Archív za 1988 rok

Strana 143

Spôsob výroby oxychloridu fosforečného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255367

Dátum: 15.03.1988

Autori: Edgar Kužma, Kurajda Pavol, Čollák Mikuláš, Magura Miroslav, Sabadoš Július, Hoľko Michal

MPK: C01B 25/10

Značky: fosforečného, výroby, oxychloridu, spôsob

Text:

...kyseliny fosforečnej a chlorovodikovej.V tomto vynáleze sa rieši oddelovanie kvapiek oxychloridu fosiorečného a chloridu fosforitého suchým spôsobom tak, ako je to nakreslené na obr. Na odlúčenie kvapiek sa používa suchý odlučovač, ktorý je z materialu odolávajücemu kyslej korózii a je v ňom tkaninová filtračné vložka z korözne odolného materiálu umelé hmoty).Podstatou tohto vynálezu je, že chlorid fostoritý sa oxiduje suchým kyslíkom. Kvapky...

Zapojenie pre riadenie obnovovania informácie dynamickej pamäti

Načítavanie...

Číslo patentu: 255366

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kosiba Jozef

MPK: G06P 12/00

Značky: informácie, obnovovania, pamäti, riadenie, zapojenie, dynamickej

Text:

...na obvod adresácie a na dynamickú pamät pre vykonanie obnovenia informácie a signály na obvod adresácie a dynamickú pamät pre vykonanie prístupu mikropočítača do dynamickej pamäti.Hlavné výhody zapojenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že pri zachovaní nezávislosti obnovovania informácie na činnosti mikropočítača sa odstránením WAIl stavov urýchli činnost mikropočítača a že sa. zjednoduší obvodové riešenie automatu zrušením nutnosti riešiť...

Otočné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 255365

Dátum: 15.03.1988

Autor: Černáček Ľudovít

MPK: A61G 7/04, A61B 6/04

Značky: otočné, ložisko

Text:

...na ráme, ktorý nesie tiež stabilizačné kolečka, pričom vrchná časť kruhového plášťa je snimateľná.Otočný alebo kývavý pohyb lôžka a z neho odvodená sústavná zmena polohy ležiaceho, vyvolávajú dokonalý pocit uvoľnenia a tým aj regeneráciu fyzických i psychických síl. Konštrukcia stojanu umožňuje zosunút pod lôžko manipulačný vozík so zdvíhacim mechanizmom, čo má mimoriadny význam najmä pri používaní lôžka v zdravotníckych zariadeniach....

Splachovacie zariadenie s regulovatelným množstvom vypúštanej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 255364

Dátum: 15.03.1988

Autor: Krkoška Pavel

MPK: E03D 1/14

Značky: množstvom, vypúštanej, zariadenie, regulovatelným, splachovacie

Text:

...medzi minimálnym a maximálnym vypustenim existuje možnost ďalšieho odstupňovania vypúšťaného množstva vody.Na priloženom výkrese je znázornený na obr. 1 zvislý rez nádržkou s vykreslenĺmsplachovače a ovládacieho zariadenia v pokojovom stave, na obr. 2 pohlad na veko nádržky a na obr. 3 a 4 pohľad a rez nezávislých ovládacich prvkov.Splachovacie zariadenie sa skladá z telesa splachovače 3, páky 1 a posúvateľného závažia 4. Páka 1 je otočná...

Zariadenie na vyhýbanie prívodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255363

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dufek Peter

MPK: H01K 3/14

Značky: prívodov, zariadenie, vyhýbanie

Text:

...podľa vynalezu, sa dosahuje úspory jednej pracovnej sily za smenu v mieste, kde je silné infračervené žiarenie s výskytom úniku rädioaktivneho plynu, používaného na plnenie zapaľovačky. Zariadenie má vysokú spoľahlivosť a prakticky žiadnu zmätkovitosť, je jednoduché a všetky pohyby sa uskutočňujú na jeden zdvih jedného zdviháka, riadeného od vačky stroja.Na pripojených výkresoch je na obr. 1znázornený mechanizmus, ktorým sa...

