Archív za 1988 rok

Strana 119

Svařovací automat k přivařování nátrubků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256127

Dátum: 15.04.1988

Autori: Maděra Karel, Žák Pavel

MPK: B23K 9/20

Značky: nátrubků, automat, svařovací, přivařování

Text:

...2 rotační části stroje, kde určitá vůle mezi válcovým trnem a nátrubkem zaručuje bezproblémové nasunutí tohoto trnu, tím tento stroj je automaticky zajištěn proti vyvrácení, a že stavěcí šrouby, jež jsou snadno přistupné x vnější strany nátrubku, umožňují jemné docentrování, které jenwžno provádět i za pohybu rotační části, což umožňuje eliminuvat nepřesnosti obrábění. Další jeho výhodou je, že ho lze použít í při předehřevu, jehož...

Pneumatické sázecí ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256126

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vosecký Petr, Streubel Gerhard, Kaňka Jiří

MPK: A01C 11/02

Značky: ústrojí, sázecí, pneumatické

Text:

...pistnici pneumatiokého válce je dále připevněno dno vysazovače.Na toto dno dopadne zemní bal po opuštění spádové šachty. za dnem vyoazovače je ke každé bočnici rozorávací radličky připevněn ve svislé rovíně, kolmé ke dnu brázdy, pružnýdíl stabilizační clony. Stabilízačni clona obě bočnice rozorávací radličky, dno vysazovače a stěna vysazovače tvoří stabilizačni komoru. Zemní bal tedy po opuštění spâdové šachty nedopadne volně a přímo na dno...

Zařízení pro zajištění požární bezpečnosti v lakovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 256125

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vokálková Hedvika, Průšek Jaroslav, Peška Milan, Vodička Miroslav, Svoboda Zdeněk

MPK: G08B 17/06

Značky: požární, zajištění, zařízení, lakovnách, bezpečností

Text:

...výboje jsou vedeny na blok logjckého rozhodování,jehož Výstup je zapojen na vstup měřicí ústředny, jejíž akční signály jsou vedeny na obvody akustické a optické signalizace požárního ohrožení a současně na hasicí zařízení.Vyšší účinek vynálezu se projevuje v mnoha směrech. zařízení pracuje na principu zjiščování vzniku požárního ohrožení a rozšiřuje zásadné indikační citlivost snimacího systému,přičemž současně upravuje charakter...

Křemíkový detektor měkkého rentgenového záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 256124

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kerhart Jaroslav, Mach Jaroslav, Ladnar Josef, Benc Ivo, Kříž Josef, Kopecký Josef, Urbanec Jan

MPK: G01T 1/20, G01T 1/202

Značky: rentgenového, záření, křemíkový, měkkého, detektor

Text:

...P je ze strany odvráceně straně vytvoreného plsnárního prechodu NP nebo PN ztenčena na tlouštku 30 až 100 m a povrch alespoň jedné strany takto zhotovené PIN diody je opatřen kovovým filtrem. s výhodou tvořeným 1 až 100 nm silnou hliníkovou vrst~ vou.Jednou z výhod detektoru podle vynálezu je docílení menšího sériového odporu PIN diody,a tím dosažená větší citlivost detektoru, namisto jinak používané náročné epitaxní technologie. Další...

Trubkový svazek trubkových aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256123

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ťok Pavel, Šimáček Ladislav

MPK: F28F 1/00

Značky: trubkový, svazek, aparátu, trubkových

Text:

...v trubkovém svazku se docílí lepšího obtákání jednotlivých trubek, které je důsledkem změny hybnosti média. Při střídavém průtoku média těsnými a širšími kanály totiž dochází k dokonalejšímu usměrnění proudu média mezi žebry trubek. Tyto skutečnosti pak mají příznivý gliv na hodnotu součinitele přestupu tepla.Příkladné uspořádání trubkového svazku podle vynálezu je dále blíže objasněno na připojeném výkrese, na němžobr. 1 představuje příčný...

