Archív za 1988 rok

Strana 128

lnhibitor koroze kovových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242870

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pauer Gustáv, Kušnierová Mária

MPK: C23F 11/10

Značky: povrchu, lnhibitor, kovových, koroze

Text:

...odstranění sírovodíkuBylo zjištěno, že přestože sloučeniny vanadu a organické sloučenlny jednotlivé neposky~ tují ochranu proti korozi v dostatečně míŕe, směs těchto látek neočekávaně poskytuje ochranu proti korozi ve velmi nízká koncentraci.Při provádění zpüsobu podle vynálezu je možno užft různých sloučenin vanadu, pokud se v nich tento prvek nachází ve čtyřvazné nebo pětivazné formě, s výhodou pětivazně formě.Je tedy například možno užít...

Hydraulický válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 242869

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kubík Ivan

MPK: F15B 20/00

Značky: hydraulický, válec

Text:

...l je pístemg,rozdělen na dva válcové prostory àa É. Píst 2 je v axiálním smeru rozdělen na dvě za sebou jdoucí první a druhé pevné části gł, 23, které jsou od sebe oddělené prostorem 5 a mezi nimiž je elastický materiál 3, například pryž, plastik, 3 242869ocelová pružina nebo podobné. Pístnice 3 je připojena k druhé pevné části gg, zatímoo první pevná část gł, spojená s pístnicí Ž, je vůči ní pohyblivé v mezích prostoru É proti elastickému...

Pneumatika pro ráfek, způsob její výroby a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 242868

Dátum: 15.03.1988

Autor: Majereík Anton

MPK: B29D 30/00

Značky: výroby, její, pneumatika, provádění, způsob, zařízení, ráfek

Text:

...že na vnějším povrchu pneumatiky 25 vznikne tvrdá vrstva ll, která není pěnová a má vysokou odolnost proti otěru. Tlouščku této vrstvy 21 lze měnit změnou stupně chlazení.Zařízeníl 9, znázorněné schematicky na obr. 3, představuje velmi výhodné provedení vynálezu. Pohyblivý díl ll formy gl je upevněn na hřídelovém čepu ll, uloženém ve smykadle lg1 ož 1 skem§g. Smykadlo lg je axiálně kluzně uloženo ve vedení lg rámu 3.Smykadlo lg...

Holicí strojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242867

Dátum: 15.03.1988

Autor: Pauer Gustáv

MPK: B26B 21/14

Značky: strojek, holicí

Text:

...ohybový pás 1 a druhý příčný ohybový pás 2 jsou rovnoběžné a jsou vzájemné odděleny úzkym ohybovým polem 19, jehož šířka je asi dvojnásobkem tloušťky tuhé ploché főlie l. Na příčný ohybový pás 2 navazují dvě trojúhelníková pole lg, vzájemně oddělená prodlouženími âg podélného dvojitého ohybového pásu 3 a dále ohraničená dvojici šikmých ohybových pásů łg. Šikmé pohybové pásy 13 pokračují s přerušením uprostřed na vnitřnímkonci prodloužení âg...

Ocelářský konvertor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242866

Dátum: 15.03.1988

Autori: Procházka Rudolf, Roman Jan, Eermák Jioí, Rusina Blahoslav, Krupa Karel, Kmoníeková Svitla, Horyna Jaroslav, Pešina Bohumil

MPK: C21C 5/48

Značky: ocelářský, konvertor

Text:

...trysek.Je zcela jasné, že je to výhodné pokud jsou trysky vytvořeny jako trubičky, avšak tato výhoda není zanedbatelná ani v těch případech, kdy se použijí prvky z hmoty prostupné pro vzduch, zejména pro některé z nich, jejichž spolehlivá funkce je podmíněna prostupováním vzduchu, které může být malé, avšak trvalé, takže je dokonce nutné zajistit 1 mimo periody,ve kterých prochází přiváděný dmýchaný vzduch takový tlak vzduchu, který je v...

