Archív za 1988 rok

Strana 141

Zapojení pro řízení dynamického členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255447

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pokorný František, Pidermann Bohumil

MPK: G05B 19/02

Značky: členu, dynamického, zapojení, řízení

Text:

...na připojeném výkrese.Zdroj g signálu skutečně hodnoty tlaku páry za kotlem je připojen na vstup druhéhohladinového členu 3 a na Vstup třetího hladinového členu §. Vodič lg výstupního signáluz dynamického členu ll je připojen na vstup prvního hladinového členu l a na vstup čtvrtého hladinového členu Q. Výstup prvního hladinového členu l a výstup druhého hladinového členu3 jsou pripojeny na vstupy prvního součinového členu Q. Výstup třetího...

Ochranný prostředek pro povrchovou úpravu slévárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 255446

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hofman Josef, Buryan Petr, Ivanovič Milorad

MPK: B22C 3/00

Značky: povrchovou, slévárenských, prostředek, jader, úpravu, forem, ochranný

Text:

...slévárenských forem a jader, tvořený suspenzi plníva, jako například mletého mastence a tmelu,sazí, amorfního grafitu v množství 51 až 70 hmot., ve vodě nebo alkoholu s dvěma až čtyřmi uhlíky v molekule a nebo jejich směsi v množství 30 až 45 hmot. Jeho podstata spočivá v tom, že obsahuje 1.105 až 4 hmot. povrchovč aktivní látky a nebo její směsi na bázi ethoxylovanýuh mastných alkoholu, alkylalyisulfonanu a alkylarensulfonanu.Základní...

Zařízení pro zabránění úniku prachu, tlakovzdušné vlny a rozletu fragmentů při provádění trhacích prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 255445

Dátum: 15.03.1988

Autor: Fila Jaroslav

MPK: B08B 17/04, E04G 23/08

Značky: rozletu, provádění, zařízení, zabránění, prací, tlakovzdušné, fragmentu, úniku, trhacích, prachu

Text:

...mezera, která brání jeho protrženi při odpálení náloží, které má za následek objemové změny destruovaného objektu. Obal je po svém obvodě fixován a tak vytváří nad nebo před destruovaným objektom záchytnou plachtu, která lokalizuje prašnost, tlakovzdušnou vnu a rozlet fraqmentů do minimálníhoNa připojených výkresech jsou znázorněny tři příklady provedení ochranného obalu podle vynálezu, kde na obr. l a 2 je znázorněn ochranný obal nad...

Zařízení pro ruční odjištění nástroje v zásobníku nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255444

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vlček Jaroslav, Minařík Antonín

MPK: B23Q 7/10

Značky: zařízení, ruční, nástroje, nástrojů, zásobníku, odjištění

Text:

...výměně seřízených nástrojů a zároveň v dokonalém odstranění nebezpečí úrazu při provádění této operace.Na přiloženém výkrese je znázorněn nárysný pohled V částečném řezu na příkladné provedení zařízení podle vynálezu.Na zásobníku nástrojů 3 je upevněno rameno 5, jímž je nesena dvojramenná páka á, přičemž je na přední straně ramena A, upevněna otoćně. Čelo ěł dvojramenné páky á je situováno při odvrácené straně pojistky ł nástroje a jejího...

Zařízení pro přenos obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255443

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vrána Petr, Halva Miroslav

MPK: B41M 5/00

Značky: zařízení, prenos, obrazů

Text:

...jeho záznamu je spojen s řidicí jednotkou, sestávající z digitalizátoru, paměti, řadiče a obvodu styku, ovládající grafickou tiskárnu nebo souřadnicový zapisovač k vytvoření záznamu s výhodou na papírové pod~ ložce . Součástí snímače nebo řídící jednotky může být monitor, umožňující pozorovaní snímaného obrazu. Zařízení umožňuje bez pomoci fotochemických prostředků zhotovit z růz ných médií kopie.Příkladné provedení přenosového a množícího...

