Archív za 1988 rok

Strana 135

Způsob odstředivého lití dutých válcových těles a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255687

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jandera Jiří

MPK: B22D 13/10, B22D 13/02

Značky: těles, zařízení, dutých, lití, provádění, válcových, způsob, odstředivého

Text:

...ventilem a je připevněn vně licího žlábku u kinematické pánve.výhodou řešení podle vynálezu je, že zabraňuje rozstřiku rcztaveného kovu v okamžikustyku s rotující stěnou kokily a zajiščuje vynášení strusky 1 veškerých vměstků do vnitŕního prostoru kokily, kde zatuhnou na vnitřním povrchu odlité trouby, odkud se odstraní následnou úpravárenskou technologií, která se běžně dosud používá. Řešením podle vynálezu je odstraněno znehodnocování...

Zařízení pro ustavování závěsu ke čtecí a záznamové hlavě diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255686

Dátum: 15.03.1988

Autori: Forman Ladislav, Jelínek Pavel

MPK: G11B 5/127

Značky: pamětí, ustavování, záznamové, čtecí, závěsu, zařízení, hlavě, diskových

Text:

...tomto případě na přímce E procházející vrcholem rovnostranného trojúhelníka lg, na němž je umístěn snímač 5 tlaků, vedené kolmo na stranu procházející vrcholy, na němž jsou umístěny snímače §, Q tlaku. Jedna třetina této výšky je vyjádřena bodem § - viz obr. 2.Je také možné, aby byl bod § určen podle potřeby i jinými vztahy, například vycházejícími z hlediska požadavků na snímače A, §. Q tlaků anebo s nimi spojeného elektronického...

Sací potrubí spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255685

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kalous Vladimír

MPK: F02M 35/10

Značky: potrubí, motorů, sací, spalovacího

Text:

...ústí dolní vstupní trubka lg, která jako součást sacího potrubí je vytvarována a rozmístěna podle potřeby zástavby, způsobu a režimu nasávání vzdušiny.Na levý otvor zadního základního tělesa g je připevněna zadní příruba gg opatřená horním nátrubkem 35, do něhož ústí horní vstupní trubka 35, která je součástí sacího potrubí a rovněž se přizpůsobuje tvarem a rozmístěním potřebám zástavby. Zadní základové těleso 3-je zprava zaslepeno zadním...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255684

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lidařík Miloslav, Dobáš Ivan, Exnerová Karla, Rajdl Josef, Macků Vladislav, Rabas Václav, Krejcar Emil

MPK: C08G 59/54

Značky: polyamidová, bázi, tvrdidla, aminoamidů

Text:

...bis(heŠametylen)triamin, dekametylendiamin, etanolamin aj.). Dále se používaji též primární cyklické diaminy tcyklohexadiamin, diamínometan,diaminodicyklohexyalkany, fenylendiaminy, xylylendiaminy, diaminodifenylalkanył.Polyaminy se přidávaji vždy v molárnim přebytku aminoskupin vzhledem ke karboxylovým skupinám kyselín. Acyklické polyaminy Ve srovnání s cyklickými polyaminy poskytují poly aminoamidy reaktivnější.Kyselinovou komponentu...

Otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 255683

Dátum: 15.03.1988

Autor: Čadina Jiří

MPK: F16H 5/10

Značky: kulisa, otočná, řadicí

Text:

...uloženo levé čelo, 2 dvojíc kovových řadících kotoučů, z distantních vložek z plastické hmoty, které jsou umístěny uvnitř dvojic řadících kotoučů, 2 pravého čela pevně situovaného aretačním kolíkem k náboji a tyčky pro zajištění nastavené polohy jednotlivých dvojíc řadících kotoučů zakotvené v levém čele i pravém čele řadící kulisy. Řadící kotouče mají tvar misky a obvod čela vytažené části řadícího kotouče vytváří kombinací dvou stejných...

