Archív za 1988 rok

Strana 127

Zapojení polovodičového měniče pro jedno a vícesouřadnicové pohony

Načítavanie...

Číslo patentu: 242678

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kohút Jozef, Perlác Ján

MPK: H02P 5/40, H02P 5/00

Značky: polovodičového, měniče, pohony, vícesouřadnicové, zapojení, jedno

Text:

...směrným mezilehlým obvodem použit jako napáj eoí zdroj transtormátor o výkonu řádově několik kVA s neřízeným usměräovaěem, lze u řešenípolovodiěového Vměniče v zapojení podle vynálezu dosáhnout snížení hmotnosti jeho napájecího zdroje na desetaž dvacet procent a objemu na dvacet až třicet procent.Příklad provedení zapojení polovodičového měniče podle vynálezu je znázorněn na připoj eném výkrssu, na kterém je jeho blokové schéma zapojení pro...

Antikorozní obalový materiál k ochraně stříbra, mědi a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242677

Dátum: 01.04.1988

Autori: Reinprecht Ladislav, Ostrý Grúo, Sýkora Jozef

MPK: C23F 11/00

Značky: materiál, mědi, stříbra, obalový, jejich, antikorozní, ochraně, slitin

Text:

...v důsledku irreverzibilní chemické reakce ionty sulfidové a sulfhydrylové z ovzduší,zajiščujo nolekula polyeacharidu vazbu fyzikálni. V uvedených poměrech ae doeáhne vyššiho účinku. než jaky akýtal obalový materiál upravený například Nacuchlororylinen.Odpadni vody a ostatni odpadové materiály z výroby antikorozniho obalovóho materiálu podle vynálezu jsou z ekologického hlediska naprosto nezávadné.Vynáloz je dále podrobněji vysvětlen pomoci...

Středící mechanismus ingotu v zonální tavicí aparatuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 242676

Dátum: 01.04.1988

Autori: Dzurek Ivan, Maslen František

MPK: C30B 13/00

Značky: mechanismus, zonální, aparatuře, středicí, tavicí, ingotu

Text:

...který je složitější konstrukce.U ingotů o průměru na 60 m s délky větší než 1000 mm je vhodné použít podpůrného i středícího mechanizmu současně.Na připojeném výkresu je znázorněn středící mechanizmus se třemi středícími drátky uspořádanými do trojúhelníku.Příruba l je tvořena mezikružím, ve kterém jsou vytvořeny tři drážky g, umístěné po 120 °. Drážky g jsou otevřeným koncem orientovány ve směru tří středících drátků 5, které jsou uspořádány...

Zvedací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242675

Dátum: 01.04.1988

Autori: Baran Tobiáš, Železný Pavol

MPK: B23Q 3/04

Značky: zvedací, zařízení

Text:

...pracovní jednotka g. Ve sněru působení řezné síly je otočný čep 3 uložen ve dvojici kuželíkových ložisek Q předepnutých naticí 3 a na druhé straně ve dvojici kuličkových ložisek gg jejichž vůll vyuezuje dostavovaci matice Q. uložení je zakrytováno víky Z. Výkyvné deska ll je pevně spojene s otočným čepem 3 kolíky 32. Ve Výkyvné desce ll je uloženo pouzdro li a čepem lg, který prochází oken lg víka lg zvedacího válce ll, napojeného...

Způsob přípravy hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242674

Dátum: 01.04.1988

Autori: Barboriak Anton, Kohlíeek Jaromír, Hudoba Miroslav Ing, Radler Alfréd

MPK: C01F 7/02

Značky: hlinitého, přípravy, hydroxidů, způsob

Text:

...reakční teploty je reakční doba 9 až 4 hodiny. Po ukončení reakce obsahuje reakční směs hydroxid hlinitý, pevný síran amonný a nasycený roztok síranu amonného v uvolněné krystalové vodě výchozího síranu hlinitoamonného při dané teplotä. Tato smšs se promývá destilovanou vodou do vymizení reakce na síranové ionty. Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy hydrozidu hlinitého z krystalického síran hlinitoamonného podle vynálezu. Jeho...

