry sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242569

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kunert Miroslav

MPK: B60N 1/02

Značky: přestavitelné, opěry, sedadla, kloub

Text:

...opěry sedadle znázorněný na obr. 1 a obr. 2 je tvořen pevnou bočnicí l, opatřenou ozubeným kolem ll s vnějším ozubením, která je připevněna prostřednictvím šroubů nebo přivařením k rámu sedáku a sklopnou bočnicí g,opátřenou ozubeným kolem 5 s vněüším ozubením e připevněnou k rámu opěry sedadle. Středem kloubu prochází hnací hřídel Q,soustředně uložený v náboji 5, který je vylisován ze sklopné bočnice g a v krycím plechu lg. Hnací...

Zapojení regulátoru centrálního zdroje napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242568

Dátum: 01.03.1988

Autor: Zvonao Jioí

MPK: G05F 1/10

Značky: napětí, centrálního, regulátoru, zapojení, zdroje

Text:

...JsouAnop§t 1 nvybruyo|. opoolobütoh popŕipnll bodoob .novou v uplti °opojony o druhyuí čídly 33 napětí jooíoh vatupooh npot-ŕobíětgg. 242 5 Popaaně zapojoní praoujo tak zo roguldtor 3 napětí roguluą jo napětí na wýntupu oontralního zdroja łg napětí podlo zadaní hodnoty. zaddvaně řídioím obvodom g žddauě hodnoty napětí. zuoněono v prvním rozdílověm obvodu g o hodnotu, zaddvanou zdrojom g rotoroněního napětí. a padlo údajom akutočně hodnotě...

Zapojení centrálního zdroje s napěťovým regulátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242567

Dátum: 01.03.1988

Autor: Mach Lumír

MPK: G05F 1/10

Značky: zdroje, napěťovým, centrálního, regulátorem, zapojení

Text:

...Popsoně sapoJoní prasujo tak. łoroguldtorg napětí roguluo Jo. uapětí novýstupuoontraluíbo. zdrojo .1 g.uapětí podlo iddano. hodnoty. pŕívdděnělu. prvntvstup 3 rogulůtoru z napětí n sup oíbo obvodu g. dodaní hodnoty napětíapodlmúdajo o .skutěěně hodnotě. napětí. pŕívdděněbo .nadrulvný vstup g roguldtoru g napětí prvního obvodu g pro výběr.uaíuarato.rogu 1 aoo Jo uokutočn ísvdna pdsobonín na. rogulaěuí .obvod 1 proudu na ktorý Jo. výso....

Zapojení pro regulaci centrálního zdroje napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242566

Dátum: 01.03.1988

Autor: Šanda Jioí

MPK: G05F 1/10

Značky: napětí, centrálního, zdroje, zapojení, regulaci

Text:

...První vstup 2 obvodu g pro výběr maxima jo spojon s prvú nín.ěidlomł 1 napětí na výstupu oontrdlního zdrojoł§ napětí. ktorý jo připojonK rozvodu.łg napětí. Dohlížooí vstupy lg obvodu g pro výběr Iaxima jsou pŕipojony k.výstupům sčítaoích obvodu ll a první vstupy lg sěítaoích obvodu ll jsou.spojony a druhými čid 1 y.łg.napětí na napájooích vstupoch spoc tŕobiěu lg. ktorě jsou paralilně pŕipojony k rozvodu łgnapětí. Druhě vstupy...

Ložiskové těleso pracovního válce děrovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242565

Dátum: 01.03.1988

Autor: Poahoda Karel

MPK: B21B 31/07

Značky: stolice, těleso, děrovací, válce, pracovního, ložiskové

Text:

...je to, že pánev je sestavená ze střední části, vytvořené z barevného kovu, přičemž horní a dolní část jsou vytvořeny z tvrzené lisované tkaniny.Výhoda ložiskového tělesa podle vynálezu spočívá v úspoře barevných kovů na zhotovení kombinované pánve, a tím snížení nákladů na její zhotovení.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení ložiskového tělesa v řezu.V ložiskovém tělese 1 pracovního válce je kulově uložena ložisková...

