Archív za 1988 rok

Strana 116

Keramická tryska pro dmýchání plynu, nebo přísad proudu plynů do roztaveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256247

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fiala Jaroslav, Záviský Jaromír, Ciner Petr, Jasinský Zdeněk

MPK: C21C 5/00

Značky: tryska, materiálů, dmýchání, přísad, proudu, plynů, roztaveného, keramická

Text:

...pochodu, kupříkladu při výrobě oceli s vyššími jakostními parametry, přičemž se dosáhne lepšího využití kovu, snížené spotřeby energie a nákladů na údržbu a provoz.Keramická tryska je jako příklad znázorněna na přiloženém výkresu.Podle příkladného provedení je keramická tryska tvořena vnitřní trubkou l na přívod plynných nebo plynných a prachových, nebo zrnitých látek a je opatřena keramickou ochranou 3, tvořenou bud tvarovkamí nebo...

Způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu diměďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256246

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trojan Miroslav, Brandová Dagmar

MPK: C01B 25/37, C09D 5/08

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, přípravy, diměďnatého

Text:

...páry a tím zabraňovat možné štěpení meziprodkutů.Spodní nutná hranice teploty kalcinaoe (300 DC) je dána teplotou pozvolného vzniku prvních částeček cyklo-tetrafosforečnanu dimědnatého. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace(840 CC) souvisí s tepelnou stabilitou cyklotetrafosforečnanu, který při této teplotětaje za rozpadu tetrafosforečnanových cyklú a jejich přechodu na Vyšší lineárni fosforečnany. Výhodná teplota kalcinace V rozmezí...

Způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dinikelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256245

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/37, C09D 5/08

Značky: způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy, dinikelnatého

Text:

...doby přípravy produktu a tím i určité zvýšení materiálovýoh a energetických nároků. Navíc bude v tomto případě i obtížnější udržovat V prostoru kalcínované směsi dostatečnou tenzi vodní páry atím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů.Spodní nutná hranice teploty kalcinace (320 °C) je dana teplotou pozvolného vzniku prvních částeček cyklo-tetrafosforečnanu dinikelnatého. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace (1 250 OC) souvisí s...

Způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dimanganatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256244

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/37

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, dimanganatého, přípravy, způsob

Text:

...znečištovala hlavní produkt a snižovala jeho výtěžek. Při volbě velmi nízké rychlosti záhřevu je zase třeba počítat s neúměrným prodlouženim doby přípravy produktu a tím i určitě zvýšení materiálových a energe- -V tických nároku.Navíc bude V tomto případě i obtížnější udržovat V prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzi vodní páry a tím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů. Spodní nutná hranice teploty kalcinace (240 DC) je dána...

Způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dikobaltnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256243

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/37, C09D 5/08

Značky: způsob, přípravy, dikobaltnatého, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...velmi nízké rychlosti záhřevu je zase třeba počítat s neúměrným prodlouženim doby přípravy produktu a tím i určité zvýšení materiálových a energetických nároků. Navíc bude V tomto případě i obtížnější udržovat V prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzi vodní páry a tím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů. Spodní nutná hranice teploty kalcinace (230 OC) je dána teplotou pozvolného vzniku prvních částeček cyklo-tetrafosforečnanu...

Odváděcí zařízení bubnu pro povrchové úpravy předmětů v lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 256242

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kačena Jiří, Gregor Antonín, Jankovský Josef

MPK: B65G 49/02, B65G 53/52

Značky: zařízení, bubnu, úpravy, předmětů, lázních, povrchové, odváděcí

Text:

...kratší boční stěna náběhu A.Náběh A má tvar obdélníkové desky. Jeho protilehlá kratší boční stěna je upevněna ke vnitřní stěně vstupní postranice l. Hrany kratších bočních stěn náběhu 3 svírají s vodorovnou rovinou jí radiální úhel EL, který se pohybuje v rozsahu 25 ° až 35 °. Tím se rovina náběhu v základní poloze svažuje směrem ke středu bubnu. vnější delší boční stěna náběhu l je připevněna ke vnitřní části obvodového pláště l V prostoru...