Přídavné zařízení ke vřeteni lešticího a lapovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242673

Dátum: 01.04.1988

Autor: Kutzen Örfer Jaroslav

MPK: B24B 13/02

Značky: lešticího, lapovacího, stroje, zařízení, vřeteni, přídavné

Text:

...tvořeno rotační vložkou 2, která se skládá z horní desky 2 kruhového tvaru,z jejíž spodní strany vystupuje válcový výstupek 25. Ve střední části její horní strany je upraveno kulové vybrání gg s náběhovou ploškou 21, do kterého zapadá koncovka ll vřetene l leěticího nebo lapovacího stroje. Spodní deska gg, rovněž kruhového tvaru,má boční osazení â§,mezi kterým a válcovým výetupkem 25 je vložen valivý element 31, tvořený řadou ocelových...

Podpůrná konstrukce pro prefabrikované bednění mostní římsy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242672

Dátum: 01.04.1988

Autor: Oíha Zdenik

MPK: E01D 21/02

Značky: konstrukce, prefabrikované, římsy, mostní, podpůrná, bednění

Text:

...přiloženém vyobrazení je schematicky znázorněn boční po hled na podpůrnou konstrukcí.Prefabrikované bednění mostní římsy je uloženo na podpůrné konstrukcí, sestávající z nosného rámu l tvořeného čtyřmi sloupky g opatřenými dole rektifikační patkou g, vzájemné pevně Spojenými prostřednictvím čtveřice dolních spojovacích trámců g,na nichž je položena podlážka § pro zátěž § a dále vzáj emně pevně spojenými prostřednictvím čtveřice horních...

Zapojení na ochranu asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou a odklápěčem kartáčů při rozběhu a běhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242671

Dátum: 01.04.1988

Autori: Drábek Miroslav, Kastner Petr

MPK: H02P 1/24, H02H 7/08

Značky: rozběhu, odklápěčem, zapojení, elektromotorů, asynchronních, kroužkovou, běhu, ochranu, kartáčů, kotvou

Text:

...a nulovou svorku 5.jsou zapojeny v sérii druhý pomocný rozpínací kontakt ggłg rotorového spouštěče §§, první pomocný zapínací kontakt §§g odklápěče kartáčů Q 5, první odpor 55, dioda Ľ a kondenzátor Q. První pomocný zapínací kontakt ggůg odklápěče kartáčů Q 5 je přemostěn pomocným rozpínacím kontaktem głg jističe. Paralelněke kondenzátoru Q jsou připojeny druhý odpor gg a relé 5 v sérii. Druhý odpor gg je přemostčn rozpínacím kontaktem...

Konektorová přívodka, zejména elektromagnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242670

Dátum: 01.04.1988

Autori: Salus Jioí, Weidlich Milan

MPK: H01R 9/03

Značky: přívodka, elektromagnetů, konektorová, zejména

Text:

...je vytvořen izolační výstupek.Výhodou tohoto řešení je dosažení snadných a spolehlivých montážních prací, stejně jako snadné a spolehlivé připojování k připojovaným prostředkům. Je jednoduchého uspořádání,snadno proveditelne přímo v tělese konektorové přivodky.Příklad provedení vynàlezu je vyohrazen na přiloženém výkrese, na němž obr. 1 představuje půdorys konektorové přívodky a obr. 2 její příčný řez ArA.Konektorová přívodka je tvořena...

Manipulátor pro obsluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242669

Dátum: 01.04.1988

Autori: Ocelka Poemysl, Kašpar Jioí

MPK: F27D 15/00, C21D 9/00, F27B 9/04...

Značky: obsluhu, manipulátor

Text:

...není komplikovaný, všechny díly jsou snadno přístupně,bez velikě demontáže.Příklad provedení zařízení podle vynálezu Je znázorněn schematicky na připodených výkresech, kdena obr. 1 je boční pohled s částečným řezem komorovou víceúčelovou pecí a manipulátorem, na obr. 2 je boční pohled na zvedací mechanizmus ana obr. 3 je příčný řez manipulitorem s excentrickými čepy.Manipulátor pro obsluhu,zejména souboru komorových pecí a dalších...

