Archív za 1988 rok

Strana 126

Segment mezistěny troubového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 242823

Dátum: 01.04.1988

Autor: Rosenthal Jakub

MPK: B02C 23/08

Značky: segment, mlýna, troubového, mezistěny

Text:

...mezistěn tedy může podstatně ovlivnit časové i kapacitni využití troubového mlýns. Existuje celá řada ty~ pů mezistěn a jejich segmentu, žádný však neřeši tvary prů~ chozích otvorů z hlediska zamezení ucpání těchto otvorů během provozu mlýna.Výše.uvedené nedostatky jsou odstraněny tvarem průchozích otvorü segmentu mezistěn, jehož podstatou je sestava otvorů v soustředných kružnicich od osy mlýna, postupně se rozšiřu~ jícich proti směru...

Pevná část kontaktního systému výkonového spínacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242822

Dátum: 01.04.1988

Autori: Švachula Jioí, Machek Jaroslav, Tichý Josef

MPK: H01H 77/10, H01H 1/54

Značky: pevná, kontaktního, výkonového, část, spínacího, prístroje, systému

Text:

...držákem tvaru pásku, jehož horní část tvoří přívodní svorku l a spodní zbývající část je vytvarována do smyčky tvaru V, jež je tvořena předním ramenem Q,zadním ramenem g a spojnou gmezi přívodní svorkou l a zadním ramenem g. Na vnitřní straně zadního ramene g a spojky 5 přiléhá těsně ferromagnetická vložka §, která má v místě vytvarovaném podle spojky 3, zesílený průŕezQ O vnitřní stranu předního ramene g je opřena izolační vložka 1...

Volnoběžná spojka, zejména pro elektrický spouštěč spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242821

Dátum: 01.04.1988

Autor: Slavík Jioí

MPK: F02N 15/06

Značky: spojka, spouštěč, zejména, elektricky, voľnobežná, spalovacích, motorů

Text:

...z rotační vnější objímky 1 a tvarové vnitřní objimky 4. Mezi vnější a vnitřní objimkou Jsou válečky 5, na které působí jednotlivé pružné výstupky L, pňlnžky Q. Pŕiložka Q je opěrnýní částni Z pružných výstupků opřena 0 tvarovú plochy na objince 4. Proti vysunutí pŕiložky Q působíkryt 1 Nä obr. 3 a 4 je znázorněna příložka Q, na které Jsou vytvořeny pružné výstupky L. Počet pružných výstupků L odpovídá počtu válečků 1. Výstupky L jsou...

Zajišťovací zařízení proti překročení dovoleného tahu ve vlečném kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242820

Dátum: 01.04.1988

Autori: Berka Zdenik, Morávek Josef, Havlíeek Werner

MPK: E21F 17/18, E21C 27/02

Značky: vlečném, dovoleného, kabelů, proti, překročení, zařízení, zajišťovací

Text:

...byla stanovena výpočtem. Včasným vypnutím dobývaoího kombajnu se zabráni poškození vlečného kabelu a tím se zvyšuje i bezpečnost osádky ve stěnovém porubu.Příkladné provedení zajištovacího zařízení podle vyná-pVlečný kabel Je uchycen samoevomou drátěnou obJímkou 2 v oku 2 g nebo gg páky i. Tahová síla .je trvale přenášena z vlečného kabelu přes páku l na píatg pmpocí krátké píatnice 2. Pika J., uchycená kyvnš v čepu i k víku 2 tlakové...

Uspořádání zadní stěny kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 242819

Dátum: 01.04.1988

Autori: Capuliak Jozef, Martinec Alexandr

MPK: B62D 33/06

Značky: stěny, uspořádání, kabiny, řidiče, zadní

Text:

...že nad plochou kapoty motoru je umístěn rovný příčník, který je svou spodní částí pevně zakotven spodními sloupky do nosných podélníků kabiny a vrchní částí pevně spojen výztužnými horními sboupky s hornín nosníkem zadní stěny kabiny.Výhodou tohoto řešení je to, že příčník je pevně připojen spodními sloupky k roštu a tvoří tak jeho montážní podskupinu. Horní sloupky tak mohou být posunuty mimo osu spcdních sloupkůpodle potřeby nebo požadavku...