Způsob přípravy výkonových železných elektrod pro alkalické akumulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 256241

Dátum: 15.04.1988

Autori: Micka Karel, Zábranský Zdeněk

MPK: H01M 4/26

Značky: elektrod, alkalické, akumulátory, výkonových, železných, přípravy, způsob

Text:

...par kyseliny chlorovodíkové.Ve způsobu přípravy elektrod podle vynálszu je tedy vyloučen proces sintrování,~kterýje nejen ekonomicky nevýhodný, ale navíc technologicky obtížně zvládnutelný, nebot při něm dochází vždy k objemové kontrakci, kterou je nutno omezi tak, aby elektrody nepopraskaly Současně je zachován oo největší relativní objem pôrů ve vylisovaných elektrodách, tj. porosita, neboč tyto pčry jsou nezbytné pro transport elektrolytu...

Vysokotlaký nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 256240

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lakomý Miroslav

MPK: B01J 3/04

Značky: vysokotlaký, nástroj

Text:

...vložky a minimálně dvě předepínací objímky jádra vložky z kalené oceli podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jádro vložky je dělené, přičemž mezi horní část jadra ze slinutého karbidu a přítlačnou desku z kalené oceli je umístěna apodní část jádra z velmi pevné kalené oceli.Výhodou nově navrženého vysokotlakého nástroje je použití děleného jádra vložky z materiá~ lů o nestejné tuhosti a upravení konstrukce předepínacího...

Zařízení pro vyvedení měřicích čidel stěnou pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256239

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lode Jiří, Frey Augustín, Exner Milan, Kult Jaroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: zařízení, stěnou, měřicích, čidel, vyvedení

Text:

...čidla a sníží se nároky na přesnost dodržení polohy průchozíoh otvorů v obalové kleci a ve vložené izolační vrstvě, současně se tím dosáhns zvýšení účinnosti tepelné izolace stěny pece, protože otvory v izolační vláknité vrstvě jsou vytvořeny v přesné míře, oproti řešením,kdy bylo nutno vůli vymezit zatemováním, nebo nepřístupná místa zůstávala bez zatemování.Na připojených výkresech je znázorněno zařízení pro vyvedení měřicích čidel stěnou...

Aminy 11,12-dihydro-6H-6,12-methanodibenzo(b,f)thiocinové řady a jejich maleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 256238

Dátum: 15.04.1988

Autori: Protiva Miroslav, Holá Vladislava, Buděšínský Miloš, Šindelář Karel

MPK: C07D 495/08

Značky: maleináty, 11,12-dihydro-6h-6,12-methanodibenzo(b,f)thiocinové, řady, jejich, aminy

Text:

...vzorce I jsou base, které neutralisací kyselinami poskytují soli, z nichž některé jsou pro farmaceutické účely výhodnější než volné base. V tomto vynálezu jsou preferovâny kyselé soli-s kyselinou maleinovou, tj. hydrogenmaleináty, které jsou rovněž předmětem vynálezu.Roztok 1,6 g chloridu hlinitého V 10 ml etheru še po kapkách přidá k míchanému roztoku 0,6 g hydridu lithnohlinitého v 10 ml etheru v dusíkové atmosféře a potom se během 15 min...

Způsob výroby 3-acetylsulfanilyl-5-methylisoxazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256237

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dundr Vladimír

MPK: C07D 261/10

Značky: výroby, způsob, 3-acetylsulfanilyl-5-methylisoxazolu

Text:

...odpadá pŕedběžná neutralizace reakčního prostředí 3-amino-5-methylisoxazolu a neutralizace v průběhu reakce vznikající kyseliny chlorovodíkové.Způsob podle vynálezu přináší oproti dosavadnímu postupu několikanásobné zvýšení kapacity výrobního zařízení, zvýšení produktivity práce a úspory energií.Způsob dle vynálezu se provádí tak. že se do reakčního prostředí 3-amino-5-methylisoxszolu při teplotách 20 až 40 °C vnese katalyzátor a vlhký...

Systém pouzdra s polovodičovým detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256236

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mejdřický Martin, Dupák Jan, Petřík Milan

MPK: G01T 1/24, H01L 31/02

Značky: polovodičovým, detektorem, pouzdra, systém

Text:

...pro odvod signálu z polovodičového detektoru. Podstatou vynálezu je, že chladovod je pod polovodičovým detektorem opatřen osazením, na němž je uložena tvarovaná pružná podložka z izolantu. Touto tvarovanou pružnou podložkou prochází elektrický kontakt. Je výhodné, když tvarovaná pružná podložka je v místě průchoduVýhodou tohoto uspořádání systému pouzdra s polovodičovým detektorem s tvarovanou pružnouípodložkou podle vynálezu je, že...

