Archív za 1988 rok

Strana 121

Jednopólová elektronová čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256047

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolařík Vladimír, Delong Armin Akademik, Lenc Michal, Müllerová Ilona

MPK: H01J 37/14, H01J 37/141

Značky: jednopolová, elektronová, čočka

Text:

...pozorované rovině objektu a je současně kolmá na optickou osu přístroje. Takovéto řešení vyžaduje zajištění pohybu celého manipulátoru ve směru optické osy přístroje, což je obzvláště obtížné v přístrojích pracujících s ultravakuem.Tyto dosavadní nevýhody odstraňuje jednopólová čočka,jejíž podstatou je, že její pólový nástavec je uspořédán suvně ve sněru optické osy elektronového svazku.Hlavní předností elektronové čočky je zejména možnost...

Zařízení pro kontinuální čištění výrobků blízkým ultrazvukovým polem, zejména drátů a pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256046

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gabriel Karel, Šmolík František, Šteif Eduard

MPK: B08B 3/12

Značky: ultrazvukovým, drátu, zejména, pásků, kontinuální, čištění, polem, zařízení, blízkým, výrobků

Text:

...tvořený přfíčným otvorem. Ultrazvukový čistící nástroj je zobrazen v příčném řezu. Na obr. 3 je ultrazvukový čistící nástroj s dvěma prostory pro čiště ní, tvořenými příčnými otvory. Ultrazvukový čistící nástroj je naízorněn v částečném řezu. Na obr. 4 je ultrazvukovýčistící nástroj s jednou příčnoudrážkou pro čištění znďząmč» ný v příčném řezu. Na obr. 5 je ultrazvukový čistící nástroj se dvěma příčnými drážkamí pro čištění, znőzamšný v...

Zajišťovací obvod řízení zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256045

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bürger Milan, Zděnek Jiří

MPK: H03K 19/003, H03K 19/007, G06F 11/00...

Značky: obvod, zobrazení, zajišťovací, řízení

Text:

...napájecím napětím a jednak se vstupem gg aktivace přednastavitelného čítače g. Vstup gg přednastavení přednastavitelného čítače g je připojen na výstupPo připojení napájecího zdroje bude po určitou dobu na druhém vstupu zg součinového logiokého kombinačního obvodu Ž signál logické nuly, Signál projde součinovým Iogickým kombinačním obvodom žtna nastavovací vstup łž klopného obvodu a na jeho výstupu łł nastaví takovou logickou úroveň, aby...

Způsob výroby cyklohexyl benzylkyanidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256044

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svoboda Jiří, Londýn Miroslav, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 121/66

Značky: benzylkyanidu, cyklohexyl, výroby, způsob

Text:

...odstraňují z odpadních vod.Na tyto známé postupy navazuje v positivním smyslu způsob podle vynálezu. Způsob výroby sloučeniny vzorce I elkylací benzylkyanídu cyklohexylbromidem v přítomnosti katalyeátoru na bezi kvarterní amoniové soli spočíva v tom, že se směs benzylkyanidu vzorce II, cyklohexylbromidu, kvarterní emoniové soli a cca 50 hydroxidu elkalického kovu a organického rozpouštědla míchá při teplotě 60 až 120 °C po dobu 2 až 8...

Potahy anod, chránící galvanické lázně před částicemi z anod odlučovanými

Načítavanie...

Číslo patentu: 256043

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gratias Karel, Frýbert Miloš, Hylena Josef, Pelinka Emil

MPK: C25D 17/10

Značky: částicemi, před, odlučovanými, lázně, potahy, galvanické, anód, chránící

Text:

...svářených ultrazvukem, do tvaru obalů anody obemyn kajících. Řešení se vyznačuje významnými výhodami- POP potahy jsou vysoce chemicky i dostatečně~tepelně odolnéproti všem elektrolytickým prostředím a teplotám, vyskytují cím se V praxi galvanizoven. ą Rovněž nevykazují žádné rozměrové změny (včetně změn prodyš-V nosti) při opakovaném použití, ani V lázních se zvýšenými teplou tami.- Osnovy tkanin z nekonečných POP vláken není bezpodmínečně...

