Archív za 1988 rok

Strana 132

Slinutá nástrojová ocel obohacená přísadou tvrdých sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255807

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/28

Značky: tvrdých, přísadou, sloučenin, nástrojová, slinutá, obohacená

Text:

...přisady nepřekročil 10 hmotnosti. Nejvýhodnější je takové složení, při němž se v zakaleném stavu tyto karbidy právě ještě neobjevují vůbec takové oceli /bez přísady tvrdých fází/ označované jeko subledeburitické jsou známy a v odborné literatuře obvykleSubledeburitická ocel podle vynálezu obsahuje kromě výše uvedených přísad ještě 5 až 40 hmotnosti velmi tvrdých sloučenin bóru, křemíku a/nebo hliníku obvykle ve formě částic, jejichž...

Zařízení pro současné určování křivky sušení a vlhkostního spádu v materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255806

Dátum: 15.03.1988

Autori: Duška Antonín, Čermák Bojan

MPK: G01G 7/02

Značky: materiálů, krivky, sušení, určování, zařízení, současné, spádu, vlhkostního

Text:

...úměrná časové změně střední vlhkosti ve vzorku materiálu, přičemž na vahadle prvních vah je měřena síla úměrná střední hodnotě rozložení vlhkosti ve vzorku materiálu.Ze současného stanovení křivky sušení a křivky časového průběhu momentu rozložení vlhkosti ve sledováném vzorku materiálu na zařízení podle vynálezu lze s výhodou pomocí umretického modelu stanovit vodivost vlhkosti v příslušném vzorku materiálu.Na připojeném výkresu je...

Zařízení na dávkování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255805

Dátum: 15.03.1988

Autor: Gála Jozef

MPK: G01G 11/12

Značky: zařízení, materiálů, dávkování

Text:

...hnaný valec, čímž se zabraňuje zpětnému sesutí dopravovaného materiálu. Zařízení má také tvarovaci a pružicí válec a postranní tvarovací válečky, které dávají dopravnímu pásu patřičný tvar, aby se dopravovaný materiál nevracel a aby nevypadávalZařízení bude blíže vysvětleno pomocí výkresů, kde značí obr. 1 svislý řez, obr. 2 pohled shora a obr. 3 blokové schéma.Na rámu l je upevněn pás 3, hnaný válec 1 5 větším průměrem, tvarovací a...

Zařízení pro kotinuální uvolňování feromonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255804

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalvoda Ladislav, Marek Vojtěch, Bartušek Tomáš, Obložinský Anton, Vrkoč Jan

MPK: A01M 1/20

Značky: uvolňování, feromonů, kotinuální, zařízení

Text:

...ze složek stěnou,a dochází tak buč již při skladování, nebo při použití ke změnám ve složení původní směsi. zásobníky i ze zesítovaných polystyrenů jsou málo odolné vůči této směsi a pravděpodobně podle předběžných pokusu by byly vhodné zásobníky z polyamidu. Jako skleněné zásobníky se s výhodou používají skleněné lahvičky z hnědého skla, které navíc chrání směs před účinky světelného záření. Výhodné jsou např. lékovky se šroubovacími...

Zapojení integračního zesilovače s proměnným přenosem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255803

Dátum: 15.03.1988

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H03K 3/04

Značky: zapojení, integračního, zesilovače, přenosem, proměnným

Text:

...do prvního dřličr. Lnásobeni ľ vő konshnnty, k 4./ nvnf nn výkxeau znćuurnŕ..í je bud ín 1 q 1 uvuxý, mlu ml. .mimi, pinjvçąclm v vgtvrnue disk Lníçlvekaby r-hn v, mupnz puaw ixyL nťzký, ląi-zĺninsqzlxsjí 1 w žmvĺm myvytvořený pł.ĺ.uhĺ 5- z nà 1 ícriią köndçąn mi vyžíří łtnpmĺnovazebního kühdçq W 111 i hýq, u nŕ-KULJŽ řácívf. xzšhšĺĺ, mi. jn wh htvuzxnłzx zpč 1 n(J-vzL-l.nLho odporu jj. L 4 § 11 ov 1 zu|nf. Odyçu J r auz-.Lvuxí rwriyru,...