Výměník tepla s přímými trubkami či U – trubkami uspořádanými do svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242668

Dátum: 01.04.1988

Autori: Krajea Jaromil, Landa Václav, Chromý Vratislav, Tvrz Miroslav, Valíeková Marta

MPK: F28F 9/02

Značky: přímými, svazků, uspořádanými, tepla, výměník, trubkami

Text:

...pláště.Výhodou řešení podle vynálezu je to. že tloušťka trubkovnice a deskového víka vychází příznivějí než podle známého sta ĺvu tschn 1 ky,protože se určuje jako tloušťke mezíkruhové deskyupevněné na vnějším a vnitřním okraji.2 242 san Příkled provedení vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese. kde je vídět výměník tepla s pevnými trubkovnicemí a s dvěma celosvařovanýmí komorami podle vynálezu.výměník tepla sestává z vnějšího pláště...

Odstředivá mechanická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242667

Dátum: 01.04.1988

Autori: Švarc Josef, Kupf Lubomír

MPK: F16D 13/00

Značky: mechanická, spojka, odstredivá

Text:

...s rotačním zdrojem mechanické-energie, představoveným ne obr. 1 a 2 vrtulí 1 gvětrnáho mo toru. Její hnaná část g je pevně spojene s pcháněným strojem,který je v uvažovaném případě představován synchronním generátorem s rotorem,opatřeným budicími permanentními magnety, 242 667a hnaná část g je zde pevně spojene. s volným koncenhřídele i tohoto rotoru. Hnsná. část 2 je tvořens miskovitým kotoučem i,který je otevřenou čelní stranou...

Zařízení na čištění vodních nádrží, s výpustí zejména plaveckých bazénů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242666

Dátum: 01.04.1988

Autor: Petrů Vladimír

MPK: E04H 3/20

Značky: nádrží, zařízení, bazénu, vodních, zejména, plaveckých, výpustí, čištění

Text:

...hladiny bazénu a hladiny vod ního sloupce ve startovacím válci.Nevýhodou zařízení podle autorského osvědčení č. 217331 je značná slcžitost a objemnost startovacího válce. Vzhledem k hloubce bazénových van, např. 3,8 m, musí být startovací válec nejménč 4 m vysoký. Další nevýhodou je, že na bazénech není dost často místo pro skladování takto objemného zařízení.Uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož...

Zařízení pro odstranění prachových částic z plynů, vyhodnocovaných technickými přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242665

Dátum: 01.04.1988

Autor: Pavlíeek Jioí

MPK: B01D 47/06

Značky: zařízení, prachových, částic, odstranění, přístroji, vyhodnocovaných, technickými, plynů

Text:

...druhýa koncee na potrubí lg eouetavy elektrických anslyzátoro lg. kterou čerpadlo gg z kouřovodu l odsává kouřove plyny. Mezi 242 665kružnin proetorem vytvořenýn přivodni trubkou g chledici vody. vloženou mezi trubku 1 plynové cesty a pléšř lg sondy g proudi chladici voda, činž je doseženo účinného ochlezováni žebra lg e přilehlé části plášte lg sondy 3, vystavsným vysokýa teplotám. V trubce 3 plynové cesty je vloženo přivodni trubka §...

Vedení pro uložení vertikálních válců univerzální stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242664

Dátum: 01.04.1988

Autori: Valenta Vítizslav, Prokopec Ladislav, Grmela Vladimír

MPK: B21B 31/00

Značky: vedení, válců, stolice, uložení, univerzální, vertikálních

Text:

...z vedení a potom ji vyjmout vertikálním směrem, anebo spolu s horizontálními válci současně v jednom bloku vybudovat v horizontálním směru, aniž by veuení kazety vertikälního válce působilo potíže při vybudování. n Totéž platí pro zabudování nových válců do stolice.Na připojenám výkresu je znázorněn příklad vedení pro uložení vertikálních válců univerzální stolice podle vynálezu v řezu vedeném rovnoběžně s osou vertikálního válce a kolmo...

