Archív za 1988 rok

Strana 140

Zapojení obvodu rozběhového registru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255487

Dátum: 15.03.1988

Autor: Bradáč Vladimír

MPK: G05B 19/403

Značky: obvodů, rozběhového, registru, zapojení

Text:

...jsou uvedeny do výchozí ho stavu čítač Q, jemuž je tento signál přiveden na jeho nulovací vstup gg, a paměť 5, již je tento signál přiveden z druhého výstupu 31 logického obvodu l na výběrový vstup 53.Prvnímu až n-tému vstupu A rozběhového registru je jednoznačne určeno přivedení signálu pro příslušný dílčí pracovní cyklus, například pro cyklus spouštěcí-START, nebo vypínací-STOP.V okamžiku, kdy na vybraný vstup A určený například pro start se...

Zapojení pro brzdění motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255486

Dátum: 15.03.1988

Autor: Čurda Otakar

MPK: D04B 15/94

Značky: zapojení, brzdění, motorů

Text:

...jehelní válec stroje. Motor ł je napojen na výstupní svorku g měniče Q frekvence, který je napájen neznázorněným vedením z výkonové sítě. Měnič 3 je opatřen svorkami 1, á referenčního napětí, přičemž na svorce A je napětí nulové. Ke svorkám 1 a Ž jsou paralelné napojený potencíometry Q, 1, E rychlostí. Jezdce potenciometrů É, 1, É rychlostí jsou napojený na jedny svorky elektromagnetických spínačů 2, łg, łł. Druhé svorky elektromagnetických...

Zařízení k obracení T-profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255485

Dátum: 15.03.1988

Autor: Sirsch Miroslav

MPK: B21B 39/20

Značky: t-profilů, zařízení, obracení

Text:

...s kladkami. Vpustka s deskou s kladkami jsou spolu otočně uloženy v tělese obraceče.Zařízení umožňuje automatizaci obracení T-profilů a zvyšuje tak produktivitu práce.Příklad zařízení k obraceni T-profilů je zohrazen na výkrese. Na obr. 1 je podélný řez obracecím zařízením, na obr. 2 je pohled ze vstupní strany s vlevo otočenou vpustkou a na obr. 3 je pohled ze vstupní strany s vpravo otočenou vpustkou.Vpustka 5 je otočně uložena v...

Zařízení pro rekonstrukci pecní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255484

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sehnálek Alois, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Krejčí Petr, Šafář Jiří, Pumprla Alois, Michálek Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: pecní, rekonstrukci, zařízení, linky

Text:

...u stávajícího výměníkového systému 3 šachtový, cyklonový,kombinovaný nebo jiný typ výměníku. surovina je přiváděna do výměníkové větve lg pomocí přívodu lg suroviny. Odpadní plyny z výměníková větve lg jsou odváděny kanálem gł.Předehřátá surovina je z výměníkové větve lg zavedena výpadem łl suroviny do nově přistavené kalcinační komory Q.Pro zajištění požadovaného stupně kalcinaoe suroviny je V kalcinační komoře É nejméně jeden kalcinační...

Zařízení pro překlápění výrobků s otočným rámem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255483

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jiroušek Miloslav, Podzemský Jaromír, Horáček František

MPK: B65G 57/08

Značky: rámem, překlápění, zařízení, výrobků, otočným

Text:

...pevnostních důvodů fíxovat výrobek v otočném rámu po jeho obvodě.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením podle vynálezu. Jeho podstatouje vybavení otočného rámu přemístitelnými trámci a to vždy dvěma na každé straně. V pracovní poloze jsou trámce uchyceny k rámu rozebiratelným šroubovým spojem. V místech styku s výrobkem mohou být trámce opatřeny vhodně tvarovaným, měkkým, např. pryžovým, blokem. Toto uspořádání umožňuje do zařízení...