Ovládací ústrojí blokovacího ústrojí uzávorovacích mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255802

Dátum: 15.03.1988

Autori: Wolter Wilfried, Wunderlich Klaus, Schmidt Klauspeter

MPK: B61G 3/06

Značky: uzávorovacích, mechanismu, blokovacího, ústrojí, ovládací

Text:

...Q.Ukazatel Q je na uzávorovacím zařízení Q spřáhla uložen kloubově a je posuvný V otvoru 1 stěny 3 skříně. Ukazatel É má na svém zadním konci koncovou plochu 1. Na tělesu 3 spřáhlaje bezprostředně za horní stěnou g skříně uspořádán můstek 5, který má sešikmenou plochu,vytvářející opěrku 2 pro uzávorovací páku ll v koncové poloze II. Uzávorovací páka łl je vytvořena jako dvouramenná páka, která je uložena výkyvně na čepu lg a která zapadá...

Zapojení pro odstranění nežádoucích signálů ze sdělovacího kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255801

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dejmal Petr

MPK: H04R 1/20

Značky: zapojení, nežádoucích, kanálu, sdělovacího, odstranění, signálu

Text:

...výše popsnného způsobu k úplnějšímu odstranění nežádoucích signálu bez omezení šířky přenášeného pásma. Nejsou kladeny zvláštní požadavky na shodnost mikrofonních systémů a přesnost výroby. Zařízení je přitom levné a jednoduché, snadno aplikovatelné. Nedochází k hyqienickým problémům.Na výkrese je uveden příklad konkrétního zapojení pro snímáni řeči v hlučném prostředí. Oba mikrofony l a Q nejlépe stejného typu jsou umístěny v jedné rovině ve...

Dělený klín uzavíracích šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255800

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dohnal Václav, Čadek Jiří

MPK: F16K 3/14

Značky: delený, uzavíracích, klín, šoupátek

Text:

...konkrétního provedení klínu podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde obr. 1 představuje nárysný řez klínem a obr. 2 bokorysný pohled na vložku desek klínu z obr.l s vloženým evorníkem v příčném řezu.Podle vynálezu je klín tvořen dvěma deskami l, g, opatřenými na vnitřních čelech neprůchozími závitovými otvory 2. V závitových otvorech 2 jsou uložena šroubení 5, Ž s průřezem ve tvaru mezikruží, která jsou vyrobena z materiálu o vysokých...

Zařízení k mechanickému snímání nánosu z vnitřního povrchu trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255799

Dátum: 15.03.1988

Autori: Červinka Jiří, Figlovský Jan, Bár Jaromír, Šíma Aleš

MPK: F28G 1/08, F16L 55/00

Značky: snímání, povrchu, trubky, nánosu, zařízení, mechanickému, vnitřního

Text:

...výběžku äkrabky L je pŕipojeno táhlo Q spojem 2. Škrabky l Jsou v blízkosti hrany g zaobleny tak, že hrana g je vybroušena do ostří mířící do směru Lg svírajícího s asou 1 trubky 5 úhel Á 10 °, viz obr. 2. Tři äkrabky l jsou v trubce i sestaveny tak,jak je ukázáno na obr. 3 a 4. Hrany škrabek se navzájem překrývajío Délka Q škrabky l měřená od spoje 2 přes osu 1 trubky l do hrany g je 8 mm a poloměr 1 světlosti ll mm» Táhla jsou u škrabek ...

Centrální hřídel pohonu vřeten skacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255798

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fuxa Lubomír, Rolčík Zdeněk

MPK: D01H 1/20

Značky: vřeten, pohonů, hřídel, skacích, strojů, centrální

Text:

...je popsán v následujicim popisu a znázorněn ve formě přikladného provedení na výkresech,kde značí obr. 1 pohled shore na propojení centrálního hřidele s řemenicemi v oblastitñpojeni jednotlivách pracovních poli a obr. 2 přičný řez pracovní části skacího stroje.255 798 Centrální hřídel 1 s řemenicemí je uložen na výkyvnýchkuličkových ložiscích. Pouzdra g kuličkových ložisek jsou.pak posazena na plochou gumovou podložku 3, uloženou na...

