Archív za 1988 rok

Strana 133

Zařízení pro přesné nastavení suportů měřidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255767

Dátum: 15.03.1988

Autor: Ingr Miroslav

MPK: B23Q 15/00

Značky: měřidel, nastavení, suportů, zařízení, přesné

Text:

...jehož podstata spočívá V tom, že sestává z nosných suportů s měřicími doteky a hydraulického válce, přičemž nosné suporty jsou s pístnicí hydraulického válce spojeny bezvůlovým kloubem.Pokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočívá především v tom, že umožňuje přesné najetí nosných suportů měřidel do měřicí polohy při opakovaném výrobním cyklu. Další výhodou zařízení podle vynálezu je možnost současného měření vnějšího a vnitřního tvaru...

Snímač pro obsluhu koksárenských dveří a zárubní

Načítavanie...

Číslo patentu: 255766

Dátum: 15.03.1988

Autori: Rybka Jiří, Blažmo Milan, Fojtík Jan, Sabela Rudolf

MPK: C10B 25/08

Značky: snímač, obsluhu, dveří, koksárenských, zárubní

Text:

...vynálezu V náryse.Snímač pro obsluhu koksárenských dveří a zárubní v příkladném provedení podle vynálezu sestává z rámu 1, v jehož přední části je točně uchycen otočný sloup g opatřený na jedné straně pevnými nosnými háky 1 dveří idále uvolňovači Q dveřních šroubů 11 a ovládači §závor 13 dveřních šroubů ll a na druhé straně čističem 1 zárubní 12.O dolní plochu rámu 1 je opřena kladka zvedaoího zařízení lg,přičemž rám 1 je spojen s pístnici...

Zařízení pro dávkování sypkých mazacích látek do trub válcovaných za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255765

Dátum: 15.03.1988

Autori: Legart Miroslav, Hulicius Přemysl

MPK: B21C 45/00

Značky: zařízení, sypkých, mazacích, látek, válcovaných, dávkování, tepla

Text:

...§ upevněného v držáku 3 suportu Q , suvně uspořádána plnicí hlava lg s opěrným talířem ll. Plnící hlava lg je opatřena váloovou dírou lg a opěrný talíř lg výtlačným otvorom lg, jimiž s vůlí prochází výtlačná hlava lg pístnice li pístu lg suvně uloženého ve válcové díře gg plnící hlavy lg a který je v ní posouván pístnicí ll silového válce § uloženého v držáku 3 suportu Q. Plnící hlava lg je opatřena plnícím otvorom l§,jímž se do válcové...

Způsob výroby 2,6-di-(4-bifenylyl)-4-fenylpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255764

Dátum: 15.03.1988

Autori: Štádlík Arnošt, Richter Otakar, Bohm Stanislav, Kuthan Josef

MPK: C07D 213/24

Značky: výroby, způsob, 2,6-di-(4-bifenylyl)-4-fenylpyridinu

Text:

...Výhoda uvedeného postupu podle vynâlezu spočivá v jeho jednostupňovosti, v jednoduché technice izolace a v minimální ná~ ročnosti na výrobní zařízení. Zvlášť výhodné je používat směs kyseliny octové a octan amonného, k dokončení-reakce je třeba 30 až 40 hodin. Také energetická náročnost výroby neni velká. Způsob výroby 2,6-di-(44 b 1 reny 1 y 1)-4-renylpyridinu byl odzkoušen na následujících přikladech. Přiklad 1směs 20 g (o,1 o 2 mol)...

Zařízení pro odplyňování a rozdělování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255763

Dátum: 15.03.1988

Autor: Panchártek Zdeněk Ing

MPK: B01D 50/00

Značky: rozdělování, odplyňování, zařízení, kapalin

Text:

...nádoby. Je výhodné, aby potrubí pro přívod kapalné směsí bylo zaústěno pod hladinu kapaliny v nádobě v hloubce závislé na fyzíkàlních vtastnostech dělených kapalín. ° Výhody zařízení pro odplyňování a rozdělování kapalín podle vynálezu spočívají v tom, že zavedením kapalné směsi na-2255 763 sypanou náplň dochází k jejímu intenzivnimu odplyňovâni a soub časně k uklidnění toku, což má za následok dokonalejší rozdělení kapalín, resp zkrácení...

