Archív za 1988 rok

Strana 137

Sběrač kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 255607

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dolejší František, Konrád Josef, Hartman Evžen

MPK: A01B 43/00

Značky: kamene, sběrač

Text:

...sběrače kamene podle vynálezu.Na rotoru l, upevněném na hnaném hřídeli 3 neznázorněného stroje, např. zavěšeného na traktoru a poháněného od jeho vývodového hřídele (neznázorněno), jsou vždy na svém nosním čepu 2 uložena výkyvná sběrací tělssa A, sestávající z nosníku á a hrabice 6 skloněné podvhodnýnm úhlem fi k povrchu půdy, resp. k tečně 2 obvodové kružnice k, kterou vnější hrany hrabic Q při svém otáčení směrem šípky 5 opisují....

Zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255606

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrstka Pavel, Kichler Jiří, Suchánek Josef

MPK: F23C 11/02

Značky: oteru, popílkového, zařízení, ploch, snižování, teplosměnných

Text:

...spalovací komory.Zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch kotle podle Vynálezu řeší abrazi snižováním koncentrace popelovin ve spalinách před vstupem spalín do oblasti spalinového tahu se zabudovanými teplosměnnými plochamí tím, že mezi spalovací a vychlazovací část spalovací komory je zabudována v místě zúžení přepážka, přes kterou nemohou spaliny proudit a jsou proto převáděny ze spalovací do vychlazovací části...

Fluidní zařízení upravené pro zamezení pronikání plynů z fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255605

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hudeček Mirko, Chládek Jaroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: zařízení, pronikání, fluidní, zamezení, fluidního, reaktoru, upravené, plynů

Text:

...provést pouze ohtokovým kanálem plynu přímo do komína, přičemž není nutné zabudovat do ambrazury ochlazený uzávěr spalín. Plyny jsou odsávány spalinovým ventilátorem tak, že nemohou samovolně pronikat do dalších tahů kotle.Výhodou zařízení podle vynálezu je velmi rychlé odstavení fluidního reaktoru od vlastního kotle, které svou těsností zajiščuje dobré podmínky pro následné revize a údržbu kotle. Plyny vznikající ve ťluidním reaktoru lze...

Zobrazovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255604

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novák Zdeněk, Undus Stanislav, Nakládal Leoš

MPK: H04N 5/645

Značky: jednotka, zobrazovací

Text:

...připevnění skřínějednotky k závěsnému nebo podpěrnému třmenu včetně polohovacího a aretačního zařízení.Skříň l zobrazovací jednotky je tvořena kovovou krabicí s horním víkemg a zadním víkem l, ve které je umístěna obrazovka 1. Obrazovka 3 je na svém obvodu ke skříni l utěsněna profilovým těsněním 5 proti vnikání prachu, vlhkosti a vody, horní víko l a zadní víko l jsou rovněž těsněny proti vnikání prachu a vody. Zadním víkem l procházejí...

Reaktivní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255603

Dátum: 15.03.1988

Autori: Křivánek Jiří, Wiesner Ivo, Kroupa Jiří

MPK: C08L 33/12, C09J 3/14

Značky: reaktivní, kompozice

Text:

...molekulové hmotnosti 370 až 400 s kyselinou adipovou a metakrylovou v molárnĺm poměru 10,44 až 0,460,95 až 1,05 a zsložka A i složka B mají odděleně dostatečnou skladovatelnost, která při teplotě mfstnosti dosahuje tří dnů, při uchovávání V chladničce kolem 0 °C až 1 měsíc. Po smísení obou složek rovnými díly, má lepený spoj manipulační pevnost při pokojové teplotě do 5 minut a do 1 hodiny je dosaženo 80 celkové dosažitelné pevnosti po...

