Archív za 1988 rok

Strana 144

Spôsob úpravy užitnej oceliarskej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255327

Dátum: 15.03.1988

Autori: Rusnák Ján, Janok Jan, Telecký Ľudovít, Zeť Stanislav, Olejár Martin, Bartko Ladislav, Uhliar Milan, Gabáni Štefan

MPK: C21C 5/36

Značky: spôsob, úpravy, oceliarskej, trosky, užitnej

Text:

...»o rôznej zrnibosti s výskytom až 50 pod 20 mm s možnostmi využitia do agjlomeratžntaj vszidzlçy po pomletí na požadovanú zrnitosť do 3 mm. V tejto frekcii je aj Väčší podiel chemicky neviazaných pridávaných karbonábov odrolených, čo je pre eglomeračný proces výhodné a umožňuje zvýšiť podiel spotreby upravenej voči neupravenej oceliarenskej troske do 55 0/0 a pri vysoknopecnom procese o 20 0/0 pri využití wostávaajúcełro výskytu...

Vypínací mechanismus motorovej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255326

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zvarík Jozef, Urbánek Henrich

MPK: F16D 23/12

Značky: spojky, mechanismus, motorovej, vypínací

Text:

...spôsobené rotáciou spojky. Piest nie je týmito mikropohybmi vykláñaný, netrpí jeho vedenie a nepoškodzuje sa tesniaca manžeta. Pružný prstenec zabraňuje svojvolnému vysunutiu ojničky z guľového lôžka v pieste vypínacieho val 4oa. Pritom neobmedzuje vyklonenie ojničky až do hodnoty kým sa nevyčerpá medzera medzi pružným prstence-m a ojničkou v mieste pod vonkajším nákružkom pružného prstenca. Velkosť tejto medzery obmedzuje maximálne...

Trojbodový záves k univerzálnemu traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255325

Dátum: 15.03.1988

Autor: Novotný Lubomír

MPK: A01B 59/043

Značky: trojbodový, závěs, univerzálnemu, traktoru

Text:

...alebo náradím, čím sa zníži pevnostné namáhanie celej sústavy a tiež sa zmenši kolísanie prenosu tahovej sily traaktoru na pôdu.Príklad vyhotovenia trojbodového závesu k univerzálnemu trakboru podľa vyná-lezu jeznázornený na priložených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje trojbodový záves k univerzálnemu kolesovému traktoru V axonometrickom pohľade a obr. 2 zdvíhacie tiahlo v čiastočnom reze.K zadnej náprava 11 univerzálneho kolesového...

Koaxiálny kondenzátor s premennou kapacitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255324

Dátum: 15.03.1988

Autor: Grňo Ladislav

MPK: H01G 5/00

Značky: koaxiálny, kondenzátor, kapacitou, premennou

Text:

...vedenia je opatrený otvorom, v ktorom je uložený izolačný vodiaci kotlík a krytom s otvorom pre mikrometrickú skrutku opatrenú guličkou, pričom medzi vnútorným vodičom a vložkou je umiestnená izolačná tyčka.Výhodou vynálezu je možnost realizácievelmi presných kondenzátorov s premelrnucm kapacitou pri minimálnych nákladoch.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený koaxiálny kondenzátor s premennou kapacitou.Koaxiálny kondenzátor s...

Krížový výmeník tepla z kovovej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255323

Dátum: 15.03.1988

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28F 3/02

Značky: křížový, tepla, výměník, kovovej, fólie

Text:

...fólie, podstata ktorého spočíva V tom, že teplosmenná plocha je vytvorená zo samostatných list-ov kovo-vej fólie volne tvarovanej do vĺn, ktoré v oblasti svojich volných koncov sa postupne pretváriajú do roviny a prebytočný materiál kovovej fólie sa sústreďuje do rebier,pričom okraje samostatných listov, uzatvárajúce kanály oboch strát výmenníka sú opa trenê plastickým tesnenim z vulkanizujúcehoNahradeníe vytvárania prelisov...