Způsob odstraňování komplexních kyanidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 242564

Dátum: 01.03.1988

Autori: Poíhoda Karel, Pešina Bohumil

MPK: C02F 1/28

Značky: odstraňování, odpadních, komplexních, kyanidů, způsob

Text:

...tak dostupnost sorbentu. Další přednostf tohoto způeobu je jeho výhodnost ekonomická.Množství nasorbovaných komlexnfch kyanidů je závislé na konetantě stability příslušnêho komplexu, koncentraci kaseinu a dokonalosti styku odpadnfch vod s kaseinen. Kasein může být použit V různé formě, např. jako jemně präškevitý nebo granulovaný. styk odpadnfch vod s kaseinem je možno zlepšit např. mechanickým nfchânfh. Kasein je rovněž možno uložit...

Způsob odstraňování jednoduchých kyanidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 242563

Dátum: 01.03.1988

Autori: Šulc Jioí, Smetana Ctirad

MPK: C02F 1/28

Značky: odpadních, způsob, kyanidů, odstraňování, jednoduchých

Text:

...případech mohou způsobit vynývânf kyanidů.Nedostatky dosavadních způsobů řeší způsob odstrašovânf jednoduchých kyanidů z odpadnfch vod po galvanickěm vylučovânf mědi, zinku, kadmia, stříbra a zlata sorpcí podle vynálezu, jehošpodstata spočfvâ v tom, že se na 1000 ml uvedených odpadnfch vod působí kaseinem v množství 1 až 200 g.Výhodou způsobu podle vynálezu je jak jednoduchost jeho provádění, tak dostupnost eorbentu. Další přednostf tohoto...

Zařízení k provádění chemických a elektrolytických povrchových úprav v průtočných dutinách strojních součástí, zejména ve vývrtech válců spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242562

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bula Lumír

MPK: C23C 2/38, C25D 7/04

Značky: motorů, válců, součástí, chemických, průtočných, zejména, zařízení, strojních, vývrtech, provádění, povrchových, dutinách, elektrolytických, úprav, spalovacích

Text:

...podle vynálezu umožnuje využít plně všechny výhody. a přednoeti ponorového způeobu a přitom vymezit průběh povrchověúpŕavných operací jen místně na prostor vývrtu váloů. Zařízenípodle-vynálezu chrání navíc vnější povrch součástí ještě i pro případ oetřiku shore, takže vynálezem je umožněno takové technologicko-projekční řešení linek, kde jsou v libovolném pořadípo sobě zařazeny ponorové a postřikovací způeoby provádení,jeví-li se...

Kolové vozidlo na pneumatikách pro přepravu nákladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242561

Dátum: 01.03.1988

Autori: Jíšová Václava, Malcová Marie, Knap Vladislav

MPK: B60P 1/00

Značky: prepravu, nákladu, kolové, pneumatikách, vozidlo

Text:

...rámu pro znázornění uspořádání úhlových pák, příčný hřídel a připevnění zdvihové čelisti na dolní ramena úhlových pák, na levé straně bočního nosníku rámu je naznačeno uložení hydraulického válce. Na obr. 4 je pohled ze zadu vozidla na uspořádání zdvihových čelistí a jejichzavěšeni na dolní ramena úhlových pák i obrys palety a na obr» 5 schema vzájemné vazby snimačů poloh palety, zdvihových čelisti a řadíoí páky rychlostí.Kolové vozidlo...

Způsob provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným žlabem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242559

Dátum: 01.03.1988

Autor: Xuan Phan

MPK: B65G 65/30

Značky: žlabem, způsob, zásobníku, předsazeným, odběrným, hmoty, sypké, provozování

Text:

...zásobníků tak, aby se předsazené odběrné žlaby využily funkčné jako uzávěry, které potom usnadňují funkci těsnícich, případně i regulačních uzávěrůaUvedené nedostatky se odstraní způsobem provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odbčrným žlabem podle vynálezu,jehož podstata spočívá V tom, že sypké hmoty se nejdříve shroméždí a uvedou do klidu v zásobníku, načež se uvolní a sesypou do prostoru předsazeného odběrného žlabu, kde se...