Vedení zadní nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242818

Dátum: 01.04.1988

Autor: Lustoo Jozef

MPK: B60G 11/02

Značky: nápravy, zadní, vedení

Text:

...kterým je příčná pružné pero,způsobí při jednostranněm propérování pouze natočení vodíoícn rasen kolem kulových čepů. Nemusíme konstrukčně náročněji řešit spojovací stabilizační prvek s nutností změn jeho délky. Další výhodou je to, že toto uspořádání současně slouží k zachycení m 0 mentu, způsobenćno vystředěním pružícícn jed otek. JPříklad vedení zadní napravy vozidla podle vynálezu je znázorněn navýkrzsnnqkde obzulilepohled ze zadu a...

Tavný vodič vysokonapěťové pojistky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242817

Dátum: 01.04.1988

Autori: Romanov Andrej, Maoásek Zdenik, Borsig Eberhard

MPK: H01H 85/10

Značky: tavný, pojistky, vodič, vysokonapěťové

Text:

...úžiny Q druhého druhu, kdy velikost nadproudu nestačí k přetaveni úžin § prvního druhu. Tavení můstků g úžin Q začíná v nejužším místě, přičemž vzniklé dílčíoblouky se postupně prodlužují a nevzniká tedy přepětí vlivemvelké strmosti poklesu proudu di/dt. Všechny nebo téměř všechny úžiny § se taví při nadproudech vyšších než asi pětinásobek jmenovitého proudu. Úžiny § prvního druhu se taví při nadproudech vyšších než přibližně patnáctinásobek...

Zařízení pro lepení jednostranně perforovaného filmového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242816

Dátum: 01.04.1988

Autori: Chmela Štefan, Rychlý Jozef, Capuliak Jozef, Vaššová Gabriela

MPK: G03D 15/04

Značky: pásu, jednostranně, perforovaného, filmového, zařízení, lepení

Text:

...znázorněno na přiloženém výkresu, kde je naobr. 1 šikmý pohled shora na lepící zařízení obr. 2 pohled na zařízení podle obr. 1 v řezu A-A.Jak vyplývá z obr. 1, je zařízení pro lepení tvořeno tělesem 1, v jehož horní stěně je upraven vodicí kanál 3 a kolmo k němu široká drážka 1. Na vyvýšené rovinné ploše li této horní stěny je vložen posuvný člen 3, který âe v drážkách gl vysouvá242 816 kolmo směrem k vodicímu kanálu 3, majícímu na obou...

Vodítka výběhu automatiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242815

Dátum: 01.04.1988

Autori: Lustoo Jozef, Sláma Peter, Pajchortová Alžbeta

MPK: B21B 25/02

Značky: automatiku, výběhu, vodítka

Text:

...spojeného e konstrukcí opěrného rámu, z vodítkového evršku, ktorý je na svém jednom konci upevněn na hřídeli otočně uložené ve stojanu a z páky jedním koncem pevně spojené s hřídelí e na svém druhém konci čepem otočně připevněné k pístnioi výkyvně uepořádaného silového válce, přiw čemž druhý konec vodítkového svršku je zámkovým čepem připevněn k zápoře opěrného rámu.Konstrukční řešení vodítek v děleném a rozevíratelném prove~ dení podle...

Šoupátkový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 242813

Dátum: 01.04.1988

Autor: Maoásek Zdenik

MPK: F16K 3/02

Značky: šoupátkový, uzáver

Text:

...šoupátkový uzávěr v otevřené poloze vytečkované Šípky znázorňují průtok písku uzávěrem. Obr. 2 zachycuje šoupátkový uzávěr po uzavření šoupátka a obr. 3 znázorňuje šoupátko v uzavřené a utěsněné poloze. Obr. 4 je řez seetavou šoupátkové skříně a šoupátka v místě A-AŠoupátková ekříň l je obdélníkového prúřezu a nad svým dnemg je opatřena těeníoímí přírubami Zsł . ktoré jsou ve znázorněném provedení součástí další konstrukce odměrné nádoby...

