Archív za 1988 rok

Strana 129

Způsob výroby válce pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255927

Dátum: 15.03.1988

Autori: Havrlant Stanislav, Christov Nedělčo

MPK: F02F 1/04

Značky: výroby, způsob, válce, spalovací, motory

Text:

...válce aleepoňdvě mezery. Podstata vynälezu spo.čívá V tom, že obě části válce se po odmaštění sešroubují, načež-se ohřivaji-v ohřívací peci a během ohřevu dotahují a po dosažení.teploty nižší než je teplote taveni nejníže tavitelnéno materiálu se ochladí na vzduchu na teplotu 293 K.U zoůsobu výroby válce podle Vynálezu není nutné opracování etyčnýoh plech v přesných tolerancích, tim se zjednodušši technologie výroby. Docílí.se pevné...

Zařízení k navíjecím strojům

Načítavanie...

Číslo patentu: 255926

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dosoudil Ivan

MPK: B65H 63/06

Značky: strojům, navíjecím, zařízení

Text:

...lze použít u všech navíjecích strojů, kde může dojítpadně 1 k poškození výrobku - cívky nevhodným spojem, na vodiči a spojovacím nebo koncovým uzlem.1-něno na obr. 1 a 2. ř -Ke etojanovémunavíjecímu.strojig-e napínacím a ukládecím u nechaníemam je přistaven stojan §. na němž je poeunovetelne upevněna nosná kostka Z, na které jsou kyvně uchýcenà kvvnàzýĺí ramena 5, z nichž jedno je ukončeno palcem 3, který zasehujeei.do otvoru ve střižníku g...

Měřič hustoty povrchové vrstvy zhutněného uhelného hranolu pro koksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255925

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chocholáč Miroslav, Vitásek František, Rozum Karel

MPK: C10B 45/00

Značky: hranolu, povrchové, vrstvy, koksování, zhutněného, hustoty, měřič, uhelného

Text:

...pouzdra, přičemž na horní konec tyčinkyvŠoto, že se značné zjédhodúšäí postup Aměřenząľvkterý joąpříąpo~àužití obvyklým metoo značné zdloułiavý a ovyžaduje speciální vměříoí zàřvizenví. Možnost iĺryužíti měřičevhhuototy neni .pmezanąpouze-na měření huuototy poovrohové vràfvy vzhhútňěñého uholnéhovynález 9 ,jeho oúčinkyjsou blíže vysvätlony v popisu při- Akladujehoylprovedenípodle přiloženého výlcceéu, který znázorňujov nárysą v řezu...

Upevnění plachetky v bubnu periodické filtrační odstředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255924

Dátum: 15.03.1988

Autori: Studená Eva, Koros Bedřich

MPK: B04B 7/18

Značky: odstředivky, upevnění, periodické, plachetky, bubnu, filtrační

Text:

...penze produktu do prostoru určeného pro odsfředěnou kapalnou dJ Qvedehéonevýhödy odstraňuje zdokonalené řéšeni upevněñiplachetky v bubnu periodické-filtračnivodstředivky.pod 1 e vyná~lezu. Upevněni je provedeno Jako rozpinacidkruh.4Podstata řešení je-v tom, že rozpinaci kruh je navléknut dolem filtrační plachetky a je rozepnut do drážek vytvořenýchv hornim a dolnim rohu odstředivkového bubnu. A A q h Rozpinaci kruh je zasunut s navléknutou...

Způsob místního barvení plošných textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255923

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír, Grüner Pavel

MPK: D06B 11/00

Značky: barvení, materiálů, plošných, textilních, způsob, místního

Text:

...vynálezu může být využít ýři barvení celulőzových materiálů rozpustnými barvivy nebo barvivy, která se do rozpustného stavu v roztoku převádějí. Pro ňolyamid a polye D akrylnitril jsou vhodná rozpustná 1 disporzni barviva, pro po- 1 yàsterové materiály baŕviva disperzni.Řoäenłm dle vynálezu se dosáhne místního vwbarveni ploěe ě ných texťilňioh materiâąů bez nároků na slcžité speciální zařízení. Je bři hěm možno snadno ovlivňovat oytost...