Způsob výroby Z drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255482

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dušek Josef

MPK: B21B 1/16

Značky: způsob, výroby, drátu

Text:

...tuhosti.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby Z drátu pro uzavřená nosné lana z polotovaru kruhového profilu, kde tlakové přetváření se provádí kolmo k jeho diagonále. Poměrná celková redukce po pěti až sedmi průchodech činí 25 až 42 . Průchody po sobě následně jdouci jsou o poměrně redukci 6 až 12 .Výhoda uvedeného způsobu podle vynálezu výroby Z drátu pro uzavřená nosná lana spočívá v postupném protvářeni materiálu v celém...

Aretační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255481

Dátum: 15.03.1988

Autori: Procházka Milan, Martínek Petr

MPK: G01N 11/00

Značky: aretační, zařízení

Text:

...zařízení. Další výhodou je, že aretační zařízení podle vynálezu umožňuje vysunutí měrné tyče směrem nahoru i v aretované poloze. INa připojeném výkrese je schematícky znázorněn příklad provedení aretačního zařízení přístroje na měření fyzikálních vlastností těstovitých hmot podle vynálezu. Obr. 1 znázorňuje zařízení V poloze, kdy měrná tyč volně prochází otvorem ve vzpěrné desce při odaretované poloze. Obr. 2 znázorňuje zařízení V...

Pružný pákový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 255480

Dátum: 15.03.1988

Autori: Martínek Petr, Procházka Milan

MPK: G01N 3/20

Značky: mechanismus, pružný, pákový

Text:

...obr. 2 znázorňuje pákový mechanismus v pohledu, naznačeném šipkou na obr. 1,obr. 3 detail uložení torzní tyče.Pohonné jednotka l, tvořená V konkrétním provedení šroubovým servomechanismem, je prostřednictvím čepu ll otočně spojene s delší pákou 3. Delší páka g sestává ze dvou nerovno běžných ramen gl, gg. Jedno rameno gł delší páky g je otočně uložena na vnějším povrchujednoho pouzdra 211. Druhé rameno gg delší páky g je pevně spojeno...

Zapojení pro signalizaci poruchy ovládání ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255479

Dátum: 15.03.1988

Autor: Lomoz František

MPK: G01D 1/18, G05B 23/02

Značky: ventilátoru, zapojení, poruchy, signalizaci, ovládání

Text:

...diod a diod optoelektronických vazebníoh členů umožňuje tyto stavy signalizovat dálkově, případně galvanicky odděleně.Připojený obrázek znázorňuje blokové zapojení signalizačních obvodu.Na silové obvody l zde realizované třífázovou soustavou je zapojena skupina ventilá torú g. Do silových obvodü l je zařazen převodník Ä výkonu na počet impulsů realizovaný například elektroměrem s optoelektronickým snímáním otáček. Převodnik 3 výkonu je...

Způsob výměny trubkovnicových vývodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255478

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hejman Jiří, Machník Václav, Sika Jiří

MPK: G21C 15/22

Značky: způsob, trubkovnicových, výměny, vývodu

Text:

...znehodnocován a svary se stávaly neopravitelnými. zpravidla bylo nutné zaslepit celý trubkovnicový vývod a vyřadit jej z funkce.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výměny trubkovnicových vývodú podle vynálezu, jehož podstatou je, že se nejprve trubkovnicové vývody pod místem řezu utěsní, pak se oříznou. Zbytek vývadů se očistí a přivaří se na ně prodlužovací nástavce. Po sejmutí trubkovnice se přebytečná délka nástavce odřízne. Poté se...

Ústrojí pro tepelnou ochranu letmo uloženého elektricky aktivního konstrukčního dílce elektrického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255477

Dátum: 15.03.1988

Autor: Ručný Jiří

MPK: H02K 17/30

Značky: uloženého, elektricky, aktivního, konstrukčního, ústrojí, ochranu, elektrického, zařízení, tepelnou, dílce, letmo

Text:

...je uložen v uvedeném směru lg tepelné dilatace a svým druhým koncem dosedá na vybavovací Čidlo 3 ochranného vypínače É. Ochranný vypínač Š je pomocí šroubového spojení É uchycen na elektricky neaktivní konstrukční části lg zařízení s tepelnou dilatací rovnoběžnouse směrem lg tepelné dilatace chraněného konstrukčního dílce 3, avšak vůči ní časově zpožděnou. Elektricky neaktivní konstrukční část lg je zde tvořena štítem g spolu s pláštěm 2 elek...