Zařízení pro plynulou regulaci topného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255762

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vyležík Milan, Terlecký Jiří

MPK: G05D 23/19

Značky: zařízení, výkonu, plynulou, topného, regulaci

Text:

...konatrukčně i výrobně jednoduchý o malých rozměrech, že jej lze instalovat jak do nově projektovaných, tak do stávajících objektů vakuovacích zařízení, že při regulaci nedochází k podstatnému zhoršení účiníku a že vlivem plynulé regulace se zvýší využití topných tyčí, čímž se eníží jejich spotřeba.Zařízení pro plynulou regulaci topného výkonu podle tohoto vynálezu je v příkladném provedení znázorněno napřipoJených výkreeech, kde na obr....

Zapojení hydraulických obvodů samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255761

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vancl Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: hydraulických, pracovních, zapojení, strojů, samohybných, obvodů

Text:

...l hydraulických obvodu ústrojí pohonu nechanisnu tcchnob logické nadstavby stroje a eervořízení naaúvají kapalinu hydrogencrítor Ž hydraulickćho obvodu ústrojí pohonu nechanismu technologické nadstavby stroje, vybavené pracovnín nástrojom gg,ahydrogenerátor 5 hyďrau 1 ického obvodu aervořízení, z nichž je tlaková kapalina dodívána přes rozvaděč Q eervořízení a rozvaděč 1 hydraulických ob vodů ústrojí pohonu nechanisnu technologické...

Zařízení pro měření tření magnetických pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255760

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mrázek Jiří, Merhaut Jan, Fügner Milan, Žatečka Petr

MPK: G11B 27/36

Značky: zařízení, tření, pásků, magnetických, měření

Text:

...tom, že zařízení měří tření pásků provozním způsobem, tedy v podobě, v níž je pásek používán, a to kontinuálně V širokém rozsahu tahů i v širokém rozsahu posuvných rychlostí. Další výhodou je diferenciální uspořádání induktivních snímačů polohy s velmi malým zdvihem, což značně zmenšuje nebezpečí chyby měření při změně tahu pásku a velmi malé zatížení ložisek kladek, která mohou být pak konstruována ze speciálních materiálů. Elektronická...

Způsob likvidace pryžových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255759

Dátum: 15.03.1988

Autor: Láznička Zbyněk

MPK: F27B 9/00

Značky: odpadů, likvidace, způsob, pryžových

Text:

...teplotám v cihlářakýoh a keramických peoích a velkêmu povrchu v nich narovnaného zboží dojde K prudkému shoření pneumatik a nâslednám kotalytickěmu spálení produktů suché destilaoe při tomto procesu vznikajícíoh na povrchu skládky v peci. Tím je vyloučeno zamoření okolního prostředíprodukty spalování pryže a ušetří so značné množství uäleohtilého255 759 paliva, převážně těžkáho topného oleje a plynu, ktoré JsouJako palivo v cihlářská a...

Přípravek pro diagnostiku transportní funkce vejcovodu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255758

Dátum: 15.03.1988

Autori: Rypáček František, Uher Jan, Drobník Jaroslav

MPK: A61K 31/715

Značky: funkce, vejcovodu, způsob, diagnostiku, přípravek, přípravy, transportní

Text:

...apopřípadě značených částic Ve fyziologíckém roztoku nebo jinémvehikulu pro parenterální aplikace V lékařství, například isoto nickém roztoku chloridu sodného, nebo infusním roztoku dextranu,přičemž částice mají sférický tvar a jejich průměr je V rozmezí 10 až 600 /umjjsou tvořeny měkkým hydrofilním gelem, na bázi polymerů vybraných ze skupiny sestávající z dodatečně sesítěných, vodorozpustných, netoxických a biodegradovatelných...

