Archív za 1988 rok

Strana 13

Diskontinuální dávkovací zařízení tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259668

Dátum: 17.10.1988

Autor: Coufal Mojmír

MPK: G01F 11/20

Značky: tekutin, dávkovací, zařízení, diskontinuální

Text:

...zásobník dávkovené tekutiny łá ,který je prostřednictvím držákuł§ upevněn na boční vyvýšené stěně 11 pomocné nádoby 1 g . Hrdlo 1 §. zásobníku łä dosahuje výtokovým otvorem ł 2 po hladinu dávkovené tekutiny v pomocné nádobě łg.Ne boční stěně gg pomocné nádoby łg je doraz gł určený k omezení dolni polohy druhého konce § ramene l Objem jedné dávky dávkovené tekutiny je určen polohou, netěsně v 1 oženého,podé 1 ně v dutině gg posouvatelněhoa...

Způsob výroby vakuotěsného spoje konstrukčních prvků uzavíracího členu hořáku výbojek pro osvětlovací techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259667

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kodet Vladimír

MPK: H01J 61/36

Značky: spoje, uzavíracího, vakuotěsného, konstrukčních, způsob, výroby, prvků, techniku, hořáku, členu, výbojek, osvětlovací

Text:

...je dominantní složkou kovokeramického materiálu, a takto sestavený komplet se tepelné zpracuje v°ochranné atmosféře argonu, dusíku nebo vodíku a nebo ve vakuu při teplotě 1 500 °c až 1 950 °C.Kovokoramioká směs o pŕíslušném složení se připravuje homogenizací a mletím v mleoĺm zařízení. Jo možné použít obvyklýoh slinovaoíoh přísad Z takto upravené pracovni směsi se vytvářejí některou z obvyklých keramických technologii, nej~ častěji...

Zapojení pro časově řízené přidělení jedné výstupní periferie jednomu procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259666

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zít Luboš

MPK: H03K 17/28

Značky: procesoru, jednomu, výstupní, řízené, periferie, časově, jedné, přidělení, zapojení

Text:

...po předem stanovenou dobu, závislou na organizaci práce na obou pracoviětích. Zsžádá-li během přidělení výstupníc 3 perífsric jednomu procesoru o její přídělení í procesor druhý. je jeho žádost blokováns nenaplněním čítsče a v určítám čssovém odstupu po skončoní práce prvního procesoru, daném dobou naplnění čítsčc, je žádost druhého procesoru přijato,to znamená, že nsplnění čítače umožní přoklopít JK klopnýobvod do stavu příděludícího...

Pístové čerpadlo pro bezztrátové dávkování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259665

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sluka Martin, Svoboda Vratislav, Kleinmann Imrich

MPK: G01N 30/16

Značky: tekutin, čerpadlo, bezztrátové, dávkování, pístové

Text:

...jsou odstraněny pístovým čerpadlem pro bezztrátové dávkování tekutin, skládající se ze sta,toru a rotoru rotačnłho ventilu a pístu s komorougĺjehbžfpoaatątągpggçígĺytanhžç u. statoru rotačního ventilu je vytvořen přepouštěci otvor mezi dutinou komory pístu a žlábkem, vytvořeným v rotoru rotačního ventilu, přičemž žlábek V jedné krajní polozespojuje vstupní otvor vytvořený ve-statoru, s přepouštěcím otfvvorem, zatímco ve sve druhé krajní...

Zařízení ke skrucování příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259664

Dátum: 17.10.1988

Autori: Stejskal Alois, Kubový Josef, Dídek Stanislav, Čáp Antonín, Marková Marie, Ferkl František, Dykast Jaroslav, Lojka Jaroslav, Borovcová Želmíra

MPK: D01H 1/135

Značky: skrucování, předení, otevřeným, zařízení, koncem, příze, princípu

Text:

...účinku.na odtahovanou přioi, přičemž druháplochy. l j Vysoký počet udělovaných ąákrutů a tím i vysokou výrobnost .rotační třeeí plocha upravená na nosiči je k prvé rotační tŕecí ploäs těsně přisezena alespoň v oblasti největšího obvodu tétolze podle vynálezu dosáhnout na takovém zařízení, kde nosič dru-hé rotační třecí plochy má opačný směr rotace vůči nosiči prvé»Jinou úpravu krutného prostředku sestávejícího z dvojice nosičů rotečníoh...