Způsob odstraňování rozpuštěných uhlovodíků a chlorovaných uhlovodíků z odpadní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 255476

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šedivý Josef

MPK: C02F 1/58, C02F 1/28

Značky: uhlovodíku, rozpuštěných, způsob, odstraňování, odpadní, chlorovaných

Text:

...nebo chlorovaných uhlovodíkú se provádí bud na koloně obsahující nepolární fázi zakotvenou na hydrofobním nosiči, nebo se na kolonu obsahující hydrofobní nosič (Vapex,kobercová drt) přivádí odpadní voda obsahující kromě volných a slabě emulgovaných ropnýchlátek i rozpuštěné uhlovodíky nebo chlorované uhlovodíky.Sorpční účinnost filtru s nepolární nepohyblivou fází je závislá především na množství nepohyblivé nepolární fáze zachycené na...

Zařízení ne regeneraci filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255475

Dátum: 15.03.1988

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav

MPK: B01D 35/16

Značky: filtru, zařízení, regeneraci

Text:

...prostoru 35. V horní části pracovního prostoru 3 je provedeno přepadové hrdlo gg, které ústí do zásobníku lg, a výfuk ll. V dolní části pracovního prostoru 3 je výpust ll prací kapaliny.Na obvodu pláště l je umístěna soustava tangenciálních trysek gl, které jsou navzájem spojenyrozvaděčem gg, který je napojen na prívod Q prací kapaliny. Pracovní prostor 3 je opatřen odklápěcím víkem 33. Do rozdělovače ústí přívod g sušicího vzduchu, opatřený...

Zařízení k zobrazení optické deflekční funkce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255474

Dátum: 15.03.1988

Autori: Miler Miroslav, Skok Peter

MPK: H01S 3/10, G02B 27/40

Značky: optické, zařízení, zobrazení, funkce, deflekční

Text:

...pás na úzkou spektrální čáru.Tím se také podstatně sníží světelný tok v zařízení. Další snížení užitečného světelného toku nastane vymezením pracovního rpostoru vertikální štěrbinou V místě studovaného předmětu. Účinkem všech těchto omezení je poměrně malá viditelnost výsledné křivky.Mnohé z těchto nevýhod odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom,že za světelným zdrojem, kterým je He-Ne laser, je uspořádána...

Zařízení k řízení válcovací tratě při svinování pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255473

Dátum: 15.03.1988

Autori: Brejcha Josef, Voch Jiří, Hercik Petr

MPK: B21B 37/00, G05D 13/62

Značky: válcovací, pásu, tratě, řízení, zařízení, svinování

Text:

...řídící výstup hl druhého řídicího bloku lg je spojen s ovládacímvvstupem 5 přítlačného prvku lg podávacích válečků 1 druhé svinovačky 3, druhý řídicí výstup hl s ovládacím vstupem 5 přítlačného prvku ll druhých podávacích válečků A válcovací stolice á, a třetí řídící výstup hl s ovládacím vstupem 3 pohonu gg druhých podávacích válečků 3 válcovací stolice §, čtvrtý řídící výstup hl s ovládacím vstupem 3 přítlačného prvku gg prvních...

Zařízení pro vysoušení tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255472

Dátum: 15.03.1988

Autori: Brejcha Otakar, Lupínek, Čejka Josef

MPK: B01D 53/26

Značky: vysoušení, tlakového, zařízení, vzduchu

Text:

...posuvně uloženy děrované filtry l,ll přitlačované do hrdel dvojitými vsuvkami Q, gg. Na spodní části nádob l, lg jsou potrubními spojkami lg, lgl připojeny odvodňovací ventily É, Él, ovládané elektropneumatickými ventily lg, lgl. Potrubními spojkami ll, lll jsou ohřívací tělesa lg, lgl spojená s elektropneutimatickými ventily lg lál. Nádoby l, ll jsou nahoře opatřeny víky 3, ll, o které se opírají pružiny §, gg, které přitlačují síta É, lg k...