Způsob provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným žlabem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242558

Dátum: 01.03.1988

Autor: Thýn Jioí

MPK: B65G 65/30

Značky: odběrným, zásobníku, předsazeným, sypké, žlabem, způsob, hmoty, provozování

Text:

...se předsazené odběrné žlaby využily funkčné jako uzávěry, které potom usnadňují funkci těsnícíoh, případněUvedené nedostatky se oostraní způsobem provozováni zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným zlabem poole vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že sypké hmoty se nejdrive shromáždi a uvedou v zásobníku do klidu, načež se uvolni a sesypou do prostoru předsazeneho odběrného zlabu, kterým současně odtékaji k výpusti zásobníku a...

Labyrintové těsnění přívodu oleje z pevné do otočné části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242557

Dátum: 01.03.1988

Autori: Ryšánek Vladimír, Král Jan

MPK: F16J 15/34

Značky: pevně, těsnění, částí, otočné, oleje, labyrintové, přívodů, stroje

Text:

...tělesem, je v místě nnlového přetlaku uapořádán odpadní prostor, 3 nímž jsou kenálky vzájemné nezávisle apojeny labyrintové koůrky.Labyrintové těsnění je možné využít především tam, kde se dosahuje vysoké obvodové rychlosti, nebo v případě zemezení vzniku teple na co nejmenší míru. zaručuje vysokou opolehlivoet těsnění po dlouhou dobu,bez nároku na kontrolu o výměna opotře-v bovaných dílů.4 Příklad provedení vynálezu na obráběeím stroji...

Zařízení pro zvedání a snášení kotevních lan stožáru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242556

Dátum: 01.03.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Š?astný Miloslav

MPK: B66F 11/02

Značky: zvedání, kotevních, snášení, stožárů, zařízení

Text:

...uvnitř stožáru uloženy převáděcí kladky a pod pomocným rámem je upevněn překlad, na němž jsou uložený vynášecí kladky, z nichž alespoň jedna je uložena uvnitř a jedna vně stožáru, přičemž zdvihové lano je od vrátku vedeno na pevné kladky přes vynášecí kladky a pŕeváděcí kladku.-2 242.553 Výhodou tohoto řešení je jednoduché vedení zdvihového lane,které se pouze přesmykuje přes pevné kladky do potřebného kotevního směru, přičemž...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitiny nikl-kobalt-fosfor z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242555

Dátum: 01.03.1988

Autori: Volf Radko, Doležal Bohuslav

MPK: C25D 3/56

Značky: roztoku, elektrolyt, slitiny, katodické, vylučování, nikl-kobalt-fosfor, vodných

Text:

...vzniklých z rozpustnê solí níklu a kobaltu, každé v koncentraoí 10 až 500 g/1000 ml vody a z rozpustnê soli kyseliny sulfosalicylovê v koncentraci 10 až 500 g/1000 ml vody nebo z rozpustnê soli kyseliny 1,2 dihydroxibenzen 5,5 disulfonovê v koncentraci 10 až 500 g/1000 ml vody fosfor ve formě rozpustných jednomocných nebo trojmocných sloučenin v koncentraci 1 až 100 g/1000 m 1 vody, rozpustný halogenid v koncentraci 1 až 100 g/1000 ml...

Vzduchem chlazený kondenzátor vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 242554

Dátum: 01.03.1988

Autor: First Miroslav

MPK: F28B 9/08

Značky: chlazený, vodní, kondenzátor, vzduchem, páry

Text:

...částí kondenzitoru jsou opątřeny hrdly pro odvod neskondenzovnných plynů, spojených s potrubin pro odsúváni vzduchu n příčenž výstupni hrdla kondenzítu z jednotlivých sekci kondenzač ni í dochlnzovsci části kondenzitoru jsou zsústěnn do sběrných potrubi, která jsou přes sífony znústěns do odváděciho potrubi.Výhodou tohoto uspořúdini je snížené nebezpeči znnrznuti kondenzntu v trubkich v důsledku toho, že stékcjici kondenzit přicházi do...