Zařízení k vytápění elektricky poháněných vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255442

Dátum: 15.03.1988

Autor: Schwaller Ivo

MPK: B61D 27/00

Značky: poháněných, zařízení, vozidel, vytápění, elektricky

Text:

...vozidla.Jestliže teplota ve vytápěném prostoru je pod požadovanou hodnotou, čidlo li teploty vzduchu ve vytápěném prostoru přestavuje trojcestný regulační ventil É do polohy, ve které vytâpěcí kapalina protéká vytápěcími jednotkami Z. Regulace je plynulá, takže kromě krajních poloh trojcestného regulačního ventilu É, kdy veškerá vytápěcí kapalina protéká bud jenom obtokem ll (nulový výkon vytápění), nebo jenom vytápěcími jednotkami...

Způsob výroby elektrografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255441

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gorgoň Oldřich, Stejskal Alois, Formánek Jan, Kopelent Jindřich

MPK: G03G 5/087

Značky: výroby, materiálů, elektrografických, způsob

Text:

...michadel, účinkuPopsaný postup výroby byl postačujici pro běžné středně viskozitní systémy. IntenziFikace výroby a všeobecně snižováni exhalací organických rozpustidel vede ke stálému zahuštováni elektroqrafických disperzí radikálním snižováním obsahu rozpustidel. Pro tyto případy je výše popsaný posLup výroby nedostačujíoí. Neumožñuje především dosažení požadovaného značnćho zahuštěni disperzí, při zvyšováni koncentrace pevné fáze pak...

Řezná hrana soustružnického nože, zejména pro výrobu modelu kuželového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255440

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fischer Zdeněk, Šobr Petr, Dvořák Jiří

MPK: B22C 7/00, B23B 5/38

Značky: kuželového, zejména, hrana, modelů, soustružnického, rezná, rotoru, nože, výrobu

Text:

...v bodoch dotyku rovnoběžně vedených tečen ke kruhovým průřezům a v rovině kolmé k těmto rovnoběžným tečnám, přičemž tato rovina je rovnoběžná s podélnou osou kuželového vřetena.Vyšší účinek a pokrokovost soustružníckého nože podle vynálezu spočĺvá v tom, že jeho použitím se speciálně konstruovanou hranou lze vytvořit model pro licí formu, případně k výrobě šablony pro výrobu dutiny kovové formy pro tlakové či vstřikové lití. Soustružnicky nuž...

Zařízení pro přepouštění kapalin a zkapalněných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255439

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chládek Václav, Tobiška Jaroslav

MPK: F17C 5/02

Značky: přepouštění, zařízení, zkapalněných, kapalin, plynů

Text:

...Zařízení je jednoduché, nenáročné na výrobu, obsluhu a údržbu.Příklad provedení zařízení pro přepouštění kapalin a zkapalněných plynů je znázorněn na připojeném výkresu.Zařízení se skládá z hlavice l, do níž je vsazen náboj 1, v jehož středu je vytvořenvodicí otvor 3 uzavírací tyče. Mezi hlavicí 1 a nábojem g je vloženo těsnění Ä. Na nábojE navazuje Vodicí pouzdro É opatřené kulisou 33, V níž je uložen aretační kolik gł uzavírací tyče §,...

Postupové zakružovací zařízení, zvlášťe pro výrobu plášťů volnoběžek jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 255438

Dátum: 15.03.1988

Autori: Korábek Jan, Špaček Jindřich

MPK: B21D 22/18

Značky: volnoběžek, plastů, výrobu, jízdního, zakružovací, zařízení, zvláště, postupové

Text:

...představuje zápustka 3, upnutá na stole Ä neznázorněného lísu. V zápustce 3 je vytvořena dutina 5, uzpůsobená tvaru plášte volnoběžky 5 po první a druhé tvážecí operací. K horní ploše zápustky 3 jsou připojeny dorazy É. V horní části Ä postupového zakružovacího zařízení je upnut razník g pro první tvářecí operací a oboustranně vetknutý ohýbací čep 2 pro druhou tvářecí operací. Horní část ł postupového zakružovacího zařízení je posuvná V...