Zariadenie na priame kopírovanie zváranej hrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 255322

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kisilevskij Felix Profesor ., Timčenko Viktor, Kertys Stanislav, Dubovecký Sergej, Ceľuch Ján, Tóth Vladimír, Ňachaj Eugen, Kalafus Pavol

MPK: B23K 9/12

Značky: kopírovanie, priame, zváranej, zariadenie, hrany

Text:

...aj pri náhlom poklese tlaku tlakového média. Aretáciou dvoma aretačnými valčekmi pritláčianými kuželovou alebo ihlanovou plochou k vnútorným stenám telesa sa dosiahne rovnomerné symetrické rozloženie aretačzných síl a súčasne voľbou vhodného uhla kuželovej alebo ihlanovej plochy je možné dosiahnut dostatočnú aretačnü silu pri relatívne malých rozmeroch aretačného valca, tým aj daného zariadenia. Vychyľo-vaním snímacieho valca okolo čapo-v...

Spôsob výroby sušeného strúhaného soleného syra

Načítavanie...

Číslo patentu: 255321

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kováčová Judita

MPK: A23C 19/086

Značky: sušeného, strúhaného, soleného, výroby, spôsob

Text:

...výroby sušeného strúhaného soleného syra podľa vynálezu, ktorého podstatou je,že solený tvaroh sa tvnaruje do hrudiek o priemere 8 až 12 cm a suši pri izbovej teplote po dobu 20 až 30 dni pri súčasnom dennom obraoaní a suchý produkt sa strona.Výhodou spôsobu výroby sušeného strúhaného soleného syra podla vynálezu je nízka energetická náročnosť celej technológie. Proces dlhodobého zrenia a sušenie pri neustálom obracaní hrudkovéhno polotovaru...

Zapojenie pre prerušovanie obrábania a štart obrábacieho cyklu programovo riadených strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255320

Dátum: 15.03.1988

Autor: Haluska Tibor

MPK: G05B 19/18, B23Q 15/00

Značky: strojov, zapojenie, obrábania, cyklu, obrábacieho, prerušovanie, riadených, štart, programovo

Text:

...Prvý výstup pamätového obvodu 3 je pripojený na nastavovací vstup pamäťového obvodu 6 umožnenie otáčania vretena a súčasne na prvý vstup prvého hradla 4. Druhý výstup pamätového obvodu 3 štartu je pripojený .na druhý vstup druhého hradla 5 a súčasne na nuloviací vstup pamäfového obvodu 7 umožnenie posuvuov. Výstup prvého hradla 4 je pripojený na nulovací vstup pamäťového obvodu 6 umožnenie otáčania vretena, ktorého priamy výstup je...

Klimatizačné zariadenie s priebežne vyrovnaným režimom vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255319

Dátum: 15.03.1988

Autor: Petrov Dimitrij

MPK: F24F 13/02

Značky: vzoriek, klimatizačné, priebežné, vyrovnaným, režimom, zariadenie

Text:

...istom základnom zariadení sa rozdiely rýchlosti zasadne vyrovnali požadované zmrazeąnie sa dosiahlo v jednotlivých vzorkách približne za rovnaký čas a interval maximálnych teplotných rozdielov medzi vzorkami sa znížil o 65 7.Na olír. č. ľ je zifŕáizornený príklad rozdiellóv téřpiotněhb režimu cementobetónových vzoriek v priebehu zmnazovania v 3 Vo-nom roztoku Nam-il v zariadeni podľa doterajšiena přinľćti-pti á rřä obr. č. 2 je účinok...

Rozvetvené aminoamidové živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255318

Dátum: 15.03.1988

Autori: Martišovič Jozef, Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C08G 59/54

Značky: aminoamidové, živice, rozvetvené

Text:

...má najväčší Význam použitie technických produktov epoxidových živíc,ktoré okrem základnej zložky obsahujú určité množstvo polymérhomológov, nakoľko izolácia čistých produktov, ktorú možno ueku~ tuočnit molekulárnou destíláciou a kryštalizáciotl, je značne nákladná. Pri príprave živíc je výhodné postupovať tak, že k tavenine amínoamidu vyhriatého na 60 taž 180 °C sa pridáva epoxidová živice na báze diauu a reakcia sa ukončí po zroagovaní...

