Archív za 1988 rok

Strana 134

Způsob oddělování lehkých podílů z reakční směsi z výroby methylisobutylketonu z acetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255727

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kondelík Petr, Židek Rudolf, Králík Petr, Pašek Josef, Pexidr Václav

MPK: C07C 49/04

Značky: lehkých, acetónu, způsob, reakční, podílu, oddělování, výroby, methylisobutylketonu, směsi

Text:

...směsi oddělí deetileoí eceton s lehkýmí podíly, tato rrakoe se omiohá e vodou v poměru 1,00,5 až 12 e vytvořená lehčí kapalná fáze se zo systému odetrení. Podstata vynálezu epočívá v tom, že přidáním vody do ecetonové frekce ee sníží rozpustnost 2-methy 1 pentenu e diisopropyletheru, které se oddělí jako samostatná kapalná fáze e obsahom méně než 10 hmot. acetonu.Popsený způsob oddělování lehkých podílů je tím účinnější,čím je vyšší...

Způsob pěstování monokrystalů síranu bisglycinium glycinia a jeho isomorfů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255726

Dátum: 15.03.1988

Autori: Havránková Marcela, Brezina Bohuslav

MPK: C30B 29/54, C30B 7/08

Značky: pěstování, isomorfů, způsob, bisglycinium, síranu, monokrystalů, glycinia

Text:

...dielektríbkých, tepelných a mechaníckých vlastností, důležitých pro zdárnou přípravu materiálů pro detekcí záření.Řešení využívá poznatku, že při růstu krystalu z roztoku zárodek, v němž je spontánnípolarizace předem zoríentována v jediném áměru vlívem příměsĺ glycínových komplexů některých přechodových kovů, vyvolá v přírůetajíci kryetalické mřížce stejnou orientaci vektoru spontánni polarizace. Využívá také skutečnosti, že...

Mechanismus pro upínání skleněných oušek, jejich seřízení a přitisknutí k nádobám, zejména šálkům, při spojování současně několika oušek se svisle ustavenými nádobami stavováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255725

Dátum: 15.03.1988

Autori: Brandejský Josef, Štědra Rudolf

MPK: C03B 23/213

Značky: sklenených, mechanismus, stavováním, přitisknutí, šálkům, jejich, několika, současné, spojování, seřízení, nádobám, upínání, zejména, ustavenými, nádobami, oušek, svisle

Text:

...několik oušek, např. tři, při seřízení a přitisknutí k ná l) - u Vss 725dobám pomocí jedné ovládací tvarové vačky, což umožňuje v jedné technologické stanici současně přitavovat více oušek, např. tři, k nádobám. Natáčení tvarové vačky pomocí narážek uožňuje ustavit pohyblivá svěrná ramena vůči pevným svěrným ramenům tak, aby bylo možno ouěka volně vložit do výkyvných lůžek a pak ouška sevřít přiměřeným přítlakem, nižším při seřizování...

Zařízení pro urychlování tvrdnutí betonu monolitických konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255724

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jaroš Václav, Koláček Jiří, Mládek Lubomír, Otřísal Karel

MPK: B28B 21/78

Značky: zařízení, monolitických, betonů, urychlování, tvrdnutí, konstrukcí

Text:

...tvořené např. krabioí z pozikovaného ocelového plechu nebo vaničkovým plastovým výliskem, umístěny dva elektrické infrazářiče g, 33 se sdruženou za nimi uspořádanou zroadlovou plochou 2. 25. Na tyto zakřivené zrcadlové plochy 2, 25 navazujesekundární zrcadlová plocha 3 rovinného nebo profilovanéhotvaru,sloužící pro využívání zpětného odrazu infračerveného vlnového záření od obedněné betonové monolitické konstrukce. Na obr. 2 jsou obě zrcadlové...

