Archív za 1988 rok

Strana 136

Způsob úpravy brousicího nástroje s keramickým pojivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255647

Dátum: 15.03.1988

Autor: Juříček Vítězslav

MPK: B24D 3/34

Značky: nástroje, keramickým, úpravy, brousicího, pojivem, způsob

Text:

...nástrojů s keramickou vazbou podle vynálezu, jehož podstatou je, že vypálené těleso brousicího nástroje s keramíckým pojivem se impregnuje suspenzí nebo koloidním roztokem tuhého mazadla v nosném médiu při teplotě vyšší bodu tání nosného média a koncentraci 0,1 až 15 hmot. mazadla na obsah nosného média. Nosným médíem je tavenina s bodem tání min. 30 °C např. síra, kyselina stearováneho těkavá kapalina např. chlorid uhličitý.Uvedeným...

Otočný postřikovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255646

Dátum: 15.03.1988

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: B05B 3/06

Značky: postřikovač, otočný

Text:

...l opatřeným přítokovou částí ll a dvěma výtokovými hubicemi lg, lgł uspořádanými protisměrně a symetricky vůči vertikální ose lg otáčení. V obou výtokových hubicích lg, łgl je zabudovaná tryska g s usměrñovačem gł. K tělesu l je otočně uchyceno ovládací rameno 3 pomocí horizontálního čepu 3. Ovládací rameno g je sestavené ze dvou natáčivých částí gl, gg. Obě tyto části âl, gg ovládacího ramene à jsou opatřeny pružnými dorazy 3 a jsou ukončené...

Zámková soustava plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255645

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Alois, Chvátal Milan

MPK: D04B 15/36

Značky: zámková, stroje, soustava, plochého, pletacího

Text:

...zámek gg. K němu je přiřazen po obou stranách vždy jeden vodicí zámkový díl gg.Za každým tímto vodicím zámkovým dílem 3 je umístěn hlavní zátažný zámek gg opatřený přídavným pohyblivým zámkem. Vně těchto vodicích zámkových dílú 3 je umístěn vždy jeden pevný čtyřhranný rozřadovací zámek 35. V sousedství těchto pevných rozřadovacích zámku gg je umístěno neznázorněné volicí ústrojí pletacích jehel, na něž navazuje přídavný pevný stahovací zámek...

Způsob výroby 3,5-dinitrobenzoové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255644

Dátum: 15.03.1988

Autor: Konečný Luboš

MPK: C07C 79/46

Značky: výroby, 3,5-dinitrobenzoové, způsob, kyseliny

Text:

...produkt se promyje vodou.Zpusobem podle vynálezu se postupuje tak, že k roztoku kyseliny benzoové v kyselině sirové o koncentraci 95 až 98 hmotnostnich se přidává při postupně se zvyšujicí ,teplotě od 40 až do 90 OC kyselina dusičná o koncentraoi 97,5 až 98,5 S hmotnostnich,reakční směs se pak vyhřeje na teplotu 101 až 105 OC, při které se ponechá 3 až 6 hodin,načež se reakčni směs ochladí na teplotu 20 až 30 OC a při této teplotě se...

Myší lymfocitární hybridom produkující monoklonální protilátku proti alfa a beta podjednotce tubulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255643

Dátum: 15.03.1988

Autori: Viklický Vladimír, Dráber Pavel, Macků-dušková Blanka

MPK: C12N 5/00

Značky: lymfocitární, protilátku, produkující, proti, hybridom, podjednotce, myší, monoklonální, tubulinu

Text:

...antigenem (purifikovaným prasečím tubulhumu v nepřímém enzymoimunoloqickém testu při použití prasečí protilátky myšĺmu imunoglobulinu značeně křenovou peroxidázou (Ústav sér a očkovacich látek, Praha), do ředěni 12105. K vazbě nedocházelo, by-li namisto tubulinu použit hovězí sérový albumin, lidský transferin nebo myší vimentin. Rovněž V kontrolních experimentech při použití myší monoklonální protilátky TEC-01 (IgM, lehký řetězec...