Spôsob zvýšenia podneho výparu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255362

Dátum: 15.03.1988

Autori: Maláriková Eva, Novák Ladislav

MPK: C09K 17/00

Značky: výparů, podneho, zvýšenia, spôsob

Text:

...a fyzikálnych vlastností sa používajú tieto tenzidy bud vo vysokokoncentrovaných až ODOÁJ-ných koncentráciách, alebo sa mierne narieďujú. Tak napr. pri použití záhradného postrekovača pri aplikácii na malé plochy ako sú záhradky, ihriská a pod. sa spravidla používajú roztoky s obsahom aktívnej látky 20 až B 0 perc. pričom obsah vody vzhladom na aplikované množstvá prakticky neovplyvňuje zamokrenosť hornej vrstvy. V niektorýchprípadoch je...

Spôsob predlženia životnosti strieborných katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255361

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mrlian Ivan, Hronec Milan, Harrach Milan, Bučko Miloš, Zajačik Anton

MPK: B01J 23/50

Značky: spôsob, predĺženia, životnosti, strieborných, katalyzátorov

Text:

...sírne ako aj uhlíkové zlúčeniny majú viaceré typy aktívnych uhlí a to aj pri pomerne vysokých rýchlostiach prúdenia etylénu, viacej ako 5 kg Gľylénll za hodinu na kg použitého uhlia. Velmi závažnou požiadavkou v procese dcičisľovąznia etylénu na aktívnom uhlí je zamedzenie vzniku aromatických zlúčením priamo v adsorbéri. Vznik takýchto zlúčenín je závislý jednak od teplotných a tlakových pomerov v acisorbéri a jeho lokálnych častiach...

Spôsob výroby vrstveného silikátového stavebného dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: 255360

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vaníček Peter, Bartelt Koloman, Tomka Miroslav

MPK: B28B 1/30

Značky: dielca, stavebného, výroby, vrstveného, spôsob, silikátového

Text:

...elementami a do výšky požadovanej hrúbky vrstvy nasype sa s 10-20 °/n prevýšením betónová zmes o menovitom zloženíZmes sa zhutní ponornými vibrátormi. Po povrchu zhutnenej betónovej vrstvy zasunú sa čelami formy ocelové jadra a vložky a naleje sa surová pórobetonova zmes o zlozeníkremičltý piesok cement SPC 325 sádrovec alebo sádras prísadami hydrátu vápenatého, hliníkového prášku a plastifikátora. Celá forma sa zaklopí...

Zapojenie dvojkanálovej, dvojprístupovej pamäti riadenej mikropočitačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 255359

Dátum: 15.03.1988

Autor: Madzik Jaroslav

MPK: G06F 13/10, G06F 9/16

Značky: zapojenie, dvojkanálovej, pamäti, mikropočitačom, dvojprístupovej, riadenej

Text:

...jednotky CPU, výstupy dekodéra adries sú prepojené s odpovedajúcimi vstupmi pre výber vstupného resp. výstupného registra. Signál zápisu 17 je prepojený z centrálnej procesorovej jednotky CPU k odpovedajúcim vstupom prvého kanálu pamäti M 1 a druhého kanálu pamäti M 2 pre riadenie zápisu do pamäti. Signál čítania 18 je prepojený z centrálnej procesorovej jednotky CPU k odpovedajúcim vstupom prvého budiča B 1 dátovej zbernice a druhého...

Spôsob výroby zložitých tenkostenných profilov z mäkčeného PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 255358

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kotleba Jozef, Štukovský Štefan, Gendiar Jozef

MPK: B29C 47/12, B29C 47/00

Značky: tenkostenných, mäkčeného, zložitých, spôsob, výroby, profilov

Text:

...s veľkosťou častíc menšou ako 0,03 mm. Výber pigmentov, čo do druhu, nie je nijako obmedzený, ak spĺňa ostatné technologické a funkčné požiadavky. Obvykle postačí prísada pigmentov v množstve do 5 hmotnosti PVC kompozície.Ako súvisí šmykový gradient taveniny PVC kompozicie s výkonom použitého vytláčacieho stroja a požadovanou výrobnou rýchlosťou je ilustrované V tabuľke 1. Pritom je nutné vziať do úvahy, že každý vytláčací stroj disponuje len...