Způsob přípravy Lippmannových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255602

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šípek Milan, Stávek Jiří, Růžek Jiří

MPK: G03C 1/02

Značky: lippmannových, přípravy, emulzí, způsob

Text:

...s 1 až 6 atomy uhlíku,karbamoyl skupiny, které mohou být substituovány alifatickou nebo aromatickou skupinouTyto sloučeniny jsou již ve fotografické chemii dlouho známy a jsou používány jako stabilizující přísady do fotografických emulzí. V dosud publikované literatuře se však jemnované látky aplikují až ve fázi chemického zrání nebo během dalších operací před polevemNavrhovaný způsob však tyto sloučeniny poprvé využívá k regulaci...

Eluční stavebnicový generátor 99mTc a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255601

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šebek Zdeněk, Svoboda Kristian, Melichar František, Tympl Milan

MPK: G21G 4/08

Značky: 99mtc, eluční, stavebnicový, generátor, způsob, výroby

Text:

...porésními ucpávkami a snadno odstranitelnými uzávěry,je naplněna hrubě dispersním materiálem s vysokým obsahem molybdenu, což umožňuje nejprve nádobku použit jako ozařovaci ampuli a její náplň jako terčový materiál jakož i posléze po skončeném ozáření v reaktoru jejich bezprostřednĺ použití jako generátorovou elučnĺ kolonku a náplně jako elučni matrici pro vymývání 99 mTc- náplň základní elučni qenerátorové nádobky je tvořena materiálem, kde...

Zařízení k odsávání škodlivin, zejména při plazmovém dělení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255600

Dátum: 15.03.1988

Autor: Langoš Michal

MPK: B23K 37/00

Značky: materiálů, odsávání, zejména, dělení, zařízení, plazmovém, škodlivin

Text:

...prostoru a vstupním hrdlem ventilátoru je umístěna spojka, například z asbestové tkaniny, spojená se vstupním hrdlem ventilátoru a odsávacím hrdlem odgávacího prostoru objímkami.Podstatou vynálezu je také, že vana je ve své spodní části opatřena vypouštěcím hrdlom e zátkou a že dno vany je opatřeno výztuhami.Konečně je podstatou vynálezu, že obvodové stěny odsávacího prostoru jsou vyztuženy stojinami.Vyšší účinek vynálezu se projevuje...

Zařízení pro ověřování radiačních nízkoteplotních pyrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255599

Dátum: 15.03.1988

Autor: Svoboda Jan

MPK: G01K 15/00

Značky: ověřování, zařízení, nízkoteplotních, radiačních, pyrometru

Text:

...vyplněn tepelnou izolací g. Do vnitřku izolované nádrže l, naplněného olejem, který plní funkci kapalného media 3 je ponořená měděná duté koule 3. Dutá koule 3 je uvnitř vyčerněná a je opatřena otvorem s nosným prstencem 2, kterým je přivařena k vnitřní stěně izolované nádrže l, přičemž v oso nosného prstence Ž je k vnější stěně izolované nádrže l připevněn průzor Q. Izolovaná nádrž l je opatřena víkem lg, na kterémepočívá regulační jednotka...

Způsob objemové stabilizace vysušeného silikaorganogelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255598

Dátum: 15.03.1988

Autori: Víška Jarmil, Čížková Jana

MPK: C01B 33/157

Značky: objemové, stabilizace, vysušeného, způsob, silikaorganogelu

Text:

...až 20 hodin. iTouto úpravou se získá porézni kysličník křemiěitý, který po vymyti solí a vysušeni, případně vyžíháni 3 nemění objem částic, objem a velikost pőrů, ani po opakovaném vaření ve vodě nebo ve vndných roztocich kyselín či solí. Podržuje si vyšší objem pőrů, jaký měl výchozí vysušený silikàorganogel Je možno jej použit jako adsorbent, například v chromatografických ko-lonách, nebo jako matrici pro chemické navázání organických...