Směsný inhibitor koroze kovů pro vodné a vodně alkoholické roztoky teplosměnných systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242663

Dátum: 01.04.1988

Autori: Holman Oldoich, Vokál Josef, Franz Milan, Práchenský Jioí, Pelikán František

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, alkoholické, systému, směsný, kovů, koroze, teplosměnných, vodné, roztoky

Text:

...a vodné alkoholické teploeměnně eyetóly podle vynilezu, jehož podstata spočivá v tom, že obsahuje od 20 do 40 hmot. benzoanu alkalického kovu, například benzoanu eodného, od l do 25 hmot. křemičitanu alkalickóho kovu. například křemičitanu sodného, od 15 do 40 hmot. dueitanu alkalickěho kovu, například dusitanu sodnóho, od 5 do 20 S hmot. boritanu alkalického kovu. například borąxu. od 5 do 20 hmot. toaforečnanu alkalického...

Způsob přípravy a skladování (.sup.14.n.C)methyljodidu o molové aktivitě 1.85 až 2.3 GBqmmol .sup.-1.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242662

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kraus Josef, Roeek Jiri

MPK: G21G 5/00

Značky: přípravy, skladování, gbqmmol, aktivitě, způsob, sup.14.n.c)methyljodidu, sup.1.n, molové

Text:

...oxidu fosforečného aza současného chlazení vymrazovačky 13 kapalným dusíkem se otevřen kohouty 12 a 1 a celá aparatura se evakuuJe. Pak se uzavře kohout 12,odstraní se chladící lázně a Amcĺlmethyljodid se dosuší nad oxidem fostorečným. zároveň se stanoví celkový výtěžek tmchnethyljodiduze známého objem aparatury a z tlaku odečteného na zkráceném rtutovém manometm 16. Po vymražení 1150 msthyljodidui zpět do vymrazovačky 12 a uzavření kohoutu...

Zařízení k ovládání předních brzd motorových vozidel, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242661

Dátum: 01.04.1988

Autori: Fiala Jan, Lang Pravdomil

MPK: B60T 11/10

Značky: traktoru, zařízení, vozidel, motorových, zejména, předních, ovládání

Text:

...Vyrovněvač tlaku 1 svým pístem 1 gje propojen s dvouramennou pákou L 1 k vzduchovému brzdovému ventilu 12, který spojuje vzduchojem za i s elektropneumatickým ventilem Z 1 potrubím 23 a přední komorou 15 ovládscího válce 15 ae apojovací hlavicí 11 potrubím 11. Dále elektropneumatický ventil Z 1 je potrubím 11 spojen se zadní komorou 11 ovládacího válce 1 §. Ovládací válec 1 § má uvnitř suvně uložený dvojčinný píst lg, rozdělující od sebe...

Zásobník s vynášecím zařízením lodního vykládače s lanovým drapákem pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 242659

Dátum: 01.04.1988

Autori: Opatoil Bohumír, Malinka Zdenik, Harazin Pavel, Spáčil Jiří

MPK: B65G 67/60

Značky: drapákem, vynášecím, zásobník, materiály, lanovým, sypké, lodního, zařízením, vykládače

Text:

...242 659měrně vysokého zařízení, pojíždějícího obvykle po kolejích na přístavním molu, vystaveném prudkým mořským větrům, kde navíc toto zařízení obsahuje mobilní a poměrně hmotné břemeno ve formě drapáku, zavěšeného na lanech na kočce, pojíždějící po poměrně dlouhé dráze v konstrukcí lodního vykládačeo Ž menší výšky zásobníku dále rezultuje zkrácení potřebné dráhy drapáku z ložného prostoru lodi nad zásobník lodního vykládeče a zpět,a tím...

Uzávěr tlakového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242658

Dátum: 01.04.1988

Autori: Stojan Josef, Janda Josef, Svoboda Vladimír

MPK: F16K 1/00

Značky: generátoru, uzáver, tlakového

Text:

...spojí. Středící kroužek se může opírato opěrky přírubového spoje. Pro zajištění co nejpřesnější souososti pevného sedla a pohyblivé kuželky je středicí kroužek opatřen regulačnímí šrouby.Řešením podle vynálezu lze dosáhnout i při nečistén prostředí a vysokých teplotách dokonalého vedení pohyblivých částí uzàvěrą a tim přesného a bezpečného dosednutí těsnicích ploch, čímž se zvýši plynotěsnost uzàvěru. Středicí kroužek umožní potřebné...