Uzavírací mechanismus vulkanizačního lisu obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259663

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šmoldas Stanislav, Kožela Bohumil, Pavelka Jiří, Kolář Emil

MPK: A43D 35/00

Značky: uzavírací, obuvi, mechanismus, vulkanizačního

Text:

...vícedílnou lisovecí formu navzájem kolmým pohybem.Mechanismus současně svými excentrickými čepy automatic-ky vyrovná nepřesnosti tlonštky bočnio formy vzniklé jejím opotřeu bením a umožňuje lepší využití používaných forem. Dále je zaříze ním podle vynálezu umožněno vyrábět i celopryžovou obuv, napří 259663- 2 Élad typu galoší bez dalších přídavných mechanísmů.Na přiloženám výkrese je zoázorněno příkladně provedení uzeviracího meohenismu...

Zařízení pro řízení a ovládání skluzů měřícího kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 259662

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benža Dušan, Třetina Karel, Ševčík František, Bazala Antonín

MPK: G01M 17/02

Značky: řízení, skluzu, ovládání, zařízení, měřicího

Text:

...otáčení měřícího kola łíje snímána vsnímečem 11 a v porovnávacím členu 12 je porovnávána o-požedoeÁ vanou hodnotou g. Rozďíl obou trekvencí ve formě elektricke~ho signálu je po zeaílení v zesiloveči 1 §příveden na vstup,pátka na hodnotu záviolou na rozdílu frekvencí otáčení, čímžumožní přeetavení piatu přímočarého hydromotoru 1 1 s ním spojonho negulačního orgánu hydrosuąxíckého převodníku 1. změnougeometríckého objemu převodníku 1...

Generátor kondenzačního aerosolu s intenzivním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259661

Dátum: 17.10.1988

Autori: Doušek Karel, Juza Josef, Vitáček Jiří

MPK: B01J 19/00

Značky: ohřevem, generátor, aerosolů, kondenzačního, intenzivním

Text:

...generátoru kondenzačního aerosolu podle vynálezu spočívají především v intenzívnim ohřevu směsi vzdušíny, částic a par kapaliny vystupujici z odpařovaciho zařízení, které je umístěno pod tímto generátorem§ Je zabezpečena spolehlivost tohoto ohřevu a jednoduchý přístup k uefunkčním plochám za účelem jejích čištění. svislé uspořá dání epolečné osy topné a ochranné trubky přiepívá k minimalizaci tepelných ztrát konvekcí kolem vnějšího povrchu...

Průtočný ohřívač, zejména pro ohřev vzdušiny a aerosolu v generátoru kondenzačního aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259660

Dátum: 17.10.1988

Autori: Doušek Karel, Juza Josef, Vitáček Jiří

MPK: B01J 19/00

Značky: generátoru, zejména, ohřívač, kondenzačního, vzdušiny, aerosolů, průtočný, ohrev

Text:

...jev průtočný ohřívač možno využít, Prostor mezi topnou trubkou a její ochrannou trubkousve tvaru mezikruží je s výhodou vyplněn tepelnou izolacíza účelem omezení tepelných ztrát konvekcí e sáláním z vnějéího povrchu topné trubky. Topné trubky, kterých může být několik, jsou svými konci u vstupu ohřívaného média zeústény do společného vstupního hrdla, zetímco jejich h výstupy jsou napojeny do společného odnímatelného výstupního potrubí,...

Zařízení pro úpravu délky a oboustranné tvarování okraje dutých válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259659

Dátum: 17.10.1988

Autor: Verner Ladislav

MPK: B23Q 7/00

Značky: dutých, okraje, těles, úpravu, tvarování, délky, válcových, oboustranné, zařízení

Text:

...náetŕoje Q, který seA- otáčł v fělese kolábkył na otočném čepu lg. Řeznému nástroji Q lJeoutedy udilehy dva eamoatatné pohyby. Prvñi,l tj. posuv v přiÁ padě úpravy délky dutého předmětu, společně s přieuvem v přlpadě tverovániľořiznutého okrają je reelizován~kývavým pohybem koléb-mky l, který je odyozen od přielušné vačkykekčního členu ll.Druhý pohyb udilený řeznému hástroji Q tzn. posuv v připeděÁ tvaroyáni ořiznufého okraje je...