Zařízení pro měření teploty šicí jehly za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255597

Dátum: 15.03.1988

Autor: Hes Luboš

MPK: G01K 7/06

Značky: šicí, provozu, teploty, jehly, měření, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu je tedy vysoká přeenost měření, jinými způsoby měření nedostižná e zejména pak neobyčajná jednoduchoet celého zařízení V porovnání s nákladnými zaříze ními na princípu radíačního teploměru. Velmi důležité je i okol nost, že zařízení měří absolutne V tom smyslu, že zařízení nenínutno cejchovet, stačí pouze jiným způsobem změřit teplotu okolního prostředí, to je teplotu svorkovnice.Vynález a jeho účinky jsou...

Stavitelská narážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255596

Dátum: 15.03.1988

Autor: Žid Jiří

MPK: B23Q 1/28

Značky: stavitelská, náražka

Text:

...v podélném řezu.V narážkové desce 1 je vytvořen podélný výřez pro na rážku g, která se posouvá po délce výřezu a podle potřeby se na požadovaném místě zpevní. Narážková deska 1 má shorezkosené hrany 1 po obou stranách výrezu. 355595Stavitelná narážka 2 sestává z vlastního tělesa 3, přílež ky g, pružiny 5, dvou kuliček g a. třetí kuličky ga šroubu g. K tělesu 2, V němž je vyvrtán osový otvor lg, je zdola při pojena neznázorněnými šrouby...

Zařízení k evidenci výkonu česacích strojů na chmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255595

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zbořil František Doc, Vent Lubomír

MPK: G06M 3/00, A01D 46/02

Značky: výkonu, strojů, česacích, zařízení, evidenci, chmel

Text:

...a/nebo ze čtvrtého počítadla 9 časových jednotek časo vého signálu zdroje 5 doby provozu, tj.celkové doby, kdyje česací stroj š zapnut.Evidence výkonu česacich strojů na chmel s výhodou prováděná zařízením podle vynálezu je tato signálni generátor g režimu každého česacího stroje Š vysilá na přisluěné druhé vedení gg informace o stavu česacího stroje §, tj. informace o tom, zda je zapnut, či vypnut a dále informace o každém průchodu...

Zapojení jiskrově bezpečného pojítka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255594

Dátum: 15.03.1988

Autori: Král Petr, Bühn Bedřich, Šrámek Zdeněk

MPK: H04B 3/20

Značky: jiskrově, bezpečného, pojítka, zapojení

Text:

...Tím je možné podstatné-prodloužit vzdálenost mezi řídící a zásahovou stanici bez snížení hlasitosti Další výhoda spočívá v použití kompresoru dynamiky, který zabráni přebuzení koncového stupněĺ Kladná zpětná vazba přes koncový stupeň umožňuje hlídání celistvosti spojovacího vedení. signalizace ze zásahové na řídící stanici se provádí tlačítkom, které přerušuje spojovací vedení.Na přiloženém výkresu je schematicky blokově znázorněno...

Vratná stanice pásového vleku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255593

Dátum: 15.03.1988

Autori: Stuchlík Milan, Malyška Břetislav

MPK: E21F 13/04

Značky: vleku, stanice, pásového, vratná

Text:

...záchytného zařízení proti tahu tažného 1 ana.není nutné, aby byl łento tab překonáván větší hmotnosti závaží, Další výhodou je i zvýšení životnosti tažného lana, Příklad provedení vratné stanice pásového vleku podĺe vynálezu je znázorněn v nárysu v podélném řezu na připojenémVratne stanice pásového vleku s napinaoim zařízením sestává z rámu l, který je kotvením ll, lg upevněn do počvy. V rámu l je vedení 3 pro desku âł s konzolou 2,...

