Archív za 1988 rok

Strana 124

Způsob vyčesávání vrstvy stonků přadných rostlin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243725

Dátum: 11.04.1988

Autori: Mašek Václav, Mánek Oldoich

MPK: D01B 1/10, D01B 1/40

Značky: způsobu, přadných, způsob, vyčesávání, provádění, tohoto, zařízení, rostlin, stonku, vrstvy

Text:

...zařízení je kolem zachycována a unáäena , přičemž je shore přitlačována ke gumovému obložení nekonečným pryžovým pásem, usazeným na řemenicích. vyčesávání provádějíhroty uchycené excentricky na kotoučí a ovládané klikovým mechanismem.Nevýhodou vyčesávacího stroje Deportere je to, že hroty zabírají doprostřed vrstvy, takže účinek vyčesávání je násilný a vyčesává se nadbytečné množství výčesků, mezi nimiž je značné množství kvalitních...

Zařízení k zavádění lineárních útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243722

Dátum: 11.04.1988

Autori: Holan Zdenik, Helinger Jioí

MPK: B21G 1/00

Značky: útvaru, zavádění, zařízení, lineárních

Text:

...začistit oba konce.243 722 Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že pružinové elementy jsou vytvořeny z para 1 e 1 nich,navzájem na sebe doléhajících plochýchPodle vynálezu je zařízení pro zavádění Vytvořeno jako uzavřený podélný útvar, nemá místa se zeslabeným průřezem a při protahování nezachytává. K ovládání postačí pak jedna ruka mezera pro vložení lineárního útvaru se vytvoří vzájemným...

Zařízení k výrobě cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243717

Dátum: 11.04.1988

Autori: Zelenka Jan, Navara Milan, Kalousek Zdenik, Kvapil Zdenik, Oíman Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, cementářského, slínku, výrobe

Text:

...vzduchu zeústěným dď spodní .5 části disperzního kelcinačního přežfhšíäačsg vzájemně propojenýohdo ý obní l p d vynálezuízáleží v tom, že je opatřeno go-Á Éuřlavého plynu z generátoru je místě no do disperzního kalcinačního předehřívače v roíhě zaústění pří vodu horkého vzduchu.H 1 avnívýhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že méněhodnotné palivo nebo hoř-lavý odpad .je spalován nebo zplyňován s podstechiometrickým množstvím...

Keramický nosič topných článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243703

Dátum: 11.04.1988

Autori: Hahn Alexadd, Širokorad Jurij

MPK: H05B 3/16

Značky: nosič, topných, keramický, článků

Text:

...dílu s opěrným talířem a ze souoaeumístěného válcováho tělesa, které je na volném konci opatŕené ve směru kolmém na podélnou osu průběžným otvorem s nástavei tvaru písmene U.Keramický nosič podle vynálezu spojuje výhody použití topného článku z vinutého odporového drátu na keramické trubce s výhodou lehkých keramických dílů nesoucích topné články a navlečených na koncích kotev ze žárupevné oceli. S uchycením topných článků v keramických...

Způsob povrchové úpravy zdvihátek ventilů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243702

Dátum: 11.04.1988

Autori: Vonášek František, Salamon Milan, Trepková Emilie Praha, Doušová Jaroslava, Balík Josef

MPK: C23C 8/36

Značky: motorů, ventilu, spalovacích, povrchové, zdvihátek, způsob, úpravy

Text:

...ventilů spelovecích motorů vyrobených ze šedé litiny nebo ocele podle vynálezu, jehož pod stata spočívá v tom, že zdvihýtke se iontově nitridují v rozsa hu 93,0 ež 930,0 Pa v etmosféře čpevku, nebo ve směsi dusíku 2 vodíku v rozmezí teplot 450 °ež sodľc, po dobu 15 až 50 hodin. směšovací poměr dusíku e vodíku se pohybuje v rozmezí od 11 ež do 13. Do pracovní atmosféry lze připouštět uhlovodík jako ne př. propan nebo plyn obsahující...