Zapojení pro řízení úhlu natočení rotoru dvoufázového indukčního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259658

Dátum: 17.10.1988

Autori: Michalík Petr, Spíral Ludvík

MPK: H02P 7/36

Značky: natočení, rotoru, zapojení, stroje, indukčního, dvoufázového, řízení, úhlu

Text:

...a enalogově číslicový převodník na mikropočítač.Blokové schěma obvodu podle tohoto vynálezu je uvedeno.nn příloženém výkresu.Jedná se zde o dvoufázový indukční stroj se dvěma rotorovými cívknmi Q s Q. Mikropočítač l je propojen ss třemi číslicově analogovými převodníky gł, gg a gz. Výstupy těchto tří číslicově snalogových převodníků gł, gg a gg jsou připojeny na vstupy střídavých zesílovačů žł, äg a 51. Výstup prvního střídavého zesilovače zl...

Elektronický obvod pro řízení úhlu natočení dvoufázového indukčního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259657

Dátum: 17.10.1988

Autori: Michalík Petr, Spíral Ludvík

MPK: H02P 7/36

Značky: natočení, indukčního, elektronický, dvoufázového, obvod, úhlu, stroje, řízení

Text:

...je přírůstek resp. krok požadovaného natočení, 259657- 3 u/je kruhové frekvence střídevého napájecího napětí.Napětí índukovsné na vinntí Q je Up a indukuje se tehdy, jestlíže osa rotoru nesouhlasí s požedovanou polohou rotoru.Generátor ł hodinových pulsů je propojen jednak as vstupem prvního čítače gł, jednak s prvním vstupem prvního přičítacího obvodu gg, Jednak s prvním vetupem druhého odečítscího obvodu gž a jednak se vstupem...

Zapojení automatického doběhu čerpadla plynového kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 259656

Dátum: 17.10.1988

Autori: Smýkal Lubomír, Slezáček Karel

MPK: F24D 3/02

Značky: zapojení, doběhu, plynového, automatického, kotle, čerpadla

Text:

...Je Éčinnoet vytápěni optimální, čímž opět dojdeke žvýšeni nákladů na vytápění, nebot ee eníži Jmenovitá Éčinnoet kotle. Nevie dochází k provozu kotle v oblastiroeného bodula tím ke značněmu vlhnutí kotle a velkému zkránvUvedené nevýhody dosavadního stavu do značné míry odstraňuje zapojení automatického doběhu čerpadla plynového kotle, opatřeného kotlovým termostatem, pokojovým termosta~ tem, omezovačem plynu a elektromagnetickým ventilem...

Zařízení pro řízené jednosměrné přisávání vzduchu při dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259655

Dátum: 17.10.1988

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil, Žižka Jan

MPK: A01J 5/00

Značky: zařízení, dojení, jednosměrně, řízené, vzduchu, přisávání

Text:

...32 a-sedlom gg, kterým je jednosměrnýpřisávaoíventil Ag opatřen rovněž na straně podstrukové komory 3, a to kolem vyústění propojovaoiho kanálu gł Mezi závěrným prostorem lgapodstrukovou komorou 2 ~je v jednosměrném přisávaçím ventir. lo gg vytvořena hlavní vzduchové tryska 15, vyúsľujíoí do pod etrukové komory 1 na zadní zkoeené-ploše gg, kterou je opàtřgn jednosměrný přieávací ventil 39 na straně přivrácené ke strm kové gumě g Mezizávěrným...

Dlaha pro kompresivní spojování kostních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259654

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šedý Milan, Dostál Robert

MPK: A61B 17/18

Značky: kompresivní, kostních, spojování, částí, dlaha

Text:

...2 je dlaha s poíjistnou.čepičkou pootočenou 0 90 ° do zajištovací polohy, Na obr. 3 je bokorysný pohled na vlastní dlahu. Na obr. 4 je půdorysdlahy ve směru pohledu na hrot s ostřím a na obr. 5 je půdprysný pohled na pojistnou čepičku. Na dalším výkresu je na obr. 6 zná» zorněn příklad praktického použití dlahy podle vynáiezu při zlomenině mezihrbolové v místě ga na obr. 7 je vyobrazeno použití.zmíněné dlahy při Mac Murrayově osteotomii...