Zařízení k oddělování a snímání lepivých materiálů ulpívajících na podložce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255922

Dátum: 15.03.1988

Autor: Baják Karel

MPK: C14B 1/54, C14B 17/14

Značky: lepivých, materiálů, snímání, oddělování, podložce, ulpívajících, zařízení

Text:

...z válce uanš a nelápiŕdu úpravou aneboatředąě-lepivquą Usnš-se silně 1 epivo ůbrá§Qu ĺvpo počátečním oddělení a Qhnntí odděloýacidi npži,ñąäí být ř- postupně animánypružnými stěrači o větším průměu,jako je V průměr oddělovaeíoh nožůQOdpor silně úlpívaaioí úaně na válú j.ř cą proti animáni je tąk velký že pružné àtěraöeAsą ohýbaJIýě ą pak na líoi vyžehlených není zaneohávajííàťopy, což anižujç kva 1 itu,a tím 1 hodnotu vyžehlené uaně.- ...

Hydraulická zařízení k vymezení provozních vůlí pracovních válců koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255921

Dátum: 15.03.1988

Autori: Raida Antonín, Čech Jan, Koňařík Milan

MPK: C14B 1/02

Značky: vůlí, strojů, koželužských, válců, pracovních, hydraulická, vymezení, provozních, zařízení

Text:

...elektro»-3 4 magnetemvvg, la propojen -po přeaunuti piětuujg šla-ah, Akfarý je tvořen progtorem 11 za. piatam-íg hydrauliokőho váłge g vývoz-rvý -rdzvaděč 1 x 19 vřazĺenĺ přeppuätěcí ýentil 32, kftàrgľmá funkci ĺą poaiäřofacího ventilu láři jazavíräní a .otQvíz-Áni» stroje Mgal. Abřepouätěci ventil. L 4 a łàydromctpr je vždzen přeppuštěoiventil a, lçtaraf-má runkozgventilu. pagąäłpvąeąiho pro chod hy-dromotoru jj při uząvřenéntstrojig...

Způsob výroby práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255920

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grunt Miloslav, Pácha Jaroslav, Kodýtek Vilém

MPK: C22B 34/36

Značky: výroby, práškového, wolframu, způsob

Text:

...vzduchuzapřítomnosťi malého množství vodíku, na tzv. modrý oxid wo 1 f~ oramu,W 0 x,vkdoĺxą 292 hąžL 2,98, avo druhém stupnm.ae připra~ vený oxid redukuje vodíkem na wolframą Dvoustupňový pochod jeřnulomefrické složoníoxidú.Přidvoustuýňovém pochodu jaou však takřka dvojnásobné investiční náklady, nehoř konverze WA na výěohozí oxid pro redúkci probihá v pecíohľoťeáného typu jako vlastěrNejdůležitějšzlíĺąmi pàrametàýfovlivňújĺicími...

Způsob výroby práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255919

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grunt Miloslav, Pácha Jaroslav, Kodýtek Vilém, Černohorský Jiří

MPK: C22B 34/36

Značky: wolframu, práškového, způsob, výroby

Text:

...na tzv. modrý oxid wolframu,wox, kde x 2,92 až 2,98, a ve druhém stupni se připraveny oxid redukuje vodíkem na wolfram. Dvoustupňový pochod je výhodný také V případě, kdy je třeba před redukcí upravit granulonetrické složení oxidu. Při dvoustupňovém pochodu äsou však takřka dvojnásobne investiční náklady, nebot konverze PWA na výchozí oxid pro redukci probíhá v pecích stejnéhc typu,jaANejdůležitějšímiparametry ovlivňujícími průběh...

Třpytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255918

Dátum: 15.03.1988

Autor: Pšenička Jaroslav

MPK: A01K 85/04

Značky: třpytka

Text:

...ktoré jsou u dosavadních provedení. Další~výhodou provedení třpytkyąpodlé vynálezu 3671 jo, že závaží Á . na vyosení a trojháček jepo uetáleni směrem dolů, Tro 3 háčekv.oje tedy též vyosen.aJe 1 kož všichni rybí dravoi jdou po sv 6 Ťkořisti zeàadą à odspoda,~je dána větší možnost žáseku no tro 3 Šháčék.Vyoaaní hřídelky při ulovení ryby do 1,5 kg neňoznáo ovo žádné změny svého tvaru. Porušivli se vyosení při ulovenivětší ryby, je móžno...