Spalovací prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255437

Dátum: 15.03.1988

Autori: Brychta Jaroslav, Lutišan Eduard, Sedlák Tomáš, Voráček Vojtěch, Trnka Miroslav

MPK: F02B 23/04

Značky: spalovací, prostor

Text:

...trysky je 35 ° až 60 °, úhlová vzdálenost mezi zadní hranou a přední hranou přídavného spalovacího prostoru je v rozmezí od 20 ° do 40 °,přičemž minimální hloubka přídavného spalovacího prostoru je v místě jeho přední hrany 40 jeho šířky. Objem prídavného spalovaciho prostoru je 1 a 3 objemu hlavního spalovacíhoVýhodou spalovacího prostoru podle vynálezu je, že zachovává všechny výhody spalovacích prostorü s nástřikem paliva na stěnu,...

Elektromagnetické sací zařízení pro odpájení součástí, zejména na tištěných spojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255436

Dátum: 15.03.1988

Autori: Křovák Přemysl, Weisgerber Josef

MPK: H05K 13/00

Značky: sací, zařízení, součástí, elektromagnetické, zejména, spojích, odpájení, tištěných

Text:

...sacího zařízení je spojen hadičkou 5 vakuovým zásobníkem odsátého cínu.Jedná se 0 impulsní elektromagnetické odsávací zařízení zabudované V pouzdru, které dosahuje dostatečně velký podtlak pro odsátí cínu ze spojů nebo ze spájených součástek. Pouzdro může mít například tvar pistole, tj. stejný tvar jako mají stávající trafo páječky,anebo jiný libovolný tvar. Elektromagnetické sací zařízení dle vynálezu může být rovněž stacionární například...

Způsob přípravy ethylendiaminotetraoctanu železitoamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255435

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šubrt Jan, Kmoníčková Světlana, Čermák Jiří, Suchánková Libuše

MPK: C07C 101/26

Značky: ethylendiaminotetraoctanu, způsob, přípravy, železitoamonného

Text:

...komplikace s rozpouštěním a přechodem na sloučeninu vzorce I. Tak například vychází-li se z termicky připraveného oxidu železitého, prodlužuje se doba reakce na několik hodin, přičemž dochází k degradaci výchozi kyseliny ethylendiaminotetraoctové. Reakční směs obsahuje větší množství vedlejšich látek. Výsledný produkt se stává pro fotografické účely nevhodný.Tyto nedostatky odstraňuje nový způsob připravy ethylendiaminotetraoctanu...

Způsob získávání solí prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255434

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dušek Bohuslav, Loučka Tomáš, Novák Jaromír, Matušek Miroslav, Žemlička Jan, Janoš Pavel

MPK: C01F 17/00

Značky: zemin, prvků, získavání, solí, způsob, vzácných

Text:

...větší nebo rovno stechiometricky potřebnému množství.Podstatou tohoto vynálezu je zjištění, že peroxid vodíku podstatně urychluje rozklad odpadních kalů kyselinami. Lze použít např. směsi kyseliny dusičné s peroxidem vodíku, rozklad lze sumárně popsat rovnicemiLn zde značí obecně některý z prvků vzácných zemín, pokud tvoří oxid uvedeného složení. Jak je vidět, peroxid vodíku zde působí jako redukční činidlo redukující čtyřmocný cer.Bylo...

Způsob čištění poškozených silikátových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255433

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šála Ivan, Šubrt Richard

MPK: B08B 3/12

Značky: předmětů, čištění, poškozených, silikátových, způsob

Text:

...nebo jejich částí se umĺstí do pece a vystaví tepelnému cyklu v oxidační nebo inertní atmosféře, probíhajícím při teplotě 250-520 °C, po dobu 5-30 minut s následným ochlazením předmětů rychlostí 1-30 OC za minutu,po kterém nasleduje v lázni alespoň jednostupňový ultrazvukový cyklus, čímž se dokonale odstraní sprašové zbytky přemaleh, lepidel nebo laků, které zejména u keramiky 2 poresního povrchu lomové plochynebočlenitého štěpného profilu...