Startér a stabilizátor pro zářivky a výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259653

Dátum: 17.10.1988

Autor: Veselý Vladimír

MPK: H05B 41/16

Značky: zářivky, startér, výbojky, stabilizátor

Text:

...aevo běžĺnévho tluoivkového předřadníku.Í Výhodou startéru a stabilizátoru podle vynálezu je, že ozářivkarreap. výbojka, zapa 1 ujeokamžitě i při anižené hodnotě Asitového napěti.Použité zařivky mohou být jak v běžnémprovedení, tak is nežhavenými elektrpdami s emieni vrstvou,jjV které jsou levnějšía Osvětlení se-tedy při použití zapalovaciho.obvodu podle vyná 1 ezuzkvalitnI a prodlouží se doba životnosti zářivek. Obvod navíc...

Spalovací prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259652

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F02F 3/14

Značky: spalovací, prostor

Text:

...vlivem nižší W teplotní setrvačnosti porézniho materiálu, přestože se po měrně zvýši povrch, na kterém se palivo odpařuje. Dn 1 ši W nevýhodou Je obtížné spojování dvou fyzikálně různorodých hmot. rV tcilemývynálezu je vytvoření spalovaciho prostoru, ve kterém dochází k rychlému odpaŕehi paliva a tím možnostisniženi předstihu začátku vstřikováni, přičemž je zajištěàno dobré spojeni části spalovaciho prostoru o různých ma tteriálech....

Zařízení na měření velikosti kořenového systému rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259651

Dátum: 17.10.1988

Autori: Římovský Karel, Kvítek Zdeněk, Chloupek Oldřich, Vančura Jiří

MPK: G01N 33/00

Značky: kořenového, zařízení, rostlin, systému, velikostí, měření

Text:

...100 kHz. Jedna z bipolárních elektrod je ukončenatyčí pro zasunutí do půdy v blízkosti měrené rostliny, druhá je opatřona krokosvorkou nebo bodcem pro upevnění na stonek rostliny. K výstupu monostabilního multivibrátoru je dále připojene vyhodnooovecí jednotka s ručkovým měřidlemo- Příkladné provedení zařízení na měření velikosti kořenového systému rostlin podle vynálezu je znázorněno na přípojenémVýkrsäü. kdê Je oházorněno blokové sqhéma...

Přídavná závaží pro pracovní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259650

Dátum: 17.10.1988

Autori: Erichlebová Jitka, Havránek Milan

MPK: B60B 15/28

Značky: pracovní, přídavná, stroje, závaží

Text:

...prítlačným nosníkem a dosedací plochou těles prídavných závaží je vložena pružná vložka. Pružná vložka je na straně dosedací plochy těles prídavných závaží opatrena rýhováním.Výhodou prídavných závaží podle vynálezu je možnost prichycení více těles pří 4davných závaží na nosný rám pomocí jedine dvojice šroubü, matlc a prítlačného nosníku. Iímto usporádáním se dosáhne podstatné snazši manlpulace s přídavnýmí závažími s úsporou času a ve...

Způsob přípravy monokrystalů ytritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se stálými spektrálními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259649

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/24

Značky: způsob, perovskitu, neodymem, aktivovaného, monokrystalů, přípravy, spektrálními, ytritohlinitého, stálými, vlastnostmi

Text:

...zcela vyloučen příměsí iontů ceru, které fungují jako účinný akceptor děr, a to dokonce i po temperaci Inonokrystalů V oxidačni atmosféře. ionty ceru zároveň mírně příznivé ovlivní i Vlastnosti monokrystalů bez iontů chromu anebo molybdenu. je vhodné, aby atomarni poměr iontů ceru a chromu a/nebo molybdenu činil 0,8 až 2,3. Dále je vhodné aby monokrystalv, pěstované z taveniny obsahující navíc sloučeniny železa, byly temperovány V atmosféře...