Separační prostředek pro preventivní ošetřování teplotně exponovaných a znečištěných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 256122

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čálek Luboš, Krška Zdeněk

MPK: C08L 83/04

Značky: znečištěných, exponovaných, ploch, prostředek, preventivní, teplotně, separační, ošetřování

Text:

...dílů polydimetylsiloxanu, o viskozitě 500 mPa.s. při 20 OC a teplotě tuhnutí pod -60 °C40 hmotnostních dílů vodného roztoku karboxymetylcelulôzy, kde poměr vody ku karboxýmetylcelulôze je ve hmotnostníoh dílech 973 a kde karboxymetyl~ celulóza obecného vzorce C 6 H 9040 CH 2 C 00 Na má vymezen stupeň substituce minimálně 0,5 , obsah sušiny minimálně 90 a viskozitu 1 roztoku 15 až 20 mPa.s při 20 °c.Separačni prostředek se připraví tak,...

Stroj pro kalení do lázně s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256121

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svoboda Josef, Bělovský Jan, Štefl Milan, Toman Otakar

MPK: C21D 1/10

Značky: ohřevem, kalení, lázně, stroj, indukčním

Text:

...straně opatřen patkou pro upevnění k základu stroje lg, je otočně uložena objímkà 3, k níž jsou připojena ramena É. Na vnějším konci každého ramene É je připojeno svislé vedení 1, v němž je suvně uloženo vřeteno §. Vřeteno § je s výhodou duté a jeho dutinou může procházet táhlo gl spojující silový válec ll pro upínací přípravek 3 s upínacím přípravkem 2, v němž je upnuta kalená součást gg. Pohon pro svislý pohyb vřetene Q může být vytvořen...

Zapojení výstroje kolejových obvodů a napájecího zdroje vysokého napětí pro omezení účinků ohrožujících napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256120

Dátum: 15.04.1988

Autori: Faran Antonín, Uhlík Alexander, Kyjovský Vladislav

MPK: B61L 1/20, B60M 5/00

Značky: kolejových, zdroje, vysokého, účinků, napětí, obvodů, omezení, výstroje, napájecího, zapojení, ohrožujících

Text:

...gg kontrolního relé, avšak druhá svorka § 33 druhého kontaktu 13 kontrolního relé 3 je spojenasoučasně první svorka 491 vysokonapětového vinutí 52 prvního transformátoru 3 je spojena jak s první svorkou §l napájecího zdroje § vysokého napětí, tak s první svorkou 691 vysoko 3 256120napěčového vinutí 52 druhého transformátoru 5 a přitom druhá svorka ggg vysokonapěčového vinutí 52 prvního transformátoru 3 je spojena jak s druhou svorkou gg...

Zapojení výstroje kolejových obvodů a napájecího zdroje pro omezení účinků ohrožujících napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256119

Dátum: 15.04.1988

Autori: Uhlík Alexander, Faran Atonín, Kyjovský Vladislav

MPK: B60M 5/00, B61L 1/20

Značky: napájecího, účinků, napětí, omezení, ohrožujících, zdroje, kolejových, výstroje, obvodů, zapojení

Text:

...É, přičemž druhá svorka gig prvního kontaktu âl kontrolního relé 3 je spojena jednak s první svorkou Ži napájecího zdroje §, jednak s první vstupní svorkou 1 lfiltru 1 a jednak s třetí sběrnicí § pro místní systémy kolejových příjímačú. Přitom druhá sběrnice gpro napájecí výstroj kolejových ohvodů je spojena s první svorkou ggl druhého kontaktu gg kontrolního relé Ä, přičemž druhá svorka § 33 druhého kontaktu 33 kontrolního relé 3 je...

Polymerní sorbent pro koloidní a senzorickou stabilizaci nápojů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256118

Dátum: 15.04.1988

Autori: Veruovič Budimír, Kubánek Vladimír, Škach Josef, Basařová Gabriela, Cimburek Zdeněk, Králíček Jaroslav

MPK: A23L 2/30

Značky: polymerní, koloidní, způsob, sorbent, výroby, stabilizaci, nápojů, senzorickou

Text:

...citronová nebo fosforečná v množství ekvimolárním k množství iniciátoru. Množství roztaveného 6-kaprolaktamu k rozpouštění polymerního produktu se pohybuje od 1 do 6 dílů hmot. počítáno na hmotnost polymerního produktu. 2 kg sorbentu vyrobeného podle předkládaného vynálezu při kontaktu s 1 1 nápoje obsahující organické extrakty snižuje obsah polyfenolových látek od 20 do 45 hmot. a antokyanogenů o 30 až 60 podle typu nápoje. Dodává...

