Archív za 1988 rok

Strana 130

Způsob výroby derivátů 5,6-dihydro-4H-cyklopent(b)-6-thiofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255887

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ferrand Gerard, Depin Jean-claude, Barbanton Jacques

MPK: C07D 333/78

Značky: výroby, derivátů, 5,6-dihydro-4h-cyklopent(b)-6-thiofenu, způsob

Text:

...tedy ve formě párů opticky aktivních isomerů. Jak tyto opticky aktivní isomery, tak i jejich směs tvoří součást vynálezu. Uvedené opticky aktivní isomery mohou být odděleny štěpením pomocí opticky aktivních bázi, jakými jsou například brucin, cinchonidin nebo strychnin.Sloučeniny podle vynálezu mohou být s výjimkou těchsloučenin obecného vzorce I, ve kterých Ar znamená fenylové jádro substituované dimethylaminovou skupinou, připraveny...

Prostředek pro zachování dusíku v půdě

Načítavanie...

Číslo patentu: 255886

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mccormick Ronald, Arndt Kim, Rogers Richard

MPK: A01N 43/56

Značky: zachování, dusíku, prostředek, půdě

Text:

...amoniak, vodný roztok amoniaku, anorganické amonné soli, jako jsou fosforečnany amonné, dusičnan amonný a síran amonný, amonné soli organických kyselín, močovinu, kyanamid, dusičnan quanidinu, dikyandiamid, thiomočovinu, sloučeniny na bázi močoviny a jiná organické strojená hnojiva obsahující dusík, jakož i směsi proteínu, živočíšne moučky, zelený hnůj, rybí výrobky, zbytky zemědělských plodín a jiné materiály známe jako zdroje amoniových...

Odvíječ útkové příze pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255885

Dátum: 15.03.1988

Autor: Maina Bruno

MPK: D03D 47/34

Značky: příze, útkové, tkací, odvíječ, stroje

Text:

...je nehybný a oviny útkové příze se posunujĺ vpřed vzájemně oddělené, obr. 2 osový řez šikmým pouzdrem se soustavou tyčinek pro posun ovinů útkové přize vpřed V odvíječi útku podle obr. 1, obr. 3 A a 3 B pouzdra známého druhu,použitá V sestavě znázorněné na obr. 2, obr. 4 čelní pohled a osový řez šikmým pouzdrem podle vynálezu a obr. 5 čelní pohled a částečný řez nejvhodnější sestavou dvou těles tvořicích šikmé pouzdro podle obr. 4.Na obr. 1...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255884

Dátum: 15.03.1988

Autori: Doleschall Gábor, Feller Antal, Lempert Károly, Nyitrai József, Petöcz Lujza, Hornyák Gyula, Szirt Enikoe, Grasser Katalin, Bartha Ferenc, Fetter József, Simig Gyula, Berényi Edit, Orr Zsuzsanna, Zauer Károly, Pjeczka Etelka, Huszthy Péter

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: substituovaného, derivátů, způsob, 3-fenyliminothiazolidinu, výroby

Text:

...přičemž vody dostávají podlelibosti. Hodnoty toxicity se stanoví Lichtfield-Wilcoxovou metodou. 2) Antaqonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinové ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřújí orálně různými dávkami zkoušených sloučenin, přičemž se kontrolní skupině myší podává odpovídající nosič bez účinné látky. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg...

Prostředek pro výživu zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 255883

Dátum: 15.03.1988

Autori: Böshagen Horst, Stoltefuss Jürgen, Scheer Martin, Berschauer Friedrich, De Jong Anno

MPK: A61K 31/695, C07F 7/18, A23K 1/16...

Značky: zvířat, výživu, prostředek

Text:

...až do několika let. Příslušné množství účinných látek, jakož i odpovídající doba aplikace závisí zejména na druhu, stáří, pohlaví, zdravotním stavu a způsobu chování a krmení zvířat a odborník je může snadno zjistit.Účinné látky se aplikují zvířatům obvyklými metodami. Způsob aplikace závisí zejména na druhu, chování a na zdravotním stavu zvířat. Tak se může aplikace provádět jednou neboněkolikrát denně V pravidelných nebo V nepravidelných...