Pojistková patrona na vysoké napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255797

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vojtíšek Milan, Procházka Čeněk, Apolenář Alois

MPK: H01H 85/16, H01H 85/04

Značky: vysoké, pojistková, patrona, napětí

Text:

...vodič, přičemž dojde k vyloučení jednoho místa elektrického přechodu mezi kontaktními prstencí a vývody tavného vodiče při porovnání s běžným uspoŕâdáním.Příklad provedení vynálezu je na přiloženěm výkrese,zn 6 n zorňujícím pojistkovou patronu vn v řezu.Pojistková patrona podle vynálezu eestává z isolačního tě 1 esa.ł tvaru dutého porcelánového válce, které je opatřeno na obou koncích zápichyłłłg pro zalisování dolního kontuktního prstence g...

Bezpečnostní vypínání navíjecího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255796

Dátum: 15.03.1988

Autor: Sehnal Petr

MPK: B29C 53/56

Značky: navíjecího, zařízení, bezpečnostní, vypínání

Text:

...opatřeného nánosem a odvíjecím zařízením zábalové vložky, podle vynálezu, když bezpečnostní vypínání je tvořeno nejméně jednou sadou fotosnímačů, umístněnou v prostoru mezi obsluhou a navíjecí stanici, která je připojena na vyhodnocovací logický člen se signalizací, přičemž výstup z logického členu ovláda prostřednictvím zesilovače silový obvod navíjecístaníce.Využitím vypínacího zařízení, podle vynálezu, se dosáhne zvýšení bezpečnosti...

Spřádací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255795

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dykast Jaroslav, Škarka Zdeněk, Ferkl František, Diviš Václav, Jakoubek Alois

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotka, spřádací

Text:

...ho vstupního okraje spřádaoího rotoru na snímání a vedení vlákenod vyčesávacího válečku, nebot mezi vetupním okrajom retoru e precovním povrchem vyčesávecího válečku je upravene krátké čelní etěne, která s výhodou koreeponduje tverově s řečenýu vetupním okrajom. sací účinek epřádacího rotoru na enímání vláken je v důsledku krátkeho úseku enímecí spáry v podstatě vyšší než u dopravního kanálu dle uvedeného AO 126 798. Vstupní část...

Závěs na zakládání břemen do stromečkových regálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255794

Dátum: 15.03.1988

Autori: Forejt Václav, Novák Josef, Zvánovec Jan

MPK: B66C 1/16

Značky: závěs, regálu, břemen, stromečkových, zakládání

Text:

...la ramen 5 jsou vybaveny výsuvnými čepy 2 a lg s možností aretace v horní poloze. Aretační zařízení ll ovládá samoetatně soustavu výsuvnýoh čepů Q bližších k přednímu příčníku g a soustavu výsuvných čepů lQbližších k zadnímu příčníku 1 prolamovaného nosníku L. Spodní plochy ll ramen 5 jsou uzpůsobeny pro upevnění přísavek li nebo magnetů li a jejich ovládání je rovněž samostatné, jak pro soustavu přísavek lg bližších k přednímuŕpříčníku g,...

Zařízení bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255793

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bouček Miroslav, Sloupenský Jiří, Fait Lubomír

MPK: D01H 13/32, D01H 15/02

Značky: bezvřetenového, spřádacího, stroje, zařízení

Text:

...a vlákenný materiál, dodávaný do rotoru v průběhu zastevování podávacího ústrojí, ee nevypředený hromadí v rotoru a znesnedňuje jeho následné čištění,Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zařízení pro přechodné přeruěení provozu pracovního místa přímým přerušenín pohonu podávání vlákenného nateriálu do apřádací jednotky vypnutím jedi iné elektromagnetické spojky pohonu podávacího ústrojí tak, abyzařízení pro měření délky přízenavinuté...