Zařízení k přesouvání páky pro ovládání posuvu u soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255432

Dátum: 15.03.1988

Autor: Štefek Stanislav

MPK: B23Q 1/30

Značky: posuvu, ovládání, páky, přesouvání, zařízení, soustruhů

Text:

...desce lg. V pouzdru zá jsou proti náběhovým plochám gg dvouramunných páček gł uložcny ve vybráních 35 otočné na čepech 31 kladičky gg a západka 33 ovládána pružinon gg, pre zapadnutí do zářezů gł nebo QA ve zúženém konci tyče lg.Zařízení je prostřednictvím základové desky lg upevněno šroubovým spojem k soustruhu(nezakresleno) tak, že páka 3 pro ovládání posuvu je uložena mezi kladičkami lg tyče lg.Ve střední poloze 5 páky gg pro...

Zařízení pro posuv součástek vyráběných lisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255431

Dátum: 15.03.1988

Autor: Malý Miroslav

MPK: B21J 13/08

Značky: součástek, lisováním, vyráběných, zařízení, posuv

Text:

...obr. 5 podélný bokorysný řez v rovině A-A dle obr. 2, sestavenou horní a střední část zařízení spolu s vespod k základně zařízení připevněnou polohovací kostkou, obr. 6 představuje příčný řez v rovině B-B dle obr. 2, sestavenou horní a střední část zařízení spolu s vespod k základné zařízení připevněnou polohovací kostkou. Na obr.1-6 je na nenaznačeném lisu na stole lisu umístěna s ním spojena základní deska zařízení.Na obr. 1 je znázorněno...

Zařízení pro natáčení nástrojové hlavy obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255430

Dátum: 15.03.1988

Autori: Oplatek František, Nemec Ján, Holec Miroslav, Ott František

MPK: B23B 29/24

Značky: natáčení, stroje, zařízení, nástrojové, hlavy, obraběcího

Text:

...s vačkou ll, pevně spojenou s volnou částí lg zubově spojky a menší kladky lg se třemi západkami gg a třemi západkami gg, ježjsou posuvně uloženy V otvorech na obvodu volné části lg zubové spojky proti rohatce gg.Pevná část li zubové spojky, stejně jako rohatka 39, jsou upevněny na neznázorněném tělese revolverové hlavy obráběcího stroje. vlastní nástrojová hlava lg je pevně spojena s volnou částí lg zubové spojky, jež je odpruženým čepem...

Momentový klíč

Načítavanie...

Číslo patentu: 255429

Dátum: 15.03.1988

Autor: Málek Ladislav

MPK: B25B 23/14

Značky: klíč, momentový

Text:

...odpružený kolík uspořádaný V otvoruna vnitřním čele utahovacího ramene.Výhodou momentového klíče podle vynálezu je jednoduchá konstrukce nenáročná na zástavbový prostor, přičemž v mechanismu klíče dochází k mínimálnímu tření, které prakticky neovlivñuje nastavení jednotlivých hodnot kroutícího momentu. Další výhodou pak je uspořádání zařízení oznamující dosažení nastavené hodnoty, které neovlivñuje nepříznivě dosažený nízký zástavbový...

Zařízení pro pohon příslušenství obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255428

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kořan Alfréd, Bažant Miloš, Šmrha Václav

MPK: B23Q 3/157, B23Q 5/00

Značky: příslušenství, pohon, obraběcího, zařízení, stroje

Text:

...stopku gg nástroje já. Na zadním konci vrtacího vřetena 5 je upevněno poháněcí ozubené kolo gg, které je v záběru s ozubeným kolem gl, upevněným na předlohovém hřídeli gg,otočně uloženém V opěrném ložisku §. Na předlohovém hřídeli gg je otočně uloženo hnací ozubené kolo gg s vnitřním drážkováním, do kterého se svým vnějším drážkováním zasouvá pžesuvná část spojky âl.Přesuvná část spojky 31 je pomocí vnitřního drážkování suvně spojena s...