Identifikátor s nosičem dat ve formě karty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242865

Dátum: 15.03.1988

Autori: Halousek Jan, Peroutka Ivan

MPK: G06K 9/18

Značky: karty, identifikátor, formě, nosičem

Text:

...dat nemohly být shledány žádné rozdíly. Může být proto pravem tvrzeno, že všechny nosiče dat, jako bankovky, šekové karty a tak dále,jsou při přesnějším pozorovaní rozdílné, takže neexistují dva nosiče dat, jejichž geometrickévzory na pozadí by byly přesně stejné.Tohoto rozdílu je využito u vynálezu pro identifikaci, popřípadě individuální charakterizování nosičů dat. zejména u vícebarevného geometrického vzoru, u něhož se jednotlivé...

Organická řídká maltová kompozice pro ukotvení šroubu v díře

Načítavanie...

Číslo patentu: 242864

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dolejš Václav, Klofcová Miluše, Poláeek Antonín

MPK: C08L 67/06, E21D 20/02

Značky: řídká, díře, kompozice, maltová, ukotvení, organická, šroubu

Text:

...plnidel ve vyvážené kompozici s pryskyřičnou formulací,čehož výsledkom je u výhodné kompozíce zvýšení mezifázové pevnosti, jak je patrné z z měření síly potřebné k vytažení vzorku říoké malty z hladkostěnných nąpodobenýchvývrtů, oproti pevnostem dosaženým s běžnými polyesterovými zesítovanými kompozicemi,používanými pro ukotvování řidkými maltami tj. kompozice, ke kterým není přidána voda,stejně jako kompozicemi obsahujícími vodu popsanými...

Způsob výroby nových sloučenin typu akryloylaminobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 242863

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tesák Vladislav, Rytío Zdenik

MPK: C09B 62/465

Značky: způsob, sloučenin, akryloylaminobarviv, výroby, nových

Text:

...činidel není znám. Proto nemohla být dodnes podstatné zlepšena malá ostrost dělení na těchto materiálech.Teprve v posledních létech byly po systematickém studiu četných látek, které tvoří komplexy 5 nukleovými kyselinami, nalezeny sloučeniny, které se zdály být vhodnými k cílené syntéze materiálů pro afinitni chromatografii, viz W. Müller a D. M. Crothers,Eur. J. Biochem. 54 (1975) 267 až 277 W. Müller, H. Bünemann a N. Dattagupta, Eur....

Způsob vytváření hrudek z jemně zrnitého a/nebo velmi jemně zrnitého, v prvém stupni předpáleného dolomitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242862

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sopko Bruno, Starovecký Štefan

MPK: C04B 2/10

Značky: způsob, zrnitého, velmi, stupni, dolomitu, prvém, předpáleného, jemné, hrudek, vytváření

Text:

...provádí při teplotách, při nichž dochází ke slinutí použitého dolomitu, tj. při teplotách nad 1 600 °C.Úkolem vynálezu je, upravit velmi jemné a jemně zrnité podíly tak, že se získávají jak hrubozrnné podíly, které mají tytéž nebo i lepší vlastnosti ve srovnání s obvyklým kausticky páleným hrubozrnným materiálem.vynález řeší tento úkol způsobem vytváření hrudek z jemně zrnitého a/nebo velmi jemně zrnitého, v prvém stupni předpáleného dolomitu,...

Zařízení pro odtahování a vysouvání hotových hadicových úpletů z okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242861

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dudak Miroslav

MPK: D04B 15/92

Značky: zařízení, vysouvání, pletacích, strojů, úpletu, okrouhlých, hadicových, odtahování, hotových

Text:

...na zdroj sání a tlakového vzduchu.Ve Spodní části obr. 1 je patrná komolokuželová stěna L, uspořádaná uvnitř jehelního válce stroje na výrobu hadicových pletených výrobků, které se mají obracet vnitřní stranou ven. Tato komolokuželová stena l vybíhá směrem dolů ve formě zúžené části lg, kterou výrobek běhemsvého zhotovování normálně prochází.U komolokuželové stěny ł jsou dále umístěny dva prstencově napínaci členy s poddajnou obrubou, a...

Tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 242860

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kutil Bedoich, Chlost Milan

MPK: D03D 47/44

Značky: stroj, tkací

Text:

...6, obr. 8 pohled v řezu, vedeném podél ěáryPrvní provedení, na němž je vynález realizován, je znázorněno na obr. 1 až 4. Podle obr. 1 zahrnuje tkací stroj rám ł, osnovní svůrku 3, brdové listy 3, paprsek 3, rozpínkovýpo stranách rámu l stroje, tak, aby byla po obou stranách osnovních nití §.Na obr. 3 a 4 jsou znázorněny dvě vodicí lišty g, mající rybinovitý tvar a upevněné po 242860 4moci šroubü gl se zápustnou hlavou na vnitřní straně rámu ł...

Způsob výroby inhibitorů enzymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242857

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hireš Jaroslav, Horák Jaroslav

MPK: C07K 7/14

Značky: inhibitorů, enzymů, výroby, způsob

Text:

...pro enzym. V případě, že je tento předpoklad správný, bylo by možno očekávat, že sloučenina s aminokyselinou v této poloze bude účinnějším inhibitorem. Nebylo však známo, která z aminokyselín by byla v této poloze účinná a která by zvýšila inhibiční účinnost dané sloučeniny. Nyní bylo zjištěno, že účinné jsou různé aminokyseliny a že hydroxyproliny, prolin, L-, a D,L-3,4-dehydroprolin i thiazolidinové deriváty jsou účinnými...

Ohebná pružná opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 242854

Dátum: 15.03.1988

Autor: Žádnak Dušan

MPK: F16S 5/00

Značky: ohebná, opěra, pružná

Text:

...opěra, vytvořená podle vynálezu, má především výhodu v tom, že je v širokém rozsahu přizpůsobitelná anatomickým potřebám sedící osoby. Je ŕešena technologicky velmi účelně a může být převážně vyrobena lisováním.Příklady provedení vynálezu jsou uvedeny na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněna ohebná pružná opěra v prostorovém zobrazení, na obr. 2 ohebná pružná opěra s deskou pod tažnými pásy, zobrazená v bokorysu, na obr. 3...

Způsob přípravy methyl-terc.butyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242853

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ležovie Alfonz, Jurka Zdenik, Šingliar Michal

MPK: C07C 43/04

Značky: způsob, přípravy, methyl-terc.-butyletheru

Text:

...pro závislost prostorcvé rychlosti LHSV na reakční teplotě platí vztahLHSV 1/2 t- 25,kde t znamená teplotu ve stupních Celsia. způsob podle vynálezu je možno použít i k oddělení isobutylenu z C 4-uhlovodíkovéfrakce obsahující butadien etherifikací isobutylenu primárním alkoholem a následujícím oddělením vzniklého éteru destilací.Možnost syntetizovat EMTB z frakcí bohatých na butadien řeší výše uvažované problémy a kromě toho nabízí...

Způsob podebírání obrobku, zejména broušeného a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242852

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vulterin Karel

MPK: B24B 41/06

Značky: zejména, podebírání, zařízení, broušeného, obrobků, způsobu, tohoto, způsob, provádění

Text:

...spustí. Přední opěrná čelist A a spodní opěrná čelist Ě se rychloposuvem přiblíží k hřídeli É kolmo na jeho povrch. Jakmile se přední opěrná čelist A přiblížík povrchu hřídele 6 na vzdálenost, určenou měřicím čidlem l, sníží se rychlost pohybu jakpřední opěrné čelisti É, které se dotknou povrchu hřídele É a začnou jej předpínat. Současně se brousicí kotouč g přisouvá k hřídeli É naprogramovanou rychlostí. To trvá tak dlouho, až se přední...

