Archív za 1988 rok

Strana 125

Zařízení pro vzájemné spojení brzdového okruhu tažného a vlečeného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243720

Dátum: 01.04.1988

Autori: Eechová Marie, Hebelka Milan, Havlíeek Aleš

MPK: B60T 11/24

Značky: okruhu, vzájemné, zařízení, brzdového, tažného, vlečeného, spojení, vozidla

Text:

...spojeni brzdověho okruhu tažného a vlečeného vozidla.Do brzdového okruhu 1 tažného vozidla gje zařazen propojovací válec 1,opatřený pístovým dorazem 1. Pístový ůoraz § je opřen o píst.ł 1.pracovního válce lg, který je zařazen v odděleném brzdovém okruhu g vlečeného vozidla 2. Pracovní valec g.je uchycen na oji lg vlečeného vozidla 2. Propojovací válec 1 je připevněn na krycí desku 1. Při spojení propojovacího válce 1 s pracovním válcem lg...

Zařízení pro zanášení útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243719

Dátum: 01.04.1988

Autori: Šíma Jan, Kohut Zdenik, Zbooil Miroslav, Branny Kazimierz

MPK: D03D 47/30

Značky: zanášení, útku, zařízení

Text:

...prlřezu směšovací trubice do největiího průŕezu centrelní výstupní části. Tím se zajístí plynulejäí průchod prohozního media zařízením. Prohazovaný útek vychází ze za řízení uklídněnäjší, a dosáhne tím klidnějäího letu při prohozu.lfšedmět vynálezu je znĺzemĺn na obr. 1 v podélnén řezu s na obr. 2 v Aohledu shore. nTäleeo nátrubku 1 je opatřeno průchozím otvorem gvproohúzejícím jeho podélnou osou. V přední částí nátrubku lje průchozí otvor...

Zařízení pro vysoušení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243718

Dátum: 01.04.1988

Autori: Mašek Václav, Šrůtek Josef, Malásek Václav, Mánek Oldoich

MPK: F27B 13/00

Značky: vzduchu, zařízení, vysoušení

Text:

...výhodne využíva horkeho kondenzatoru chladící jednotky, se relativní vlhkost cirkulujiciho vzduchu ještě sníži. Protože výkon kondehàtoru je vltči ne výkon chladící, je konečnýn efektea i určite ohřiti výstupníhoľ 3 Z 243 71 a základni konstrukčni uspořádáni dnes používanýchaysteeu kondenzace vodni páry při dočasnea ochlazeni vzduchuł je náaledujiei v pojizdné konstrukci jsou ulistěny chladič Ivýparnikl, kondenzátor, ventilátor s pohonnou...

Zařízení k výrobě cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243716

Dátum: 01.04.1988

Autori: Novák Václav, Kubieka Rudolf, Prokeš Antonín, Selner Jaroslav, Muška Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, výrobe, slínku, cementářského

Text:

...a jednou větví je zaústěno do spodní částí kanálu plynů a druhou větví dospodní části předehřívací zőny kalcinačního předehřívače.Hlavní výhoda zařízení pod 1 e.vyná 1 ezu spočíva v tom, že méněhodnqtné palivo nebo hořlavý odpad je spalován nebo zplyňován s podstechío-Ťf metrickým množstvím vzduchu a vzniklý hořlavý poloplyn je spalován f.» teprve po přidání dodatečného - sekundárního spalovacího vzduchu přímo V místě tepelné potřeby.Na...

Způsob výroby kruhových průřezů a plochých průřezů vyráběných ploštěním kruhových průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243715

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hertel Jan, Koscelanský Jozef, Frank Josef, Benko Viktor, Koldovský Karel, Hezina Jaroslav, Vodieka Ivan

MPK: C21D 9/52, C21D 8/12

Značky: způsob, výroby, průřezu, vyráběných, plochých, kruhových, ploštěním

Text:

...tešenína ploätőním na kruhové a ploché průřezy, které ae po chřevu na 700 až 860 °G,a výdrží na teplote 1 až 30 II 1 nut,do 15 sekundochladí na vzduchu nebo v oleji nebo vo vodě.Uvedené tepelné zmacorvůní podle vynálezu unožnuje delší zpraoováníxvöetnä tvarcváni kruhových a plochých průřezů do forny tomých odporovýoh a odporových článků a zařízení určenýchpředevším pro elektrotechnický průmysl. Způsob výroby dle vynálezu se...