Způsob odstraňování nežádoucích složek, zejména křemíku, z roztoku získaného alkalickým rozkladem wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242812

Dátum: 01.04.1988

Autori: Romanov Andrej, Janda 1ubomír

MPK: C01G 41/00

Značky: wolframové, odstraňování, zejména, rozkladem, křemíku, získaného, roztoku, způsob, nežádoucích, složek, alkalickým

Text:

...hlinitý a síran hořečnatý, roztok se míchá 1 hodinu při teplotě 70 až 80 °C,naěež se vyloučený křemík oqfiltruje. Takto lze dosáhnout snížení koncentrace křemíku až na 0,03 až 0,06 g.dm 3 (S.W.H.Yih aC.T.Wang, Tungsten, Plenum Press, New York 1979, str. 103.). Nicméně uvedený poehod je dost pracný a obsah křemíku pro některé účely Ještě vysoký.Výše uvedené nevýhody do znečné míry snižuje podle tohoto vynálezu způsob odstraňování nežádouoíoh...

Plněná směs na bázi latexu přírodního nebo syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242810

Dátum: 01.04.1988

Autori: Se Dláeek Marián, Šonovský Pavel, Waradzin Walter, Ppáznovský Jozef

MPK: C08L 9/04, C08L 7/02

Značky: latexu, syntetického, kaučuku, plnená, směs, přírodního, bázi

Text:

...možnos tí výrobců e dodavatelů plniv. Druhá možnost zvýšení aedimentační stability spočívající ve zvýšení viskozity latexové směsi použitím různých zehuštovadel je velmi omezene vzhledem k tomu,že technologie máčení vyžaduje pouze úzké viekozitní rozmezí latexové směsi pro dosežení rovnoměrného vzhledu e tlouätky výrobků.Účelom vynálezu bylo připrevit latexovou směs plněnou enorganickými plnivy o tekovém složení, aby byla dosažena...

Způsob výroby korundů na bázi kalcinovaných bauxitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242809

Dátum: 01.04.1988

Autor: Vinklerová Oľga

MPK: C01F 7/38, C30B 29/20

Značky: korundu, bauxitů, výroby, bázi, kalcinovaných, způsob

Text:

...bauxitů,vratného materiálu, železitých třísek a koksulvyznačující se tím, že po zapálení elektrické obloukově pece se výrobní směs dávkuje do pece kontinuelnä, přičemž každou hodinu je nadávkováno od 55 do 75 dílů hmotncstních kalcinovaných bauxitů,od 15 do 35 dílů hmotnostních vratného materiálu, od 1,5 do 7 aim hmotnoetníoh železitýchłtřísek a. od 0,5 do 7 dílñ hmotncstních kokeu.Využitím způsobu výroby korundů na bázi kalcinovaných bauxitů...

Těleso průlezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242807

Dátum: 01.04.1988

Autori: Štepita Rastislav, Juhás Stanislav, Olejník Vincent

MPK: E02D 29/14

Značky: průlezu, těleso

Text:

...z vrchního a spod ního válce tělesa průlezu, jejichž styčné ploch jsou šikmo seříznuté. Spodní válec tělesa průlezu je opatřen po obvodu stěny osazovacími otvory pro upevnění pomocí zámků na vrohní kraně nosné konstrukce.W 242 an 7 Výhodou zařízení podle vynálezu je zjednodušení technologiepostupu osazování snímatelněho víka průlezu s ohladom na sklona výšku komunikace. Není bezpodmínečně nutné vyjímat.oe 1 é těleso průlezu za účelem...

Zařízení pro rotační snímání teploty laminačních válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242806

Dátum: 01.04.1988

Autor: Oaha Karel

MPK: G01K 13/08

Značky: zařízení, teploty, rotační, válců, snímání, laminačních

Text:

...změny povrchové teploty válce budou rychle regietrovány regulačnim zařízením. Držákmusí být vyroben z materiálu elektricky nevodivého.Na připojeném výkresu. je znázorněn přiklad provedení rotačúího snímače teploty podle tohoto vynálezu.Zařízení pro.rotačni snimáni teploty laminačnich válců je tvořeno kovovým pouzdrem l čidla teploměru g , které je otočné uloženo v držáku 3. Vliětě 2 je posuvné uchycen držák 3 , jenž je pomocí pružného...