Otáčecí zařízení dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255427

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čeřovský Miloslav, Zimová Alena, Moravec Zdeněk, Salfický František, Mayerberger Štefan, Jirák Jaroslav

MPK: E01B 27/06

Značky: zařízení, otáčecí, dopravníku

Text:

...zařízení dopravníku V nárysu a na obr. 2 v púdorysu, kde púdorysje nakreslen bez dopravníku.Na obr. 3 je znázorněno schéma uspořádání kroužkových sběračü pro přívod el. energieNa samostatné konstrukcí nosné, která je součástí strojní čŕstičky, je přišroubován podstavec 2 ložiska 3. Podstavec 2 ložiska 3 je svařen z ocelových plechu tak, že zabezpečuje trvalé nakloněni ložiska A o úhel alfa 2,50 V podélné ose strojní Čističky. Součástí...

Regulátor briketovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255426

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sobolev Georgij, Souhrada Josef, Chmelík Karel, Balašov Vasilij, Jevič Peter, Porev Igor, Záruba Jiří

MPK: B30B 15/00, A01F 15/00

Značky: regulátor, briketovacího

Text:

...kanály 3, ohraničenými stěnami4 a pohyblivou klapkou á. Uvnitř matrice 3 jsou uložený lisovací válečky l.Na konci klapky § je umístěno sedlo §, do kterého zapadá rameno Z vahadla §. Vahadlo § je kloubově spojene s táhlem g. stejné konce dvou táhel 2 jsou spojeny s traverzou lg,o kterou se opírá pistnice ll hydraulického válce lg. Hydraulický válec lg je spojen s hlavním Olejovým potrubím lg těsnicí spojkou lg.Technologický proces lisování se...

Vysokofrekvenční toroidální čidlo supravodivého kvantového magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255425

Dátum: 15.03.1988

Autor: Petříček Václav

MPK: G01R 33/12

Značky: vysokofrekvenční, kvantového, toroidální, supravodivého, čidlo, magnetometru

Text:

...dutina, do nížjsou vložený obě cívky, to znamená signálová a budicí. V ose válce je hpraven supravodivýslabý přechod, přičemž v jedné části je upraven šroub s hrotem a ve druhé části šroubs plochým čelem. obě poloviny válcového čidla jsou spolu spojený bud šrouby nebo difúzním svárem. Cívky se do toroidální dutiny vkládaji bud před montáži nebo pomocným otvorem, jehož osa je tečnou ke kružnici procházející středem toroidálni dutiny a...

Polohovací stanice pro ovládání vícepolohových natáčecích upínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255424

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrádek Jaroslav, Hnilička Jaroslav, Skopálek Josef

MPK: B23Q 3/06

Značky: ovládání, upínačů, natáčecích, stanice, polohovací, vícepolohových

Text:

...výkyvnému dorazu upevněnému otočně na tělese17. V pžírubě lg situované na tělese 1 na straně odvráoenél a ovládajicímu konoový spínač od fremy stroje je vytvořen prostor pro píst lg, jehož pohyb je vymezen sestavením dorazové matice lg, vzhledem k čelu příruhy gg a kontrolován stavěcím šroubem gl a spínačem-lg, přičemž na protilehlé straně je umístěn spínač funkcí stroje gg s dorazovým šroubem ll. Na bubnu stroje je pak vystavena narážka ll,...

Zařízení pro polohové sesouhlasení multispektrálních snímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255423

Dátum: 15.03.1988

Autori: Havlík Zdeněk, Levý Petr

MPK: G03B 1/42

Značky: polohové, sesouhlasení, snímku, multispektrálních, zařízení

Text:

...kvality snímků. Příklad uspořádání zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu.Srovnávaný (srovnávací) snímek 3 je uložen na tuhé prúsvitné podložce 3 (V tomto případě podjímaněm skle), která je uložena na rámu l. Tenká průhledná mechanicky odolná folie 3 je přichycena závěsem 5, příložkou É a držadlem 1. Srovnávací (srovnávaný) snímek 2 je uložen mezi tenkou průhlednou mechanicky odolnou folií § a skleněnou...