Montovaná desková stropní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 243714

Dátum: 01.04.1988

Autori: Boezina Jaroslav, Pigoimoe Bohuslav

MPK: E04B 1/04

Značky: desková, montovaná, konstrukce, stropní

Text:

...na obr.4 je půsorysné schema skladby nčkolika soustav z trojúhelníkových a šestiúhelníkových strop ních desek, na obr.5 aje pohled hora na spoj tří stropních desek,na obr.5 b a Se jsou pohledy shora na spoj tří stropních desek. . » a~ v detailním pohledu na dvě příkladná provedení-spoje, na obr.6je axonometrický pohled na rohový spojovací dílec pro spojenípodporové desky s mezipodporovými deskami, obr.7 znáeorňuje svislý řez oblastí spoje...

Zapojení filtračního obvodu pro omezení zvlnění napětí a proudu stejnosměrného napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243713

Dátum: 01.04.1988

Autori: Fiala Booivoj, Martinát Antonín

MPK: H02M 3/315, H02M 3/10

Značky: zdroje, zvlnění, proudu, napájecího, omezení, filtračního, obvodů, napětí, zapojení, stejnosměrného

Text:

...i více polovodičových měničů s proměnnou frekvencí, které jsou napàjeny z jednoho zdroje. Rovněž nemůže dojít k nevhodnênu ovlivňovàní jejich činnosti, ale naopak, čím větší počet polo- A vodičových měníčů je na stejnoeměrný napájecí zdroj zapojeno,tím více jsou napětí i proud napâjecího zdroje stabilizovàny. Zapojení také zvyšuje spolehlivost řízení pohonu zvlaště v dynamických přechodech, to je na přejezdech jednotlivých sekcí a pži...

Zařízení zvětšující svahovou dostupnost a bezpečnost práce tahačů v horských oblastech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243712

Dátum: 01.04.1988

Autori: Fiala Petr, Jedlieka Jioí, Kozlík Josef

MPK: G61B 9/00

Značky: svahovou, horských, zařízení, bezpečnost, dostupnost, oblastech, tahačů, zvětšující, práce

Text:

...pojazdová kola jsou pohaněna motoram stroje je zcelaprostřednictvím lenače a zabezpečovecího lane sliminován prokluz stroje se všemi nežadoucími účinky, přičemž eíla vyvozana na lanáčích zvětšuje celkovou tažnou sílu stroje potřebnou k překonání gravitační složky stroje a jeho valivých odporů. Tato skutečnost výrazně zvyšuje evahouou dostupnoet stroje za všech povětrnostních podmínek. Při jízdč dolů sila na lanáčích zvyšuje celkové brzdné...

Způsob zpracování pásů z chromových ocelí s vyšší pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243711

Dátum: 01.04.1988

Autori: Procházka Miroslav, Nimec Bohumil, Hůlka Tomáš, Švastal Jioí, Šíma Josef, Blecher Milan

MPK: B21B 3/00, C21D 9/52

Značky: oceli, chromových, způsob, pevnosti, zpracování, pásu, vyšší

Text:

...dalšími úpravami se dosáhne 1 ostatních požadovaných hodnot vlastností jako Jsou rovinnost. přímost, toleranoeKonkrótní způsob zpracování při válcování pásd za studena z výchozí tlouštky 3 mm na konečnou tlouětku 0,50 mm a z výchozí šířky 310 mm na konečnou šířku 90 m byl proveden u oceli o hmotnostním složení uhlík 0.09 , mangan 0,50 ,křemík 0.40 , fosror 0.017 . síra 0.015 , chrom 17 ú.Po žíhání při teplotě 830 ° C s vydrží na teplotě 2 hod....