Univerzální autoemisní tryska pro elektronově optické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255723

Dátum: 15.03.1988

Autori: Komůrka Jiří, Chmelík Jaroslav, Lencová Bohumila, Kolařík Vladimír, Delong Armin

MPK: H01J 37/04, H01J 37/06

Značky: elektronově, univerzální, autoemisní, tryska, zařízení, optické

Text:

...umístěným na vysokém potenciále zdroje ll vysokého napětí, určujícího pracovní napětí trysky. S děleným magnetickým obvodem 1 je vodivě spojene ochranná elektroda §,zajištující ochranu autoemisní katody lg proti zničení výbojem mezi zdrojem ll vysokého napětí a zemním potenciálem, který je aplikován na anodě 1. Budicí vinutí lg je spojeně se zdrojem Q budicího proudu,rovněž umístěným na potencíále zdroje ll vysokého napětí. Dělený...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 255722

Dátum: 15.03.1988

Autori: Procházková Růžena, Kollman Jan, Kučera Jaromír

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: výrobu, okrouhlý, pletací, punčochového, stroj, zboží, jednoválcový

Text:

...přísuvný. Střední zámek lg je rovněž axiálně pohyhlivý. Zvedací zámky lg a lg jsou rovněž rediálně přísuvné a slouží pro zvedání jehel do uzavírací polohy. Zvedací zámek lg je etrmější než zvedací zámek gg, nebo se používá při pletení zesilovaných vzorą a to kvůli průběhu jehel g a kladení nití při spolupráci se zvedacím zámkom lg, který je mírného etoupání a slouží zejména pro pletení hladkých vazeb při vysokých nychlostech. Dále jsou...

Spojování trubek a hadiček malých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255721

Dátum: 15.03.1988

Autori: Křikava Antonín, Ernest Jan, Schier Karel

MPK: F16L 19/00

Značky: spojování, průměru, malých, trubek, hadiček

Text:

...pružné těsnicí prvky, které jsou překryty přítlačnou destičkou s odpovídajícími otvory pro připojované trubky pomocí přítlačného šroubu, a tím je provedeno zatěsnění spoje ve spojovacím tělese. Využitím pružnosti těsnicich prvků a axiálním přítlakem vytvořeným přítlačnou destičkou a přínąačným šroubem,lze provést radiální deformaci pružných těsnicích prvků ve více než jednom spojení pouze V takové míře, která je nutná pro bezpečné...

Zařízení na opracování předmětů s konvexními plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255720

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vácha Pavel

MPK: B24B 17/02

Značky: konvexními, plochami, předmětů, opracování, zařízení

Text:

...tyčí a s pohybovým šroubem, dále z přítlačné äablony umístěné po obvodu zařízení, jehož podstata spočíváv tom, že ne pohybovém šroubu je umístěn vzor ve tvaru konečného obrobku. Vzor přiléhá k dráze odpovídající brusnemu kotouěi.Výhodou zarízení podle vynálezu je možnost broušení předmětů s nestejnou výškou broků při doeažení stejného konečného tvaru všech opracovaných kusů. Polotovary pro broušení pak nemusí být hrubovánz a tím je...

Pouzdro šneku šnekového vytlačovacího stroje nebo šnekové plastikační jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255719

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tomis František, Sudnik Wladyslaw

MPK: B29C 47/66

Značky: šnekového, jednotky, pouzdro, stroje, šnekové, vytlačovacího, šneku, plastikační

Text:

...oblasti pouzdra s vybráním a stenou pouzdra v oblasti pouzdra bez vybrání menší než 0,3-násobek poloměru dutiny pouzdra a přechod mezi oběma částmi je pak tvořen zaoblením s poloměrem prechodu větším než je vyše zmíněná diference. Pro další zvýšení účinnosti této úpravy muže být oblast pouzdra pod násypkou opatřene po obvodu pravidelně rozloženymi drážkami, jejichž hloubka se ve směru postupu materiálu zmenšuje až k nule.Hlavní výhodou...

