Archív za 1988 rok

Strana 14

Těsnicí silikátová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259628

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hudečka Jiří, Štepita Matej

MPK: C09D 5/34

Značky: kompozice, silikátová, těsnicí

Text:

...poměru Me 20. SiO 2. Bylo zjištěno, že úplnou hydratací koloidních roztoků vodního skla lze dosáhnout zvýšením molárniho poměru Mezi) S 102 nad 1 3,5, úpravou pH pod 13 a při maximální koncentraci menší nežo 35 °/o hmot. Takto upravené pojivo má eliminované micely koloidního S 102 a převládají ionty SiO 2. Změnu molárního poměru MezO S 102 lze dosáhnout přídavkem kyseliny meta-kremičité a/nebo hydrosolu oxidu křemičitého vodního koloidního...

Keramická hmota na výrobu pomůcek pro odlévání hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259627

Dátum: 17.10.1988

Autori: Staněk Josef, Havelka Otakar, Vaněk Mojmír, Břoušek Jiří

MPK: B22D 21/04, B22D 41/00

Značky: odlévání, hmota, hliníku, keramická, výrobu, slitin, pomůcek

Text:

...°C a snižená tepelná vodivost při zachování běžné nesmáčivosti hlinikovými slltinami.Příkladné složení keramické hmoty podle vynálezu je zřejmě následujících příkladů.Při lití čepů z hliníkové slitiny o hmotnosti 500 kg byly použity plováky o složeníhlínitanový cement 18 koloidní sol oxidu křemičitehoPlováky byly vyrobeny zvibrováním hmoty ve formě. Výdržnost byla 30 odlevů.Při lití čepů podle příkladu 1 byly použity plováky ze hmoty o...

Vyvažovací zařízení odklopných systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259626

Dátum: 17.10.1988

Autor: Volf Zdeněk

MPK: F16P 1/02

Značky: systému, odklopných, zařízení, vyvažovací

Text:

...těchto kruhových drážek jsou s výhodou uloženy třecí brzdy. Tyto brzdy jsou vytvořené z nosné trubky procházející jmeno 4vanou kruhovou drážkou a nesoucí přítlačné podložky, opatřené třecím obložením. Dále je pak na trubku třecí brzdy uložena talířová pružina ovládané seřlzovací maticí. Každá z těchto brzd je zakotvena na pevném čepu nosného tělesa.Pokrok dosažený vynálezem spočíva V tom, že vhodným uspořádáním známých mechanických...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů zinečnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 259625

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, zinečnato-vápenatých, přípravy, podvojných, vysokoteplotní

Text:

...v prostoru kalcinátu alespoň 70 kPa je výhodné pro zabránění vzniku nežádoucích vedlejších produktů, zejména zabránění odštěpováni a samostatue kondenzace fosforečné složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzačni reakce vzniku meziproduktů poněkud zpoInaluje, umožňuje jejich kvantitativnějši jarůběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček v kalcinovane směsi, která by bránila průběhu dehydiratačních reakci....

Kondenzovaný křemičitan-fosforečnan kademnatý vzorce (Cd2/SiP4O14)n a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259624

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hybler Jiří, Jurek Karel, Petříček Václav, Fábry Jan, Trojan Miroslav, Brandová Dagmar

MPK: C01B 25/44

Značky: křemičitan-fosforečnan, vzorce, výroby, způsob, kondenzovaný, kademnatý

Text:

...kademnatého musí obsahovat fosfor a kadmmm ve vzájemném molárním poměru 21 tak, jak to odpovídá konečnému produktu. Proto ze vhodných sioučenin přicházejí v úvahu dihydrogenfosforečnan kademnaiý dihydrát nebo anhydrid), dihydrogendifosforečnan kademnatý, cyklo-tetrafosforečnan dikademnatý a vyšší lineární fosforečnany kademnaté. Oxid křemičitý je vhodné použít v práškové, co nejjemnější podobě, neboť je třeba, aby se tento co...

Uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259623

Dátum: 17.10.1988

Autor: Dan Jiří

MPK: F16C 19/12

Značky: uložení

Text:

...jednoduchosti s nízkou spotřebou materiálu se dosahuje maximálnĺho omezení seismiokých účinků ve směru obou os horlzontální roviny, aniž by hrozilo nebezpečí nekontrolovatelného pohybu a bylo nutno používat zaräžek. Po pominutí seismických účinků se pak uložení automaticky vrací do původní klídově polohy působením vlastní hmotnosti uloženého zařízení. Ve směru svislé osy lze seismický účinek bez obtíží eliminovat jednoduchým pružným uložením....

Přesmykač řetězu k řazení převodů jízdních kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 259622

Dátum: 17.10.1988

Autori: Trávníček Vladislav, Hrůza Václav, Babický Jaroslav

MPK: B62M 9/12

Značky: převodů, řazení, přesmykač, jízdních, řetězů

Text:

...rovnoběžné s rovinou kývání paralelogramu, se sedlovou trubkou, přičemž vodicí člen přesmykače je se sedlovou trubkou rovnoběžný a je opatřen zvedací kladkou řetězu. Přesmykač řetězu má tím skloněnou dráhu řazení převodů. Těleso přesmykače díky svému ohnutí umožňuje paralelogramu kývat v rovině, jež je rovnoběžná s rovinou procházející vrcholy zubů převodníků. Zvedací kladka navodicím členu přesmykače slouží při řazení nahoru ke...

Pružný prvek pro vzájemné souosé ustavení dvou dílů s rotačními styčnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 259621

Dátum: 17.10.1988

Autori: Skořepová Jaroslava, Svoboda Václav, Řádek František, Landovský Karel

MPK: F16B 7/00

Značky: vzájemné, pružný, styčnými, plochami, prvek, souose, ustavení, rotačními, dílů

Text:

...pružný prvek pro vzájemné souosé ustavení dvou dílů s rotačními styčnými plochami, ve tvaru kuželovítého mezíkruží majíoího v horní částí tvar plného prstence, jehož podstatou je, že spodní část prstence je vytvořena propojenými zkříženými žebry.Hlavní výhodou tohoto provedení, vytvořeného z plastu, je jeho snadnä a rychlá montáž, spočívající V pouhém vtlačení mezi oba ustavované díly. inými výhodami jsou jeho ekonomická sériová výroba,...

Přídavné zařízení k průběžnému čištění štětiček rotačních kartáčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259620

Dátum: 17.10.1988

Autori: Poruba Michal, Kosla Adolf, Pavlík Dušan, Přikryl Jan

MPK: C14B 15/02, D06B 9/00

Značky: průběžnému, rotačních, zařízení, přídavné, štětiček, kartáčů, čištění

Text:

...regulace apřepad Ve Vaně. K rychlé změně nanášeného množství mořidla se musí rychle změnit výška hladiny mořici lázně vůči štětičkám. Aby se nemuselo čekat na zvednutí či pokles hladiny mořidla přes plovákovou regulaci, může se rychle zvednout či spustit celá vana o potřebnou Výšku, pomocí páky a excentru.Aby se mohly částečně eliminovat rozdíly v tloušikách mořených kožek, je dopravní zařízení vůči kartáčům odpruženo. Odpružením se...

Způsob stabilizace lineárních polymerů etylenu a jeho kopolymerů s propylénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259619

Dátum: 17.10.1988

Autori: Legeza Vasil, Balabán Luboš

MPK: C08K 5/52, C08K 5/13

Značky: způsob, lineárních, etylénu, kopolymerů, stabilizace, polymerů, propylenem

Text:

...v uvedeném teplotním rozmezí, převládá desaktivačiíí proces před oxidací.Požadované teploty polymeru nebo kopolymeru se dosáhne bud průchodem práškového polyetylénu vhodným vyměníkem,nebo takovou organizací silového hospodářství, která umožní extruzi práškového polymer-u ve vhodné době po polymeraci.(Jptimálních výsledků se přitom dosahuje v takových případech, kdy transportní médium ~ vzduch je zcela nebo alespoň částečně nahrazen...