Způsob výroby pásů z chromniklových ocelí vyšší pevnosti pro výrobu součástí, zejména tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243710

Dátum: 01.04.1988

Autori: Uhlío Petr, Fiala Booivoj, Pavlík Miroslav, Honzák Jioí, Martinát Antonín, Eada Ladislav

MPK: B21B 3/02, B21B 3/00, C21D 9/52...

Značky: pásu, způsob, součástí, oceli, výrobu, zejména, chrómniklových, tepelných, výroby, pevnosti, vyšší, zařízení

Text:

...150 ° G. oohlezují ne teplotu 15 aš 75 ° G e redukují o 8 až 90 váloovíním na konečnou tlouiĺku. Po druhém žíhání je možno pásy elternativnč podćlnň stříhet e potom redukovet o B až 90 válcováním na konečnou tlouětku.šívgímto způsobem zpracování. t.3. postupným váloováním až na zpevnšŠí§ 0 se dosáhne pevnosti v tehu až 1700 Pa s přísluše přípednými dalšími úpravami se dosáhne à ostatních.ĺpožedovanŠch hodnot vlastností jako jsou přímost....

Přírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243709

Dátum: 01.04.1988

Autori: Smrž Rudolf, Koepelka Jioí

MPK: F16L 37/18

Značky: přírubový

Text:

...příruby.Výhoda takto uspořádamých přírubových spejů pls vynálezu spočívá v tom, že relativně malým šroubem se dosáhne velke přitahovací síly, která zajistí dokonale pevne a těené spojení.Další výhoda spočíva v ton, že se dosáhne menší celkově hmotnosti příruboveho spoje, odetraní se namlhavost práce,protože hmotnost jednotlivých spojek je u.1 n.Na připojených výkresech jsou schenaticky znázorněny příklady provedení přírubověho spoje podle...

Kryty pro úložné kabely, spojky a koncovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243708

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kuchao Miroslav, Brůnová Bohumila

MPK: H01R 9/24

Značky: krytý, kabely, spojky, úložné, koncovky

Text:

...krytů spojek a kon covek. Před přiklopením víka na kryt spojky lze spojku zalít zaléva cí hmotou a v průběhu tuhnutí hmoty snadno kontrolovat její stav, případně ji dolévat do potřebnáho objemu. Kryt spojky a koncovkylze v případě potřeby snadno otevřít pouhým odklopením víka krytu. Na připojených výkresoch jsou znázorněny příklady.provedeníkrytu, kde na obr. 1 je znázorněno jedno možné provedení víka kry tu v kosoúhlém promítání. Na...

Výztuž železobetonových deskových konstrukcí s prefabrikovanými hlavicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243707

Dátum: 01.04.1988

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Didek Václav

MPK: E04C 5/04

Značky: deskových, prefabrikovanými, konstrukcí, hlavicemi, výztuž, železobetonových

Text:

...deskové konstrukce jsou uloženy na sobě nejvýše tři vrstvy rohože, přičemž při částečném odstranění prutů jednoho směru v oblasti vzájomného přesahu rohoží u hlavice se ztráta účinné výšky ještě více omezí. Rohože se kladou s mezerami mezi sebou, takže není třeba požadovet malé výrobní tolerance a výrazně sePříklad provedení výztuže deskové stropní konstrukce se strop nimi hlavicemi je zobrazen na výkresech, kde obr,1 znázorňuje pohled...

Zařízení pro detekci říje u hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 243706

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kubelka Vladimír, Paleeek Jaroslav, Votava Vladimír, Hampl František

MPK: G01R 27/02, A01K 21/00

Značky: detekci, hospodářských, říje, zařízení, zvířat

Text:

...nejvyšší hladina estrogenů, jsou hodnoty intravsginální impedance nejnižší. uVýhodou zařízení podle vynálezu je dostatočné přesnost měření, nebot je odstraněn vliv přechodových odporů mezi elektrodamivynález je blíže objasněn na příkladu provedení pomocí přiložených výkresů, na nichž obr. l znázorňuje blokově ecbema zaří zení a obr. 2 znázorňuje aěřící sondu.Zařízení sestava z nízkofrekvenčního generdtoru l, který je připojen na vstup...