Řezný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 255422

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hach Jindřich, Trnka Pavel, Morávek Rudolf, Rožánek František

MPK: B23C 5/20

Značky: nástroj, řezný

Text:

...s naostřenými hřbetními fazetkami V úhlu shodném s úhlem gama.Hlavní výhoda frézovací hlavy s vyměnitelnými břítovýmí destičkami podle tohoto vynálezu spočívá vedle zvýšení produktivity práce V podstatném zvýšení životnosti břitový.h destiček. Toto zvýšení ovlivñuje přesné nastavení destičky tělesa hlavy, další příznivý vlív způsobuje použití diamantového nářadí při ostření a přiostřování destiček. V poslední řadě nelzeopomenout...

Zařízení pro zpevňování prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 255421

Dátum: 15.03.1988

Autor: Strejc Josef

MPK: B01D 31/04, B21D 43/02

Značky: zařízení, prstenců, zpevňování

Text:

...je možné vysunutí vícebokého komolého jehlanu 2 věnce tvářecích segmentů a zasunutí vĺcebokého komolého jehlanu do jiného potřebného vénce tvářecích segmentu a jejich uchopení.Pokrok dosažený výnálezcm se projevuje hlavně v tom, že 5 vícebokým komolým jehlanem s kluzně přiléhajícimi tvářecími segmenty tvořícími věnec a přiléhajícími čelem k dutěmu opěrnému stojanu vzniklo zařízení s nezbytně nutným množstvím třecích plech, ve kterých se...

Distributor pro kolonu pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 255420

Dátum: 15.03.1988

Autori: Svoboda Vratislav, Kleinmann Imrich, Sluka Martin

MPK: G01N 30/60

Značky: chromatografii, distributor, kolonu, kapalinovou

Text:

...ktoré jsou od sorbentu odděleny tenkou diskovou fritou nebo sítkem. Rozdělením jednoho vtokového místa na několik dojde k podstatnému zlepšení rozdělení vzorku na celý průřez lože sorbentu. zhotovenítohoto zařízení je však technologicky Velmi náročné.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny distributorem pro kolonu pro kapalinovou chromatografii podle vynálezu. Jeho podstatou je systém rozvodů toku kapaliny pomocí nejméně jedné destičky s...

Válcový magnetron s jedním meandrovitým plasmatickým oblakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255419

Dátum: 15.03.1988

Autori: Rybář Oldřich, Stanislav Jiří, Daďourek Karel

MPK: C23C 14/00

Značky: jedním, meandrovitým, válcový, magnetrón, oblakem, plasmatickým

Text:

...obr. 2 - je řez rovinou A-A, z obr. 1.Válcový maqnetron na obr. 1 je tvořen nosičem L magnetů, z feromaqnetického materiálu,na němž jsou přichycené permanentní magnety 3, které v dalším textu nazýváme jen magnety 3. Těleso magnetronu je uzavřeno na obou stranách pőlovými nástavci 5, mezi něž je vložen target 3 tvoŕící katodu. Target Ž je v podstatě duty váleo. Na obou stranách nad pőlovými nástavci A je uložena izolace Ž a anoda É, pŕičemž...

Válcový magnetron s několikanásobným eliptickým plasmatickým oblakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255418

Dátum: 15.03.1988

Autori: Stanislav Jiří, Rybář Oldřich, Daďourek Karel

MPK: C23C 14/00

Značky: magnetrón, plasmatickým, eliptickým, několikanásobným, oblakem, válcový

Text:

...dle vynálezu, kde značíobr. 1 - nárys vnitřní části válcového magnetronu s některými díly znázorněnými V řezu, obr. 2 - je řez rovinou A-A z obr. 1.Válcový magnetron dle vynálezu je na obr. 1 tvořen nosičem ł magnetů z feromagnetlckého materiálu, na nemž jsou přichyceny permanentní magnety 3, dále v textu nazývány jen magnety 3. Těleso magnetronu je uzavřeno pőlovými nástavci A, mezi něž je vložen target 3 tvořící katodu. Target Ä je v...

