Archív za 1988 rok

Strana 12

Nosič topného článku tvarovaného do šroubovice pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 259708

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vyskočil Josef, Marek Karel, Snížek Zdeněk, Svoboda Pavel

MPK: H05B 3/06

Značky: topného, tvarovaného, šroubovice, nosič, průmyslové, článků

Text:

...opěrná plocha činí minimálně 600 mmHlavní výhodou řešení nosiče topného článku podle vynálezu je, že je možno vsadit jej do otvoru vyvrtaného přímo do vyzdívky, a to v libovolné rozteči a velikosti podle potřeby, takže odpadá nutnost tvarovaných nosných tvárnic ve vyzdívce. Opti 4malizací rozměrů nosiče se zajistilva jeho maximální nosnost při jeho minimální hmotnosti a snížení působení kloupněho momentu samotného nosiče i s příslušnou částí...

Způsob výroby stabilního kapalného koncentrátu rozpustného titanu univerzálně použitelného při doplňkové výživě rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259707

Dátum: 17.10.1988

Autori: Crha Miloš, Sahaj Milan, Závodník Jiří, Pálffy Alexander, Balcárek Jan, Křížala Josef

MPK: C05D 9/02

Značky: doplňkové, způsob, koncentrátů, univerzálne, stabilního, výživě, titanu, rozpustného, výroby, kapalného, použitelného, rostlin

Text:

...zvyšuje stupeň využití základních živín a jiných mikroelementů, zipůsobuje sil.nější vzrůst rostlin, zvyšuje úrodu o. zlepšuje kvalitu pr-odukce.Po aplikaci titanového roztoku bylo ptzorována vyšší úroda a lepší kvalita jalowdfi u rajčvat, paprik a okurek, příznivý efekt so však projevil i u mladých sazenio, u nichž titan urychloval jejich růst. Úrvoda ovoce,např. jablek byla vyšší o 5 až 15 e byl nalezen vyšší obsah cukru v- jilodecb. U...

Hydrometalurgický způsob komplexního zpracování odpadního Pb kamínku, vznikajícího při výrobě olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 259706

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čápová Irena, Čtvrtníček Alois, Zapletálek Miroslav, Vurm Karel, Pucherna Jiří

MPK: C01G 21/21

Značky: zpracování, komplexního, odpadního, vznikajícího, výrobe, hydrometalurgický, olova, kamínku, způsob

Text:

...složek je v rozsahu 2 1 »až 1 2.jako nový je postup komplexního zupracování Pb kamínku hydrometahirgickým způsobem, který spočíva v desulfurizaci produktu v rozsahu teplot 450 až 850 °C za vzniku výpražků a plynněho S 02, V loužení výpražků v roztocích zředěné kyseliny sírové,přičemž obsažené, loužitelně složky přechá 4zejí do výluhu. Tyto loužitelné složky výpražků Fe, Zn, Cu, jsou z výluhů postupně preclpitovány, za vzniku príslušného...

Způsob dělení ocelových materiálů a prvků ocelových konstrukcí využitím aluminotermické reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259705

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: B23K 23/00

Značky: oceľových, reakce, využitím, způsob, konstrukcí, dělení, prvků, materiálů, aluminotermické

Text:

...vyvolá aluminotermická reakce, například aktivaci volně vsyponé aluminotermické směsi v násypníkové části jednorazové účelové formy.Výhodou způsobu dělení podle vynálezu je, že průběhu termlcké reakce ve v-ymezené dělicí rovině se dosáhne relativně úzkého přepalu, zvýšení spolehlivosti dělení, sníže~ ní pracnosti »a možnosti využití pro statickýnenamáhavé ocelové materiály, prvky ocelových konstrukcí. Další výhodou je bezpečnost způsobu V...

Způsob přípravy imunologicky funkčních frakcí ze séra inbredních kmenů myší

Načítavanie...