Sonda žárového anemometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242805

Dátum: 01.04.1988

Autor: Oddušková Ludmila

MPK: G01P 5/12

Značky: žárového, anemometru, sonda

Text:

...vlivu teploty a hustoty prostředí podlevynâlezu, jehož podstata spoěívâ v tom, že je sestavena ze dvoučidel shodně umístěnýoh a orientovaných v prostředí o proměnlivě hustotěa teplotě. První čidlo má poměr délky žhavenêho drâtku k jeho průměru 80 - 100, kdešto druhé čidlo má tento poměr6 - 14. Hroty obou čidel jsou materiâlově, konstrukčně i rozměrově shodnê .Sonda žàrovêho anemometruí konsłanłhr/ teplotou šhavenêho drátku k měření...

Zařízení pro měření vektoru integrálního toku kosmického plazmatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242804

Dátum: 01.04.1988

Autori: Šafáo Josef, Trávn3eek Karel, Hlavonik Jaroslav, Vaška Jarmil, Bartoš Jaroslav

MPK: G01N 33/00

Značky: kosmického, měření, plazmatu, vektoru, integrálního, zařízení

Text:

...okamžiky zapíná zdroj Ž konstantního stejnosměrného napětí, připojený k ří dící mřížce Ž a zdroj Q trojúhelníkového napětí, připojený k hra dící mřížce g a provádí prostřednictvím výstupu lg řízení práceř funkčních měničů 2. Kbntrola práce bloku 1 řízení je provedenaprostřednictvím výstupu zavedeného do telemetrického systému lg.V režimu měření je zdroj Ž konstantního stejnosměrného vysokého napětí vypnut, na hradící mřížce g je nulový...

Zařízení pro měření teploty a rychlosti kosmického plazmatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242803

Dátum: 01.04.1988

Autori: Markušovská Elena, Smrž Rudolf, Morák Milan, Kollmann Milan

MPK: G01N 33/00

Značky: měření, plazmatu, rychlostí, kosmického, zařízení, teploty

Text:

...Jeho podstatou je, že na výstupy bloku zpracová ní dat jsou připojeny vstupy dvou bloku určení adresy. Výstupybloků určení adresy jsou spojeny se vstupy dvou pamětových bloků, jejichž výstupy jsou napojený na telemetrický systém.Vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména tím, že hodnoty na výstupu pamětí je možno použít pro operativní řízení experimentu, úpravu energetických rozsahu, přechod na nový způsob měření, a zároveň na zemi bez...

Štěpkovací nástroj pro roztřískovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 242802

Dátum: 01.04.1988

Autor: Blažej Anton Akademik

MPK: B27L 11/00

Značky: roztřískovací, štěpkovací, nástroj, stroj

Text:

...2 prostřednictvím bud pevných spojů § např bodovým svarem, lepením apod. nebo- 4 242 un 2 lze spojení dále provést tak, že vo štěpkovacích nožícich g a 3 se provede vybrání 5, jehož tvar odpovídá profilu podélně lišty l, která se tím prakticky zapustí do vybraní 5. Štěpkovací nožíky mohou být buě s jedním břitem 1 jako jednobŕitý ňtěpkovací nožík 3 znázornený na obr. 1 a 2 nebo se dvěma břity 1 jako dvoubřitý štěpkovací nožík Q znázorněný na...

Zařízení k připojení nádrže na zkapalněný plyn, zejména pro pohon vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 242700

Dátum: 01.04.1988

Autor: Forró Juraj

MPK: F02M 21/02

Značky: připojení, plyn, vozidel, zkapalněný, zejména, nádrže, pohon, zařízení

Text:

...plynem l, do které nad hladinou zkapalněného plynu ústí horní potrubí Q a pod hladinou zkapalněného plynu dolní potrubí §, je opetřena tlakovým spínačem Ž. Horní potrubí 2 je uzavíratelné elektromagnetickým ventilem Q mezi svým vyústěním do nádrže 1 a azým pripojením k dolmínu potrubí §. Palivo je pak vedeno jediným potrubím k motoru lg. Na motoru je umístěn teplotní spínač 1, který je zapojen paralelné k tlakovému spínači 5 a tato...