Vodná disperse obsahující síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255882

Dátum: 15.03.1988

Autori: Albrecht Konrad, Frisch Gerhard

MPK: A01N 59/02, A01N 25/04

Značky: disperse, vodná, obsahující, síru

Text:

...kyseliny s jednomocným nebo dvojmocným kationtem kovu nebo s NH 4 a1 až 3 hmotnostní ethoxylovaného alkylfenolnovolaku, tj. reakčního produktu nonylfenolu s 1 až 2 molekvivalenty formaldehydu a 35 až 40 mol ethylenoxidu.1 S překvapením zajišřuje tato speciální kombinace tensidů vysokou stálost přípravků na bázi síry také při vysokých ohsazích účinných látek.Jako solí polymerovaných alkylnaftalensulfcnových kyselín s jednomoonými nebo...

Způsob výroby derivátů oxazolyl- nebo isoxazolylalkoxy-dialkyloctových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255881

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tong Brian, Machin Peter, Self Christopher, Osbond John, Smithen Carey

MPK: C07D 261/08, C07D 263/32

Značky: způsob, isoxazolylalkoxy-dialkyloctových, derivátů, oxazolyl, výroby, kyselin

Text:

...chladičem.Případnou esterifikaci sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R 3 znamená hydroxylovou skupinu, je možno uskutečnitzo sobě známým způsobem. Tak například je možno esterifikaci provést působením vhodného diazoalkanu, jako diazometanu. Jinak je možno esterifikaci uskutečnit například působením vhodného alkoholu (například metanolu či etanolu) V přítomnosti silné kyseliny, jako halogenovodíkové kyseliny (například kyseliny...

Způsob přípravy chinaldinového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255880

Dátum: 15.03.1988

Autori: Koichi Hashimoto, Naoya Moritoh, Masaru Satoh, Toshiro Kamishiro, Mitsuo Masaki, Haruhiko Shinozaki

MPK: C07D 215/48

Značky: chinaldinového, přípravy, derivátů, způsob

Text:

...miněny tyto sloučeninyzkontrolní sloučenina 1 N~(dietylaminoetyl)chinaldinamidfumarát a kontrolní sloučenina 2 tolperísonhydrouhlorid (2,4 ~dimetyl~ 3 ~piperidínopropiofenonhydrochlorid známý jako svalový relaxans)Pokus 1 Účinek na ztuhlost zpúsobenou ischemickou decerebracĺPokus byl proveden na pŕĺpaduztuhlosti způsobené ischemickou decerebraci, který byla vyvolána u krys metodou podle Fukuda H., Ito T., Hashimoto S. a Kudo Y., Japan....

Způsob výroby N-(1-cyklohexenylmethyl-2-pyrro-lidinylmethyl)-8-ethylsulfonyl-1,5- benzodioxepan-6-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255879

Dátum: 15.03.1988

Autori: Besancon Denis, Franceschini Jacqueline

MPK: C07D 405/12

Značky: výroby, benzodioxepan-6-karboxamidu, n-(1-cyklohexenylmethyl-2-pyrro-lidinylmethyl)-8-ethylsulfonyl-1,5, způsob

Text:

...míchadlem, teploměrem a přikapávací nálevkou,se předloži,7 S g (0,404 mol) 1-(1-cyklohexenylmetyl)-2-aminometylpyrrolidinu a 600 ml chloroformu, a k vzniklému roztoku se postupně přidá 123 q (D,404 mol) jemně rozpráškovaného 8-etylsulfonyl-1,5-benzodioxepan-6-karbonylchloridu, který se po přidání rozpoušti. Po skončeněm přidávání začne krystalovat vzniklý hydrochlorid. V míchání se pokračuje ještě další hodinu při teplotě 10 OC, načež se...

Způsob výroby embonátů chinolonkarboxylových kyselin a jejich derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255878

Dátum: 15.03.1988

Autori: Naik Arundev, Scheer Martin, Vöge Herbert, Grohe Klaus, Federmann Manfred

MPK: C07D 215/56, C07D 471/04

Značky: jejich, chinolonkarboxylových, výroby, způsob, embonátů, derivátů, kyselin

Text:

...sloučeniny se tudiž hodi vynikajícim způsobem k výrobě a použití perorálně aplikovątelných přĺpravků v humánní a veterinárni medicíně. Tyto sloučeniny se kromě toho hodí k výroběmedikovaných krmív pro zvířata nebo přípravkü, které se aplikují spolu 5 pitnou vodou. Dále se mohou vyráběné sloučeniny používat v humánnĺ medícĺně k perorálni aplikaci ve formě suspenzí, šřáv, emulzí atd. v případech, kde se jiné qalenické přípravky, jako...