Způsob výroby hrubého hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242851

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vereš Karel

MPK: C01F 7/14, C01F 7/06

Značky: hydroxidů, hrubého, výroby, hlinitého, způsob

Text:

...poskytují hrubý produkt, avšak nižší produktivitu než popisovaný používaný způsob.V souhrnu známé návrhy na zlepšení produktivity amerického způsobu nepřevažují v podstatě asi 55 q kysličníku hlinitého na litr rozkládaného hlinitanového louhu. Tato hodnota má pochopitelně určité odchylky směrem nahoru i dolů a závisí na počátečním přesycení hlinitanového louhu a na zvolené době vymíchání.Při sr 0 vnání s produktivitou evropského způsobu...

Spôsob kompresívneho spracovania pásového materiálu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278129

Dátum: 15.03.1988

Autor: Catallo Frank

MPK: D06C 21/00

Značky: pásového, materiálů, spracovania, vykonávanie, tohto, spôsob, kompresívneho, spôsobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na kompresívne spracovanie pásového materiálu previazaného niťou, pri ktorom sa pás (1) materiálu nútene zavádza po oblúkovej dráhe do ubíjacej komôrky (14) prvou rýchlosťou a po skaderení sa z ubíjacej komôrky (14) odvádza nižšou rýchlosťou. Bezprostredne pred vstupom do ubíjacej komôrky (14) sa materiál predubíja zmenšením obmedzovacej sily na umožnenie roztiahnutia materiálu. Zariadenie obsahuje dve spojité valcové plochy...

Zařízení pro směšování výfukových plynů spalovacího motoru a vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255950

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ptáček Jaroslav, Šmatláková Anna, Onderka Miroslav

MPK: F02B 37/02, F01N 3/30

Značky: spalovacího, vzduchu, plynů, výfukových, směšování, motorů, zařízení

Text:

...napojeno výfukovéVýhoda výnálezu spočívě v tom, že pro pohon dmýchadlavyužívá ztrátové energie motoru obsažené ve výfukových p 1 ynech, 255956avšak nezhoräude parametry motoru a při vhodné volbä poŕametrů turbfny e dmychadla účinné působí ve všech pracovních rco-Navpřiloženém výkresu je schematicky znázorněn příkladvprovedení vynálezuą L c Zařízení pro směšováni výfukových plynu spalovacího motoru Aa vzduchu podle vynálezu obsahuje...

Výfukové potrubí spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255949

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kalous Vladimír

MPK: F01N 7/10

Značky: výfukové, spalovacího, motorů, potrubí

Text:

...kaná 1 ůhla~ vy válce 1 ç.Ko 1 enová hrdla tvoří první výfukovou trubku ll určenou v popisovaném příkladu konkrétního provedení pro výstup plynných spalín z kanálu hlavy prvního válce, druhou výfukovoutrubku lg pro druhý váleo, třetí výfukovou trubku lä pro třetí válec. Pravý segment sbírá plynné. spaliny z výfukových kanálů hlav dalších tří válců a je výtvořen zadním základním tě 1 eeemAg,. kde první hrdlo zlava tvoří čtvrtou výfukovou...

Způsob zpracování odpadní vody z výroby benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255948

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lohniský Jaromír, Čuda Jaroslav

MPK: C02F 1/04

Značky: výroby, benzylalkoholu, zpracování, odpadní, způsob

Text:

...zdravotní není vhodné používat k extrakci u benzenu a chiorbenzen může znečistit benzylalkohol látkami obsahujícími chlor na jádře . Aüvedené nevýhody odetraäuje způsob zpracování odpadní vodyz výroby benądaikoholu, který je předmětem vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že se odpadní vodný roztok chloridů alkelických kovů obsahující 0,5 až 3,5 hmotnoštního benzyla 1 koholu,podrobí parovodní destilaci za atmosíériokého tlaku.- 2 a...