Polymerní kompozice stimulující biologoické procesy osifikace a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255682

Dátum: 15.03.1988

Autori: Broukal Zdeněk, Štol Miroslav, Adam Milan, Kvasnička Josef

MPK: C08L 5/14, A61F 2/02

Značky: její, osifikace, biologoické, polymerní, způsob, přípravy, procesy, kompozice, stimulující

Text:

...Toto značně zjednodušujea zvýhodňuje její použití pro řečené biomedícinské aplikace. Tato vlastnost spolu s prokazatelně neškodným účinkem na živé tkáně předurčují tento nový aloplastický materiál pro jehopřímou aplikaci, tj. polymerizaci in situ. Kapalnou polymerační směs je tedy možnoaplikovat přímo tam, kde chceme záměrně vyvolat procesy osteoplasie či osifikace. MůžemePolymerní komposici podle současného vynálezu je však možno...

Prostředek k snížení emise formaldehydu z rozpouštědlových formaldehydových kondenzačních pryskyřic a technických produktů na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255681

Dátum: 15.03.1988

Autori: Černý Jaroslav, Piskla Štefan, Ferenčík Igor, Drábek Jan, Šíma Milan, Ďurišová Júlia

MPK: C09D 3/50, C09D 3/54

Značky: prostředek, snížení, rozpouštědlových, jejich, produktů, formaldehydových, pryskyřic, kondenzačních, bázi, emise, formaldehydu, technických

Text:

...k dosažení antiemisních účinků, přičemž její použitelnost je vázána na přítomnost specifikovaných alkoholu, alkyléteralkoholů a alkyléter alkoholesterů. Taková řešení dosud nebylo v líteratuře publikováno. Výhodou prostředku podle vynálezu je mimořádně jednoduchá příprava z běžně dostupných surovín, jednoduchá aplikace a především vysoký účinek při malých přídavcích, 3 255681které prakticky neovlivňují funkční vlastnosti formaldehydových...

Zařízení pro stírání povlakového kovu při žárovém pokovování drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255680

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kubáň Zdeněk, Kovařík Miroslav

MPK: C23C 4/16

Značky: stírání, pokovování, žárovém, povlakového, zařízení, drátu

Text:

...je tvořeno štěrbinami, které jsou ve vzduchojemu ustaveny vodorovně. Vzduchem je opatřen meandrem. Mezisvislé vedení a držák je věleněno zvedací ústrojí.Takto řešené zařízení umožňuje variabilní přestaveni pracovní polohy trysek jak vůči pohybujícímu se drátu, tak i vzájemné vůči protilehlým tryskám. Vzduchojem vyplněný meandrem vhodné zrovnoměrňuje tlak plynného média, které ze vzduchojemu vystupuje z vodorovné ustavených štěrbin proti...

Pružný závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 255679

Dátum: 15.03.1988

Autori: Drbohlav František, Sotona Jiří, Anderle Karel

MPK: B25J 17/00

Značky: pružný, závěs

Text:

...ale mimo osu otáčení příruby koncového členu tak,že jejich počet je nejméně tři, přičemž na Výkyvné části je ložisko a narážka.Podstatnou výhodou pružného zâvěsu podle Vynálezu je, že pevné snímače polohy zajiščují bezpečnostní funkci i při nepřetržitém otáčení příruby koncového členu průmyslového robotu nebo manipulátoru. Další podstatnou výhodou je, že se nemění působiště zatěžující síly a zvyšuje se citlivost na výchylku Výkyvné...

Způsob rozkladu fosforečnanových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255678

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kvapil Jiří, Mánek Břetislav, Súlovský Juraj

MPK: C22B 11/04

Značky: rozkladu, fosforečnanových, způsob

Text:

...jeho slepování. Proto může rozklad probíhat í za pokojovéPokud sklo obsahuje borité ionty, vzniká fosforečnan boritý rozkladem skla, a protopřídavek této látky nebo halogenidových iontů může být zcela nízký k zamezení slepování částic skla na počátku rozkladu. Doba a teplota rozkladu závisí na velikosti částic sklazpůsob podle vynálezu lze velmi jednoduše a levně rozložit zbytky fosforečnanových skel s obsahem stříbra, přičemž izolace...