Elektrochemické čidlo ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256042

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šťastný Miloslav, Volf Radko, Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav, Gilar Oldřich, Doležal Bohuslav, Veignerová Blanka

MPK: G01N 27/00

Značky: ethanolu, čidlo, elektrochemické

Text:

...působí pouze na jeden příslušný typ sledované látky. .V případě enzymové oxidacą katalyzovaná oxidázami obsahujícímí flavinový kofaktor, lze sledovat látkovou bilanci spctřebova~ ného kyalíku. Při aplikaci vhodného enzymu, kdy dochází k enzymově oxidaci etahnolu, lze množství otahnolu v plynné fázi charakte~ rizovat stechiometrickou spotřebou kyslíku.Z tohoto principu vychází elektroehemioké čidlo ethanolu tvořené datektorom kyslíku...

Způsob svařování radiálního lopatkového kola, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256041

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štěpánek Miroslav, Mizera Milan, Kroupa Václav

MPK: B23K 9/16

Značky: lopatkového, kola, svařování, zejména, radiálního, turbokompresoru, způsob

Text:

...technologií svařování pro způsob svařování radlálního lopatkového kola, u kterého se části lopatek obrobí jak na nosném kotouči, tak i na krycím kotouči a spojovací svar se vede středem lopatky.Podstata způsobu svařování radiálního lopatkového kola, zejména turbokompresoru, u kterého se části lopau tek obrobí jak na nosném kotouči, tak i na krycím kotoučí, spočívá podle vynálezu v tom, že spojovací svar obou částí oběžné lopatky se provede ve...

Elektronická pojistka pro nabíječe akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256040

Dátum: 15.04.1988

Autor: Petráček Jiří

MPK: H02H 7/18

Značky: nabíječe, pojistka, elektronická, akumulátorů

Text:

...L spojen s emitorem tranzistoru Ž pnp a přes druhý rezístor g s bází tranzistoru Ž pnp. Nabíjený akumulátor g je zapojen mezi k 1 adnoua zápornou svorku lg, ll nabíječe. Tyristor §je zapojen tak, že kladný pőlj usměrňovače je pfipojen na jeho anodu, katoda je spojene s klade nou svorkou lg nabüače. Přes svorku g řídicích obvodůĺtyristoŕu § jsou tyto řídící obvody zepojeny mezi zápornou svorku286 DM Obvod elektronické pojistka pracuje tak,...

Zařízení pro cirkulaci pečicího prostředí pásové pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256039

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vaněček Václav, Lebduška Josef, Limpouch Bohuslav

MPK: A21B 1/00, A21B 3/00

Značky: pekařské, cirkulací, pásové, zařízení, pečicího, prostředí

Text:

...Pří stejném příkonu nové řešení umožňuje jednoduchý tvar potrubí pro církulací s mínímálnímí odpory.- 2 ,zsemns Jeho umístění zcela nebo alespoň zčástí v pečícím prostoru nehradí dříve užívený výměník teple, sníží hmotnost zařízení s odpadne tepelná ízolace.Na příloženém výkresu je schematícky znázorněn príklad provedení zařízení pro oírkulací pečícího prostředí pásové pe~ kařské pece podle vynàlezu.Pečící prostor 1 pásové pekařské pece je...

Ortopedická obuv pooperační

Načítavanie...

Číslo patentu: 256038

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vosátka Jiří

MPK: A43B 7/00

Značky: ortopedická, pooperační

Text:

...na obr. 3 je pohled na napínací stélku.Ortopedická obuv pooperační /obr. 1, 3/ se skládá ze specielně tvarované napínací stélky l z korkfantu, k ní zapracované podešve łQ Vyrobené zkorkfantu, technického korku a styroporu, z pevného opatku g a nártního pásku Z z povrchové usně. Nártní pásek 1 se sestává ze dvou částí. Vnitřní část začíná V hlubině klenby nožní a pokračuje zevně. zevní část je vidlicovitě rozšířená směrem k napínací stélce 5,...