Vibrační zařízení, zejména pro vibrační zkoušky konstrukčních uzlů elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255592

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klíma Karel, Kratochvíl Jan

MPK: B06B 1/04

Značky: uzlů, elektrických, konstrukčních, zkoušky, zejména, pohonů, vibrační, zařízení

Text:

...prvků ve tvaru eilentbloků, ktoré mají z hlediska provozní spolehlivoati výrazně lepší vlastnosti než dosud užívané souetavy pružin.Na přípcjených výkresoch je znizorněn příklnd provedení vibračního zařízení podle vynálezu, ktoré je nn obr. 1 zobrezeno v náryou a ne. obr. 2 v bckorysu.Vibreční zařízení, zejména pro vibreění zkoušky konstrukčních uzlů elektrických pohonů, podle výnálezn, je opatřeno nosnýn rámom 1 , na jehož horní...

Dezénovací válec a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255591

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sypták Karel, Hromadník Karel

MPK: B29C 59/04

Značky: způsob, dezénovací, výroby, válec

Text:

...P dle obr. 2, obr. 4 podélný řez formou se skořepinou galvanického pláště a obr. 5 řez rovinou A-A dle obr. 4.Dezénovací válec podle vynálezu, určený pro dezénování plošných materiálů, např. plastu nebo pryže, je tvořen kovovým nosným jádrem l (obr. 1) s.upínacími čepy 3, na kterém je na 1 i sován plášt g ve tvaru dutého válce, zhotovený galvanoplastickou- 3 255 591 cestou podle modelového plošného materiálu lg (obr. 2).Při výrobě...

Zařízení pro zpevňování otočných upínacích stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255590

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kesl Lubomír, Hejný František, Sláma Pavel

MPK: B23Q 1/14

Značky: stolu, otočných, zařízení, upínacích, zpevňování

Text:

...bezvůlové. Toto řešení tmožňuao anížení tlakové síly, která je navíc syntetrioky rozložene e. nezpůeobuje žádné dodatočné pohyby upíne. ° 2 255 59 a oíhoztolu, včetně zvýšenéhozatížení ležiaci. Upineoíootočný stůl se zpevňovacím zařízením podle vynálezu svou jednoduchosti( a funkční istotou automatiow zabezpečuje väoohnypožądavkykladené na upínaoí stůl při zpevňování.Na přiloženőm výkres Je znšzoměno zařízení pro zpovňování otočnýoh...

Zařízení pro odstraňování sněhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255589

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalík Jiří, Hofman Ivo

MPK: E01H 5/06

Značky: zařízení, odstraňování, sněhu

Text:

...válcovitý kertáč proti ěru jeho otáčení a. část je vyúetěne. za válcovitým kartáč na očištěný povrch komunikace.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že nnožňuje zcela. odstranít i vyšší vrstvu sněhu, ktorý je z povrchu komunikace nejprve odhmut odhrnovhací radlioí, potom zbytek odmeten válcovitým ker ~ táčem a jeho případný další zbytek rozpuštěn .postřikem rozanrazo vacím roztokom. Dàlší výhodou je, že zařízení je sestrojenojnko samostatný...

Tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 255588

Dátum: 15.03.1988

Autor: Skokan Vladimír

MPK: D03D 49/00

Značky: tkací, stroj

Text:

...osnovní vál anna druhé straně zbožový vál, přičemž bočnice Jsou na dolní straně opatřeny patkami, podle vynálezu, jehož podstatou Je, že první petky na straně osnovního válu jsou na svých dosedacích částech opatřeny válcovou plochou spočívající vždy na tuhé podložce,zatímco další patky na straně zbožověho válu apočívadí napruž ných podložkách, například vzduchových pružnicích.3 255 588 ~Výhodou tkacího stroje podle vynálezu jsou téměř...