Způsob čištění hliníku a jeho slitin v tavenině práškovou čisticí směsí na bázi hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255677

Dátum: 15.03.1988

Autori: Beránek Ivan, Zlesák Ivan, Kyral Josef, Uhlíř Miroslav

MPK: C22B 21/06

Značky: způsob, práškovou, slitin, čisticí, hexachlorbenzenu, hliníku, čištění, směsi, tavenině, bázi

Text:

...Dochází rovněž k přímé reakci s přítom 3 255677ným vodíkem, sodíkem, které jsou z taveniny hliníku timto způsobem odstraněny ve formě chlorovodíku nebo chloridu. Pro zvýšení účinku obsahuje čistící směs podle vynálezu chloriddraselný, chlorid sodný, některé komplexní fluoridy jako hexafluorohlinitan sodný.Tyto přísady V čistící směsi ovlivní mezifázové napětí a umožní lepší oddělení kovů od stěrů. Předností tohoto způsobu je dále to, že se...

Zapojení měřicího okruhu turbokompresoru a kalibrační sekce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255676

Dátum: 15.03.1988

Autori: Nožička Jiří, Anděra Vratislav, Misárek Dušan, Goldšmíd Ivan, Vočadlo Jan, Legnerová Hana

MPK: G01K 15/00, F04D 29/00

Značky: turbokompresoru, kalibrační, sekce, měřicího, okruhu, zapojení

Text:

...je tvořeno uzavřeným měřicím okruhem l, na nějž je ve třech místech paralelně připojena kalibrační sekce 1. Výtlačné hrdlo Ä měřeného turbokompresoru A je výtlačným potrubím § napojeno na měřicí trat Ě s měřicím orgánem 1. Na výstupní potrubí g měřicí tratě Q je napojen vodou chlazený chladič g pracovního média, V jehož vodním okruhu je zabudován první regulační orgán lg. Chladič Q je propojen spojovacím potrubím łl s hlavní...

Zařízení pro měření teploty šicí jehly

Načítavanie...

Číslo patentu: 255675

Dátum: 15.03.1988

Autori: Střechovský Jiří, Marek Jiří

MPK: D05B 85/00

Značky: měření, jehly, zařízení, teploty, šicí

Text:

...celého zařízení v porovnání s nákladným zařízením na princípu radiačního teploměru. Velmi důležitá je i okolnost, že zařízení není nutno cejchovat. vynález a další jeho výhody a význaky jsou bliže vysvětleny v popise příkladného provedení, znázorněného na výkrese.Základom nového zařízení je termočlánek Ä vytvořený napařením kovů např. měč, konstantan přímo V oušku jehly 3. Napaření kovů je provedeno na sériové vyrâběné jehle g před...

Směs pro výrobu tuh

Načítavanie...

Číslo patentu: 255674

Dátum: 15.03.1988

Autori: Polanský Josef, Mitera Jiří, Mostecký Jiří

MPK: C01B 31/04, B43K 19/02

Značky: směs, výrobu

Text:

...esteru kyseliny ftalové a/nebo chlorovaných parafinů a přísady pro usnadnění zpracování jsou tvořeny 20 až 60 B hmot. soli kyseliny stesrová, nejvýše 30 2 hmot. qlycerinu, nejvýše 50 hmot. bílěho grafítu, nejvýše 50 8 hmot. cyklohexanonu, nejvýše 30 hmot. kopolymeru etylenvinylacetátu s nejvýše 30 3 hmot. mikrokrystalického vosku. Podle dalšího význaku vynálezu je změkčovadlo tvořeno di(2-etylhexyl) ftalátem a sůl kyseliny stearové...