Zariadenie na dávkovanie tyčových válcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 255317

Dátum: 15.03.1988

Autor: Laššo Jozef

MPK: B65G 47/18

Značky: tyčových, súčiastok, válcových, dávkovanie, zariadenie

Text:

...je upevnený na nosiči 4. Paka 11 je na spodnom konci opatrená kladkou 13 a na hornom konci oddeľovacím rameniolm 14. V šmýlnadle 9 sú vytvorené drážky 24 pre tyčové valc-ové súčiastky 16 a vybrania 25 npre páky 11, ktorých kladky 13 sú v styku so šikmými príložkami 10 uiožernými na nosiči 4. Zásobník 19 je opatrený snímačom 21 kontroly zásoby tyčových vaicolvých súčiastok 16. Pohonová jednotka 6 je opatrená držiakom 6, V ktorom sú...

Spôsob skupinového stanovenia močovinových a triazínových herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255316

Dátum: 15.03.1988

Autor: Bíliková Anna

MPK: G01N 30/90, G01N 30/02

Značky: triazínových, stanovenia, herbicídov, močovinových, spôsob, skupinového

Text:

...sústavy a močovinové herbicídy postupujú smerom k čelu druhej mobil-nej sústavy. vspôsobom podľa vynálezu je možné Vzhľadom na jednoduché a rýchle rozdelenie stanoviť vedla seba skupiny tríazínových a močovinových herbicídov. s dostatočnom presnosťou bez väčších časových a materiálových nárokov. Spôsob podľa vynálezu je osobitne vhodný najmä pre servisné Vodohospodárske, hygieenické, pedologiclçé .a potravinárske lwaborąatöria, kde sa...

Zariadenie na automatickú kontrolu vykonania operácií pracovnými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255315

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dobrota Viktor, Dobrota Milan

MPK: B23Q 11/00

Značky: jednotkami, zariadenie, automatickú, kontrolu, pracovnými, vykonania, operácií

Text:

...dojde napr. sedenielĺlll nástroja a pri vhodnom medzioperečnozm včlenení slúži k iachrune nástroja nasledovnej operácie. Koncepčné riešenie kontrolného zariadenia »podľa vyuálezu prináša hlavne tieto prednosti výmbnú jednoduchosť a technologičntosi, tunkčnú spoľahlivost a ioperatívnjost k (lalšej činnosti po ohláseni poruchy technologického zariadenia.Príklad konccpčnéht riešenia. zarizadertin podľa vynálezu jo znízçirrlený v pozdĺžnctn reze...

Harmonická prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255314

Dátum: 15.03.1988

Autor: Paldan František

MPK: F16H 13/00

Značky: převodovka, harmonická

Text:

...podľa vynálezu, čím sa okrem zníženia výrobných nákladov dosiahne zmenšenie hmotnosti a rozmerov prevodoviek. Ďalšou výhodou vynálezu je, že len zmenouvonkajšieho priemeru pružné-ho kola sa dá vyhotoviť rad prevodoviek s rôznym prevodovým pomerom bez akejkolvek zmeny ostatných súčiastok.Na obrázkoch je znázornený príklad vyhotovenia narmonickej prevodovky podla vynálezu. Na obr. 1 je znázornený rez prevodovky v nárysu a na obrv 2 bokorys...

Elastickomagnetický čap

Načítavanie...

Číslo patentu: 255313

Dátum: 15.03.1988

Autor: Mojžíš Miroslav

MPK: G01L 1/12

Značky: elastickomagnetický

Text:

...výskumný signál, má možnost merať nielen tlakovú, ale aj tahovú silu, následkom diierenciálneho zapojenia snímacieho vinutia zmenšuje sa jeho teplotná chyba a nulový driit na cca jednu pätinu. Cap má väčšiu mechanickú pevnosť a nižšiu výrobnú cenu ueskladá sa z lamiel .a žiadna jeho plocha sa nebrúsij. Navrhovaný snímací čap sa velmi jednoducho inštaluje, prakticky len vymení za 136 vodný, ktorý plnil len funkciu spojovacej súčiastky, takže...