Ovladač mechanismu mechanických brzd kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255917

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fabián Miroslav, Birkhahn Klaus

MPK: B61H 13/02

Značky: vozidel, mechanických, ovladač, mechanismu, kolejových

Text:

...vybrânfAmećhàniąmu 7 Abrmxł . . .A nn Výhodou uvědenêho pfoýeĺenf je, že Jodnoduchýnusàolohląvýmn jzpůsobenjeÍvyfoäenovovlâdânfvbrzdovêhomechaniomnapo 3 enfhnýýfj »hod lana ą výhoďntyče.v jeden celek spoločným jejich zkotvenfhoZnáma Jean provedení k ovládání mąonàniokých proč ϧnoof/L.ĺfÉ mechąnishns 1 brzdy-je pootočen do polohy zabŕzděno Ľři od- . vbŕäčovânf dochází k opąšnému pohybu ovlâdacího členu §, který Í v...

Zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255916

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ditl Pavel, Kabátek Jan Ing

MPK: B01F 5/00

Značky: tekutin, zařízení, směšování, kontinuálnímu

Text:

...Průmězf kružnioo opaanákoląąém průřezu hranolu ie roven vnitřn Anímu průměru potrubí L. Délka vložky 1 může činit 0,5 aš.10 ~oł.vnáooook vnątřního průměru potrubí ł, o výhodou 1,1 ožije-ti náaohekvnitřního .průměru potrubí. l, a výhodou 1,1 až .1,5 ~tináaobek. stěny g vložky .ą tvoříoí duté hranolová těleo, 3.5011 v pevnýchhranáöhvzáàemñä odděleny téměř po celé dáloe hrany a vyjimkou průřezu na začátku vložw 1. Pootoöením volného konee každá...

Zařízení pro zvedání břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 255915

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrdý Alois, Hudeček Milan, Růžička Jiří

MPK: B21C 47/24

Značky: zařízení, břemen, zvedání

Text:

...At 5- Zařízení podle vynálezuosestává z noonáho rámu ła v jehož nstřední části Ja vytvořena radiusová dráha łš, navazujici v zadni kčáàti na vodiči p 1 ocñy§gzav přední části na přimoą dráhu łg.- . Dále pak sestává 2 voziku 3 a jehož předn 1 část 1 je pevně spojen ..unášeoi šrn łg a ktorý je přednimi koly §, otočné uloženými načepechg, pojezdně uložen na př 1 m 6 dráze łg. Na zadní části vozikú~g.opątřená zarážkou ł§a náraznikem łz....

Zařízení ke skladování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255914

Dátum: 15.03.1988

Autor: Sklenár Josef

MPK: B65D 85/62, B21B 39/00

Značky: materiálů, zařízení, skladování

Text:

...jež jsou připevněnak horní části oboubočních stěn, přičemž průměr každého vélečku válečkovéhoA-řetězu je větší než výška jeho páaá.Výhodou zařízení podle vvnálezu je, že maferial ke skladování, zejména trubky, není-válečkovým řetäzam povŕy chověpoškozován . neboť trubky ae pokulují po jeho váleč A 255914nich, jejichž vnější průměr Jo větší no výška pánů o in výrobní toloranoo nebo prodloužoní tohoto řotäzu je oliminováno atsväoim šroubem 5...

Zařízení k rozřezávání chmelových rév

Načítavanie...

Číslo patentu: 255913

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kaštyl Jaroslav, Neckař Josef, Vybíral Rostislav

MPK: A01D 46/02

Značky: zařízení, chmelových, rozřezávaní

Text:

...účinnosti doöesávącího zařízení» 4 ř ř WPodstata vynálézu àpočíýä ý too, že alespoň na jednom .íčeaaoím bubna jsou v řadách mezi česacími prsty úspořádányřezací nože tak, že tyto řezací nože prooháu 4 ĺmezídvojicemíívněn~naJvýkresU,vkdeobroľl představuje uspořádání ďočeaávaěíĺ ígího bubna ařezàoíminožía jeho umístění V dočeaávacím.A V zařízení a.na obrogà je zňšàwněn deül česacího bubnu, opàtře~ného řezacíñi nožig ízà vstúpním.zařízením...