Teplotně nezávislé zařízení pro snímání tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255673

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šedý Václav, Vašíček Alois, Valenta Svatopluk, Král Jan

MPK: G01L 9/10

Značky: snímání, tlaku, nezávisle, zařízení, teplotně

Text:

...mezi sloupoem kapaliny v kapiláře a prostorem s médiem,jehož tlak je měřen.Příklad provedení snímacího zařízení pro snímání tlaku kapaliny nebo plynu je zobrazenna výkresech, kde obr. 1 znázorňuje podělný řez snímacím čidlem a obr. 2 znázorňuje blokovéschéma rezonančního obvodu, vřazeného mezi čidlo a vyhodnocovaci obvod.Zařízení pro snímaní tlaku kapaliny nebo plynu sestává z čidla l, jehož cívka ll je spojene s rezonančním obvodem lg,...

Měnič stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255672

Dátum: 15.03.1988

Autori: Eráneke Jiří, Otýs Václav

MPK: H02M 7/537

Značky: stejnosměrného, napětí, měnič

Text:

...členu g TTL s otevřeným kolektorem, druhý výstup 2 řídicího obvodu l je připojen na první vstup g druhého součinového členu §TTL s otevřeným kolektorem a třetí výstup 3 řídicího obvodu l je připojen ne druhe vstupy 5, h obou součinovýoh členů3, 3 TTL s otevřeným kolektorem. Výstup g prvního součinového členu 3 TTL s otevřeným kolektorem je připojen přes první kompenzační vinutí ll na bázi prvního tranzistoru A a výstup 5 druhého součinového...

Zapojení aktivního reaktančního dvojpólu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255671

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lukášek Radek, Podbrdský Josef

MPK: H03K 19/08

Značky: zapojení, reaktančního, aktivního, dvojpólu

Text:

...vazebním odporem § a druhá kapacitní větev je tvořena dvěma vazebními kondenzátory Ag, gp, zapojenýmí v sérii, jejichž spoločný uzel tvoří první svorku l reaktančního dvojpôlu. Druhá svorka g reaktančního dvojpólu je spojene s neinvertujícím vstupem gp operačního zesilovače 3 bud přímo, nebo přes třetí odpor §. Na obr. 2 je naznsčena alternativa, kdy druhá svorka g reaktančního dvojpôlu je spojene přes třetí kondenzátor 5 se společným uzlem 1...

Kontaktní snímač palety v regálové buňce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255670

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sajvald Vojtěch, Tesař Rudolf, Novotný Zdeněk, Kopečný Jiří

MPK: B65G 1/02, B66F 17/00

Značky: regálové, buňce, palety, kontaktní, snímač

Text:

...snímače jsou oproti svislému rameni tvarového snímače a oproti sobě kolmá přičemž horní rameno s tvarovaným koncem je ovladatelné paletou a mikrospínsče umístěné na vodorovné desce jsou ovladatelné spodním ramenem tvarového snímače. svislé rameno, tvarového snímače zhotoveného z pružinového drátu, je v drážce svislé desky předepnuto příchytkou.Z kontaktů mlkrospínačůlze snímat přímé signály potřebné pro automatické řízení. Snímaný...

Zařízení pro mísení dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255669

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šnyta Bohumír, Gornisiewicz Arnošt

MPK: B01F 5/00

Značky: mísení, kapalin, zařízení

Text:

...rovinou úhel v rozmezí 0 až 90 °. Do čelní stěny žlabu výše položené je zaústěna trubka pro přívod kapaliny pod ptetlakem minimálně 0,1 Mpa, jejíž dynamická viskozita nepřesáhne 2,0 . 103 m-1 . kg . 9-1 a při zhruba stejné viskozitě obou kapalin té, jejíž množství bude větší. Tím, že je konec trubky opatřen tryskou, dochází ke zvýšení výtokové rychlosti této kapaliny. Do tohoto proudu se v tšsné blízkosti trysky płivede trubkou...

Slévárenská jádrová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 255668

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jirout Miloslav, Málek Jan, Tomiška Václav

MPK: B22C 1/06

Značky: směs, jadrová, slévárenská

Text:

...se po odliti 2 dutiny odlitku vyplavuje vodou.Avšak pro každý odlitek je nutno vyrobit nově sádrové jádro, nebo skupinu jader,jde-li o odlitek s vice jádry, kdežto kovovou formu lze použit mnohonásobně.Tyto problémy jsou vyřešeny jádrovou směsi podle vynálezu.Podstata slévárenské jádrová směsi na bázi sádry spočívá podle vynálezu v tom, že jadrová směs na bázi sádry obsahuje od 40 do 60 hmotnostnioh kysličníku hlinitého,přičemž zrnitost...