Dělicí mezistěna průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255471

Dátum: 15.03.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/00

Značky: průmyslového, filtru, mezistěna, dělicí

Text:

...komory.Výhody dělicí mezistěny podle vynálezu lépe vyplynou z příkladu jejího provedení na obr. 1 až obr. 5, kde na obr. 1 je svislý příčný řez filtrem s dvěma filtračními komorami vyhavenými filtračnímí vícekapsovými vložkami, na obr. 2 je svislý podélný řez týmž filtrem před nasazením vícekapsových filtračních vložek, na obr. 3 je v podélném svislém řezu zachycen detail dělicí mezistěny s nosnou lištou a okrajovým těsnicím rámečkem, na...

Elektroencelograf monitor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255470

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kačer Oldřich, Rektor Ivan, Klinkovský Tomáš, Švejdová Milada, Adler Jiří

MPK: G01R 13/00, A61B 5/04

Značky: elektroencelograf, monitor

Text:

...reaktivity alfa aktivity okcipitálně nebo parietálně, dále přístroje,zahrnujicí možnost vyšetrení evokovaných potenciálu. vcelku však lze konstatovat, že levný přístroj s nenáročnou interpretací výsledků při zachování podetatného množství a kvalityUvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní monitorem podle vynalezu, jehož podstata spočívá v tom, že na výstup zesilovače je připojen Vstup prvního filtru a vstup druhého filtru,...

Způsob ozařování terčů v cyklotronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255469

Dátum: 15.03.1988

Autori: Křivánek Miloslav, Trejbal Zdeněk, Bejšovec Václav

MPK: G21K 5/00

Značky: způsob, cyklotronu, terčů, ozařování

Text:

...terčem.Výhodou způsobu podle vynálezu je zejména možnost ozařovat více terčů najednou, čímž se zefektivní využití cyklotronu. Dále je dosaženo zvětšení stopy svazku iontů na terči,čímž lze snížit hustotu tepelného toku na terči, tím je umožněno použít vyššího proudu iontového svazku, což má za následek zkrácení ozařovací doby.způsob podle vynálezu se provádí tak, že tangenciální terč se umístí do místa, kde urychlené ionty dosahují...

Zařízení pro pohon horizontálního pojezdového ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255468

Dátum: 15.03.1988

Autor: Rychtrmoc Josef

MPK: B65G 19/24

Značky: pohon, horizontálního, zařízení, ústrojí, pojezdového

Text:

...výhodou zařízení podle vynálezu je pružný rozjezd a tlumený dojezd pohybujících se hmot, což je při jiném uspořádání elektrických, pneumatických nebo hydraulických pohonných ústrojí dosažitelné pouze složitými konstrukčními úpravami. Ohebný tažný člen, např. ocelový pas, lano nebo řemen nastavením klidové délky pružinového členu spolu s volbou materiálu obložení hnacích kol svým definovaným předpětím zabezpečí řízený prokluz hnacího kola a...

Rotační zařízení pro automatické naskladňování sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255467

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ševčík Vladimír, Brabec Michal, Hlavica Zdeněk

MPK: B65G 69/04

Značky: materiálů, automatické, rotační, naskladňování, sypkých, zařízení

Text:

...1 kapacitního spínače lg, které se nacházejí na spodní části žlabu šneku A u pohonové jednotky g. svorka g malého napětí je připojena přes startovací lg a vypínací tlačítko ll jednak na stykač lg pohonu šneku a jednak na vstup elektronické části kapacitního spínače lg, jehož výstup je napojen na první vstup bistabilního klopného obvodu ll. Výstup bistabilního klopného obvodu lg je napojen jednak na stykač lg kruhového posunu šneku a...