Čidlo pro měření redox potenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255718

Dátum: 15.03.1988

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G01N 27/28

Značky: potenciálu, redox, čidlo, měření

Text:

...z platinového nebo zlatého drátu, ktorý je vodívě spojen s elektrickým vývodem umístěným v teflonové trubce. Zlatý nebo platinový drát je veden fluorokaučukovou těsnící výplní, která je stlačována teflonovou převlečnou maticí do kónické části teflonového pouzdra o kuželovitosti v rozmezí 11,5 až 12. Teflonová trubka je opatřena vyrovnávacím otvorem. Elektrické vývody čidla jsou z tlakového prostoru vyvedeny prostřednictvím tlakové...

Způsob a zařízení pro sušení materiálů v propadové sušárně

Načítavanie...

Číslo patentu: 255717

Dátum: 15.03.1988

Autori: Makovec Karel, Fric Václav, Marek Jiří, Lonský Jiří, Havran Ján

MPK: F26B 17/12

Značky: materiálů, propadové, zařízení, sušení, sušárně, způsob

Text:

...je netolik časové úsporný a energeticky méně náročnější proti dosavadním způsobům a zařízením, že se doba sušení zkracuje celkem zhruba na polovinu a celková energetická úspora je asi dvacetiprccentní.Na připojenem výkresu je schematicky znàzorněno zařízení na provádění způsobu podle vynálezu.Základní vzduchový přívod Q ústí do teplovzdušného agregátu g, z něhož je vyvedeno výstupní teplovzdušné potrubí Q, ústící do spodní části 5...

Zařízení pro určování změn úhlu zkrutu na rotujícím hřídeli v průběhu otáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255716

Dátum: 15.03.1988

Autor: Buřič Zdeněk

MPK: G01L 3/00

Značky: rotujícím, úhlu, určování, průběhu, hřídeli, zkrutu, zařízení, změn, otáčky

Text:

...11. Jeden výstup klopného obvodu zg je spojen s druhým vstupem druhého hradla 11 a druhý výstup je spojen s prvním vstupem třetího hradla li. Druhý vstup třetího hradla 15 je připojen na výstup druhé přepínatelné děličky 3. Výstupy třetího a čtvrtého hradla Z 1 a li jsou spojený a tvoří výstup převodníku 1, k němuž je připojen v tomto případě obvod § signalizace stavu měřených impulsů. Výstup druhého snímače Q synchronizačního otáčkového...

Stroj na vrapování bifurkačních cévních protéz

Načítavanie...

Číslo patentu: 255715

Dátum: 15.03.1988

Autori: Cejnek Markus, Kožina František, Procházka Rostislav

MPK: D06J 1/04

Značky: bifurkačních, protéz, vrapování, stroj, cévních

Text:

...postupu.Popsané základní uspořádání stroje pro vrapování implantabílních textílií je možno využívat výhradně při vrapovàní jednodílných, nevětvených hadicových útvarů. Na základě množících se požadavků chírurgických pracovišř na vrapované bífurkační protézy v různých průměrech, délkách a speciálních požadavků na umístění jednotlivých větví vyvstala potřeba vyvinutí vhodného výrobního zařízení.V důsledku zcela odlíšného technologického...

Rýsovací nástavec, zejména kružidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255714

Dátum: 15.03.1988

Autor: Michl Vladimír

MPK: B43K 21/02

Značky: nástavec, kružidla, zejména, rýsovací

Text:

...vynálezu sestává ze zásobníku l s uloženou tuhou g opatřeného kleštinami 1, na nichž je uložen převlečný kroužek A, mezi nímž a zásobníkem l je uložena s předpětím tlačná pružina 5. Na převlečném kroužku 1 a na zásobníku l je uložena posuvně hlavice Q. V hlavici Q je upraven průchozí otvor 1, v němž je uložen pružný 0-kroužek Q. V průchozím otvoru 1 a v O-kroužku § je uložena posuvně tuha g. Protilehle pružině Q je v hlavici Q upraven...