Zmes alifatických azozlúčanín so zvýšenou tepelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255312

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zemanová Eva, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Belko Dušan, Zeman Svatopluk

MPK: C08K 5/23, C08J 9/10

Značky: azozlúčanín, tepelnou, zvýšenou, stabilitou, alifatických

Text:

...vysokej výťažnosti bielkuovín zo zpracovávaného mlieka, prakticky sa jedná o bezodpadovú technolögiu z hladiska využitia bielkovín a tiež možnosť dosiahnutia zlepšenej mikrobiologickej akosti syrov.Mlieko o obsahu tuku 3 g v 100 g sa ultrafiltráciou a diatiltráciou koncentruje na sušinu 23 g v 100 g a nasledne na vákuových odparkách na sušinu 35 g v 100 g. Do koncentrátu sa pridá čistá mliekárenská kultúra v množstve 4 g na 100 g a...

Spôsob výroby syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255311

Dátum: 15.03.1988

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 19/14

Značky: výroby, syrov, spôsob

Text:

...homogenizuje pritlaku 8 až 22 MPa a naplní sa do obalov, kdesa nechá koagulovat a zrieť, pričom obalymôžu zároveň plniť aj expedičnú funkciu. Výhodou spôsobu výroby podľa vynálezuje možnost zvýšenia efektívnosti výroby sy 4rov, ktoré môžu slúžit na priamy konzum,alebo Illâ výrobu iných výrobkov, najmä topených syrov ako aj dosiahnutie vysokej výtažnosti bielkovín zo zpracovávaného mlieka, prakticky sa jedná o bezodpadovú techIrológiu z...

Tesniaca manžeta pre vrtačkové sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255310

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kočický Jozef

MPK: B23B 31/04

Značky: manžeta, vrtačkové, skľučovadlá, tesniaca

Text:

...vŕtačkové sklučovadlá podľa vynálezu je, že je súčasťou sklnčovadla a umožňuje bez jej Výmeny použít celý rozsah priemerov nástrojov pre dané skiučovtadlo, pričom je zabezpečené dostatočné idSIlSHíS voči vnikaniu prachu a nečistot k (Linizčííým častiam sklučvoxradla.Na priloženom výkrese je znázornený príklad vybudovania tesnlacej manžety pre vŕ 4tačkové skľučovadlá podľa vynálezu v reze.Tesniaca manžeta 1 pre vŕtačkové skiučvrlvadlä do...

Elektróda pre vizuálne sledovanie rozloženia nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255309

Dátum: 15.03.1988

Autori: Turek Ivan, Kokin Sergej, Vereščagin Igor, Baják Ivan

MPK: G01N 27/20

Značky: elektrickej, sledovanie, mernej, elektroda, rozloženia, vizuálne, nehomogenít, vzoriek, vodivosti

Text:

...registrácie má nevýhody v potrebe chemického spracovania záznamového materiálu a tým v časovom oddialeni výsledku vyšetrenia. Pri plnení výbojovej medzery iným plynom,ako je vzduch, sa zariadenie stáva zložitejšie a zároveň sa komplikuje manipulácia so vzorkami.Uvedené nevýhody sa dajú odstrániť tým,že pri uvedenom spôsobe zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek sa ako elektróda vytvárajúca výbojovúmedzeru použije...

Spôsob výroby zubnej pasty a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255308

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krajcsovics Lórant, Filák Mirek

MPK: A61K 7/16

Značky: spôsob, vykonávanie, výroby, zariadenie, pasty, zubnej, spôsobu, tohto

Text:

...gélu, Úpravy podľa vynálezu je možné využít aj v. iných technologických procesoch, predovšetkým tam, kde okrem dosiahnutia vysokého stupňa disperzity a homogenity sa vyžaduje nielen plynulé dávkovanie reaktantu,ale aj za súčasného vzniku dostatočne veľkej medziľázovej plochy na realizo-vanie reakcie ako napr. v» chemickom, potravinárskołm a farmaceutickom priemysle.Na pripojenom výkrese obr. č. 1 je znázornená schéma zariadenia .a na...

Samosvorné pákové kliešte

Načítavanie...