Způsob výroby napichovacích špendlíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243705

Dátum: 01.04.1988

Autori: Resl František, Rygl Oldoich, Hlavonik Jaroslav, Svoboda Jioí, Hajdu Pavel, Rosický Pavel, Scholz Celestýn

MPK: B21C 3/14

Značky: výroby, způsob, napichovacích, špendlíků

Text:

...že oce 1 ový.tažený drét z ušlechtilé uhlíkovéoceli e obsahom uhlíku od 0,2 do 0.9 hmotnoetníoh se Jednou či dvakrát opakované téhne za sucha, přičemž po každém tehu následuje patemtovéní v olovu při teploté 520 - 580 °G, načež se téhne za mokra s celkovým úbére 40 - 80Výhody způeobu dle vynélezu spočívají v tom, že lze vyrébät napichovaoí špendlíky v širokém sortimentu pevností i průmérů, přičemž napichoveoí špendlíky svoji kvalitou...

Zapojení pro měření síťové impendance při vyšších harmonických v sítích nízkého a vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243704

Dátum: 01.04.1988

Autor: Sobotka Vladimír

MPK: G01R 27/16

Značky: impendance, harmonických, zapojení, napětí, měření, sítích, vyšších, nízkého, vysokého, síťové

Text:

...jednak s hodno tami naprázdno, tj. bez připojeného obvodu, jednak s hodnotemi změřenými při naladěni obvodu podle vynálezu při tőnových frekvencich od měřene frekvence se liěicich o Š 100 Hz (2 f). Při naleděni obvodu na tônovou frekvenci o 100 Hz nižši má obvod podle vynálezu cnarakteŕ kapacitni, při o 100 Hz vyšši induktivni zátěže.Určenim velikosti siřové impedance pro každou harmonickoq včetně jejiho charakteru (induktivni,...

Způsob třískového obrábění součástí přerušovaným řezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243701

Dátum: 01.04.1988

Autori: Balík Josef, Salamon Milan

MPK: B23B 1/00

Značky: součástí, obrábění, řezem, způsob, přerušovaným, třískového

Text:

...s náklady na energií a pracnost. i siProtyto případy se také v některých podmínkách používá dvou soustružnických nožů uložených proti sobě. z nichž jeden je při obrábění v řezu a druhý v mezeře a naopak. Teoreticky-se zdá, že tento způsob obráhční při přerušovanćn řezu nedostatky ostraňuje a také by byl správný, pokud by délka obrábění a nezery byly stejné. Tp znamená, že začátek obrábění obou nožů bude shodný, čímž by byly rázy, vzniklé...

Zapojení ochranného zatemňovacího obvodu pro obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242850

Dátum: 01.04.1988

Autor: Makeš Otakar

MPK: H04N 3/20

Značky: zapojení, obrazovky, ochranného, obvodů, zatemňovacího

Text:

...kterékomplikují celou sestavu zobrazovací Je 5 n°tkY 3 °braz°Vk°Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení ochranného zatemñovacího obvodu pro obrazovky podle vynálezu, jehož podstatouje, že výstup transformátoru koncového stupně řádkového rozkladu je připojen na anodu diody, jejíž katoda je připojena na druhý vstup dvojvstupového obvodu typu logického součinu, výstup zdroje obrazového signálu je připojen na první vstup dvojvstupového obvodu typu...

Přípravek pro opravu pecního rámu koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242849

Dátum: 01.04.1988

Autori: Gregušová Zdenka, Piskla Štefan

MPK: C10B 25/00

Značky: rámu, koksovací, pecního, přípravek, komory, opravu

Text:

...svou podélnou hranou přivařen k těsnící liště rámu pecních dveří.Tyto přípravky zhotovené do pohotovostních zásob v různých délkách a případně i s různými hloubkami umožňují operativní opravu poškozeného místa pecního rámu a odstraňují nutnost odstavení koksovací komory a výměny pecního rámu a dalších operací spojených s úpravou a obnovou zdiva v okolí pecního rámu., vynález je v příkladu provedení schématioky znázorněn napřipojených...