Myší lymfocitární hybridom produkující protilátky proti korovému antigenu viru hepatitidy B

Načítavanie...

Číslo patentu: 255642

Dátum: 15.03.1988

Autori: Stará Jana, Hložánek Ivo, Dostálová Vlasta, Korec Evžen

MPK: C12N 5/00

Značky: proti, protilátky, myší, antigenů, korovému, lymfocitární, produkující, hepatitidy, hybridom

Text:

...ze sleziny myší BALB/c, které byly imunizovány korovým antigenem viru hepatitídy B a buněk myší myelomoVé 1 inie SP 2/0. Výhodou hybridomu HBc 18 E 11 B 12 je, že produkuje protilátky specificky reagující 5 korovým antigenem viru hepatitídy B. Tuto monoklonální protilátkulze použít pro detekci korcvého antigenu, pro afinitní purifikaci korového antigenu a pro diagnostiku protilátek proti korovému antigenu v lidských sérech. Použití této...

Způsob izolace směsi 2- a 4-toliensulfonamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255641

Dátum: 15.03.1988

Autori: Drahoňovský Jan, Kubeš Miroslav, Hájek Jiří, Busková Jiřina, Dlouhý Ivo, Votava Vladimír, Hampl František

MPK: C07C 143/78

Značky: směsi, izolace, 4-toliensulfonamidů, způsob

Text:

...v tom, že se toluensulfonamidy převedou působením sodného, draselného nebo vápenatého hydroxidu ve vodě na příslušné soli rozpustné ve vodě, ditolylsulfony a pryskyřice ve vodě nerozpustné se separují filtrací, případně usazením, zabarvující příměsi se odstraní fysikální či iontovou sorpcí (například na aktivním uhlí, Ca(0 H)2, Fe(0 H)3, Mgcoa, Mg(0 H)2, Mn 02, křemelině, silikagelu, anexu), načež se toluensulfonamidy z vodných roztoku...

Myší lymfocitární hybridom produkující protilátky proti povrchovému antigenu viru hepatitidy B, které lze značit křenovou peroxidázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255640

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dostálová Vlasta, König Jaroslav, Hložánek Ivo, Mančal Petr, Zelený Vladimír, Korec Evžen

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátky, hybridom, lymfocitární, hepatitidy, antigenů, značit, peroxidázou, myší, produkující, které, křenovou, povrchovému, proti

Text:

...specificky reagujici s povrchovým antigenem viru hepatitídy B, přičemž tyto protilátky je možné značit křenovou peroxidázou. Pro diagnostické účely je pak možné využít jak neznačenou protilátku - pro potahováni jamek, tak protilátku značenou křenovou peroxie dázou - v 3. vrstvě enzymoimunologického testu. Použití značené protilátky v kombinaci s neznačenou protilátkou produkovanou hybridomem 106312 nebo 7 ZC 4 A 7 umožňuje vyvinutí...

Zařízení k odtahu tkaniny na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255639

Dátum: 15.03.1988

Autor: Martinec Josef

MPK: D03D 49/20

Značky: tkacích, tkaniny, strojích, odtahu, zařízení

Text:

...na jedné straně, na druhé straně jsou značně nákladné. Jiným značným nedostatkemje skutečnost, že nelze zabránit tomu, aby takové povrchy nezpůsohovaly různé defektyna tkanině, například porušení vzhledu zdrsněním. případně porušením vláken vedoucímk zchlupatění. Opotřebené speciální povrchy se velmi obtížně opravují a v provozních podmínkách tkalcovny jsou většinou neopravitelné.Tyto nedostatky odstraňuje zařízení k odtahu tkaniny...