Číslo patentu: 255307

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ščepka Peter, Radosa Emil, Kalina Pavel

MPK: B66C 1/44

Značky: kliešte, samosvorné, pákové

Text:

...požadovanú manipnlácii celého širkovêho sortimentu pórobetonových dielcov V rozmedzí šírok od 400 mm do 1500 mm. Tým sa dosahuje v prevádzke zníženie prácnosti, prestože pri manipulácii s pórohetónovými dielcami nie je potrebné prevádzať výmenu kliešti na manipulařnom žeriave pri šírkovej zmene sortimentu dielcov.Snmosvorné pákové klieštiny podla výnálezu síl zobrazené na výkresoch, kde 1 znázorňuje schématické usporiadanie pákového mechanizmu...

Časovacie zariadenie so signalizáciou pre zdroje infračerveného a ultrafialového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 255306

Dátum: 15.03.1988

Autori: Popelka Květoslav, Kováčik Peter, Pilát Jozef

MPK: A61B 6/00, G04C 23/38

Značky: časovacie, žiarenia, zariadenie, ultrafialového, infračerveného, signalizáciou, zdroje

Text:

...pričom do tohoto spojenia je tiež zapojený prepínač funkcií,ktorý je jedný-m kontaktom zapojený na napájací prívod a druhým kontaktom je napojený na uzol a zdroj žiarenia, ktorý je zase prepojený na napájací bod.Ďalej predmetom vlynálezu je i to, že motorček s klznou spojkou je- opatrený vačkou ovládajúcou prepínač.jednoduchosť, informovanosť o zostávajúcom čase dĺžky procedúry, vypnutie zdroja žiarenia po skončení procedúry so súčasnou...

Halogénacetylény 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255305

Dátum: 15.03.1988

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav, Kraus František

MPK: C07D 333/12

Značky: spôsob, 5-nitro-2-tiofénu, halogénacetylény, přípravy

Text:

...spektrum na spektrometrii AEI MS 920-151M je vodík, striebro, med alebo magneziumbromid, sa pôsobí halogénom V prostredí organických nozpúšťadiel ako sú aromatické kvuapalné uhliovodíky, étery, estery kyselín, dalej tiofén, sírouhlík, acetonitril, dimetylsultoxid, dimetylformamid a halogénovane rozpüštadla vo vode a/alebov ich zmesiach s vodou za prítomnosti bázických ka»talyzátorov typu uhličitanov a hydnoxidov a-lkalických kovov v rozmedzí...

Prostriedok na odlahčovanie detailných modelov v zubnej technike

Načítavanie...

Číslo patentu: 255304

Dátum: 15.03.1988

Autori: Antalová Šarlota, Zemek Jiří, Lindauer Ladislav, Kuniak Ľudovít, Kalocsay Július

MPK: A61C 9/00, A61K 6/10

Značky: prostriedok, odlahčovanie, modelov, zubnej, technike, detailných

Text:

...a 0,05 až 0,5 g.Výhodou uvedeného odľahčovacieho prostriedku je, že nanesená vrstva veľmi rýchlo, už V priebehu niekoľkých minút, tvrdne,pričom vytvorený film acetylcelulózy je dostatočne tvrdý a pri mvodelácii sa nepoškodzuje. Vytvorený film acetylcelulózy s použitím horeuvedených acetylovaných derivátov glukózy, ako zmäkčovadiel, je dostatočne pružný .a nelúpe sa ani po dlhšej expozícii na...

Hrotový barometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 255303

Dátum: 15.03.1988

Autor: Škrovánek Tomáš

MPK: G01L 7/20

Značky: hrotový, barometr

Text:

...väčšími priemermi, čo umožňuje znížiť chyby z kapilárnej depresie a dalej konštantným »objemom vákuového priestoru nad hornou hladinou, čím sa odstráni kiompresia a dekompresia zbytkových plyn-ov.Príklad riešenia hrotového barometra po»dla vynálezu je znázornený v reze na priloženom výkrese. Barometer pozostáva z hornej kom-ory 1 s pevným hrotom 2 a z dolnej kromory 3 s pohyblivým hrotom 4 vytvorenom na konci vretena mikrrometricke hlavice 5....