Způsob stanovení rozpustných a hydrolyzovatelných sacharidů v krmivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 242840

Dátum: 11.04.1988

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: G01J 3/00, G01N 33/10

Značky: stanovení, hydrolyzovatelných, krmivech, způsob, rozpustných, sacharidů

Text:

...242 B 411tokem alfa-amylázy, směs se vyčeří, filtruje, výluh se ředí, provede se reakce s antronovým činidlem a spektrofotometrické stanovení. Spotřeba času na hlavní pracovní operace je 30 minut extrakce, čas na filtraci, 20 minut reakce s činidlem. Stanovením 2. výše uvedené skupiny sacharidů enzymatícky se získá tzv. dietní vláknína, kterou lze dále dělit na nerozpustnou a rozpustnou dietní vláknínu, nebo stanovit tzv. celkovou dietní...

Zapojení usměrňovače s potlačenými zpětnými vlivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242839

Dátum: 11.04.1988

Autor: Votava Vladimar

MPK: H02M 7/757, H02M 7/66

Značky: zpětnými, usměrňovače, potlačenými, vlivy, zapojení

Text:

...výkresovou částí.Na Připojeném obr. 1 je schematioky znázorněn příklad provedení zapojení podle vynálezu se dvěma fázovými jednotkami, na obr. 2 jeschematioky znázorněn příklad zapojení jedné fázové jednotky a na obr. 3 je schematicky znázorněn príklad zapojení středofrekvenční~ ho zdroje dvoufázového napětí, tvořícího součást každé fázové jed~ notky.Jak je patrno z připojeného obr. 1, zapojení podle vynálezu obsahuje zdroj ł střídavého...

Zapojení pro potlačení zpětných vlivů usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242836

Dátum: 11.04.1988

Autor: Drahooovský Jan

MPK: H02M 7/757, H02M 7/66

Značky: zapojení, zpětných, usměrňovače, vlivů, potlačení

Text:

...napájecí vstupy § všech do zapojenípřipojenýchsěriových měničů g, které pro zjednodušení nejsou zakreslený.Sériový měnič g, znázorněný na obr. 2 je tvořen středofreku venčním stŕídačem §, jehož výstup je přes transformátor g připoo jem.ke vstupu reverzačního usměrňovače łg, k jehož výstupu je připojen vstup pomocného filtru łł. Napájecí vstup g sériového měni~ če g je připojen ke vstupu středofrekvenčního střídače §. První pracovní vstup 3...

Zařízení pro regulaci obsahu vzduchu v pneumatických pružinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242830

Dátum: 11.04.1988

Autor: Chlumecký Jan

MPK: F16F 9/50

Značky: regulaci, pružinách, zařízení, vzduchu, obsahu, pneumatických

Text:

...vynálezu. Na obr. 1 je zařízení určené pro jednu pneumatíckou pružinu, které má plnicí í výpustný člen v podobě jednocestého elektromagnetického uzavíracího ventilu. Zařízení podle obr. 2 se liší tím, že výpustný člen tvoří dvoucestý elektromagnetický uzavírací ventil. Na obr. 3 je zařízení s plnicími a výpustnými členy tvořenýmí šesti dvoucestými elektromagnetickými ventily, které je určeno pro regulaci čtyř pneumatických pružin. Na obr....

Podvozek pro přepravu hydraulického nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242814

Dátum: 11.04.1988

Autor: Borsig Eberhard

MPK: B62D 23/00

Značky: hydraulického, podvozek, nakladače, prepravu

Text:

...kol. Naprostá tuhost nápravy a chybějící odpružení hmot nakladače způeobuje silné otřeey a rázy,jimiž trpí jak přepravující automobil, tak vlastní nak 1 adač,u něhož se po krátké době takovéto manipulace objavují závažné poruchy ve spojíoh a rozvodech hydraulického systému.Uvedené nedostatky odstraňuje podvozek pro přepravu hywdreulického nakladače podle vynálezu, jehož podstata spočívav tom, že na čtyřhranněm náboji každého z obou kol zadní...