Spôsob prípravy oteruvzdornej vrstvy nitridu titánu na elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 255357

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ferdinandy Milan, Kavečanský Viktor, Liska Dušan, Král Jozef

MPK: C23C 14/48, C23C 14/30

Značky: elektricky, nitridů, substráte, spôsob, vodivom, vrstvy, oteruvzdornej, titanu, přípravy

Text:

...odmasťovačke a V dôsledkubombardovania aj ohrev substrátu na požadovanú teplotu, ,ktorá závisí na vlastnostiach základného materiálu substrátu a ktorá je vyššia ako 350 °C.Proces vytvárania TiNx vrstvy podľa vynálezu je možne popísať napriklad z hladiska povlakovaného substrátu, pričom počas procesu je potrebné prihliadať na vlastnosti základného materialu a tomu prispôsobiť aj technologické parametre prípravy vrstvy. svojimi...

Spôsob prípravy krvného zvieracieho savčieho gama globulinu pre i.v.podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255356

Dátum: 15.03.1988

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: A61K 31/395

Značky: přípravy, krvného, spôsob, i.v.podanie, zvieracieho, savčieho, globulínu

Text:

...do molekulovej hmotnosti 50 000 sa mô 255356že uskutočniť aj pomocou ultraiiltrácie, ktorú možno realizovať v podobe dutých nití pričom gamaglobulínový roztok preteká pod tlakom do 800 kP vo vnútri niťovej membrány a cez póry v stene niťovej membrány prestupujú nizkomolekulárne látky V vod~ nom roztoku do zbernej nádoby.Ultrafiltráciu je možno realizovať aj v podobe kazetového systému kde v rovinnom usporiadaní je alebo vymeniteľné membrána...

Práškový pórovitý kovový polovýrobok na výrobu súčiastok tvárnením za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255355

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 1/00

Značky: súčiastok, výrobu, pórovitý, práškový, tvárnením, tepla, kovový, polovýrobok

Text:

...i vertikálnych induktoroch bez vplyvu veľkosti a hmotnosti polovýrobku. To umožňuje rýchlo a efektívne ohrievat indukčne práškové polovýrobky s vnútorným otvorom i bez neho na výrobu súčiastok napr. kovaníln alebo pretlačovaním. Popísanými polovýrobkami sa dosiahne velký a bezporuchový Výkon celého výrobného cyklu bez nutnosti ich individuálnej orientácie pred ohrevom. Ďalšou výhodou týchto polovýrobkov je, že pri prerušovaných...

Spôsob pyrometalurgickej rafinácie medi od olova a antimónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255354

Dátum: 15.03.1988

Autori: Cempa Štefan, Mikloš Ladislav, Repčák Vladimír, Schmiedl Juraj, Fröhlich Ladislav, Macko Anton

MPK: C22B 15/14

Značky: antimónu, olova, rafinácie, pyrometalurgickej, spôsob

Text:

...zvýšenia obsahu kyslíka v medi na 1,7 až 2,0 hmot. Získa sa tak troska s obsahom 5 ~-8 0/0 hmot. Na 20 a 60 až 75 0/0 hmot. Cu. Do tejto trosky prejde 2 až 15 0/0 Pb a 55 až 75 0/0 Sb z ich východiskového obsahu v medi. Celkový stupeň od stránenia primiešanín v priebehu oxidácie dosiahne 95 až 990/0 Pb a 80 až 95 0/0 Sb. Po ukončení druhej časti oxidácie sa tros~ ka stiahne z pece.Postup pyrometalurgickej rafinácie medi podľa vynälezu...

Strojový držiak elektrickej vrtačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255353

Dátum: 15.03.1988

Autor: Ries Dominik

MPK: B23B 41/14, B23B 43/00

Značky: držiak, vŕtačky, strojový, elektrickej

Text:

...držiaku elektrickej vŕtačky spočíva v tom, že nie je nutné na operáciu navŕtavania pouzivat horizontálnu vyvŕtavačku, ani iný jednoúčelový stroj a odpadá medzioperačná doprava. Pri ručnom vŕtaní odstraňuje značne namáhavú prácu, dosahuje vysokú efektívnosť pri navŕtavaní ťažkýchmateriálov na stredných a ťažkých sústruDržiak podľa vynálezu je v prikladnom prevedení znázornený v pozdĺžnom reze na výkrese.Na puzdre 5 vyhotovenom z oceľovej...