Zařízení k ohřevu vody odpadním teplem z kompresorových chladicích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256117

Dátum: 15.04.1988

Autor: Chmelík Václav

MPK: F25B 29/00

Značky: jednotek, odpadním, ohřevu, teplem, zařízení, kompresorových, chladicích

Text:

...okruhu g je zařazeno oběhové čerpadlo łg, pojišřovací ventil łä, napouštěcí ventil lg a expansní nádoba lg. Do spodni části posledního protiproudého dutinového ohřívačeÉ do jeho topného Šneku 35 je přes hlavní uzávěr lg, elektroventil ll a snímaoí čidlo ggstudené vody zaústěn pŕívod gl studené pitné vody.Jednotlivé protiproudé dutinové ohřívače jsou mezi sebou propojeny sériové, tj. výstup je vždy napojen na Vstup následujícího...

Detekční zařízení s kompenzovanou směrovou závislostí odezvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256116

Dátum: 15.04.1988

Autor: Viererbl Ladislav

MPK: G01T 1/208, G01T 1/20

Značky: detekční, kompenzovanou, závislosti, odezvy, směrovou, zařízení

Text:

...je menší než polovina největšího rozměru scintilátoru a je umístěn na straně čela scintilátoru na vzdálenějším konci od fotokatody fotonásobiče. Přitom prstenec je tvořen z více než 90 atomy s atomovým číslem větším než 23 a duté těleso plášte je tvořeno více než 90 z atomůs atomovýnnfíslem menším než 14.Část pláště detekčního zařízení ve tvaru prstence absorbuje záření gama více a je umísüm tak, aby k největší absorpci docházelo při dopadu...

Čtyřvětvová kondenzorová optická soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 256115

Dátum: 15.04.1988

Autor: Prückner Jiří

MPK: G03B 27/32, G02B 27/10, G02B 26/08...

Značky: soustava, optická, čtyřvětvová, kondenzorová

Text:

...vytvořena větve 33, § 33, 23, 255 kondenzorové optické soustavy a nad rtučovou výbojkou je v její svislé ose umístěn vertikálne posuvný čtyřboký odrazný jehlan lg tak,že hrany jeho podstavy jsou kolmě vždy na jednu z tvarovaných optických os jednotlivýchNad čtyřbokým odrazným jehlanem lg jsou umistěny třetí zrcadlo lg a ve směru odražených paprsků jednak odklopné zrcadlo 32, nad nímž je čtvrtá bikonvexní spojka gl s matnicí gg,jednak čtvrté...

Zařízení k sázení brambor a jiných zemědělských plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256114

Dátum: 15.04.1988

Autor: Duda Antonín

MPK: A01C 9/04

Značky: zařízení, jiných, sázení, brambor, zemědělských, plodin

Text:

...vynálezu vytváří nabírání hlíz po jednom kusu, bez možnosti uchopení dvou hlíz bez jejich poškození a jen s nepatrným počtem ulomených klíčkú. Je odstraněn přetlak u nahiracich orgánů. Zařízení nasazené na člákový elevátorový systém vytváří značné snížení rychlosti v nabiracim prostoru, zvláště při zdvojeném sestavení nabíracích orgánů,v poměru až 16,6 k pojezdové rychlosti stroje. Navíc vytváří lehkou a jednoduchou konstrukcí.a tím i...