Zařízení pro předkládání pramene vlákenného materiálu ojednocovacímu ústrojí spřádací jednotky bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259618

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kabele Stanislav, Tesař Oldřich, Mládek Miloš, Pirkl Ladislav, Limberský Jaroslav, Blaško Michal, Skála Josef, Šafář Václav, Bureš Ladislav

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, stroje, předkládání, ústrojí, pramene, jednotky, bezvřetenového, spřádací, ojednocovacímu, materiálů, vlákenného, dopřádacího

Text:

...špičky pramene.ak je patrné z obr. 1 a 2, je na tělese spřádací jednotky 1 Vytvořeno vybraní pro podávací ústrojí, které sestava z podávacího válečku 2, přítlačného stolečku 3 a vyčesávacího válečku 4. Blíže neurčený přítlačný stoleček 3 je otočně uložen na dutem čepu 21, kterým prochází torzní tyč 22 kruhového průřezu pevně připojená horní částí známým způsobem, nejlépe zatemováním, k přítlačnemu stolečku 3. Spodní část této torzní...

Zapojení pro dálkové ovládání letištních světelných systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259617

Dátum: 17.10.1988

Autori: Herm Otta, Chvátal Bohumír

MPK: G08G 5/00

Značky: letištních, dálkově, systému, světelných, ovládání, zapojení

Text:

...vstupy pro spínače A, B,C. Výstup děliče 2 je přes první převáclěč 3 spojen s přijímačem. Schéma příjímače je na obr. 3, kde převáděč 5 je přípojen naprvní vstup čítače B, na jehož druhý vstupje připojen druhý generátor lll, který je současně připojen na druhý vstup vyhodnocovače 8. jeho prvni vstup je spojen přes druhou paměť 7 s výstupem čítače 6. Výstup vyhodnocovače 8 je spojen se vstupem adaptéru 9.Každý ze tří přepínačů A, B, C udáva...

Způsob výroby kompaktního jádra pro magnetické sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259616

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krob Petr, Tischer Zdeněk

MPK: G01R 33/02

Značky: jádra, výroby, sondy, způsob, kompaktního, magnetické

Text:

...upevněni drátku v ochranné trubce, používající drátku ze slitiný s vysokým obsahem kobaltu. Využíva se tu skutečnosti, že slitiny na bázi kobaltu neztrácejí po tepelném zpracování pružnost a pevnost, Drátek je mírně prohnutý. Oba konce a střed se opírají o vnitřní plochu trubky a tím je drátek v trubce pevně zachycen.Slitiný na bázi niklu mají proti slitinám na bázi kobaltu podstatné větší permeabilitu a tím i větší citlivost. Po tepelném...

Způsob čištění a likvidace roztoků obsahujících melasu nebo odpadní prokvašenou záparu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259615

Dátum: 17.10.1988

Autori: Špaček Bohumil, Fabián Josef

MPK: C02F 1/52

Značky: čištění, odpadní, melasu, záparu, likvidace, obsahujících, prokvašenou, způsob, roztoku

Text:

...obsahujících síru, díky značnémn přebytku volných amonných iontů. které krvjí potřebu kvasinkami snadno asimilovatelnélío dusíku.jednou z výhod zpüsobu podle vynálezuje použití hydrogeniosiorečnanu diamonného pro čiřeni a současně pro stimulaci následného kvasného procesu ionty amoniaku a také tosfátil.V dalším je způsob podle vynálezu objasněn V příkladech provedení, aniž se těmito jakkoliv omezuje.Do 31 odpadní droždárenské záparyopil 5,8...

Způsob hodnocení odolnosti povrchu materiálu proti poškození vrypem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259614

Dátum: 17.10.1988

Autori: Poněšický Jiří, Kučera Jaroslav, Hugo Jiří

MPK: G01B 11/30

Značky: povrchu, hodnocení, poškození, vrypem, materiálů, proti, odolností, způsob

Text:

...povrchu musí být kulová nebo valcová hrot nebo hrana s poloměrem 0,001 až 5 mm. Relativní pohyb nástroje při kontaktu s hodnoceným povrchem musí být rovnoměrný, s výhodou iincarní, zvolená rychlost pohybu musí být po dobu kontaktu v rozmezí i 10 0/0 zvolené hodnoty. Kontakt nástroje s hodnoceným povrchem musí být po dobu vytváření vrypu trvalý, složka síly působíci na nástroj během jeho pohybu kolmo k hodnocenému povrchu bez ohledu na...