Filtrační komora vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242848

Dátum: 01.04.1988

Autori: Londýn Miroslav, Vodová Drahomíra, Mostecký Jioa Akademik, Didek Václav

MPK: A47L 9/00

Značky: komora, prachu, vysavače, filtrační

Text:

...vstoupit do vložky, která vytváří filtrační komoru. Tento způsob je nákladný tím, že prodlužuje cyklus lisování, etříkauí forma t se stává složitější a její životnost je nízká. Navíc nelze bezprostředně vedle takto vytvořených otvorů vytvořit žebra pro upevnění filtrů. 4 Uvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu tím, že na sací přepážce a výfukové přepážoe je vytvořena šikmá stěna, která umožňuje vyrobit sací a výfukový otvor se...

Zařízení na přitlačování rámu stroje s formou po vedeních k trysce

Načítavanie...

Číslo patentu: 242847

Dátum: 01.04.1988

Autori: Paleeek Jaroslav, Píš Jaroslav

MPK: B22D 17/02, B22D 17/32

Značky: stroje, formou, přitlačování, vedeních, trysce, zařízení, rámu

Text:

...podstata spočívá v tom,že přítlačný válec je upevněný na frémě stroje a jeho pístnice je spojená sespodní částí spojovací desky, která je uchycena k nosným sloupům rámu stroje.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že přivysouvání nebo při zasouvání pístnice přítlačného válce je pomocá spojovací desky unášen cely rám stroje i s formou a zdvih pří tlačného válce umožňuje odsunout rám stroje od trysky na poža 242 a 47 dovanou...

Způsob oddělení ceru od ostatních lanthanoidů a yttria

Načítavanie...

Číslo patentu: 242846

Dátum: 01.04.1988

Autori: Pokorný Zdenik, Ježek Václav

MPK: C01G 57/00

Značky: způsob, oddělení, lanthanoidů, yttria, ostatních

Text:

...při pH 2,5 a pH 1,7 až 1,5 atd. /viz schéma/. Cyklizàce zabezpečuje konec konců kvantitatívni výtěžky všech komponentů.Schema Qyklického procesu oddělení ceru frakčním rozpouštěním oxidované suspenze hydroxidů vzácných zeminvynález je dokumentován následujícímí příklady aplikace.r 1 ooo ml roztoku, který obsahoval 0,35 N Ln 3 v molárnim složení La 30 , Ce 50 a Nd 20 , byl po upraveni pH na 12,5 pří~ davkem Na 0 H oxidován vzduchem při 90...

Zařízení pro výrobu a renovaci nástrojů pro příčné klínové válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 242845

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bartoš Jaroslav, Hegner Pavel

MPK: B21B 19/02, B21H 1/18

Značky: renovaci, klinové, zařízení, výrobu, příčné, nástrojů, válcování

Text:

...funkční plochy, vytvarované do levé úkosové plochy lg a pravé úkosové plochy lg. segmenty nástroje l jsou upevněny na vodorovně uspořádaném bubnu g pevně nasazeném na hřídeli gl a,s ním otočně uloženv dčlených ložiskách. Na jednom konci hřidele gł uloženémv předním děleném ložisku gg je upravena brzda 2 , v příkladu provedení vytvořená jako špalíková brzda. Druhý konec hřídele gł, uložený v zadném děleném ložisku gg, je spojen prostřed~...

Zařízení pro označování negativních materiálů značkou ze samolepící pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242844

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kysilka František, Schoedlbauer Vladimír

MPK: G03B 1/00, G03D 15/00

Značky: materiálů, značkou, samolepicí, označování, negativních, pásky, zařízení

Text:

...těleso l, ve tvaru ležícího U, tvoří kostru celého zařízení. Na jeho bočníoh stěnách jsou na vodíoích lištách g suvně připevněna ramena 2 pro odvíjecí cívku 5 a navíjecí cívku ll. V základním tělese l je uložena prosvětlo~ vací skříň §, napojená na sit kabelem Q, která má zabudovány uvnitř žárovky gg, chladící ventilátor gł a na povrchu prosvětlovací matnici gg. Na čelní stěně základního tělesa l jsou umístěny ovládací prvky vypínač Ž žárovek...