Způsob ustavení tiskových jednotek vícebarvového tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242811

Dátum: 11.04.1988

Autori: Marchalín Miroslav, Horsák Ivan

MPK: B41F 5/06

Značky: jednotek, vícebarvového, způsob, tiskového, stroje, tiskových, ustavení

Text:

...tiskové jednotky e ozubeným kolem přebiraciho bubnu druhétiskové jednotky tak, že na ozubené kolo předávacího bubnu první tiskové jednotky se upevní magnetický držák s ručičkovým úchylkoměrem, jehož měřící hrot dosedne na bok zubu ozubeného kola přebíracího bubnu druhé tiskové jednotkya střídavým natáčením jednoho z ozubených kol se změří ručičkovým úchylkoměrem skutečná velikost zubové vůle, která se postupným přibližováním tiskových...

Způsob stanovení složení a aktivity insulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242808

Dátum: 11.04.1988

Autori: Lichvár Milan, Malý Klement

MPK: G01N 30/26, C07K 7/40

Značky: složení, stanovení, insulinu, aktivity, způsob

Text:

...metodou dosáhne přesných výsledků(průměrná odchýlka stanovení byla ľ 3),a tím se umožní presná a rychlá mezioperační kontrola aktivity substance před výrobou insulinových injekčních forem, poskytující tak možnost přesného nastavení obsahu insulinu na požadovaných 40 m.j. v l ml injekčního roztoku. Možnost zjištovat složení insulinových substancí včetně rozkladných produktů, má rovněž velký význam při nákupu či prodeji insulinu. Způsob podle...

Ohniště kotlů pro spalování paliv ve vychlazené fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242801

Dátum: 11.04.1988

Autori: Antoš Kamil, Prchal Václav, Hodul Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: spalování, fluidní, ohniště, vrstvě, vychlazené, kotlů, palív

Text:

...stěny a dno ohniště s teplosměnnou plochou a veškerými vstupy a výstupy medií do prostoru fluidní vrstvy. Další jeho výhodou je, že dno ohníště je možno rozdělit na lábovolný počet samostatných demontovatelných částí s vlastními vstupy a výstupy medií. Toto provedení zaručujebezpečný provoz fluidní vrstvy i u jednotělesových kotlů velkých.výkonů s-velkou plochou fluidní vrstvy a dále umožňuje jejich rychlejší najíždění ze studeného...

Samonosná podpěrná soustava pryžového kompenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242681

Dátum: 11.04.1988

Autori: Podebradský Jaroslav, Žuffa Alojz

MPK: F16L 51/00

Značky: kompenzátoru, pryžového, podpěrná, samonosná, soustava

Text:

...kompenzátoru je při tom plně zachována. Rovněž při výměně kompenzátoru, např. při opravách, není nutno obě části potrubí demontovst, ani podepřít pomocnou konstrukcí.Příklad podle vynálezu je schemsticky znázorněn na připojených obrázcích, kde obr. 1 představuje boční pohled na samonosnou podpěrnou soustavu pryžového kompenzátoru, obr. 2 je příčný řez v rovíně A-A, s na obr. 3 je znázorněn příčný řez v rovině B-B.Samonosná podpěrná...

Roštnice pro stájové rošty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242660

Dátum: 11.04.1988

Autori: Friedrich Petr, Juchelka Jirí, Sopko Bruno

MPK: A01K 1/015

Značky: roštnice, stájové, rošty

Text:

...odolných materiálů. Nášlapná plocha může být upravena pro omezení kluznosti podélnými výstupky, případně v krajních podélných výstupcích klínovitými příčnými drážkami.Použití plastické hmoty zvyšuje životnost ve stájovém pro-3 iuzlnn středí, úprava nášlapné plochy omezuje kluznost a zúžení směrem ke spodní opěrné ploše zlepšuje propadávání výkalů pod rošty. Uzavřený profil rostnice vyrobené i z méně pevného materiálu zajištuje při dostatečném...