Zařízení pro vytváření reprodukovatelných zkušebních vrypů do povrchu zkušebních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259613

Dátum: 17.10.1988

Autori: Poněšický Jiří, Hugo Jiří

MPK: G01N 3/46

Značky: zkušebních, reprodukovatelných, vrypů, zařízení, vytváření, těles, povrchu

Text:

...souosé upnutí celého zařízení do čelistí 21 trhacího stroje. Pomocí šroubů je k horní ploše základové desky 1 připojenzatěžovací mechanismus s nástrojem 6 na provedení vrypu. Zatěžovací mGChanĺSľľlLlS se skladá ze dvou podpor 9 pevně spojených se základovou deskou 1, kterými prochází osičlça 1 U. Oslčka 1.8 je v podporách 9 pevně fixována. Na osičce 10 je výkyvně uložena dvouramenííá páka 11, která je v odlehčené poloze fíxována aretačííím...

Topné zařízení s násypnou šachtou pro tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 259612

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bartes Vladimír

MPK: F23C 6/04

Značky: tuhá, paliva, zařízení, topné, násypnou, šachtou

Text:

...jako je méněhodnotné hnědé uhlí, hruboprach, dřevo, drtiny a dřevní odpad a tím šetří palivo kvalitní.Provedení topného zařízení podle vynálezu je znázorněno na příloženém schematickem výkrese, který znázorňuje topné zařízení s násypnou šachtou pro tuhá paliva v řezu.Topné zařízení podle vynálezu sestava ze4 šikmě dyšny 1 ústící do středu nasypné šachty B, přičemž rovina tohoto ústí dyšny 1 je horizontální.Šikmá dyšna 1 je vedena do...

Vestavba podchlazovače kondenzátu topné páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 259611

Dátum: 17.10.1988

Autor: Křížek Vladimír

MPK: F28D 7/06, F28D 7/10

Značky: topné, podchlazovače, vestavba, kondenzátu, páry

Text:

...vlásenkového ohříváku vody je Limístěn svazek teplosměnných trubek tvaru obráceného U. Do prveho tahu 2 trubek vstupuje voda, z druhého tahu 3 trubek vystupuje ohřátá voda. svazek trubek je zakotven ve spodníhorizontáiní trubkovnici 4, na kterou navazuje vodní komora 5 s dělici mezistěnou(i. Do roduí komory 5 je vstup vody otvorem 7, výstup ohřáté vody otvorem 8. Voda v teplosměnných trubkäch se ohřívá kondenzujíci parou, Která vstupuje do...

Vertikální výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259610

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mašek Václav, Píša Zdeněk, Zámečníková Helena, Šrůtek Josef, Hloušek Vladimír, Varvařovská Jarmila, Mánek Oldřich

MPK: F28D 7/06

Značky: výměník, tepla, vertikální

Text:

...ve vnitřním sektorutrubkovníce a druhým koncem ve vnějším sektoru trubkovnice, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že srážeč přehřátí,sestávající z parní trubky, pláště opatřeného otvory, dolního úseku vnitřního tahu svazku teplosměnných trubek a íntenzifikační vestavby, je uspořádán V prostoru nad vnitřním sektorem trubkovníce nad hladínou vody.Výhoda tohoto uspořádání spočíva v tom,že srážeč přehřátí, kondenzátor i podchlazovač...

Dopravní zařízení ultrazvukového čisticího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259609

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pelikán Václav, Ciglbauer Miloš, Červenka Karol, Löbl Tomáš

MPK: B67C 1/16

Značky: dopravní, ultrazvukového, čisticího, stroje, zařízení

Text:

...ojnice 22 přlpojená čepem ke konci stranového nosníku 12. Obracecí ústrojí 20 je p 0 háněno ozubenými řemeny prostřednictvím převodových kol 24. Opěrný ram 9 je spojen s rámem stroje otočnými čepy 23.Výstupní skluz 19, přiřazený k výstupu vratného vozíku 2, tvoří deset kluzných drah shodně, jako u vstupního skluzu 18 a jsou vytvořeny z nerezového plechu svařením.Zařízení pracuje näsledujícím způsobem Vstupním skluzem postupují v deseti...