Zařízení na automatickou regulaci teploty páry vystupující z akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255466

Dátum: 15.03.1988

Autor: Fiala Miloš

MPK: G05D 23/12

Značky: regulaci, vystupující, páry, automatickou, zařízení, akumulátorů, teploty

Text:

...potrubí a armatur.Na výkrese je znázorněn akumulátor l páry včetně potrubí 3 přiváděné páry a uzavírací armatury 1 přívodní páry. Na doplňování vody V akumulátoru l páry při uvádění do provozu,případně v průběhu provozu slouží potrubí 5 doplnkové vody a k vypouštění vody z akumulátoru l páry slouží vypouštěcí potrubí §. Potrubím g přiváděné páry a uzavírací armaturou 3 přívodní páry se akumulátor l páry plní parou (nabíjí). Pro odvod páry z...

Závěsný vozík girlandového zásobníku kabelů a hadic pro tunelovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255465

Dátum: 15.03.1988

Autori: Štos Libor, Kozel Bedřich

MPK: E21F 17/06, E21D 9/00, H02G 11/06...

Značky: stroje, závěsný, zásobníku, tunelovací, vozík, girlandového, kabelů, hadíc

Text:

...zásobníku kabelů a hadic podle vynálezu zaručuje tuhost konstrukce a stabilitu celého systému, což se přiznivě osvědčí při roztahování a zejména při stahování rozvinuté girlandy. Použitím závěsného voziku qirlandových zásobníku kabelů a hadic podle vynálezu se odstrani nákladné prostoje tunelovacich strojů.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení závěsného vozíku girlandového zásobníku kabelů a hadic pro...

Způsob provádění technologických cementací vrtů a cementační nástavec k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255464

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kot Josef, Silbrník Dušan

MPK: E21B 33/00, E21B 33/14

Značky: způsobu, způsob, nástavec, provádění, tohoto, cementační, technologických, vrtů, cementací

Text:

...a vnější stěnou cementačního nástavce. Nad těsnicím kroužkem jsou umístěny vtoky pro cementační materiál, které jsou zaústěny do dutiny válcové hlavy, na niž je připojena roura, která je ve své spodní části opatřena vrtnou korunkou.Výhody zpúsobu a zařízení podle vynálezu spočívají především ve zkrácení neproduktivních časů při vrtání geologicko-prüzkumných vrtu oproti stávajícím technologiím. Další výhoda způsobu provádění technologických...

Napínací zařízení tažného lana, zejména hutních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255463

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kuchař Antonín

MPK: F16G 11/12

Značky: hutních, napínací, laná, kolejových, tažného, vozidel, zejména, zařízení

Text:

...přístupnost, snadná montáž i provádění údržby a oprav, odolnost proti poškození a rovněž i snadná manipulace s ptováděním napnutí lana, kde navíc táhlo s vidlicí není oproti napínacímu šroubu namáháno na ohyb, neboč jde V oeový tah V laně, a je jištěno proti pootočení. Délka napínacího elementu se může volit dle potřeby i úložného prostoru, který je snadno přístupný jak pro dopíancí lana, tak i pro vizuální kontrolu. Rovněž je výhodou...

Vstřelovací těsnicí hřeb

Načítavanie...

Číslo patentu: 255462

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kryštov Michael, Votava Zdeněk, Meissner Karel, Cinegr Miroslav, Karlík Božek, Fiala Jaroslav

MPK: F16B 19/14

Značky: vstřelovací, hřeb, těsnicí

Text:

...obr. 6, obr. B půdorysný pohled na krycí kotouček podle obr. 6 a J, obr. 9 příčný osový řez těsnicím kotoučkem vstřelovacího těsnicího hřebu podle obr. 6v nárysu, obr. 10 půdorysný pohled na těsnioí kotouček podle obr. Sa, 9, obr. 11 nárysný pohled na vstřelovací těsnicí hřeb třetího provedení zobrazeného v jeho levé poloviněa čtvrtého provedení zobrazeného v jeho pravé polovině, obr. 12 příčný osový řez těsnicím kotoučkem vstřelovacího...