Zásobník lanových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255638

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šmihula Jan, Filipec Jiří

MPK: B65G 1/06

Značky: zásobník, lanových, cívek

Text:

...cívek v příkladném provedení podle vynálezu je tvořen dvojitou pětiétážovou konstrukcí l. Jednotlivé etáže nosné konstrukce l jsou opatřený pojezdovými drahami, na kterých jsou svými koly uložený dvojice dvou spojených vozíků g opatřených jednotlivé paletou 3 s vodicím rámom 1, ve které je uloženo vždy dvanáct velkokapaoitnĺchcívek g. Vodicí rám A je opatřen jednak čepy pro uložení lanových cívek § a jednak vodicími Válečky lg upevněnými na...

Bezproudová poměďovací lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 255637

Dátum: 15.03.1988

Autor: Bureš Jiří

MPK: C23C 18/40

Značky: bezproudová, poměďovací, lázeň

Text:

...Podstatné je také to, že povlaky nevykazují obvyklé vnitřní pnutí, což je významné z hlediska spolehlivosti elektric~ kých spojení.Základní složení lázně je Vytvořeno ze slouěenin mědi převoditelných na mravenčan anebo z mravenčanů mědi, z komplexotovrne složky, například etylendiamintetraoctové kyseliny a jejich solí, kationtu stahilizující funkční parametry lázně, například teplotu, kyselost a podobné. Dále redukčního činidla,...

Sázecí rám pro pekařskou pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 255636

Dátum: 15.03.1988

Autori: Matějíček Josef, Holásek Oldřich, Vaněček Václav, Kožíšek Bohuslav

MPK: A21B 3/07, A21B 1/00

Značky: pekařskou, sázecí

Text:

...nového řešení spočívají V tom, že je dosaženo vyšší produktivity práce při sázení do pece, se současným snížením fyzické námahy a případně počtu pracovních sil.Jedno z možných provedení nového řešení je znázorněné na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje pohled na sázecí rám s vysunutou výkyvnou podpěrou, obr. 2 znázorňuje půdorys z obr. 1, obr. 3 představuje zajištění polohy vysunuté podpery a obr. 4 představuje detailní průřez...

Zařízení pro vyjímání výrobků z pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255635

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kožíšek Bohuslav, Vaněček Václav, Holásek Oldřich, Matějíček Josef

MPK: A21B 1/00, A21B 3/00

Značky: pecí, pekařských, zařízení, vyjímání, výrobků

Text:

...nejméně jedním výkyvným hradítkem se zaréžkou výkyvného pohybu. Výkyvné hradítko může být opatřeno ramenem, spojeným přesVýhody nového řešení spočívají v tom, že je možno vyjímat více kusů najednou, při nižší spotřebě fyzické síly. Práce u pece se tak stává méně namáhavou.Provedení nového řešení je znázorněné na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje pohled na průřez pece, ve které je použiváno zařízení na vyjímání výrobků. Obr....

Sázecí rám pro pekařskou pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 255634

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vaněček Václav, Matějíček Josef, Kožíšek Bohuslav, Holásek Oldřich

MPK: A21B 1/00, A21B 3/07

Značky: sázecí, pekařskou

Text:

...znázorňuje prüřez nosným râmem se sklopenou výkyvnou podpěrou, obr. 2 znázorňuje pohled v řezu A-A z obr. 1, na pouzdro 5 hřidelí, pery a zajištovacím prvkem.Obr. 3 představuje průřez sázecím rámem s vysunutou výkyvnou podpěrou a obr. 4 znázorňujeSázecí rám je tvořen nosným rámem 1, ke kterému je šrouby łł připevněna hřídel g, na které jsou posuvné uložena pouzdra Ä, mezi kterými je pro udržování potřebné rozteče vložena trubka lg. Na koncích...

Postřikovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255633

Dátum: 15.03.1988

Autori: Horák Aleš, Konečná Alena

MPK: B05B 3/06

Značky: postřikovač

Text:

...v přívodní trubce L, na jejímž volném konci je pro utěsnění vnitřního prostoru vůči okolí uloženo těsnění 3. V ose tělesa 3 je dutina 5, tvořená směrem vzhüru se rózšiřujicí kuželovou komorou ál, zakončenou ve Spodní části zaslepeným válcovým otvorem 53, do něhož jsou zavądeny radiální přivody Q, jejichž počet a úhlová rozteč je dána tvarem zavlažované plochy.V horní části je dutina É opatřena opěrnými žebry jj a je zakončená hrdlem Ži. V...