Slitina hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259608

Dátum: 17.10.1988

Autor: Stránský Drahoslav

MPK: C22C 21/02

Značky: slitina, hliníku

Text:

...odolnost proti opotřebení a v těchto případech je pak nutno používat slitin na bázi železa. Rozměrova stálost je také u těchto slitin poměrně nízká a tím použitelnost slitin hliníku je dosti omezená.Tyto nedostatky odstraňuje slitina hliníku zvláště vhodná pro odlitky s vysokou odolnosti proti opotřebení a vysoké rozměrové stálosti podle vynálezu obsahující v hmotnostní koncentraci 2,5 až 5,0 mědi,0,10 až 2,0 hořčíku, 0,05 až 0,50 ...

Stejnosměrný zdroj elektrického proudu, tvořený homopolárním alternátorem s usměrňovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259607

Dátum: 17.10.1988

Autori: Daniel Jiří, Mezírka Milan, Nepustil Tomáš, Dresler Jaromír

MPK: H02K 11/00

Značky: stejnosměrný, usměrňovačem, homopolárním, proudu, alternátorem, tvořený, elektrického, zdroj

Text:

...alternátorem s usměrñovačem, jehož podstata spočíva v tom, že čelně ke statorovým jádrům a permanentním magnetům je llSpOřádán prstencovitý kotouč z elektrický nevodivého materiálu, na němž jsou umístěny polovodičové diody usměrňovače, které jsou spojený navzájem, s vinutím a se vstupními a výstupními svorkami zdroje vodivými obrazci, s výhodou tištěnými spojí, Lispořádanýml na kotoučl.Řešením podle výnálezu lze zdroj elektrického...

Zařízení pro vysokofrekvenční svařování panelů z termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259606

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jareš František, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Bucek Josef

MPK: B29C 65/04

Značky: panelu, materiálů, svařování, zařízení, vysokofrekvenční, termoplastických

Text:

...je umístění maslvní rovinné elektrody dole a podstatné lehčí dekorativní elektrody přestavitelně nahoře. Dochází tak ke zkrácení manipulačního času a zvýšení životnosti mechanických částí odklopných ramen, nebot ručně, pneumatický nebo hydraulický se pohybuje s několikanásobně menší hmotou dvakrát V jednom svářecím cyklu. Další výhodou je to, že ohyb je prováděn o 90 ° ohýbacím a přitlačovacím přípravkem a o dalších 9 U vysokotrekvencním...

Způsob odvodňování papírového listu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259605

Dátum: 17.10.1988

Autori: Müller Jiří, Skalický Čestmír, Němec Zdeněk, Forst Jiří, Kmeco Rudolf

MPK: D21F 1/48, D21F 3/10

Značky: listů, odvodňování, způsob, papírového

Text:

...a tím 1 spotřeby energie vývěv při stejném odvodňovacím efektu, omezeném množství popsávaného vzduchu. Tento efekt se nejvýrazněji projevuje na sacích válcích.Výhodou systému je rovněž možnost rozšíření sacích zón odvodňovacích elementü bez negativního dopadu na prudký vzrůst množství prosávaného vzduchu. Účinky atmosférického tlaku, který působí na podtlakové komory sacích elementü, lze úspěšně kombinovat s působenim přítlačných lisových...

Optická soustava širokoúhlého reprodukčního objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259604

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hamerová Eva, Schwarzová Libuše, Pospíšil Ladislav

MPK: G02B 11/30

Značky: objektivu, širokoúhlého, soustava, optická, reprodukčního

Text:

...f 2 . je ohnisková vzdálenost druhého optického členu, fsje ohnisková vzdálenost třetího optického členu, Í 4 je ohnisková vzdálenost čtvrtého optického členu afsje ohnisková vzdálenost pátěho optického členu.Vyřešená optická soustava širokoühlého reprodukčního objektívu je i při použití běžných optických skel konstrukčně i techno logicky málo náročná Pouze u dvou polo měrů zakřivení je jejich hodnota menší než hodnota ohnisková vzdálenosti...