Tavidlo pro žárové pokovení zinkem, hliníkem a jejich slitinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242699

Dátum: 01.04.1988

Autori: Vávra Blažej, Miškolci Anton

MPK: C23C 2/30

Značky: jejich, slitinami, hliníkem, pokovení, tavidlo, zinkem, žárově

Text:

...čistí povrch součástí z technického železa, rozpouětí oxidy na hladině slitínové lázně, dobře se odtavuje a po ponoření součástí dobře stoupà na hladinu lázně. Tím se dosahuje vytvoření souvíslěho rovnoměrněho povleku na celom povrchu pokovovaných součástí. Další výhoda tavídla podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje pokovení zínkem, hliníkem nebo slitinami zínek-hliník v širokem rozsahu koncentrací,a to od 0 do 100 Al včetně legur dalších...

Indikátor výškového usazení pecních dveří v pecním rámu koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242698

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bocán František, Kollár Alojz

MPK: C10B 25/08

Značky: rámu, komory, pecním, výškového, dveří, koksovací, usazení, pecních, indikátor

Text:

...kledkemi, které mají za účel přesně zavádčt pecní dveře ke kokeovecí komoře. Nevýhodou tohoto řešení Je zá» stavbová komplikece e především velmi náročná rekonstrukce pecních dveří e Její velká náklednoet, uváží~ 1 i ee, že jediná kok sová baterie má 70 až 90 koksovecích komor s dveřmi ne strojníg V 242 saa Výše uvedené nedostatky odstraňuje indikátor výäkověho usazení peoníoh dveří v peoním rámu koksovací komory, který je opat-r...

Rotační rozrušovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 242697

Dátum: 01.04.1988

Autori: Demovie Stanislav, Hauskrecht Peter, Cipová Marta, Gerža Jozef, Marchalan Miroslav

MPK: B02C 23/00

Značky: rotační, rozrušovač

Text:

...na svém konci osou, jejíž čepy jsou otočně uloženy v ložiskách rámu rozrušovače, přičemž rám rozrušovače je opatřen podložkami, na nichž spočívsjí kyvná ramena. Podle vynálezu má hřídel rozrušovače průřez ve tvaru rovnoběžnostěnu,k jehož rovnoběžným stěnám jsou připevněny dvojice paralelních hrablových tyčí hrsblovou tyč tvoří kovové jádro,opatřené na svém povrchu navulkanizovanou vrstvou pryže.Rotační rozrušovač podle vynálezu oproti...

Zařízení pro kompenzaci vlivu excentricity válců při válcování pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242696

Dátum: 01.04.1988

Autor: Krempaský Bohdan

MPK: B21B 37/02

Značky: válcování, válců, excentricity, pásu, zařízení, vlivů, kompenzaci

Text:

...pro výpočet amplitudy kosinusového signálu je připojen na třetí výstup impulsního čidla délky výstupního pásu, přičemž prvý hodnotový vstup bloku pro výpočet amplitudy kosinusového signálu je připojen na výstup druhého pamětového posuvného registru. Druhý hodnotový vstup bloku pro výpočet amplitudy kosinusového signálu je připojen na prvý výstup čtvrtého pamětového posuvného registru a logický vstup druhého po suvného registru je připojen na...

Zařízení pro měření vypuklosti oběžné dráhy vnějších kroužků kuželíkových a válečkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242695

Dátum: 01.04.1988

Autori: Držak Milan, Salko 1udovít

MPK: G01B 5/20

Značky: zařízení, ložisek, kroužků, vnějších, oběžné, válečkových, měření, kuželíkových, dráhy, vypuklosti

Text:

...g. K pevnému členugplanže tového paralelogramu g je otočně připojena matice Q pro stavě-~cí šroub 1 rovněž otočně uspořádaný na základním rámu l. Pomocí matice Q a stavěcího ěroubu 1 se natáčí planžetový paralelogram g vůči základnímu rámu l zařízení i vůči oběžné dráze měřeného vnějäího kroužku ložiska. Pevný člen gplanžetového paralelogramu g je opatřen opěrným dotykem 3 dotýkajícím se ve dvou bodech čela měřeného vnějšího kroužku ložiska....