Způsob výroby 1,2,4-triazolokarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255877

Dátum: 15.03.1988

Autori: Harreus Albert, Frölke Wilhelm, Lehr Erich, Hinzen Dieter, Tröger Wolfgang, Weber Karl-heinz, Kuhn Franz, Walther Gerhard, Ensinger Helmut

MPK: C07D 249/12

Značky: výroby, 1,2,4-triazolokarbamátů, způsob

Text:

...do tlapek proątředniccvím drátěného dna klece, útěkem na izolovanou plošinku. Za určité časové údobí se 80 § zvířat naučí, že jsou na této plošince chráněny před účinky elektrického proudu.Podá-li se těmto zvíŕatům intravenosně skopolamin V dávce 0,6 mg/kg, je možno u B 0 krys pozorovat retrográdníefekt na krátkodobou pamět, tzn., že zvířata zapomenou, že jsou na izolované plošince V bezpéší.Látka schopná působiňproti cerebrální...

Způsob přípravy částečně nových 10 alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255876

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kiss Béla, Laszlovszky István, Groó Dóra, Kassai Anna, Lapis Erzsébet, Bogsch Erik, Galambos János, Kárpáti Egon, Pálosi Eva, Trischler Ferenc, Megyeri Gábor, Szombathelyi Zsolt, Keve Tibor, Stefkó Béla, Szporny László

MPK: C07D 457/02

Značky: částečně, derivátů, přípravy, alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových, nových, způsob

Text:

...Přidáním hydroxidu amonného se pH roztoku upraví na hodnotu 6. Směs se extrahuje rozpouštědlem, které je nemísitelné s vodou, například chloroformem, dichlormetanem, benzenem,tetrachlormetanem a toluenem, s výhodou chloroformem.Chloroformová fáze se pak vysuší a odpaří. Odparek, který obsahuje 2-halogen-lumi-lysergol,se rozpustí ve směsi aprotického rozpouštědla, jako je například aceton, etylacetát, benzen a acetonitril, s výhodou...

Způsob přípravy částečně nových derivátů 2-halogennicergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255875

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lapis Erzsébet, Groó Dóra, Galambos János, Szombathelyi Zsolt, Stefkó Béla, Kassai Anna, Bogsch Erik, Laszlovsky István, Kiss Béla, Megyeri Gábor, Pálosi Eva, Keve Tibor, Trischler Ferenc, Szporny László, Kárpáti Egon

MPK: C07D 457/02

Značky: 2-halogennicergolinu, nových, způsob, přípravy, částečně, derivátů

Text:

...° proteínu 1,7 až 1,8 mg/ml).Pro studium a 1 ~receptoru byly v celkovém objemu 1 ml použitý membránový preparát,liganda (0,5 mmol 3 H-prazosinu) a testovaná sloučenína.Po 30 minutové inkubaci při 23 OC se vzorky přefiltrují přes Whatman GF/B filtr n čtyřlkrát promyjí 4 ml pufru.Sloučenina Dávka Antihypoxiální Usnadňování učení Antagonismus přítůstku mg/kg účinek doba přev doba latence jako inhibičního účinku na per os žítí jako ...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255874

Dátum: 15.03.1988

Autori: Orr Zsuzsanna, Grasser Katalin, Hornyák Gyula, Lempert Károly, Berényi Edit, Pjeczka Etelka, Fetter József, Bartha Ferenc, Feller Antal, Zauer Károly, Szirt Enikoe, Nyitrai József, Doleschall Gábor, Huszthy Péter, Petöcz Lujza, Simig Gyula

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: 3-fenyliminothiazolidinu, způsob, výroby, substituovaného, derivátů

Text:

...každé dávky se použije 5 myší. Zkoušená sloučenina se podává orálně v objemu 20 ml/kg tělesné hmotnosti. Po podání se myši pozorují sedm dní.V průběhu této doby se myši živí standardní myší potravou, přičemž vody dostávají podle libosti. Hodnoty toxicity se stanovi Lichtefield-wilcoxovou metodou.2) Antagonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinove ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřují...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255873

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zauer Károly, Huszthy Péter, Fetter József, Grasser Katalin, Bartha Ferenc, Hornyák Gyula, Doleschall Gábor, Feller Antal, Berényi Edit, Szirt Enikoe, Petöcz Lujza, Pjeczka Etelka, Orr Zsuzsanna, Lempert Károly, Nyitrai József, Simig Gyula