Slévárenská jádrová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 255667

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tomiška Václav, Jirout Miloslav, Málek Jan

MPK: B22C 1/06

Značky: jadrová, slévárenská, směs

Text:

...složitého jádra, které se po odliti z dutiny odlitku vyplavuje vodou.Avšak pro každý odlitek je nutno vyrobit nové sádrové jádro, nebo skupinu jader,jde-li o odlitek s více jádry, kdežto kovovou formu lze použit mnohonásobně.Tyto problémy jsou vyřešeny jádrovou směsi podle vynálezu.Podstata slévárenskě jádrové směsi na bázi sádty spočíva podle vynálezu v tom, že jádrová směs na bázi sádry obsahuje od 40 do 60 hmotnostnich karbidu...

Omezovač účinků havárie potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255666

Dátum: 15.03.1988

Autor: Krivda Ján

MPK: F17D 5/00

Značky: omezovač, účinků, potrubí, havárie

Text:

...uloženo převážně na spodni části obvodu průřezu potrubí g, zatímco druhé lano 5 je uloženo převážně na horní části obvodu průřezu potrubí Q. Třetí lano 6 uložené převážně na levé části obvodu průřezu potrubí § je uchyceno pouze na pravémnosném prvku l, zatímco čtvrté lano 7 uložené převážně na pravé části obvodu prúřezu potrubíQ je uchyceno pouze na levém nosném prvku 3.U lan 3, §, §, 1 znázorněných na obr. 1 až 6 jsou jejich konçe upevněny v...

Způsob krystalizace tartrazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255665

Dátum: 15.03.1988

Autori: Poláčková Eliška, Havel Miroslav, Veselý Miloslav, Janeček Miroslav

MPK: C09B 29/036

Značky: krystalizace, způsob, tartrazinu

Text:

...sodného a harviva, získá se tartrazin v dobře filtrovatelně formě a koláč barviva vzniklý po filtraci či odstřcdění vykazuje vysoký obsah sušiny a snadno se promývá. Při uvedeném poměru soli a barviva se totiž tartrazin z roztoku začíná vylučovat v teplotním rozmezi 40 až 50 OC, podmiňujicím vznik vhodné krystalické formy produktu. Postup podle vynálezu je v dalším textu blíže osvětlen příklady, které však nikterak prcdmět vynálezu nevymezují...

Způsob radiačního roubování polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255664

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šulc Jiří, Vacík Jiří, Koller Aleš, Ryba Olen, Petránek Jaromír

MPK: C08F 255/00, C08F 2/46

Značky: roubování, způsob, polyolefinů, radiačního

Text:

...například benzen nebo toluen. Případně vzniklý homopolymer tvoří pak na povrchu roubovaného polymeru nebo kopolymeru jemný prášek, který se dá snadno odstranit za sucha.Jako základní materiály lze použít i polymery a kopolymery ethylenu, propylenu, vinylbromidu, vinylchloridu a vinylfluoridu, případně s dalšími ko-monomery jako je akrylonitril,hydroxyethylmethakrylát, methakrylové estery s nižšími alifatickými alkoholy aj.Čím je...

Hydraulický pohon podvozku samohybné vrtací soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255663

Dátum: 15.03.1988

Autor: Bureš Otokar

MPK: E21C 11/02

Značky: samohybné, vrtací, podvozku, soupravy, pohon, hydraulický

Text:

...do nádrže 3.Oba hydroqenerátory l, g jsou regulační a pracují s regulací na konstantní tlak v obvodu. Jejich regulace se uskutečñuje prostřednictvím jejich servoválců lg, ll aje řízena připojenými servošoupátky lg, lg. Na servošoupátko lg je vedením §l napojen systém řízení tlaku sestávajíci z tlakových ventilů ll, lg a z dvoupolohového elektromagnetického rozvaděče lg. Obdohně je na servošoupátko ll napojen vedením 53 systém řízení tlaku...