Kopolymery N-aryl-4-substituovaného-4-cyklohexen-1,2-diakarboximidu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255461

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrabák František, Lokaj Jan

MPK: C08F 232/08

Značky: n-aryl-4-substituovaného-4-cyklohexen-1,2-diakarboximidu, kopolymery, jejich, výroby, způsob

Text:

...(1,19 g, tj. 47 konverze) se přesráži hexanem z roztoku chloroformu. Nalezené složení 54,37 2 C, 7,41 H, 0,70 N a 16,91 Br odpovídá 25,2 hmotnostních (6,59 molárnich) substituovaného 4-cyklohexenStejným způsobem jako V příkladu 1 se polymeruje roztok 1,99 g N-(2,4,6-tribromfeny 1)-4-metyl-4-cyklohexen-1,2-dikarboximidu, 1,30 g styrenu a 0,03 g 2,2-azo~bis(isobutyronitrilu) v 8,3 cm 3 chloroformu. získaný bílý kopolymer (0,70 g tj....

Polymery 2-akryloyloxy-2-fenyloctové a 2-methakryloyloxy-2-fenyloctové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255460

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bezděk Milan Csc, Hrabák František, Lokaj Jan

MPK: C08F 20/30

Značky: polyméry, způsob, výroby, kyseliny, 2-akryloyloxy-2-fenyloctové, 2-methakryloyloxy-2-fenyloctové, jejich

Text:

...zbaví vzdušného kysliku a 7 polymeruje 24 hodin při teplotě 80 °C. Vznikne tvrdý, matně bílý bloček (3 g, tj. 100 konverse), který je V důsledku zesitování nerozpustný v běžných rozpouštěàlech, v nichž pouze botná.stejným způsobem jako v přikladu 2 se zpolymeruje směs 1,5 g 2-akryloyloxy-2-fenyloctové kyseliny, 1,5 g metylmethakrylátu a 0,009 g 2,2-azovbís(isobutyronitrilu)ČVzniklý kaučukovitý bloček botná v polárních organických...

Přípravek pro řezání litinových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255459

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bajorek Radomír, Burda Karel

MPK: B26D 1/18

Značky: přípravek, litinových, potrubí, řezání

Text:

...systém. Práce 5 tímto přípravkem několikanásobně zrychluje řezání potrubí a je výhodné zejména při použití u montážních, venkovních prací a ve stísněných prostorách a výkopech.vynález je v příkladu provedení znázorněn na výkresech, kde obr. 1 je celkový pohled na zařízení, obr. 2 je detailom spoje segmentu a uložení odvalovací kladky z pohledu P na obr. 1 a obr. 3 znázorňuje pracovní operací upínání přípravku s rozbrušovacím nástrojem na...

Způsob přípravy tablet z aktivního uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255458

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vaněček Miloslav, Waldman Michael Ing

MPK: B01D 53/04

Značky: aktivního, tablet, přípravy, způsob, uhlí

Text:

...obsahují značná množství těkavých organických látek, což znemožňuje analýzu škodlivin zachycených z ovzduší sorbentem metodami kapalinově a plynové chromatografie. Kromě toho vysoké tlaky nutné k tomu, aby dehtovité látky plníly funkci pojiva, působící částečnou destrukci jemné pórovité struktury aktivního uhlí a připravené tablety mají výrazně sníženou sorpční kapacitu.Přípravu úřinných, dostatečně mechanicky odolných a přitom z chemického...

