Archív za 1988 rok

Strana 122

Postup měření rychlostního pole malých horizontálních rychlostí proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256007

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nováček Milan, Kepka Sebastián, Souček Ladislav, Dittrich Arnošt

MPK: G01F 1/68

Značky: rychlostního, horizontálních, měření, rychlostí, postup, malých, proudění

Text:

...kterého vystupuje zkušební vzduěina rychlostí 5 až 2 oo.1 o 3 m/s. Skoková změna teplotyv eondě se vywolá zapnutím proudu do vysílače teplotní značky. Ten pak vyhřívá postupující pramen vzdušiny, jehož čelo prejde kolem prvního čidla k druhému čidlu. Jejich takto vyvolané signály jsou využity pro vyhodnocení měřené rychlosti proudění. Současně se signálen druhého z čidel se odpojí přívod proududo vysílače teplotní značky. Vysílač tepĺotní...

Zařízení pro zapalování a stabilizaci kotlů uhelným práškem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256006

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pajerek Zdeněk, Deyl Otakar, Kuba Vladimír, Šebela Zdeněk, Macháček Metoděj, Vincent Jaroslav

MPK: F23D 1/00

Značky: zapalování, zařízení, kotlů, uhelným, práškem, stabilizaci

Text:

...práškem podle vynálezu eestává z nejméně jednoho, ale nejlépe ze tříspalovacích zàřízení l, g a 2 s výkonovými hořáky gg, ll a lg, připojených práškovými potrubími 1, § a g do mlýnů 1, Ž, §. Práš ková potrubí 1, § a g jsou přes oddělovací uzávery Ži, Ape zá potrubími lg, lg a lg a spalovacími zařízení l, g a Q jsou prostřednictvím brýdových hořáků gg, gg a gl e brýdovými potrubími lg, gg a gł s ventilátory gg, gg a gł spojene s...

Vulkanizační nebo želatinační tunel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256005

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vašek Jiří, Hrnčiřík Josef, Bublík Pavel, Řezáč Jiří, Plechač Bohuslav

MPK: B29C 35/02

Značky: tunel, želatinační, vulkanizační

Text:

...rychlosti pohybu zpracovávaného materiálu. Pokud má být dodržena zdržná doba materiálu v tunelu, vede to k prodloužení tunelu a dodržaní nízkých tolerancí parametrů v256 uns tunelu je pak obtížnější. Značná výkonové rezerva pro cirkulaci vzduchu u zařízení bez potrubního systému má za následek vysokou spotřebu energie a nízkou hospodárnost provozu. Vysoké otáčky ventilátoru zvyšují hlučnost zařízení e zhoršují pracovní prostředí. Plechy,...

Zapojení číslicově nastavitelného derivačního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 256004

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: G06G 7/00

Značky: derivačního, zesilovače, zapojení, nastavitelného, číslicové

Text:

...obvodu spínačů,spojeného svými vstupy s ovládacími svorkami.Na rozdíl od známých řešení umožňuje zapojení podle vy nálezu relativně jednoduchým způsobem tj. volbou číslicového256 004 kődu, nastavit derivační časovou konstantu,a tím i velikost výstupniho napěti, odpovidajícího určité derivaci vstupního napětí podle času.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad zapojení podle vynálszu. - VNa vstup operačního zesilovače § je napojen...

Elektromotor, pružně uložený v držáku, upevněném na nosné konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 256003

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lomovciv Michail, Strakoš Ladislav

MPK: H02K 5/24

Značky: držáku, elektromotor, uložený, pružné, upevněném, nosné, konstrukcí

Text:

...4 představuje další možná provedení elektromotoru, pružné uloženého v držáku,související s odlišný tvarom držáku. 4 v mektromotor l, pružné uložený v držáku 2 je opatřen na svýchcelních stranách 3 prvními kotvicími plochàni i. Držák g je povnč připojen k nosné konstrukcí krytu ž precího mbnu, poháněnáho přes řemenici Q a je na svých čelních stranách 1, přivrácených k elektromotoru l, opetřon druhými kotvicíni plochemi g. Me» zi každou první...