Válec pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255912

Dátum: 15.03.1988

Autori: Havrlant Stanislav, Christov Nedělčo

MPK: F02F 1/04

Značky: spalovací, válec, motory

Text:

...váľců Spoj nç 1 zéf 9 bhóvt ĺf«A.CílemvýýnáiezAjě zýäiaťit p§vněřnerózebiràteiáě af 6 ěnízáJRK Válee pro spąlóváěí úótoŕy sestáüá zá ąvónnčáàťí,-zça 1 ožkoJf Ýých kovů svrozdílhbú tepglno çztažnoti kťeréSjáoä vzájémněl v ~ apojeny ą na styöných plbcháohĺopątřeny tąp 1 osměnhým.mědiem.Pdd 4làaou 1 çpatřeny~kúžéłovým 1 äzávity ą ąezi etyčným 1 p 1 oąha po célěť g~válce alešpoň důě mezaryąu telňě gpóáeni obou čáàtí kperézaj 1 šřuje stálý...

Zapojení pro zpracování interferenčních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255911

Dátum: 15.03.1988

Autor: Hapla Miroslav

MPK: G01B 9/02

Značky: zpracování, zapojení, signálu, interferenčních

Text:

...hodnoty àignálu łł snimá Vma×imá 1 n 1 hodnotysignálu na dŕubé vàtupniavorcàgsPŕvniýdetektor minimúlnt hodnoty sągněluýłg ahimá m 1 nim§ 1 h 1 hodñoty.g. První detektory mexąmàlni a minimálni hudpoty g. łg určůją ppuluą ~ s prvním odporovým däľąčem łgľrgfpŕančnt úrovně prvního dfuh 6 hnŤM a třetího Schmittova klopného obvodu tz. Ag,.§.ořuhçd§akxory.ý maximální a minimálni hddnoty signálu łł łg uŕčuji tpo 1 us.druhýuŤý odporovým děličem...

Dvoucestný čtyřfázový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 255910

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klier Emanuel, Novotný Vladimír

MPK: H03H 11/02

Značky: čtyřfázový, dvoucestný, filtr

Text:

...móduw lovàným sígnáiem z prvního vstqníhompdulátoru głgřodtud je çťfpřivedenjnaďvàtúp první dolni ýrópuałi Q. Modulovaný signál za Lvýčtvrtéhovvatupníhovmódúlátóru g 3 áa ve druhém invertoru gg inver.Ťz druhého vàťupnihq mbdulätóru ggQ 0 dzud je přiveden na vstupdem na vstup druhého výstupniho modulátoru gg a současně přeshdolni propusti Q 5 Jsou napojeny na vstupyzapojeni Q pre kvadraturni čtyřfázovou modulaci, jehož výstup je napojen na...

Zařízení pro frikční předení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 255909

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lojka Jaroslav, Fajt Ludvík

MPK: D01H 1/135

Značky: frikční, předení, příze, zařízení

Text:

...odtahovaně příze, kterým se dociluje velikost intenzltyjtření příze e tím i velikost jejího osového napětí při odtahu z klínovité štěrbiny-třecích p 10 Che i . Příkledné provedení zařízení podle vynálezu je.schematicky znázorněno na přiložených výkresoch, kde představuje obr. 1 por hlad na frikční spřádací ústrojí v částečnémjřezu a obr. 2 per 255909epektivní pohled ve větäím měřítku ne část víka opetřenóho těleeem e odvádčoím otvorom e...

Trezor pro úschovu a manipulaci se zdroji kalifornium-252

Načítavanie...

Číslo patentu: 255908

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tačev Tačo, Kryštof Vladimír

MPK: G21F 7/02

Značky: úschovu, zdroji, trezor, manipulaci, kalifornium-252

Text:

...čímž významným způsobem zlepšuje bezpečnost při práci se zdroji gamaneutronového záření ka 1 iIornia~ 252.Příklad provedení trezoru pro úschovu a manipulaci se zdroä ji kalifornium-252 podle vynálezu je znázorněn na obr. 1, kde je naznačen jeho příčný řez a na obr. 2, kde je znázorněna nadzemní část trezoru v axonometriokém pohledu.Trezor pro úechovu a manipulaci se zdroji kalifornium-252těn v míetnoeti u venkovní stěny 2 budovy. Jeho podzemní...