Zařízení pro programovatelné ovládání pohybů suportů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255757

Dátum: 15.03.1988

Autori: Došlý František, Růžička Miroslav, Novotný Jiří, Vyhňák Břetislav, Zachata Jaroslav, Požárek Václav, Schiller Jiří

MPK: G05B 15/02

Značky: programovatelné, ovládání, suportů, pohybu, zařízení

Text:

...255757Vstupní částí zařízení pro programovatelné ovládání pohybu suportů ze strany CNC systému l je komunikační blok 1. Má za úkol zprostředkovat prostřednictvím systémové sběrnice g obouaměrné přev dávání dat mezi CNC systémem g a jednotlivými funkčnímí bloky uvnitř zařízení. Úkolem polohového bloku 4 je-vytvářet z prijatých dat signál úměřný požadované polozo řízeného suportu. Úkolem rozkmito~ vého bloku Q je vytvářet z přijatýoh dat...

Zařízení na výrobu uzavřených třmínků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255756

Dátum: 15.03.1988

Autori: Křížek Antonín, Šindelář Ladislav

MPK: B21D 7/02

Značky: uzavřených, zařízení, výrobu, třmínků

Text:

...šroubů a opatřeny drážkou. Drážky tvoří vedení, ve kterém jsou na každé polovině stoluľ ueazeny držáky g.Po 1 ohs držáku 3 je stabilizována pomocí svěrnáho spoje. Jedna polovina stolu ł je opatřena přestavítelným dorazem 3, vymezujícím ustavení prutu před ohnutím. Oba držáky 3 jsou opatřeny čepy, na kterých jsou kyvněuloženy páky 3 o nostejněndélce ramen. Ramena jsou v koncich opatřena kladkami Í. V prostoru mezi kladkami 5 jsou...

Upínka pro upínání řezných destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 255755

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bodocký Zdeněk, Bárdy Augustín

MPK: B23B 27/16

Značky: upínání, řezných, destiček, upínka

Text:

...zručnost, je zdlouhavá, zdržuje pracovníka při výměně a prodlužuje tak čas výměny a tím i čas nutný pro výroba.Cílem vynálezu je zjednodušení manipulace s upinkou při upevňování a výměně řezné destičky.Upínka pro upínání řezných destiček je opatřena jedním nebo dvěma upínacími rameny, je v ní vytvořen osazený otvor,v němž je uložen upínací šroub,pod jehož hlavou je vytvořen zápich, který přesahuje délku otvoru v upínce. Podstata...

Mechanismus pro upínání součástí, zejména u automatizovaných indukčních ohřívacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255754

Dátum: 15.03.1988

Autori: Toman Otakar, Havlík Josef

MPK: H05B 6/02

Značky: indukčních, automatizovaných, upínání, strojů, součástí, ohřívacích, mechanismus, zejména

Text:

...Z pevně spojenou s měděnou deskou a našroubovanou na spodní část dříku §. K ovládacímu kusu 5 jsou pomocí čepů Q kyvně připojeny spojovací páky Ž, které jsou na svém druhém konci pomocí čepů Q kyvně připojeny k upínacím ramenům g, přičemž rovina kyvu apojovacích pák Q je shodná e rovinou kyvu upínacích ramen g.Jestliže je zavěšení upínacích ramen 3 provedeno dle obr, 1,jsou upínací ramene g při pohybu ovládacího kusu A nahoru hozvírána....

Způsob vytvoření svarového spoje vysokopevných 13 procent Cr ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255753

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pilous Václav Člen Korespondent Čsav, Václav Jan

MPK: B23K 9/23

Značky: spoje, způsob, vysokopevných, procent, vytvoření, oceli, svarového

Text:

...je svařováno tepelným příkonem 35 ažTechnologicky výhodných podmínek při svařování a pevnostněŠvyhovujících vlastnosti svarového spoje je dosaženo tím, že prosvsřování je použit přidavný materiál austenitioké báze, který dovoluje méně náročné podmínky svařování a přitom svarový kov v důsledku obsahu dusíku dosahuje pevnostních a kavitačníoh vlastností jako základní materiál. V důsledku difúze dusíku ze svarověho kovu do základního...