Trubkou naváděný vícepólový konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255947

Dátum: 15.03.1988

Autor: Srnka Aleš

MPK: H01R 11/00

Značky: trubkou, konektor, vícepolový, naváděný

Text:

...rozmístěnými zuby, axiá 1 něposuvnýni a otočnými ve vodící přírubě objímky protikonektoru a zapadejícími do mezer mezi protizubyna- objímce protikonektoru uvnitř vodící příruby.u Hlavní předností konstrukce vynálezu je jednoduchost navedení a vyhledání jednoznačne polohy konektorů vůči sobě. Zvyšuje se provozní spolehlivost, protože konstrukční uspořádání vylučuje možnost poškození nebo zničení elektrických kontaktů konektoru, které by...

Sklíčidlo zakládacího zařízení vulkanizačního lisu plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 255946

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zeman Vladimír, Danda Milan

MPK: B29C 35/00

Značky: vulkanizačního, pneumatik, zařízení, zakládacího, plastů, sklíčidlo

Text:

...rozpěraoí Šàlířdi Silový vá 1 ec 2 je upévněnW» ke kruhové Základová dooce ł. Ve středu kŕuhové Základová desky l.je vytvořen otvor, ktorým prochází pistnice g V silového válce 1 .V rozpčraoím talíři gjsou.vytvořeny radiálníAdŕážky jejichž počet odpovídá počtu úcňopnýoh čelisäj 1. A V reĺdiálnícł d.ríš 1 í.cř 1 1 jsou šrouby i piłwłsurvrně upevněny v opěrně segmenty Q. H opěrnýmvsegnentům Q jsou upevněny výkyvñépáky Q, které se vykyvují...

Zařízení k měření tvarových odchylek přerušovaných rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255945

Dátum: 15.03.1988

Autor: Modra Cyril

MPK: G01B 5/28

Značky: ploch, přerušovaných, tvarových, měření, rotačních, zařízení, odchylek

Text:

...povrchem- měřené součáati.Měřicí čidlo je spojene s elektronickou částí, K níž je připoáene záznamová jednotka. Zařízení podle vynálezu umožňuje měřit tverově odohylky1 přerušovaných rotačních ploch bez velkých nároku na pŕístroàověvybnúeníměřícíbo pracoviätě přímo v podmínkách výrobního pro vozu, 255945ą Příkladná provedení zařízení k měření tvarových odchylek přerušovených rotečních.p 1 och podle vynálezu je schematioky znázorněno na...

Valivé uložení řetězu zanašečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255944

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sichler Jan, Modrijan František, Fňukal František, Požár Vojmír, Crhonek Oldřich

MPK: D03D 47/26

Značky: řetězů, víceprošlupního, stroje, uložení, zanašečů, tkacího, valivé

Text:

...probíhající po celém vnějším obvodu. Natomto obvodu vnějšího kroužku je připojen vstřikovým litím prs-í tenec z plastická hmoty, například z polyamidu. Další podstatavynálezu je v tom, že vnější okraj prstence je připojen svou vnitřní mezikruhovou plochou k öelu vnějšího kroužku ložiską.Tímto provedením je zeruňeno bezporuchové uložení článkůV řetězu zanašečů u tkacích strojů při celkem nízkých pořizova cích nákladech. Dále je dosaženo...

Kuličkový šroubový převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 255943

Dátum: 15.03.1988

Autori: Procházka Bohumil, Gubík Gabriel

MPK: F16H 25/22

Značky: převod, šroubový, kuličkový

Text:

...úpravách přechodovýchčáotl.qľřikladné provedení kuličkového äroobového převodu podle vyw nálezu je sohenaticky znázorněno na výkresu, kde obr. 1 představuje kuličkovou natici v částečném řezu, na obr. 2 je pře.jváděcí lůžko v náryoném pohledu ana oor. 3 totéž převáděci lůžkoKuličkový šroubový převod seotúvá ze závitového vřeteno 52 oz matice g, V jejimž plášti g.jaou provedeny závitové drâžky Q.Mezi-vnějäin záviten závitovéhovřetena lg a...