Vysokonapěťový elektrostatický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256002

Dátum: 15.04.1988

Autor: Klas Jaroslav

MPK: H02N 1/06

Značky: elektrostaticky, vysokonapěťový, generátor

Text:

...elektrostatického generátoru vzniká po zasunutí kladné zelektrizovaného dielektriką do prostoru mezi prvý kotouč g a prvou kovovou desku 1 základní kladné elektrody Ž a roztočení hřídele l generátoru pomocí pomocného elektromotoru. Kladně nabité dielektrikum indukuje na polepech 2 prvého kotouče g záporný náboj a kladný náboj odchězí přes sběrný kartáček lg do země. V důsledku otáčení hřídele l se záporně nabité polepý Ž prvého...

Sběrač proudu z kroužku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256001

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trnka Rudolf, Navrátil Libor

MPK: H01R 39/26

Značky: proudu, sběrač, kroužků

Text:

...ke kroužku vždy ve dvou plochách, přičemž celková dotyková plocha se nemění při reverzaci směru otáčeni kroužku po celou dobu životnosti sběrače. Sběrač zajištuje proto spolehlivý dotek s konstantním přechodovým odporom rovněž po celou dobu své životnosti. životnost sběrače podle vynàlezu je proti dosud známým sběračům podstatné vyšší a je dána dobou opotřebování sběrače o hloubku vybráni ve střední části jeho činné plochy.Na připojonén...

Podkladní vrstva vozovky nebo zpevněné plochy s proměnnou mezerovitostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256000

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jahoda Evžen, Nevosád Zdeněk, Kudrna Jan, Zajíček Jan, Šimonek Oldřich

MPK: E01C 7/10, E01C 7/08

Značky: plochy, proměnnou, vozovky, vrstva, zpevněné, podkladní, mezerovitostí

Text:

...vrstvy se mění od 1 do 55 objemových procent. výplň je tvořena maltou stmelenou hydraulickým nebo vzdušným pojivem, jejíž 90 denní krychelná pevnost je minimálně 0,8 MPa. Nerovnoměrným zaplněním mezer ve štěrku cementovou maltou - štěrková kostra je dokonale vyplněna jen při horním povrchu a s rostoucĺ hloubkou cementové malty ubývá až při spodnĺm okraji vrstvy malta zcela chybí - a nízkou pevnosti této malty, která témto zastáva funkci...

Zařízení pro obrábění druhé strany obrobků na soustružnických strojích v jednom pracovním cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255999

Dátum: 15.04.1988

Autor: Voltner Milivoj

MPK: B23B 15/00

Značky: obrobků, soustružnických, strany, pracovním, strojích, obrábění, zařízení, jednom, druhé, cyklu

Text:

...prvním náboji je uložen hydraulicky ovládaný koník. Na obr. 2 je podélný řez přes druhý náboj otočné desky, v němž je uloženo vřeteno nesoucí upínací zařízení, upínací válec, rotační rozváděč dokončených obrobků. Z obrázku je rovněž patrno připojení vřetena k jeho pohonu pomocí zubové spojky. Na obr. 3 je pohled na zařízení ve směru od hlavního vřetena, kdy otočná deska je V základní, to je nepracovní poloze. Poloha otočné desky, V níž je...

Zařízení k provádění hlubokého tažení součástí bez příruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255998

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tomášek Jiří, Strašák Tomáš

MPK: B21D 22/21

Značky: hlubokého, tažení, zařízení, príruby, provádění, součástí

Text:

...tažením a nárys a obr. 2 představuje řeznástrojem po ukončení tažení a před rozevřením nástroje a vyjmutím výtažku a v náryse.Horní část nástroje pro hydromechanické tažení sestává z tažníku l, který prochází přidržovačem g a je uchycen na neznázorněném beranu lísu. Spodní část nástroje sestává z tažné komory 3, horní okraj tažné komory 3 je uzpůsoben pro založení plechového přístřihu 5. Tažná komora Ä, jejíž zaoblená tažná hrana g přechází v...