Zapojení pro řízení kmitočtové charakteristiky proměnného korektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242654

Dátum: 11.04.1988

Autori: Koíž Jioí, Horyna Jaroslav, Sikora Jan

MPK: H03K 4/00

Značky: řízení, korektoru, charakteristiky, proměnného, zapojení, kmitočtově

Text:

...odpor 5 připojena k záporné svorce Q zdroje. Druhý konec prvního pŕedpěřového odporu 3 je přes druhý předpěřový odpor gg, první diodu Qł a druhou diodu Qg uzemněn. Spoločný bod druhého předpětového odporu gg a první diody 2 je připojen k zemi jednak přes filtrační kondenzátor gg, jednak přes zatěžovscí odpor BJ. Spoločný bod prvni a druhé diody pi, g je přes oddělovací kondenzátor Q připojen na výstup lineárního zesilovače pg.signál...

Sklopné hydraulické zařízení pro snímací hlavici ovládacího měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243750

Dátum: 01.04.1988

Autor: Be Znoska Stanislav

MPK: B24B 49/08

Značky: hydraulické, sklopné, měřidla, snímací, hlavici, zařízení, ovládacího

Text:

...přední válec 2 a zadní válec Q, jejichž písty 1 se čelně stýkají s kulovými doteky §,kterými je opatřeno vahadlo 2. Pomocí dvou valivých ložisek lg a čepu ll je vahadlo 2 pŕipevněno k tělesu l. K vahadlu 2 je připevněna snímací hlavice gg a také válcovym kolíkem lg destička a. V zadní části deetičky g, jsou stavitelné uloženy dvaklíny li, která se střídavě stýkají s doteky lg spínačů 11. Nej- méně jedním držákem lg jsou spínače 1...

Štěrbinový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 243749

Dátum: 01.04.1988

Autori: Moschner Radko, Koneený František

MPK: B01D 29/26

Značky: štěrbinový, filtr

Text:

...je znázorněn příčný řez štěr binovým filtrom v náryau. Obr. 2 je půdorys k obr. l, obr. ü je půdorys k obr. 3.Štěrbinový filtr sestává z nosné kostry, která je v prvém provedení vytvořena 2 držáku l, opěrné podložky ll a matice lg,na níž je nasunut libovolný počet plochých podložek 3. Jedna strana loohé podložky g je rovinná ia druhá strana je opatřene nejméně dvěma dosedacími ploškami 5, mezi nimiž je vytvořena pracovní plocha 2, v níž má...

Elektrofotografická deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 243748

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bohata Svatopluk, Žežulka Zdenik, Chlada Milan

MPK: G03G 5/14

Značky: elektrofotografická, deska

Text:

...vrstvami a je zabráněno vzniku úzkých oblastí s vysokými hodnotami elektrického pole, které mohou negativně ovlivnit transport elektrického náboje, generovaného ve fotovodivé selenové vrstvě.Na obr. 1 je znázorněna elektrofotografická deska. Hliníková podložka ł nese vrstvu g o složení Asgsx, kde 3,2 xB, na ní je pak napařena selenovú vrstva 1. Selen může být obohscen dalšími prvky jako arsenem, telurem, sírou a podobné.Na obr. 2 je...

Způsob přípravy růžovofialového zirkonového pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243747

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hăjek Miloš, Klapetek Jioí

MPK: C01G 25/00

Značky: pigmentů, minerálů, způsob, přípravy, zirkonu, zirkonového, růžovofialového

Text:

...malých hmot. množstvích, takže lze z rozkladných produktů připravovat zirkonový pigment přímo bez jejich obtížného loužení. Rozkladné produkty totiž představují směs křemičitanu zirkoničito-didraselněho a křemičitanu zirkoničito-disodnćho a243 747 v nich obsažené draselné a sodné ionty potom podle vynálezu působí jako alkalické složky mineralizátoru při vlastní syntéze pigmentu. Halogenidové složky minerolizátoru se přidagí v podobě kyseliny...