Vícestupňový dezintegrátor pro pneumatické sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255942

Dátum: 15.03.1988

Autori: Komorech Vladimír, Houška Karel, Strach Ladislav, Těšík Jan, Kordík Jozef

MPK: F26B 17/24

Značky: sušárny, vícestupňový, dezintegrátor, pneumatické

Text:

...prodlužovat 1 doba pobytu materiálu v praoovním kanáluÍ tedy 1 doba expozice materiálu jak s horkým sušíoím mel diem,tak i s dezintegračními rameny rotoru. Rozšíření při» önáho průřezu pracovního kanálu v danám směru od vstupu k výstupu umožní 1 výhodná zvyšování vnějšího průměruga»tím i obvodové rychlosti dezintegračníoh ramen. Praktiokýmdůsledkem pak bude zvyšovaní kinetickě energie úderu v daněm směru od vstupu k výstupu,v souladu s...

Vícestupňový dezintegrátor pro pneumatické sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255941

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kordík Jozef, Komorech Vladimír, Houška Karel, Strach Ladislav, Těšík Jan

MPK: F26B 17/24

Značky: dezintegrátor, pneumatické, sušárny, vícestupňový

Text:

...rotoru zohledňují změnu rheologickýchmechanických vlastností zpracovávaného- materiálu způsobenou mechanickým působením rotoru a změnamistavových ve 1 ičin.Vytvořením ramen ve tvaru lopatek ve vstupní části je dodávánn materiálu maximální hybnost a rez-Amíoháváním tekutého, pastovitého,.kašovitěheči plasti okého materiálu Jsou obnažovány nové odpařovací plochy úöinplocha konoů lopetek zabezpečuje semočištění-vnitřku skříně. Ramena ve...

Lodní převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255940

Dátum: 15.03.1988

Autori: Forejt Jaroslav, Lhoták Jiří, Horn Leo, Pěnkava Josef, Mareš Václav

MPK: F16H 1/22

Značky: lodní, převodovka

Text:

...l jsourąüadáhů uloženy a na její jedné straně vyvedeny nnací hřídel Q hnacího stroje g a vedlejší nnaný hřídel Ž hnenéno stroje 3. Na hnaoím hřideli âje upevněno první hnací-kolo § 5 které je v záběru s vloženým ožubeným kolemg, otočně uloženým s axiálním Zajištěnim na hlavním nnaném hřídeli Q. Vložené Ozubené kolo g je v záhěru dále s prvním hnaným kolem lg, upevněným na vedlejším hnaném hřídelí Ž. Pomooí takto uloženého vloženěho ozubenéno...

Růstová kazeta na produktivní přípravu epitaxních vrstev z kapalné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 255939

Dátum: 15.03.1988

Autori: Nguyen Ngoc, Nohavica Dušan

MPK: C30B 19/06

Značky: fáze, kapalné, produktivní, přípravu, kazeta, epitaxních, růstová, vrstev

Text:

...horn 1 část 1 zásobníku pro taveninu otvorom pre nrůchod plynné fáze vnitřním orostorem růstové kazety lze její aplisz«A kační možnostírozšjřit o př 1 pravustruktur vyžadujícich redukčni atmosféru nebo tzv. plynné legování.jRealjzace této růstové kazety je ooněkud jednoduššj než u jiných známých »e.u šení. É.Na přtloženém výkresu je znázorněna konstrukce růstcvékazety podle vynálezue, Růstova kazeta se~sklàdà ztělesa 1 a víka 3. Těleso...

Vážicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255938

Dátum: 15.03.1988

Autori: Suchánek Evžen, Olšák Miloň

MPK: G01G 5/06

Značky: zařízení, vážicí

Text:

...vzdur chové.bub 1 iny,.které se při těchto rázech stlačují, plní tak funkci tlumičů a nepřenášejí se dále na tenzometrické snímače. Tím je příznivě ovlivněna životnost tenzometríckých snímačů ívyhodnocovací aparatury, Na výkresu je znázorněn příklad provedení vážícího zařízenísnímecích hydraulických válců. s potrubím, na obr 3 nárys e na obr. 4 bokorye rámu 5 tenzometrickými snímači a sekundárními válci v řezu V místě seřizovacích šroubů a...