Zařízení pro elektromagnetické buzení periodických sil působících na lopatky lopatkového kola za rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255997

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pluhař Oldřich

MPK: B06B 1/02, G01M 7/00, B06B 1/04...

Značky: zařízení, lopatky, elektromagnetické, periodických, působících, lopatkového, rotace, buzení

Text:

...na budicí mezistěnu,na obr. 2 je toto umístění vxřezu a na obr. 3 je znázorněno umístění tří budicích elektro magnetických Vibrátorů.Zařízení podle vynálezu je tvořeno tak, že nejméně dva budicí elektromagnetické Vibrátory A jsou umístěny po obvodě budicí mezistěny Q a tvoří podél lopatek g oběžného lopatkového kola l prstenec. Budicí elektromagnetické Vibrátory 5 jsou paralelně připojeny na vnější střídavý elektrický zdroj § s proměnným...

Vícecestný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 255996

Dátum: 15.04.1988

Autor: Študent Roman

MPK: F16K 11/044

Značky: ventil, vícecestný

Text:

...nezávisle na výkonu elektromagnetu, přičemž jeho konstrukce je jednoduchá a nedochzí u ní ke škrcení průtoku média vlivem přestavení uzavíracího členu.Další výhodou je možnost využití tlakověho média pro posílení otevíracího nebo zavíracího členu pouze změnou poměru mezi průřezem vodicí části zavíracího členu a průřezem ventilověho sedla.Příklad provedení vícecestného ventilu podle vynálezu je schematicky včetně blokového schéma znázorněn...

Jednopolová zástrčka – banánek s bočním vývodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255995

Dátum: 15.04.1988

Autori: Doskočil Zdeněk, Šimek Zdeněk

MPK: H01R 15/08

Značky: banánek, jednopolová, vývodem, bočním, zástrčka

Text:

...přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje variantu se šroubem, V částečněm osovém řezu na obr. 2 a 3 je pohled na hlavu šroubu a na obr. 4 je uspořádání s použitím přístrojové svorky.Základní částí uspořádání je izolační těleso l, kde lze s výhodou použít napříkladtěleso nástrčky zdroje kapesních radiostanic. Toto izolační těleso l má průohozí otvor lg.Z jedné strany prochází tímto průchozím otvorem 53 kontaktní kolik g. Horní část lg...

Horolezecký zásobník smyček a karabin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255994

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kramář Otakar

MPK: A63B 29/00

Značky: horolezecký, zásobník, smyček, karabin

Text:

...zpět do zásobníku.Podstata horolezeckého zásobníku podle vynálezu spočívá V tom, že na straně volného konce Výkyvné části je v prodloužení pevné části uspořádán naváděcí hrot směřujícĺ dovnitřsmyčky, přičemž výkyvná část je uspořádána výklopně od naváděcího hrotu.Výhodou horolezeckého zásobníku podle vynálezu je snadná manipulovatelnost při vyjímánísmyček ze zásobníku i při použití jedné ruky horolezce.Příklad provedení horolezeckého...

Zapojení pro elektrické ovládání automatizovaných trolejových dopravních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255993

Dátum: 15.04.1988

Autori: Waidhofer Lubomír, Brandýs Květoslav

MPK: B66C 13/30

Značky: dopravních, zapojení, elektrické, ovládání, trolejových, automatizovaných, zařízení

Text:

...ovládacích povelů vytváří určovací diody X 5, yg, přičemž ovládací povelystřídavé jsou dány sepnutím povelových kontaktů SA Í, SB Í.Ovládací povely §, §, nebo §Ě jsou připojeny na trolejový vodič 5 nebo na sběrací kroužek, a ovládací povely §, §, nebo §É jsou připojeny na trolejový vodič Ě nebo na sběrací kroužek. společný trolejový vodič g nebo společný sběrací kroužek je součástí ochranného vedení pro silové elektrické obvody na...