Elektróda s bázickým obalom a nízkým obsahom uhlíka na ručné oblúkové zvaranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255302

Dátum: 15.03.1988

Autori: -, Biacovský Štefan

MPK: B23K 35/22, B23K 35/00

Značky: elektroda, nízkým, obalom, ručné, oblúkové, obsahom, uhlíka, zváranie, bázickým

Text:

...dobrých zváracích vlastností a pri dosiahnutí požadovaných mechanických vlastností zvanoveho kovu. Okrem toho má velmi dobre operatívne a metalurgické vlastnosti aj pri zváraní v polohách. Elektróda podľa vynálezu umožňuje zhotoviť zvarový kov s nízkym obsahom uhlíka plod 0,03 hmot. hlavne tým, že používa špeciálny jadrový drôt a upravenú obalovú hmotu. Zvarový kovu zni 4žuje koröziu prenosom pracovného média hlavne tým, že použitý...

Postel pre jednotky intenzívnej starostlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 255301

Dátum: 15.03.1988

Autor: Molnárová Eva

MPK: A61G 7/02

Značky: intenzívnej, postel, starostlivosti, jednotky

Text:

...docieli nehlučnosť, bezpečnost chodu, možnosť centrálnej kontroly .a skutočnosť, že ovládacie prvky sú v dosahu ruky pacienta.vynález má pozitívny vplyv na psychiku pacienta, lebo sa cíti samostatnejší a nie je celkom odkázaný na pomoc zdravotnej sestry.Na pripojených výkresoch je znázornená schéma zapojenia, ovládania vzduchu a čln 4nosť servovalcov, kde na obr. 1 je bočný pohľad, na obr. 2 je pohlad z hora, a na obr. 3 znázorňuje navarenie...

Způsob tepelného zpracování živočišné krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 247088

Dátum: 13.03.1988

Autori: Koivánek Zdenik, Douša Stanislav, Kout Pavel, Koten Jan

MPK: A23K 1/04

Značky: zpracování, tepelného, způsob, živočišné

Text:

...kovů se dosahuje necčekávaného jevu sesíťování fibriuu, přičemž se ze shluklé hmoty neoddělují žádné složky a kapalina a ke stejnému jevu dochází rovněž, když se do krve přidávají ředidla, přičemž se získá shluklá hmota. obsahující krev jako celek a přidané ředidlo. Při způsobu podle vynálezu za použití samotné krve nebo její směsi s ředidlem má surový produkt formu tvrdého rosolu intenzívně červené barvy, ze kterého se neoddělují žádné...

Hydraulicky ovládaná tlaková hlava hlubokovrtacího zařízení s klínovacím zajištěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 242590

Dátum: 11.03.1988

Autor: Major Boetislav

MPK: B23B 41/02

Značky: zajištěním, ovládaná, hlava, hydraulický, klínovacím, zařízení, hlubokovrtacího, tlaková

Text:

...provedení hydraulicky ovládané tlakové hlavy je schenatícky znázornéno na přípojenéa výkresu. kde na obr. l je celkové uspořádání tlakové hlavy s hydraulický zařízením v částečném řezu a obr. 2 zmäžónñuje její půdorysný řez A - A.V tělese l jsou vytvořeny otvory, v nichž jsou upevněny a zajiätény yodicí čepy g, uložené vkluzných pouzdrech lg uaístěných v konzolách łłmřípevnéných pomocí šroubů l§ a kolíků gł k nosné desce gg. Soubéžné s...

Armatura se zařízením pro vyrovnávání tlaku před a za uzavíracím orgánem armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 242585

Dátum: 11.03.1988

Autor: Jurásek Rudolf

MPK: F16K 3/314

Značky: armatury, orgánem, tlaku, před, zařízením, uzavíracím, armatura, vyrovnávání

Text:

...sestává pouze z ověřenýoh, větši 3 242 585 nou rotačních prvků, čímž je zaručene Její funkční spolehlivost a. snižují se náklady na. ,její výrobu. Další výhodou řešení je, že se zmenšují rozměry pohonu a ovládání, čímž se sníží celková hmotnost a stavební výška armatury, současně se tím zvýši její seiemická odolnost v provozu. Velkou předností této ermatury je, že jí lze použít pro oboustranný plný tlakový spád pracovního mědia....