Navíječ cívky chapače šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255713

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ctrya Josef, Bárta Milan

MPK: D05B 59/00

Značky: stroje, navíječ, chapače, šicího, cívky

Text:

...pohon třecím atykem.s hnacím řemenem šicího stroje, přitom však univerzálně použítelný a umožňující polohovou nastavítelnost jeho spojovací»ho pohybového členw v potřebném rozsahu.Podle vynálezuje navíječ cívky chapače ěicího stroje, obsahující hřídel.pro nasunutí cívkyíchapačą rozpojitelně pohybové spojený e některým členem hnacího nebo pohybového ústrojí šícího stroje, např. a jeho hlavním hřídelem nebo s řemenem opásàným okolo výstupní...

Tlumič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255712

Dátum: 15.03.1988

Autor: Mihalík Zdeněk

MPK: F01N 1/08, F01N 3/28

Značky: výfuku, tlumič

Text:

...nemáhaných komor na kon 3 255 712cích válcového pláště e půlkulovým zekončením a tím velkou plochou, kde se přiváděné epaliny před příchodem do komorvlastního tlumiče částečně ochladí, čímž se sníží nejen nároky na útlum, ale zejména jeho životnost.Příkled provedení tlumiče výfuku dle předmětu vynálezu je mdžorněn v příloze a představuje řez v šikmém pohledu.Ve válcovém plášti l tlumiče, zakončeném vstupní komorou g a zadní komorou 1...

Expansní tlumič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255711

Dátum: 15.03.1988

Autor: Mihalík Zdeněk

MPK: F01N 1/08

Značky: expansní, tlumič, výfuku

Text:

...s velkou reflexní plochou umístěné v dosahu usměrněného proudu výfukových plynu i dalšího efektu vznikajícího lepším rozptýlením tlakové vlny před expansí ve vstupní komoře expansního prostoru.Príklad provedení expansního tlumiče dle předmětu vynálezu jezmüorněn v přiloze, kde obr. 1 je podélný řez expansním tlumiče a obr. 2 je pohled na vstupní trubku ve směru šípky A.Expansní tlumič tvorený válcovým pláštěm l, uzavřeným čely gmá...

Čelisti kovacího manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255710

Dátum: 15.03.1988

Autori: Skopal Vladimír, Bodlák Milan

MPK: B21J 13/10

Značky: kovacího, manipulátoru, čelistí

Text:

...rozsahu potřebu opravy čelistí neefektivním způsobem a nutnost vybavovat pracoviště několika páry čelisti formou náhradních dilů. Další výhoda je v tom, že výměnné vložka prodlužuje životnost tělesa čelisti, tj. úspora materiálu. Volbou vhodného materiálu se prodlužuje životnost vložky.Příklad provedení čelisti manipulátoru je znázorněn navýkresech. Obr. 1 znázorňuje řez drážkou v čelisti,obr. 2 vložku, obr. 3 čelist v prostorovém...

Zabezpečovací zařízení jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255709

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kuchař Miloslav

MPK: B66C 7/16

Značky: zařízení, jeřábu, zabezpečovací

Text:

...je, žeípodstatně zjednodušuje manipulaci při zajištování jeřábů pro ti rozjetí účinkem větru na venkovníoh jeřábových drahách. Výhodou je také to, že je lehce ovladatelné bez možnosti vvřazení z funkce vlivem povětrnosti, má malou vůli pro případná popojíždění jeřábu vlivem větru a lze je umístit na libovolném místě jeřábové dráhy tak, aby byl k němu co nejlehčí přístup pro ovládání a pro možnost co nejkratšího přístupu k jeřábu z...

Zařízení pro přidržení příze u automatických soukacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255708

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šimáček Jaroslav, Potoček Mojmír

MPK: B65H 67/04, B65H 63/02

Značky: strojů, soukacích, zařízení, příze, přidržení, automatických

Text:

...a význaky předloženého vynálezu jsou patrny z následujícího popisu příkladného provedení, které je schematicky znázorněno na přiloženém výkresu, kde značí obr. 1 pohled nazařízení v činnosti, tj. příze je v klidu a držena a obr. 2 je pohled na zařízení v klídové poloze, kdy příze volně prochází prostorem mezi prvky zeřizení.Nehybné rameno § je prostřednictvím příchytné patky g upevněno na neznázorněném rámu stroje. Druhý konec nehybného...