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: derivátů, 3-fenyliminothiazolidinu, výroby, substituovaného, způsob

Text:

...nosič bez účinné látky obecného vzorce Ia. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg tetrabenazinu, což je 3-isobutyl-9,lo-dimetyl-1,2,3,4,6,7-hexahydrobenzo /a/chinolizín-2-on a spočítají se myši s ptosou 30, 60, 90 a 120 minut po podání tetrabenazinu. Střední hodnota ptosy se pak vypočte pro každou skupinu a odchylka od střední hodnoty, zjištěná pro kontrolní skupinu (inhibice), se uvádí...

Nízkoprášková směs ve formě částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 255872

Dátum: 15.03.1988

Autor: Hull George

MPK: C09B 67/10

Značky: formě, nízkoprášková, částic, směs

Text:

...1 u s 3, 4,5, B, 12, 15 a 20 molárnimi díly etylencxidu a 1-naftolu, fenolu, 2-, 3- a 4-kresolu, 2-fenylfenolu, 4-fenylfenolu a bisfenolu A s 5, 10, 15 a 20 molárními díly etylenoxidu.Směs pevných látek obvykle obsahuje od 0,1 2 do 10 hmot., s výhodou od 0,5 do 7,5 hmota~nejvýhodněji od 1 do 5 2 hmotnostnĺch arylpolyalkoxylátu.Směs se vhodné připravujepüsobením arylhydroxypolyalkoxylátuv kapalné formě na pevnou látku ve formě částeček, s...

Způsob výroby derivátů 6-(1-acyl-1-hydroxymethyl)penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255871

Dátum: 15.03.1988

Autor: Reed Lawrence

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00

Značky: způsob, kyseliny, 6-(1-acyl-1-hydroxymethyl)penicilanové, derivátů, výroby

Text:

...skupinu,thenylovou skupinu, furfurylovou skupinu, fenylthiazolylovou skupinu, N-alkylmidazoly 1 ovou skupinu se 4 až 7 atomy uhliku, chinolinylovou skupinu, isochinolinylovou skupinu,N-(fenyla 1 kyl)pyrro 1 y 1 ovou skupinu s 11 až 12 atomy uhliku, N-alkylpyrrolylovouskupinu s 5 až 8 atomy uhlíku neob N~a 1 ky 1 indo 1 ylovou skupinu s 9 až 12 atomy uhlíku.V ještě výhodnějšich sloučeninách pakNejvýhodnější jsou ty sloučeniny, V nichž...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255870

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bracey David, Mojica Ellen

MPK: A01N 47/10

Značky: herbicidní, synergický, prostředek

Text:

...Do brázdiček se zasejí semena těchto druhu rostlintetlucha kozí pysk (AC) Aethusa cynapium psárka polní (AM) Alopecurus myosuroides oves hluchý (AF) Avena fatua řepa cukrovka (BV) Beta vulqarís řepka (BN) Brassica napus sveřep jalový (BS) Bromus steriliszemědým lékařský (FO) Fumaria officinalis svizel přítula (GA) Galium aparine ječmen obecný (ozim) (HV) Hordeum vulgare jílek vytrvalý (LP) Lolium perenne heřmánek (MR) Matricaria...

Způsob povrchové úpravy luminiscenčních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255869

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lakatos Tibor, Lukács Sándor, Czeiler András, Palotai Tamás, Bärdos György

MPK: C09K 11/02

Značky: povrchové, látek, způsob, úpravy, luminiscenčních

Text:

...byla zadána vynálezecká úloha vypracovat způsob povlékání výhojek s luminiscenčními látkami, jímž se jednak přispěje k bezvadnému elektrostatickému nanášení luminiscenční látky a zaručí se hezvadná kvalita povlaku a jednak v důsledku pojiva zůstávajícího na zrnkách luminiscenční látky bude povlak lpět dobře na skle a nezbude V něm žádný materiál vyvolávající úbytek plynu nebo jinak škodicí materiál.Řešení podle vynálezu umožňuje, že...