Vodivá pasta pro vytváření vodivých sítí na nevodivé podložce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256037

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vybíral Jaroslav

MPK: H01B 1/22

Značky: podložce, vodivých, pasta, vytváření, nevodivé, sítí, vodivá

Text:

...dle složení pevného podílu pasty pro uvažovanou aplikaci.Příklady složení pasty v 25 ° 37Vodivá pasta je připravena z pevného podilu práškových materiálů. Velikost částic uvedených materiálůuusi být menší než 20 /um. Organické pojivo je připraveno rozpuštěním 8 hmot. ethylcelulozy v terpineolu.9) S 1 °ž°ĺ Celkové pevného podilu Cr 3 C 2 22,02 hmot. 16,3 hmot. Ni V 57,98 hmot. 42,9 hmot. B 20,00 hmot. 14,8 hmot. organ. pojivo - 26,0 ...

Zařízení pro regulaci nátoku do cirkulačního válce bioreaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256036

Dátum: 15.04.1988

Autori: Knoppová Taťána, Khol Miroslav, Vítek Oto, Melichar Bohuslav, Seichter Pavel, Jaroměřský Jaroslav

MPK: C02F 3/00, C02F 3/12

Značky: regulaci, zařízení, cirkulačního, válce, nátoku, bioreaktoru

Text:

...úchytek upevněn k nejméně třem plovákům, s výhodou uloženým v úchytkách nastavitelné posuvně ve vertikálnim směru.Hlavni přednost tohoto uspořádání spočivá v tom. že pracovni poloha pohyblivého nástavce a tim i konstantni nátok kapalného média do cirkulačniho válce jsou nastavovány zcela automaticky bez regulačnich obvodů a zdroje energie, a prakticky i bez nutnosti lidské obsluhy či dozoru,velmi jednoduchými nenáročnými a bezporuchovými...

Zapojení řídicí jednotky v servosmyčkách pohybujících se částí strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256035

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pečánka Karel, Matoušek František, Schut Miroslav, Bartůněk František, Dlouhý Jiří, Ekrt Jiří

MPK: G05B 19/18

Značky: servosmyčkách, jednotky, pohybujících, řídící, částí, zapojení, strojů

Text:

...výstupy zapojení. zapojení je možno upravit tak, že druhá výberové výstupy funkčních ŕadiču jsou spojený s výběrovými vstupy bloku blckování pohonu a s výběrovými vstupy číslicově analogových převodníku, jejichž povelové výstupy jsou spojený s povelovými výstupy zapojení. Blokovscí256 035 vstup číslieově analogových převodníků jsou spojeny s blokovacími výstupy bloků blokování pohonů, jejichž přepisové vstupy jsou spojeny s prvním přepisovým...

Ohýbačka trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 256034

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zábranský Václav, Kubák Jiří, Čubr Jaromír

MPK: B21D 7/02

Značky: ohýbačka

Text:

...provedení ručních ohybaček trub podle vynálezu jsou znúmrñäny na přiloženém vykresu. Na obr. l je znázorněn osovy řez a na obr. 2 půdorys ruční ohýbačky trub s převodovkou,spojenou prostřednictvñm skříně s opěrou trubky výetupnim hřídelem s tvarovou šablonou. Na obr. 5 je znázorněn osový řez a na obr. 4 půdorys obdobné ohýbačky podle vynálezu, kde převodovka je spojene skříní e tvarovou šablonou a výstupnim hřídelem s opěrou...

Zařízení pro vibrační čištění důlních vod ve výklopníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256033

Dátum: 15.04.1988

Autor: Raus Josef

MPK: E21F 13/00

Značky: čištění, vibrační, výklopníku, zařízení, důlních

Text:

...měnš náročné na materiál a na pracnost, z čehož vyplývají nižší pořizovecí náklady a podstatné nižší náklady na údržbu ve srovnání se současně používanými zařízeníni. V důsledku vyšší účinnosti čištění důlních vozů dochází k jejich plnému využití a tím ke snížení nákladů na přepravu rubaniny z dolu na povrch.Na přiloženych výkresoch je schemeticky znázornšno zařízení podle vynálezu, použité k čištění důlních vozů při jejich...