Zařízení na hydromechanické zaoblování hran jazýčkových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243745

Dátum: 01.04.1988

Autor: Langer Zdenik

MPK: B24B 31/00

Značky: hydromechanické, zařízení, ventilu, jazýčkových, zaoblování

Text:

...a obr. 2 detail vytvoření clonky s uloženým výliskem jazýčkového ventilu.W 243 745 Jak je patrno z obr. 1 sestává zařízení z membránového čer padla ł, poháněného klikovým mechaniemem g, která Jsou uchycenyve stojanu §. Membránové čerpadlo ł je na evé apodni části opat řeno sacím náetavcem z, na jehož otevřenám konci je upevněna ea da štěrbinových clonek 5, v níž jsou umistěny oprecovávané výlis ky jazýčkových ventilů Ž. Konec sacího...

Mechanická orientační upínací podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243744

Dátum: 01.04.1988

Autor: Sekanina Milan

MPK: H01L 21/68

Značky: podložka, mechanická, orientační, upínací

Text:

...a přívodem upínaeího vakua, které jsou hermeticky spojeny s vlepenými kovovými trubičkami a vrtanými kostkami.3 A y 243 m Mechanická orientační a upínací podložka podle vynálezu podstatně zjednodušujeąa zlevňuje konstrukcí předorientačního a překládacího systému, přičemž výsledná přesnost předorientaee je o řád vyšší než u stávajících systémů. Vlastní orientace vůči optické ose objektívu je tak zrychlena a zpřesněna. U zařízení využívaných při...

Zapojení pro řízení obnovy informace u dynamických pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243743

Dátum: 01.04.1988

Autor: Žák Petr

MPK: G06F 12/02

Značky: zapojení, pamětí, dynamických, informace, obnovy, řízení

Text:

...vstupom 1 posuvného registru 5, výstup 23 zdvojovače frekvence Ž jo spojen se třetím vstupom 51 posuvneho registru 1 a třetí výstup gg posuvneho registru 1 je spojen s prvním vstupom 31 klopnehoobvodu typu R-S 1. Blok logického součtu l je opatřen prvním vstupom 1 bloku logického součtu l s druhým vstupem lg bloku logického součtu l, blok logickáho součinu g je opatřen prvním vstupom 3 bloku logického součinu g, zdvojovač frekvence 2 je...

Zařízení k odměřování délky příze na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 243742

Dátum: 01.04.1988

Autori: Veran Jindoich, Kujal Bohumil, Neeas Josef, Pokorný Miloš

MPK: D03D 47/36

Značky: tkacím, odměřování, bezčlunkovém, stroji, příze, délky, zařízení

Text:

...stroje je přípevnön nosič 1uložen dutý hřídel i opatření řemenioí ž Řemenioe ije opásánaozubeným řemenem i poháněným od neznázorněného hlavního hřídele. Na pravém konci dutćho hřídele i je v radiálním ložiskulułoženo těleso i ke kterému je neznázorněnými šrouby přichyceno zadní če 1 o 9 se zedním krytom 12 a přední čelo 11 s přodním krytom B k zadnímu čeluýĺje upevněna převodovka 11 poháněná od duteho hŕídele i dvojicí ozuboných kol lg. Uvnitř...

Způsob přípravy di-(2-ethylhexyl) adipátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243741

Dátum: 01.04.1988

Autori: Koneený Milan, Jirsa Jan

MPK: C10M 105/36, C07C 69/44

Značky: přípravy, způsob, adipátu, di-(2-ethylhexyl

Text:

...łwdroxidu aodnćho v množství do 0,1 hmotnostních, vztaženo na množství surovóho esteruv průběhu destilace surovéhoiesteru 7 s vodní parou. K esterifikační náaadě je možno rovněž přidat 5 až 15 hmotnoatních těkavé organické latky, tvoŕící a vodou azeetropickou směs, jako je například benzen, toluen nebo xylen. Zpraco-v vání na eater s vysokou kvalitou se provede neutralizací přídavkem 0,1 až 5 hmotnoatních 1 až 45 vodného roztoku hydro-1idu...