Způsob rovnoměrné impregnace substrátu biologických diagnostických testů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255868

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tatarkiewicz Krystyna, Rawicz Krystyna, Deszczynska Krystyna, Piatkiewicz Wojciech, Chwojnowski Andrzej

MPK: G01N 33/50

Značky: způsobu, diagnostických, testu, substrátů, tohoto, biologických, rovnoměrné, provádění, impregnace, zařízení, způsob

Text:

...je znázorněno na schematickém výkresu zařízení, tvoří přítlačné zařízení přítlačný válec 1 a hnací valec 3, které jsou uspořádány symetricky k jejich místu styku se substrátemg. Mezi přítlačný válec l a hnaci válec 2 se vsunuje kontinuální rychlosti, danou úhlovourychlostí přítlačného válce l a hnacího válce 3 na místě dočasného styku se substrátem g,substrát g Substrát 3 se může oddělit o jednoho z válcú tj. od přítlačného válce 1...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255867

Dátum: 15.03.1988

Autori: Moriya Koichi, Shiokawa Kozo, Tsuboi Shinichi, Kagabu Shinzo

MPK: A01N 43/54

Značky: účinné, prostředek, způsob, složky, výroby, insekticidní

Text:

...inu -CH ,Y Y P P 2 přičemž R 7 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhliku, allylovouskupinu, acetylovou skupinu, methylsulfonylovou skupinu, dimethylamino~ karbonylovou skupinu, fenoxykarbcnylovou skupinu, benzoylovou skupinu,která je popřipadě substituována atomem chloru ethoxykarbonylovou skupinu,benzylovou skupinu, která je popřípadě substituována chlorem, -0-ethyl-S-n-propylthiolofosfonoskupinu nebo skupinu -CH 2-W nebo...

Herbicidní prostředek a způsob výroby učinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255866

Dátum: 15.03.1988

Autori: Santel Hans-joachim, Stetter Joerg, Gehring Reinhold, Schmidt Robert, Schallner Otto

MPK: A01N 43/56

Značky: prostředek, herbicidní, účinných, výroby, látek, způsob

Text:

...obecného vzorce I podle vynálezu vykazují s překvapením vedle výrazně lepší obecné herbicidní účinnosti vůči škodlivým rostlinám (plevelům) značně zlepšenou snášenlivost důležitými kulturními rostlinami, než ze stavu techniky známé 1 ~ary 1 pyrazoly,jako například 4 ~kyan-5 ~propiony 1 amino~ 1-(2,3,4-trichlorfenyl)pyrazo 1, který je po stráncechemické a co do účinku nejbliže příbuznou sloučeninou....

Způsob výroby N-isopropyl-alfa-chlor-acetanilidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255865

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pelyva Jenö, Huszák György, Kovács Antal, Lendvai László, Tömördi Elemér, Erdélyi Árpád, Pamuk Gyula

MPK: C07C 103/32

Značky: výroby, n-isopropyl-alfa-chlor-acetanilidu, způsob

Text:

...N-alkyl-anilinhydrochlorid je krystalická sĺoučeni na, která se ze systému vylučuje a působí při provozu obtíže.Cílem vynálezu je odstranění nevýhod výše uvedených postupů a vytvoření takových reakčníchpodmínek, za kterých alkylanilin-hydrochlorid rozkládá a způsob může být průmyslově prováděnbud jako kontinuální nebo jako diskontinuální. V, vynález je založen na poznatku, že když se dodrží určité parametry, netvoří se v systému...

Pracovní stůl nůžek na plech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255864

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fülöp Zoltán, Bede István, Gavaldik Lajos, Wolf Károly

MPK: B23D 33/10

Značky: pracovní, stůl, nůžek, plech

Text:

...konzole g a tyto konzole 5 jsou pro lepší nastavení posunovatelné paralelně se střižnou hranou g a v libovolné poloze zajistitelné. Kromě toho mohou být konzole 3, jak je zřejmé z obrázku 2, nastaveny v případě nutnosti i ve svislém směru. odpovídající poloha konzolí 1 vůči sobě je zajiščována vzpěrami 5.V podélné ose konzolí Q se nacházejí vodicí dráhy 3 vytvořené jako podélné mezery, ve kterých jsou vedený dorazově čepy 1 namontované do...

Zařízení pro zabránění odcizení vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255863

Dátum: 15.03.1988

Autor: De La Orden Azuaga Manuel

MPK: B60R 25/02

Značky: vozidla, zařízení, zabránění, odcizení

Text:

...v dalším nazýván spojovací válec l, zatímco kratší válec 5 menším průměrem je v dalším nazýván unášecí valec 3. Sloupek řízení, který prochází spojovacím válcem ł, je rozdělen na dvě části, a to horní část 3, která je přímo spojena s volantem, a spodní částí 3, která je spojena s prvky řízení, zajiščujícími řízení kol vozidla. V poloze pro zabránění odcizení vozidla je horní část 3 od spodní části 4 mechanicky oddělena, zatímco V poloze pro...