Lisovací mechanismus tlakových licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255937

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hyhlan Miloš, Šantroch Jiří

MPK: B30B 15/16, B22D 17/32

Značky: mechanismus, strojů, lisovací, licích, tlakových

Text:

...značným tepelným zatižením kapaliny a velkým tlakomv prostoru plnicicho pistu,a tím spojenými próvozními potižemí.Tlumsní nopříznivě ovlivňuje náběh dotlaku a je ootížně regulovatelné. obdobné nedostatky vykazuje tlumící zařízení umístěnä mezi konec pístnice hydrauliokého válce lisování a držák plnícího pístu. uznámým účinným opatřením ke snížení nežádoucích tlakových špiček je tlumení äkrcením provozní kapaliny na výstupu z díferenční...

Pneumatická upínací deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 255936

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sláma Vladimír, Petru Miloš, Halm František

MPK: F04B 37/14

Značky: upínací, pneumatická, deska

Text:

...přičemž průtočnost aacího otvoru je větší než průtočnost uzavíracího ventiluVýhodou pnematické upínací desky podle vynálezu je úspora dalších npínacích.desek, úspora montáže při jejích výměně, jakož 1 ímanipu 1 ece při jejich skladování, dále pak možnost použití vývěvy a menší energetíokou náročností. Příklad pneumatické upínecí desky podle vynálezu je znázorněn na přípojeném výkrese, na němž je část pneumatické.upínací desky v řezu.V...

Způsob spojování potrubí, zejména sklolaminátového navíjeného tlakového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255935

Dátum: 15.03.1988

Autori: Horany Milan, Vlasák Viliam

MPK: B29D 22/00, B29C 65/40

Značky: tlakového, potrubí, navíjeného, zejména, způsob, sklolaminátového, spojování

Text:

...proti prosakovéní, zvlâště pak agresivních médií.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob spojování potrubí,zejména sklolaminátového nevíjeného tlakového potrubí podle vynálezu. Jeho podstata spočívá-v tom, že se konce tlakového potrubí umístí s mezerou proti sobě, k místu spoje se z vnější strany potrubí příloží tuhé objímka, jejíž vnitřní průměr je větší než vnější průměr potrubí, konce mezery vzniklé mezi tuhou objímkou a vnější stranou...

Způsob výroby válce pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255934

Dátum: 15.03.1988

Autori: Havrlant Stanislav, Christov Nedělčo

MPK: F02F 1/04

Značky: spalovací, výroby, způsob, motory, válce

Text:

...na styčných plochách kuželovými závity a mezi atyčnými plochami, po celédálce stoupáníázávitů jsou vytvořeny aouměrně k vertikální ose válce alespoň dvě mezery. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jedna z části valce se na styčné ploše opatří. teplosměnným mědiem, načąž se obě části odmastí a očistí V inertní atmosféře, pak se sešroubují a ohřejí a během ohřevu se dotahujía po dosažení teploty difuzního svařování setrvejí na této...

Způsob výroby trojrozměrných výrobků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255933

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kosla Adolf, Bárta Karel, Gajda Ervín

MPK: A42C 1/04

Značky: způsobu, výrobků, tohoto, trojrozměrných, provádění, zařízení, způsob, výroby

Text:

...naváděcim válcem a topným systémem stroje je umístěno přidržoveci a podávaoi zařízenía mezi transportním stolom a ochlazovacim ústrojim je umístěnořídržovaci a podávaní zařízení tvoří těleso usazeně na vodícichtyčihh, ktoré je pomoci spojoveciho trámco spojene jednak s pistnieí samostatného dvoućínnéhopneumstického válce a jednakus řetězy, ktoré jsou usazeny-na řetězových kolech,e nímiž jsou spojeny volnoběžky společně s dalšími řetězovýmí...