Zařízení na přívod a odvod chladícího média pro otočné retorty tlakových generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242657

Dátum: 01.04.1988

Autori: Raba František, Navrátil Stanislav, Kýr Ladislav

MPK: C10J 3/42

Značky: otočné, retorty, odvod, tlakových, media, generátoru, zařízení, chladicího, přívod

Text:

...průtok chladíva odstraní nebezpečí nedokonalého vychlazení retorty,rozhrnovacích trną a tím se zabráni přehřátí, deformacím a praskání použitého materiálu.Příklad provedení zařízení na přívod a odvod chladícího mědía pro otočné retorty podle vynálezu je schematícky znázorněn na přípojeném výkresu, kde je znàzorněn řez otočnou retortou.V ose retorty 1 otočné uložené v axíàlněradíálním ložísku 31 a poháněné pastorkem gg je umístěno neotočné...

Uzávěr uhelné vpusti tlakového zplynovacího generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242656

Dátum: 01.04.1988

Autor: Vanik Jioí

MPK: F16K 1/00

Značky: uhelné, tlakového, vpusti, generátoru, zplyňovacího, uzáver

Text:

...při jejím dosednuti do pevného sedla, čimž je zaručene dokonalá plynotěsnost uzávěru. Provedeni podle vynálezu umožňuje snadnou a rychlou demontáž uzàvěru a výměnu kuželky. Dalši výhoda spočivá v tom, že dokonalým dosednutim kuželky do sedla se dosáhne požadovaná plynotěsnost, prodlouži se životnost těsnicich ploch, sniži se pracnost při opravách a výněnách dilů uzávěru.Přiklad provedení vynàlezu je schematicky znázorněn na výkresu, který...

Způsob výroby kovových kontaktních vrstev na polovodičových strukturách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242655

Dátum: 01.04.1988

Autori: Židlická Vira, Židlický Zdenik, Vála Lutz, Vlasák Ludvík, Pscheidt Jioí, Toman Jaromír

MPK: H01L 21/428

Značky: vrstev, kontaktních, polovodičových, strukturách, výroby, kovových, způsob

Text:

...atmcsféře zahřeje alespoň v jednom pulsu pulsním zdrojem záření, tvořeným laserem C 02, neodymovým laserem YAG nebo xenonovou výbojkou na teplotu 350 až 800 ° C,přičemž doba trvání pulsu je kratší než Sočus, energie Pula je 5 až 60 J/cm 2 s rozsahem vlnových délek záření 0,3 äž 10 čum.Výhody řešení podle vynálezu spočívají především v tom, že při pulsním zažíhnutí kontaktního kovu je prakticky celý objem polovodičové struktury na nízké...

Zapojení koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 242653

Dátum: 01.04.1988

Autori: Záškoda Vlastimil, Vesecký Jaroslav, Syrovátko Milan

MPK: H03M 1/00

Značky: stupně, koncového, zapojení

Text:

...a pátého odporu je přes čtvrtý odpor připojen k zemi. zapojení koncového stupně podle vynálezu neklede přísné požadavky na dolní mezní kmitočet výstupního transformátoru. Proto je možné zmenšit jeho rozměry. Umožňuje přizpůsobení na přilehlé vedení u systémů s nízkou přenosovou rychlostí, kdy je obrazová impedance kmitočtově závislá. p Příklad zapojení podle vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. K první vstupní svorce ł je přes první...

Způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů s obsahem oracích prostředků za pomoci hydroxidu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242652

Dátum: 01.04.1988

Autori: Synek Jan, Kotyza Radomír, Mjartan Viliam

MPK: G21F 9/04

Značky: vápenatého, pomocí, obsahem, zneškodňování, oracích, hydroxidů, radioaktivních, kapalných, prostředků, odpadů, způsob

Text:

...zejména tím, že ve vodách vypouštěných do vodoteče je snížen obsah radioaktivity o dve až tři řády 9 také je v nich současně o jeden řád snížen obsah aktivní složky precích prostředků. Radiosktivite je zkoncentrováne do malého objemu, což je výhodné pro její likvidecí. Velkou předností také je, že zařízení sloužící k provádění způsobu je jednoduché.Způsob zneškodňování kepelných redioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků je...