Způsob výroby neprášivých chinoxalin-1,4-di-N-oxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255862

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mammen Hans, Vöge Herbert

MPK: A61K 31/495, C07D 241/52

Značky: výroby, chinoxalin-1,4-di-n-oxidů, neprášivých, způsob

Text:

...jsou například kapři, plazy, jako jsou například hadi.Množství chinoxalin-l,4-di-N-oxidů, které se podáva zvířatům k dosažení požadovaného efektu, se může vzhledem k příznivým vlastnostem účinných látek měnit V širokých mezích. Toto množství činí výhodně asi 0,01 až 50, zejména 0,1 až 10 mg/kg tělesné hmotnosti na 1 den. Doba aplikace se může pohybovat od několika hodin nebo dní až po několik roků. Příslušné množství chinoxalin~ 1,4-di-N-oxidu...

Emulzní tekutý herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255861

Dátum: 15.03.1988

Autori: Prill Erhard, Henriet Michel, Mitchell Robert

MPK: A01N 25/02

Značky: tekutý, prostředek, emulzní, herbicidní

Text:

...obchodního označení Flo Mo vyrábí společnost Sellers Chemical, Division of Desoto Chemical Corporation, Inc., l 320 Sams Avenue, P. 0. Box 23 523, Hrahan, Louisiana, 70 318.Flo Mo LBP-N Flo MD LEH Flo MD LHF složka hmotnostní složka hmotnostní SLožka hmotnostní Flo Mo XHA 24,80 Flo Mo 50 H 40,60 Flo Mo SOH 51,00 Flo Mo 14 D 58,90 Flo Mo XHA 14,73 Flo Mo 14 D 12,15 Flo Mo 54 C 9,30 Flo Mo 54 C 34,99 Flo Mo 54 C , 4,65 T-400/ANZK 7,00...

Rotační karburátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255860

Dátum: 15.03.1988

Autor: Diener Rudolf

MPK: F02M 17/16

Značky: rotační, karburátor

Text:

...rotoru l těsně nalisován válcový kroužek lš, V němž je vytvořen boční výstupní otvor7. Tento boční výstupní otvor ll paliva je tvořen například rubínovou clonou nebo tryskou1 , která je vložena do válcového kroužku lg.V tělese g rotoru l je výstupní otvor ll paliva spojen prostřednictvím dopravnĺho kanálu 19 paliva s výpustným otvorem ll přívodní trubky lg paliva, což zajišťuje, že přiotáčejícím se rotoru l se palivo dopravuje púsobením...

Hnací zařízení pohonu pro obecný dráhový pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 255859

Dátum: 15.03.1988

Autor: Eberle Jürg

MPK: F15B 15/00

Značky: obecný, zařízení, pohonů, pohyb, hnací, dráhový

Text:

...koaxiálním prostorem § do většího těsnicího-účinku.Z obr. l je rovněž patrný otvor lg pro fluidní látku, vytvcřený v koncových kusech lg, pro vytvoření tlakového rozdílu, aktivujícího prstencový píst Ä, přičemž tlakový prostor§ je na obou stranách utěsněn těsnicími kroužky lg, vloženými do koncových kusů lg. Na násta vec lł navazující na obou koncích na vnitřní koaxiální trubku 2 a přesahující přes koncevnější pláštové trubky Ä je nasazen...

Zařízení na automatické opětné otevření kyvných nebo posuvných dveří vozidel ovládaných sloupkem otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255858

Dátum: 15.03.1988

Autori: Macz Ernö, Lécz Sándor, Molnár Imre

MPK: E05F 15/00

Značky: ovládaných, kyvných, zařízení, dveří, opětné, automatické, vozidel, otevření, sloupkem, otáčení, posuvných

Text:

...je umístěno kyvnou osou a otočnou jednotkou, a na obr. 10 je řez zařízením vedenýPohyb otočného sloupku Ž a tím také dveřního křídla É je ovládán pohybem otočné pákyQ, která je spojovacím kloubem Ä spojena 5 pístnicí 3 pneumatického pracovního válce 1.nveřní křídlo Q je opatřeno omezovací jednotkou Ě pro omezování zavírací síly a pro automatické opětné otevřeni dveří, uloženou v pouzdře Z. Pouzdro 1 je připojeno čepem § k pracovnímu válci...