Prostředek pro řezání skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259603

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Jaromír, Gärtner Miroslav, Mitera Jiří, Vaňas Bohumír, Mžourek Miroslav, Focht Miroslav, Dvornický František, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C03B 40/02, C10M 101/00

Značky: skloviny, řezání, prostředek

Text:

...mírně hydrofilního typu s konstantou HLB 3 až 8, přícházejí v úvahu například hydrofilní typy tenzidů s hydrofíluě-lipofilní rovnováhou HLB hodnoty 3 až 8 nííslteliíé s olejem, zejména neionogenního typu na bázi oxyethylenâtů, respektive oxypropylenátů, nebo kopolymerů ED/PO mastných alkoholů, mastných kyselín, alkyltenolü, mastných aminů, alifatických, resp. alifatlckoaromatických merkaptanů s počtem C-atomů v alkylu 12 až 18, resp. 7...

Kotevní článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259602

Dátum: 17.10.1988

Autor: Perutka Jaromír

MPK: F16M 7/00

Značky: článek, kotevní

Text:

...ltorekci polohy stroje ve vodorovné rovině bez násilných zásahů do základů, aniž by se tím změnila tuhost uložení a zároveň po konečném upnutí, což představuje pouze Lítažení matic montážních spojů a matice upínacího šroubu, odstraňuje dříve nutnou čascvou ztrátu, způsobenou procesem tuhnutí betonu. Použití kotevních článků rovněž odstraní nutnost pracovní operace zespodu pod strojem oproti běžnému kotvení pomocí svorníků. Uplatnění...

Zapojení pro nastavení doby kalení kalicího stroje, zejména pro kalicí stroje karuselového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259601

Dátum: 17.10.1988

Autori: Toman Otakar, Štefl Milan, Svoboda Josef, Bělovský Jan

MPK: H05B 6/06

Značky: kalicí, karuselového, zejména, zapojení, kalícího, kalení, nastavení, stroje

Text:

...se tak stejně tepelné zpracování všech součástí. Další podstatnou výhodou zapojení je jeho jednoduchost.Príklad zapojení podle vynálezu je zrejmý z obr. 1, kde je znázorněno zapojení pro nastavení doby kalení kalicího stroje karuselového typu s možností předvolby libovolné nejvýš p-te pozice konce kalení součástí na bloku l) předvolby pozice konce kalení součástí, kde počet p kontaktů bloku l) předvolby pozice konce kalení součástí je...

Sposob tepelno-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259600

Dátum: 17.10.1988

Autori: Németh Alexander, Mikula Bohumil, Beránek Dušan

MPK: C21D 9/38

Značky: tepelno-chemickej, pecných, povrchu, spôsob, úpravy, valcov, transportných

Text:

...a medi. Takto vytvorené valce vykazujú vyššiu odolnost voči tvorbe nárastkov, ale problematiku ich vzniku neriešiau. Známe sú aj ďalšie riešenia, ktoré sú postavené na báze vytvorenia kysličníkovej vrstvy chrómu, niklu a železa, avšak majú obdobné nedostatky ako čs. vynález A 0 č. 175079.Doposiaľ najüčinnejším riešením je chemickotepelné spracovanie pecných valcov.va v žíhaní pecných valcov do 500 °C v pru stredí vzduch au od 500 °C v...

Sposob čistenia povrchu pecných válcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259599

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kochan Pavol, Beránke Dušan

MPK: F27B 9/30

Značky: čistenia, pecných, povrchu, spôsob, valcov

Text:

...o nesený stojaci oceľový pás sa teplota pracovného prostredia pece zníži o 150 až 200 °C.Výhodou spôsobu čistenia pecných valcov podľa vynálezu je rýchle odstránenie nalepenin z povrchu pecných valcov bez ich demontáže, mechanického opracovania a spätnej montáže a to pri teplote pece len o 150 až 200 C nižšej ako je pracovná teplota pe 4ce. V porovnaní so spôsobom čistenia pecných valcov pri pracovnej teplote, pri ktorom dochádza iba k...

Sposob prípravy kopolyméru styrén-maleinanhydrid alebo alfa-metylstyrén-maleinanhydrid

Načítavanie...