Plnicí komora zařízení pro dávkování sypkých mazadel do trub válcovaných za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255457

Dátum: 15.03.1988

Autori: Legart Miroslav, Hulicius Přemysl

MPK: B21C 45/00

Značky: sypkých, komora, zařízení, tepla, dávkování, válcovaných, plnicí, mazadel

Text:

...filtrační sito a z jehož Spodní části je vyveden kanálek naústěný do vrtání, a vodicí část je opatřena osovým kanálem přívodu stlačeného vzduchu, který je svým sešikmeným ústím připojen k dolnímu vyústění plnicího kanálu. Mezi osazení čela přívodní části a vodítko v němž je celá plnicí komora suvně uložena je vloženaPlnicí komora podle vynálezu podstatné zjednodušuje konstrukcí stávajících plnicích zařízení a vyznačuje se nízkým stupněm...

Zařízení pro zajištění polohy útku, vhodné k jeho přestřižení na bezčlunkových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255456

Dátum: 15.03.1988

Autori: Drahokoupil Vít, Klinecký Ladislav

MPK: D03D 47/36

Značky: polohy, vhodné, zařízení, tkacích, přestřížení, zajištění, útku, strojích, bezčlunkových

Text:

...nití je nevýhodná tím,že při zesílení přítlaku zabraňuje měkkému plynulému vstupu do přidržovacího háčku a naopak při uvolnění přítlaku se živý útek z přidržovacího háčku vysmekává a přidržovací háček se stává otevřeným.Cílem vynálezu je odstranit tyto nedostatky a vyvinout ovladatelné zařízení, které by v oblasti čelistí nůžek účinné stabilizovalo polohu útku v okamžiku jeho přestřižení.zařízení pro zajištění polohy útku vhodné k jeho...

Směs pro kontinuální barvení polystyrenových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 255455

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krofta Karel, Bláha Jaroslav, Pavlíček Jiří, Očenášek Vojen, Dušek Stanislav, Kovařík Jan

MPK: C08L 25/06, C08J 3/22

Značky: barvení, směs, kontinuální, polystyrenových

Text:

...vápenatého. Směs byla vypuštěna do mezizásobníku odkud byla kontínuálně dávkována do linky blokového houževnatého polystyrenu. V mezizásobniku i v dávkovacím zařízení docházelo vlivem rozdílných měrných hmotnosti a rozdílné disperzity k separaci pigmentu od polystyrenu.Vybarvení polymeru bylo nehomogenní a docházelo k ucpávání částí zařízení) Přiklad 2Bylo postupováno podle vynálezu.Byla připravena směs skládajicí se z 50 hm. dílü...

Odpružený kotouč vzpěračské činky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255454

Dátum: 15.03.1988

Autor: Glíž Miloslav

MPK: A63B 11/00

Značky: vzpěračské, kotouč, odpružený, činky

Text:

...samostředící účinek na obruč.Výhody kotouče podle vynálezu spočívají V tom, že jádro je možno hmotnostně upravit před montáži obuče tak, aby výsledná hmotnost kotouče byla v požadovaných mezích. Při poškození obruče je možno bez zvláštních potíží nasadit novou obruč na původní jádro přímo u uživatele. Při výrobě obručí není nutno manipulovat celými kotouči, jejichž hmotnost je mnohonásobně vyšší, než hmotnost obruče.Forma pro výrobu obručí...

Zapojení víceokruhového hydraulického ústrojí pohonu mechanismu technologické nadstavby samohybných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255453

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vancl Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: mechanismu, samohybných, hydraulického, nadstavby, zapojení, pohonů, ústrojí, strojů, technologické, víceokruhového

Text:

...pohybu výložníku 13, výstup kapaliny z druhého hydrogenerátoru 5 je veden do druhého rozvaděče łg, vybaveného na vstupu svýmpojistným ventilem ll a osazeným směrovým ventilem łá nezrychleného pohybu výložníku lg.Směrový ventil g pohybu lopaty ll je svými výstupy spojen s pístem oddělenými vnitřními prostory jednoho nebo více vedle sebe spojených přímočarých hydromotorů lg lopaty ll mechanismu technologické nadstavby stroje 3, přičemž...