Optická soustava Gaussova typu promítacího objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256235

Dátum: 15.04.1988

Autor: Slováčková Jana

MPK: G02B 11/32

Značky: promítacího, gaussova, objektivu, optická, soustava

Text:

...optické soustavy.Vyřešená optická soustava se vyznačuje technologicky efektivní konstrukcí při aplikaci čtyř druhů běžných optických skel. Vhodnou konstrukcí optických členů a jejich vzájemným poměrem bylo dosaženo pro relativní otvor 11,6 plochého průběhu otvorové vady a nízke hodnoty Ž P, která nepřekračuje hodnotu 0,17. To vše vedlo při vysoké hladině rovnoměrnosti prosvětlení k vysokým požadovaným hodnotám modulační přenosové funkce...

Zařízení pro ustavení a unášení obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256234

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dostrašil Jaroslav, Chalupa Vlastimil

MPK: B24B 41/04

Značky: unášení, obrobků, zařízení, ustavení

Text:

...dvojramennými unášecími pákami Q, které mají na ramenech přivrácených k obrobku vsazeny po jednom unášecím elementu 1 a jejichž odvrácená ramena jsou opírána tlačnými pružinami Ě se stavitelným předpětím. Na přední straně vnějšího pístu 3 jsou zároveň upevněny výkyvně nejméně dvě upínací ramena É, kde na straně přivrácené k obrobku má každé upínací rameno Q jeden upínací hrot g, zároveň má na svém předním ramenu nastavenou vratnou pružinu lg,...

Zařízení k mazání převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 256233

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dosoudil Ivan

MPK: F16N 7/36

Značky: skříně, převodové, zařízení, mazání

Text:

...převodové skříně, je upevněno sběrné korýtko odstříknutého mazacího oleje e přivedenó do rozdělovací mazací jímky.Zařízení je na obr. 1 znázorněno v nárysném řezu, na obr. 2 v bokorysu. Podstata vynálezu je v tom, že žádná rotační část převodové skříně není ponožena do mazacího oleje. Rotační část 3 je uzpůsobena tak, že nosný kotouč l. má na obvodu zapuštěna odstředivě výklopná raměnka 3, která za chodu převodové skříně se odstředivou...

Zařízení pro čištění trvalých licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256232

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schiebl Antonín, Sitta Jaroslav

MPK: B22D 15/04, B22D 17/22

Značky: zařízení, trvalých, forem, čištění, licích

Text:

...vzduchu.Na pŕiloženém výkresu je znázorněno zapojení zařízení pro čištění trvalých licích forem.Přívod É tlakového vzduchu je napojen na akumulační tlakovou nádobu § s elektroventilem A a výstupním potrubím Q velkého průřezu, připojeným na těleso gs čistícími ohebnými tryskami l.Výše uvedené zařízení pro čištění trvalých licích fcrem umožňuje přiveáení velkého množství tlakového vzduchu V kŕátkém okamžiku, což zajišťuje ohebným čisticím...

Způsob vyplňování a tepelného izolování spar a dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256231

Dátum: 15.04.1988

Autor: Moravec Vladimír

MPK: E04B 1/74, E04B 1/68

Značky: tepelného, izolování, způsob, dutin, vyplňování

Text:

...v tlaku, tahu za ohyhu a podobně. úpravou složení a dávky vstupních komponent lze vytvořit izolační výplň s vyšší či nižší objemovou hmotnosti, mechanicko-fyzikálními parametry,hydrofobikou a stupněm napěnění. Velmi důležité je i okolnost, že podle stupně reakce kompozita(pH) lze v dosti širokých mezích regulovat rychlost procesu napěñování.Je-li třeba, upraví se povrch izolační výplně silikátovou omítkou nebo stěrkovou dísperzní či...

Dveřní zárubeň s bezpečnostními kotvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256230

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hovorka Jaromír, Visnar Jaroslav, Putniorz Josef, Olšák Miloň

MPK: E06B 1/60

Značky: dveřní, zárubeň, kotvami, bezpečnostními

Text:

...dveřní zárubne s bezpečnostními kotvami podle vynálezu spočívá V tom, že v místech exponovaných namáhání zárubní V oblasti závěsů a zámkových otvorů jsou umístěny kotvy a to tak, že zpevňují tyto části zárubní tak, že tvoří jednolitou část spolu s okolním zdivem. Další výhoda dveřní zárubně s bezpečnostními kotvami spočívá v tom, že jejich upevnění jak k zámkovým krytům, tak také k upevñovacím křídlům závěsů je provedeno pouze...