Sklízeč řepného chrástu s nakládacím dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255907

Dátum: 15.03.1988

Autori: Záviška Zdislav, Haken Jiří, Hajšo Štefan

MPK: A01D 23/02

Značky: nakladacím, řepného, sklízeč, chrástu, dopravníkem

Text:

...přičný shrnovací~šnekový dopravnik chrástu je ulóžpn ýýše než vstup šikméhoĺpředávacího šnaku uspořädaného po straně stroje a ópatřeného výstupom, uloženým nád šikmýmSk 1 izeč řepného cbrástu s nàkládacímfdĺpravníkem pod 1 é»vyná 1 ezn je výrobné jednoduchý, neovlivňuje nesgativně pàlohu těžiště stroje, jeho dopravní šířka, a V tím práci na poli, ani zástavbové rozměrý stroje a zaru čuje spolehlivou funkci při předávání materiálu zo...

Mísicí lopatka strojních mísičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255906

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kodet Antonín

MPK: B01F 15/00

Značky: mísicí, mísičů, lopatka, strojních

Text:

...ąçpátky-je.nutno 2 uvedeného důvodu neustâlà ąeřizqvąt-vfapo.àe 3 ich nadměrném opotřebąní já nutná jejich výměna,A fTyto nevýhody jsou odstraněny mísicí lbpatkou dla vxnálszug-~jehçž podstata spočívá V tom, že pracovní část misící lopátky 3 e. . ,ľvýhodqú řešení d 16 vynálezu jě mnbhohâsoúąě zvýšení šiŕótoeě ĺĺ.Ľ timiaicí lopatky~beą nutnosti stá 1 ého~seřizování Tím dále doohá-zí k ŕyšěimu využití strojního àařizení ą...

Způsob stanovení koalescentů ve vodných disperzích syntetických polymerů a kopolymerů a v technických produktech na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255905

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dufka Oldřich, Matoušek Pavel, Morávková Věra

MPK: G01N 30/02

Značky: bázi, jejich, technických, stanovení, syntetických, koalescentů, produktech, způsob, vodných, polymerů, kopolymerů, disperzích

Text:

...syntetických polymerů a kopo 1 ymerů.a»ľ v tàchn 1 ckýchproduktech na Jejich báž za pnužiti plynovésŕážením po çkyseleni na hodnotulem v obj. poměru 1 1 až 100 1.nebo desorpci do proudú ňosnáhó inąrtniho plynu při teplotách do 320tógrafii známýmzpůsobem V L Zýůsob stanovení kďalésćàntů podle yynález má ñäkólik výhodgStanovoyané látky jâoupřed vlasthip 1 ynovou chromatqagrafii odděléhy od neodpařitelhého zbytku vzoŕku který...

Spojovací objímka betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 255904

Dátum: 15.03.1988

Autori: Wagner Pavel Ing, Popelek Eduard, Opluštil Zdeněk

MPK: E04C 5/16

Značky: betonářské, spojovací, výztuže, objímka

Text:

...konstrukcí. Spojovąnáprutymohou být ve vodorovné, svislé nebo šikmá poloze. Přivlastním provádění spoje se postupuje tak, že konce społ jovaných prntů výztuže, stabilizované v souosé poloze na-sraz se obepnou oběmí.po 1 ovínami spojovací objímky. Spojení polovin spojovací objímky před injektážíí se provsde ztažením.pomooí vázacího drátu, obtočením kovovou páskounebo páskou z umělé.nmoty, případně jiným známým...

Ortogonální betonová úložná konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255903

Dátum: 15.03.1988

Autor: Čížek Pavel

MPK: E04B 1/20

Značky: konstrukce, úložná, ortogonální, betonová

Text:

...sousfav a umožnit uložení horní konstrukce obvyk- 1 eAstěnových systémů, bngovaných nrefąbrikoŕanou,monolitiokou oľnebo kombinovanou technologií, a nřénoàozatíženł do spocní cás-. ti skeletoüé konstrukce so sloúpy, kťeráby umožňovala variabllg ą ní nspořádání s nůznýni rozpony, ýédeni ůodorovnýchutechnologicf Lpŕo bądněni monolitické částr 3 prefabrlkovahýçh prvků, cdstŕanila potřebu podpěrného éystéúu-úyužila pro...