Samostředicí úhlová frézovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 255587

Dátum: 15.03.1988

Autori: Holubář Igor, Zavřel Alois, Hromčík Josef

MPK: B23C 3/28

Značky: samostředicí, frézovací, úhlová, hlava

Text:

...kol 3, gp Matice gg joou opatřeny těoněním gł a jsou proti povolení zajištšny tločnou vbžkou Q a stavšcím šroubem gg. Do drážek v obou konoích nástrojového vře 255 587ten 2 jsou vloženo uínášecí pera g. Čelní válcové frézy 33 se opírají přee dietanční podložku gg o kroužek g o oaazení nástrojového vřetena g a jsou připevněny šrouby g. Při oatření nástrojů ee šířka čelních vâlcových fréz gg zmenšuje a gřn nastavení předepeané vzdálenosti...

Způsob zapřádání příze na rotorovém spřádacím stroji a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255586

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lebeděv Vladimír, Buryšek František, Kaloušková Eva

MPK: D01H 15/02

Značky: způsob, rotorovém, zařízení, způsobu, zapřádání, spřádacím, stroji, provádění, příze

Text:

...obr. 1 znázorněná spřádaoí jednotka zahrnuje spřádací rotor 1 uložený ve spřádocím tělese g vo vybrání 3, napojené na odváděcí potrubí 5 vzduchu. Spřádocí rotor jo opatřon ventilačnímí kanálky ida jeho hřídel Q je uložen v ložiskách 1 a opatřen řomonicí §, která je v pracovní poloze v záběru o řemonem 2, poháněným motorom go. Spřádací rotor má sřluzovou otěnu ll a sběrný povrch gg ve tvaru drážky. Do vnítřního prostoru lj spřádocího rotoru ...

Textilie tkaná nebo pletotkaná se vzorovým efektem, způsob výroby této textilie a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255585

Dátum: 15.03.1988

Autori: Cvach Zdeněk, Kolář Karel, Heller Jindřich

MPK: D03D 13/00

Značky: zařízení, tkaná, způsob, vzorovým, tohoto, pletotkaná, výroby, efektem, textilie, této, provádění, způsobu

Text:

...a maximální šíře vzoru je jedna polovina osnovních nití, například levá polovina, nad a jedne polovina, pravá, pod tyčí, . i Teoreticky lze rovněž uvažovat o návleku nití, například 2 nítě pod, 2 nitě nad, dále.24, 26, 28 až do konce osnovy. Jiný příklad 12, 13, 14, 15 až dokonce osnovy atd. V těchto případech je etřída vzoru totožné se šířkou tkaniny nebo pletotkaniny.Vynález umožňuje jednoduchými prostředky vytvářet na tkaninách nebo...

Převodník tlakového pulsu na časový interval

Načítavanie...

Číslo patentu: 255584

Dátum: 15.03.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05D 16/20

Značky: časový, interval, převodník, pulsu, tlakového

Text:

...dekodérem 4 a generátprem 5. Přitomvýstup tlakového čidla l je spojen se vstupom vstupního255 584 převodníku g, první vstup paměti Q je spojen s výstupom vstupního převodníku g, druhý vstup paměti Q je spojen s výstupem generátoru § a výstup paměti Q jespojen sevstupem dekodéru 5, jehož výstup je spojense vstupem genepátoru §.V číslioovém provedení může být vstupní převodnik g tvořen například analogovč digitálním převodní 7 kom nebo měničem...

Zařízení pro nastavení změny posuvu suportu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255583

Dátum: 15.03.1988

Autor: Žid Jiří

MPK: B23Q 1/26

Značky: stroje, posuvu, zařízení, suportů, změny, nastavení, obraběcího

Text:

...dojít ke změně posuvu. Oproti současnému stavu není nastavení prováděno pouze přibližně, protože polohu suportu je možno určit na stupnici.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje zařízení podle vynálezu v nárysu a obr. 2 v příčném řezu v rovině AV- A podle obr. 1.Na vedení g soustružnického automatu se posouvá těleso suportu 1, V jeho otvoru je posuvně umístěna ozubená tyč 2, opatřená na konci,...