Ultrafialovým zářením tvrditelná reaktivní kompozice pro tiskové barvy a nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255632

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kugler Václav, Pasecký Jan

MPK: C09D 3/81, C09D 11/10

Značky: hmoty, nátěrové, zářením, kompozice, ultrafialovým, tiskové, tvrditeľná, reaktivní, barvy

Text:

...Komerční produkty jsou většinou na bázi maleinanhydridu a alifatických glykolů. V některých případech obsahují kromě této pryskyřičné složky i určitý podíl reaktivnĺhc rozpouštědla. Pro účely tohoto vynálezu je vhodné pracovat s polyestery bezK získání stability při skladování, jak je obecně u vínylpolymerizovatelných systémů obvyklé, je třeba přídavkü inhibitorů, kterými jsou např. hydrochinon, di-terc-butyl-p~K získání bezdefektových...

Ústrojí vývěvy pro snižování tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255631

Dátum: 15.03.1988

Autori: Svoboda Pavel, Ciner Petr, Grobař Vlastimil

MPK: B22D 1/00, B22D 27/15

Značky: vývěvy, ústrojí, tlaku, snižování

Text:

...dýzy i trubkou pro přívod hnaoĺho média. Napojení hnaciho média je tvořeno přírubovým spojem vně hlavy vývěvy.Nevýhodou tohoto řešení je, že neumožňuje ohřev celého difuzoru hnací trysky, což vede k nerovnoměrnému tepelnému namáhání difuzoru a tím ke vzniku vnitřních trhlin s následným porušením difuzoru.Uvedené nedostatky odstraňuje ústrojí vývěvy pro snižování tlaku podle vynálezu,tvořené hnací tryskou s výtokovým difuzorem, upevněnou V...

Hořák pro spalování práškového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 255630

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: F23D 1/00, F23G 7/06, F23D 21/00...

Značky: práškového, spalování, horák, paliva

Text:

...rozvodného kanálu napojeny na přívod lg fluoru, zatímco spodnímí konci jsou zaústěny do mezikruhové štěrbiny 5, vymezené výstupní tryskou 5 tělesa hořáku a könicky se zužující přechodovou částí g komory hořáku.S horní částí tělesa hořáku je pomocí příruby gg bezprostředně spojen dávkovač lg práškového paliva, jehož tryska ll zasahuje do nálevkovité se rozšiřující horní části středového otvoru lg tělesahořáku a zde vymezuje mezikruhový prostor...

Zapojení pro vyhodnocení základního zvětšení rastrovacího elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255629

Dátum: 15.03.1988

Autor: Rychnovský Michael

MPK: H01J 37/24

Značky: zvětšení, elektronového, vyhodnocení, mikroskopu, základního, rastrovacího, zapojení

Text:

...zapojení zcela odstraňuje přepočítávání výsledku pomocí korekčních faktorů, případně určování výsledku z více údajů.Hlavní výhodou zapojení podle vynálezu je podstatné vyšší přesnost výsledků, než u dosavadních řešení, přičemž chyba nevzrůstá ani při nejnižších urychlovacích napětích. Nezaned batelnou výhodou je jednoduchost zapojení spojená s vysokou spolehlivostí.vynález bude podrobněji popsán podle přiloženého výkresu, na němž je...

Způsob výroby reliéfní plošné vrstvené textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255628

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dvorský Drahomír, Ponikelský Zdeněk, Petrová Květa

MPK: D03D 15/04

Značky: způsob, reliéfní, textilie, vrstvené, plošné, výroby

Text:

...působící vrstvení reliéfní plošné textilní útvary, například kombinací dvou tkanin, tkaniny a úpletu čí tkaniny a pletenotka níny.Podmínkou vzniku reliéfu je dostatečný rozdíl ve sráživosti použitých textilii a to alespoň v jednom směru, ař již v podélném nebo příčněm.Rozdíl sráživosti v roztocích silných alkálií lze dosáhnout volbou materiálů a to například tak, že se použije jedné celobavlněné textílie a druhé textílie s vysokým...