Zařízení pro rovnání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256032

Dátum: 15.04.1988

Autor: Váchal Milan

MPK: B21D 3/02

Značky: rovnání, trubek, zařízení

Text:

...je rotační nevývažek 5 tohoto rovnaoího pouzdra 2 spojen svým čepem 1 s hnacím hřídelem §. V případě, že tomu tak není, je nutno uvolnit zajiětovací zařízení 3,rozpojit hnaoí hřídel § a čep 1 rotačního nevývažku 5, pootočit nosné těleso l do polohy, ve které je rovnací pouzdro 1 o vhodném průměru ve spodní poloze açose hnacího hřídele Q, poloha nosného tělesa l se znovu zajistí a hnací hřídel § se spojí s čepem 1 příslušného rotačního...

Zařízení pohonu souběžně vratných funkčních orgánů s plynulou regulací délky balení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256031

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sigl František, Kalina Rudolf

MPK: B65B 9/12

Značky: pohonů, orgánů, vratných, balení, délky, plynulou, zařízení, regulaci, funkčních, souběžně

Text:

...při zmenách rozmeru baleni.Příklad uspořádání zařízení podle vynàlezu pro pohon souběžně vratných funkčních orgánů s plynulou regulací délky balení je na obrázku, který představuje schbma hlavních mechanických principů.Hnacim kolem Q se šikmým ozubením je pohàněno hnane kolo g se šikmý ozubením spojene posuvné vodicím perem Q s vačkovým hřídelem §, na kterém jsou upevnůny vačky Q s korespondujícími profily, jež udilejí souběžný vrstný...

Způsob přípravy vápenného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256030

Dátum: 15.04.1988

Autori: Charamza Jan, Tesař Stanislav, Rozkydálek Jiří, Kalous Jaroslav, Söhnel Otakar, Skopalík Jan, Šafář Karel, Vlk Jiří

MPK: C04B 2/06, C01F 11/02

Značky: přípravy, mléka, vápenného, způsob

Text:

...transportních a reakčních vlastností. Tímto způsobem se podařilo uspořit přibližně polovinu technologické vody běžně uživanépro připrevu vápenného mléka, přičemž vlastnosti výsledného vápenného mléke byly stejné jako kdyby byla použite jen technologické voda.Ve velkých chemických závodoch je však í při užití výševuvedeného postupu spotřeba technołgické vody příliš vysoká.Další snížení spotřeby technologické vody lze docílit způsobem...

Svářecí hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 256029

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ehrenberger Jaromír

MPK: B23K 9/16

Značky: horák, svářecí

Text:

...Svářecí drát l je přiváděn průvlakem g, našroubovaným do trubice 3, na kterou je na sunut nosič 4 a pouzdro §. K nosiči 5 je přes ložisko Q pohy blivé uložen vňnec 7 s vnitřním ozubením, který prostřednic ptvím tepelně izolační vložky § nese rotační hubici 9. V pouz dře § je uložen otočný unašeě lg s ozubeným kolečkem, které zapadá do věnce 1. Rotační stěrač ll je upevněn v otočném unašečí gg, kluzně prochází nosíčem 5 a dotýka se...

Zařízení pro superfinišování válcových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 256028

Dátum: 15.04.1988

Autori: Biesok Jan, Hranický Ivan, Kašpárek Leoš

MPK: B24B 35/00

Značky: válcových, ploch, superfinišování, zařízení

Text:

...jehož podstata spočíva V tom, že držák hladioího kamene má tvar písmene T, k jehož přírubě je připevněn nladicí kamen a jehož stojina je svou jednou boční stěnou ve styku s vnější válcovou plochou loziska, které je uloženo na výstředníku ovládacího hřídele spojeného pružnou spojkou s elektromotorem a druhá protilehlá stena stojiny ve styku s vratnou šroubovou stavitelnou pružinou uloženou v nosiči hladicího kamene a ovládací hřídel...