Stabilizovaný polyolefin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255662

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pác Jiří, Tocháček Jiří, Sedlář Jiří

MPK: C08L 23/00, C08K 5/13

Značky: stabilizovaný, polyolefin

Text:

...nemá jeho přítomnost vliv na světelnou stabilitu. V případě aplikací vzorkú poâléhajícím povětrnostním vlivům je tedy nutné použít i stabilizátor světelný, např. typu benzofenonového, triazolového nebo stericky bráněného aminu, zabezpečující odolnost polymeru proti nežádoucím složkám UV záření. Kyseliny a jejich soli obecného vzorce I se světelnými stabilizátory nereagují. Pŕítomnost světelných stabilizátorů proto neomezuje možnosti...

Způsob zpracování louhů s převažujícím obsahem síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255661

Dátum: 15.03.1988

Autori: Míček František, Markalous František, -

MPK: C01C 1/24

Značky: louhů, síranu, převažujícím, obsahem, amonného, způsob, zpracování

Text:

...bentonitového lyoqelu potlačuje nukleaci a zpüsobuje, že krystaly síranu amonného a močoviny vyloučené při odpařování a chlazení jsou malé a tím přispívají ke stahilizaci suspenze a zachovávají vyhovující tokové a skladovací vlastnosti kapalného dusikatého hnojiva. Další výhodou je, že do hnojiva lze zapravit podstatné vyšší podíl louhü síranu amonného než bylo dříve obvyklé.Typ kapalných dusíkatých hnojiv 5 30 až 50 síranu amonného a 20 až...

Zařízení pro nastavení výšky pracovního orgánu, zejména u zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255660

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hunal František, Veverka Josef

MPK: A01B 63/32

Značky: pracovního, strojů, zejména, orgánů, výšky, zařízení, nastavení, zemědělských

Text:

...kolem čepu, jímž je uchycen ke konzole. Nastavená výška je určována natočením pracovního orgánu ve vazbě na polohu tvarovaného plazu, přičemž poloha konzoly S rozvodovkou není ovlivněna a tím se ani nemění poloha kloubového hřídele. Řešení je odolné proti poškození i v extrémních podmínkách a pracovní orgán lze zavěšovat na běžný tříbodový závěs stroje bez jakékoli úpravy.Podle dalšího význaku lze uchycení pracovního orgánu na konzole...

Zařízení k ohřevu rotujících válců a zajištění vzájemných funkčních poloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 255659

Dátum: 15.03.1988

Autori: Baják Karel, Radek Petr

MPK: C14B 1/54

Značky: funkčních, válců, zařízení, ohřevu, vzájemných, zajištění, poloh, rotujících

Text:

...spočívá v tom, že jedním topným systémem stabilně umístěným na stroji lze ohřivat kterýkoliv lícovací válec z vybavení stroje a při jeho výměně nemůže dojít nepozorností obsluhy k jeho poškození nebo k poškození infrazářičů.Zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese.Licovaci válec ł je uložen nad válcem g V držácich lg otočných na čepech łł a spojených s hydraulickým válcem §, na jehož plochu lg dosedá...

Pec pro výrobu práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255658

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kodýtek Vilém, Černohorský Jiří, Pácha Jaroslav, Grunt Miloslav

MPK: C22B 34/36

Značky: výrobu, práškového, wolframu

Text:

...nízké investiční náklady a jednoduchost provedení, nízká spotřeba elektrické energie a stejnoměrnost zrna vyráběného prášku.Tyto výhody jsou vyvážený některými nedostatky. vedle už zmíněného pracného plnění misek je, zvláště v případě muflových pecí s dvěma topnými sekcemi, nevýhodou poměrně nízky výkon ve srovnání s pecemi rotąčními a také s moderními čtrnáctitrubkovými pecemi s šesti teplotními sekcemi. Principiálně lze zvýšení výkonu...