Přístroj ke vstupnímu zpracování biologických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255857

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gabriel József, Darnóczi Ferenc, Márton András, Mester Lajos, Vári István, Szabó Zoltán

MPK: A61B 5/04

Značky: prístroj, vstupnímu, biologických, zpracování, signálu

Text:

...sériově-paralelního převodníku 22, jehož výstup je připojenk první paměřové jednotoe ll, k spouštěcímu výstupu ą řídicího obvodu gl a k jednotce gł identifikaoe adres. První výstup § pro vysílání zápisového povelu a druhý výstup E pro vysílání zápisového povelu řídioího obvodu gł jsou připojeny k první paměčové jednotce ll, kdežto výstup E řízení analoqově-čislicového převodu řídicího obvodu gl je připojen k analoqově-číslicovému převodníku...

Způsob přípravy alkylendiarylových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255856

Dátum: 15.03.1988

Autori: Verge John Pomfret, Goldsworthy John, Marschall Winston Stanley

MPK: C07D 257/04

Značky: způsob, alkylendiarylových, derivátů, přípravy

Text:

...vzorce V se mohou připravit například z 4-kyanofenolu serií reakci zahrnujicí zejména přípravu 4-merkaptobenzonitrilu reakcí fenolu s dialkylthiokarbamoylhalogenidem, za vzniku O-substituovaného N,N-diethylthiokarbamátu, který zahřívánĺm se zinkem přesmykuje na odpovídající S-substituovanou sloučeninu. Reakcí s basí při zvýšenéteplotě se získá 4-merkaptobenzonitril. sled reakcí pro přípravu 4-merkaptohenzonitrilu je následujícícm cm cm CN...

Nástroj pro přesné a dokončovací obrábění profiltrovaných válcovitých děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 255855

Dátum: 15.03.1988

Autori: Petkov Georgi, Netzov Nikola, Bankovski Dimiter, Botev Botyo

MPK: B23B 27/12, B23B 35/00

Značky: válcovitých, obrábění, nástroj, dokončovací, přesné, profiltrovaných

Text:

...zadní objímky 5 a řezacího věnce Ä, deformační část Q a zadní vodicí část 1. V tělese ł nástroje je vyvrtána axiální slepá díra 3, jež je spojena prostřednictvím první řady radiálních kanálů g s deformační částí Q a zadní plochou řezacího věnce 5. Zadní objímka 3 je zkosena a tvoří obtokovou drážku lg spojenou prostřednictvím druhé řady radíálních kanálů ll s axiální slepou dírou 3 a se škrtícími otvory lg vytvořenými podél čelní plochy zadní...

Způsob výroby acetalů alfa-sulfonyloxyketonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255854

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kitajima Kouji, Tsuchihashi Genishi, Mitamura Shuichi

MPK: C07C 143/68, C07C 49/84, C07C 57/30...

Značky: acetalů, způsob, výroby, alfa-sulfonyloxyketonů

Text:

...skupiny, alkanoylaminoskupiny, jako acetyl amino- a propionylaminoskupinu.Naftylové skupiny ve významu Ar mohou být substituovány alkoxyskupinami, s výhodouNa aromatickém kruhu může být výhodně vázáno 1 až 5 uvedených substituentů, zvláště 1 až 3.Jednotlivé příklady fenylových a naftylových skupin, které mají substituenty na aromatickém kruhu, zahrnují chlorfenyl, fluorfenyl, bromfenyl, jodfenyl, tolyl, ethylfenyl, isopropylfenyl,b)...

Způsob přípravy alkanových kyselin substituovaných v alfa-poloze aromatickou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255853

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kitajima Kouji, Mitamura Shuichi, Tsuchihashi Genichi

MPK: A61K 31/19, C07C 57/30, C07C 69/02...

Značky: skupinou, způsob, aromatickou, alkanových, přípravy, kyselin, alfa-poloze, substituovaných

Text:

...acety 1 amino a propionylaminoskupinu.Naftylové skupiny ve významu Ar mohou být substituovány alkoxyskupinami, s výhodou methoxy skupinami.Na aromatickém kruhu může být výhodně vázáno 1 až 5 uvedených substituentů, zvláště 1 až 3.Jednotlivé příklady fenylových a naftylových skupin, které máji substítuenty na aromatickém kruhu, zahrnují chlorfenyl, fluorfenyl, bromfenyl, jodfenyl, tolyl, etylfenyl, isopnylfenyL isobutylfenyl, rec.butylfeny 1,...