Způsob egálního barvení celulózových materiálů kypovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255627

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grüner Pavel, Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: kypovými, barvení, materiálů, celulózových, egálního, způsob, barvivy

Text:

...barviv a potlačují tak vznik nerovnoměrností na počátku barvení. Během dalšího průběhu barveni se Íàniklé sloučeniny pozvolna rozpadaji a uvolněné barvivo dobarví barevný materiál. Jako ěýhodné se ukázalo ovlivňovat tvorbu a rozpad vznikajících sloučenin teplotou. Na počátku barveni je výhodné pracovat při nízká teplotě, při které vznikají poměrně pevné adukty zabraňujcíí rychlému vytažení zredukované formy kypového barviva a nerovnoměrnému...

Účinná složka textilních pomocných přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255626

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: textilních, účinná, přípravků, pomocných, složka

Text:

...aminokyselín obecného vzorce 3 probihá velmi snadno a to nejlépe ve vodných roztncich. Podle molárního poměru obou reagujících výchozích látek mohou být na jedné molekule sloučeniny obecného vzorce 2 navázány 1 nebo 2 molekulami aminokyseliny.Látky podle vynálezu je možno využít jako textilní pomocné přípravky při dokončovánívybarvení celulózových textilních materiálů. Postup jejich výroby vyplývá z následujících příkladů.Do skleněné...

Zapojení pro přesné číslicové měření velkého rozsahu teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 255625

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jansa Josef

MPK: G01K 7/22

Značky: velkého, teplot, číslicové, rozsahu, zapojení, přesné, měření

Text:

...velmi dobrých parametrů přístroje, jako jsou přesnost, rozlišitelnost a dlouhodobá stabilita. Vlastní mikropočítač svým číslicovým charakterem při správně sestaveném algoritmu již vlastnosti převodu odpor-teplota nijak negativně neovlivní.Údaj o teplotě indikovaný na zobrazovači je přesný v širokém rozsahu teplot, neboč přesnost měření není s velikosti tohoto rozsahu V protikladu. Při správně určených konstantách charakteristické rovnice...

Způsob výroby katalyzátoru pro termooxidační metodu stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 255624

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kolihová Dana, Püschel Petr, Doležal Jiří, Formánek Zdeněk, Hlaváč Robert, Sychra Václav

MPK: B01J 23/74, B01J 23/34, G01N 21/31...

Značky: rtuti, výroby, katalyzátoru, stanovení, způsob, metodu, termooxidační

Text:

...množství vyrobeného katalyzátoru.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby katalyzátoru pro termooxidační metodu stanovení rtuti podle A 0 219 209, jehož podstatou je, že produkt spalování směsi paliva a okysličovadla je žihán na teplotu 1 100 až 1 200 °C po dobu nejméně 20 minut.Katalyzátor pro termooxidační metodu stanovení rtuti podle A 0 219 209 vyrobený způsobem podle vynálezu má menší vnitřní povrch a větší pevnost, pamětový efekt je...

Elektromagnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255623

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žák Pavel, Galaš Jiří, Madry Ferdinand

MPK: B03C 1/02

Značky: elektromagnetický, separátor

Text:

...toku získaného výpočtem i experimentem vychází volba nejmenšího průřezu na začátku středního pölu o hodnotě 0,5 až 0,7 plného prúřezu. Tento průřez postupně, například lineárně, narůstá na plný průřez ve výšce, která je v poměru k výšce středního pőlu v hodnotě 0,38 až 0,42.Za těchto podmínek se docílí, že magnetický materiál je optimálně využít, tzn., že se střední hodnota magnetické indukce ve středním pôlu pohybuje V okolí kolena...