Vinutí pro regulační transformátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255657

Dátum: 15.03.1988

Autori: Trinkewitz Zdeněk, Kadlec Zdeněk

MPK: H01F 29/02

Značky: regulační, vinutí, transformátory

Text:

...stupňů tak, že jsou všechna vinutí obou sekcí jemných říditelných stupňů zapojena navzâjem v sérii a konce vinutí první sekce jemných řidítelných stupňů jsou připojeny k pevným kontaktům přepínače odboček opatřeným pohyblivým kontaktom.Výhodnost řešení vinutí podle vynálezu spočíva v tom, že lze odpovídajícím nastavením přepínače řiditelného vínutí hrubého stupně a přepínačem odboček obou sekci jemných řiditel~ ných stupňů, nastavit...

Úchyt závěsné lišty stavebnicového závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255656

Dátum: 15.03.1988

Autor: Chundela Jiří

MPK: B65G 21/02

Značky: lišty, stavebnicového, úchyt, závesné, závěsu

Text:

...pokovovací linky provést výměnu závesných líšt a jejich rozmístění na závěsu. Letmý úchyt závěsné lišty nepřenáší žádné chemikálie a proto nedochází při výměně líšt ke styku pracovníka se zbytky chemikálií. Letmý úchyt je proudově ustíněn vlastní konstrukcí a proto dochází pouze k nepatrnému nanášení nežádoucí pokovené vrstvy na povrchovouPříklad provedení uchytu závěsné lišty stavebnicového závěsu pro galvanické nsnášení antikorozních...

Způsob nepřetržité filtrace suspenzí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255655

Dátum: 15.03.1988

Autori: Medek Jiří, Weishauptová Zuzana

MPK: B01D 33/04

Značky: suspenzí, provádění, zařízení, tohoto, způsobu, nepřetržité, filtrace, způsob

Text:

...přetlakové skříně l je zaveden přívod stlačeného plynu 1 a přívod roztavené smoly g, jehož ústí je opatřenosprchou Ž. V zásobníku lg je umístěn kotouč ll filtračního materiálu lg.Filtrační materiál, např. filtrační papír, je veden přes rotační válce lg a napínaoí válec lg ze zásobníku lg přes obvod filtračního bubnu g do jímky lg. Před uzavíratelnou klapkou lg zásobníku lg a před uzavíratelnou klapkou lg jímky lg ve směru posuvu filtračního...

Způsob pěstování monokrystalů vizmutgermanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255654

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vrzala Pavel, Mánek Břetislav, John Václav, Horák Jiří, Blažek Karel

MPK: C30B 29/32

Značky: vizmutgermanátu, způsob, monokrystalů, pěstování

Text:

...při použití kelímku se speciálně upraveným kulovým dnem, nicméně i tyto nejsou vždy V celém svém objemu dokonale homogenní a vhodná surovina pro výrobu scintilačních detektorů se musi z nich získávat výběrem.Tyto nevýhody odstraňuje způsob pěstováni monokrystalů vizmutgermanátu vysoké jakosti Czochralskiho metodou tažením z taveniny v platinovém kelimku podle vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že gradient teploty v pěetovaci aparatuře se...

Přísuvové zařízení pro podávání do řezu u obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255653

Dátum: 15.03.1988

Autori: Švec Ján, Kyšperský Roman

MPK: B24B 47/04

Značky: podávání, obráběcích, zařízení, řezu, strojů, přísuvové

Text:

...v celém průběhu otoěení podávaní vačky. Orovnávací poloha je naprosto stálá a naprosto přesné, nebot je určena nepohyblivým dorazem spojeným se stojanem stroje a nikoliv otáčející se vačkou s kruhovým vybráním. Podávací vačka i palec jsou výrobné jednodušší protože nemají na svém obvodu žádné vybrání. Rozsah brousicího přídavku i maximální přísuv lze tímto řešením podstatně zvýšit.Pžísuvové zařízení pro podávání do řezu u obráběcích strojů je...