Způsob zjišťování průniku kapaliny do plastu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255992

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krejčí Milan, Jokš Zdeněk

MPK: G01N 15/00

Značky: způsob, plastů, provádění, způsobu, zjišťování, kapaliny, zařízení, průniku, tohoto

Text:

...1 sestává z tlakové láhve l, která je přes redukční ventil 3 spojene s rozdělovačem tlaku 3. V přívod ním potrubí je zařazen hlavní zavírací ventil Q.K rozdělovači tlaku A jsou pripojeny vlastní tlakové komory Z pro sériové provádění zkoušek. Do tlakovúho potrubí tlakových komor jsou zařazeny uzavírací ventily § jednotlivých vêtví. Tlak v rozdčlovači tlaku je méřen kontrolním manometrem §. Tlakové komory 1 jsou trojího provedení. Provedení...

Zařízení pro odlučování sypkých hmot s obsahem feromagnetických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255991

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kalina Jan, Fučík Milan, Klát František, Duchoň Petr, Polák Miroslav

MPK: B03C 1/10

Značky: látek, zařízení, obsahem, odlučování, sypkých, feromagnetických

Text:

...sypkého materiálu pod otočné pláště buhnů a dále pod oddělovací přepážkou oddělující prostory skříně, v nichž jsou umístěny jednotlivé bubny,jsou umístěna magnetická stínítka.účinek vynálezu spočíva v tom, že magnetické stínítka zamezují nežádoucímu rozptylu magnetického pole, přispívají k homogenitě magnetického pole a odstraňují vzájemné ovlivňování magnetických polí jednotlivých bubnů. Tím je zamezeno shlukování tříděné směsi, její tok po...

Přístroj kolektorového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255990

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hradiský Štefan, Bieleš Luboš, Morávek Václav, Prouza Stanislav

MPK: G01C 13/00, G01C 23/00, G01V 1/22...

Značky: kolektorového, prístroj

Text:

...protože je v něm použito k napájení NiCd akumulátorku a dává dokonalý přehled o geofyzikálních anomáliích, zejména při vyh 1 edává~ ní ložisek nerostů, skrytých dutín, spodních podzemních vod, geologických anomálií, zlomů a dalších geofyzikálních anomálií. Kromě těchto funkcí je možno základ celého zařízení využít jako viceúčelový měřicí systém pro nejzákladnější měření v elektronice.Příkladné provedení předmětu vynálezu je znázorněno...

Způsob provozu parního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 255989

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ružička Jaroslav, Nájemník Jiří, Bartoň Jan, Dvořák Luděk

MPK: F22D 1/32

Značky: způsob, parního, provozu, systému

Text:

...požadavku výměny tepla ve výměníćích, napojených na nejnižší tlakovou hladinu. Sníží-li se výkon výměníku tepla napojených na nejnižší tlakovou hladinu páry, může se snížit tlak této páry, a tím poklesne i množství výfukové páry z turbín za současného zvýšení množství odběrové páry z turbín při konstantním výkonu turbín. Výměníky tepla zapojené V parním systému na nejnižší tlakovou hladinu páry musí být vhodně konstrnovány, zejménas ohledem...

Upínač kruhových tyčí nebo trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255988

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vlk Václav

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínač, trubek, kruhových, tyčí

Text:

...tyčí nebo trubek obsahující horní a dolni upinací čelist, které jsou Vertikálně posuvné mezi horní a dolni krajní polohou se vyznačuje tim, že horní upínací čelist 1 je pevně spojena s horním pistem Q suvně uloženým V pevném hornim válci l a obsahuje přestavitelnou upínací část § 5 rovnou dosedaci plochou, kde přestavitelná upinací část Q je spojena se seřizovacim šroubem Q, přičemž dolni čelist 5 má prismatickou dosedaci plochu a je...