Zapojení korektoru úrovňově závislé amplitudové charakteristiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255622

Dátum: 15.03.1988

Autori: -, Husník Miloš

MPK: H04N 5/205

Značky: charakteristiky, korektoru, zapojení, závislé, amplitudové, úrovňové

Text:

...fáze.zapojení korektoru podle vynálezu bude dále popsáno podle připojenýoh vyobrazení, kde na obr. 1 je zapojení korektoru podle vynálezu, na obr. 2 vektorový diagram a na obr. 3 Vektorový diagram výstupních napětí při žádaném vyladění.Zapojení korektoru podle vynálezu obsahuje dvě paralelní větve. První větví je spojen vstup l přímo s prvním vstupem gl slučovacího obvodu §. V druhé větvi je Vstup l připojen přes zpoždovací obvod 3,...

Zapojení korektoru parazitní fázové modulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255621

Dátum: 15.03.1988

Autor: Husník Miloš

MPK: H04N 5/205

Značky: parazitní, modulace, fázové, korektoru, zapojení

Text:

...bílé. V tomto případě nevyhovují shora uvedené postupy a optimálním korektorem je zapojení podle vynálezu.Předmětem vynálezu je zapojení korektoru parazitní fázové modulace v televizních vysílačích, jehož podstatou je, že první výstup fázovacího obvodu se vstupom pro vysokofrekvenční případně mezifrekvenční signál je připojen na první vstup lineárního slučovacího obvodu, jehož druhý vstup je spojen s druhým výstupem fázovacího obvodu přes...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitiny nikl-kobalt-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 255620

Dátum: 15.03.1988

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/56

Značky: vylučování, katodické, elektrolyt, slitiny, nikl-kobalt-grafit

Text:

...vyloučené povlaky nikl-kobalt-grafit mají velmi dobrou odolnost proti opotřehení. Ve srovnání s čistým niklem, nebo povlakem nikl-qrafit, mají lepší třecĺvlastnosti, zvláště při vyšších teplotách nad 200 C. zkoušky prokázaly, že přítomnostkobaltu ve slitině nikl-qrafit zvyšuji její mikrotvrdost o 20 až 30 u v závislosti na obsahu kobaltu a zlepšuje pružnost povlaku o 20 až 40 .Grafitové částice rovnoměrně rozdělené v slitinovém povlaku...

Dezén galusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255619

Dátum: 15.03.1988

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, galusky

Text:

...vozovky. Šířka obvodové drážky je od 0,5 do l,5 mm a její hloubka je v rozsahuod 0,3 mm do 0,8 mm a šikmé drážky mají hloubku V rozsahu od 0,1 mm do 0,4 mm.Galuska s dezénem podle vynálezu zajišťuje při jízdě v přímém směruvyhovující hodnoty adheze, zejména na mokrém nebo znečištěném povrchu vozovky, při malé hodnotě valivého odporu. Při náklonech kola jednostopého vozidla se stopa pláště posune do oblasti obvodové drážky a tím...

Zařízení pro vertikální šeržovitou dopravu sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255618

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hauptfleisch Jarmil, Blahna Jan, Kavan Mojmír

MPK: B65G 33/00, B65G 33/10

Značky: dopravu, zařízení, šeržovitou, sypkých, látek, vertikální

Text:

...tření spočívá V tom, že pro dopravník je použito jen kladek, které vylučují nebezpečí třením a žádné další nebezpečné prvky dopravník neobsahuje.Na připojeném výkresu je znázorněno jedno příkladné provedení zařízení pro vertikální šaržovitou dopravu sypkých látek, přičemž dopravní korba je kreslena ve spodní úvrati.Tímto příkladem není ovšem předmět vynálezu vyčerpán ani omezen.Podle obr. l centrální sloup l dopravního zařízení je zavěšen na...