Vysokofrekvenční dělič výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255932

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šimíček Bohumil, Michálek Karel

MPK: H03H 7/48

Značky: vysokofrekvenční, dělič, výkonu

Text:

...stavu v šikmém pohledu,2 ss 932 .2. nn obr. 2 je tento dělič znázorněn v přičném řezu.Jak je z přiložených obr. patrno, vysokorrekvenšní děliě podle vynálezu je tvořen uzavŕenou skříni ve tvaru obdélníkeve krabice a jeho vnitřní koąxíální prostor je vytvořen plochým dnemł a krabicovým víkem 3, kterým je ploché dno l překryto. Ploché-dno A je opatřeno třemi elektricky izolovanýmí přívodními otvorymg, jimiž jsou provlečeny nosné sloupky Q....

Způsob výroby válce pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255931

Dátum: 15.03.1988

Autori: Christov Nedělčo, Havrlant Stanislav

MPK: F02F 1/04

Značky: válce, motory, výroby, způsob, spalovací

Text:

...na otyčných plochách kuželovými závity a mezi styčnými plochami, po celé déloe stoupání závitů jsou vytvořeny souměrně k vertikálníose válce alespoň dvě mezery. Podstata vynálezu spočĺvá v tom, že obě části válce se po odmaětěni v iuertni atmosféřeočistí pak se sešroubují a ohřívaji a během ohřevu se dotahují a po dosažení teploty nižší než je teplota taveni nejníže tavitelného složkového kovu se na této teplotě udržují po dobu difuzního...

Způsob fixace tvaru drobných skleněných výrobků a/nebo polotovarů při jejich teplotní expozici

Načítavanie...

Číslo patentu: 255930

Dátum: 15.03.1988

Autori: Daníček Jan, Přibík Radko, Strnad Pavel

MPK: C03B 29/00

Značky: výrobků, způsob, sklenených, fixace, tvaru, polotovarů, expozici, drobných, teplotní, jejich

Text:

...se vytvo~říýnapř. ponořením tělisek do zvolené látky, pohybom těĺísek v látce, nabolováním nebo nástřikem látky na těliska a poâobně. odstranění vrstvy fixační hmoty s povrchu tělísek po prevedené teplotní expozici se doàáňne buä chemickou cesiou např. jejím rozpuštěním, nebo mechanickou cestou, např. ňmíláním. Přitom siêo zpravidla dojde k.jiatéàměně jakosti povrchu skleněných tčlísek. zůstane však V podstatě beze změny zachován...

Mechanismus pro převod rotačního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255929

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sommer Jiří, Šmíd František

MPK: B65B 9/10

Značky: rotačního, převod, mechanismus, pohybu

Text:

...lg. Druhátáhlo lg jo apojouo třetím kloubom lg 3 druhým vahadlon lg, kto-3ro je druhým ránovýn kloubom lg spojono s rámenstrojo . Druhé vahadlo lg Jo čtvrtým.kloubon L 1 spojene s ojnioí lg ktorá je připojena pâtýn kloubem ggsVfunkčním těloseq,lg. Přímočarý vratný pohyb Iunkčního těloàa lg zajišťuje vedení gł, ktoré jo vytvořena na rámu stroje l. První rámový kloubg je přostavitolný vo vedení g. ktoré Jo povnö spojono s rámom l.Iá s...

Tvarovací límec pro tvarování pásu obalového materiálu do hadice u hadicových balicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255928

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sommer Jiří, Šmíd František

MPK: B65B 9/22

Značky: hadice, tvarovací, pásu, tvarování, strojů, obalového, materiálů, límec, hadicových, balicích

Text:

...do hadice u hadicovýoh balioioh strojů má geometrickýjednoduchý tvar, což snižuje náročnost přesné yýroby. Radukovonáramena spoři dofioitni màteriál.Příklndnó provedení týarovaoiho límce podle vyhálezu jo v axonomotriokém pohledu na přiložoném výkroau.Tvarovaoí liuoc jo tvořon trubkou łktará jo v horní částiobvodu horniho okraje ohraničena horní hranou 3. Tvar horn 1 hrany3 zajišťuje rozvinutolnost obalovćho materiálu. Rodukovanú r...