Efektní niťový útvar s osnovní pletařskou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242843

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šulc Josef

MPK: D04B 21/02, D02G 3/34

Značky: osnovní, útvar, niťový, pletařskou, vazbou, efektní

Text:

...délka Vnebo provedení efektního vlasu může být zekotvena v prostorumezi stěnami spoločných oček nebo v prostoru mezi etěnami rozličných oček.Bližší vysvětlení podstaty vynálezu a princip konstrükce efektních nití podle vynálezu jsoo vysvětleny na několika příkladných provàdenich podle přiložených schematických nákresů, které znázorňují na obr. 1 až 4 efektní niřové útvary s žinýlkovým vlasem stejné délky a v pravidelném uspořádání v...

Způsob výroby vnitřních kotvicích a vyztužujících prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242842

Dátum: 01.04.1988

Autori: Matichová Ludmila, Marhan Jioa

MPK: B65D 88/00

Značky: prvků, výroby, způsob, vnitřních, kotvicích, vyztužujících

Text:

...porušeníchemické odolnosti zařízení, protože průnik stěnou je zhotoven přímo přivýrobě, v nezpolymerovaném laminátu, tedy bez poškození struk tury stěny, a jednotlivé prvky jsou pevně zality v chemicky o dolné pryskyřici. Dalším přínosem je i vysoká úspora pracnosti,protože zcela odpadá jakékoliv dodatečné broušení povrchů a laminování, což jsou operace, zejména uvnitř chemických zařízeníTříkladné provedení způsobu výroby vnitřních kotvících...

Tyč polovodičového materiálu pro letmou pásmovou tavbu indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242841

Dátum: 01.04.1988

Autori: Landkammer Petr, Paleeek Jaroslav, Kubelka Vladimír

MPK: C30B 13/24

Značky: polovodičového, tavbu, letmou, pásmovou, materiálů, ohřevem, indukčním

Text:

...dosáhnout malého úběru materiálu epracovánín a tím celkově nízkých technologických ztrát polovodičového materiálu. se svštšujícím se průměrem tyče polovodičováho materiálu se účinky a výhoo dy upraveného začátku tyče polovodičového materiálu atupíují.Na připojeném výkresu je na obr. l znázerněn obecný tvar zúženěho začátku tyče .polovodíčovćhe materiálu, na obr. 2 Jeho. nejjednodušší provedení a na obr). 3 provedení s použitínrindukčního...

Zapojení jednofázového usměrňovače se sníženými zpětnými vlivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242838

Dátum: 01.04.1988

Autor: Eichler Pavel

MPK: H02M 7/757, H02M 7/66

Značky: vlivy, zapojení, jednofázového, usměrňovače, sníženými, zpětnými

Text:

...prvního ventilu § a třetího ventilu łg a jednak přes první kondenzátor ł§k prvnímu vstupu łg stejnosměrněho filtru łl. K prvnímu vstupu ł§stejnosměrnéhofi 1 tru łz je zároveň přes tlumivku łgpŕipojen vývod §uz 1 u středorrekvenčního zdroje Q dvoufázového napětí. Druhý vstup gzapojení je připojen jednak k první elektrodě šestého ventdiu łg, jedhak k navzájom spojeným druhým elektrodám druhého ventilu g a čtvrtého ventilu łł a jednak přes...

Zapojení jednofázového usměrňovače s potlačenými zpětnými vlivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242837

Dátum: 01.04.1988

Autor: Stanik Jan

MPK: H02M 7/66, H02M 7/757

Značky: potlačenými, zapojení, jednofázového, vlivy, usměrňovače, zpětnými

Text:

...přes první kondenzátorłá k prvnímu přívodu łg vstupu stejnosměrného filtru łg a přes druhý kondenzátor ł§ k druhému přívodu 32 vstupu stejnosměrného filtru łg. Výstup stejnosměrného filtru ł§je spojen jednak sestejnosměrným výstupom gg zapojení a jednak s napájecím vstupem 5středofrekvenčního zdroje 3 dvoufázového napětí. Vstup stejnosměrn ného filtru łg je pŕemostěn dvěma za sebou zapojenými ventily, z nichž jeden, označený jako pátý...