Způsob horizontálního seřízení technologických hlav strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243737

Dátum: 01.04.1988

Autori: Dvooák František, Maxa Jaroslav

MPK: H05K 3/10

Značky: seřízení, technologických, horizontálního, způsob, strojů

Text:

...středu,nebo osy souměrnosti,vytvořeného motivu pod mikroekopem.Ve čtvrtém kroku se seřizuje horizontální poloha technologické hlavy o odečtenou odchylku.Dále se cyklicky opekují kroky druhý, třetí a čtvrtý,až do znenšení odečítenó odohylky pod stanovenou toleranci. Nakonec se kontroluje trveloet nastavení uikroskopu pro provádění druhéPro tento způsob seŕizování musí být splněny tyto podmínky- Souřadnicový stůl stroje nuoí být polohován s...

Zařízení pro uložení čepu dopravního válečku v nezávislém ložiskovém tělese na rámu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243736

Dátum: 01.04.1988

Autori: Mikeš Alois, Jeoábek Miroslav, Jirmus Jerry, Režný Vladimír

MPK: B65G 39/02

Značky: nezávislém, čepu, tělese, rámu, válečků, dopravního, ložiskovém, zařízení, uložení, dopravníku

Text:

...neklápěcích válcových pouzder, která jsou opetřene pryžovou výstelkou a uložena v rámu dopravníku po obou stranách doravního válečku v kolmé poloze k jeho podélné ose a opatřena ložisky v neprůchodných otvorech ložiskových tělee, které jsou vytvořené kolmo k podélné osenaklápěcích válcových pouzder pro vložení čepůdoprevnich váleč ků. Mezi čelem čepů dopravniho válečku a dnem neprüchozich otvo ąrů válcových naklápěcích pouzder jeumistěne...

Výkonový akustický piezoelektrický měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 243735

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bobovský Jaroslav, Šamal Oldoich, Kooínek Miroslav, Paar Miroslav

MPK: B06B 1/06

Značky: měnič, akustický, výkonový, piezoelektrický

Text:

...ve tvaru kruhové desky. Mezi nimi jsou pomocí šroubů §, umístěných po obvode, etaženy piezoelektrické desky 3 a elektrovodivé kovové v 1 ožký§. Umístěni těchto vložek je takové, že vždy jedna elektrovodivá kovováv 1 ožka§ následuje po piezoelektrické desce 3. Z každé elektrovodivé kovové vložky 2 je vyveden přivodní vodič 1. Na obr. 2 je stejný výkonový akustický piezoaektrický měnič v sendvičovém uspořádání jako na obr. 1. Liši se od něj...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243734

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kalousek Zdenik, Schätz Miroslav, Šamal Oldoich, Jadrný Jan

MPK: D04B 15/32

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Text:

...uepořádán na odtahové vložce g uloženév ložiskách, z nichž- je vidět pouze horní ložísko g uspoŕádaně v přírubě 2 stroje. V drážkách jehelního válce ł jsou kluzně uloäeny stopry g a nad nimirjehly ž. Pro ovládání toprů 1 Jsou tu na zámkovém plášti g upevněny horní zámkový lcrouäeln 1 a Spodní zámkový kroułak g. Ke spodnímu konci jehelního válce ł je připevněn dorasuvý kroulek 2 atoprů i. Pro selektivní vyvolování atoprů g Jsou tu v každém...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243733

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bihounek Ladislav, Aišman Miloslav, Novák Jan, Eervený Milan

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Text:

...pletacím systému zatahovacím zámkem 1 a protizámkem g pro ovládání kolének 33 jehel 2, které ve spolu práci se zatahovacími platinami i, jak je vidět na obr. 2, vytváří z nitě N očka.Zatahovací zámek l má vytvořenu zatahovací šikmou hranu łQ n uhlu 37 °, která přechází v oblouk ll o malém radiusu, na který navazuje oblouk lg o větším radiusu až k bodu zátahu g. Výběh zatahovacího zámku 1 za bodem zátahu g je tvořen dalším obloukemlj a...