Způsob přípravy aminoketonu benzo(4,5)cyklohepta(1,2-b)thiofenové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 256229

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šedivý Zdeněk, Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk

MPK: C07D 409/04

Značky: způsob, řady, přípravy, benzo(4,5)cyklohepta(1,2-b)thiofenové, aminoketonu

Text:

...podle vynálezu, aniž by pylo jeho účelem uvádět všechny varianty nového postupu.Hořčík (24 g) se převrství 50 ml absolutního tetrahydrofuranu a přidá se přibližně 1/5 celkového objemu roztoku, který se připraví rozpouštěním 134 g 4-chlor-1-metylpiperidínu(Adlerová E. et al., Česk. Farm. łg, 122, 12 §ł)ve 300 ml tetrahydrofuranu. Směs se zahřeje na 50 až 55 °C, vyčká se nastartování reakce (5 až 25 minut) a když se směs začne živě vařit pod...

Způsob přípravy nového fluorovaného 10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)-thiepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256228

Dátum: 15.04.1988

Autori: Protiva Miroslav, Pomykáček Josef, Jílek Jiří

MPK: C07D 409/04

Značky: nového, fluorovaného, 10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)-thiepinu, způsob, přípravy

Text:

...hexametyltriamidu kyseliny fosforečně atd. Lze pracovat též bez prostředí a zahřivat obě komponenty na teploty 100 až 120 °C. Při použití ekvivalentu 3-(1-piperazinyl)propionamidu je nutné pracovat za přitomnosti látek, které váži chlorovodik, reakcí vznikajicí, např. bezvodého uhličitanu draselného nebo terciárních aminů, např. pyridinu nebo trietylaminu.Za některých těchto podmínek však vzniká ve větší miře, než za podmínek...

Zařízení pro indikaci poruchy, zejména tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256227

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karhánek Petr, Král Václav

MPK: G05B 19/06

Značky: indikaci, poruchy, zařízení, zejména, tvářecích, strojů

Text:

...nejméně jeden výřez druhého odměřovacího kotouče upevněného na hřídeli spojky a brzdy.Výhodou zařízení pro indíkaci podle vynálezu je okamžitá indikace poruchy v libovolném pracovním režimu. Indikace poruchy je závislá pouze na vzájemné poloze otáčení odměřovacích kotoučů a ne na jejich rychlosti otáčení. Při změně režimu stroje není třeba nového seřizování odměřovacích kotoučů. Další výhodou zařízení je zvýšení bezpečnosti práce...

Způsob výroby 6-nitro-1-diazo-2-naftol-4-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256226

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černý Josef, Žaloudek Josef

MPK: C07C 143/55

Značky: 6-nitro-1-diazo-2-naftol-4-sulfonové, výroby, kyseliny, způsob

Text:

...mlhu kyseliny sírové, která zhoršuje okolní prostředí a zvyšuje korozi výrobního zařízení.Výše uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu, který spočívá v tom, že se nitrace 1-diazo-2 ~naftol-4-sulfonové kyseliny provádí v prostředí kyseliny sírové o koncentraci B 3 až 93 hmot. K přípravě suspenze l-diazo-2-naftol-4-sulfonové kyseliny před nitrací v rozsahu B 3 až 93 1 hmot. kyseliny sírové není nutné používat olea a k...

Rozvod tlakového vzduchu u řezacího stolu v zóně řezného nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256225

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: D06H 7/00

Značky: tlakového, vzduchu, rozvod, nástroje, řezného, stolu, zóně, řezacího

Text:

...do řezu v zóně vymezené vzdáleností 30-35 cm od ženého nástroje po obou jeho stranách a jsou uspořádaně orientovány. jDalším znakem je to, že trysky jsou opatřeny drážkou vedenou šikmo dolů pod úhlem např. 30 ° k horní ploše, zasahující část obvodu trysky v rozsahu např. 60 ° a pronikající až do přívodního kanálu tlakového vzduchu, vrtaného zespoduv ose trysky.V připojeném vyobrazení je znázorněn na obr. 1 půdorysný pohled na řezací stůl...