Propichovací kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 256027

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hapl Jaromír, Dostál Robert

MPK: A61B 17/28

Značky: propichovací, kleště

Text:

...něhož se obě čelisti natačejí. Do druhé čelisti propichovacích kleätí je vsazena přidržovací vložka, která má otvor pro průchod propichovecí jehly. Mezikruhová čelní plocha přidržovací vložky je opatřena ostrými axiálními výstupky. lezi čelistmi je stírací jazýček, vya Atvořený na druhé čelisti a opatřený výřezem pro průchod propicho- vací jehly.Propichovacimi kleštěmi podle vynálezu se usnadní rychlé provedení otvorů v okraji jamky kloubni...

Zapojení pro řízení jednoúčelového soustružnického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256026

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čelko Ladislav

MPK: B23B 5/02, G05B 19/18

Značky: jednoúčelového, řízení, stroje, soustružnického, zapojení

Text:

...výměnu obrobků během pracovní činnosti pracovních jednotek. Tím je umožněno zvýšení výkonu stroje při současnšm sníže 3 258 026ní pořízovacích nákladů. Pro vytvoření zapojení je možno použítkontaktní nebo bezkontaktní obvodovou techniku. Při použití bezkontaktní obvodové techniky je možno použít stavebnicový systémnebo integrované polovodičové prvky.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn na přiloženémgł, łg, łâ, łł jsou připojeny...

Spirála pro přepravu zavěšeného břemene po dráze volně položené na příčných nosnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 256025

Dátum: 15.04.1988

Autor: Charvát Vladimír

MPK: B65G 33/00, A01G 17/04

Značky: nosnících, dráze, břemene, zavěšeného, položené, volně, prepravu, špirála, příčných

Text:

...dvěma válci 8,lg. Vnitřním válcem §a vnějším válcem lg. Tyto válce jsou opatřeny zahloubenými otisky Z,l§ spirály Q. Otisk Z.je na vnitřním válcí § a otisk lg je na vnějším válci lg. Hřídele válců §,l 5 otáčející sev ložískách lg upevněných v rámu gg jsou spojeny ozubeným soukolím Q. Špičatá přední část g spirály 3 je vychýlena od osy spirály Q. Střední závit Ž spirály §je na vnější straně ozubený, aby nedošlo k nežádoucímu posunutí spirály...

Způsob dočišťování odpadních vod obsahujících kovy v koloidní i rozpuštěné formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256024

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bek Karel, Komendová Vlasta

MPK: C02F 1/58, C02F 1/52

Značky: odpadních, způsob, obsahujících, rozpuštěné, dočišťování, formě, koloidní

Text:

...bázi slabě kyseléhoDávkování koagulentů jsou obvyklá v množství l - 3 ml .id zneutralizované odpadni vody vo formě l 0 Zních reztoků gelu vedniho skla a chloridu vápenatćho. Jedná-li so o separaci a flekulaci veškerého neutralízačního kalu spojenou s dočištovánim rozpuštěných kovů nutno tyto dávky patřičně zvýšit nebo zvýšit koncentrací oboü koegulentů ve formě 20 - 30 tí ních roztoků. Potrebné dávky nutno ovčřit orientační zkouškou.Způsob...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256023

Dátum: 15.04.1988

Autori: Weis Josef, Dresler Jaromír

MPK: H02K 15/02, H02K 19/24, H02K 19/20...

Značky: obvodů, magnetického, točivého, vysokootáčkového, výroby, způsob, rotoru, elektrického, stroje, malého

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že v okamžiku po nasunuti svazku plechů na hřídel rotoru se hřídel rotoru u druhé čelní strany svazku plechů roztemuje.Užitim způsobu výroby podle vynálezu se docílí jednak potrebného zaručeného zajištění polohy svazku plechů na hřídeli rotoru malých výsokootáčkovýoh elektrických strojů točivých a jednak se současně odstrani případné potřeba vzájemného slepování jednotlivých plechů, což umožní...