Pracovní jednotka na srážení vnějších nebo vnitřních hran tyčí nebo trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255987

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vlk Václav

MPK: B23B 5/16

Značky: tyčí, pracovní, vnitřních, trubek, vnějších, srážení, jednotka

Text:

...nebo trubek. Velikost sražení hrany, kterou lze předem nastavit axiálním přestavením řeznéhonástroje vůči opěrce je u všech koncú tyčí nebo trubek stejné.Na připojených obrázcích je znázorněn příklad konkrétního provedení pracovní jednotky na srážení hran, podle vynálezu, kde na obr. 1 je osový řez pracovní jednotkou a na obr. 2 je pohled na čelní plochu nástrojové hlavy, ve směru šípky P z obr. 1.Pracovní jednotka na srážení vnějších neho...

Detektor ethanolu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255986

Dátum: 15.04.1988

Autori: Volf Radko, Gilar Oldřich, Pavlíček Zdeněk, Jursa Pavel, Šťastný Miloslav, Marek Miroslav, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 27/00

Značky: detektor, fázi, ethanolu, plynné

Text:

...prvního teplotního elementu a tento enzym je trvale dezaktivován.základní výhoda detektoru ethanolu v plynné fázi podle vynálezu spočíva v tom, že prebihá exotermní reakce ethanolu selektivně katalyzována enzymem, což umožňuje sledovat obsah ethanolu v plynné fázi, která obsahuje i další složky, které mohou oxidovat, nebo které poskytují při spektrometrické analýze signály rušící správné vyhodnocenĺ spektroskopickýchDetektor ethanolu v plynné...

Zařízení pro vynášení sypkých materiálů ze zásobníku a pro jejich třídění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255985

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B65G 65/44

Značky: sypkých, vynášení, materiálů, zásobníku, třídění, jejich, zařízení

Text:

...shodnými vibračními skříněmi s příslušnými plochami, kde k vibrační skříni vynášecího orgánu je nejméně z jedné poloviny její funkční plochy připevněna podávací plocha a k vibrační skříni třídicího orgánu nejméně ze dvou třetin její funkční plochyVýhodou zařízení pro vynášení sypkých materiálů ze zásobníku a pro jejich třídění podle vynálezu je možnost volby a změny celkové délky podávacích ploch, jimiž je pod sypkým úhlem daného sypkého...

Samočinný upínač dvojic krátkých rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255984

Dátum: 15.04.1988

Autori: Válka Miloslav, Harašta Petr, Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: rotačních, dvojic, upínač, samočinný, krátkých, obrobků

Text:

...šroubem gg. Na upinacím šrohbu lá je uložen držák gg naklápěcí upínky gg, která je v ose obrobků 3 opatřena jednak výměnnými kulově výkyvnými upínkami 21, jednak seříznutými vodicími čepy gg, které jsou v alternativním styku s čelními pouzdry gg pístnic gg válců gł. Upinací čepy gl výměnných kulově výkyvných upínek 31 jsou qmtřeny drážkou 33, do níž zapadá kužel nezakresleného přidržovaného šroubu. KNa upínacím šroubu lg je fixována...

Zařízení k vázání vodicího chmelového drátku na nosný drát chmelnicové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255983

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hykl Jaroslav

MPK: A01G 17/08

Značky: drát, drátku, chmelového, vázání, zařízení, vodicího, konstrukce, nosný, chmelnicové

Text:

...rámem.l§. V rámu lg zařízení je uloženo podávací zařízení l drátku, otočně. Z dola je v rámu lg zařízení uložena cívka Z 5 vodícím drátkem 3. Mezi výškově stavitelný rám lg a rám lg zařízení je vložen klopný přímočarý hydromotor gg. Shora je na rámu lg zařízení upevněno nad úrovní nosného drátu É pohonné zařízení g s vačkou lg a kotoučem ll, jímž prochází táhlo g opatřené tlačnou pružinou ll. K horní části vedení ll kladky je přichycen...