Zařízení pro sevření ložiskových těles pracovních válců poutní stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256224

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svačina Eduard, Lukáš Josef

MPK: B21B 21/00

Značky: ložiskových, pracovních, sevření, válců, stolice, těles, poutní, zařízení

Text:

...obr. 4 je řez s uchycením siloválce.zařízení pro sevření ložiskových těles v příkladném provedení podle vynálezu sestává ze dvou svislých ložiskových líšt 3 a to z přítlačné lišty g ložiskového tělesa gł horního pracovního válce l a z přítlačné lišty § ložiskového tělesa gl dolního pracovního válce g. O jednu i druhou přítlačnou lištu § přilehlou k boční ploše příslušného ložiskového tělesa gl, jsou opřeny svým čelom dvě vodorovné tyče 1,...

Zapojení pro ovládání spínacích prvků mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256223

Dátum: 15.04.1988

Autori: Voldán Stanislav, Veselý Vlastimil

MPK: H03K 17/13, H03K 17/26

Značky: zapojení, mikropočítačem, prvků, spínacích, ovládání

Text:

...5 typu D, kterým může být integrovaný obvod MH 7474. Datový vstup gł a vstup pro nastavení 3 bistahilního klopného obvodu 3 jsou připojeny přes odporový prvek 52 na kladný pől zdroje napájení lg.Náběžnou hranou impulsu na výstupní lince g dojde k překlopení bistabilního klopného obvodu 2. Na jeho výstupu gg a na připojeném prvním vstupu áł logickěho obvodu NAND g je nastaven stav log 1. Na prvém datovém vstupu jł monostabilního klopného...

Dezén galusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256222

Dátum: 15.04.1988

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: galusky, dezén

Text:

...do 0,7 mm.Dezén galusky, podle vynálezu, při provozování qalusky nepodléhä předčàsnému a ryehlému opotřebení, k jakému docházelo u současných dezénů pro silnici. současně docháoí k minimální deformaci jednotlivých bloků, což opět přispivá k nižšímu opotřebénł dezénu a snížení valiveho odporu galusky.Na výkrese je schematicky znázorněn dezěn galusky, podle vynález. Dezénje tvořen lamenou střední obvodovou drážkou Ä, která ve směru obvodové osyl...

Postřiková tryska pro postřik desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256221

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mainer Petr, Stručovský Jiří

MPK: B05B 1/02

Značky: spojů, tryska, desek, postřik, postřiková, plošných

Text:

...trysky vytváří paprsek ve tvaru jehlanu s vrcholovým úhlem 80 až 100 °, jehož nástřikové pole je čtvercové. Důsledkem toho je odstranění přestřiků při dokonalém pokrytí postřikované plochy. Sníží se tak spotřeba oplachové vody, využije se plně dynamického účinku proudu kapaliny na oplachovanou plochu a odstrani se tvorba nežádoucí vodní mlhoviny vznikající tříštěním překrývajících se paprsků.Příklad konstrukčního provedení postřikové...

Posuvový mechanismus na principu deferenciálního šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256220

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kašpařík Zdeněk

MPK: G02B 21/32

Značky: mechanismus, deferenciálního, princípu, posuvový, šroubu

Text:

...2 tom, že hrubý a jemný posuv je možný v poměrně velkém rozsahu, V každém okamžiku a každé poloze. Manipulace se dvěma točítky souose uloženými je funkčné vyhovující, neboř umožňují bezprostřední užití jemného i hrubého posuvu v obou směrech. Další výhoda řešení spočívá v tom, že obě kleštiný umožňují nejen nastavení vhodné tuhostichodu mechanismu, ale zároveň i vymezují vůli mezi šrouby a maticemi.Přík 1 adnéprovedení.posuvového mechanismu...

Statický směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 256219

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macháč Ivan, Lecjaks Zdeněk, Šír Jiří

MPK: B01F 5/06

Značky: směšovač, staticky

Text:

...tekutin uplatňuji všechny mechanismy směšování. Výhodou statického směšovače podle výnálezu je tedy přiměřená jeho délka, nízká tlaková ztráta a poměrně nízká pracnost. Volba materiálu je podminěna agresivitou prostředí a při správné volbě je jejich údržba minimální.Funkci statického směšovače podle vynálezu lze ovlivňovat i volbou úhlu, který svírají eliptické plochy náběhové a koncové části a plochy zalomených obdélníků střední části s...

Indikátor mezní tlakové diference

Načítavanie...