Zařízení na uzavírání misek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255652

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šimáček Jiří, Mařík Stanislav, Kalina Rudolf

MPK: B65B 7/28

Značky: uzavírání, misek, zařízení

Text:

...je snadné a bezpečná manipulace 5 miskami, jednoduchéuspořádání pohonu a závislost pouze na přívodu elektrické energie.Příklad uspořádání zařízení na uzavírání misok podél vynálezu je na obrázku. Zařízení se skládá z otočného stolu g s otvory pro misku Ä s víčkem 3. Pod stolem g je umístěnaVýsuvná deska a nad ní je upevněn svařovací nástroj. Elektrohydraulíckým měníčem lg pro chází táhlo lg, na němž je V horní polovině upevněna ohjímka...

Zapojení pro měření tlaku vzdušiny s přepínáním měřených míst, zejména u elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 255651

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šnábl Zdeněk

MPK: G01L 9/02

Značky: přepínáním, míst, měřených, zejména, točivých, tlaku, vzdušiny, elektrických, zapojení, měření, strojů

Text:

...zesilovače 3, jehož výstup Q je pžipojen na vstup aktivního filtračního obvodu Z, vytvořeného například za použití operačního zesilovače. Výstup aktivního filtračního obvodu 1 je připojen na vstup měřicího přístroje g, vytvoreného například na bázi voltmetru, jehož obousměrný výstup je připojen na sběrnici lg řídicího a vyhodnocovacího bloku ll, který je tvořen například mikropočítačem se záznamovým ústrojím. Na sběrnici lg je...

Motorové pojízdné křeslo pro invalidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255650

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vojtěch Oldřich

MPK: B60K 17/04, A61G 5/04, B60K 7/00...

Značky: pojízdné, křeslo, invalidy, motorové

Text:

...přední kola, sedadlo a motor je současně umístěna páka brzdy, spojená s pákou parkovací brzdy a za předlohovým hřídelem je umístěn akumulátor,propojený s elektromotorem, umožňujícím startování motoru, zpětný chod í nouzový pohyb vozidla vpřed, přičemž zadní kola jsou opatřena čepem kyvné vidlice a pružinami, a na pře místitelné páce je upevněno tlačítko startéru.Výhodou křesla podle nové konstrukce je snadnějšílstartováni, spuštěním motoru...

Taktilní čidlo s půlkulovou dotykovou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255649

Dátum: 15.03.1988

Autori: Duchoň Petr, Cihlář Karel, Loutocký Evžen, Švancara Jiří

MPK: G01B 35/32

Značky: dotykovou, plochou, taktilní, půlkulovou, čidlo

Text:

...umístěnou uvnitř vnější elektrody ve středu půlkulového vnějšího konce.Podle výhodného konkrétního provedení čidla je vnější dutá elektroda upevněna na držáku prostřednictvím vlnovcového dílu a držák je upevněn na pevné podpěře pomocí ramena, spojeného s pevnou podpěrou pružinami, jejichž osy jsou navzájem mimoběžné a kolmé.K sepnutí kontaktů čidla, tvořených oběma elektrodami, dochází při vychýlení vnější duté elektrody vlibovolném směru o...

Způsob zvýšení biosyntézy ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255648

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pásková Jiřina, Špaček Bohumil, List Jaroslav

MPK: C12P 33/00

Značky: ergosterolu, biosyntézy, zvýšení, způsob

Text:

...Po sterilači 15 minut při teplotě 105 OC byla půda naočkována čerstvou biomasou V množství B 0 mg sušiny buněk na 100 ml živného média. Baňky byly rozděleny do 4 skupin po 4 paralelách a do každé čtveřice baněk bylo přidáno odstupňované množství sójového koncentrátu s obsahem 50 fosfolipidů po jeho předchozí pasteuraci po dobu 2 hodin při teplotě 90 °C. Pak byly banky umistěny na rotační třepaci stroj s prúměrem výstředniku 20 mm a...