Číslo patentu: 259598

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kizlink Juraj, Citovický Pavol, Chrástová Viera, Godályová Viera, Rattay Vladimír

MPK: C08F 222/08, C08F 255/02

Značky: styrén-maleinanhydrid, spôsob, alfa-metylstyrén-maleinanhydrid, kopolymerů, přípravy

Text:

...a-metylstyrén v zmesi s maleinanhydridom spôsobuje, že sa vo velkej prevahe tvorí nenaviazawný kopolymér. Príznakuomnevhodne voleného pomeru objemu rozpúšťadla k ostatným zložkám systému je tuhá finálna vzorka po polymerizácii, ktorá je obtiažne spracov-atelná. Pri výbere rozpúšťadla monomérov je výhodné používat benzén, toluén a iné látky, v ktorých sa nenaviazaný polymér nerozpúšta. Technika vytvárania peroxidických centier na povrchu...

Jednostupňový sposob výroby dutých sklenených guločiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259597

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fedorík Radovan, Melicher Roman, Surovec Ján

MPK: C03B 19/10

Značky: dutých, jednostupňový, guločiek, výroby, spôsob, sklenených

Text:

...príp. tvaru a určitý Iobsanh plných guľôčok.Uvedené nedostatky odstraňuje a technický problém rieši jednostupñový spôsob výroby dutých. sklenených guľôčok o priemere rádovo 104 až 101 mm »a s hrúbkou steny rádovo 10 až 104 mm, podle vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom. že roztok sklotvorných oxidov obsahujúci 60 až 99 hmotnostných oxidu kremičitého v sušine sa rozpráši priamo »do plameňa o teplote 500 až 2700 °C s d-obou zdržanie 0,05...

Sposob izolácie organických látok a katalyzátora z vod použitých v procese prípravy ropnej živíce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259596

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kizlink Juraj, Kopernický Ivan, Hronec Milan, Ilavský Ján, Mikulec Jozef

MPK: C02F 1/04, C02F 1/26

Značky: ropnej, látok, spôsob, použitých, procese, živice, organických, izolácie, přípravy, katalyzátora

Text:

...ktoré je obvykle nižšie alko 2, upraví na hodnotu vyššiu ako 7, s výhodou na 7,5 až 9, čimkatalyzátor vyzráža «ako tuhý hydroxid hlinitý. Ako zásadu je možné použit hydroxidy alebo uhličitony alktalických kovov alebo kovov alkalických zemín, a to vo forme vodných roztokov alebo ako tuhé lát-ç ky. -Wä-Ěĺ gNajčastejšie sa jpoužíva hydroxid alebo uhličitan sodný vo forme 5 až 30 0/0 hmot. vo forme vodného roztoku. Počas pridávania zásady...

Zariadenie pre automatické riadenie ohrevu betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259595

Dátum: 17.10.1988

Autor: Klocok Dušan

MPK: B28B 7/26

Značky: ohřevu, betonů, automatické, zariadenie, riadenie

Text:

...veličiny, ktoré sú vzájomne prepojené tak, že prívod energie potrebnej pre činnost regulátora pomocnej veličiny je ovládaný prístrojom pre signalizáciu prekročenie medznej teploty betónu.Príklad prevedenia zariadenia podla vynálezu je znázornený na obrázku.Zariadenie vytvára snímač teploty betónu 1, prístroj signalizujúci prekročenie medznej teploty betónu 2, snímač pomocnej veličiny 3 a regulátor pomocnej veličiny 4, ktoré sú vzájomne...

Zariadenie pre automatické sekvenčné riadenie ohrevu betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259594

Dátum: 17.10.1988

Autor: Klocok Dušan

MPK: B28B 7/26

Značky: zariadenie, ohřevu, betonů, riadenie, sekvenčné, automatické

Text:

...veličina pre prestavenie regulačného orgánu vyznačené tým, že je vytvorené snímačom pomocnej veličiny nespojitýrn regulátorom pomocnej veličiny, čitačom akčných zásahov regulátora a relé, ktoré sú vzájomne prepojené tak, že výstupná veličina čítača akčných zásahov regulátora je vstupnou veličinou pre relé, pričom prívod energie potrebnej lpre činnosť nespojítého regulátora pomocnej veličiny je ovládaný relé.Príklad prevedenia...

Zariadenie pre riadenie ohrevu betónu vodnou parou vo vertikálnych batériách

Načítavanie...