Číslo patentu: 256218

Dátum: 15.04.1988

Autori: Majer Ladislav, Blažek Jaromír

MPK: G01L 13/06

Značky: mezní, indikátor, tlakově, diference

Text:

...vyšším tlakem, nebot nepropustný váćek se při nadutí opře o vnitřní stěny pouzdra případně opatřené houbovitým vyložením. Při normálním smyslu tlakové díference se vliv překročení její absolutní hodnoty vymezí dosednutím vnějších ploch úchytky jazýčkového relé a příchytky permanentního magnetu k sobě. Protržení nepropustného váčku V tomto případě brání houbovité obložení, které nedovolí propadnutí stěn nepropustného váčku mezi planžety...

Fluidický snímač časového průběhu rychlosti útkové nitě během prohozu v bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256217

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: G06D 1/00, D03D 49/00

Značky: snímač, časového, během, nitě, fluidický, rychlostí, stavu, útkové, prohozu, průběhu, tkalcovském, bezčlunkovém

Text:

...Do diagonály můstku je zapojen polovodičový zesilovač 1 je použit standardní operační zesilovač v inteqrovaném provedení. Mezi jeho výstupní svorkou lg a uzeměním je k dispozici elektrický výstupní signál X úměrný rozvážení můstku.Předpokládâ se, že v základním stavu ze klidu útkové niti l je Wheatstoneův mústek vyvážen vhodnou volbou nebo úpravou jak prvního čidla gł a druhého čidla §g, tak prvního odporu gg a druhého odporu gg....

Fluidní ohniště k spalování jednoho nebo několika provozních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 256216

Dátum: 15.04.1988

Autor: Němec Bohumil

MPK: F23C 11/02

Značky: několika, spalování, palív, ohniště, provozních, fluidní, jednoho

Text:

...vrstvě. Při najíždění shoří provozní palivo, nejčastěji uhlí nejdříve ve spalovací a dávkovací komoře za pomocí přiváděných horkých spalín z pomocného paliva. Teprve vzniklá směs spalín a případně popílku je zavedena do fluidní vrstvy. Poněvadž pomocné palivo a z něho vzniklé spaliny mají pouze funkci zapálení a stabilisace hoření provozního paliva a jeho spotřeba je oproti dosud používaným metodám několikanásobně snížena, provádí se ohřev...

Způsob přípravy 2-amino-5-nitrothiobenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256215

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kaláb Jiří, Zlesáková Daniela, Morávek Josef

MPK: C07C 153/067

Značky: způsob, přípravy, 2-amino-5-nitrothiobenzamidu

Text:

...jako jediné rozpouštědlo dobře rozpouští 2-amino-5-nitrobenzonitril, avšak po zředění reakční směsi vodou lze produkt 2-amino-5-nitrothiobenzamid lehce separovat filtrací, zatímco nečistoty z 2-amino-S-nitrobenzonitrilu (jedná se především0 2,2-dikyano-4,4-dinitrodifenylamin, 2-(2-amino-4-nitrofenyl)-4-amino-6-nitro-benzo/1,3/~ diazin a v menší miře substituované deriváty těchto látek) züstávají rozpuštěny v matečném roztoku.-Použitý...

Sůl alfa-(2-hydroxyethoxy)-3-fenoxybenzylsulfonové kyseliny a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256214

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tichý Miloš, Stibor Ivan, Pánková Magdalena, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Závada Jiří, Král Vladimír

MPK: C07C 143/42

Značky: její, způsob, kyseliny, alfa-(2-hydroxyethoxy)-3-fenoxybenzylsulfonové, přípravy

Text:

...kyseliny obecného vzorce III (M Na)K 25 ml bezvodého ethylenglykolu bylo přidáno 0,18 ml vody, 3,82 g pyrosiřičítanu sodného, 4,82 g cyklického acetálu II a 0,2 g tetraethylammonium bromidu. Reakční směs byla zahřívána na teplotu 60 OC po dobu 30 h, po ochlazení ponechána stát 12 h, a poté byly vyloučené krystaly odsáty a promyty methanolem a benzenem. Výtěžek 4,18 g soli III, tąt. 125 až 140 °c (rozkl.).Pyrolytický rozklad 0,35 g sodné...

Optická soustava úplně symetrického objektivu pro laserovou anemometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256213

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klaboch Ladislav, Baudyš Antonín

MPK: G02B 9/62, H01S 3/10, G02B 11/32...