Ojednocovací zařízení spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255707

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kubový Miloslav, Dvořák Ladislav, Kotrba Zdeněk, Hortlík František, Buryšek František

MPK: D01H 7/895

Značky: ojednocovací, zařízení, spřádací, jednotky

Text:

...uloženého na čepu výkyvně vůči podávacímu válečku tak, aby se vyloučila možnost příčení přítlačného stolečku a opotřebení během provozu nemělo vliv na uložení a jeho správnou funkci.Tento úkol řeší uložení přítlačného etolečku vůči podávecínu válečku podle vynálezu,jehož podstate spočívá v tom, že na opačně straně podávecího válečku je v prodloužení oey upravene pružina, která je jedním konmen opřena o opěrnou plochu pružinového ramena...

Způsob výroby generátorového plynu zplyňováním ropného zbytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255706

Dátum: 15.03.1988

Autori: Holada Ladislav, Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír, Vrzáň Josef

MPK: C01B 3/32

Značky: ropného, zbytků, zplyňováním, výroby, generátorového, plynů, způsob

Text:

...reakčního odplynu jako suroviny do parciální oxidace je ztíženo tím, že obsahuje kolem 7 obj. kyslíku. Má-li se zplynit, musí být k dispozici o tlaku cca 3,5 MPa. Kompresi tohoto reakčního odplynu a to i Ve směsi s odplynem z destilace nelze z bezpečnostních důvodů doporučit.Nyní bylo zjištěno, že plynné a kepalné odpadní produkty z výroby acetaldehydu katalytickou oxidaoí etylenu lze zhodnotit při výrobě generátorového plynu zplyňováním...

Valivé uložení, zejména kladky pro textilní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 255705

Dátum: 15.03.1988

Autor: Lukl Jaromír

MPK: D01H 7/12, D01D 5/16

Značky: textilní, zejména, valivé, uložení, kladky, stroj

Text:

...uložení v důsledku narážení krytu do kladky. Těleso pro uložení vnějšího kroužku ložiska umožňuje plynulé domazávání za provozu a pružné uložení ložiska. Celé uložení se vyznačuje poměrně malou hmotnosti, jednoduěší výrobou a snadnou demontáží ložiska z kladky i výměnou jednotlivých částí. Kromě u textilních strojů je možné využití tohoto uložení 1 u jiných zařízení s obdobnou funkcí pro náhony jak s plochým, ozubeným či klínovým řemenem,...

Polyborité sloučeniny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255704

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zvonař Vladimír, Kudrna Milan, Blažek Radomír, Novák Jiří

MPK: C01B 35/00

Značky: sloučeniny, způsob, přípravy, polyborité, jejich

Text:

...trihydrogen~ borité kyseliny o velikosti částic do 2 500 /um. Uvedená kyselina se podrobí působením teploty 100 až 400 OC po dobu 2-s až 12 h za současné mechanické a/nebo pneumatické homogenizace vsádky za jejího prosávání či provětrávání nereaktivních plynů a/nebo par.Výhoda předloženého vynálezu spočívá v tom, že.získané polyborité sloučeniny jsou práškovitého charakteru,přičemž odpadá složité a náročné drcení a mletí produktů. Např....

Zařízení pro odsávání a odfukování nečistot z textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255703

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kašpar Jiří

MPK: D01H 11/00

Značky: odsávání, odfukování, strojů, nečistot, textilních, zařízení

Text:

...víření prachu ve filtrační komoře a jejím okolí3 255 703 pri vyprszdňovánío Isvýhodou tohoto zařízení však je, že plně nsvyužívá kinetické energie vzduchu poudícího z ofukoveoí trysky, zsjmens pro odlučování nečistot s velkou přilnavostíTuto nevýhodu odstraňuje nařízení podle vynálezu, které sestává z ventílátorové komory e nejméně jedné filtrační komory, v níž je umístěn filtr vzduchu válcovitého tvaru, k jehož vnitřnímu povrchu je ustavena...