Zapojení obnovovacího generátoru řadiče dynamických pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245999

Dátum: 11.03.1988

Autor: Gábor Tibor

MPK: G06F 1/04

Značky: generátoru, zapojení, obnovovacího, řadiče, pamětí, dynamických

Text:

...vstup zg ooučtového obvodu 2 o také na vstup gł vprvního invortoru g so opožděnou odozvou na nootupní hranu vstupního signálu. Invorzní výstup gg prvního invortoru Q je přípojen ko vstupu gg pro žádost o zařazení čokacíoh cyklu, ktorý je no řadíči g aynànické paměti.zapojení podle vynálezu má následující funkci ząssggtSpouštěcí signál na výstupu 21 řediče 3 obvykle v průběhu prvního stavu strojového cyklu stertuje druhý spouštový...

Zařízení pro zjišťování charakteristik délkových snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245989

Dátum: 11.03.1988

Autori: Ošer Michail Iljie, Belikov Jevgenij Viktorovie, Mininko Leonid Petrovie, Osipov Viktor Moskva

MPK: G01B 5/00

Značky: zařízení, zjišťování, charakteristik, délkových, snímačů

Text:

...měřených dat a dále ve zrychlení a zpřesnění celé měřicí operace.Pňlladnç prcĺvćďcmłizvąañženĺpodłč řlnäfezu jepschcingłídgj zoďzornčno na vjknju. Mechanická část zařízení je uspořádána tak,že na rámu § je prostřednictvím dvou planžet Q, 1 zavěšen základ lg. Na horní straně rámu § jsou uchyceny proměřovaný snímač ll a referenční snímač lg, jehož přesnost je o řád vyšší než přesnost proměřovaného snímače ll. Na spodní straně rámu Q je...

Odlehčovací obvod větve tranzistorového pulsního měniče s napěťovým mezilehlým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242600

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kadleeek Jaroslav

MPK: H02P 5/16

Značky: obvodem, odlehčovací, tranzistorového, obvod, pulsního, větve, mezilehlým, napěťovým, měniče

Text:

...k třetímu větvovému uzlu, a mezi čtvrtým větvovým uzlem, mezi anodou druhé vazební diody a druhou tlumivkou a spojem ketody prvni nulové diody s první přesytkou je zapojena první pomocná nulová dioda anodou ke čtvrtému větvovému uzlu, a mezi čtvrtým větvovým uzlam a zápornou napájecí sběrnicí jsou v sérii zapojeny druhý oddělovací tyristor a druhý omezovací kondenzátor,přičemž druhý oddělovací tyristor je připojen ke čtvrtému větvovému uzlu...

Zařízení pro montáž prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242599

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kubín Sáva, Kováo Josef, Voznica Ludik

MPK: H02K 15/10

Značky: prstenců, zařízení, montáž

Text:

...vůči rotoru. Zařízení je tak vhodné pro montáž i demontáž pretenců na rotoru točivého elektrického stroje, které zaručuje shodné ustavení prstence jako před demontáží, tedy do polohy, ve které byl rotor spolu s pretenci již ve výrobním závodě vyvážen.Příkladná provedení zařízení podle vynálezu jsou zobrazena na přiloženém výkresu, kde obr. l znázorňuje zařízení s opěrným prvkem tvořeným dělenou objímkou, obr. 2 zařízení s opěrnýn prvkem...

Způsob výroby aktivátorů peroxosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242598

Dátum: 01.03.1988

Autori: Plešek Jaromír, Eíhal Vladimír, Drdáková Eva, Štíbr Bohumil, Jelínek Tomáš, Franta Ivan, Kubelka Jioí, Odstreil Libor

MPK: C11D 11/02

Značky: způsob, výroby, aktivátoru, peroxosloučenin

Text:

...sloučeniny a l až 16 moly acetanhydridu, načež se vžniklá kyselina octové a nezreagovaný scetanhydrid odpaří, vyznačený tím, že se roztavená reakční směs rozpráší tryskou o průměru 0,6 až 1,4 mm při rychloati výtoku 4 až 16 m.sec 1 na častice o průměru 0,1 až 3,5 mm,které tuhnou. Podstatou vynálezu rovněž je, že se k roztavené reakční směsi přidá 2 až 35 hmotnosti další aktivační složky,jako např. anhydrid kyseliny maleinové, jsntarové,...