Samostavicí polohovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255902

Dátum: 15.03.1988

Autori: Holubář Igor, Skoupý Ferdinand

MPK: B23Q 3/18

Značky: samostavicí, polohovací, zařízení

Text:

...lg.polohovacich prvků a obr.3 představuje celkové uspořádání v včásťečném řezu.A . Na základni desc 1, která .je součástí ąpřípadného oburäběcĺhq resp. upinaciho komplexý, je ůbevněna konzola lg, která.slouží jako základni rovina pro polohovanou součástku lg. Po Vobou.stranách konzóty lg jsou vzàktàdn 1 desce 1 uložýna pouzdràj ýg, ve kterých jsduĺotóčněnuložpny hřideçe g, zakončené na.upi nací straně excentŕický pdlohóvanými pevnými...

Způsob označování obalů z ploché fólie z průsvitného materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255901

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fomenko Petr, Kejha Vojtěch, Votruba Petr, Kos Jiří, Kotlář Václav, Hlaváček Ivan, Kejha Libor

MPK: B65B 61/26

Značky: materiálů, provádění, tohoto, průsvitného, zařízení, fólie, způsobu, obalů, označování, způsob, ploché

Text:

...k provádění způsobu podle vynälezu.. p je tvořeno zákledovou deskou 1, na níž jsou umíeŠenyl V dva náboje ł§,ł§.e nalísovenými ozubenými.věnoi ł 1,§.Ne ná~bojích jsou neeazeny dvě záeobní cívky.â,§ s páskou li, pod e. nimiž na hřídeli lg motorku je.upevněno ozubené kolo 1 v trvalém záběru e ozubenými koly § 2 xucnycenými na kuliee gg, která-je točně uložená na hřídeli 2 motorku. Ned každým nábojem. lł§,ł§ je umíetěne dvouramenná páka s...

Způsob výroby peptidů působícícíh jako promotory růstu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255900

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hecht Barbara, Perseo Giuseppe, De Castiglione Roberto

MPK: C07K 7/06

Značky: působícícíh, peptidů, růstu, výroby, promotory, způsob

Text:

...Peptidy, v nichž Y znamená hydroxylovou skupinu, je možno připravit například hydrolýzou peptidů, v nichž Y představuje methoxyskupinu. Ty peptidy, ve kterých Y znamená aminoskupinu, lze připravit amonolýzou odpovídajících esterú, nebo z C-terminální aminokyseliny, která se působením příslušného aminu převede na amid.Při výrobě peptidů podle vynálezu se finální kondenzace, která je vlastním předmětem vynálezu, provádí mezi...

Fungicidní prostředek a způsob výroby učinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255899

Dátum: 15.03.1988

Autor: Stuetz Anton

MPK: A01N 33/04

Značky: látek, účinných, způsob, výroby, prostředek, fungicidní

Text:

...appendiculatus /rez-fazoli/ na tyčkových fazolích jakož i proti jiným houbám ze skupiny rzí /Puccinia/ na pšenici a proti Erysiphe cichoracearum na okurkách a proti jiným padlím /E. Graminis f. sp. tritici,Podosphaera leucotricha, Uncinula necator/ na pšenici, jablkách a révě při koncentraci testované látky 0,5 až 500 ppm.Jelikož při testech byla také dokázána dobrá snášenlivost těchto sloučenin rostlinami,jsou sloučeniny podle vynálezu...

Herbicídní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255898

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grönwold Bareld Egge, Ahle James Leroy

MPK: A01N 47/18

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...nebo následně. Při aplikaci zálivkou půdy, do brâzd nebo předsečově, je antidot účelně komponentou příslušného prostředku. Výhodná aplikační metoda závisí na konkrétním použitém antidotu. Bylo zjištěno, že určité antidoty jsou účinnější jako mořidla osiva, zatímco jiné působí nejlépe při zapracováni do půdy.Široká paleta chemických sloučenin je účinná jako antidoty herbicidů thiokarbamátového typu. Výhodné prostředky podle vynálezu mohou...