Upínací trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 255752

Dátum: 15.03.1988

Autori: Petr Ludvík, Kaláček Jiří, Kopecký Pavel, Veverka Bohuslav

MPK: B23B 31/40

Značky: upínací

Text:

...tyč §, uložená v dutině 2 válcového vedení 5. Dutina Ž pneumatického válce âhje uzavřena přírubou lg, která slouží jednak jako doraz pístu Q a jednak pro upevnění k robotu nebo k manipulátoru (nezakresleno), Dutina g válcového vedení 5 je uzavřena víkem ll, které je zajištěno stavěcím kroužkem lg. Na pneumatickém válci Ž jsou upevněny dva přívody lg, li pro vzduch, které ústí do dutiny Ž.Na ovládací tyčí § jsou vytvořeny dva kužely lg,...

Upinač tvarově složitých obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255751

Dátum: 15.03.1988

Autori: Trnka Antonín, Blesník Karel

MPK: B23Q 3/00

Značky: složitých, tvarově, upínač, obrobků

Text:

...obrobků podle vynálezu je schematícky znázorněno na přiložených výkresech, kde je na obr. 1 celkový pohled na uspořádání stavitelných dosedacích líšt v nárysu, obr. 2 představuje detaílni uspořádání pohonu sta~ vitelných dosedacích líšt a na obr. 3 je celkový pohled na uspořáe dání stavitelných dosedacích líšt v bokorysu.Upínač tvarově složitých obrobkú tvoří základní těleso 1,vybavené nezakreslenýmí upínacími elementy běžného provedení....

Vibroizolační uložení tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255750

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pešík Lubomír, Ševčík Ladislav, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 15/04

Značky: vibroizolační, uložení, stroje, tkacího

Text:

...výrazně rozdílné tíhy, je možno horizontální polohy dosáhnout a případné nakrucování rámu stroje odstranit stavěcím šroubem s maticemi nebo přídavnými tuhými podložkami u pružných členů. Jsou-li pružné členy svisle, alespoň přibližně, pod osou osnovního válu, snižují se podélné náklony stroje za provozu.Na priložených výkresech je schematicky znázorněn príklad provedení víbroizolačního uložení tkacího stroje podle vynálezu. Na obr. 1 je boční...

Elektromagnetický silový člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 255749

Dátum: 15.03.1988

Autor: Krejčí Pavel

MPK: F02D 1/08

Značky: silový, elektromagnetický, člen

Text:

...ktoré je svou vnější částí pevně spojene s tělesem vstřikovacího čerpadla a současně vytváří vodicí plochu pro ustavení pevného tělesa s cívkou elektromagnetického silového členu.Výhodou uvedené konstrukce je možnost snažšího dodržaní požadovaných vůlí mezi pohyblivým jádrem a pevným statorem,a tim i docílení předpokladu štabilních parametrů. Současně toto uspořádání je kompaktní, což příznivé ovlivňuje jeho rozměrové a hmotnostní...

Uzávěr bubnu odstředivky se spodním vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255748

Dátum: 15.03.1988

Autori: Přidal Jaroslav, Urban Antonín, Losman Miroslav

MPK: B04B 11/04

Značky: uzáver, odstředivky, bubnu, spodním, výprazdňováním

Text:

...vypregdňovací otvory i. Uvnitř bubnu 2 jsou potom umíetěny odrážecí disky cukroviny a rozrušovaoí nože pro roz~ rušení vrstvy cukru, ulpělého na vnitřních stěnáoh bubnu 2 ( na obr. 1 není znázorněno ).K plášti uzávěru lg jsou přivařeny odtokové žlaby §, které jsou etřídavě ve směru obvodu rozmíetěny tak,že jeden slouží pro spojení e prostorem pro čistý kryetelický pro dukt a druhý pro spojení s odtokovým kanálem 3. Oeou pláštü lg vB-à 255...