Způsob vytváření umělého stropu pro vícelávkové dobývání mocných slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242597

Dátum: 01.03.1988

Autori: Bláha Ivo, Krchoák Viktor, Požár Hugo, Zaoral Milan

MPK: E21D 19/00

Značky: mocných, vícelávkové, sloji, umělého, dobývání, způsob, stropů, vytváření

Text:

...vzájennému napojení dalšího úseku umělého stropu k předchozímu.Výše uvedené nedostatky se odstraní navrhovaným způsobem vytváření umělého stropu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na armovací prvky se rozvinou pásy plošného materiálu orientované podélně s pilířem a částí své plon chy se vertikálne zahnou a upevní na stojky porubu, přičemž při přemístění výztuže se tato zahnutá část sklopí na navazující plochu umělého...

Způsob odstranění látek na bázi derivátů přírodních galaktomananů z odpadních vod, zejména z tisku koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242596

Dátum: 01.03.1988

Autori: Mucha Jioí, Martinek Jioí

MPK: C02F 1/58

Značky: galaktomananů, přírodních, odstranění, odpadních, způsob, koberců, tisku, bázi, látek, derivátů, zejména

Text:

...linek pro tisk koberců instalovaných v ČSSR, které jsou vybaveny bubnovými pracími stroji firmy Fleissner, vznikají koncentrovaně odpadní vody v prvním stupni praní potištěných koberců,neboř koberec, vyoházející z pařáku je ostřikován malým množstvím vody a veden přes vakuové odsávací zařízení, kde se jeho vlasová strana zbavuje zbytků tiskací pasty. Tyto cdpadní vody obsahují 33 60 - 80 veškerého organickěho znečištění vody z tisku...

Dělený klín, zejména uzavíracích šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242595

Dátum: 01.03.1988

Autor: Pácha Karel

MPK: F16K 3/314

Značky: šoupátek, klín, zejména, delený, uzavíracích

Text:

...zasunutýn otvorem l v prstenci ll, kolmým na osovy váloový otvor y prstence ll, odpovídejícího průřezupvdle použitého rozpinsoího členu 2, vřetene 1, do prostoru mezi těsnící desky 2,přičemž je rozpínecí člen j vřetene 1 v uzavřené poloze klinu l opřen o opčrně plochy g tčsnících desek E. Prstenec l je z obou stran opatřen válcovým vybránim li zhotoveným v čelnich plochách l prstence l symetricky vůči svislé ose vřetene 1 a skloněným vůči...

Tlakový spínač s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242594

Dátum: 01.03.1988

Autori: Voborník Ladislalav, Huoa František

MPK: G01L 13/02

Značky: spínač, teplotní, kompenzaci, tlakový

Text:

...na obr. l a grafické znázornění průběhu tlaku plynu např. SF 6 v závislosti na okolní teplotě je nakresleno na obr. 2.Tlakový spínač s teplotni kompenzací seetává z krabice l,ve které je umiatěna převodová páka g, doraz 1 e elektrický spínač 1 s tlsčítkem 2 s z difercněního snímače tlaku Q, který eestává ze souoeých vlnovců 1 a § připojených k základní deece 2 a pohyblivému dnu gg, ke kterému je připojen dřik ll doeedejici na převodovou páku...

Chemicky modifikovaná rtuťová filmová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 242593

Dátum: 01.03.1988

Autori: Vlasák Ludvík, Mráz Stanislav

MPK: G01N 27/00, G01N 27/30

Značky: chemicky, modifikovaná, filmová, elektroda, rtuťová

Text:

...podle.vynálezu spojuje výhody rtułové elektrody s vysokou separační schopností filmu obsahujícího tr 1-n-oktyl fosfinoxid.Postup přípravy elektrody podle vynálezu spočívá jednak ve vytvoření mechanicky stabilního a rovnoměrně rozloženéhortutového filmu na povrchu stříbrné diskové elektrody a dále ve stabilizaoi tri-n-oktylfosrinoxidu na povrchu rtutověho filmujeho uložením vef 11 mu z vhodné plastické hmoty, například...