Rozhranie komunikačného procesora a mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 255352

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vala Zdenek, Potočko Ivan, Plichta Ivan

MPK: G06F 13/00

Značky: systému, komunikačného, procesora, mikropočítačového, rozhranie

Text:

...výstup CS 1 výberu, prvý a druhý adresový vstup ADRl a ADR 2. Prvý výstup CS 1 výberu je privedený do bloku 7 výberu prvku a úroveň .log D prvého výstupu CS 1 výberu. zapričini na výstupe bloku 7 výberu prvku úroveň log O výstupu CE výberu prvku. Výstup CE výberu. prvku je privedený do komunikačného procesora 4 a súčasne je privedený do bloku 11 žiadosti o l/O operáciu, čim sa na jeho výstupe IORD žiadosti o I/O operáciu vytvorí log O. Úroveñ...

Spôsob plnenia, doplňania a vyprázdňovania kvapalinových meračov tlaku a podtlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255351

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kolísek Mikuláš

MPK: G01L 27/00, G01N 1/14

Značky: doplňania, podtlaku, plnenia, tlaku, meračov, vyprázdňovania, spôsob, kvapalinových

Text:

...kvapalinového merače tlaku a podtlaku sa vyznačuje tým, že do merača, naplneného čiastočne alebo úplne kvapalinou, sa na koniec jeho uzavretého ramena vsunie kapilárka, zapojená cez poistnú nádobu na vákuum alebo inertný plyn a pôsobe-ním vákua do D Pa alebo inertného plynu do 0,2 MPa sa merač naplní alebo vyprázdni.Kapilárka môže byť z umelej hmoty ale 4bo kovu s takým priemerom, aby prešla najužším miestom v U-trubici.Vyšší účinok sa...

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255350

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Poór Robert

MPK: C07C 103/76

Značky: výroby, dimetylamínovej, kyseliny, spôsob, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Text:

...je rozpustná vo vode 2 až 10 g/l (podla teploty), čo» môže zapríčiniť straty produktu. Pri neutralizácii filtračného koláča neutralízačné čínldlo. okrem neutralizácie 2-metyl-4-chlórfenoxvoctovej kyseliny neutralizuje prednostne minerálne kyseliny, čím sa zapríčiňuje jeho strata. Toto je nevýhodné hlavne pri použití drahších neutralizačných činidiel - dimetylamínu.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernené spôsobom výroby dimetylaminovej soli...

Vodiaca dráha podlážkového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255349

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vyskočil Pavol

MPK: B65G 21/20

Značky: dopravníka, podlážkového, vodiaca, dráha

Text:

...prostriedkov.Príklad vyhotovenia vodiacej dráhy podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom dráha je nakreslená v priečnom reze.Vodiaca dráha poddlážkového dopravníka pozostáva z centrálnej vodiacej lišty 1, ako aj z dvojice dolných okrajových vodiacichuholníkov 2 so styčnými plochami 3 pre vodiace kladky 4 iažnej reťaze 5 dopravnika. Dráha ďalej pozostáva z dvojice horných okrajových vodiacich uholnikov 6, opatrených takisto...

Dvojchápadlo hriadelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255348

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zelina Pavol, Hladký Miloš

MPK: B25J 15/00

Značky: dvojchápadlo, hriadeľov

Text:

...súčiastok a horné čeľuste pre uchopovanie .obrobených súčiastok v príslušnom automatickom pracovisku.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 kinematicky znázornená príkladné prevedenie dvojchápadla hriadeľov podľa vynálezu.Dvojchäpadlo hriadeľov je vytvorené z nosného rámu 1 so zabudovaným pohonovým valcom 2 a dvojicou vertikálne orientovaných a rovnobežných priamočiarych vede 11 í 4, v ktorých uložená dvojica posuvných tyčí B, spojená s...