Způsob výroby kovových předmětů stálého průřezu tažením kovové taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255982

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hradec František

MPK: B21D 26/00

Značky: předmětů, průřezu, tažením, taveniny, kovové, výroby, kovových, stálého, způsob

Text:

...uvedene dále. P ř í k 1 a d č. 1Do trubice ze skla Unihost vnějšího ů 5,5 mm a světlosti 4,0 mm na jednom konci zatavené byly vloženy odstřižky olova. Pozvolným zahříváním asi 1 cm délky trubice nad plamenem došlo k roztavení kovu a později k změknutí skla. Bylo provedeno tažení rukou rychlostí asi 1 m.s-1. Po odleptání skla kyselinou fluorovodíkovou byl získán olověný drátek o průměru 0,2 mm.Do trubice 2 olovnatého skla o přibližně stejné...

Prostorový ionizátor vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255981

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švanda Gustav, Fukátko Tomáš, Habanec Josef

MPK: H01J 37/08

Značky: prostorový, ionizátor, vzduchu

Text:

...Účinek emise je zvyšován prostorovým uspořádáním hrotů emitoru na konvexním výstupku reflexní desky a radiálním provedením pomocné elektrody, uchycené na obvodu klece emitoru, nabité rovněž záporně. Výhodou řešení je 1 účinná kontrola správné funkce zařízení pomocí indikační doutnavky. Ve srovnání s dosud užívanými ionizátory je řešení podle vynálezu výrobné jednodušší a znamená podstatné snížení pořizovacích nákladů, pracuje...

Elektroda chemicky modifikovaná filmem z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255980

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lexa Jiří, Štulík Karel

MPK: G01N 27/00, G01N 27/30

Značky: elektroda, plastické, hmoty, modifikovaná, filmem, chemicky

Text:

...používat, závisí hlavně na složení analyzovaných roztoku a způsobu regenerace. Elektroda podle vynálezu spojuje výhody zlaté elektrody s vysokou separační schopností filmu obsahujícího tri-n-oktylfosfinoxid. Umožňuje například stanovení rtuti,arzénu, antimonu, selenu a uranu.Postup přípravy elektrody podle vynálezu spočíva ve stabilizaci tri-n-oktylfosfinoxidu na povrchu zlaté elektrody jeho uložením ve filmu 2 vhodné plastické hmoty,...

Způsob výroby expandovaného grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255979

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hajšman Vojtěch, Velechovský Václav

MPK: C01B 31/04

Značky: způsob, expandovaného, grafitu, výroby

Text:

...objemových HNO 3 po dobu 10 až 60 minut a při teplotě 80 až 95 °C. Nato se lázeñ slije a náplň graŕitových častíc propláchne vodou, o složení 45 až 90 objemových Hpak se grafitové častice proplachují ve vodě 20 až 90 OC teplé po dobu 360 až 120 min,načež se voda odstranĺ a náplň qrafitových částic se suší až na vlhkost 40 až 50 hmotnostních vody a ve vrstve l až 2 mm silně se na ni působí teplotou 1 100 °C po dobu 20 s, čímž se dosáhne...

Vyhodnocovací obvod přírůstkového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255978

Dátum: 15.04.1988

Autor: Moskala František

MPK: H03K 5/26

Značky: obvod, převodníku, přírůstkového, vyhodnocovací

Text:

...vstup R druhého klopného obvodu § a výstup druhého klopného obvodu § je připojen na první vstup prvního hradla É, jehož výstup je přípojen na vstup R prvního klopného obvodu §, invertovaný výstup prvního klopného obvodu § je přes první obvod lg časového zpožděnípropojen se vstupem R třetího klopného obvodu 2 a invertovaný výstup druhého klopnéhoobvodu § je přes druhý obvod łł časového zpožedění propojen se vstupem R čtvrtého klopnéhoobvodu...