Spojovací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255747

Dátum: 15.03.1988

Autor: Hájek Stanislav

MPK: B60D 1/06

Značky: ústrojí, spojovací

Text:

...ústrojí podle vynálezu se docílí zlepšení jízdních vlastností osobních automobilů při tažení těžkých přívěsą zejména za vyšších rychlostí. Konstrukce uložení spojovacího ústrojí zajistí nenarušený estetický vzhled zadní partie tažného vozidla, rovněž tak i využití bezpečnostní funkce zadního nárazníku během provozu osobního automobilu bez přívěsu.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení spojovacího ústrojí podle vynálezu,...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného trojmocnými ionty vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255746

Dátum: 15.03.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/24

Značky: perovskitu, yttritohlinitého, zemin, tavenina, vzácných, pěstování, trojmocnými, aktivovaného, ionty, monokrystalů

Text:

...podstata spočivá v tom, že složení taveniny, vyjádřeno(YRe) A 1 X 1 1 3 0,05 1,5 x 10 až 7 x 1 o 5,kde Y je yttriun. Re vzácné zeminy, A 1 je hliník a X jsou prvky 4 b skupiny Medělejevovy periodické tabulky prvků.Prvky 4 b skupiny jsou stabilní v čtyřmocném stavu a zaplmĺ zmďněná defektní místa v monokrystala a způsobí tak, že kladné náboje (díry) se nemohou lokalizovať na trojmocných iontech aktivátoru a ty zůstanou v trojmocně formě...

Zapojení pro automatické vyhodnocení přesnosti měření elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255745

Dátum: 15.03.1988

Autor: Rychnovský Michael

MPK: H01J 37/24

Značky: elektronového, měření, vyhodnocení, automatické, presnosti, zapojení, mikroskopu

Text:

...pro automatické vyhodnocení přesností měření elektronového mikroskopu, jehož podstatou je, že je tvořeno dokodérem, jehož výstup je spojen se vstupom indikátoru a k jehož prvnímu až N-tému vstupu, kde N je přirozené číslo, jsou jednotlivé připojeny výstupy první ho až N-tého komparátoru, přičemž první vstup každého255 745 n-tého komparátoru, kde n je přirozené číslo v rozmezíod 1 do N, je spojen s výstupom n-tóho zdroje referenčního napětí,...

Kluzné radiální ložisko s naklápěcími segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255744

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vaněk Jan, Šimek Jiří, Schustr Pavel

MPK: F16C 17/02

Značky: radiální, kluzné, naklápěcími, ložisko, segmenty

Text:

...vnitřní čelní plochou do vnější mezery může být vložen poddajný element.Axiálním vedením segmentů se zabráni jejich příčení a usnadní se rozběhy rotoru. Obvykle postačí axiální vedení segmentů na jedné straně ložiska, ale v případě, že se poloha osy rotace mění, lze použít vedení na obou stranách ložiska. Segmenty mohou na vedení dosedat celou čelní plochou nebo jen její částí. Vedení přispívá rovněž k tlumení nežádoucích vibrací segmentů,...

Zařízení pro barvení okrajů plochých dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255743

Dátum: 15.03.1988

Autori: Svozilová Ludmila, Výsmek Miroslav, Tržil Miroslav

MPK: D06B 1/12

Značky: zařízení, barvení, dílů, plochých, okrajů

Text:

...nádoba 3 a barvicí kapalinou. Na dne nádoby 3 je vloženo kulička 31, jež je zhotovena ze skla nebo z oceli. Ve dni nádoby 1 je upraven neznazorninj výstupní otvor, na nej je napojena hadilkaejg, ktera je opatřena ukančovací hlavicí 31. Ukončovaoí hlavice 31 (obr.3) je z nontažních důvodů aeetavena ze dvou čistí a je v ní vytvořen eedlový otvor 35, na nčjž navazuje ventilový otvor 32. Ve ventileven otvoru 12 je poauvnl uložen ventil A,...