Zařízení pro tlakové upínání prvků při zhotovování velkoobjemových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 242651

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kudrna Stanislav, Poikryl Josef

MPK: B25B 5/00

Značky: tlakově, prvků, nádob, upínání, zařízení, veľkoobjemových, zhotovování

Text:

...nahřívací pletiva ll a nahřívací podélná pletiva lg, V nádobě mohou být i různč vysoké příčky lg, Zařízení pro tlakové upínání podle vynálezu je sestaveno tak, že k opěrným vodorovným prvkům §,jež jsou upevněny k upínací rovině § se připevní opěrné prvky 1, že tyto leží v rovině přední stěny 5, zadní stěny 2 a příček lg, Ja upínací rovina může eloužit plocha montážního pohyblivěho nebo pevného stolu,podlaha haly a podobné, Po položení dna l,...

Vícevrstvá deska izolující zvuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 242897

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalina Juraj, Kováeová Gabriela, Hrubý Dušan, Fabián Karol

MPK: E04B 1/84, E04B 1/86

Značky: deska, vícevrstvá, izolující

Text:

...je dibutylsulfát. Místo této vrstvy se může použít i vrstva, která sestává z prášku kůže, bitumenu a polystyrenu (například již zmíněné polystyren-bitumenové pryskyřice), přičemž obě tyto složky se směšují ve hmotnostním poměru 1 1. Tato vrstva je maximálně 3 mm tlustá. iProdukt podle příkladu 7 uvedeného spisu sestává z 5,0 kg drtě hovězí kůže, 44,0 kg močovinoformaldehydové pryskyřice, 12,0 kg granulované močoviny (40), 0,5 kg...

Způsob výroby nových benzo- popřípadě pyridotriazolochinazolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242893

Dátum: 15.03.1988

Autori: Almássy Stanislav, Žalman Milan, Kalaš Václav, Sivíeek Pavel

MPK: C07D 239/91, C07D 239/72, C07D 239/84...

Značky: výroby, způsob, nových, pyridotriazolochinazolinů, benzo, popřípadě

Text:

...maji shora uvedené významy,R znamená vodík nebo acylovou skupinu, zejména acetylovou skupinu a další alifa tícké acylově skupiny s až 6 atomy uhlíku,a aminoskupiny se nacházejí vždy na sousedních atomech uhliku, působí v roztoku, například v ledové kyselině octové nebo v jiných rozpouštědlech, nitrosačními činidly, například vodným roztokem dusitanu sodného nebo také N-nitrosodifenylaminem při teplotách mezi 0 a 100 DC V přítomnosti kyselín,...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242891

Dátum: 15.03.1988

Autor: Almássy Stanislav

MPK: A01N 57/20

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...ve 200 mililitrově bañce obsahující 60 ml deionizované vody. Baňka je vybavena magnetickým míchadlem. Tento roztok se zahřívá 3 hodiny pod zpětným ohladičem,ochladí se a nechá se míchat přes noc při 25 OC. Materiál se potom filtruje, aby se odstranila pevná látka a vodný filtrát Filtrační koláč se potom promyje dvakrát 20 ml deionizované vody, potom 20 ml metanolu a 20 ml dietyleteru. Filtrační koláč se suší V sušárně. Získá se...

Přísada s hydraulickými vlastnostmi, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Varga Alexander, Kalaš Václav

MPK: C21B 3/06, C04B 7/147

Značky: způsobu, provádění, výroby, způsob, tohoto, zařízení, její, vlastnostmi, hydraulickými, prísada

Text:

...cyklônových odlučovačích je zaváděn zpět do dolní části nádoby.Přísada podle vynálezu, sloužící bud k přidávání do suroviny pro cementářskou pec nebo jako složka hydraulického pojiva s případným přídavkem pomocných látek, má tu výhodu, že je velmi suchá a má obsah vlhkosti pod 5 hmotnosti.Dá se s ní tedy snadno zacházet a ani při dlouhodobém skladování neubývá na hmotnosti. Při zavádění přísady do cementářské pece se tepelná...