Zapojení pro signalizaci přetížení výkonového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255792

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vondra Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: H02H 7/20

Značky: přetížení, zapojení, výkonového, zdroje, signalizaci

Text:

...výkonového zdroje, a tím ke snížení ztrát na akčním členua tNa výkpeiüje znázorněno blokové schéma zapojenípwle vynálezu. Výstup l výkonového zdroje l je spojen s výkonovým vstupem 31 akčního členu 3, jehož akční vstup gg je spojen s akčním výstupem ig zesilovače odchýlky 3, jehož napájecí vstup il je spojen s druhým snímacím vstupom Qg výhodnocovaciho obvodu Q a současně se snímacím odporem Ž. Druhý vývod snímacího odporu Ž je spojen s prvním...

Pružicí podstavec s nůžkovým mechanismem, zejména pro sedadlo řidiče motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255791

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pešík Lubomír, Krejčír Oldřich

MPK: B60N 1/02

Značky: mechanismem, podstavec, zejména, řidiče, vozidla, motorového, pružicí, nůžkovým, sedadlo

Text:

...s nůžkovým mechanismem zejména pro sedadlo řidiče motorového vozidla,podle vynálezu. Na obr. l je pružící podstavec e nůžkovým mechanismem,u něhož je do nůžkového mechanismu«vřazena jedna regulovaxelná nosná pneumatické pružina připojená k zařízení pro regulaci zvolené statické výšky pružicího podstavce, které je provedeno jako ručně ovládaný dvojcestný ventil, a jedna tlečná šroubovitě vinutá ocelová regulační pružina připojená k...

Střešní blok spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255790

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sedláček Pavel, Vráblík Otakar

MPK: H01H 31/00, B60K 35/00

Značky: spínacích, přístrojů, střešní

Text:

...podmínek.Příklad praktického provedení předmětu vynálezu je vyobrazen na přiloženém výkresu. Na obr. l je znázorněn blok spínacích přístrojů se střešní průchodkou. Střešní průchodka,obsahující vypínací ústrojí,je kreslens V řezu odpojovače proudových sběračů v pohledu. Na obr. 2 je střešní blok znázorněn v půdoryeu. Oba obrázky jsou kresleny v zepnutém stavu spínacích přístrojů.Uprostřed společného základního rámu l je mezi dvěma otoč...

Způsob výroby Z drátu pro uzavřená nosná lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 255789

Dátum: 15.03.1988

Autori: Měšťan Oldřich, Dušek Josef, Jurča Milan

MPK: B21B 1/16

Značky: drátu, výroby, nosná, způsob, uzavřená

Text:

...V každém průchodu V rozmezi 0,7 až 0,9 se dosáhne optimálních mechanických hodnot bezlokálního ztvrzení nežádoucí martenzitickou strukturou.Rovnež postupným zmenšováním krčku V následném průchodu oproti predešlému se předejde nežádoucím deformacĺm, jakými255 789 jsou podélné praskliny a šroubovitost drátu. Naopak mechanické hodnoty se stanou v celěm průnezu rovnoměrnějšími.Příkladné provedení způsobu podlewýnálezu výroby drátuZ profilu....

Závitové hrdlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255788

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mrázek Jaroslav, Mrázek Petr

MPK: F16L 15/00

Značky: hrdlo, závitové

Text:

...i množství nutného materiálu pro vytvoření závitových hrdel je zbytečně velké. 1Shora uvedené nevýhody»odstraňuje V podstatě vynález, kterým je závitové hrdlq a jeho podstata spočívá v tom, že nátrąbek je tvořen trubko a příruba še závitem je tvořena výliskem, nerozebíratelně spojeným s nátrubkem.Vyššího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že je pod~°vstatně snížena hmotnost závitových hrdela tím je dáne iúspore materiálu. Dále je...