Číslo patentu: 259704

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čoupek Jiří, Sanitrák Jaroslav, Motyčka Karel, Mach Otakar, Pekárek Jan, Jandová Anna

MPK: G01N 33/577

Značky: funkčních, frakcí, myší, imunologicky, přípravy, inbredních, způsob, kmenů, séra

Text:

...a 1 D i více let před výskytem nádoru.U infarktu myokardu lze analogicky použít k testovaní frakce získané z LDH viru a jsou-li p-ozitivní, pak frakce získané ze srdce postiženého infarktem myokardu.U onemocnění schizotrenil lze použít k testovaní frakce získané z LDH viru a jsou-li pozitivní, pak trakce získané ze šedé kůry mozk-ové.zjistiielné příčiny, u nichž je vyloučeno jiné virové onemocnění, ev. antr-opozoolíoza, lze použít k...

Způsob zpracování zředěné kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259703

Dátum: 17.10.1988

Autori: Křepelka Jan, Podmolík Jaroslav, Broul Miroslav, Mareček Jiří, Mohyla Oldřich, Závodník Jiří, Štros Antonín

MPK: C01B 17/90

Značky: sírové, zředěné, způsob, zpracování, kyseliny

Text:

...Cca B 0 hmot., ze které se po ochlazení ani při transportu čí skladování prakticky nevylučuji tuhé častice.Do míchaného, kontínuálně pracujícího misíče jsou dávkována taková množství zředěné a k-oncentrované kyseliny sírová, aby výsledná koncentrace kyseliny sírové v- kapalné fázi byla minimálně 60 hmot. Vzhledem ke známé závislosti rozpustnosti síranu železnatého na koncentrací kyseliny sírovézpůsobí příclavek koncentrované- kyseliny...

Způsob přivádění, shromažďování, úpravy, skladování a odběru zpracovávané látky, například chlévské mrvy, ku získání humusotvorných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259702

Dátum: 17.10.1988

Autori: Záruba Jiří, Brůžek Eduard, Chalupa Miloš, Rezler Jaroslav

MPK: A01C 3/02

Značky: způsob, chlévské, skladování, úpravy, získání, odběru, látek, zpracovávané, přivádění, mrvy, shromažďování, humusotvorných, například, látky

Text:

...vynálezu.střešním krytem 2 lpřipojeným plynotěsně k plášti 3. Do válcové nádoby 1 se přivádí plnicím potrubím 4 zespvodu zpracovávaná látka, například chlévská mrva. Na dně 5 válcově nádoby 1 je upraven stojan E, na němž je zravěšeno těleso 7, jehož účel bude v dalším vysvětlen. Na v-rcholu stojanu B je upraveno ložisko 8 pro uložení dolního konce dutého hřídele 9, jehož horní konec je uložen v pouzdru 11, dále uloženém v ložísku ll...

Dvojkolí pro různé rozchody

Načítavanie...

Číslo patentu: 259701

Dátum: 17.10.1988

Autor: Gajdarov Nikola

MPK: B61F 7/00

Značky: různé, dvojkolí, rozchody

Text:

...Na obr. 4 je znázorněn bokorys poloviny podvozku, opatřeného dvojkolím podle vynálezu.Dvojkolí podle vynálezu je tvořeno nápravou 5 a nezávislými koly 2, která jsou uložena prostřednlctvím válečkových ložisek 3 na objímkách 4. Objímký 4 jsou upravený kolem obou koncü nápravy 5. Aretace každé objímky 4 s kolem 2 na nápravě 5 je zajištěná blokovacím ústrojím. Toto blokovací ústrojí je upraveno uvnitř skříně 15 pouzdra 8 nápravy 5, na které...

Způsob výroby nálevek ze skleněných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 259700

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hudek Lubomír, Mann Berthold, Šimonic Jaroslav, Kopanický Jiří, Štědra Rudolf

MPK: C03B 23/13

Značky: způsob, trubic, nálevek, výroby, sklenených

Text:

...názornost sohcmaticky znázorněno napřipoJcných výkresoch, z nichž představuje obr. 1 upuknutí trubice, obr. 2 zapalováni okrajů upuknnté trubice, obr. 3 předehřívání střední části upuknutć trubice, obr. H předehřátá upuknutú trubice, obr. 5 tvarováni dvojkužcle, obr. 6 naškrabáváni dvojkužele, obr. 7 upnutí polotovaru kužele a stonku, obr. 8 ohřívání konců polotovaru kužcle a stonku před viastnim svařováním, obr.9stisknutí těchto nahřátých...