Světlomet pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256113

Dátum: 15.04.1988

Autor: Cejnek Milan

MPK: B60Q 1/04

Značky: motorová, vozidla, světlomet

Text:

...1 refrakčnlch prvků, která má příčný lámavý tvořicĺ profil tvaru kuželoseček, jejich kombinací, nebo je tento elemcntárněklínovitý se základnou lámavého úhlu JQA na straně optické osy 5 světlomotu.Na obr. 2 je světlomct V ćelním Phhledu, ve kterém je znázorněn oválný tvar reflektoru l A zóna 1 refrakčních prvků, která je V návaznosti na nutnost redukce sokundárnícn odrazů/ üohrazení clonéného zdroje světla 3 a clony Ž bankou žárovky ve...

Způsob výroby derivátů 4-((4-R)-3-oxo-1-buten-1-yl)cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Šmíd Ivan, Prošek Zdeněk, Hájek Jiří, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav

MPK: C07D 307/935

Značky: 4-((4-r)-3-oxo-1-buten-1-yl)cyklopenta(b)furan-2-onu, způsob, výroby, derivátů

Text:

...směs okyselý 1 M kyselinou chlorovodíkovou nebo sírovcu, organické vrstva se oddělí a promyje vodou do neutrální reakce. Po odpaření rozpouštědel na vakuové odparce se získaný produkt čistí způsobem odborníküm známým, to je krystalizaci, frakční elucí nebo triturací alkoholem obsahujícím 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou ethanolem nebo 2-propanolem. Při reakci se jako aluminium tri-alkanolát s výhodou použije aluminium...

Zařízení pro vyzdívání, zejména tvarových kleneb

Načítavanie...

Číslo patentu: 256111

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hroník Ladislav, Novotný Jaromír

MPK: E04G 21/22

Značky: kleneb, vyzdívání, tvarových, zařízení, zejména

Text:

...snadno a rychle bez nebezpečí úrazu a bez případného použití tmelu vyzdívat zevnitř tvarové klenby. Přitom u rotačních pecí bez otáčení pece vytvoření zařízení je jednoduchá a nenákladné a manipulace s ním nevyžaduje zvláštní kvalifikaci. Další výhodou je, že zařízení je pojízdné.vynález je dále blíže popsán na příkladu provedení pomocí výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schéma zařízení pro vyzdívání rotačních pecí, obr. 2 vyzdívacínrameno...

Tří a vícevrstvový svarový spoj slitin na bázi niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256110

Dátum: 15.04.1988

Autori: Václav Jan, Pilous Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: B23K 9/23

Značky: niklu, vícevrstvový, svarový, bázi, slitin, tří

Text:

...způsobují, že pokud dojde k tećení svarovéhokovu za provozu konstrukce, pak se jedná o creep visközního charakteru s velmi malými rychlostmj tečení l 07 až 10-9 sme-1. Tím, že je navařována krycí housenka s mčrným tepelným příkonem vyšším než 35 kJ.cml, pak všechny složky svarového kovu v teto a předcházejicí vrstvě zůstávají rozpuštěny v tuhám roztoku, což je příznivý stav pro vznik kysličníku A 12 NiO 3 spinelového typu na povrchu svaru...

Zařízení na očišťování a ošetřování podložek pro výrobu betonového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 256109

Dátum: 15.04.1988

Autor: Olšanský Bohumil

MPK: B28B 7/36, E04G 19/00

Značky: zařízení, ošetřování, výrobu, očišťování, betonového, zboží, podložek

Text:

...rám jepřipevněn penumatícký rozvod lg a další pneumatický válec ll, který je určen j zasouvání použité podložky gg do další části zařízení, kterou je šikmá válečková dráha s rotačnímTato dráha se rozkládá na základním rámu lg a tvoří ji dopravní válečky, řetěz, kladky,ložisková tělesa a přítlačné válečky shodné jako u předcházející vstupní válečkové dráhy. Na rám lg je dále uloženo kyvně rameno lg S napínákem lg a elektropřevodovkoo łá,...

Automatizovaná jednotka pro kontrolu vstupujících osob do objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256108

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rozehnal Svatopluk, Voříšek Petr, Malach Jindřich, Pospíšil Jaroslav

MPK: G08B 13/18

Značky: objektu, vstupujících, automatizovaná, kontrolu, jednotka

Text:

...zařízení je následující pomocné první signálka lg indikuje pŕipravenost jednotky k provedení kontroly. Vstup osoby v povoleném směru je indíkován optickou závorou Ä. Snímač ídentifikačních průkazů 3 sejme po vložení osobou obsah identifikačního prúkazu, současně je zjištěna hmotnost osoby stojící na plošině elektronické váhy g. Po vložení osobe přideleného ködového čísla na dekadické klávesnici A jsou údaje ze snímače identifikačních průkazů...