Posunovač vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255417

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pojeta Antonín, Gajdoš Vojtěch

MPK: E21F 13/02

Značky: vozů, posunovač

Text:

...posunovače. Je odstraněno pŕíčení a sníženo vzpěrné namáhaní sanice.Na přiloženém výkresu je zjednodušene znázorněn v nárysu příklad provedení posuvové jednotky posunovače vozů podle vynálezu, v řezu vedeném svislou rovinou, procházející její podélnou osou.Posunovač vozů sestává z alespoň jedné posuvové jednotky l, v níž je umístěn rozvaděč l 2, z dvojice navzájem přesazených válců g,a z dvojice navzájem přesazených sami 4, V tomto...

Trojrozměrné makroporézní gelové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 255416

Dátum: 15.03.1988

Autori: Konečný Přemysl, Smrž Miroslav, Slováková Světlana, Borák Jindřich

MPK: C09B 69/10

Značky: trojrozměrné, materiály, gelové, makroporézní

Text:

...Výše zmĺněnýoh souhrnech odvolávajicích se na nepublikované údaje W. Jessupa vázána pouze Procionová červen HE 3 B (reaktivní azobarvivo odvozené od 1 ~amíno~B-hydroxynaftalen-3,6-disulfonové kyseliny). Připravený sorbent byl testován na kapacitu pro 6-fosfoglukonát dohydroqenasu z Acer pseudoplatanus, dosažený výsledek však nebyl příliš uspokojivý.Předmětem vynálezu jsou trojrozměrné makroporézní kopolymerní gelové materiály...

Jednonosníková kočka se vzduchovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255415

Dátum: 15.03.1988

Autori: Olšák Miloň, Čtviertka Alfréd, Pařenica Jaroslav

MPK: E21F 13/02

Značky: kocka, jednonosníková, motorem, vzduchovým

Text:

...otvory pro upevňova~ cí šrouby vzduchového motoru. Na vnitřních spodních plochách obou bočnic jsou s výhodou umístěny lišty, na jejichž hornich plochách je uložen příčník upevněný zároveň k těmto bočnícím svými čelními plochami šrouby.Hlavní výhoda jednonosníkové kočky se vzduchovým motorem podle vynálezu spočívá v její jednoduchosti, kdy úpravou jedné z bočníc je umožněno použití standardního vzduchového motoru shodného jako u zdvihově...

Padací nulátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 255414

Dátum: 15.03.1988

Autor: Holý Ladislav

MPK: B43L 9/22

Značky: padací, nulátko

Text:

...nastavování požadovaného polomeru zajiàtuje přesnénastaveni poloměru u padacího nulátka 5 použitím neomezené délky trubičkových per a tužcůiNa pŕipojených výkresech je schematicky znázorněno padací nulátko podle vynálezu, kde obr. 1 zobrazuje padací nulátko se siluetou technického trubičkového pera v řezu a obr. 2 představuje přĺčný řez padacím nulátkem v naznačene rovine A-A, která prochází objímkou vačky v prostoru stykovych ploch palce...

Oligo(iminoethylenové)deriváty polymethakrylátů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255413

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kahovec Jaroslav, Čoupek Jiří, Jelínková Miroslava

MPK: C08F 20/36

Značky: oligo(iminoethylenové)deriváty, přípravy, jejich, způsob, polymethakrylátů

Text:

...že se hydrolýzuwí vodným roztokemminerální kyseliny nebo silné zásady.Hydrolýza oligo(N~acyliminoetylenových) roubů na metakrylátovém skeletu probthá snáze a 5 vyšší konverzí než na polystyzenové matrici. I tak však není úplná a V produktu lze dokázat přítomnost například acetylových skupin infraćervenou spektroskopií Přesto vykazují získané produkty vysokou chelatující účinnost pro těžké kovy obdobné jako nízkomolakulární oliqo(iminoety 1...