Míchací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242694

Dátum: 01.04.1988

Autori: Zahradnak Miloslav, Pospech Dušan, Balaš Ján Elen Korešpondent, Poór Alexander

MPK: B01F 7/24

Značky: míchací, zařízení

Text:

...proudění v míchacím zařízení je týž jakou zařízení opatřeného šnekomým míchadlem s usměrňovacím válcem. Uvážíme-li takový smysl otáčení šneku, kdy látka je čerpána od hladiny ke dnu, vstupuje u dna látka do prostoru narážky a odtud proudí zěásti protisměrně proti otáčení šneku směrem ke hladině. Vzhledem k tomu, že pracovní prostory šneku i narážkyjsou propojeny, dochází přitom k intenzívní výměně látky mezi oběma těmito prostory. Míjí-li...

Zapojení pro bezkontaktní programovatelné číslicové řízení pracovních jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242693

Dátum: 01.04.1988

Autori: Demovie Stanislav, Žatkovje Juraj, Iurjš Juraj, Hauskrecht Peter, Vrba Dušan

MPK: G05B 19/18

Značky: bezkontaktní, programovatelné, jednotek, řízení, číslicové, pracovních, zapojení

Text:

...l ovládačů apouětění a ručního řízení pracovní jednotky je napojen blok 3 vstupních obvodů, na který je připojen blok g časovačů, spojený s blokem 5 operační paměti. Blok § vyměnitelných programovatelných paměti cyklu pracovní jednotky, který je připojen k bloku 1 operační paměti je napojen jednak zpětnou vazbou na blok 3 vetupních obvodů, jednak na blok lg vyměnitelných programovatelných paměti délek fází pracovního cyklu, na který je...

Zapojení pro antipompážní ochranu turbokompresoru při regulace tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242692

Dátum: 01.04.1988

Autor: Kristan Dušan

MPK: F04D 29/66

Značky: zapojení, regulace, tlaku, ochranu, turbokompresoru, antipompážní

Text:

...aby odpovídela okamžitému otevření akčního orgánu pro reguleci tlaku. To má za následok zpomalení, případně zastavení vstupní ermatury v poloze zajiětující bezpečný průtok média strojem po kritickou dobu poruchy a zabrání se tak nebezpečí pompáže první sekce agregátu. To umožňuje umístit čidlo pro antipompášní regulaci oo nejblíže spotřebiči, zdroji poruch, např. na výtlak turbokcmpresoru a zvýšit tak účinnost antipompážní ochrany. Tím se...

Zařízení pro ovládání klapky výdechu výparníku chladících zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242691

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bálint Ján, Jablonský Stanislav

MPK: F25B 47/00

Značky: zařízení, výparníku, klapky, chladicích, ovládání, výdechu

Text:

...čení odtávání je zase teplý vzduch z výparníku foukán agzłď 21 . Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro ovládání k ąpkf výdechu výparníku podle vynálezu, sestávající z pákoveho převodu na jednom konci spojeného s klapkou opatřenou pružínou pro zajištění zpětneho chodu, jehož podstata spočíva v tom,že na druhý konec pákověho převodu je~napojen článek naplněný látkou měnící svůj objem v závislosti na teplote. článek naplněný látkou měnící...

Zařízení k odvíjení nití z cívečnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242690

Dátum: 01.04.1988

Autor: Cvengroš Ján

MPK: D02H 13/10, D02H 1/00

Značky: odvíjení, cívečnice, zařízení, nití

Text:

...a svislých dvojíc vlasců vzniknou velké a malé mřížově otvory. Velké otvory umožňují snadnou manipulaoi při. výměně přeglohových cíveko Do malých otvorů, ktoré jsou umístěny přesně v ose předlohových oívek se vede odvíjená nit. Maly otvor mřížky rozruäí balon a usměrní nit. Kromě toho roztáhne smyčka a zkrutlq, které se mohou případně utvořit, takže do brzdičky již propouští uklídněnou nít, čímž usnadňuje funkci nitově brzdíčky a vytváří...