Článek trati pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256107

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černý Josef, Stuchlík Milan

MPK: B65G 21/06

Značky: článek, pásového, tratí, dopravníku

Text:

...usazování prachu výhodnější než profil U stejné hmotnosti a spolehlivá spojení trati pásového dopravníku bez pomoci šroubů. Vytvořením lůžek pro osy válečkú na stojaneoh odpadá nutnost vyrábět náročné profilované držáky os válečků. Situováním nosniků výše vzniká mezi dolní větví pásu a nosníkem větší mezera,čímž je umožněno vynášení nečistot z dolní větve pásu stěračem, případně snadnější čištění prostoru pod tratí.Na přiloženém výkresu...

Nastavitelný protiskluzový nástavec hole

Načítavanie...

Číslo patentu: 256106

Dátum: 15.04.1988

Autor: Výtisk Zdeněk

MPK: A45B 7/00, A61H 3/00, A45B 9/02...

Značky: nástavec, nastavitelný, protiskluzový

Text:

...hül.Výše uvedené nevýhody odstraňuje nastavitelný protiskluzový nástavec hole podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že nad pryžovou botku standardní kovové hole či berle je upevněn stavěcí kroužek 5 dvěma zarážkami, o které je opřena manipulační objímka s hroty,rozmístěnými rovnoměrně na její spodní části. Objímka je přitlačována k zarážkám tlačnou pružinou vloženou mezi objímku s hroty a vodíoí kroužek vymezující vůli mezi...

Křeslo nebo židle

Načítavanie...

Číslo patentu: 256105

Dátum: 15.04.1988

Autor: Procházka Vladimír

MPK: A47C 7/02

Značky: židle, křeslo

Text:

...proudí kapalina od stěny směrem ke středu nádoby. Takovýto pohyb kapaliny však nevyhovuje požadavkům na vznos, kdy je žádoucí, aby kapalina proudila právě naopak, tj. u dna od středu ke stěně nádoby. Ze stejných důvodů je nepoužitelné i uspořádání se statorem, kde je výtok kapaliny radiální.Potřebného cirkulačního proudění, které je příznivé jak pro homogenizaci a vznos partikulární fáze v kapalině, tak i pro zajištění požadované vysoké...

Zařízení pro automatické zapínání kontroly přetržení kopírovacího papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256104

Dátum: 15.04.1988

Autori: Spěšný Karel, Trefil František, Kalivoda Petr, Sojka Josef

MPK: B41F 33/06

Značky: zařízení, kopírovacího, přetržení, papíru, zapínání, kontroly, automatické

Text:

...výstup z napájecĺhp obvodu je přes spínač, který je napojen na pákový mechanísmus kopírovacího papíru, připojen na kondenzátor, který jepřes zpoždovaci obvod připojen na spínací obvod motoru.Tím, že odpadne ruční vypínání nepoužitých drah se zrychluje a zjednodušuje obsluha separátoru.Na připojeném výkresu jo nakresleno blokové schéma zapojení, pro separátor se třemiNa svorky 5 a g je připojeno sííové napětí 220 V, které je dále přivedeno přes...

Radiálně diagonální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 256103

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vítek Oto, Kaufmann Oldřich, Pešl Luboš, Jaroměřský Jaroslav, Khol Miroslav, Seichter Pavel

MPK: B01F 7/26

Značky: míchadlo, radiálně, diagonální

Text:

...a odolnosti konstrukce míchadla proti cyklickému namáhání. Pomocí diagonálních lopatek s axiálním vstupem a radiálním výstupem je možno snížit vliv obracení pxoudu kapaliny na čerpací účinky míchadla na nejnižší možnou míru.Optimálního účinku a výrazného zlepšení čerpací funkce míchadla se přitom dosahuje při provedení, kdy průtočná kruhová plocha, opsaná axiálním vstupem diagonální lopatky,je stejná nebo větší než plocha válcová, opsaná...