Keramická licí hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 255977

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wendler Ljuboš, Plucar Anatol

MPK: C04B 35/18

Značky: licí, keramická, hmota

Text:

...ve frakci do 5 mm. To zůstává za těchto podmínek ve vznosu, nesedimentuje a nedochází tedy k odměšováni součástítakto připravené licí hmoty.Tento způsob přípravy licí hmoty umožňuje použít ve hmotě větší stupeň zaostření,to je větší procento ostřiva, a to ostřiva 5 velkým maximálním zrnem až do 5 mm. Použitím hrubšího zrna ostřiva a vyšším naostřením zrychluje se tvorba střepu, střep se na sádrové formě vytváří rovnoměrně rychle a sám...

Žáruvzdorná a žárupevná slitina, odolná proti otěru a korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255976

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kittner Albert, Lorenc Adolf

MPK: C22C 38/44

Značky: proti, odolná, oteru, žárupevná, slitina, korozi, žáruvzdorná

Text:

...až 37 hmotnosti, kobalt 14 až 16 hmotnosti, wolfram 4,5 až 5,5 Q hmotnosti, zbytek železo.životnost trnu vyrobených z této slitiny není vysoká a k porušení trnů dochází V průměru po tažení 20 ks trubkových oblouků.zvýšenou životnost vykazují trny vyrobené ze žáruvzdorně a žárupevné slitiny, odolné proti otěru a korozi podle vynálezu, v hmotnostníoh poměrech uhlík 0,45 až 0,55, křemík 1,2 až 2,0 , mangan do 0,7 , síra do 0,020 , fosfor do...

Těsnění otvoru po zkušebním jádrovém vývrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255975

Dátum: 15.04.1988

Autor: Zahradník Miloslav

MPK: E01C 23/09

Značky: zkušebním, otvorů, jádrovém, těsnění, vývrtů

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že je tvořeno zatlačeným tésnicim tělískem, sestávajícím z válce a komolého kužele, přičemž těsnici tělísko je zhotoveno z pružného materiálu s tvarovou paměti a plášť válce má průměr o 10 až 20 větší než průměr otvoru. Pružný materiál s tvarovou paměti sestává z asfaltu s příměsí 10 až 50 hmotnostních směsné polymerní přisady, homogenizovaných při teplotě 140 až 180 DC po dobu 30 až 90 minut.Výhodou těsnění...

Fermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255974

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mazoch Jiří, Seichter Pavel, Sláma Vladimír, Vítek Oto, Pešl Luboš

MPK: B01F 13/02

Značky: fermentor

Text:

...umístěných na vnějším obvodu lopatek axiálních míchadel. Usměrňovàče vytvářejí na koncích lopatek dílčí radiální tok, kterým je část bublin strhávána ve směru ke stěně nádoby fermentoru- Tĺmto způsobem se zejména ve spojení s natočením lopatek lomenou, vypuklou částí směrem dolů vyvolá cirkulace směsi kapaliny a vzduchových bublin podél stěny nádoby směrem dolů a středovou částí nádoby nahoru. Prodlouží se tak dobapbbytu bublin v...

Napínací zařízení tiskových podložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255973

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sukup Jaroslav, Štěpánek Jan

MPK: B41F 7/22

Značky: podložek, zařízení, napínací, tiskových

Text:

...a zdrsněnou dosedací plochou vzpěr. V bočních stěnách kanálu válce tiskového stroje jsou vytvořeny podélné zářezy, ve kterých jsou jedním koncem umístěny vzpěry.Výhodou uvedeného řešení je, že je jednoduché, umožňuje snadnou manipulaci, rychlé přesouvání do libovolného místa válce. dokonalé napnutí tiskových podložek a zašroubováním šroubu k vodící tyči bezpečné zajištění v kterékolív poloze.Jedno z možných řešení je schematicky znázorněno...