Základní materiál lehčených, anatomicky tvarovaných polyolefinových vkládacích stélek do obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259699

Dátum: 17.10.1988

Autori: Letocha Vilém, Sládek Pavel, Hanák Jaroslav, Tempír Břetislav

MPK: A43B 17/14

Značky: stélek, polyolefínových, obuvi, anatomicky, vkládacích, lehčených, tvarovaných, materiál, základní

Text:

...ITT max.2, 40 až 60 procent kopolymeru etylenu s vinyl acetátem, při dvanáctiprocentním obsahu vinylacetátu, s hodnotou ITT màx.5, 5 až 15 procent uhličitanu vápenatého, 0,9 až 1,8 progenta sítovacího prostředku, z čehož připadá bučto 1,4 až 1,8 procentana dikumy 1 peroxid,nebo 0,9 až 1,1 na 1,4 -bis (terc. butyiperoxyd)-diizopropylbenzen, a 9,05 procenta směsi nadouvadlaazodikarbonamidového typu se stearátem zinečnatým a zinkovou bělobou...

Způsob čištění odpadních vod obsahujících organické polymery bentonitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259698

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kačín Jan, Ottová Miloslava, Hladeček Miloslav, Duchek Petr, Herdová Ludmila, Šebek Vladimír, Engelthaler Zdeněk

MPK: C02F 1/28

Značky: organické, odpadních, čištění, obsahujících, způsob, bentonitem, polyméry

Text:

...se k odpadní vodě obsahující disperze organických polymerů přidá vodná euspenze bentonitu nechanicko-chemicky aktivovaného v železitál nebo železnątám cyklu v množství odpovídající 0,1 2 násobku hmotnostního obsahu organického polymerąlvztažono na sušinu ben» tonitové suspenze, voda se promíchá a s výhodou zahřejena~te~ plotu 20 g 50 °C, čímž dojde k destabilizaci celého systému, koggulnci a sorpci organických polymerüa dalších kontaminantů na...

Způsob výroby monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259697

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír

MPK: C30B 23/00, C30B 29/12

Značky: rtuti, jednomocné, výroby, halogenidů, monokrystalů, způsob

Text:

...° až 90 °. Monokrystaly halogenidu vypěstované způsobem podle vynálezu vykazují při testování ortoskopickýmí a laaerovými metodami vyšší optickou jakost než monokrystaly halogenídů pěstované v v jiném krystalografickém směru. Vyšší optická jakost je dána ce 1 ýmaouborem ukazatelů, jako je nižší počet šlír a vnítřních praeklin, menší počet nehomogenít v indexu lomu v monokryetalu,nižší rozptyl světle v celém spektrálním rozsahu propustnoeti a...

Membránový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 259696

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jiroušek Ladislav, Esser Miroslav, Ševčík Stanislav, Vítek Oto, Seichter Pavel, Hučík Antonín

MPK: F16K 7/12

Značky: membránový, ventil

Text:

...přemísřování v osovém směru. Osou ventilového tělesa 1 prochá~ zí spojovací kanál 1 , navazující na první a druhou ventilovou komoru 1, §, jehož ústí jsou upravene ve středech sedel 2 první a druhé ventilové komory 1, § proti kuželkám 3. Mimoto jsou ve ventilovém tělese 1 vytvořeny tři komorové kanály ll, z nichž dva navazují svými vnitřními ústími na první ventilovou komoru 1 a jeden navazuje svým vnitřním ústím na druhou ventilovou...

Způsob zpracování fólie pro výrobu obalovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259695

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zháněl Miroslav

MPK: B29D 7/01, B29K 23/00

Značky: výrobu, způsob, obalovin, fólie, zpracování

Text:

...a sto hování do sloupců. Nevýhodou tohoto způsobu je to, že při vla stním ohřevu fólie dochází k jejímu nežádoucímu vlnění, tím je tedy dán nerovnoměrný ohřev fólie, vysoká energetická náročnost,tmnohdy zmetkovitost, která jer 3 vněž podmíněne nevhodnou konstrukcí pracovních nástrojů. Á ÁVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem dle vynálezu, kde fólie prochází přes topnou zőnu přerušoveně do pracovní polohy, kde se provádí...