Zapojení pro potlačení statických hazardů na výstupech statických polovodičových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255452

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kristen Jiří

MPK: G11C 7/02

Značky: zapojení, statických, potlačení, hazardů, výstupech, pamětí, polovodičových

Text:

...zabezpečované paměčové kapacitě s organizací 2 x m a dále sestává z prvního až n-těho invertoru lll,, ll§ a z prvního až m-tého dvojvstupového součinového obvodu tyto součinové obvodyjsou zapojeny ve funkci prvního až m-tého logického členu lg, , 20 tg. První vstupní adresová svorka gł je spojena s prvním adresovým vstupom gł první paměti jgg a současněje spojena se vstupem ll prvního invertoru łłł, jehož výstup gł je propojen na první...

Jednoramenná váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 255451

Dátum: 15.03.1988

Autor: Fiedler Vladimír

MPK: G01G 1/08

Značky: jednoramenná, váha

Text:

...průřez a je na Spodní straněopatřeno jemným přičným rýhováním 1 a na horní straně stupnicí §. Podstavec Ž a sloupek 5.t 2 oří jeden nerozebíratelný celek. Sloupek 3 je nahoře zakončen břitem §.Břemeno se vkládá do misky 3 a vyvažuje se posuvem ramene l po břitu Q. Břemeno v misce 3 i závaží 1 mají těžiště níže, než je vrchol břitu Q, což je provedení vyvažovací. Údaj 0 hmotnosti se odečítá na stupnici É bezprostředně nad břitem §....

Přídavné zařízení k přebrušování vyměnitelných destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 255450

Dátum: 15.03.1988

Autori: Roubíček Zdeněk, Flaška Miloš

MPK: B24B 3/36

Značky: přídavné, přebrušování, zařízení, vymenitelných, destiček

Text:

...sestává 2 první pravoúhlé opěrky Ä a druhé pravoúhlé opěrky gg, které jsou provedením i velikosti shodné, tj. vzájemně zaměnitelné. Každá pravoúhlá opěrka g, gg má kratší rameno 35, ggg a delší rameno §§, 359.Delší rameno gg, § 59 je na konci opatřeno jazykem gg, kterým se zasouvá do zářezu łg, upraveného v kratšim rameni gg, § 59 protější pravoúhlé opěrky Q, gg. Každé kratší rameno gâ, ggg je dále opatřeno radiusovou prizmatickou drážkou...

Ochranný štít pro možnost manipulace se zdroji kalifornium-252

Načítavanie...

Číslo patentu: 255449

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tačev Tačo, Kryštof Vladimír

MPK: G21F 7/02

Značky: ochranný, kalifornium-252, možnost, štít, zdroji, manipulace

Text:

...07 m leží pro bŕovanou vodu V rozsahu 1,33 až 1,35. U glycerinu je relativní index lomu světla vůči vzduchu ve viditelném oboru vlnových délek v intervalu hodnot 1,45 až 1,55. Představuje tedy voda prostředí opticky řidší a tudíž průhledy ochranného štítu propustí větší množství světla při vodní náplní. Při použití bórované vody s obsahem 3 až 5 kyseliny borité má tedy obsluha zajištěnu ve srovnání s náplní glycerinu většíprúhlednost, tzn....

Kruhová plotýnka k plynovým sporákům a vařičům

Načítavanie...

Číslo patentu: 255448

Dátum: 15.03.1988

Autor: Hladiš František

MPK: F24C 15/10

Značky: sporákům, vařičům, kruhová, plotýnka, plynovým

Text:

...v tomto řežímu je možno pokračovat až do ukončení připravovaného pokrmu. Lepší tepelné rozložení i kombinace přímého a nepříměho ohřevu zkracují čas potrebný na přípravu jídla, čímž se dosahuje i úspora plynu.Příkladné provedení je uvedeno na obr. 2, 3 a 4. Na obr. 2 je půdorys plotýnky ze Spodní strany (od hořáku) , na obr. 3 nárysný řez A-A podle obr. 2, na obr. 4 nárysný řez B~B opět podle obr. 2. Z obrázků je patrný navržený tvar...