Chirurgické šicí nebo protetické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 255852

Dátum: 15.03.1988

Autori: Shalaby Wahba, Schipper Edgar

MPK: A61L 17/00

Značky: protetické, šicí, materiály, chirurgické

Text:

...za použití malê síly. Výsledkem toho je, že šicí materiál je schopen poddání, tj. je schopen přizpůsobit se botnáni na ploše rány. Kromě toho tažnost a vysoká pevnost V tahu šiciho materiálu dovolují natažení šiciho materiálu při vázání uzlu, takže uzel lze posunout dolů, aby se zlepšila schopnost vázáni a bezpečnost uzlů, se snadněji odhadnutelnou a konsistentní geometrii uzlů bez ohledu na odchylky v technice vázáni uzlü nebo v...

Způsob přípravy alkanových kyselin substituovaných v alfa-poloze aromatickou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255851

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mitamura Shuichi, Tsuchihashi Genichi, Kitajima Kouji

MPK: C07C 69/02, A61K 31/19, C07C 57/30...

Značky: kyselin, substituovaných, aromatickou, přípravy, skupinou, způsob, alfa-poloze, alkanových

Text:

...jodfenyl, tolyl, ethylfenyl, isopropylfenyl, isobutylfenyl, terc.buty 1 fenyl, methoxyfenyl, ethoxyfenyl, isopropoxyfenyl, trifluorethylfenyl, oxo-isoindolinylfenyl, acetylaminofenyl, fluorbifenyl, acetylaminobifenyl a methoxynaftyl.bllheteroaromatické skupiny Ve významu substituentu Ar může být jako heteroaromatická skupina thienylová skupina.Alkylové skupiny v uvedených slcučeninách obecných vzorců I aII mohou být skupiny s přímým nebo...

Jádrová příze pro sekundární podkladové tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255850

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klimeš Jiří, Forman Zdeněk, Havlík Jaroslav

MPK: D02G 3/36

Značky: jadrová, sekundární, příze, podkladové, tkaniny

Text:

...rovněž obdélníkový průřez. Navíc při počesávání vzniká vysoká prašnost. Další podobné řešení obsahuje USA pat. spis č. 4 433 536, který popisuje vázací motouz. Podélně uložená orientovaná syntetické páska, jež vykazuje nulový zákrut a je štěrbinovitě fibrilovaná,takže vykazuje v podstatě sítovou strukturu, v níž jemné fibrolové kmeny jsou spojené jemnějšími fibrilovými větvemi, syntetický vázaný prvek ve formě tenké stužky, která je...

Zařízení pro vhánění tlakového vzduchu do rotující kokily

Načítavanie...

Číslo patentu: 255849

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jandera Jiří, Hošek Jiří

MPK: B22D 13/10

Značky: zařízení, kokily, vzduchu, rotující, vhánění, tlakového

Text:

...píst poháněcího válce, přičemž Výkyvné rameno je kyvně uloženo na čepu V konzole připevněné na licím stroji.Odklopehím výkyvného ramene, po ukončení vhánění tlakového vzduchu do rotující kokily,nedochází při pokračujícím odstředivém odlévání k ucpání nebo utavení trysky, což snižuje nároky na údržbu, popřípadě výrobu nové trysky a její montáž.Příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen na připojeném výkresu.Zařízení dle vynálezu...

Zařízení pro axiální zajištění ložiskových těles pracovních válců poutní stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255848

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lukáš Josef, Svačina Eduard

MPK: B21B 31/07

Značky: zajištění, válců, axiální, stolice, zařízení, ložiskových, pracovních, těles, poutní

Text:

...poutní stolice v příklad ném provedení podle vynálezu. sestává ze dvou párů vodioích rámů 3 uložených mezi kladkamiQ upevněnými k rámu g stolice a uchycenými víky 1 přichycenými k ložiskúm na rámu g stolice. Vodicí rámy 3 jsou opatřeny svislými vodicími lištami 3 s úkosem na své jedné straně, kterou jsou vodicí lišty g přilehlé k úkosu, vytvořenému na vodicí ploše výstupků li, vytvořenýchna ložiskových tělesech 3 pracovních válců l.Každý...