Značky: úplné, laserovou, anemometrii, objektivu, soustava, optická, symetrického

Text:

...vzdálenost třetího optického členu.Optická soustava může mít tyto hodnotyVýhodou optické soustavy podle vynálezu je její možnost použití pro zobrazování spříčným zvětšením -1. ro nejvýraznějěí vyzařovací frekvence Argon. iont. laseru zaručuje v oblasti blízké optické ose čárovou rozlisovací schopnost minimálně na úrovni Rayleiáhova difrakčního kriteria nebo ještě lepší, při současně vynikající rozlišovaoí schopnosti v oblasti,blízké optické...

Uložení příčníků stavěcího ústrojí mezipánve a zařízení pro plynulé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 256212

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cagaš Jaroslav, Tučník Drahomír

MPK: B22D 11/10, B22D 41/12

Značky: lití, plynule, zařízení, uložení, příčníku, ústrojí, mezipánve, stavěcího

Text:

...ložiska, přičemž vnitřní kroužky kluzných kloubových ložisek jednak nedoléhají na hřídel stavěcího ústrojí a jednak na pouzdro.Výhodou uložení podle vynálezu je jeho univerzálnost, nebot nezávisle na sobě umožňuje bud současné natáčení hřídele stavěcího ústrojí a naklápění příčníku anebo samostatné naklápění tohoto hřídele nebo příčníku. Protože třecí odpor valivého ložiska je poměrně malý a v daných podmínkách prakticky neproměnný, lze...

Osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256211

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, pletenina

Text:

...s touto základni složkou společná očka A v řádcich 33, 33, přičemž jsou tato společné očka A mezi sebou spojena na rubní straně pleteniny navolněnými obloučky 1. Druhá efektní složka tvoří se základni složkou společná očka 5 v řádcich 33, 35 V jednom sloupku nad sebou a pokračuje na licní straně pleteniny obloučky §, které přecházejí do sousedního sloupku oček. Obloučky 1 na rubní straně pleteniny a obloučky g na lícní straně pleteniny...

Spojková upínací hlavice výtažného vrtného dláta

Načítavanie...

Číslo patentu: 256210

Dátum: 15.04.1988

Autor: Staněk Vladislav

MPK: E21B 25/00

Značky: vrtného, upínací, výtažného, hlavice, spojková, dláta

Text:

...v podélném řezu. Na obr. 6 je přechodník suvně uložený na trubkovém trnu, v podélněm řezu a na obr. 7 týž přechodník V přičném řezu rovinou C-CSoučástí spojkové upínací hlavice podle vynálezu je pouzdro 1, které sestává ze závěsného dílu g, a závitově s ním spojeném sedlovém dílu 2. V závěsném dílu g je koncovým osazením É suvně uložena dutá závěsná čnělka A pro uchycení kleštinou li upoutanou na laně 23. V duté závěsné čnělce ł jsou...

Zařízení pro kontinuální záznam tepové frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 256209

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vašků Stanislav, Chytil Josef

MPK: A61B 5/02

Značky: kontinuální, frekvence, zařízení, záznam, tepové

Text:

...časově velmi náročné hodnocení záznamu EKG aktivity, okamžitě po skončení každé zkoušky je k dispozici přehledný protokol, na němž jsou vypsány okamžité hodnoty tepové frekvence během celé zkoušky,průběh tepová frekvence je zobrazen graficky a jsou zde uvedeny i už zmíněne vypočtené parametry. zařízení dále umožní značnou úsporu registračního papíru do EKG přístroje a usnadní archivaci záznamů o vyšetření.vynález a jeho účinky jsou dále blíže...

Bezpečnostní transportní tyč pro manipulaci s brousicími stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 256208

Dátum: 15.04.1988

Autor: Nečada Bohuslav

MPK: B66C 1/22

Značky: stroji, brousicími, bezpečnostní, transportní, manipulaci

Text:

...vynálezu je znázorněno na obr. 1 a 2.Základ bezpečnostní transportní tyče tvoří tyč ł, která je ve své spodní části V rovině kolmé k její ose opatřena návarky ve tvaru segmentových výsečí ga, gg, gg, gg v určených roztečích dle velikosti lože. V místě umístění prvních dvou návarkú 33, gb je tyč i opatřena návarky g 3, gb ve tvaru segmentových výsečí i z protilehlé strany. První návarek 33 jeve svém vrcholu opatřen důlčíkem 5.Bezpečnostními...