Jednotný náboj, zejména se střelou s vysokou úsťovou rychlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255702

Dátum: 15.03.1988

Autori: Řebíček Václav, Urban Ladislav

MPK: F24B 5/02

Značky: rychlostí, náboj, střelou, vysokou, zejména, úsťovou, jednotný

Text:

...v náoojnici i tenkostěnnou střelu, kterou klasickým zalemováním upevnit nelze.Další výhodou upevnění střely v nábojnici pomocí vložky je, že délkou závitu provedeného ve válcové dutíně vložky, popř. jeho profilom, lze měnit velikost výtahové síly střely z nábojnice. Ješte další výhodou upevnění střely pomocí vložky je, že střelu o značně menším průměrą než je průměr těla nábojnice.1 ze v nábojnici upevnit bez obtížného redukování průměru...

Zapojení hydraulické soustavy řízení housenicových podvozků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255701

Dátum: 15.03.1988

Autor: Tiefenbach Bohuslav

MPK: E02F 9/22

Značky: zapojení, soustavy, housenicových, hydraulické, podvozku, řízení

Text:

...housenicového podvozku je tvořena dvěma hydraulickými obvody, které sestávají z hydrogenerátoru 1, §,.na které jsou napojeny rozvaděče Q, Q synchronizace řízení. Hydrogenerátory Q, 1 jsou přes pružné spojky napojeny na elektromotor se dvěma volnými konci. Paralelně k hydrogenerátorům 1, 3 jsou připojeny pojistné ventily A, 5. Rozvadeče Q, Q synchronizace řízení mají v jedné krajní poloze diferenciální propojení druhého výstupního kanálu s...

Automaticky řízený posuvový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 255700

Dátum: 15.03.1988

Autor: Mazur Jiří

MPK: B23Q 15/013

Značky: mechanismus, řízený, posuvový, automatický

Text:

...jediným mechanismem. Kuličkový reduktor plní nejen funkci planetového soukolí, ale současně i bezpečnostní spojky. Volba převodu mezi krokovým motorkem a posuvem vodicího palce nastavení velikosti třísky jakožto technologického parametru, jehož velikost, matematicky vyjádřeno, je funkcí otáčok vřetene obrobku.Příkladné provedení automaticky řízeného mechanismu podle vynálezu je sohematicky znázorněno na přiloženém výkrese.Jak z tohoto...

N-(4-(3,6-Dioxo-2,3,4,6-tetrahydro-1,2,4-benzotriazin-2-yl)-benzoyl)- L-glutamová kyselina a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255699

Dátum: 15.03.1988

Autor: Slouka Jan

MPK: C07D 253/08

Značky: kyselina, způsob, její, n-(4-(3,6-dioxo-2,3,4,6-tetrahydro-1,2,4-benzotriazin-2-yl)-benzoyl, l-glutamová, přípravy

Text:

...z následujících příkladů. P ř I k 1 a d 1 N-(2 ~etoxykarbonylamino-4-hydroxy-azobenzen-4-karbonyl)-L-qlutamová kyselina (I)K roztoku 540 mg (2,03 mmol) N-(4-aminobenzoyl)-L-glutamové kyseliny ve směsi 14 ml vody a 4,0 nl 37 HC 1 zchlazenému v ledové lázni byl při O až 3 OC přidán roztok 138 mg(2,00 mmol) NaN 02 V 3 ml ledové vody. Reakční směs byla ponechána 30 min. V ledové lázni a pak za míchání a chlazení po částech přidána k roztoku 440 mg...

Způsob stanovení množství radiogenního metanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255698

Dátum: 15.03.1988

Autori: Straka Pavel, Dubanský Alois, Habersbergerová Anna

MPK: G01N 23/223

Značky: způsob, radiogenního, stanovení, metanu, množství

Text:

...antraxolitu obdobného genetického charakteru s radiolyticky nezměněnou antroxolitovon organickou hmotou se ozařuje zářičem gama do dosažení výsledné absorbované dávky 106 až107 Gy, načež se ve vzniklých plynech stanoví metan.zjištěná množství radiogenného metanu má zásadní význam pro prognózování metanových výronú v důlních dílech. Metodika prognözování je založena nově objavené zákonitosti,spočívající ve vztahu mezi množstvím...