Střela pro střelné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 242889

Dátum: 15.03.1988

Autor: Almássy Stanislav

MPK: F42B 7/00

Značky: zbraně, střelné, střela

Text:

...kuželovitým výčnělkem 5 doplnkových tvarů, a jednak z opěrně plochy lě. Zadnítěleso g je opatřeno na svém povrchu alespoň jedním rozšířením 53, či, gg, Qł, gg, 53 spolupracujicím s hlavní zbraně a alespoň jedním zúžením gg, 55, Big, gà, která na sebe postupně navazují a vytvářejí profilový povrch. ~Podle provedení znázorněných na obr. 1, la, lb, 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 3 a, 3 b, 3 c a 4, 4 a,4 b je kuželovítý výběžek Ž vytvořen na středním jádru...

Způsob přípravy N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242887

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žalman Milan, Varga Alexander, Kurila Ján

MPK: C07F 9/38

Značky: přípravy, způsob, n-fosfonomethylglycinu

Text:

...se neutralizuje silnou kyselinou za vzniku konečného produktu N-fosfono metylglycinu.Jako výchozí sloučenina pro postup podle vynálezu se používá hydantoin nebo 3-substituovaný hydantoin shona uvedeného vzorce. Výhodný je nesubstituovaný hydantoin, ale je možno použít i 3-substituovaný hydantoin, například 3-metylhydantoin, 3-etylhydantoin apod. Vhodné jsou rovněž další alkylsubstituované hydantoiny V poloze 3, které mají 1 až 20 uhlíkových...

Způsob výroby zesíťovaného kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242886

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bartko Michal, Kukueka Hieroným, Šoveík Štefan

MPK: C08F 283/12

Značky: způsob, kopolymerů, zesíťovaného, výroby

Text:

...lineárních polysiloxandiolů také bis- a trismetakryláty diolů a triolú, ve kterých jsou funkční skupiny obsaženy V postranních řetězcích a nikoliv v terminálních polohách hlavního polysiloxanového řetězce a dále sloučeniny, která jsou připojeny k polysiloxanům prostřednictvím bisuretanových vazeb. Všechny tyto látky jsou však hydrogely a hodí se proto pouze pro výrobu měkkých kontaktních čoček.Tvrdá čočky obsahující tuhý silikonový polymer...

Převod pro vytváření nerovnoměrného výstupu z rovnoměrného pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242885

Dátum: 15.03.1988

Autor: Varga Štefan

MPK: F16H 21/18

Značky: pohonů, výstupu, nerovnoměrného, vytváření, rovnoměrného, převod

Text:

...g tkalcovského stroje. Ve stojanu 3 jsou uspořádány rámy Q listu, které jsou drženy a ovládány tažným ústrojím § listu. Tažná ústrojí g listu jsou spojena s výstředníky lg, které jsou uspořádány na hřídeli ll.Tento hřídel lg je totožný s výstupním hřídelem hnaciho ústrojí ll pro pohon prošlupniho ústrojí 2. Hnací ústrojí ll je poháněno prostřednictvím řetězového pohonu lg motorem lg nebo samostatným hnacím hřídelem tkalcovskěho...

Stroj na výrobu cigaret, opatřený přídavným přívodním ústrojím tabáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242878

Dátum: 15.03.1988

Autor: Novotná Lýdia

MPK: A24C 5/39

Značky: přídavným, výrobu, tabáku, opatrený, stroj, ústrojím, cigaret, přívodním

Text:

...je umístěn v podstatě tanqenciálně k němu.Při tomto konstrukčním řešení padá tahák, pŕicházejicí z pfípravné podávací jednotky li, na dopravní pás lâ a je dopravován píns shrnovaci prvek lo proti mykacímu válci ll.Mykacĺ válec 23 přesouvá vrstvu trháku V tlousčce, rovné V podstatě radiálnímu rozměru242878 4 Vrstva tabáku je potom 5 povrchu mykacího válce Zł odebírána ozubeným odhazovacím válcem gg, který tahák odhazuje ve formě ojednocených...