Kruhová membrána membránových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259648

Dátum: 17.10.1988

Autori: Langer Něhoslav, Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav

MPK: F16K 7/14

Značky: kruhová, membrána, ventilu, membránových

Text:

...odstraňuje v podstatě vynález, kterým je kruhovä membrána membránových ventilů, vyrobená z PTFE nebo jiné plastické hmoty,opatřená ve středu závitovým otvorem, přičemž podstatou je, že je tvořena kulovým vrchlíkem, opatřeným zesíleným okrajem a vnitřním váicovým nastavcem, na jehož spodní ploše je vytvořena těsnicí plocha a regulační plocha, přičemž těsnicí plocha má tvar mezikruží a regulační plocha je tvořena kuželovým výstupkem, vytvořeným...

Způsob výroby vysoce lehčených desek a tvarovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259647

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hanák Jaroslav, Kolmačka Jan, Bartoš Otakar, Václavek Miroslav, Chvála Alois

MPK: B29C 67/20

Značky: vysoce, tvarovek, výroby, desek, způsob, lehčených

Text:

...energetické ztráty ochlazováníma znovuohříváním forem.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby vysoce lehčených desek a tvarovek o objemové hmotnosti 30 až 100 kg/m 3 podle vynálezu. Podstata vynâlezu spočíva v tom,že směs obsahující polyolefin, nadouvadlo,urychlovač rozkladu nadouvadla, síťovadlo a případně další případy, jako například plniva, změkčovadla, pigmenty, stabilizátory,mazadla kaučuky, termoplastické kaučuky,jiné polymery a...

Způsob přípravy diarylmethyl-4-tetrahydrothiopyranyletherů a jejich methojodidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259646

Dátum: 17.10.1988

Autori: Polívka Zdeněk, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/12, C07D 355/02

Značky: způsob, přípravy, methojodidů, diarylmethyl-4-tetrahydrothiopyranyletherů, jejich

Text:

...v příkladech. Reakcemi látekobecného vzorce I s methyljodldem se získají methojodidy, jejichž způsob přípravy je rovněž součástí vynálezu. Další podrobností provedení reakci a způsobů izolace produktů jsou uvedeny v p-říkladech, jejichž účelem je ilustrovat možnosti vynálezu, ne však všechny tyto možnosti vyčerpávajícím způsobem poplsovat. Látky v příkladech popsané jsou nové jejich identita byla zajištěna jednak analýzaml, jednak...

Tricyklické 4-substituované 1-methyltetrahydrothiopyraniumjodidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259645

Dátum: 17.10.1988

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk, Metyš Jan

MPK: C07D 409/04, C07D 335/02

Značky: tricyklické, 4-substituované, 1-methyltetrahydrothiopyraniumjodidy

Text:

...benzenu a směs se ponechá krystalovat dvoudenním stáním. Odsâtím se získa 24 g nehomogenního produktu, který se rozpustí v 300 mililitrech vrouciho benzenu. Filtrací se odstraní malý podíl nerozpustné látky, filt~ rát se odpaří na objem 150 m 1 a ponecha krystalovat stánim přes noc. Filtrací se získá prvních 7,5 g prakticky čistého 9-4-tet rahydrothiopyranylthioxanthenâ-olu, t. t.157 až 161 °C. Spojené matečně lcuhy se odpaří a zbytek se...

Lubrikace pro úpravu skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 259644

Dátum: 17.10.1988

Autori: Faltys Jaroslav, Bogdan Zdeněk

MPK: C03C 25/00

Značky: lubrikace, úpravu, sklenených, vláken

Text:

...Tento postup je však velmi omezen, nebot ani látky, které si jsou chemicky velmi podobné, se ne vždy, navzájem misí. Některá zmekčovadla, jako dibutylsebakát,migruji do častíc polymeru velmi pomalu i za zvýšených teplot. Možnosti využití vnější plastifikace jsou omezené a hlavní nevýhodu spočíva v migraci změkčovadla na povrch,což se v daném případě může projevit i sníženou rozpustností filmu upravených skleněných vláken v laminační...