Roztok pro leptání mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259694

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zehle Ivan, Volf Radko, Samek Zdeněk, Kosar Petr, Šťastný Miloslav, Karlík Milan

MPK: C23F 1/34

Značky: leptání, roztok, mědi

Text:

...nebo chloridu amonného,-5 až 350 g/1 uhličitanu aúonného, 0,1 až 50 g/1 hydroxidu amonného a 0,1 až 5 g/1 i peroxidu vodíku. 0Základní výhoda vynálezu spočívá v obzvláštní vhodnosti pqužití roztoku pro leptané mědi za laboratorní teploty a ponorem.V Roztok pro leptániĺmědí,jeho výhody jsou dále blíže popsény na základě porovnávacích zkoušek a připojených tabulek I a II.K porovnávacim zkouškám byla připravena řada leptacích roztoků....

Beta-laktamová antibiotika se (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-/4-aminobenzensulfonamido/-4-thiazolyl)- acetylskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259693

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rajšner Miroslav, Holá Vladislava, Mandel Martin, Novák Ludvík

MPK: A61K 31/43, A61K 31/545, C07D 499/50...

Značky: acetylskupinou, beta-laktamová, antibiotika

Text:

...6-aminoĺl penicilanové nebo naminodesacetoxyoefalosporanové kyseliny vel zmĺněném rozpouštědle přidá organické báze, například triethyl iamin, pyridin nebo dimethylanilin apři teplotě -eo až 45 °o, s výhodou při teplotě -30 až O 00186 přidá hydrochlorid /Z/-2 ~-alkoxyímino-2-Ě-/4-aminobenzensulfonamido/-4-thiazo 1 yl 7 aoety 1 chloridu. Produkt je možné izolovat s výhodou vymíchánim s rozto~ kem alkálie s hodnotou pH 7 až 9,...

Zařízení pro odlučování vláken ve vzduchovém proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259692

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kocián Libor, Doudlebský Ctibor, Vieriková Věra

MPK: D01H 11/00

Značky: zařízení, proudu, vzduchovém, vláken, odlučování

Text:

...plochy, vymezenáaxiá 1 ním řozemo-V čelní stěně Q skříně l, ktoré je i etěnou saperační komory J, je upreven vstup 1, na který je nąpojena eběrná trubka § pro odsávání vzduchu z jednotlivých precovních míst stroje,např. rotorového dopřádacího stroje. Sběrná trubka § je na vstup 1 nepojena přes ventilátor 2, poháněný elektromotorom lg» Ve dně ll skříně l jsou upraveny dva výstupy lg,.na kterěv jsou napojeny odváděcí trubky L 1. ÁVrohní stěnu...

Zapojení regulátoru pro svařovací zdroj s řízeným usměrňovačem a vyhlazovací tlumivkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259691

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kmínek Zdeněk, Raba Pavel

MPK: B23K 11/24

Značky: regulátoru, tlumivkou, řízeným, zdroj, vyhlazovací, zapojení, svařovací, usměrňovačem

Text:

...žádané hodnoty proudu, která je v souladu se změnou strmosti charakteristiky vyhlazovaci tlumivký,Optimalizuje regulátor pro celý rozeahp svařovacíchproudů (viz obr. 1). Regulátor je doplněn obvodem pro optimální tvar startovací vlny při zapálení obloukuumožňující start s nejvyšší strmostí proudu z úhlu zážehu 90 °e 1.Příklad zapojení regulátoru pro evařovací zdroj s řízeným ueměrňovačem a vyhlazovací tlumivkou podle vynálezu je na při 1...

Výměník tepla, zejména pro chlazení stlačených plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259690

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír, Janda Ladislav

MPK: F28D 21/00

Značky: zejména, tepla, plynů, výměník, chlazení, stlačených

Text:

...Shora je nádoba 1 uzavřena víkem li. V sestupném kanálu 5 je umistěn studený registr g,do kterého je zaveden nástřík chladiva, například kapalnéhofreonu. Ve vzestupném kanálu Á je umístçn teplý registr 5, dokterého je zaveden přívod teplého stlačeného vzduchu.Teplý registr 2 /obraz/ je odkloněn od vodorovné rovíny-3 0 ostrý úhel W a studený registr 3 je odkloněn od vodorovné rovíny o úhell . Teplý a studený registr 2, 3 jsou propustné....