Linka k dávkování dlouhých předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242835

Dátum: 01.04.1988

Autori: Veselý Ivan, Prachao Otakar

MPK: B21D 43/00

Značky: polotovarů, předmětů, hutních, zejména, dlouhých, linka, dávkování

Text:

...vedení ll je na čepu lg zavěšen skluz 1 , podepřený kladkou lg, upevněnou na pevném vedení lg. Na pohyblivém vedení 11 je upevněno čidlo 12 pro ovládání délky zdvihu hydraulických válců ovládagího ústrojí 12. Na pohyblivém vedení ll je umístěna stavitelná zarážka ggýkladky lg zdviháků 34 leží na pohyblivých roštníoích 2 q zařízení pro příčnou dopravu uložených na kladkách gl a gg dvou úhlových pák gg a gg, otočných kolem pevných bodů gą.242...

Zařízení pro kalení vzduchem, zejména ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 242834

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šolc Josef

MPK: C21D 9/32, C21D 1/62

Značky: zařízení, zejména, ozubených, kalení, vzduchem

Text:

...po~ mocnýmirozváděcímipotrubími 2 připojeny k výstupům pomocných regulačních ventilů §,§. Ochlazovací komůrka g induktoru 2 je pak hlavním rozváděcím potrubím lg připojena k výstupu hlavního regulačního ventilu 1. Součástí zařízení podle vynálezu je též výměník g tepla, uspořádaný v přívodním potrubí li mezi regulačními ventily §,1,§ a zdrojem lg tlakového vzduchu tak, že jeho výstup je paralelně zapojen na napájecí vstupy gg, cg pomocných...

Zařízení pro nařezávání povrchu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242833

Dátum: 01.04.1988

Autori: Votápek Václav, Chlumecký Jan

MPK: E01C 23/09

Značky: povrchu, zařízení, nařezávání, vozovky

Text:

...zadní rameno je kyvně spojene s tlačeným prutem, opatřeným na volném konci lištou s nastavovqcími otvory, do jednoho z nichž je vsunut čep zasunutý zároveňdo otvoru stavěcí zarážky, přičemž za lištou jsou umístěny a pevné spojený se zadní částí nosného rámu doraz aítřmen, jímž je veden tlačený prut.Hlavní výhodou zařízení je jeho jednoduchot a nepatrná hmotnost. Umožňuje snadnou manipulaci při opravách vozovek, jejichž povrch s ním lze...

Šroubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 242832

Dátum: 01.04.1988

Autor: Prachao Otakar

MPK: F16B 37/04

Značky: šroubový

Text:

...1 e vynálezu spočivaji v tom, že odpadá převrtáváni otvoru v panelech a těsnění spojevzhledem k použití přirubové podložky z polyamidu, která vymezuje vůli mezi šroubem a otvorem v rámu a utěeňuje spoj. Při dotahování šroubového spoje stači jeden pracovník, zalisovaná drážkovaná válcová přirubová matice se nemusi přidržovat proti protočeni.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojeni s výkreeovou části, kde na...

Centrální mazací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242831

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šolc Josef

MPK: F16N 7/38

Značky: zařízení, centrální, mazací

Text:

...axiálním otvorem, auvně uloženým ve vedení průhledného zvětšujícího krytu. Centrální mazací zařízení, provedené podle vynálezu, umožnuje jednoduchými prostředky snadnou kontrolu jednotlivých uzlů. současně umožňuje převedení vzdálenějšího nebo méně příatupného aignalízačního členu do zorného pole obsluhy.Příkladné provedení centrálního mazacího zařízení podle vynálezu je achematicky znázorněno na přiloženém výkřĺu, kde na obr. l je...

Zařízení pro regulaci polohy mimopodvozkové části vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242829

Dátum: 01.04.1988

Autor: Votápek Václav

MPK: B62D 33/06

Značky: regulaci, zařízení, mimopodvozkové, polohy, částí, vozidla

Text:

...upevněny vlnovce nebo válce Ž vyplnené tlakovým mődiem l,kterým je v příkladu provedení podle vynálezu stlaöný vzduch dodávyný zeívzduchového systému vozidla. V jiné alternativě provedení by mohla být použita tlakové kapalina. Tlakové medium lI- je vedeno jednak přívodním potrubim Lopatřeným elektricky ovládanými ventily ž a dále vypouštěcím potrubím g,opatřeným elektricky ovládanými ventily 6. Vypouätěcí potrubí 8 je dále opatřeno regulaöním...