Zapojení bloku pro řízení stroje k úpravě švů svršků obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242553

Dátum: 01.03.1988

Autori: Netolický Ladislav, Holub Poemysl, First Antonín, Žák Jan

MPK: A43D 119/00

Značky: bloků, obuvi, zapojení, úpravě, stroje, svršku, švů, řízení

Text:

...prvků. Výkonový obvod 1 podle zadání nárazového pamětového obvodu g slouží k řízení jednotlivých činností. Zpoždovací obvod 5 zpožduje podle zadání paměto 3 242 553vého obvodu 1 časový signál z nárazové paměti g pro výkonový obvod 2, Jednotlivé uvedené obvody mohou být realizováný na tranu zistorových, integrovaných nebo jiných obvodeoh, splňujíoích popsané funkce. xPrvní vstup zapojení A, na který přichází volba způsobu práce zadávanaĺ...

Rám pro přípravu předzkroužených plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242552

Dátum: 01.03.1988

Autori: Neeas Miroslav, Novák Antonín, Plecháeek Václav

MPK: B65D 61/00, B65D 88/00

Značky: předzkroužených, přípravu, plechů

Text:

...ránRba tvoří přičnú nosniky 1 ueistěné syeetricky vzhledoo k přičnd ose plechągkter 6 jsou od sebe vzdàleny přibližně o hodnotu b 0,586 l s toleranci Í 5 2, kde l je délka předzkroužených plechů g a ktoré jsou přiveřeny k podělnýn nosnikůa 3 v bodoch A. V eistä spoje přičných nosnikůl s podělnýei nosniky 3 jsou zhotoveny úchyty š pro zàvěsnà lano 5. Délka jednotlivých závesných len 5 usi být taková,aby vrcholový úhel, který spolu sviraji...

Způsob odstraňování vodorozpustných derivátů celulózy z hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242551

Dátum: 01.03.1988

Autori: Sopko Bruno, Šimsa Vladimír, Friedrich Petr, Kaška Jioí

MPK: C09K 7/00

Značky: způsob, odstraňování, hornín, derivátů, celulózy, vodorozpustných

Text:

...Bežný jilový vrtný výplach, upravený polyfenolickýai deriváty jako ztsku-. covadlas a karboxyaetylcelulôzou jako antifiltračnia činidlea,jehož pH se pohybuje v rozoezi 9 àí 10, koloatuje intenzivně zijoový horizont a ztěžuje resp. onezuje přitekani ložiskovetekutiny. oo cirkulujicího výplschu se na povrchu přidàvapostupně kyselina chlorovodikovà tak, až pH dosàhlo hodnoty přibližně 5. Při intenzivni cirkulaci vrtného Výplachu s přidavken Hcl...

Zařízení pro nanášení ochranných, odrazných nebo interferenčních vrstev na funkční plochy optických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246850

Dátum: 01.03.1988

Autor: Dubský Ota

MPK: C23C 14/24

Značky: vrstev, prvků, zařízení, nanášení, optických, odrazných, plochy, ochranných, interferenčních, funkční

Text:

...vystupuje ze dna J. vakuové eparatury,překryté neznázoméným krytom uzavírajícím vakuový prostor g, hřídel 2 s ramenem clony 2 I, na jehož konci je uložen zásobník z, s úložným prostorem, ve kterém jsou zásobní edpařovací částice g. Pod jeho výtokovým otvorem je uložená destičkapřitahovaná do těsnicí polohy magnetem a a na povel vysouvaná pomocí vyhezovače 19, který je ovládán tyčinkou i. Tato tyčinka A je upevněna ve vačce j, která je...