Zařízení pro odřezávání konců a dělení trubek autogenním řezákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259689

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pater Milan, Lukáš Josef, Zářický Miroslav

MPK: B23K 7/04

Značky: řezákem, dělení, trubek, zařízení, autogenním, odřezávání, konců

Text:

...g,kekteÁrému jsou připevněny dvě autogenní řezací jednotky l uspořádanénaproti sobě, tvořené skříní gg, jenž je svými vodľcími lištami suvně uložena ve vedeních lože g. Ve skříni gg jsou upevněny ,dvě dvojice prizmatickýoh vodících kladek 31, mezi kterými je uloženo těleso silového válce gł, opatřeně na svém konci vidlicí gg s kopírovací kladkou gg. K vidlici 22 je připevněn držák ggs autogenním řezákem gg. Volný konec pístnice gj silového...

Zařízení pro přivádění útků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259688

Dátum: 17.10.1988

Autori: Augusta František, Lanta Jiří, Lindenthal Antonín, Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34

Značky: zařízení, přivádění, útku

Text:

...Tyto útky 5 jsou přiváděny jednotlivěk.útkovým zanašečům 3 z nehybně uspořádaných předlohových návinu 55 ktoré jsou na výkresu znázorněny v počtu dvou kusů, i když jejich počet býváy v praxi větší Každému ütku 5, vedoucímu od příslušného předlohového návinu 5, je přiřazena jedna foukací tryska Q pro postup 259688né dopravování volných konců Ag útků A prostřednictvím vodicího ústrojí 1 do polohy napříč k pohybové dráze ga útkových zanašečů...

Způsob výroby čistícího prostředku na světlíky a okna pracovních hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 259687

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kostkan Jan, Kefurt Karel, Jarý Jiří, Staněk Jan, Potáčová Miloslava

MPK: C11D 7/60

Značky: pracovních, prostředků, způsob, světlíky, čisticího, výroby

Text:

...sušíny a v této formě jej předložít do mísící nádoby. K uvedenému roztoku se pak přídá.takové množstvíkoncentrovaného vodného roztokuhydroxídu sodného, aby pH směsi bylo zřetelrně alkalické, nejlépe pH 10. Potmnse přidávú vodný roztok chlornanu sodného V koncentraci 5 až 15 hmot., nejlépe 10 ą hmot e současně vodný roztok koncentrovaného hydroxidu sodného v tae kovém poměru, aby pH reakční směsi bylo neustále alkalické. Ten~ to požadavek...

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259686

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tupý Jaroslav, Holpuch Vladimír

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, inhibitor

Text:

...inhibiční účinnost již při nízkých koncentracích 0,01 až 3 hmot., jàk ve vztahu k oceli 1 litině. Ž naměřených polarizačních křívek ve srovnání s běžně používanými inhibitory pro ochranu litinových nádob má inhibitor podle vynálezu přibližně o dva řády vyšší pola rizační odpor, podstatně širší pasivní oblast, nizsi proudovouhustotu v pasivním stavu a výrazně nižší hustotu prouduInhibítor podle vynálezu má vysokou stabilitu, lze...

Způsob přípravy vápenatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 259685

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mutínský Jaroslav, Hegner Pavel, Šulc Josef, Landa Miroslav

MPK: C05D 5/00

Značky: způsob, přípravy, hnojiva, vápenatohořečnatého

Text:

...vynálezu, jehož podstata apočívä v tom, že takto upravenvápenatý sodárenský kal se zahnětení nechá reagovat po dobu nejméně 5 minut s pevnou směł sí zejména hořečnatých sloučenin, která vzniká při odeiřov spalin mokrou hořečnatou technologií,a to V poměru 10 až 100hmot. dílů pevných, zejména hořečnatých sloučenin na 100 hmot.dílů zahuštěného a promytého vápenatého sodárenského kalu, naěež se vzniklé reakční směs podle potřeby nechá zrát a...

Stator vícestupňového axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259684

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bělohoubek Karel, Janč Zbyněk, Anděra Vratislav, Vočadlo Jan, Misárek Dušan

MPK: F04D 29/56

Značky: axiálního, vícestupňového, stator, turbokompresoru

Text:

...písmene T. Příěný průřez kruhové drâšky a v ní uloženého kroužku má tvar ětyřúhelníka, který je v rozích případně zaoblen.Výhodou provedení statoru vícestupnového axiâlního turbo~ kompresoru podle vynálezu je, že umožnuje zabudování natâčivých lopatek za provozu současně se zabudováním všech sond potřebných k podrobněmu a plynulěmu proměření tlakového a teplotního profilu za každou statorovou mříží. Další velká přednost statoru ví...