Odvíjecí ústrojí příze pro skací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 255697

Dátum: 15.03.1988

Autori: Skopalík Josef, Štembera Jaroslav, Fuxa Lubomír

MPK: B65H 59/38

Značky: stroj, skací, odvíjecí, ústrojí, příze

Text:

...planžeta je uspořádána rovnoběžně s čepem kompenzační páky a je svou horní hranou v úrovni jeho osy.Pro zvýšení životnosti je výhodné, když pod ocelovou planžetou je na tělese připevněna ocelová destička.Výhodou odvíjecího ústrojí podle vynálezu je, že zabraňuje nežádoucímu vypínání zarážek a snižuje přetrhovost příze vlivem klidnějšího průběhu pracovního cyklu, nebot u odvíjecího ústrojí podle vynálezu je vložením ocelové planžety...

Tepelně izolované nálitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255696

Dátum: 15.03.1988

Autor: Saip Jiří

MPK: B22C 9/08

Značky: tepelně, nálitky, izolovaně

Text:

...nálitkovaných objemů jsou objemy nálitků dány interpolací uvedených objemü.Výhodou tepelně izolovaných nálitků podle vynálezu je to, že zajištují dostatečně množství kovu pro doplñování odlitku při jeho tuhnutí a dále to, že nedochází ke zbytečnénm hromadění kovu v nálitcích, který je potom nutno znovu přetavovat.Bylo zjištěno, že objem nálítků, izolovaných izolačním materiálem s tepelnou vodivosti l 1 D 00 0,36 až 0,38 W.m.K...

Způsob výroby benzenu z produktů katalytického reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255695

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lederer Jaromír, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 63/04

Značky: reformování, produktů, způsob, benzenu, výroby, katalytického

Text:

...částečně nebo úplně vracejí do pyrolýzního benzínu nebo do jeho řezů.Rozbor postupu výroby podle vynálezu ukazuje výhody proti stávajícím konoepcím. Ušetří ae energie na izolací řezu např, 150 až 155 °C z reformátu a na jeho extrakci, která je energeticky velmi náročná. Termické štěpení reformátu obsahujícího cca 55 až 70 t hmot. aromátú a 30 až 45 hmot. alkanů dá při zředění vysoký výtěžek C 6 až C 9 aromátů a z alkanu vzniknou převážně C...

Zařízení k rozebírání a opětnému stohování pouzder, jakož i k jejich vyprazdňování a plnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255694

Dátum: 15.03.1988

Autor: Wolf Michal

MPK: B65G 57/22, B65G 57/00

Značky: stohování, vyprazdňování, opětnému, zařízení, jakož, jejich, plnění, rozebíraní, pouzder

Text:

...Činnost přísavky gg je řízena pneumatiokým ventilem lg, který je přestavován pevnými narážkami lg.Na prvý prekladač 3 pouzder gg navazuje dále otočný odkládací stůl gg tvořený otáčející se hladkou deskou a dopravník Q pouzder gg, který je tvořen krokově pohyblivými lavičkami Q, uprostřed opatřenými otvory. Lavičky 5 jsou upevněny na dvojici článkových nekonečných řetězu napnutých mezi dvěma páry řetězových kol poháněnými maltézským...

Zpožďovač impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255693

Dátum: 15.03.1988

Autor: Seka Jan

MPK: H03K 5/05, H04N 5/04

Značky: impulsů, zpožďovač

Text:

...posuvného registru § 33 a vstup § pro nastavení délky nastavitelného posuvného registru § 25 je spojen s výstupem qenerátoru Q přirozeného čídla, přičemž výstup nastavitelného posuvného registru ggg je spojen se vstupem druhého zesilovače gg, jehož výstup je výstupem zpožčovače impulsů.Mezi výstup nastavitelného posuvného registru § 23 a vstup druhého zesilovače gg jemožno zařadit převodník 3 úrovně výstupních impulsů. Na vstup l se...