Způsob stabilizace injekční lékové formy (2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255742

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lebl Michal, Mrvová Zdenka, Geisler Adolf, Krojidlo Milan, Pavlovská Eliška, Grafnetterová Taťjana

MPK: C07K 7/16

Značky: injekční, stabilizace, formy, způsob, lékové, 2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu

Text:

...při současné kvalitě v podstatě nelze dále vyráběto /Uvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace injekční íékové formy (2-O-mety 1 tyrosin)deamino-d-»karbaoxytocinu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se vodný roztok(2-0-metyltyrosin)deamino~ 1-karbaoxytocinu po kapalinově chromatografii uvedené substance uvede ve styk s iontoměničem typu anexu v acetátovém cyklu a získaný filtrát účinné substance se zlyoxilizujeoZpůsob...

Držák orovnávácího zejména diamantového nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255741

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hranička Jan, Uhlíř Josef

MPK: B24B 53/12

Značky: diamantového, držák, nástroje, orovnávacího, zejména

Text:

...čelistmi vloženými do kuželového vybraní matice naäroubované na osazený konec držáku upnut orovnávací nástroj, na jehož zadní plochu přiléhá stavěcí člen procházející s vůlí otvorem v držáku a spojený na druhém konci s ovládacím šroubem zasahujícím do vnitřního ěroubení v držáku. Do otvoru V tomto držáku vústuje přiváděcí otvor pro chladící medium.Držák podle vynálezu umožňuje plynulé stavění orovnávacího nástroje, čímž je v nejvyšší míře...

Tažné ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255740

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hájek Stanislav, Hovorka Milan

MPK: B60D 1/06

Značky: ústrojí, tažné

Text:

...výkresu, kde obr. 1 představuje řez v podélnć ose tažného zařízení a obr. 2 je částečný příčný řez demontovatelným ramenem v partii aretační desky.Tažné ústrojí ł seetává z pevné části g a denontovatelnčho ramene 1 opatřeneho na vnějšín konci lmlovým čepem i a na opačnćm konci závitovou částí ž. V jedné třetině až jedné polovině vnitřní délky ramene 3 je vytvořena úložné část 6, přičemž mezi jeho závitovou částí Ž a opěrným nikružken 1 se...

Zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255739

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pechlák Bohuslav, Zikmund Jan, Štverak Bohumil, Blažek Karel

MPK: C30B 35/00

Značky: koncentrací, monokrystalů, pěstování, roztoku, změn, zařízení, měření, během, kontinuálnímu

Text:

...cyklü dlouhodobě stabilní. iTyto nevýhody odstraňuje zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování nonokrystalů podle vynálezu, založeného na měření absorpce gamma-záření sledovaným roztokem. jehož podstata spočívá v tou, že z jedné strany měřeného roztoku je umístěn zářič o energií 0,01 až 2,0 Mev s poločasem radioaktivní přeměnyestejným nebo větěím než délka sledovaného děje a aktivitouod 1...

Zařízení k uložení příčného stabilizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255738

Dátum: 15.03.1988

Autor: Pivoňka František

MPK: B60G 21/04

Značky: stabilizátoru, příčného, uložení, zařízení

Text:

...stebilizátoru v pouzdru na nápravnici, ve třech polohách, v závislosti na změně posuvu nápravy ve směru podélné osy vozidle a obr. 4 detail změny polohy kulové plochy ramene v závislosti na posuvu nápravy v příčném směru na podélnou osu vozidle.Na rámu l vozidla jsou proti sobě, rovnoběžně s nápravou l, upevněny dvě konzoly g s pryžovými pouzdry i. Iva. náprszvniciV pryžovjçch pouzdrech A konzol g je výkyvně uložena střední torzní část 31...