Pokusné těleso pro radiometrické zjišťování rozpustnosti legovacích přísad v tekuté oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 255582

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mayer Jiří, Mrázek Libor, Hons Jaromír

MPK: C21C 7/00

Značky: těleso, tekuté, oceli, pokusné, rozpustností, přísad, radiometrické, legovacích, zjišťování

Text:

...prvek - kov po ozáření v jaderném reaktoru. Dle provozní skutečnosti se určí rozměrová paleta příslušné legury. Obvykle stačí škála 50, 75, 100, 120,resp.2 255 saz 130 mm délek hran pokusnýchkrychlí, jež se vzájemně odliěí vlože-t ním různých radionuklidů. Obdobně, pokud se jeví účelným současné studium legur různého chemického složení, lze provést toto odlišení i zde. Použití mnohokanálového analyzátoru spektra záření gama umožňuje totiž,...

Způsob čištění teplosměnných ploch chladičů oleje a kondenzátorů parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255581

Dátum: 15.03.1988

Autor: Grof Štěpán

MPK: F28G 9/00

Značky: ploch, chladičů, kondenzátorů, turbin, čištění, oleje, teplosměnných, parních, způsob

Text:

...a výměna čistících tělísek nebo čistících nástrojů. U těchto systémů je nutné čistit síta, která jsou umístěna v potrubí chladící vody. U chladičů oleje se kontinuální čištění neprovádí. jUvedené nevýhody řeší způsob čištění trubkovnic a vstupních komor chladící vody chladičů oleje a kcndenzátorů parních tur~ bin podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vstupní komora chladící vody se přepojí na zvláštní vypouštěcí...

Zařízení pro měření přesnosti kruhové interpolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255580

Dátum: 15.03.1988

Autori: Trojánek Jaroslav, Stárek Otto

MPK: G01B 7/28, B23Q 15/00

Značky: kruhové, měření, zařízení, interpolace, presnosti

Text:

...strojích podle vynálezu je výhodné pro svou jednoduchou konstrukcí, nenáročnou obsluhu a seřízení. Instalace na měřený stroj je rychlá a jednoduchá, takže může být využíváno v běžných provozníph podmínkách. Podstatnou výhodou je, že pro svou kompletací nevyžaduje žádné specielní elektronické obvody, 255 588protože dráhový snímač, měřící zesílovač a zapísovač jsou běžně dostupné a šíroce používané výrobky. Další výhodou zařízení je jeho...

Hrubovací fréza s vyměnitelnými řeznými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255579

Dátum: 15.03.1988

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23C 5/20

Značky: destičkami, řeznými, fréza, hrubovací, vyměnitelnými

Text:

...Těleso frézy zůstane zachováno, ušetří se náklady za nové těleso. V případě zlomení břítové destíčky se poškodí obvykle pouze podkládací destíčka, jejíž výměna představuje náklady nepoměrně menší než náklady za nové těleso frézy a s výhodou lze poškozenou podklàdací destíčku nahradít otupenou, ale jínak pepoškozenou vyměnítelnou břítovou destíčkou. výměna je jednoduchá a nenákladná.Přiktadné provedení frézy s vyměnitelnými břitovými...

Čelní dokončovací fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 255578

Dátum: 15.03.1988

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23C 5/24

Značky: fréza, dokončovací, čelní

Text:

...1 frézy. Stavěci tyčinky 1 jsou podepřeny radiàlnimi stavěcimi šrouby li, uloženýmí v závitových otvorech vložky lg, upevněne ve vybràní lg tělesa 1 frézy. Přední hrana seřiditelné čtvercové vyměnitelné hladící destičky lg4 255 570 a přední hrana její podkládací destíčky Š na straně protílehlé k vedlejšímu břítu seřídítelné čtvercové vyměnítelné hladící destíčky lg, dosedá na kulovou axíální čelní plochu ll axíálního stavěcího šroubu lg,...