4-Aryl-3(aminomethyl)thiacyklohexan-4-oly a od nich odvozené sulfoxidy, sulfony a N-oxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255617

Dátum: 15.03.1988

Autori: Urban Jiří, Metyš Jan, Protiva Miroslav, Wildt Stanislav

MPK: C07D 335/02

Značky: sulfony, odvozené, 4-aryl-3(aminomethyl)thiacyklohexan-4-oly, n-oxidy, sulfoxidy

Text:

...dávkach 15 mg/kg vykazuje-ć- i Ó-sympathomi 50 metický účinek, presorickou odpověč na adrenalín u krys prodložuje 2 až 4 krát.u myší, LD 58,1 mg/kg i.v. V peritoneálnim testu u krys vyvolává blokádu nocicepčnich4-l 3-metoxyfeny 1-3-(dimetylaminometyl)thiacyklohexan-4-01-S-oxid-hydrochlorid Akutní toxicita u myši, LD 5 o 191 mg/kg i.v. V orální dávce 200 mg/kg má antitusický účinek u morčat (snižuje frekvenci záchvatü kašle na 59 ). Dále...

Způsob výroby (2-0-matyltyrosin)reamino-1-karbaoxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255616

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krojidlo Milan, Geisler Adolf, Lepša Luděk, Šimek Petr, Krchňák Viktor, Lebl Michal, Jareš Václav, Kolínský Jiří

MPK: C07K 7/64, C07K 1/06

Značky: výroby, způsob, 2-0-matyltyrosin)reamino-1-karbaoxytocinu

Text:

...z uvedeného vyplývá, spojuje způsob podle vynálezu výhody obou známých metod.Rozhodujíeím momentem bylo nalezení vhodného stupně, kdy přerušit syntézu na pevném nosičia přijít na provedení zbývajících stupňů V roztoku, k němuž přispěly systematické srovná vací pokusy. způsobem podle vynálezu došlo ke zvýšené výrobě žádaného peptidu při současném snížení materiálových nákladů, úspoře surovín i pracovních sil, přičemž získaný...

Mechanický regulátor vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255615

Dátum: 15.03.1988

Autor: Bílek Jan

MPK: F02D 1/04

Značky: regulátor, čerpadel, mechanicky, vstřikovacích

Text:

...schéma regulátoru s korekčním zařízením. Na obr. 2 jsou uvedeny možné průběhy korigovanýchdopravních charakteristík vstřikovacího čerpadla.V obr. 1 je na vačkovém hřídeli ł upevněn rotor regulátoru 3, který se svým tlačným pouzdrem à opírá o opěrku i, otočně uloženou na dolním čepu Ě dvouramenné páky É. Dvouramenná páka É, uložená otočné na středním čepu 1 jednoramenné páky §, je prostřednictvím předepnuté listové pružiny lg přitlačována...

Zařízení pro lití kovů pod tlakem s vakuováním nebo profukováním formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255614

Dátum: 15.03.1988

Autori: Karaščák Zdenek, Pčola Pavol

MPK: B22D 17/22, B22D 17/14

Značky: profukováním, tlakem, formy, zařízení, lití, vakuováním, kovů

Text:

...vytvořen jako vinutá tlačná pružina.výhodou zařízení podle vynálezu je konstrukění jednoduchoet a univerzálnost, neboč na tomto zařízení lze provádět obě pokrokové technologie tlakového lití, tj. lítí 5 vakuováním nebo profukováním formy.Na připojeném výkrese je nakreslen příklad Zařízení podle vynálezu.Do studené vertikální lisovací komory lg vchází se shore lisovací píst łł fespoda pak píst 3 pro vyrážení zbytku kovu z lisovací komory...

Zařízení pro rušení pásmového vinutí při navíjení křížových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255613

Dátum: 15.03.1988

Autori: Rychtecký Miroslav, Talach Jaroslav

MPK: B65H 59/38

Značky: křížových, cívek, pásmového, vinutí, rušení, navíjení, zařízení

Text:

...uloženým centrálním ozubeným kolem 1, které je pevně spojeno s rovněž centrálně na hřídeli l otočnou řemenicí g, která je prostřednictvím hnacího řemene g poháněna konstantními otáčkami od neznázorněného elektromotoru nebo jiných mechanismů. Místo řemenice 5 ahnacího řemene g může být použito též např. dvojice ozubených kol.Ozubené planetové kolo g je rovněž v záběru s ozubeným korunovým kolem lg, které má vnitřní ozubení a je centrálně...