Zapalovací a stabilizační práškový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 256022

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šebela Zdeněk, Koller Aleš, Macháček Metoděj, Deyl Otakar

MPK: F23D 1/00

Značky: práškový, stabilizační, zapalovací, horák

Text:

...závady odstraňovat.Uvedené nedostatky odstraňuje zspalovací a stabilizeční práškový hořák podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na v komoře hořáku umístěný inicieční člen jsou připojeny prívody elektrického proudu. Iniciační člen může být tvořen plochým tělesem nebokeramickou uflí.Zapalovací a stebilizační práškový hořák podle vynálezu,vybavený V prostoru optimální íniciace primární směsi hmotou vyhřívanou elektrickým proudem na...

Způsob lokalizace netěsné trubky výměníku tepla, zejména parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256021

Dátum: 15.04.1988

Autori: Matal Oldřich, Klinga Josef

MPK: G21C 17/06

Značky: způsob, zejména, lokalizace, parního, netěsné, výměníku, tepla, generátoru, trubky

Text:

...podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že u z provozu odstaveného výměníku se postupně měří v prvním vyústění každá trubky diference tlaku mezi jejím vnitřním prostorem a-vnějším okolím při aoučaeném, avšak doćaenám uzavření druhého vyúetění trubky po dobu měření a při zsplněném mezitrubkovém prostoru výměníku tepla libovolným plynom o tlaku alespoň dvakrát vyšším než Je tlak okolí.Jak ukázalyprvní experimenty lze touto metodou...

Způsob stabilizace alkyl-N-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu v systému organické rozpouštědlo-voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 256020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sopuch Tomáš, Láska Jan, Pscheidt Jiří, Sádlo Luboš

MPK: C07C 125/063

Značky: organické, systému, stabilizace, způsob, rozpouštědlo-voda, alkyl-n-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu

Text:

...při azeotropickéćiestilaoi, jehož podstata spočíva v tom, že se azeotropické odvodnění provede za přítomnosti 0,01 až 0.5 organické nebo anorganické kyseliny, například kyseliny octovê benzoové, oitronově, štavelové, benzensulfonové, ftalové, sírová,chlorovodíkové, fostorečné, vztaženo na hmotnost alkyl-N-(3-hydrcxyfenyl)-karbemátu. Použitím přídavku organické nebo anorganické kyseliny při azeotropickém odvodnování lze docílit při...

Zapojení pro vyhodnocení dosažení nastavené úrovně elektrického příkonu u čerpacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256019

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sedláček Miloš, Malý Vladimír

MPK: F04D 13/00, F04B 49/00, F04B 51/00...

Značky: příkonu, úrovně, agregátu, elektrického, zapojení, vyhodnocení, nastavené, čerpacích, dosažení

Text:

...§ operačního usměrnovače 1. Výstup komparátoru lg je vyveden na svoroegg.V alternativním provedení podle obr. 2 je proudový obvod jedné fáze motoru čerpacího agregátu 2 zapojen stejně jako na obr. 1. K napájeoímu napětí motoru čerpacího agregátu 2 je připojen vstup 2 děliče lg. Na Výstup děliče lg je připojen dvoucestný usměršovač ll jehož výstup lg je připojen na první vstup součtového zesilovače gł. Na druhý vstup součtového zesilovače...

Tepelně a vlhkostně izolační vrstvená textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256018

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sodomka Lubomír

MPK: H05B 3/18

Značky: textilie, tepelně, izolační, vrstvená, vlhkostně

Text:

...případech při nevhodné dimenzovaných topných zařízeních, na chatách či automobilech, dětských postýlkách a podobné je třeba vyrovnávat ztráty tepla. To je možné provádět tepelně a případně i vlhkostně izolačními vrstvenými textiliemi, vyhřívanými topným kabílkem. Ten je umístěn mezi dvě pod tryskou vyrobené netkané textílie vhodné plošné hmotnosti, sloužící současně i jako první izolační vrstva. Pak následuje tepelné izolační vláknová vrstva...