Zapojení pro automatické odmagnetování permanentních magnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255787

Dátum: 15.03.1988

Autori: Škramlík Jiří, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan

MPK: H01F 13/00

Značky: automatické, permanentních, zapojení, odmagnetování, magnetů

Text:

...je schematickypermanentních magnetů je provedeno tak, že výstup gemľátoru 5obalové křivky je spojen s prvním vstupem komparátoru 7 a sou časně se vstupem indikátoru ll ukončeníêcyklu, přičemž druhý vstup komparátoru 1 je spojen s výstupem snímače 4 amplitudy asoučasně se vstupem indikátoru 6 nulové polohy, jehož výstup jespojen s prvním vstupem klopného obvodu §, jehož druhý vstup je spojen s výstupem komparátoru 7, přičemž výstup klopného...

Manipulátor pro práci s radioaktivními látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255786

Dátum: 15.03.1988

Autori: Husák Václav, Kleinbauer Karel, Erban Jiří

MPK: G21F 7/06

Značky: prací, látkami, manipulátor, radioaktivními

Text:

...lg objímky § a jeho zdvih je omezen posuvným dorazem 1. Poloha dorazu.1, zajistitelná šroubem, se zvolí podle požadované hloubky zesunutí vzorku do studnového detektoru měřiče aktivity. Odnímatelné dno lg opatřené bajonetovým spojením se stínícím pouzdrem l tvoří stínění ampulky li zeepodu a zároveň zajíštuje ampuli proti vypadnutí ze stínícího pouzdra l při přenášení. Držák Ž je opatřen zápichem lg pro pružinu lg a zajištovací kuličku Q,...

Způsob výroby skelně krystalických pájek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255785

Dátum: 15.03.1988

Autor: Sokol Ludvík

MPK: H01J 9/24, H01J 5/44, H01J 5/34...

Značky: pájek, způsob, skelně, výroby, krystalických

Text:

...vynález, který vychází z poznatku,že polyethylenglykol s molekulovou hmotností nižší než 1500,např. 1000, je rozpuetnějěí v slkoholu než polyethylenglykoly e molekulovou hmotnoetí vyšší než 1500, přičemž současně dochází ke zvýšení pevnosti syrových výlisků z práäkových skel páaek.Využití vynálezu umožňuje v libovolném množství zapracovst pojivo bez vytvoření suspenze, takže je např. možné bez Jakéhokoliv sušení dosáhnout konsistenoe...

Zařízení pro regulaci směšovacího poměru plynu a vzduchu u plynového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255784

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šlesinger Jiří, Macek Jan, Meltzer Miroslav

MPK: F02M 21/04, F02D 19/02

Značky: plynového, směšovacího, motorů, plynů, zařízení, regulaci, vzduchu, poměru

Text:

...ztrâtách v sání, což popsanê známé způsoby regulace výkonu neumožnují.Na připojenêm výkresu je sohematicky znázorněn příklud pro vedení zařízení podle vynâlezu.Zařízení se skládá z ovládací páky 1, spojené ovládacím táhlem 2 přes pružný člen lg se škrticí klepkou 3, opatřenou plynule měnitelným dorazem lg škrticí klapky. Škrticí klaphn Ě,kterou lze vychylovet v ühlu otâčení W 4, je vytvořena za směšovečem 12 ve směru proudu vzduchu...

Uložení pojezdového kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 255783

Dátum: 15.03.1988

Autor: Petráš Vladimír

MPK: B66C 9/00

Značky: pojezdového, uložení

Text:

...a tím izměny polohy kola. vůči ložiskové skříni a rámu jeřábu.Vynález je v přikladech provedení bliže znázorněn na připojenýeh výkreaech, kde na obr. l je uložení pojezdového kola prostřednictvím hřidele ve vnitřních kroužcích dvou ložisek a na obr. 2, kde je znázorněno uložení pojezdovéhoo kola na vnějších kroužcichPojezdové kolo 1 (obr. 1) je pevně nasazeno na hřidelig, který je oběma svými vnějšimi konci uložen ve vnitřních kroužcich ŽLĚ...