Zařízení pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav se zvýšeným smykovým napětím v míchané kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 256102

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kvasnička Jan, Hruban Konstantin

MPK: B01F 7/18

Značky: kapalině, kapalin, míchané, míchaní, zvýšeným, soustav, kapalných, napětím, smykovým, zařízení, vícefázových

Text:

...k hřídelí mĺchadla, se mĺchadlo výrobně zjednoduší a zlevnĺ. Zkušenosti z praxe dále prokázaly, že ve srovnání s uspořádánim míchacího zařízení podle čs. A 0 249 746 je V některých případech výhodnějšĺ umístit kotoučovou stěnu, ohraničujicí prostor vymezený pevnými lopatkami statoru, do horní části tohoto prostoru. Volbou spodní nebo horní polohy kotoučové stěny se totiž alternativně posílí axiálni tok mĺchanč kapaliny u stěny nádoby...

Zařízení pro řízení pohybu stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256101

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: B30B 15/14

Značky: pohybu, stroje, řízení, zařízení

Text:

...a snadnější ovládání stroje. Dále se zvýši bezpečnost práce, neboč odpadne možnost chybného nastavení předstihu 5 ohledem na předpokládanou rychlost a jsou také kompenzovány nepředpokládané změny rychlosti, například zvýšení rychlosti vlivem poruchy buzení motoru pohonu nebo poruchou rychlostní zpětné vazby.Snímač l, který může obsahovat fâzový měnič nebo inkrementální čidlo popřípadě tachodyw namo, je spojen se vstupním obvodom g. Výstup...

Mechanizmus na striedavé presúvanie výtahu v zariadeniach s extrémnymi teplotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256100

Dátum: 15.04.1988

Autor: Popelka Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: výtahu, striedavé, teplotami, zariadeniach, presúvanie, mechanizmus, extrémnymi

Text:

...mechanizmus znižuje výšku cyklovacej komory a utesñuje temperovacípo celej dĺžke zdvihu zamedzuje jeho vykláňaniu pri jeho nerovnomernom naložení testovaného vzorku.Mechanizmus na striedavé presúvanie výťahu v zariadeniach s extrémnymi teplotami je prikladne znázornený na pripojenýchvýkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený V náryse, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou B-B z obr. 1 vo...

Kazeta s dvojitým zámkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256099

Dátum: 15.04.1988

Autor: Homola Jaroslav

MPK: B65D 81/02

Značky: zámkom, kazeta, dvojitým

Text:

...je prikladne znázornená na pripojenych výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslená kazeta v axonometrii a na obr. 2 je nakreslený rez zámkom v zväčšenej mierke.Kazeta s dvojitým zámkom pozostáva zdvoch bočníc 1, 2 Spojenými rozpernými rúrkami 3. V každej bočnici 1, 2 je vytvorená drážka 5, v ktorej sú prestaviteľne uložené hrebene 4. Hrebene 4 sú na jednom konci odpružené pružinou 7 opierajúcou sa o segment B upevnený skrutkou B na bočnicl 1,...

Spôsob prípravy 3-oxa-pentandialu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256098

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kuniak Ľudovít, Andrássy Alexander, Banák Pavol, Zemek Jiří

MPK: C07C 47/12

Značky: 3-oxa-pentandialu, přípravy, spôsob

Text:

...monohydrátu v prostredí 20 až 4 D mólov acetónu alebo metyletylketónu alebo ich zmesi pri teplote 20 až 40 °C po dobu 2 až 8 hodín. Výťažok uvedenej reakcie je takmer kvantitatívny. Usadenina katalyzátora tejto oxidačnej reakcie sa premýva dalšími podielamí acetónu. Prítomnost atómu kyslíka v základnom skelete molekuly pentandialu sa prejavuje znížením schopnosti prestupu tejto zlúčeniny do živočíšnych buniek a tým aj znížením mutagenity...