Zařízení k navlékání svěrného kroužku na elastické těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 255737

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šobr Petr

MPK: F16L 33/00

Značky: těleso, elastické, navlékání, zařízení, kroužků, svěrného

Text:

...s využitímU jednovřetenových čerpadel je spojenphřídel pohonnáho- 3 ° V 255 737 eľektromotorw.s roťorem jednovřetenového čerpadla kloubuwñn spcüpn který je mazán tukem. Aby nedocházelo k vnikání ne~ čistot do mazaciho tuku, který by se tak stal brusnow.pastou,a k zábránění úniku mazaciho tuku z kloubového spoje, je ten ťo opaťřen pryžovou manžetou 2 kryjící celou délkuąkloubového spoje.Nh obou koncích je pryžová manžeta opatřena svěrnými...

Způsob spojování laminátových trubek s kovovými výlisky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255736

Dátum: 15.03.1988

Autor: Hurda Vladimír

MPK: F16L 47/00, B29C 27/30

Značky: výlisky, způsob, trubek, kovovými, laminátových, spojování

Text:

...stejném součíniteli tepelné roztažnosti. Do laminátového hrdla je v místě spoje zali- 2 255 736 sována vložka z ontíkorozní oceli. Na hrdlo je nalíeována hliníková trubka a nákružkem a to pomocí dalšího kroužku. Přesah za~ ručuje alioování hliníku a laminátu. styčné plochy jsou těeněny lepidlem. U dalšího zpúsobu Je použito dvou nákružků z hliníku zekončených kuželen. Jeden z kuželů je přiveřen do hliníkové nádoby. Do kroužku se vaune hrdlo a...

Zařízení k navíjení kuželových a variokónických cívek na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255735

Dátum: 15.03.1988

Autori: Koloc Zdeněk, Jirásko Petr, Václavík Miroslav, Moc Václav

MPK: B65H 59/38

Značky: variokonických, navíjení, strojích, kuželových, zařízení, textilních, cívek

Text:

...úhlovou rychlostí je realizován jediným jednoduchým mechanismem a vzhledem k tomu, že lze snadno vytvořit vačku libovolného požadovaného tvaru, je možné vyřešit její tvar tak, aby byl funkcí tvarových parametrů navíjené cívky. Lze tudíž dosáhnout potřebné změny otáček hnacích válcü pro libovolný tvar kuželové nebo variokőnické cívky, tj. pro libovolnou kuželovitost a úhel křížení.Předmět vynálezu je patrný z popisu a schematického...

Metalokeramický filtr zejména pro použití v prostoru vystaveném působení radioaktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 255734

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: B01D 35/02

Značky: radioaktivity, filtr, prostoru, použití, zejména, působení, vystaveném, metalokeramický

Text:

...uzavřen hlavící A a ve Spodní části čelem že Hlavice A,která je opatřena výstupním otvorem § pro plynný produkt, přechází v horní části v kulovou těsnící plochu.§ s vedením-1. V ose čela Q je naproti tomu na vnější straně vytvořena kulová záhlubeň 2. Filtrační prv fky l jsou kulovou těsnící plochou 3 a vedením 1 nasunuty do kuželového sedla lg se spojovacím otvorem gg, vytvořenými v tělese lg nosného prvku filtru, a zde jsou utěsněny...

Rychloupínací a rychlovýměnné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255733

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krs František, Novák Pavel, Gregor Jiří

MPK: B21J 13/02

Značky: rychlovýměnné, rychloupínací, zařízení

Text:

...spodní díl držáku s upnutou kazetou a obr. 4 přestsvuje pohled znázorňující spoluzsbírající ozubená kola s ozubenými hřebeny.Kazeta, v níž jsou uloženy neznázorněné pracovní nástroje eestává ze spodního dílu L, který je upnut do Spodní poloviny držáku 3 a z horního dílu g, který je upnut do horní poloviny držáku 3. Upnutí spodního dílu l kazety je provedeno stejně jako horního dílu g, přičemž osou symetrie je pracovní rovina. Upnutí je...