Držák páky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255782

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čadina Jiří, Ráfl Jan

MPK: B62K 23/06

Značky: držák, páky

Text:

...ve dvou protilehlých lůžkách tvořících dutiny vytvarované ve vnitŕních plochách na obou stranách držáku a vnější stěna držáku sousedíoí s řídítkovou trubkou má tvar válcové plochy, přičemž v držáku jsou otvory kolmé na osu řídítkové trubky. Uspořádánâm držáku pákyüle vynálezu je možno vytvořit držák z kovů i plastů a v lůžkách pro uložení výkyvné opěrky navrhnout dostatečně široké opěrné válcové plochy. Navíc je výhodné, že je opěrka shore i...

Způsob řízení rozváděcího ústrojí s hydraulickými logickými prvky a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255781

Dátum: 15.03.1988

Autor: Blinka Antonín

MPK: D03C 1/00

Značky: provádění, zařízení, prvky, řízení, způsob, tohoto, způsobu, logickými, hydraulickými, rozváděcího, ústrojí

Text:

...hydraulického logického prvku jepropojen se vstupem Jemu přiřazeného přetlakového ventilu, zapojenéhov propuatném směru a přes jemu přiřazené škrticí ústrojí a usměrňovací blok s výstupom hnaci pístové jednołky, přičemž výhodné je, jestliže přetlakový ventil je dvoucestný dvoupolohový ventil s tlakově nevyváženým uzávěrem nebo přetlakový ventil je elektromagneticky ovládaný ventil s kuličkou a sedlem nebo přetlakový ventil je...

Kladka napínacího vodítka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255780

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čadina Jiří, Benda Jiří

MPK: F16H 7/12

Značky: napínacího, vodítka, kladka

Text:

...ocelových kladek je navíc vyšší hmotnost a někdy i možnostVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny kladkou napínacíhovodítka sekundárního řetězu podle vynálezu, jehož podstatou je, že kladka je vytvořena jako nerozebíratelný celek z vnitřního pouzdra a vnějšího tělesa vzájemně spojených v drážkované válcové ploše, jejíž osa je totožné s osou otáčení kladky, přičemž vnitřní pouzdro i vnější těleso jsou vytvořeny z plastů vzájemné odlišného...

Odběrová sonda pro analyzátory vzorků plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255779

Dátum: 15.03.1988

Autor: Trajkov Ivan

MPK: G01N 1/22

Značky: sonda, analyzátory, plynů, odběrová, vzorků

Text:

...trubicí gg, která je na jednom konci vybavena štěrbinovou koncovkou gl, v níž je vytvořena štěrbina gg. Okolo štěrbiny gg je upravena uklidňující komora gą. Opačný konec odběrové trubice gg je zeústěn do připojky ąg, která je prostřednictvím odvodu 31 plynu, sloužícího zároveň pro přívod stlačeného vzduchu, spojene s rozdělovečem žg plynu a vzduchu,s výhodou s trojcestným ventilem. Rozdělovač žg je spojen vedením s nezekresleným...

Kostra cívky magnetických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255778

Dátum: 15.03.1988

Autor: Nečas Eduard

MPK: H01F 5/02

Značky: kostra, magnetických, obvodů, cívky

Text:

...jejíž podstataspočívá v tom, že seetává z trubky, opatřené ne povrchu vruby, e nejméně jednoho přestavitelného čela e vruboveným otvorem.Kostra cívky podle vynálezu je stavebnicovà, umožňuje sesteveni několika sekci pro vínutí a stínění podle konkrétních požadavků e použití. Sekce zvyšuji elektrickou pevnoet vinutí proti sobě. stíněni í jádru. Naeouvatelný nosník přís 1 ušenství,osazený např. svorkovnící,zejišĚuje přehlednějši uspořádání...