Monobloková injektorová rekuperační hořáková jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259643

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 14/62

Značky: hořáková, jednotka, rekuperační, monobloková, injektorová

Text:

...v objímce pevně spojené se stěnou svislé části spalinového kanálu umožňuje snadnou montáž a demontáž injektorového horáku a regulaci množství spalovacího vzduchu prekrývánírn vzduchových otvorů pri jejich zasunutí do objímky.Uvedená závislost vzdálenosti hrany usměrňovače vzduchu a čelní stěny L 1,2 - 1,5 .a, zajišťuje optimální řešení teplosměnných ploch a vzduchových průrezů rekuperátoru pri mlnímálních tlakových ztrátách.Provedení...

Způsob intenzifikace oddělování suspendovaných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259642

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tomíček Jaroslav, Tomek Jindřich, Fuchs Petr, Drázský Josef, Koníček Zdeněk, Fišer Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: oddělování, zařízení, provádění, tohoto, intenzifikace, způsobu, způsob, látek, suspendovaných

Text:

...osm až dvanáct.Na obr. 1 je půdorys a na obr. 2 svislý řez konstrukce vtokového objektu podle vynálezu. Do pevného středového válce 1 opatřeného výtokovoými otvory 2 je zaústěno přivádějící potrubí 3 aktivační směsi. Vnější otočný valec 4 opatřený na vnitřní straně radiálními přepážkami žebry 5 je upevněn na otočněm zařízení 6 pro stírání kalu otočném mostě).Aktivační směs vtéká výtokovými otvory 2 ze středního uklidňovacího válce 1 do...

Zařízení na využití odpadních vod z proplachů technologických zařízení jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259641

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bár Jaromír, Urbančík Libor

MPK: C02F 1/00, G21D 1/02

Značky: proplachu, využití, zařízení, elektrárny, technologických, odpadních, jaderné

Text:

...ve vodním hospodářství jaderné elektrárny jsou uvedeny v následující tabulce.elektrická vodivost p/cm 10 200 1 000 hmotnostní koncentrace Fe 1 .107 § 1 . 107 hmotnostní koncentrace A 15 1 . 10 § 1 . 10 hmotnostní koncentrace Mnz 1 . 10 sl . 107 hmotnostní koncentrace Ca 5 . 10 2. 105 hmotnostní koncentrace Na 5 . 104 -- 104 1045 hmotnostní koncentrace Cl 5. 104 104 10 hmotnostní koncentrace S 102 1,2 . 107 5 .105Z uvedených údajů je...

Způsob čištění povrchových a odpadních vod obsahujících ropné látky bentonitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259640

Dátum: 17.10.1988

Autori: Duchek Petr, Kačín Jan, Ottová Miloslava, Hladeček Miloslav, Šebek Vladimír, Engelthaler Zdeněk, Herdová Ludmila

MPK: C02F 1/40, C02F 1/28

Značky: povrchových, obsahujících, způsob, bentonitem, ropné, čištění, odpadních, látky

Text:

...vody. Po promíchaní systému se případně přida anionaktivní neíonogenní či kationaktivní organický flokulant v množství 0,05 - ,0,2 proc přidávaného množství bentonitu nebo přírodní flokulant typu škrobu, želatiny atd. v množství odpovídající 0,2 - 2 přidávaného množství bentonltu, přičemž dojde k sorpci ropných látek na povrch bentonltu a jeho flokulaci s následnou rychlou sedimentací vločkového mraku.U silně zaolejovaných vod obsahujících...

Značkovací zařízení, zejména pro balicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259639

Dátum: 17.10.1988

Autor: Šmíd František

MPK: B65B 61/02

Značky: balicí, značkovací, zařízení, stroje, zejména

Text:

...2 a, na kterém je navínuta razicí páska 3. Razicí páska 3 je vedena rolnami 4 a, 4 h, 4 c pod vyhřivaným tělesem 5 s razníky 6 mezi podavací valec8. a přítlačný valec 9 na unášeč 2 h. Přítlačný valec 9 je uložen na čepu 12 páky 13,otočně uložené v nosné desce 1. Paka 13 je s nasmu- deskou 1 spojena i pružinou 14. V prostoru pod razníky B je mezi razicí páskou 3 a dorazem 7 obalové fólie 10. Vyhřívané teleso 5 je spojeno s jadrem 15 a...