Způsob výroby 1,2,4-triazolokarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255897

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ensinger Helmut, Weber Karl-heinz, Hinzen Dieter, Lehr Erich, Kuhn Franz, Walther Gerhard, Tröger Wolfgang, Harreus Albert, Frölke Wilhelm

MPK: C07D 249/12

Značky: 1,2,4-triazolokarbamátů, výroby, způsob

Text:

...Následující bromacl bromem nebo N-bromsukcinimidem se ziská bromderivát(3), který pak lze hydrolyzovat na 5-hydroxy-l,2,4-triazol obecného vzorce II.Při farmakologických zkouškách nn pokusných zvířatech vykazuji nové sloučeniny podle vynálezu následující účinky- reversihilni inhibice centrální acetylcholinesterasy,- zlepšení kortikálni reakce bdělosti a probuzení v centrálním nervovém systému,- výrazné prodlouženi spánkové fáze REM při...

Způsob výroby derivátů aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255896

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gaida Wolfram, Lösel Walter, Wiedemann Ingrid, Schnorrenberg Gerd, Roos Otto, Höfke Wolfgang

MPK: C07C 101/00, C07K 5/00

Značky: aminokyselin, derivátů, výroby, způsob

Text:

...guma, mastok oxid titaničitý nebo cukr. K docíleni depotního efektu nebo k zamezení projevü inkompatilíbity může jádro dražé rovněž sestávat z několika vrstev. stejně tak i povlaky dražó mohou k dosažení depotního účinku sestávat z několika vrstev. Při výrobě těchto lékových forom je možno používat pomocné látky uvedené výše u pří pravy tablet.Sirupy s obsahem účinných látek, mohou dále obsahovat ještě sladidlo, jako sacharin,cyklamát,...

Uzavírací šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 255895

Dátum: 15.03.1988

Autor: Augsburger Rolf

MPK: F16K 3/316

Značky: šoupátko, uzavírací

Text:

...kanálu a druhou odvěsnou vedou závěrný člen, nebo o průtoková tělesa, která procházejí po celém průřezu průtokového kanálu a jsou určitým způsobem upevněna nahoře a dole. Ve spojení s dalším vytvořením vynálezu, podle něhož je místo upevnění vodicího tělesa upraveno v odstupu od dosedacího kroužku, zabráni se tomu, aby napětí,která vzniknou případně tepelným roztahováním, mohly mít nepříznivý Vliv na dosedací kroužky.vynález je znázorněn...

Způsob výroby nových derivátů fenylacetonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255894

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kampe Wolfgang, Bartsch Wolfgang, Leinert Herbert, Strein Klaus, Müller-beckmann Bernd

MPK: C07C 121/78

Značky: nových, způsob, výroby, derivátů, fenylacetonitrilů

Text:

...tepenného krevního tlaku, závislé na dávce, a též snížení krevního tlaku v srdeční předsíni a tím i zátěže před stahem. Toto je nutno pokládat za düležitou therapeutickou výhodu, poněvadž snížení zátěže před stahem je uznaně účinnou zásadou léčby u různých onemocnění soustavy srdečního oběhu, například u anginy pectotis nebo u srdeční nedostatečnosti. ąDále vyplývá z pokusů in vitro s cévami, že sloučeniny obecného vzorce I na rozdíl od...

Způsob výroby pyridazo(1,2-a) (1,2)diazepin-, diazocin- a -triazepin-1-karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255893

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hassall Cedric, Lawton Geoffrey, Redshaw Sally

MPK: C07D 245/04, C07D 247/00, C07D 243/02...

Značky: 1,2)diazepin, kyselin, triazepin-1-karboxylových, diazocin, pyridazo(1,2-a, výroby, způsob

Text:

...kovy, například soli sodné nebo soli draselné,soli s kovy alkalickych zemin, například soli vápenaté a soli hořečnaté, amonné soli a soli s organickými bázemi, jako s dicyklohexylaminem apod.sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém Y znamená skupinu -N(R 6)- tvoří farmaceuticky upotřebitelné soli s kyselinami, jako s minerálními kyselinami, například s chlorovodíkovou kyselinou, bromovodíkovou kyselinou, sírovou kyselinou, dusičnou...