Zařízení pro vyztužení čel vinutí statoru rychloběžných motorů mezních výkonů, zejména napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 255692

Dátum: 15.03.1988

Autori: Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Rakušan Milan, Pavlas Jaroslav

MPK: H02K 3/50

Značky: motorů, frekvence, zejména, rychloběžných, statoru, vinutí, měničů, zařízení, výkonu, vyztužení, mezních, napájených, polovodičových

Text:

...vynálezu dostatečnou pružnost. Navíc nemůže docházet k samovclnému uvolñování svorníků vlivem víbrací od pulsačních momentu či k odtlačování a postupnému uvolňování dílů výztužné konstrukce.vynález bude v dalším textu blíže osvětlen na příkladech provedení, znázorněných na pŕipojených Výkresech.- Na obr. 1 je schematicky znázorněn řez čelní částí stroje rovinou procházející hlavní osou stroje. Na obr. 2 a 3 jsou znázorněna dvě konkrétní...

Nealkoholický nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 255691

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hebelka Milan, Zbořil Miroslav, Čechová Marie, Šíma Jan

MPK: A23L 2/02

Značky: nápoj, nealkoholický

Text:

...°C. Po zchlazeni se přidá za stáleho michání B kg kyseliny cítronové, 8 kg muškátové vinné tresti a 8 kg lihovinového kuleru. Po dokonalém promíchání se hotový sirup o rf 50 použije pro výrobu nealkoholického nápoje.Na 100 l nealkoholického nápoje se použije 19,4 kg sirupu, 1,4 kg oxidu uhličitého a 84,8 kg pitné vody.hotový nápoj se pasteruje. Přtklad technolog. postupu výroby surové ovocné šťavyVýlisky červeného rybizu se po uvolnění z...

Reaktivní epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255690

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozice, epoxidová, reaktivní

Text:

...2,2-bis(4-alloxyfeny 1)propan vzniká kondenzací 1 molu hisfenolu A s 2,2 moly allylchloridu v roztoku 15 vodněetanolického Na 0 H. Po 3 hodinách varu reskční směsi, neutralizaci, separaci a oddestilování těkavých podílů se získá světle žlutohnědá kapalina obsahující 95 až 98 hm. žádaného diéteru a 2 až 5 hm. allyléterů bísfenolu A. Produkt je netoxický, bez zápachu. Teplota varu 141 až 146 °C/13,3 Pa, viskozita 40 až 80 mPA.s/25 °C. změnou...

Amidoamidové tvrdidlo epoxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255689

Dátum: 15.03.1988

Autor: Novák Jiří

MPK: C08G 59/56

Značky: amidoamidové, tvrdidlo, epoxidů

Text:

...100 až 300 mg KOH/g.Modifíkace se provádí mícháním při 20 až 50 °C. Po zhomogenizování je vhodné uskladnit polyaminoamidové tvrdidlo při co nejnižší teplotě, aby se zabránilo byt pomalé polymeraci dvojných vazeb dimerních mastných kyselín, což platí pro polyaminoamidy obecně.Allylfenylétery se připravují reakcí fenolů s allylhaloqenidy ve vodně-alkoholickém roztoku Na 0 H při bodu varu reakční směsi. Tak např. 2,2-bis(4-alloxyfeny 1)propan...

Tlumicí jednotka převodného ústrojí motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255688

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šantora Vladimír, Šváb Pavel, Sirotek Jiří, Kubínek Jiří

MPK: F16H 57/12

Značky: vozidel, tlumící, jednotka, převodného, motorových, ústrojí

Text:

...dvojice ozubených kol. Počet otvorů na vnitřním boku jednoho nebo obou ozubených kol je více než jeden, maximálně tři a jejich poloha vzhledem k ose zubů je různá. Axiální vytvarování pružiny je upraveno tak, aby svojí pružností vyvozovala potřebný přítlak na třecí příložce k vytvoření žádoucího třecího momentu tlumioího kmitání ozubených kol tlumioí jednotky. Výhodou zařízení dle vynúlezu je účinné řešení problémů týkajících se...