Spôsob prípravy bázických sulfonátov horečnatých a vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 255347

Dátum: 15.03.1988

Autori: Galvánková Mária, Klucho Pavol

MPK: C07C 143/90

Značky: přípravy, bazických, spôsob, horečnatých, sulfonátov, vápenatých

Text:

...na mnohých faktoroch a jedným z velmi dôležitých je Čistota. a množstvo použitého o~ xidu horečnatého alebo vápenatehno. Pre pripravu bázického sulľ-o-.rlátii horečnateho je dôležitá vysoká aktivita oxidu horečnaftého,ktorá sa dosiahne jeho alttivaciou žíhaníni,čím sa z neho odstráni voda a uhliižiltan 11 o~ rečnatý pľřłjdtł na oxid horočnatý. Vyhovtr júca teplota aktivácie je 600 C a 4 ho diny.Množstvo oxidu horečnatéhc alebo vápenatého...

Bubnový zásobník s vymenitelnými uchytávacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255346

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/155

Značky: prvkami, uchytávacími, zásobník, bubnový, vyměnitelnými

Text:

...zabezpečuje jeho dvojpolohovosť. 0 viádacie zariadenie 5 D môže byt tvorené samostatnou ovládacou jednotkou 51, napríklad priamočiarym hydromotorom, ako je to vidiet na obr. 3. Na obr. 1 a 2 je znázornený príklad bubnového zásobníka 10, kde ovládacie zariadenie 50 je tvorené dutinou 37 v telese 13 bubnového zásobníka 10, v nej umiestneným aktívnym prvkom 31, napriklad piestom a tlakovým médiom 38, ktoré je do d-utiny 37 privedené prívodom...

Zariadenie pre spojovanie panelov lodných stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 255345

Dátum: 15.03.1988

Autor: Orlík Vladimír

MPK: B63B 29/02

Značky: spojovanie, stien, zariadenie, panelov, lodných

Text:

...tepelné a zvukové mostíky a je umožnené vyberanie jednotlivých panelov.Príklad vyhotovenia zariadenia pre spá« janie panelov lodných stien podľa vynálezu je zobrazený na výkrese, kde na obr. 1 je panel nakreslený v náryse, na obr. 2 je rez A~A spojenia panelov.Stlpik 1 je posuvne uložený vo vodiacich drážkach 2, 3 vytvorených v stredoch su»sedných bokov ľavého panelu 4 a pravého panelu 5, pričom vodiaca dražka v- .ľavom panelu má dvojnásobnú...

Zapojenie ochranných obvodov v hybridnom meniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 255344

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dudrík Jaroslav

MPK: H02H 7/12

Značky: měniči, obvodov, ochranných, hybridnom, zapojenie

Text:

...prvého pomocného tyristora 13, anóda druhého pormocného tyristora 14 .a emito-r prvého výkono~ vého tranzistora 12. Kolektor prvého výkone» vého trvanzistora 12 je pripojený na plus pol prvého ttapätového zdroja 11. Do uzla je zajiojená katóda tretieho pomocného tyristora 17, katóda štvrtého pomocného tyristora 18.a koalektor druhého výko-nového tranzistora 16. Emitoor druhého výkon-ového tranzistora 16 je pripojený na mínus pol druhého...

Planetová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255343

Dátum: 15.03.1988

Autor: Zaťko Ján

MPK: F16H 1/28

Značky: planetová, převodovka

Text:

...kolesami 19, 2 U. S prvým kolesom 19 dvojitého satelitu 5 zaberá vnútorná centrálne kooleso 7 uložené na drážkach hnaného hriadeľa 6. Na predĺženom náboji vnú torného centrálneho kolesa 7 je otočne u ložené vonkajšie centrálne koleso 8, ktoré zaberá s druhým kolesom 2 U dvojitého satelitu 5. Dvojica centrálnych kolies 7, 8 je na drážkach hnaného hriadeľa 6 posuvná, 4pričom posuv zabezpečuje radiaca vidlica 13, ktorá zapadá do drážky 12...