Spôsob prípravy 3-oxa-pentandialu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256097

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Banák Pavol, Andrássy Alexander

MPK: C07C 47/12

Značky: spôsob, přípravy, 3-oxa-pentandialu

Text:

...prestupu do živočíšnych buniek a tým aj zníženie mutagenity.Prítomnosť éterického kyslíka v molekule S-oxa-pentandlalu sa prejavuje jednak zvýšením rozpustnosti tejto látky, jednak dalším zvýšením bodu varu a znížením tenzle par v porovnaní s pentadialom, čo má za následok zníženie rizika inhalačnej intoxikácie pri práci s B-oxa-pentandíalom.1,5-dihydroxy-3-oxapentan 320 g sa zmiešal s dichlóretánom 5 g), získaná zmes sa dávkovala na...

Ultrazvukové zariadenie pre kontinuálne spracovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256096

Dátum: 15.04.1988

Autor: Švehla Štefan

MPK: C02F 1/36

Značky: zariadenie, spracovanie, ultrazvukové, kvapalín, kontinuálně

Text:

...nádoby a tým sa predlžuje doba ožarovania ultrazvukom. Na dne nádoby je možné nastaviť minimálnu pra 4covnú medzeru, čím sa dosiahne intenzívnejšie ultrazvuková Ožiarenie spracovávanej kvapaliny.Na pripojenom výkrese je príkladne znázornené ultrazvukové zariadenie pre kontinuálnu homogenizáciu kvapalín, ktoré je nakreslené v reze.Ultrazvukové zariadenie pre kontinuálnu homogenizáciu kvapalín príkladne pozostava z ultrazvukového žiariča 1,...

Zariadenie na tvarovanie brúsnych kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256095

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hlaváč Jozef

MPK: B24B 53/12

Značky: brusných, zariadenie, tvarovanie, kotúčov

Text:

...puzdro 15 a v ňom je uložený otočný čap 8 posuvu. V posuvovom pevnom vedení 3 sú zhotovené drážky pre vedenie dia orovnávača 16 z toho dôvodu, aby posuvná časť 4 mohla sa posúvať s vysunutým dia orovnávačom 18.Ďalej v posuvovom pevnom vedení 3 je zhotovená rybina (obdlžnikové vedenia pre uloženie posuvnej časti 4. V posuvnej časti 4 je otvor pre uloženie pružiny 19 a guličky 23. Táto slúži pre presné ustredeníe dia orovnávača 18. V posuvnej...

Podávacie zariadenie na pridávanie prísad vo forme dvoch drotov do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256094

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jakubov Ján

MPK: C21C 7/00

Značky: roztaveného, přísad, dvoch, drôtov, formě, pridávanie, podávacie, zariadenie

Text:

...jedným z hnacích motorov 1 cez spojky 5. Ľavá rozvodová časť 31 je vybavená ľavým hnacim hriadeľom 7 opatreným kužeľovým ozubeným súkolim 8, pevným ozubeným kolesom 9, voľným ozubeným kolesom ll zabezpečujúcim otáčavý pohyb pravej rozvodovej časti 32 a podávacou kladkou 14 pre vstupnú dráhu .ľavého drôtu 13, dalej je vybavená troma unášacími hriadeľmi 11 opatrenými v smere podávacej kladky 14 dolnými rovnacímikladkami 15 vytvárajúcimi...

Opierka pre nemocničné ložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256093

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hrachovský Jozef

MPK: A61G 7/04

Značky: nemocničné, opierka, lôžka

Text:

...kde na obr. 1 je znázornený axionometrický pohľad na opierku a na obr. 2 je znázornený detail odklápacieho zariadenia v. reze.Opierka pre nemocničné lôžka, podľa vynáiezu pozostáva z rámu 1 opatreného čalúnením 7, na ktorého jednom konci je vy 4tvorená pevná úchytka 2 a na druhom konci je vytvorená odkiápacia úchytka 3, ktorá je opatrená odkiápacím zariadením 4. Odkiápacie zariadenie 4 pozostáva z kĺbu 6 naiisovaného do rámu 1 a zo...