Způsob vedení a dodávání textilních plošných útvarů do proplétacího stroje a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 259638

Dátum: 17.10.1988

Autori: Faulhaber Ervín, Horák Alois, Viterna Zdeněk

MPK: D04B 23/10, D04B 21/14

Značky: zařízení, stroje, vedení, dodávání, provádění, textilních, způsob, útvaru, proplétacího, plošných

Text:

...ze vstupní částí UI přímo do výstupni části H 3, tvořené dvojici lisovacích válečků 10, 11, zatímco první plošný útvar A a útvar C, tj. obě vnější vrstvy jsou vedeny ze vstupní částí U 1, tj. přes vyrovnávecí tyče 1, 3 do střední části UZ postupně na dvojici spodních vyrovnávacích válečků 4, 5, dále přes Spodní, respektive přes horní rozpínací válečky B, 9 a posléze na dvojici horních vyrovnavacích válečkü B, 7 do výstupní částl Uił šikmé...

Koncový ventil dávkovací nádobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259637

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hroník Miloslav, Vašák Miloslav, Paulů Karel

MPK: F16K 21/04

Značky: koncový, dávkovací, ventil, nádobky

Text:

...hladiny v dávkovací nádržce z důvodu rozvíření nečístot a -vzduchových bub 1 in.Na obrázku 1 je znázorněna kompletní dávkovací nádobka s koncovým ventílem a regulací hladiny.Na obrazku 2 je detail koncového ventílu s clonou.Řešení vynálezu spočíva V okamžítém uzavření tekutíny koncovým ventílem V nejnižším bodě nádobky, umístěným nad kalíbrovací clonou.Obr. 1. Tento ventil je ovládán pomocí sílonového vlasce 3 elektromagnetem Z, který je...

Pérový kroužek a způsob jeho montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259636

Dátum: 17.10.1988

Autori: Halama František, Kopal Jaroslav, Pechanec Jan

MPK: A44C 27/00

Značky: způsob, kroužek, pérový, montáže

Text:

...rameno. Závorka se přesune a přidrží, aby delší rameno nevyčnívalo do výseče. Druhým koncem se do dutiny plášte zasune pružina, stlačí a v plaštl se vytvorí prolis V místě, kde u předchozích plášťů byl zápioh. Smontovaný pérový kroužek se vyrovná, aby jeho konce směřovaly proti sobě, a závorka se uvolni. Pružina ji vytlačí z pláště, takže delší rameno přemostí výseč .v plášti a opře se o prolis.Výhodou mechanizovane montáže je větší...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové a metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259635

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beneš Radomír, Kantor Milan, Beránek Jan, Seifert Jan

MPK: C07C 69/54

Značky: akrylové, přípravy, způsob, metakrylové, esterů, kyseliny

Text:

...při zvýšené teplotě a zvýši se tak stabilita reakční směsi, což umožňuje snižit ttčinné množství inhibitorů polymerace. Za těchto podmínek nedocházi proti očekávání ve spojení s katalyzátorem roesteriiikace na bázi alkoholátu hořčíku prakticky ke snížení rychlosti reesteritikace a naopak bylo možné množství katalyzátoru proti údajům patentové literatury snížit.Uvedené inhibitory, 2,6-di-terc.butyl-p-metyllenol dále DTBMF a...

Bezpečnostní zařízení koželužských mechanických rotačních lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259634

Dátum: 17.10.1988

Autor: Dorazil Karel

MPK: C14B 1/34, C14B 17/12

Značky: bezpečnostní, koželužských, rotačních, mechanických, lisů, zařízení

Text:

...páky 14. Západkový kotouč 15 se uvolni a pootáčí se a stroj se vlivem tohoto pootáčení a sepnutí pomocí zasouvací hlavice 5 neznázorněné spojky zavírá. Po zapadnutí ozubu úhlové páky 14 do západkoveho kotouče 15 působením tažné pružiny 16 přes táhlo 11 a zahnutou páku 10 a vypnutím neznázorněné spojky je stroj zavřen. Dalším sešlápnutím nožní šlapky 1 a opakujícím se-působením mechanismu se stroj otevře. Pokud při zavirání stroje (obr. 2...