Spôsob výroby polyuretánov alebo polyuretán-izokyanurátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255342

Dátum: 15.03.1988

Autori: Paličková Jindra, Jindra, Petrjánoš Luděk, Malčovský Eugen, Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mokrý Jozef

MPK: C08G 18/28

Značky: spôsob, výroby, polyuretán-izokyanurátov, polyuretánov

Text:

...aktivát-ory, Stabilizátory, emulgátory, nadúvadlá,rozpúštľadlá, zhášadlá, plnldlá a pod. I. H.Saunders a K. C. Friscln Polyurethanes preklad Chimija polyuretanov. Izdatelstvo Chimíja, Moskva 1968.Ako aktivátory zvlášť vhodne sú najmä terciárxie aminy, ako napr. N,N-dimetylcyklohexylamín, dimetyletanolamín, trietyléndiamin, dimetylanilín, pyridín, etylniorfolín,chinolín, a pod. alebo organok-ovové zlúčeniny, ako dibutylcínlaurát,...

Spôsob homogénneho dotovania práškového polyacetylénu parami jódu a zariadenie pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 255341

Dátum: 15.03.1988

Autori: Valko Ladislav, Skákalová Viera, Dobrovodský Jozef

MPK: C08F 138/02, C08F 8/22

Značky: práškového, homogénneho, polyacetylénu, zariadenie, dotovania, parami, spôsob, jódu

Text:

...hriadel-om elektromotora.Schéma zariadenia je znázornená na priloženom výkrese. Do zásobníka 1 pre polyacetylén sa nasype práškový polyacetylén a prívodom 2 sla do zariadenia vháňa dusik,ktorý tvorí ochrannú »atmosféru polyacetylénu. K zásobníku 1 je pripojená trublca 3 v dvoch miestach zúžené. V zúženom miesto sa nachádza prepážka z buničiny. Trubica 3 je v zúženoiíi mieste spojená s nádobkou guľového tvaru, slúžíacej ako zásobník 4...

Pružinové chápadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255340

Dátum: 15.03.1988

Autor: Zelina Pavol

MPK: B25J 15/06

Značky: chápadlo, pružinové

Text:

...kĺbov s pracovným výstupom presuvného jadre elektromagnetickej cioirkjr upevnenej k nosnému rámu, pričom uchopcvtzcíe ramená sú navzájom, prípadne s nosným rámom, spojené na úrovni vedenia pružinami.Pružinové chápadlo podľa vynálezu zabezpečuje vyvodenie uchopovacej sily a stabilizovanú zovretú i rcvzovretú poloohu uchopovacich ramien silou pružĺn bez potreby vonkajšieho energetického zdroja. Zdroj elektrickej energie je potrebný...

Zariadenie pre optimálne využívanie slnečnej energie pri kombinovanom vykurování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255339

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novák Viliam, Viglaský Jozef

MPK: F26B 23/10, F24J 2/40

Značky: energie, zariadenie, vykuřování, kombinovanom, využívanie, optimálne, slnečnej

Text:

...Tepelné zisky v slnečno-m vzduchovom kolektore neprekračujú maximálnu požadovanú spotrebu tepla v spotrebiči, čo vylučuje výhodu použitia akumulátora tepla a tým zjednodušuje zariadenie a znižuje jeho investičné náklady. Spotrebičoąn môže byt napriklad sušiareñ alebo iný objekt, ktorý vyžaduje úpravu pairametrov prostredia podľa prevádzkových predpisov.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia zariadenia podľa vynálezu,kde...

Zariadenie na montáž dvoch do seba zapadajúcich súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 255338

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tinka Stanislav, Zváček Alojz, Bažany Vít, Felcan Tibor

MPK: B65D 39/04

Značky: zariadenie, súčiastok, zapadajúcich, dvoch, montáž

Text:

...lištách 11 prívodných dráh 1, 2. Otváracie lišty 12 sú uchytené prostredníctvom čapov 13 v drážkach 14 vytvorených na jednom konci ovládacích výkyvných ramien 15. ovládacie Výkyvné ramená 15 súkyvne uložené na n-osných čapoch 19. Druhé konce ovládacích výkyvných ramien 15 sú opatrené kladkami 16 dosadajúcimi na ovládacie vačky 17. Nad montážnym lôžkom 5 je umiestnený horný pracovný valec 6,ktorého dotláčacia piestnica 7 zasahuje nad hornú časť...