Zařízení pro podélné přestavování svislého suportu soustružnického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255577

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žid Jiří, *

MPK: B23Q 1/26

Značky: stroje, suportů, podélné, zařízení, přestavování, svislého, soustružnického

Text:

...šroub, jehož hlavice je opatřena noniem.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje schematický pohled na zařízení a obr. 2 je řez v rovině A-A podle obr. 1.Na vedení vřeteníku lg, opatřeném perem 1, je posuvně255 577 uloženo těleso svislého suportu g, zpevnitelné se vřeteníkem lg přiložkami 12. Ve vodicí drážce 12 tělesa svislého suportu g je pohyblivé uložena matice 2, jejíž...

Podpěra pro pěstování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255576

Dátum: 15.03.1988

Autor: Tihelková Zdeňka

MPK: A01G 9/12

Značky: pěstování, rostlin, podpera

Text:

...Popínevou rastlinu lze vést do libovolné výše 1 šíře v důsledku nastavitelného provedení jednotlivých dílů stojiny a paprsků. Lze tak vytvářet různé ozdobné útvary, které jsou přenosné spolu s květináčem, v němž je rastlina zasazena.Předmět vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde obral představuje celkový pohled na podpěru s pěti paprsky ve schematickén náryse a se třemi tvarovými varientami, obr.2 pohled na totéž provedení podpery...

Plynové vytápění pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 255575

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lebduška Josef, Limpouch Bohuslav, Vaněček Václav

MPK: A21B 1/00

Značky: pekařské, plynové, vytápění

Text:

...množství pečícího ovzduší,než se použije pro hořák. Ve většíně pečících režímů je třeba ovzduší z pece odvàdět a jeho množství je dàno provozním režímem pece.Výhodou noveho řešení je to, že se využije tepla odváděného pečícím ovzduším z pece pro zlepšení termícké účínností spalování v hořàku a spalovací komoře, a to bez nutnosti zabudovat výměník tepla.Na příloženém výkrese je schematícky znázorněn příklad plynem vytàpěné pásové pekařské pece...

Zapojení v přistávacím radiolokátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255574

Dátum: 15.03.1988

Autori: Línek Radislav, Špás Václav

MPK: G01S 7/02

Značky: radiolokátoru, zapojení, přistávacím

Text:

...a na třetí vstup uvedeného obvodu pro generaci řídících impulsů je zapojen výstup permanentní paměti, přičemž výstup obvodu pro generaoi řídícíoh ímpuleů je spojen s řídícím vstupem příjímače.Při letovýoh zkouškách zařízení typu PAR s impulsním výkonem l 5 O kw, ěíří svazku antény glisády 0,60 a odraznou plochou letounu cca 8 m 2 byla prokázána vysoká účinnost obvodů ověřovacího vzoru dle tohoto materiálu. Parezitní ozvy na obrazovee...

Lisoděrovací stolice pro výrobu dutých kruhových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255573

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lukáš Josef, Velešík Milan, Musálek Lubomír

MPK: B21J 5/10

Značky: dutých, lisoděrovací, výlisků, stolice, výrobu, kruhových

Text:

...části vodícího žlabu, spojeného s pístnici ovládacího silcválce.Výhodou lisoděrovàoi stolice podle vynálezu je jednoduchý a spolehlivý Dýísun bloku čtvercového průřezu do spodní části vodícího žlebu a jeho zvednutí do osy děrování při současněm jeho přiblížení k precovním válcům stolice a dále pek zajištění lepšího zevádění bloku mezi pracovní váloeie tím i zlepšení kvality dutých kruhovýoh výlisků.Na výkresoch je znázorněno příkladné...