Způsob přípravy tekuté vodné disperze parafinických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256017

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vácha Jaroslav, Exnerová Karla

MPK: B01F 3/08

Značky: způsob, vodné, přípravy, parafinických, disperze, tekuté, uhlovodíku

Text:

...rozhodují o stupni vrstné ssooiace,a tím o soudržnosti a pevnosti filmu na fázovém rozhraní Jsou jimi látky snionsktivní,kationsktivní 1 látky nediseoiované.3 255 017 Mskromolekulárni koloidy Jsou typ omulgátorů, ktoré v techniake praxi plni funkci ochranných keloidů s. umožňují snížení spotřoby esooiątivnioh emulgátorů s pouitivnzím ekonomickým dopadom. Jejich přítomnost přiznivě ovlivní stabilitu disperüe. Tekutost dispome je kvalitativni...

Zařízení pro napájení a elektrohydraulické ovládání vysokotlakých mechanismů válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256016

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tachovský Karel, Novotný Ladislav, Skrziszowski Amandus

MPK: F15B 21/02, B21B 37/08

Značky: zařízení, elektrohydraulické, ovládání, válcovací, mechanismu, stolice, vysokotlakých, napájení

Text:

...a kontrola elektrohydraulického ovládání válcovací stolice s funkčním minimálním tlakom, válcování v nepředepjatém režimu se středním pracovním tlakom a válcování v předepjatém režimu s maximálním pracovním tlakom.Při funkčné minimálním napájecím tlaku je pružně umožněno spolehlivě, bez nebezpečí přetížení váloovaoí stolice havarijními silami, provádět kontrolu logických stavů možného přepinatelného redundantního...

Zábrany se skupinovou a individuální fixací hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 256015

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sedláček Pavel

MPK: A01K 1/064

Značky: fixaci, skupinovou, individuální, hospodářských, zvířat, zábrany

Text:

...hospodářských zvířat v řadě a vzniká tak nebezpečí opětného uvolnění již fixovaných hospodářských zvířat.Výše uvedené nedostatky odstraňují zábrany podle vynálezu se skupinovou i individuální fixací hospodářských zvířat. Sestávají sez pevného rámu tvořenáho pevnými mřížemi a z kyvných mříží dole ukloubených k pevnému rámu a volným koncem spojených s táhlem stranově posunutelným vůči pevnému rámu. Volný konec kývné mříže jeopatřen vodítkem...

Důlní ocelová výztuž obloukovitého průřezu uzavřeného u počvy protiklenbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256014

Dátum: 15.04.1988

Autori: Roček Arnošt, Bláha František, Janas Petr

MPK: E21D 11/18

Značky: protiklenbou, průřezu, počvy, ocelová, uzavřeného, výztuž, důlní, obloukovitého

Text:

...neboř mezera mezi vnějšim a vnitřním rámem vytváří navíc přiznivě působićł amortizačni prostor vůči bočnim posunům vnějšiho rámu. Únoenost ve svislám směru lze účinné zvýšit použitim středních stojek stavěných pod horni oblouk vnitřniho rámu a na protiklenbu či práh. eventuú 1 něpři Použití podvlakú a prahů. Bezpečnost pracovníků pohybujicioh se v takto vyztužsném důlnim dile lze dále pasívnim způsobem zvýšit tim, že veškerá potrubí, kabely a...

Způsob odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256013

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Jára Vladimír, Sedláček Jiří

MPK: B01D 53/34

Značky: spalin, způsob, odsířování

Text:

...a rozptýleného v ní na suspenzi s 10 hmot. M 30. Reakcí vzniklý siřičitan hořečnatý byl unášen spalinami a oddělil se z nich před zavedením do komína v průmyslovém filtru jako suchý, sypký prášok. odsířeníspalin bylo lepší než 80 .Za podmínek, specifikovaných v příkladu 1 se do spalín v rozprašovacím reaktoru nastřikovale suspenze hydratovaného oxidu hořečnatého v množství, odpovídajícím minimálně 0,75 kg M 50 na 1 kg S 02 ve spalinách....