Horná vzpera trojbodového závesu traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 255337

Dátum: 15.03.1988

Autor: Novotný Lubomír

MPK: A01B 61/02

Značky: závěsu, horná, traktora, trojbodového, vzpěra

Text:

...reze a obr. 2 hornú vzperu trojbodového závesu traktora v pôdumryse z obr. 1. K telesu 2 dvojčinného hydraulického valca 1, na ktorého piestnici 4 je vytvorený horný prípojný kĺb 5 je privarená pätná matica 3, zasunutá vovodiacej kulise 10 upevnenej na priečnom čape Sl, v ktorom je uložená nadstavovacia skrutka (i zaskrutltovaná jedným koncom v pätnej nízatici 3 a druhým koncom vo vratidle 11 polohovo zaistenom poistným kolikom 12,...

Obojstranný držiak superfinišovacích kameňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255336

Dátum: 15.03.1988

Autor: Labudík Miroslav

MPK: B24B 35/00

Značky: superfinišovacích, kameňov, držiak, obojstranný

Text:

...do telesa držiaka, ktorého podstatou je, že upínacia plocha ľavého superfinišovacieho kameňa v telese držiaka je voči upínacej ploche pravého superíinišovacieho kameňa zväčšená do osi telesa držiaka o plochu požadovaného opotrebenia pravého supertinišovacieho kameňa.Obojstranný držiak superiinišovacích ka 4meňov podľa vynálezu umožňuje po opotrebení oboch superfinišovacích kameňov upnutých v tomto držlaku použiť odpad z ľavého...

Presuvno otočné zariadenie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 255335

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zelina Pavol, Kahanec Stanislav, Čačo Jozef

MPK: B23Q 7/00

Značky: otočné, paliet, zariadenie, presuvno

Text:

...prostredníctvom priamočiarych vedení 15 posuvne uložený na n-osnlom ráme 1 a otočné stoly 3 sú prostrednictvom vertikálne orientovaných otoč ~ ných vedení 14 uložené V presuvnom ráme2. K presuvnému rámu 2 sú pripevnené dve otočné pohonové jednotky 9, z ktorých každá je samostatne prepojené prostrednictvom maltézskeho mechanizmu lll na jeden otočný stôl 3. K presuvnémtt rámu 2 je ďalej pripevnená presuvná pohonové jednotka 4 ukončená záberovým...

Automatický spektrometer doby života pozitrónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255334

Dátum: 15.03.1988

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01J 3/42, G01T 3/00, G01T 1/00...

Značky: automatický, spektrometer, pozitrónov, života

Text:

...rz-rnalyzátorom. Vtedy impulzy na analógovom vstupe mn-ohiokanálového amplitúdovéhvo ianalyzátora majú tú istú amplitüdu, .ak-o impulzy na vstupe nastavovaného jeclnokanálového amplitúdověho ~analyzát~or«a, len sú posunuté »o dobu, ktorú potrebuje jednokianalový amplitúdový analyzátor na vyhodnotenie impulzu. Na obrazovke mnohokanáloveho amplitúdového analyzátora bude zobrazená čzast amplitúdového spektre impulzov, ktoré nastvavovaný...

Kovová odvzdušňovacia zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255333

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kuročková Beáta

MPK: F16K 24/04

Značky: zátka, kovová, odvzdušňovacia

Text:

...pri bežne používaných odvzdušňovacich ventiloch.Šikmo orientovaný otvor umožní vŕtať tento otvor pred a za uzatváracou zátkou nzaraz, čo je výhoda pri výrobe. Kovová odvzdušňovacia zátka umožní jednou -armatúrou zazátkovat a zároveň odvzdušnit vykurovacie telesá v prípojovacich otvoroch ia hydraulické systémy v rúrach rozvodov.Na priložených výkresoch sú znázornená príklady uskutočnenia vynälezu. Kovová odvzdušňovacia zátka je znázornená na...