Tavicí sklářská vícepánvová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 255732

Dátum: 15.03.1988

Autori: Koudelka Josef, Přibík Radko, Kirchner Miloš

MPK: C03B 5/06

Značky: vícepánvová, sklářská, tavicí

Text:

...pece. EJe výhodné zhotovit stahovací konstrukcí z dvojice vertikálních nosníků, horizontálně uložené rozpěny a táhla opatřeného maticemi. Táhlo je vedeno přímo a/nebo přes čep, který je zakotven vrnzpěře. Dále je výhodné umístit zavážecí a zakládací otvory ve stěnězadní a otvony pro přímý výtok skloviny/případně pracovní otvory,ve stěně čelní.Výhodou tavicí sklářské vícepánvové pece podle vynálezu je především možnost tavení rozdílných druhů...

Způsob krystalizace 4-chlor-N-(cis-2,6-dimethylpiperidino)-3-sulfamoylbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255731

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vondráček Karel, Mitinko Vojtěch

MPK: C07D 211/98

Značky: způsob, 4-chlor-n-(cis-2,6-dimethylpiperidino)-3-sulfamoylbenzamidu, krystalizace

Text:

...krystalizuje v prostředí směsi rozpouštědel methenol-voda 11,324 za přítomnosti kyseliny L-askorbové. Získá se tak Clopamid-substance ve vyšším výtěžku a ve velmi dobré kvalitě, jak bylo doloženo TE-chromatografií 1 ostatními analytickými kritérli. Dřidávání kyseliny L-askorbové ke krystalizační směsi má dvojí velmi důležitývýznam. Především váže látky bazického charakteru, které jsou v surové látce před krystalizaci hojně...

Cyklotermická pekařská pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 255730

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kožíšek Bohuslav, Vaněček Václav, Limpouch Bohuslav

MPK: A21B 1/00

Značky: pekařská, cyklotermická

Text:

...spočívají především ve výhodnčjšín zužítkování tepelné energíe, potřebné k vytápění pece a výměníku tepla pro ohřev vody a páry.Příklad provedení je sohematícky znàzornén na výkresu. Tunelová,pásovà, pekařskà pec má sítový pás Joe nčmž přícházejí do pečícího prostoru pece téstové kusy 3 a z pece odcnázejí upečené výrobky 33. vytápění pece zajišťuje cykloteroícký obéh spalín vzni kajících spálením palíva v hořůku 3 uoísténýn ve spalovací koeoře...

Zařízení k ustavení a zajištění polohy rotačního stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255729

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Josef, Snížek Jiří

MPK: F04D 29/00, F16M 7/00

Značky: polohy, zajištění, turbokompresoru, ustavení, zejména, rotačního, stroje, zařízení

Text:

...nepodstatná výhoda spočívá v tom, že toto zařízení je možno použít také při vyrovnávání soustrojí na základově desce V horizontální rovině, kdy fixační matice a svorníky pomocných příěníků se použijí ve funkci pohy bověho mecnanismu.-q, Zařízení podle vynálezu je schematickyznázcnněno na obr.1až 3. Obr. 1 znázorňuje pohled na turbokompresor a zařízení podle výnâlezu ze směru kolměho k ose rotace. Na obr. 2 je pak znázorněn čelní pohled na...

Zvedací mechanismus pro rolovaný textilní materiál u stříhárenského pokládacího stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255728

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: B65H 5/28, D06H 7/00

Značky: stříhárenského, rolovaný, textilní, zvedací, mechanismus, stolu, pokládacího, materiál

Text:

...zvednuti role textil ního materiálu do vidlic pojezdového voziku po evolventní dráze.Zvedací mechanismus pro rolovamý textilni materiál u stříhárenského pokládacího stolu, tvořený dvojici paralelních ramen s otočným budem umístěným na podstavci čela pokládaciho stolu, je podle vynálezu sestaven tak, že každé z ramen tvoří dvě vzájemně pohyblivé části, pevná a vysouvatelná, přičemž pevná část je uchycena na otočné náhonové hřideli a do ní...