Číslo patentu: 259593

Dátum: 17.10.1988

Autor: Klocok Dušan

MPK: B28B 7/26

Značky: riadenie, vertikálnych, ohřevu, batériách, betonů, vodnou, zariadenie, párou

Text:

...ohrevu betónu vodnou parou vo vertikálnych batériach vyznačené tým, že pozostáva z nespojitých akčných členov na prívodu-om potrubí pary pre každú deliacu stenu alebo pre každú skupinu deliacich stien batérie, z dvoch .a viac termostatov s výhodou tepelne závislých samočinných jednopólových spínačov osadených na potrubí pre odvod kondenzátu z každej deliacej steny alebo z každej skupiny deliacich stien batérie a z prepínače prívodu...

Fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 259592

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kováč Jaroslav, Buchvald Jozef, Ujhelyiová Liana, Varkonda Štefan, Pódová Margita, Konečný Václav, Šturdík Ernest, Hudecová Daniela, Dobiáš Jozef, Brtko Július, Uher Michal

MPK: A01N 43/16

Značky: prostriedok, fungicídný

Text:

...brómovodíkovej. Reekčná zmeszahrievzi 2 až 3 hodiny na 70 °C a l. iJyleje na llad. vylúčené kryštáll-jvjirekryšt-vliztxjú z etanolu. výťažok je 43 J/o. teplota topenia 180 až 1.83 (1.Piripravené podľa Takashi Kotani, Itsko Ichimotvo, Chuji Íľatsumi j. Ferment. Technol. 51, 60 (1973).Stanovenie antifungálnej aktivity na Phytoplćitora investans, Botrytis cinerea, Fusarium nivale, Alternaria solani difúznou metódou nn agarových platniachNa...

Sposob chemickej modifikácie izotaktického práškového polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259591

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rattay Vladimír, Ondáš Miroslav, Kizlink Juraj, Chrástová Viera, Citovický Pavol

MPK: C08F 222/08, C08F 255/02

Značky: polypropylénu, práškového, chemickej, izotaktického, spôsob, modifikácie

Text:

...byt v ňom rozpustný pripad použitia etylacetátu .alebo dioxánu alebo nerozpustný a vylučuje sa do heterogénnej Iázy benzén, toluénj. Reakcia má exotermlcký charakter, preto je nutné udržiavať konštantnú teplotu reakcie a pracovať s možnosťou návratu destilujúceho rozpúšlšadla.Neipodarilo sa významne obmedzit tvorbu nenaviazaného kopolyméru bez toho, aby sa neznížlla tvorba naviuazaného kopolyméru. Pri optimallzácii procesu očkovania sa...

Olej pre tepelné spracovanie kovových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 259590

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rusnáková Anna, Kavka Jiří, Trubač Karol, Baxa Jozef

MPK: C21D 1/58

Značky: tepelně, kovových, súčiastok, spracovanie

Text:

...používajú pri vyšších teplotách, má za následok krátke výmenné lehoty oleja. Tyto nedostatky odstraňuje olej pre tepelné spracovanie kovový-ch súčiastok, vodnou zmývateľný pri obsahu vo vode rozpusteného tenzidu nad 1 9/0,použiteľný pre kreslenie za studena i za horúca, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že má za základ ropný olej .o viskozite 4 až 30 mm 2 s 1 pri 1-00 °C, je hboko ratinovaný s viskozltným index-om 80.až 105...

Zariadenie na súosé upevnenie vnútornej nádoby v ohrievači vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 259589

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koščo Emil, Bolha František, Kostura Michal

MPK: F24H 9/14

Značky: ohrievači, nádoby, zariadenie, vnútornej, upevnenie, súosé

Text:

...rez a A-A z obr. 1, obr. 3 znázorňuje rez A-A z obr. 1, obr. 4 znázor ňuje rez B-B z obr. 2, obr. 5 a, b znázor ňuje pevné tepelne izolačné podložky so stupňovitou maticou, obr. 6 znázorňuje rez C~wC z 0-br. 5, obr. 7 a, b znázorňuje držiak,obr. 8 znázorňuje rez B-B z obr. 2 po vyplnení tepelne izolačnou hmotou.Zariadenie na súose upevnenie vnútornej nádoby V ohrievači vody je v danom priklade tvorené držiakom 20 na oboch koncoch je opatrený...