Spôsob izolácie fytosterolov z talového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 256092

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cvengroš Ján, Malík Lubomír

MPK: C11B 7/00, C07J 75/00

Značky: fytosterolov, oleja, spôsob, talového, izolácie

Text:

...a energeticky náročná viacstupňová extrakcia, kedže hlavnou separačnou metódou je molekulová destilacia zo stieraného filmu v krátkocestných odparkách, ktorá umožňuje delit a čistiť zmesi tepelne nestálych látok a látok s nízkou tenziou pár bez ich tepelného rozkladu pri nízkych pracovných teplotách. Aj tento fakt významne prispieva k vyšším výtažkom fytosterolov, keďže nedochádza k ich úbytku tepelnou deqradáciou. Ďalším významnými...

Spôsob izolácie amidov kyseliny antranilovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256091

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sojka Jozef, Polievka Milan, Balák Jiří, Uhlár Ladislav

MPK: C07C 103/76

Značky: izolácie, antranilovej, amidov, kyseliny, spôsob

Text:

...40 dielmi 3 O/o-nej kyseliny chlorovodikovej na pH z 0,9. Reakčná zmes sa nechá doreagovať 4 sekun~ dy pri 30 °C a potom sa dávkuje do extraktora 311 dielov), do ktorého sa privádza 311 dielov toluénu pri teplote v extraktore 80 (7. Extraktoi je konštruovaný tak, aby sa zdržuá doba pohybovala od 15 až 20 min.Z cxtraktora odchádza zmes pri teplote 80 C do temperovanej (leličlçy, kde sa za tepla reekčná zmes rozdelí, pričom orgetnická vrstva sa...

X-2-(2-benzotiazolyl)-1,3-indandióny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256090

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lácová Margita

MPK: C09B 49/06, C07D 277/64

Značky: x-2-(2-benzotiazolyl)-1,3-indandióny

Text:

...A.,Bundulec M., Bleidelis j., Siepins E., Geterocykl. soedin. 8, 1 076 1978.Teraz sme zistili, že Z-metylbenzotiazol sa kondenzuje s ftalanhydridom alebo s jeho S-NOZ alebo 4-N 02 derivátmi v prostredí organickej bázy ako je trietylamin alebo pyridín pri teplotách okolo 120-150 °C a poskytuje V jednom syntetickom stupni intenzívny žltý pigment Z-Z-benzotiazolyll-LB-indandión a oranžovočervené až červené pigmenty odvodené od 4-nitr...

Hydrostatický pohon tvárniaceho stroja so súbežným pohybom dvoch priamočiarych hydromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256089

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bulák Ľubor, Havránek Pavel

MPK: B23D 15/14

Značky: tvárniaceho, dvoch, stroja, pohon, pohybom, priamočiarych, hydromotorov, hydrostatický, súbežným

Text:

...a umiestnenie rozvodného prvku priamo na veku hydromotora znižuje podstatne hydraulické straty, zvyšuje bezpečnost prevádzky a zjednodušuje Vysokotla 4ký rozvod tým, že odpadá samostatný odlahčovací prvok hydrogenerátora. jeho funkciu preberá rozvodný prvok na veku hydromotora. Ďalšie zvýšenie bezpečnosti prevádzky je docielené vrazením druhého rozvodného prvku do výtlaku akumulátora. Prvok pri náhodnom prerušení el. prúdu uzaviera výtok z...

Zariadenie na temperovanie súčiastok v komorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 256088

Dátum: 15.04.1988

Autor: Popelka Rudolf

MPK: H01L 21/70

Značky: temperovanie, súčiastok, zariadenie, komorách

Text:

...Medzi unášacím diskom a výtupkami špirály je vytvorená medzera pre temperované súčiastky. Na obvode hornej časti unašacieho disku je vytvorený žlia 4bok pre prívod kvapalného dusíku. Pod unášacim diskom pod špirálou je umiestnený zdroj na zvýšenie teploty.Výhodou zariadenia na temperovanie súčiastok V komorách podľa Vynálezu je, že sa odstráni náročné riadenie krokových pohonov unášacieho disku. Ďalšou výhodou je zníženie tepelných strát a...