Hřebenový zvedák

Načítavanie...

Číslo patentu: 242828

Dátum: 01.04.1988

Autor: Farkaš Ján

MPK: B66F 3/06

Značky: zvedák, hřebenový

Text:

...poloze,čímž je na minimum zkrácena nefunkční délka hřebenové tyče a zvýšen její výsuv v důsledku větší délky ozubení. Přemístěním převodového mechanismu do spodní části se také snižuje poloha těžiště hřebenového zvedáku a zvyšuje jeho stabilita.Na výkrese je znázorněn příkled provedení hřebenového zvedáku podle vynálezu a to na obr. l v náryse a na obr 2 v bokoryse a to v obou pohledech v částečných řezech převodovým mechanismem.Hřebenový...

Pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 242827

Dátum: 01.04.1988

Autor: Graneie Štefan

MPK: F16K 17/40

Značky: pojistný, ventil

Text:

...do směěovače.Pojietný ventil sestává z tělesa , vetupního hrdla g,vý~ etupního hrdla 3, a vnitřní vestavby. Těleso L, je svařenec seetávající z válcového pláště e otvorem pro výstupní hrdlo 3,hornino dna do kterého úetí vstupní hrdlo g a epodního dna do kterého je zašroubováno vnitřní těleeo Q. Vnitřní těleso 3 je opetřeno vedeními pro uložení vodící tyče Q která je v horní části opatřene deekou 5 zatíženou pružinou §. Ve spodní části...

Hermetické ucpávkové spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242826

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šmída Tibor

MPK: F16L 27/00

Značky: ucpávkové, spojení, hermetické

Text:

...trubkové nezíkusy zakončené rotočnímí ucpávkomí. Osy rotačních ucpávek jsou rovnoběžné o vzájemné vzdálené polovinu poloměru kruhu,opisovaného pohyblivou částí. Oba trubkové mezikusy jsou vzújemně otočně spojeny rotační ucpávkou. Spojení využívá rozkladu obecného pohybu části hermetíckého systému v rovině kruhu na rotační pohybyVýhodou hernetického ucpávkového spojení podle tohoto vynálezu je možnost použít rotačních ucpávek, které jsou...

Zařízení pro zjišťování a odchyt škodlivého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242825

Dátum: 01.04.1988

Autori: Ša1a, Koneený Václav

MPK: A01M 1/14

Značky: odchyt, zjišťování, zařízení, škodlivého, hmyzu

Text:

...uplatnění včetně možnosti přichycení na svislých, resp. šikmýchppodložkách a snadnější manipulace ve všech fázích aplikace. Vůči plošným lepovým pásům jsou dále výhody v ochraně odchytové plochy před zaprášením a jiným poškozením, větší atrektivitě štěrbinovitého ústí pro cílové, vesměs kryptobiontní škůdce, i v bezrizikovosti exponovaných lapačů pro dané stanoviště. V porovnání se známými typy lapačů má zařízeníu 242 525 podle vynálezu navíc...

Pastorek hřebenového řízení pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 242824

Dátum: 01.04.1988

Autori: Malý Klement, Waradzin Walter

MPK: B62D 3/12

Značky: pastorek, hřebenového, automobily, řízení

Text:

...v ložiskách ve skříni hřebenové převodovky. Jeho podstata spočívá v tom,že mezi ekříní hřebenové převodovky a osazením hřídele pastorku, případně jeho ložieky, jsou upraveny pružiny s vůlí.Základní výhodou pastorku podle vynálezu je, že vibraoe a rázy se nebudou přenášet na volant při zachování citlivosti řízení a snadného ovládání vozidla.Na přiloženýoh výkresoch jsou znázorněny příklady vynálezu,na obr. l prvého, na obr. 2 druhého...