Přípravek k čištění a konzervaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255412

Dátum: 15.03.1988

Autori: Medlín Jiří, Hošťálek Zdeněk, Zatloukal Vladimír, Beranová Miroslava

MPK: C11D 3/065

Značky: přípravek, konzervaci, čištění

Text:

...složení vykazuje proti známým prostředkům řadu výhod. Lze ji s vysokým účinkem použit proti povětrnostnim vlivům - dcšti, sněhu, mrazu, prachu,exhalátům a spadu, působicím na shora uvedené výrobky (materiály). Po aplikací nového čisticího a konzcrvačního prostředku na výrobek je tento nadále například působením vody s dalšími znečisčujícími elementy jen lehce omýván a ošetřená místa méně oxidují. Déšč pak působína uvedené výrobky jen jako...

Způsob tvrdého pájení stříbrografitových kontaktů v elektrické vakuové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255411

Dátum: 15.03.1988

Autori: Falta Jaroslav, Hamáček Luděk, Trnovský Zdeněk

MPK: B23K 1/04

Značky: vákuové, stříbrografitových, pájení, elektrické, způsob, kontaktů, tvrdého

Text:

...behěm celého procesu pájení, až do vychladnutí vsázky na 150 OC, udržuje V hodnotách 5 až 10 Pa.Nuvržoný způsob tvrdého pájení zajištuje dokonalé spojení kontaktu s držákem a umožňuje jednoduché připevnění na jakýkoliv nosník, hlavně na nosníky z pružného tenkého materiálu. Pŕechodové odpory kontaktů pájených navrženou technologií jsou řádově až desetkrát nižší, než povoluje príslušná norma pro kontakty připevněné zalisováním do misky....

Zámková vložka profilová

Načítavanie...

Číslo patentu: 255410

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šípek Milan

MPK: E05B 27/00

Značky: zámková, profilová, vložka

Text:

...a na obr.6 v příčném směru rovinou C-C z obr. 4.Na obr. 7 a je V bokorysu a na obr. 7 b v púdorysu znázorněn příklad použití zámková vložky profilové. Na obr. 8 je další příklad použití zámková vložky profilové.Pohyblivá část zámku se skládá z levé pohyblivé části l a pravé pohyblivé části 3, které jsou pevně spojeny, například šrouby ll. Do levé pohyblivé části l pevně spojené s pravou pohyblivou částí g se zasouvá klíč Q, do jehož zářezü...

Ovládací ústrojí brzdového systému pohyblivého nebo stacionárního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255409

Dátum: 15.03.1988

Autori: Koneček Přemysl, Kotásek Josef

MPK: B60T 11/04

Značky: stacionárního, zařízení, brzdového, pohyblivého, systému, ústrojí, ovládací

Text:

...nebo stacionárního zařízení.Ovládací ústrojí podle obr. 2 je rovněž tvořeno třecím kotoučem 2 rovněž pevně uloženým hřídelí gg, na němž je pevné nasazeno převodové kolo gg pro přenos kinetické energie ze stacionárního zařízení na ovládací ústrojí podle vynálezu, které může být umístěno odděleně od brzděného stacionárního zařízení. Proti třecímu kotouči gg je uspořádán přenosový kotouč gg opatřený třecími tělesy gâ tvořenými třecím...

Zařízení pro předehřívání zemědělských materiálů při sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255408

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: F26B 17/12

Značky: předehřívání, sušení, materiálů, zemědělských, zařízení

Text:

...pro předehřívání zemědělských materiálů při sušení podle vynálezu zajištuje při poměrně vysoké tepelné účinnosti předehřívací sekce a vyšším výkonu celé sušárny značné energetické úspory a umožňuje levné, nenákladné provedení předehřívací sekce a její vyšší životnost z důvodů odstranění korozivného působení kondenzátu. Dosahuje V dhsledku snížení ochlazování tepelného výměníku kondenzátem podstatné vyšší sušicí účinnosti.Příklad...