Způsob výroby 7-hydroxy-4-methylkumarinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259633

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hesoun Dušan, Leiner Jan, Rajšner Miroslav

MPK: C07D 311/16

Značky: 7-hydroxy-4-methylkumarinu, výroby, způsob

Text:

...zředěný 50 až 200 ml ethanolu nebo kyseliny octové přikape za míchání ke 100 až 200 ml konc. kyseliny sírové a v obou případech se reakční směs míchá při teplotě 0 až 50 °C l až 7 hod. Po skončené reakci se produkt izoluje nalitím reakční směsi za míchání do přebytku vody nebo vodného ethanolu, například 30. Vykrystalovaný produkt se po odsátí a promytí čistí krystalizací, například z methanolu nebo z asi 70 kyseliny octové. Takto...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové nebo metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259632

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beneš Radek, Machová Marta, Beránek Jan, Kantor Milan, Gutwirth Karel

MPK: C07C 69/54

Značky: esterů, způsob, metakrylové, kyseliny, přípravy, akrylové

Text:

...kyslíkom, aby se zabránil.o polymeraci. nenasycených esterů. Na druhé straně zředění oxidu uhličitého se v důsledku pornalejších difúzních pochodů projeví V jeho zhoršeném využití a ve vyšších nákladoch na jeho spotřebu.zdrojem oxidu uhličitého může být stlačený plyn z ocelových tlakových nádob nebo plyn získaný tepelným či chemickým rozkladem uhličitanů, popřípadě i kouřové plyny vzniklé spalováním nejlépe čistých kapalných paliv...

Článek nosné soustavy pro tlakové pancéřované hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259631

Dátum: 17.10.1988

Autori: Langer Miroslav, Liška Milan

MPK: F16L 3/22, F16L 3/10

Značky: soustavy, nosné, článek, pancéřované, hadice, tlakově

Text:

...držákům nosníku, k nimž jsou připevněna válcová vodítka, přičemž k přechodům jsou připevněny držáky závěsů, otočné uložených na čepech a k závěsům jsou připevněny sférisky zakřívené půloblouky, které se připevňují svým koncovým lemem ke šroubům, jež jsou připevneny k přechodům kruhovi 4Tyto články se snadno sestavují v nosnou soustavu hadíc, v níž jsou hadice pevně sevřeny v sedlech a tahovou složku síly pocházející od hmoty hadíc...

Způsob úpravy reologických vlastností tavených sýrů přídavkem maltodextrinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259630

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kodet Josef, Prošek Zdeněk, Böhmová Jarmila, Kolář František, Pavouková Jaroslava

MPK: A23C 19/082

Značky: přídavkem, vlastností, reologických, úpravy, způsob, sýrů, maltodextrinů, tavených

Text:

...požadované konzistence již sražené taveniny. Při použití maltodextrinů při výrobě tavených sýrů nedochází také k dodatečnému uvolňování vody nebo tuku u finálního výrobku. Při výrobě tavených sýrů jsou maltodextriny smíchány s ostatními surovinami před zpracovanim nebo jsou přidávány dodatečně. Maltodextriny jsou schopny vázat na svou sušinu relativně velké množství vody tak, že se neprojevuje jako voda volná, narušujicí vzhled, chut,...

Galvanická cínová lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 259629

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kosar Petr, Volf Radko, Karlík Milan, Zehle Ivan, Samek Zdeněk, Šťastný Miloslav

MPK: C25D 3/32

Značky: cínová, lázeň, galvanická

Text:

...aminooctově.Základní výhoda vynálezu spočíva v dosažení vysoké katodické proudové účinnosti. Přídavek kyseliny aminooctové neovlivňuje vzhled povlaku za všech podmínek praktického použití lázně. V kombinaci s touto látkou je možno použít všech běžných přísad zlepšujících vlastnosti povlaku. Přídavek kyseliny aminooctové ovlivňuje pouzeZ výše uvedených experimentálních výsledků vyplývá, že pro praktické použití jetých dílců. Právě takové typy...