Způsob čištění a izolace proteolytických enzymů afinitní chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259683

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beneš Milan, Turková Jaroslava, Stepanov Valentin, Kühn Manfred, Ljublinskaja Ljudmila, Viková Jitka

MPK: C12N 9/48

Značky: enzymů, způsob, chromatografii, proteolytických, afinitní, izolace, čištění

Text:

...na závadu nespecifické sorpce. Výhodný není ani způsob imobilizace. Je dvoustupňový, účinnost Je nízká a vazba aminopropylskupiny na silikagel je v alkalickém prostředíUvedené nevýhody odstraňuje způsob čištění a izolaceprotedlytických enzymů afinitni chromatografií podle vynálezu, jehož podstata spoćüá v tom, že afinantnim sorbentem je makroporézni sférická regenerovaná celulóza s imobilizovaným Bacitracinem, jehož koncentrace se pohybuje v...

Vodivé plastmalty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259682

Dátum: 17.10.1988

Autori: Elbel Jiří, Žalský Vítězslav, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: vodivé, plastmalty

Text:

...90 pevnosti polymcrní sítě. Při teplotách niüüích jak 15 OC je vhodné používat urychlovąče tvrzení V množství 0,1 už 5, zejména kyselinu salicylovou, salicyláty, ľcmolickó sloučcuiny aj. Nositelem parametru vodivosti jsou suzc mající obvykle vysokou strukturu (vysoký stupeň seřetčzení) u nízký obsah kyslíku. Nejvhodnějším typem je obchodní produkt chemických závodů SČSP Záluží Chezacarb EC. Lze však použití i jiné typy vodivých sazí, zejména...

Nosič topného článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259681

Dátum: 17.10.1988

Autori: Marek Karel, Vyskočil Josef, Snížek Zdeněk, Svoboda Pavel

MPK: F27D 1/00

Značky: topného, článků, nosič

Text:

...na oor. l je znázorněn řez částí vyzdívky s nosičem topného článku a na obr. 2 je detail závěsu nosiče. ANosič topného článku lg je tvořen použdrem.l, ve kterém je uložen závěs 5. Pouzdro l je provedeno jako keramická trubička, vložená do otvoru g vnitřní stěny vlákníté vyzdívky 1. Závěs A je tvořen úložnou částí Q,která je vc 1 ně.u 1 ožena v pouzdru l a je zakončena z jedné strany jietícím zahnutím 1 a z druhé strany přećhéziv opěrnou část...

Vinutá laminátová roura s propustným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 259680

Dátum: 17.10.1988

Autori: Skupin Lumír, Návrat Emil, Hovorka Jaromír, Volfová Marie

MPK: F16L 11/12, F16L 11/16

Značky: roura, pláštěm, vinutá, laminátová, propustným

Text:

...pláště, navinutých z polyesterového sxelného lamínátu se strukturou sítě,mezi nímiž je upravena střední vrstva, navinutá ze sítoviny. Podle dalšího význaku vynálezu může být střední vrstva tvořena tkaninou nebo rohoží z termoplastu.Vytvořením vnitřní vrstvy pláž-tě a vnější vrstvy pláště rnavinutím z polyestąxrovéřxo skelného laminátu se strukturou sítě s oky velikosti 8 až 15 mm astřední vrstvy nnvínutím z pruhu sitoviny z termoplastu s...

Inhibitor koroze a eroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259679

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vošta Jan, Talášek Vladimír, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C23F 11/14

Značky: inhibitor, koroze, eroze

Text:

...Proto V první fázi byl tento problém řešen zčásti konstrukčnč uplatnením kvalitnejších oceli. Je rovněž známa protikorozní ochrane parovodních okruhů energetických zařízení pomocí některých těkavých alkelizačních prostředků, zejména amoniaku. Použití amoniaku ee však ukázalo v případě koroze-croze málo účinné z hlediska snížení kínetiky korozně-erozních pochodů. K čáetečnému zlepšení došlo pri použití morfolinu jako těkavého alkalizačního...