Kombinovaný upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255777

Dátum: 15.03.1988

Autori: Skoupý Ferdinand, Holubář Igor, Vinkler Emanuel

MPK: B23Q 3/00

Značky: kombinovaný, upínač

Text:

...je zmízomněn kombinovaný upinač v částečném podélném řezu, obr.2 představuje kombinovaný upinač v částečných řezech a v pohledu P a na obr.3 je znázwněno ovládání polohovacich kladek v půdorysném pohledu s částečným řezem rovinou A A, vyznačenou na obr.2.Kombinovaný upinač je tvořen nosnou deskou 1, spojenou se základnim tělesem Š upinače, opatřenou dvěma hornimi konzolami Ž, z nichž každá má horizontálni upinaci plochu 5, vybavenou dvěma...

Práškovitá reagenční směs pro semikvantitativní stanovení dusičanů a dusitanů v rostlinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 255776

Dátum: 15.03.1988

Autor: Matula Jiří

MPK: G01N 37/00

Značky: práškovitá, semikvantitativní, směs, reagenční, rostlinách, stanovení, dusičanů, dusitanů

Text:

...a rychlá. Reagenční směs je nutno přachovávat v tmavém obalu. Na rozdíl od testovacích papírků je po zhomogenizování reagenční směsi se vzorkem vylísované tekutiny ze zkoumané rostliny dosahovéno stejnosměrného plošného vybarvení, čímž se zvyšuje objektívnost při posuzování vybarvení.Modelací složení reagenční směsi a jejího hmotnostního poměru k testované tekutině lze měnit intenzitu zabarveng a tím i rozlišovací schopnost v potřebném...

Zdobitelná bezpečná bižuterní záponka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255775

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šilhán Jaroslav, Čepek František, Dědek Miloslav

MPK: A44C 5/18

Značky: zdobitelná, bezpečná, bižuterní, záponka

Text:

...jeho tvar ozdobnému bižuternímu předmětu, takže ho lze jen zřídka použít jako doplňující ozdobný bižuterní prvek. 4Hodně rozšířené je rovněž záponková schránka s pružným perkem,kterou lze tvarově poměrně snadno modifikovat. Spolehlivost spojení u této záponky je poměrně dobrá, ale vyžaduje značnou pozornost a citlivost, zejména při rozepínání.Snadno hromadné vyrobitelná je také např. šroubová záponke,která je však poměrně málo spolehlivá...

Pohon řádkovacího zařízení navíjeného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255774

Dátum: 15.03.1988

Autor: Popelka Ludvik

MPK: A01G 25/09

Značky: pohon, navíjeného, řádkovacího, zařízení, prvků

Text:

...prvku, zejména hadice na cívku pásového zavlažovače, kde cívka a řádkovací zařízení uložené na rámu jsou spřaženy řetězovými převody, přičemž hnaoí řetězové kolo uložené v ose cívky je a vodící kladkou pohonu spojeno článkovým řetězem a hnací kladka pohonu s řádkovacím zařízením spojene válečkovým řetězem, a jeho podstata spočívá v tom, že vodící kladka a hnaoí kladka jsou apřaženy pomocí hnací hřídele otočně uložené ve vodícíoh pouzdrech...

Zapojení účastnické sady telefonního dispečerského zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255773

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novotný Jiří, Prchlík Miloš

MPK: H04M 3/56

Značky: telefonního, zapojení, účastnické, zařízení, dispečerského

Text:

...speciálních mikroelektronických prvků a při využití běžně dostupnýchsoučástek umožňuje dosáhnout požadované impedance na dvoudrátovém účastnickém okruhu při zachování minimálního průchozíhoV dalším je vynález podrobněji vysvětlen na příkladu pro vedení ve spojení s výkresovou částí.Na připojeném obr. je schematioky znázorněn příklad zapojení se dvěma účastnickými sedami podle vynálezú, z nichž druhá je pro zjednodušení pouze...