Zařízení pro regulaci výstupního přetlaku plynu u membránového regulátoru tlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256012

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pála Miloslav, Richtr Ilja, Malík Ján

MPK: G05D 16/06, G05D 16/00

Značky: plynů, tlaku, regulátoru, přetlaku, membránového, zařízení, regulaci, výstupního

Text:

...Systém vyžaduje přídavné zařízení k nastavení regulační stanice v případě poruchy spojení. Naproti tomu dosavadní autonomní systémy pracuáí v zásadě se dvěma principy, a to s časovýmprogramem, nebo se změnou přetlaku v závislosti na255 n 12 průtoku plynu, kdy změna přetlaku je řísena elektrie ky nebo pneumatieky. U syst 6 můs časovým programom se mění výstupní přetlak podle předem daného denního nebo týdenního cyklu, přičemž součástí systému...

Přípravek pro podkládání panelů s rybinovými drážkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256011

Dátum: 15.04.1988

Autor: Majerník Ján

MPK: E01C 19/52

Značky: drážkami, panelu, rybinovými, podkládání, přípravek

Text:

...pro pokládání panelů s rybinovými drážkami podle vynálezu, vyznačující se tím, že v těle závěeného oka je upevněn pohyblivý klín, který je opatřen vymezující drážkou, přičemž v těle závěsného oka je vytvořen otvor pro přítlačnou pružinu a pojistnou kuličku.Provedení přípravku podle vynálezu je znâĺzarnäno na výkresu, kde je znázorněn přzĺčný řez rybinovou drážkouv panelu e příprevkem, vloženým do této drážky v pracovní poloze.V těle lzävěsnáho...

Zapojení pro určování regulačních nebo řídicích zásahů číslicovým počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256010

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tůma Jiří

MPK: G05D 5/06

Značky: určování, zapojení, počítačem, řídících, regulačních, zásahu, číslicovým

Text:

...g, kte ré jsou ovládány obvodem 1 výhodnocení zvoleného přírůstku integrální veličiny a řízení spínačů. Tento obvod vyhodnocuje informace, které jsou.z technologického procesu odebírány obvodem 5 měření a obvodem á integrace .integrovánjn Regulační odobgzlka je zpracovánav ústředním členu g regulátoru a současně zapamatována v paměti 2 toto však platí pouze při sepnutých spíhačích Q, Q. Intenzitu pro oesu charakterizuje nezáporná veličina,...

Nátěrový systém na probarvování porézního stavebního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256009

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kruchňa Oldřich, Eckert Vít, Rathouský Jiří

MPK: C09D 3/82

Značky: náterový, stavebního, porézního, materiálů, probarvování, systém

Text:

...upravovaného porézního materiálu, je velmi stálá proti chemicky agresivním exhalacím, hydrofőbní, avšak i v tomto případě nátěrový systém tvoří tenkou barevnou vrstvičku pouze na povrchu materiálu, takže při případněm mechanickém poškození není upravovaný materiál probarven ve hmotě. Další možností barvení stavebních, kamenických a sochařských materiálů jsou organické barviva, která jsou rozpustné v organických rozpouštědlech a mohou tedy...

Pružný přítlačný prvek pro formy na plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 256008

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janoušek Vladimír, Hendrych Josef

MPK: B29C 33/50

Značky: formy, prvek, přítlačný, pružný, plasty

Text:

...případě, kdy jde o použití pevných přítlačných kroužkà je nevýhodou pracný výpočet potřebneho přeaahu ve formě a dolícovúní přosnbu při montáži, ktoré je zvlášš obtížné při vyšší násobnosti formy. Při přehřćtí mohou naatat stejně obtížo jako u použití přítlačných šroubů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje pružný rozebíratelný přítločný prvek podle vynâlezu, jehož podstatou jsou dvě kruhové destičky, mezi nimiž je středěný element, z...