Způsob zavěšování chmelovodičových drátků k nosnému drátu stropu chmelnice a zařízení k provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255612

Dátum: 15.03.1988

Autori: Beroun Stanislav, Prášil Vladimír

MPK: A01G 17/08

Značky: drátku, způsob, provádění, zavěšování, nosnému, stropů, chmelovodičových, zařízení, chmelnice, drátu

Text:

...se stabilizačním zařízením. Zařízení podle vynálezu sestává z tažného válce l spojeného s nezakresleným motorem s převodovkou. Proti tažnému válci l je uložen přítlačný válec l a proti tažnému válci l a přítlačnému válci l je ve směru průchodu chmelovodičového drátku lg umístěno zařízení lg sestávající 2 pevného nože g a 2 pohyblivého nože l, umístěno na první páku Ž, která je otočně uložena na prvním čepu É a která je ve styku s první...

Způsob ochrany proti kontaktní korozi kovových třecích ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255611

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ruda Miroslav, Holpuch Vladimír

MPK: F01D 5/28

Značky: ochrany, třecích, kontaktní, kovových, korozi, proti, ploch, způsob

Text:

...nanést bud přímo na boční dosedací plochy například závěsu lopatky respektive drážky bloku nebo na plochy pomocných destiček-planžet,vkládaných mezi závěs lopatky a drážku. Zmíněný způsob s sebou nese řadu výhod při praktické aplikaci, protože odpadají potíže při pokovování rozměrných těles, včetně chránění těch částí povrchu, které musí být ponořeny v pokovovací lázni, ale u kterých je vrstva nikl-grafitMateriál, tvar i qšzměry...

Způsob výroby výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255610

Dátum: 15.03.1988

Autori: Habuda Rudolf, Hahn Oldřich

MPK: B21B 21/00, B21J 1/00

Značky: výkovků, způsob, výroby

Text:

...požadavky na předkovek. Odpadní zátka vzniká v první fázi výtlačného lisováni trub, kdy ohřátá vsázka, napěchovaná razníkem v kontejneru, je prorážena trnem. Při tomto prorážení vytlačí čelo trnu část materiálu otvorem V matrici ven. Tento proces vzniku odpadní zátky je technologicky srovnatelný s procesem kovâní (lisováni) v uzavřené zápustce s plným bočním tlakem,při kterém se dosáhne nejvyšších hodnot tvárnosti a přípustného...

Plynová dyšna fluidního roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255609

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chládek Jaroslav, Nekvapil Pavel, Hudeček Mirko

MPK: F23C 11/02, F23L 13/02

Značky: plynová, roštů, fluidního, dyšna

Text:

...tlaková ztráta proudícího media tak, žeprůtok media vyhovuje jak požadavkům stability fluidizace vrstvy pevných částic V plynu při ninimâlním výkonu, tak i požadavkům na regulaci výkonu při jmenovitém výkonu. Odporová charakteristika dyšny je v lepší shodě s pracovní charakteristikou ventilátoru než stávající dyšny a tím umožňuje maximálně rozšířit výkonový rozsah fluidní vrstvy. Další výhodou je to, že kónické zúžení přívodnítrubky na...

Zapojení pro určení tepelného výkonu fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 255608

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novotný Pavel, Diviš Bohumil

MPK: F23C 11/02, G01K 17/06

Značky: výkonu, určení, tepelného, zapojení, ohniště, fluidního

Text:

...§ a É a zjištěná hodnoty jsou zaváděny do mikropočítače 2, kam je též zaváděna hodnota teploty spalín od teploměru 1 a množství paliva od snímače g otoček podavače g, případně integrace ctoček dílčích podavačü. Mikropočítač zpracuje zavedené hodnoty podle programu, který vyjadřuje závislosti popsané rovnicí(5). Výsledek je pak zaváděn průběžně na ukazatel łg, který je podkladem pro řízení provozuzapojení pro určení tepelného výkonu...