Řetěz pro podlahový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 255772

Dátum: 15.03.1988

Autori: Motyčka Ladislav, Krištof Jiří, Borovička Vladimír, Vichta Jiří

MPK: B65G 17/38, B61B 10/04

Značky: podlahový, dopravník, řetěz

Text:

...Každý vnější článek É je opatřen vnitřním žebrem lg (obr. 3). Taková provedení řetězu je samo o sobě známo a používáno u závěsových dopravníků.Pro použití u podlahových dopravníků je tento řetěz upraven jako kluzný podle vynálezu tak,že k vnějším článkům 5 jsou připevněny v příkladu provedení nalisováním jednak krycí desky 1, jednak smykadla g a k předem zvolenému počtu vnitřníoh článků Q danému požadovanou roztečí jsou připevněny unašeče 2...

Zařízení k přívodu tlakového vzduchu na bezčlunkových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255771

Dátum: 15.03.1988

Autori: Směták Vincenc, Kalina Jaroslav, Plička Ladislav

MPK: D03D 51/12, D03D 47/30

Značky: tkacích, vzduchu, strojích, bezčlunkových, tlakového, přívodů, zařízení

Text:

...zařízení, u něhož je vyhodno~ covací obvod l spojen svým prvním výstupem se vstupem hlavního ovladače 3 a svými dalšími jednotlivými výstupy sevstupy jednotlivých vedlejších ovladačů 3. Hlàvuí ovladač gje svým výstupem spojen s ovládacím vstupem hlavního škrticího Ěstrojí Q, které je spojene svým hlavním vstupem přes hlavní ventil js výstupem hlavního zásobníku Q a svým výstupem se vstupem hlavní trysky 1, do níž je zaveden ůtek §....

Pouzdro malého pistolového samopalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255770

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čoupek Jaroslav, Čermák Jiří, Novotný Bohuslav

MPK: F41D 7/02

Značky: pouzdro, pistolového, malého, samopalu

Text:

...samopalu sestává ze dvou hlavních5 °čá 5 t d° 1 ni P 0 Vnés k níž JB VÝk 10 Pnč připojena horní část255 770 s hlavndna závěrovým mechanismem zbreně. Do dolní části Jenamontováno spouštové ústrojí a zpomalovací mechanizmus. Dále tato obsahuje vedení zásobníku a uložení pro horní část s vedením a závěrem.Zezadu je k dolní části připevněna ramenní opěra a odapodu rukojet. Dolní část pouzdra sestävá ze zák 1 adnyl tvarového profi 1 uí a Je...

Způsob oxidace při kyselém loužení rud neželezných kovů, zejména uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 255769

Dátum: 15.03.1988

Autori: Martínek Konstantin, Baloun Stanislav, Zubček Ladislav, Křepelka Jan, Vebr Zdeněk, Lasica Štefan

MPK: C01G 43/00

Značky: loužení, neželezných, způsob, kyselém, uranových, zejména, kovů, oxidace

Text:

...100 kg na tunu zpracovávené rudy.A Úlety z výroby feroslitin, zachycovené na odprešovacích filtrech elektrických tavících pecí, jsou ve formě jemného prachu s částicemi menšími než 0,2.mm e obsahují 30 až 40 oxidů menganu, z toho zhruba polovina jako oxid mangeničitý. Veškeré železo přítomné v úletech je v trojmocné formě. Úlety jsou zcela suché a vhodné pro pneumatiokou dopravu.Použitím úletů k oxideci podle vynálezu je možno odstranit...

Tlakový filtr pro čištění a úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 255768

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šmerda Stanislav, Nenička Pavel

MPK: C02F 1/00

Značky: tlakový, čištění, úpravu, filtr

Text:

...čímž se dosahuje dokonalejšího využití volného objemu kanálků náplně, vyšší kalové kapacity filtrační hmoty a vyšší účinnosti filtru. Důsledkem toho je i vyšší kvalita filtrátu.Během filtrace se postupně vyčerpévá kalová kapacita filtrační náplně, zhoršuje se kvalita filtrátu a stoupá tlakové ztráta v náplní. Vzestup tlakové ztráty je signálem pro zahájení regenerace, při níž je filtrační náplň promýváne přefiltrovanou vodou z akumulačního...