Vrtací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 255972

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kohout Jan

MPK: B27C 3/00, B27G 1/00, B23B 51/00...

Značky: vrtací, nástroj

Text:

...přes řeznou destičku, její šířka odpovídá vnitřnímu průměru zátkovníku, vznikl vrtaci nástroj 5 širší možnosti prováděnýoh prací. Při ponecháni řezné destičky lze provádět otovry o průměru rovném její šířce. Nahradĺme-li řeznou destičku zátkovníku, může vrtat otvor 0 vnějším průměru zátkovníkem s jádrem použitelným jako zátka pro otvor vyvrtaný řeznou destičkou. V tomto případě lze vrtací nástroj použít jako sukovnik a zátkovnik. Při...

Zařízení pro řízení vstřikovacího stroje na vstřikování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255971

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Král Jan, Vašíček Alois

MPK: B29C 45/76

Značky: stroje, termoplastů, vstřikování, vstřikovacího, řízení, zařízení

Text:

...polohy hladín temperační kapaliny. Přijímači řídicích signálü jsou ovládací jednotky pro plastifikační jednotku, regulátor tlaku temperační kapaliny, rozvaděč temperační kapaliny, rozvaděč pro rozvod kapaliny do hydraulických větví a regulátor tlaku kapaliny, přičemž řídící signály jsou rovněž přivedeny k requlátorům otáček elektromotorů.Autonomní subsystémy jsou v jednotlivých vstupně-výstupních sběrnicích zakončeny výstupními optickými...

Zařízení pro vyrovnávání axiálního natočení razicích štítů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255970

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černý Jaroslav, Oubrychta Pavel, Jakubec Miroslav

MPK: E21D 9/06

Značky: axiálního, zařízení, natočení, štítu, vyrovnávání, razicích

Text:

...štítu po obvodě tělesa štítu,podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že těleso štítu je vybavena alespoň dvěmi výklopnými hydraulickými válci uloženými rovnoběžně s osou tělesa štítu a uchycenými tangenciálně výklopně v kloubovém uložení pomocí vodící kulisy a přestavovacího mechanismu.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají zejména v možnosti jednoduché úpravy uspořádání přímo tlačných válců štítu.Na přiložených výkresoch je...

Hydraulický pohon vrtací hlavy komínovacího důlního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255969

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bureš Otokar

MPK: E21B 4/02

Značky: pohon, důlního, stroje, vrtací, komínovacího, hlavy, hydraulický

Text:

...vedením gl nasává konstantní hydrogenerátor 3 a vede dále vedením gg k regulačnímu hydromotoru 3, z něhož je zpětná kapalina vedena vedením 33 přes filtr A zpět do nádrže l. Za regulační hydromotor 3 je na vedení gg, g§.vložen rozvaděč É a mezi tento rozvaděč à a konstantní hydrogenerátor 2 je na vedení ě napojeno vedení a tlakového ventilu 6,určujíoího pracovní tlak obvodu kapaliny. Z nádrže 1 nasává hydraulickou kapalinu...

Očišťovací zařízení s prorážedlem kleneb štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 255968

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mayerberger Štefan, Němc Josef, Moravec Zdeněk, Čeřovský Miloslav, Jirák Jaroslav, Salfický František, Zimová Alena

MPK: E01B 27/10

Značky: kleneb, očišťovací, lože, zařízení, prorážedlem, štěrkového

Text:

...zdviženo pomocí dvou pneumatických válců k rámu strojní Čističky a zajištěno čepy. Do pracovní polohy je zařízení těmito válci po odjištění čepů spuštěno a přitlačeno ke koleji.Na přiložených výkresech je znázorněno provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 očiščovaoí zařízení a prorážedlo kleneb štěrkového lože je v náryse.Na obr. 2 je očišřovací zařízení a prorážedlo kleneb štěrkového lože v půdoryse.V rámu l zařízení, který je svařen...