Způsob úpravy plniv, respektive výztuží, v kompozitech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259678

Dátum: 17.10.1988

Autori: Froněk Roman, Weiss Vladimír

MPK: C04B 22/06

Značky: respektíve, výztuží, úpravy, způsob, plniv, kompozitech

Text:

...obvykle provőőí jejichnkrépřním přívlušným roztokom V zásobním ku přeď jejich zprncovóním do vměmi. Tutéž úpravu lze provóstv některých přípaďech průchnďem vlhkóhq nlynu, hRDřĺklnñ kyn 1 ič~tníkv Piříčitóho, čpavku a podobně. pravidlo zcela postačuje, aby zmönůnő pH povrchu p 1 nivą,re 9 pCktive výztužą vyñrželo dot okamžikv, kdy bylo ďonaženo doštntečněho vytvrzení nojiva. vVýhoñouzpůnoU 1 e vynálezu je zlepšeňí užitných v 1 nst~ností...

Skřipec s pozvolným rozběhem pro protažení útku nebo zavléknutí volné smyčky útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259677

Dátum: 17.10.1988

Autori: Žižka Pavel, Zít Jiří, Rydval Miroslav

MPK: D03J 5/06

Značky: útku, protažení, skřipec, zavléknutí, smyčky, pozvolným, volně, rozběhem

Text:

...povrch.duti ny válcového tělesa ł musí být zušlechtěn tepelným a mechanickým zpracováním z důvodů dosežení vysoké pevnosti a odolnosti povrchu proti otěru. Vysoké požadavky jsou kledeny ina povrchovou úpravu projektilu gç Müže být použito ložis kových kulíček vytříděuých s přesností 0,001 mm. Předníčást skřípce łł tvoří zvednutá špičke se zechycovacím mechanismem, která sestává ze žebra 1, sloužícího k zachycení útku pomocí pružiny Ž...

Energetický přívod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259676

Dátum: 17.10.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B66C 13/12

Značky: energeticky, přívod

Text:

...pr žinou sepohybují v korýtkách podélně rozdělených mezerou na dvě části,přiěemž každá z podélných částí korýtka je upevnčnn na-jednom z tělee a vodiče jsou ukotveny na protilehlých koncích podélných částí korýtka. VUeporadzlí podle vynálezu umožní jednoduchým způsobem provedení energetického přívodu mezi vzájemně horizontálně se pohybujícími tčleey i pro případ, že jedno těleeo mírněpřejíždí za obrys druhého těleea.Na připojených výkresoch...

Zařízení k pásovému postřiku při kultivaci plodin pěstovaných v hrůbcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259675

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vokál Bohumil, Kopic Jiří, Čech Vlastimil

MPK: A01M 7/00

Značky: pásovému, zařízení, pěstovaných, kultivaci, hrůbcích, postřiků, plodin

Text:

...i výtěžnost tržníchlhlíz, neboř špaxný Íyzikální stav půdy se prejavuje 1 v deforš .maoich hlíž, které musí být při posklizňové úpravě odstraňovänw. .Zároveš vyšší výskyt hrudkteré ve větäinä případů přetrvávadi až do období sklizně, vede k problémům při mechanizované sklizni.kdy oaádka na eklízeěích nestaží hroudy odstranit, dochází ke aníženćmu využití přepravních prostředků, ale především k meohaníckámu poěkozování hlíz a castou...

Kompozice hydrosilylačně vulkanizovatelných silikonových kaučuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259674

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čapka Martin, Heteflejš Jiří, Czaková Marie, Šír Zdeněk, Zadák Zdeněk, Minárik Milan, Urban Miroslav, Schraml Jan

MPK: C08G 77/04, C08L 83/04

Značky: kaučuku, kompozice, silikonových, vulkanizovatelných, hydrosilylačně

Text:

...komplexů platiny s vinylsiloxany a dimernich komplexů rhodia vybraných ze skupiny zabrnujici bis(hą-cyk 1 ooktadien)1,-dichlorodirhodný komplex, tetra(karbonyl)7 u,4 dichlorodirhodný komplex, di(norbornadien)7 u,ý-dichlorodirhodný komplex a (1,5-cyklooktadien)-2,4-pentandionát rhodný. Výběr katalyzátoru závisí na podmínkách technologického,zpracování kompozice a je určen zejména požadavkem na etálost kompozice při skladování a...