Zapojení zdroje střídavého proudu kapaliny s proměnnou amplitudou proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243732

Dátum: 01.04.1988

Autori: Nožieka Zdenik, Patoeka Vladimír

MPK: F15B 7/00

Značky: amplitúdou, střídavého, zdroje, proměnnou, kapaliny, proudu, zapojení

Text:

...zapojení a na obr. 3 průběh amplitudy proudu při fázovém posuvu u dvou dvou fázových generátorů.Jak patrno z obr. l a 2 jsou generátory l, g, 1 atřídavého proudu kapaliny spojeny řídicími členy 5 5 amplítudy prostředníctyím vstupů Q, 1 tak, že je možné kanály g, lg přivádět řídící signály, kterými se mění fázové posunutí proudu mezi dvojícemi generátorů l a g po případě g a 1.Fázové posunutí proudu může být provedeno řídicími členy 1, Ž...

Víko platinového kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243731

Dátum: 01.04.1988

Autori: Švára Karel, Brož Jan, Štipánek Vladimír, Müller Karel, Sommer Karel

MPK: D04B 15/24

Značky: platinového, kruhu, víko

Text:

...pevně spojen s jehelním válcem l. Pro ovládání odhazových platin 5 slouží čtyři vnější pohvblivé platinové zámky ll, zg, 12 a 11 (obr. 1), které jsou obepnuty kruhovou pružinou § a vnitřní pevný platinový kruh Q. Kruhová pružina § je dimenzováns tak, že její dostředivá síla, resp. tlak vyvozovaný na kolénka odhazových platin 5 je menší, než odpor oček pleteniny na jehlách, resp. síla, která je jimi vyvozovaná na odhazové platiny 5 proti...

Paprsek s třtinami a prohozním kanálem pneumatického tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243730

Dátum: 01.04.1988

Autor: Malůšek Antonín

MPK: D03D 49/62, D03D 47/30

Značky: stroje, kanálem, tkacího, tryskového, třtinami, pneumatického, paprsek, prohozním

Text:

...vždy o náeobek rozteče paprsku. Avšak 1 tato úprava není úplně dokonalá a nevyhoví všem oenovám.Uvedené nedostatky známých zařízení úplně odstraní páprsek e prohozním kanálem, vytvořený dle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že pepreek je opetřen dvojitými třtinami, mezi které Jeou veunuty noey lamel prohozního kanálu.Výhodou tohoto uspořádání je, že každá oenovní nit, procházející paprekem Je při vytváření prošlupu Jednoznačne...

Zapojení bezpečnostní a teplotně stabilní signalizace akumulátorových břemenových elektromagnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243729

Dátum: 01.04.1988

Autor: Lochman Karel

MPK: G08B 7/06

Značky: zapojení, stabilní, signalizace, akumulátorových, elektromagnetů, bezpečnostní, břemenových, teplotně

Text:

...připojsna ke vstupu §g měrné země prvního vyhodnocovacího obvodu 15, k jehož měrnému vstupu gg je připojena měrná svorka prvního čtyřsvorkového měrného odporu Q. Výstup prvního vypínače 2 jedále BPOJGH Be Vstupom lg napájení prvního vyhodnocovacího obvodu3 ~ 243 729 ĺg, jehož vstup lla silové země je spojen se silovou zemí. Analogicky je zapojena i druhá větev mající s kladnou větví společnou silovou zem a mající opačně pôlovaný akumulátory...

Styková jednotka minipočítače pro telemechaniku pracující v reálném čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 243728

Dátum: 01.04.1988

Autor: Kafka František

MPK: G06F 9/00

Značky: jednotka, čase, minipočítače, styková, reálném, telemechaniku, pracující

Text:

...kanálu a na čtvrtý vstup bloku řízení vstupní operace, výstup bloku řízení vstupní operace je připojen na druhý vstup bloku vstupního registru a třetí vstup bloku přeruěovací logiky.Styková jednotka podle vynálezn má výhodu V tom, že umožňuje přímé propojení minipočítače s telemechanikou,přičemž stykovou jednotku lze s ohledem k její relativní jednoduchosti koncipovat jako zásuynou desku bud do systémové jednotky minípočítače nebo...

Korektor frekvence a otáčková lupa

Načítavanie...