Dvoustranné uložení součástí, zejména superfinišovacího stroje, umožňující rotační a kmitavý pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 242689

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hudoba Miroslav, Pohl František

MPK: B24B 35/00

Značky: dvoustranné, zejména, součástí, umožňující, rotační, kmitavý, superfinišovacího, pohyb, uložení, stroje

Text:

...tvořený kombinací kulové plochy s rovinnou plochou kolmou k ose kulového nosného čepu g. Kulově nosné čepy g jsou uložený ve vnitřních kulových nosných částech lg vytvořených v lůžkách 1. Lůžka 1 jsou provedena bud z klasických materiálů vhodných pro kluzné uložení nebo z plastická hmoty s vhodným koeficientem tření, například z teflonu, polyamidu a podobných materiálů. lůžko 1 na jedné straně uložení je provedeno nepohyblivě, je zalisováno v...

Způsob odvalovacího broušení na hrotových bruskách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242688

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šamulka Juraj

MPK: B24B 5/24

Značky: způsobu, způsob, odvalovacího, bruskách, broušení, hrotových, provádění, zařízení, tohoto

Text:

...2 se nasadí součástí Q v pravé krajní úvrati stolu 1 hrotové brusky. Zapnutím hydraulického posuvu stolu 1 vlevo nebo otočením ručního kola podélného posuvu stolu 1 přijde součást Q do styku s třecím páskem Q mäkké gumy. Tření mezi trnem Q a součástí Q je menší než tření mezi součástí Q s třecím páskem Q, čímž dojde k otáčení součásti Q na trnu Q. Součast Q začne rotovat již před stykam s brousícím kotoučem ll. Součást Qse po dobu styku s...

Bowdenové spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242687

Dátum: 01.04.1988

Autori: Augustan Ján, Karašeák Zdenek, Ruekay Marián

MPK: F16C 1/10

Značky: spojení, bowdenové

Text:

...páky vykonává koncovka lenka kru 9 hový pohyb a přichází mimo osu bowdenové hadice. V místě, kde vycháŕ zí lanko z bowdenové hadice, dochází následkem toho k prudkému chyb bu lanka, čímž se zvyšuje odpor proti pohybu a lanko se poškozujeůVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny bowdenovým spojením k přenosu posuvného pohybu z páky řídítka na ovládaný orgán podle vynálezu, jehož podstatou je, že opěrka je uložena v držáku páky výkyvně,...

Oběhový mazací systém zubového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242686

Dátum: 01.04.1988

Autori: Žuffa Tomáš, Knoll Jozef

MPK: F04C 29/02

Značky: systém, zubového, oběhový, mazací, čerpadla

Text:

...viekőzní kepalinotąpřiváděnou příslušnými vrtamími ksnálky uvnitř tělese čerpadlmDopravovená viskőzní kepaline Je přívedene do prostoru záběru ozubemích kol 251,32 kenálemĺ Při eměru otáčení označeném Le dále .je mezeramí v zubech ozubených kol g 51,§ 2 pď-eváděna do tlakové strany označené písmenem 1.0 dtud .je přes odlehčovaoí komůrlw § 32 dále vedene kanállqłgąàłlí do mazacích drážek « 11,1 g,§,.1 pouzder gl,2 i,§,24 čepů 26,g 1...

Zařízení pro vyrovnávání tlaku před a za uzavíracím orgánem armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 242685

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šnirc Július

MPK: F16K 3/314

Značky: orgánem, armatury, tlaku, uzavíracím, zařízení, vyrovnávání, před

Text:

...12, kterými těsnící desky 1dosedají na sedla Q průtočného kanálu 1 tělesa § armatury a přepouštěcím otvorem 31 ukončeným na vnitřní stěně gg těsnících desek 5 dosedaoí plochou łA. Do přepouätěoích otvorů ii těsnících desek 5 jsou zasunuty uzávěry g tvořené například kuželkami. Uzávěry g jsou opatřeny vodící plochou gł, která lícujes přepouštěcími otvory a na které je zhotoveno podélné odlehče 3 - . zuamu ní glł, dále uzávěrnou plochou gg a...

Přírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 242684

Dátum: 01.04.1988

Autor: Spišák Michal

MPK: F16L 23/00, F16K 17/16

Značky: přírubový

Text:

...se podle vynálezu vyššího účinku v tom, že aretací spoje zajištuje jeho dokonalou těsnost i při možné relaxaci spojovacích svorníků či seismickém působení nebo účincích radiálních sil od potrubních systémů.Konkrětní příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresw, kde obr. l je částečný vertikální řez přírubovým spojem a obr. 2 je detail uložení aretačního dílu na vodících nákružcích, a to ve směru osy...

Spojka omezující kroutící moment při jednom směru otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242683

Dátum: 01.04.1988

Autor: Slanina 1udovat

MPK: F16D 1/00

Značky: jednom, krouticí, otáčení, spojka, moment, omezující, směru

Text:

...přes lemelovou spojku zeohováno. .Kroutíoí moment potřebný k proklouznutí lamelové spojky je v této poloze vlivem stlačení pružin poněkud vyšší, což je výhodné z hlediska rozjezdu.Na přiloženém výkrese je znézorněna spojka podle vynálezu spojené s rotačním motorem e pohybovým šroubem s matioí. Na čepu ljspojeném s pohybovým šroubem gďje neotočně uložen pevný kotouč zubové spojky 13Pohyblivý kotouč zubové spojky je opstřen vnitřním drážkováním...

Hřídelová ucpávka točivého stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242682

Dátum: 01.04.1988

Autori: Maoovský Ivan, Kravárik Dušan, Kováe Jozef, Brányik Karol, Brányik Alexander

MPK: F04D 29/08, F16J 15/34, F16J 15/40...

Značky: turbokompresoru, točivého, hřídelová, stroje, ucpávka, zejména

Text:

...tedy dosahuje kromč zapučtční přítlačných pručin do vnitřního nosiče jednak tím, že oba nosiče jsou uspořídíny těsnč vedle sebe s jednak tím, že na vnčjčím nosiči je Vytvořeno vâlcově vybríní pro uznístční prstencovê čísti třecího krouřku. Stavební délku pomíhí významnč snířit i to, že plovoucí krouřek je svou vnitřní činnou plochou usazenpřímo na vâlcovê ploče rotorověho opčrněho kroučku.f Pro snadnou montőř a demontíř hřídelovê ucpívky je...

Spojovací kozlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 242680

Dátum: 01.04.1988

Autori: Harman Rudolf, Šimko Timotěj

MPK: F16L 3/16

Značky: spojovací, kozlík

Text:

...s potrubím. .Výhoda zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že délky potrubí uloženého na pontonu nemusí být vyrobeny s vysokou přesností,rovněž montáž je méně náročná, přičemž stačí, aby kozlíkem podle vynálezu by 1 yopatřeny pouze třetí a další větve potrubí. První dvě větve mohou být epojeny e pontonem kozlíkem, umožňujícím pouze otočný pohyb potrubí vůči pontonu.Příklad podle vynálezu je achematicky znázorněn na připojených , kde obr. 1...

Automatická spojka hydrokola

Načítavanie...

Číslo patentu: 242679

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bednáo Jioa, Kempný Milan, Vanik Oldoich

MPK: F16D 25/062

Značky: automatická, spojka, hydrokola

Text:

...pro pohon zařízenív důsledku odstranění vnitřního pasivního odporu hydraulického systému.Na PŤÍPOJBBÓI Výkľese je znázorněn příklad provedení automa tické spojky pojezdoveho kola s hydrulickým pohonom v příčném řezu.Na nosnom ěepu kola 5 je upovněn věncový hydrováloc 2,V němž Jsou vložony písty g a na jeho plášti je pevné uchyceno vnitřní ložisko lg se suvně uloženým vnějším ložisken ll. MeziÍežísko L e lg je vložon vnitřní unašeě 1 a vnější...