Manipulační zařízení, zejména pro montáž mostních segmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259673

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tychtl Jiří, Wagner Jiří

MPK: E01D 21/02

Značky: zejména, montáž, zařízení, manipulační, mostních, segmentů

Text:

...ústrojím li. Na mostovém jeřábu l je uložena kluzně posuvná jcřábová kočka li uchyoená přímo ke konci pístnice ovlá hdacího válce łQ,uloženého na mostovém jeřábu l na straně příle hlé prvnímu nosníku 2. Tím je pojezd jeřábové kočky li omezen v rozsahu od středu mostového jeřábu l směrem k druhému nosníku A. Na konoíoh mostového jeřábu l jsou uloženy zvedací navijáky ll spojené navzájem lanem provlečeným jeřäbovoukočkou li a kladnicí...

Zapojení vyhodnocovacího a dohlížecího obvodu binárních čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259672

Dátum: 17.10.1988

Autor: Moskala František

MPK: H03K 5/19

Značky: obvodů, binárních, čidel, dohlížecího, zapojení, vyhodnocovacího

Text:

...které jsou vedením připojeny k první vstupní svorce a druhé vstupní svorce komparačního obvodu, jehož výstup je vyveden na výstupní svorku, přičemž napájení obvgdu spínacího čidlaa rozpínacího čidla je zapojeno z první napájecí svorkypřes druhý odpor na první vstupní svorku a z druhé napájecí svorky na druhou vstupní svorku.Výhoda zapojení podle vynálezu spočívá v nízké spotřebě napájecí energie, jednoduchosti, malých rozměrech, nízkých...

Zapojení reflexního snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259671

Dátum: 17.10.1988

Autori: Brázda Hynek Fyzik, Fojtík Zdeněk

MPK: H03K 17/78

Značky: zapojení, snímače, polohy, reflexního

Text:

...uspořádána do obdélníku, na druhé straně do kruhověho průřezu. Záření dopadá ze strany obdélníku. Fotodetektor lg je tvořen fotodiodou, nebo fototranzistorem, případně fotoodporem. Analogový obvod Jl je tvořen obvody pro řízení pracovního bodu fotodetektoru lg,obvody pro zesílení a úpravu analogového signálu a obvody pro transformaci měronosného signálu na signál vhodný pro číslicové zpracování. Qbvod kontroly lg je sestaven z číslioových...

Způsob hodnocení produkční schopnosti izolátů mikrobiálních eukaryot tvořících námelové alkaloidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259670

Dátum: 17.10.1988

Autori: Chomátová Stanislava, Bárta Miroslav, Břemek Jan, Malinka Zdeněk, Řeháček Zdeněk, Pilát Petr, Homolka Ladislav

MPK: C12P 17/18

Značky: eukaryot, tvořících, námelové, hodnocení, schopnosti, produkční, izolátů, mikrobiálních, alkaloidy, způsob

Text:

...účinky vykazoval takéelymoklavin. Již předtím byly publikovány práoe skupiny Řeháčka(Lindgappa a Lindgappa, Nature 2143 516, 1967) o vlivu námelových alkaloidů na růst a metabolismus vlastního producenta pyrenomycetu Claviceps. Protože současné znalosti o vlivu námelových alkaloidů na mikroorganismy Jsou omezené, provedli jsme další vlastní pokusy, ve kterých jsme prokázali sntibiotický účinek agroklevinu, elymoklavinu a směsi alkaloidů...

Zapojení pro signalizaci poklesu souměrného napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259669

Dátum: 17.10.1988

Autor: Krůšek Jiří

MPK: G01R 19/165

Značky: poklesu, napájecího, souměrného, signalizaci, napětí, zapojení

Text:

...napětí na kladném zdroji l nebo na záporném zdroji g případně na obou zdrojích ,g. Zesilovací blok 5 je vytvořen z tranzistoru. slouží k zesílení signálu z komparačního bloku 1. Srovnávací napětový blok 2 je vytvořen ze sériově zapojené Zenerovy diody a rezistoru. slouží jako napájecí zdroj pro zesilovací blok 5 a současně snižuje výstupní napětí z kladného zdroje l. Tvarovací blok § je vytvořon z paralelní kombinace Zenerovy diody a...