Číslo patentu: 243727

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šrůtek Josef

MPK: G05D 13/64

Značky: otáčková, frekvence, korektor

Text:

...a plynulá. Zapojení fuguje v neustálém dynamickém režimu se zápornou zpětnou vazbou. Přesnost měření a rozlišovací schopnost jevv důsledku záporné zpětné vazhp vysoká. závislost výstupního stejnosměrněho napětí na odchýlce vstupní frekvence je lineární. Uvedené zařízení podle vynálezu bez přidání dalších obvodů obsahuje stejnosměrný napětový výstup jak pro korektor frekvence, tak i pro otáčkovou lupu. Zapojení plně odpovídá požadavku...

Zařízení pro přidržování nepracujících konců elastických nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 243726

Dátum: 01.04.1988

Autori: Oíman Jaroslav, Malásek Václav

MPK: D04B 15/60

Značky: zařízení, konců, přidržování, nepracujících, elastických, nití

Text:

...čepu 1 doaedé péčka g výkyvně ulcženš na čepu v držéku L 9 uchyącenám na vodorovné, časti ý . Na druhém konci páčky 2 je uohyceno lanko g ovládané od rozkazovacího zařízení stroje, např. počítacíhořetězu. i Funkce výše popeaného zařízení je následující. ovládáním při držovací péčky 1- do pracovní a nepracovní polohy v časových interva- .lech zéměn stroje, kdy se vypíná nebo zapíné elastické nit, se tatobud držílnebo uvolňuje. V zavŕené...

Způsob vytvoření ledeburitické vrstvy funkčních ploch strojních součástí ze šedé litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243724

Dátum: 01.04.1988

Autori: Toušek Milan, Brada František, Mergl Zdenik

MPK: C21D 5/00, C21D 1/09

Značky: ploch, litiny, funkčních, vrstvy, vytvoření, strojních, ledeburitické, šedé, součástí, způsob

Text:

...mezi hořákem a natavxñym povrchem.Uvedené nevýhody jsou odstràněny způsobem-vytvoření ledeburitické vrstvy podle vynálezu tak, že funkční plochy i strojních součástí ze šedé litiny se natavĺelektrickým obloukem řízeným uměle vneseným magnetic 243 724kým polem o hodnotě od 20 do 80 mT do hloubky 0,2 až 61 mm v ochranné atmosféřelpo kterém následuje ochlezení vlivem okolní atmosféry a vlastní hmotnosti součástí.Magnetické pole zlepšuje...

Snímač polohy pohybujících se částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243723

Dátum: 01.04.1988

Autori: Sikyta Bohumil, Palisa Vilém

MPK: G01P 3/44

Značky: snímač, polohy, částí, pohybujících

Text:

...podle vynálezu, jehož pod stata spočíva v tom, že korekční kondenzor je v nemagnetické kostřeuložen posuvné ve směru maximální citlivosti Hallovy sondy na magnetické pole. Korekční kondenzor sestava ze sběrného kloboučku aVyšší účinek snímače podle vynálezu spočíva v tom, že posuvem korekčního kondenzoru lze přesně nastavit hodnotu snímaného Hallova napětí v dané poloze posuvu pohybující se části. Sběrný klobou- ček korekčního kondenzoru...

Zařízení k orientaci válcových nebo kuželových těles s rozdílnými průměry konců.

Načítavanie...

Číslo patentu: 243721

Dátum: 01.04.1988

Autori: Blažek Jan, Imrýšek Jan

MPK: B65H 67/04, D01H 9/00

Značky: kuželových, rozdílnými, zařízení, průměry, válcových, těles, orientaci, konců

Text:

...s jádry elektromagnetů lg. Na konzole A spojue jící skříň orientace Ž s rámem dopravníku jsou uloženy fotoá buňky ll.Teleaa gg jsou unašeči 1 nabírána z násypky. Dopravní sjcyklus je krokován známým způsobem pomocí maltezského kříže. Když těleso dojde ke anímacímu zařízení, nadzvedne svym silnějším koncem dotykovou páčku ll. Tím se druhý konec páčky zasune do mezery v bezdotykovém spínači lg. spínač dá impuls relé,umístěněmu ve skříní...