Způsob výroby derivátů 3-(alkoxyalkylamino)-thiofénů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255892

Dátum: 15.03.1988

Autor: Schneider Hermann

MPK: C07D 333/36

Značky: způsob, 3-(alkoxyalkylamino)-thiofénů, derivátů, výroby

Text:

...které je s výhodou chránené dusíkem, aby se vyloučily účinky atmosférického kyslíku.Oba shora uvedené reakční postupy pro přípravu sloučenin obecného vzorce III ze sloučenin obecného vzorce IV přes sloučeniny obecného vzorce I a II lze uskutečňovat v jedné a téže reakční nádobě, tj. sloučeniny obecných vzorců I a II lze získávat v dobrých výtěžcích,aniž by je bylo třeba izolovat z reakční nádoby pro další reakční stupeň.Sloučeniny...

Způsob výroby amidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255891

Dátum: 15.03.1988

Autori: Watanabe Shinichi, Okutome Toshiyuki, Fujii Setsuro, Nakayama Toyoo, Aoyama Takuo, Kurumi Masateru, Sudo Kimio, Nunomura Shigeki

MPK: C07C 123/00

Značky: derivátů, způsob, amidinových, výroby

Text:

...odštěpení chráněné amidinové skupiny jsou reduktivní odstranění za použití palladia na uhlí nebo odstranění působením kyseliny trifluoroctové nebo směsi HBr/kyselina octová.Je-li to žádoucí, mohou být běžnými způsoby připraveny adiční sole s kyselinami. Například se karbonát připravované sloučeniny rozpustí nebo suspenduje V rozpouštědle jako je metanol, dimetylformamid (DMF) nebo podobné a pak rozpustí přídavkem kyseliny jako je...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-nitroapovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pálosi Eva, Moldvai István, Lapis Erzsébet, Vedres András, Szombathelyi Zsolt, Szántay Csaba, Laszlovszky István, Szporny László, Kárpáti Egon, Zájer Mária, Stefkó Béla, Kiss Béla, Riesz Miklós, Groó Dóra

MPK: C07D 461/00

Značky: způsob, derivátů, nových, aktivních, kyseliny, 11-nitroapovincaminové, racemických, přípravy, opticky

Text:

...v matečněm louhu je obtížnější vzhledem k přĺtomnosti tohoto vedlejšího produktu. Další výhoda nárokovaného zpüsobu spočívá v tom, že se snadno připraví neobyčejně čistý produkt a získá se ve vysokémvýtěžku za použití jakékoliv varianty postupu.Výchozí látky obecného vzorce II použité ve způsobu podle vynálezu jsou nové sloučeniny,jejichž příprava je popsána V čs. patentu Č. 255 889. Principem přípravy je nitrace apovinoaminové kyseliny, načež...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- a 11-aminoeburnankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255889

Dátum: 15.03.1988

Autori: Szombathelyi Zsolt, Lapis Erzsébet, Szántay Csaba, Pálosi Eva, Laszlovszky István, Szporny László, Kárpáti Egon, Vendres András, Kiss Béla, Stefkó Béla, Groó Dóra, Moldvai István, Riesz Miklós

MPK: C07D 461/00

Značky: nových, přípravy, racemických, aktivních, opticky, derivátů, kyseliny, způsob, 11-aminoeburnankarboxylové

Text:

...apod. obsahujících vhodný kyselý zbytek. Např. se mohou s výhodou použít jako acylhalogenidy acylchloridy.Nebo se mohou výchozí látky obecného vzorce II, kde R 4 značí atom vodíku, zatímco A a B představují dohoromady valenčni vazbu, přeměnit takovým způsobem, že acylace se porvádí s reakční směsi připravené z vhodné sloučeniny vzorce II. Např. se vhodná nitroapovincaminová kyselina redukuje /jak popsáno v čs. patentu č. 255 890 odstraní...

Chladicí zařízení horkého plynného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255888

Dátum: 15.03.1988

Autori: Papst Gero, Nagl Michael

MPK: F28D 1/04

Značky: chladicí, produktů, plynného, horkého, zařízení

Text:

...vstupující do výstuního hrdla na konci vložky protilehlém vůči vstupu plynnćho produktu stěnou výstupního hrdla vstupními otvory v protismeru k plynnému produktu uvnitř prstencové mezery, a vystupuje na dolním konci vložky spolu s plynným produktom, jímž je unášen v opačném směru, přičemž však ještě stále proudĺ převážně podél vnitřní stěny prstencové vložkya tim odstraňuje, pokud je ještě horký, lepkavé částice plynného produktu.Chladicí...