Otáčecí zařízení pro tyčkové předměty, zejména cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: 242877

Dátum: 15.03.1988

Autor: Stachý Alfréd

MPK: A24C 5/35

Značky: předměty, otáčecí, zařízení, tyčkové, cigarety, zejména

Text:

...3/obr. 2/ a jsou tímto dopravním ústrojím lg dopravována ve směru kolmém na podélné osy cigaret 3, 1.Dopravní ústrojí lg je ve znázorněném příkladu provedení Vytvořeno ve forme toroidního bubnu, otočného kolem své osy ll ve směru šípky lg, přičemž jeho otáčení je ovládáno nezná zorněným hnacím ústrojím.První podpěrná lůžka § jsou uspořádána na vnější straně válcové plochy toroidníhobubnu dopravního ústrojí lg a jsou s bubnem pevně...

Dopravovatelný držák cívek pro axiální nasunutí nejméně dvou přízových dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242875

Dátum: 15.03.1988

Autor: Horský Martin

MPK: B65H 49/04, D01H 1/00, D01H 7/86...

Značky: axiální, nasunutí, cívek, nejméně, přízových, držák, dopravovatelný, dutinek

Text:

...případněvynález bude v dalším textu blíže osvětlen na pŕíkladu provedení, znäzorněněm na pripojených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn axiální řez dopravovatelným držákem podle vynálezu se dvěma nasunutými přízovými dutinkami, resp. cívkami, na obr. 2 je znázorněn dopravovatelný držák podle vynálezu během jeho sestavování a na obr. 3 je znázorněn ve zvětšeném měřítku axiální řez montážní jednotkou, sestávající z odvíjeeího ústrojí a...

Zařízení k rubání strmě uložených ložisek, zejména uhelných slojí a způsob zavádění dobývacího zařízení do úklonné chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242874

Dátum: 15.03.1988

Autor: Alexy Milan

MPK: E21D 23/00

Značky: zařízení, zejména, strmé, způsob, úklonné, uložených, dobývacího, ložisek, sloji, zavádění, uhelných, chodby, rubání

Text:

...posouvacím mechanismem.Výstrojové členy mají s výhodou vzdy po čtyřech stojkách umístěných do obdélníka, pŕi čemž stojky jsou u paty a v blízkosti horních konců svých válců spojeny vzájemné prostřednic 242874 4tvím pružného kríže nebo plochého pružinového systému ve tvaru písmena I uprostred těchto pružinových systémů je pritom vždy pŕipojen alespoň jeden tažný člen případně jedno vodicí táhlo.Aby bylo možno vyrovnávat prípadné pohyby...

Nýtovací opěrka s tlumením vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242873

Dátum: 15.03.1988

Autor: Eervenka Josef

MPK: B21J 15/38

Značky: opěrka, nýtovací, tlumením, vibrací

Text:

...na materiálu a tvrdosti nýtů.Tlak vzduchového polštáře V tlumicí komore 3 se volí řádově 130-250 kPa a odpovídá sí le, kterou pracovník pŕitlačuje nýtovací opěrku lg na nýt.Pro potlačení odrazu jsou píst jg s nárazníkem 3 tvořeny podlouhlými masivními tělesy spojenými do jednoho celku. Pro lepší vnitřní tlumení tohoto celku je píst lg vyroben z ocele a délka jeho hlavy A 2 se rovná 1,5-Bnásobku jejího průměru. Trubkový nákružek gg pístu lg...

Nýtovací opěrka s tlumením vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242872

Dátum: 15.03.1988

Autor: Tomis František

MPK: B21J 15/36

Značky: opěrka, vibrací, nýtovací, tlumením

Text:

...masivními tělesy spojenými do jednoho celku. Pro lepší vnitřní tlumení tohoto celku je píst lg vyroben z ocele,přičemž délka jeho hlavy lg se rovná 1,5 až 3 násobku jejího průměru. Trubkový nákružek lg pístu lg má V tomto případě délku rovnající se 1,5 až 2 násobku průměru pístu lg. Píst lg a a nárazník 2 mají S výhodou přibližně stejnou délku.Při provozu je nýtovací opěrka lg připojena na zdroj tlakového vzduchu a tlak tohoto...