Zařízení na automatické plnění zásobníků ukladače prokladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255572

Dátum: 15.03.1988

Autori: Trčka Milan, Konopčík Vratislav

MPK: B65G 47/08

Značky: plnění, automatické, prokladů, ukladače, zásobníku, zařízení

Text:

...prokladů, směr chodu zaeouvacího příčného dopravníku 4 je od čela ke konci hráně. Dále zařízení sestává z pevnéhorámu Z,k němuž jsou příčkemi § uchyceny podélnó kluzné dráhy 2, Podélné kluzné dráhy g ýestávají z pohyblivých klapek łg s kluznými částmi łł a vytvarováním svých konců tvoří zásobníky łg prokladů. Pohyblívé klapky łg jsou určeny pro otevírání nebo uzavírání úetí propadů zásobníků łg prokladů. Částipohyblivé klapky łg přicházející...

Směsné barvivo pro univerzální barvení za nízkých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 255571

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kryštůfek Jiří

MPK: D06P 1/62

Značky: univerzální, teplot, nízkých, směsné, barvení, barvivo

Text:

...ee enčenýn barvivem obarví na světle odetíny. Optinální složení eměsového barvive tvoří 1 - 3 hmotnoetní díly pŕímého barvivn e 0,5 - 1,5 hnotnoetních dílů kyeeláho bervive a/nebo 0,5 - 1,5 hnotnoetníoh dílů dieperzního barvíve.Přídsvek laurylsulfátu sodného do směsi bsrviv překva pivě zvyšuje sytost vybarvení textilních vláken při teplo tách 35 až 45 °C, zvyšuje bervicí účinek s zlepšuje konečně stálostiuvybervení na použitslnou...

Zařízení pro snížení teploty spalin odcházejících z cyklotermického oběhu pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 255570

Dátum: 15.03.1988

Autori: Limpouch Bohuslav, Lebduška Josef, Vaněček Václav

MPK: A21B 1/00

Značky: cyklotermického, zařízení, pekařské, odcházejících, snížení, teploty, spalin, oběhu

Text:

...pro výstup spalín, nejlépe před sací ventilátor,potrubím,v němž je opět zabudován uzavírací a regulační orgán.Novým řešením se dosáhne snížení teploty spalín odcházejících z cyklotermického oběhu,a tím snížení komínové ztráty bez nutnosti přídavného zařízení, pouze novým zapojením vytápěcích těles.Na výkrese je schematicky znázorněno zařízení ke snížení teploty spalín odcházejících z cyklotermického oběhu podle vynálezu.Pečicím prostorem l...

Zařízení k rozdělení dlouhých předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255569

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gregr Zdeněk, Otevřel Josef, Svoboda Karel

MPK: B65H 3/16

Značky: předmětů, hutních, polotovarů, rozdělení, dlouhých, zařízení, zejména

Text:

...jelikož zdeznejsou žádné pohyblivé části. Také je výhodou to, že vychylovaoími magnety lze na základě údajů vyhodnocovgcího přístroje třídit vý robky na vyhovující a nevyhovující a ukládet je do příslušných kapes.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, uspořádané v defektoskopické lince, kde na obr. l je jeho nárys a na obr,2 je kolmý řez zařízením z obr. l.Zařízení k rozdělování dlouhých předmětů,...

Způsob získávání druhotných surovin ze skládek kapalných hořlavých odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255568

Dátum: 15.03.1988

Autori: Drázský Josef, Janda Jiří, Fuchs Petr, Krivánka Ondřej, Tomek Jindřich, Vlčková Dagmar

MPK: C02F 11/00

Značky: skládek, způsob, hořlavých, surovin, kapalných, získavání, odpadů, druhotných

Text:

...40 n, široká 3 až 20 1,s výhodou 12 až 15 n a hluhoká 0,1 až 1,2 n, s výhodou 0,2až 0,8 n. Prosáklá voda se odvede k čištění a hořlavé kapalné odpady k dolěínu zpracování.vytvoření vhodné drenážní spáry (studny) na vnějšívzdušné straněhráze skládky dojde tedy v důsledku hydrostatického pretlaku k postupnému přstlačování spodní vodní vrstvy ze skládky do drenážní opáry. Rychlostní gradient tohoto děje je především řízen velikosti hydr....