Zariadenie pre unášanie a aretáciu vozíka krokovacieho dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255332

Dátum: 15.03.1988

Autor: Malý Jozef

MPK: B65G 43/06

Značky: krokovacieho, unášanie, dopravníka, aretáciu, vozíka, zariadenie

Text:

...7 odpružená listovou pružinou15. Pod ňou je nárazník 8. Vzadu na zariadení je vypínací nárazník 9. Nosno kostrou celého zariadenia je nosič 18, pevne spojený s nosnými trúbkami 10.Dopravníkový vozík krokovací je unášaný reťazami cez reťazové koleso 11, osadené na torzn-om hriadeli. 1. Pri náraze výstredníkovej páky 7 na narážku 13 páka 7 sna otočí a umožní posuv mo-mentovej páke 3 v drážke 17. Vozík svojím. nárazníkom 8 sa zastaví na narážke...

Zariadenie na orientáciu plochých súčiastok na jednej ploche opatrených drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255331

Dátum: 15.03.1988

Autori: Urbanová Emília, Tinka Stanislav

MPK: B23Q 7/12

Značky: plochých, opatřených, drážkou, súčiastok, orientáciu, zariadenie, jednej, ploché

Text:

...151. Z ľavej strany je kontrolné lôžko 5 tvorené výkyvným odpruženým palcom 21, oproti ktorému z pravej bočnej strany je tvorené piestnicou 1 D v-yhadzovacieho valca Si. Z ľavej bočnej strany oproti piestnici lil vyhadzovacieho valca 9 je priečne na dopravnú dráhu 2 pripojená vratná dráha 8 vyústujúca na dopravnú dráhu 2 v-o vibračnom zásobníku 1. Nad kontrolné lôžk-0 5 zasahuje dutá piestnica 4 kontrolnej jednotky 3 svojim odpruženým...

Zakladacia jednotka súčiastok s otvorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 255330

Dátum: 15.03.1988

Autori: Urbanová Emília, Tinka Stanislav

MPK: B23Q 7/06

Značky: jednotka, zakladacia, otvorom, súčiastok

Text:

...pieste 5 je prostrednictvom držiaka 18 Lichytená dolná clona 21 striedavo zasahujüea do snímača 19 hornej polohy stierača G a snímača 20 dol.nej polohy stieračza li, pričom snímače lll, 20 sú pevne uchytené na pneumatickom valci 1. Zakladanie lôžko 10 vytvorené na konci privodnej dráhy 14 pod vodiacou ihlou 4 a stieračom i pozostáva z dvoch oproti sebe uložených odpružených podpierok 13. Do zakladacieho lôžka 1 U zasahuje kontrolné rameno...

Systémová paleta prístrihov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255329

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zelina Pavol, Snopek Pavol, Zwiebel Pavol, Pavluv Ján, Slavík Jan

MPK: B65D 19/00

Značky: paleta, prístrihov, systémová

Text:

...splňujü aj Stacionárne »čeriče,ktoré je možné zoraďovat a vymieňať mimo liniek a systémov v pripravni pristrihov.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 zjednodušene znázornené prikladné prevedenie systémovej palety prĺstrihov podl.a vynálezu a na obr. 2 vyobrazený príklad prevedenia systémovej palety prístrihov podľa vynálezu.Systémová paleta prístrihov je vytvorená z nosného rámu 1 ooupatreného po stranách uchopovacírni vybratiami 11, z...

Rotačný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 255328

Dátum: 15.03.1988

Autori: Snopek Pavol, Ortuta Rudolf, Kašprišin Ján

MPK: B23Q 7/02

Značky: rotačný, zásobník

Text:

...výške odoberacej, resp. odkladacej noviny priemyselného robota alebo manipulátora. Ďalšou podstatnou výhodou je velká zásoba manipulovaných predmetov pri ma 4lej zastavanej ploche. Zaplñovanie lôžok manipulovanými predmetmi sa môže robit mimo pracoviska a výmena lôžok na zásobníku sa môže vykonávať bez odsüavenia pracoviska, čo má vplyv na produktivitu práce. Tento systém je výhodný pre rotačná súčiastky so stredným otvorom, ktorý slúži na...