Archív za 1988 rok

Strana 115

Svařovací hlava s ručním ovládáním pro svařování trubek do trubkovnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 256287

Dátum: 15.04.1988

Autori: Frýba Jiří, Kubát František

MPK: B23K 9/16

Značky: trubek, trubkovnic, ovládáním, svařování, ručním, hlava, svařovací

Text:

...hlavy s ručnim ovládáním jsou v tom. že možnost vysunutí wolframové elektrody následně umožňuje zvětšit sklon hořáku do optimální polohy vzhledem ke svarovým hranám. Hořákový nástavec opatřený pôrovitou hmotou zajišřuje 1 přes velkou vzdálenost od svarového spoje plynulé laminární prouděni ochranného plynu. a tím dokonalou ochranu svaru před okolní atmosférou. Á Otočné vedení hořáku kolem středu svařovaná trubky zajišťuje. aby při svařování...

Rezonátor plynového iontového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256286

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gardavský Jiří, Hanuš Radim

MPK: H01S 3/08

Značky: laseru, iontového, rezonátor, plynového

Text:

...trubice l je na přední straně zakončena Brewsterovým oknem gł, před nimž je upraveno výstupní zroadlo g. Zadní strana výbojové trubice l je zakončena zadním Breweterovým oknem gg, mezi nimž a odrazným zrcadlem Q je upraven otočně uložený zpožčovač Q fáze elektromagnetických vln. Laseuwý paprsek Qs vlnovou délkou či vystupuje výetupním zrcadlem 5, přičemžjlaserový paprsek 1 s vlnovouudélkou .či je odkloněn Brewstero Vým oknom gg...

Jednotlaková zhášecí komora pro vypínače vysokého napětí s plynem SF6

Načítavanie...

Číslo patentu: 256285

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vostracký Zdeněk

MPK: H01H 33/04

Značky: jednotlaková, vysokého, napětí, plynem, zhášecí, komora, vypínače

Text:

...protože lze zachovat uspořádání zhešecí komory i dalších dílů vypínače pro vyšší parametry.Příklad praktického provedení předmětu vynálezu je na přiloženámąýkresą, na kterém je schematicky znázorněn řez zhášecí koIlíłlí č) ll oJednotlaková zhášecí komora je tvořena pohyblivým kontaktoms dutým kontaktom g, na jehož vstupu je zhâšecí tryska lg .Dutý kontakt g je upevněn na tělese 3. Na výstupu z dutého kontaktu g je připevněn za dnemkg...

Zapojení regulovaného teplonosného okruhu s využitím odpadního tepla z pracovních okruhů technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256284

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fleischmann Jaroslav, Just Jan, Matějů Pavel, Bláha Jaroslav, Kaplický Josef, Jelínek Alexander, Zima František, Vlček Jaroslav, Petrovský Ivan

MPK: F04B 39/06

Značky: zapojení, využitím, technologických, tepla, okruhu, pracovních, regulovaného, teplonosného, odpadního, zařízení

Text:

...256 284ťzn. že teplota media na výstupu z posledního chladiče muže V dostatečnêm rozsahu kolísat. Obr. 2 pak znázorňuje zapojení,při jehož použití je žádoucí, aby teplota dopravovanêho média podoohlazení byla regulována na technologicky předepsanou teplotu.Do výtlačnêho potrubí 1 kompresoru před doohlazovač Ě je zařazen přídavný výměník Ž tepla, který je jednak součástí technologickêho okruhu kompresoru. a jednak součástí...

Ochranné zařízení elektrického saunového topidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256283

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chlustina Antonín, Haimann Hanuš, Pospíchal Zdeněk, Vocel Milan

MPK: F24C 5/12, F24H 3/00

Značky: topidla, saunového, elektrického, ochranné, zařízení

Text:

...pláětě na dělené dietanční podložky vzniká úzká mezere, kterou může volně odtékat etříkejíoí nebo kapající vode, která by se mohla dostat mezi obvodový pláěř a vyvýšený límec. Stejný účinek vykazují i tvarované otvory vytvořené v dolní části obvodového pláětě. i Příkladné provedení ochranného zařízení podle vynálezu je schematioky zobrezeno na připojenám výobrazení, na kterém je kompletní konstrukčnířešení zařízení v příčném řezu.Ochranné...

Způsob frikčního předení příze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256282

Dátum: 15.04.1988

Autori: Strnadová Eva, Lojka Jaroslav, Fajt Ludvík, Stejskal Alois, Pavlíček Luboš, Dídek Stanislav, Marková Marie, Kubový Josef, Čáp Antonín, Reymanová Markéta

MPK: D01H 1/135

Značky: příze, frikčního, tohoto, způsob, způsobu, zařízení, předení, provádění

Text:

...pole je k dosąžení patřičného vlivu příliš nízký. Rovněž navrhovaný přítlak přetlakovou foukącí tryskou255 282 na vytvářenou přízi v kombinaci se sacím.účinkem vymezenéhosacího pole se ukázal být na jedné straně příliš nákladnýma na druhé straně značné problematickým vzhledem k nebezpečí úletu vláken ze štěrbiny v důsledku přetlakového vzduš ného proudění.Úkolem vynálezu je odstranit uvedené nedostatky spojené e přiväděním vláken mezi...

Způsob frikčního spřádání staplových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256281

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šlingr Jaroslav, Fajt Ludvík, Skála Josef, Stejskal Alois, Jiskra Miloslav, Dídek Stanislav, Blažek Petr

MPK: D01H 1/135

Značky: tohoto, zařízení, frikčního, vláken, způsob, způsobu, spřádání, staplových, provádění

Text:

...Tento rozdíl rychlosti mezi přivodem vláken dopro~ casu zhuštováni s obvodovou rychlosti vytvářeného otavřeného255 281 konce přize je jednou z příčin popsaných charakteristických znaků nevýhodné struktury přize.Vynález si klade za úkol odstranit uvedené nedostatky při tvorbě vnitřní struktury příze vytvářené z vláken přiváděných transportní perforovanou třecí plochou e skrucovaných V klínovité štěrbině mezi touto a protílehlou třecí...

Západkový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 256280

Dátum: 15.04.1988

Autori: Knap František, Skalický Jozef, Daníček Zdeněk

MPK: A44C 5/18

Značky: západkový, uzáver

Text:

...okrajů předmětů a také to, že velké boční plochy vnějšího dílu uzávěru nejsou podstatně nerušeny jakýmikoliv výřezy, okénky, za~ jištovecími výatupky zpod., takže s výhodou mohou být využity k umístění nepř. ozdobných prvků nebo značky výrobce apod.- 3 256 230 Podstatu západkového uzávěru podle vynálezu lépe objasňujenásledující bopis a výkres příkladného provedení. Jednotlivé výkresy znázoräuáí v- obr. 1 - čelní pohled na spojený západkový...

Zařízení pro indikaci okamžiků vzniku trhlin v zatěžovaném stavebním prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256279

Dátum: 15.04.1988

Autori: Adámek Jiří, Kašpařík Jan

MPK: G01N 19/08

Značky: trhlin, indikaci, stavebním, zatěžovaném, prvků, vzniku, okamžiku, zařízení

Text:

...výstup čtvrtého obvodu lg. Výstu~3 255 279 py multivibrátorů lg, gg jsou připojeny na sluchátka 3. Konečně každý kanál obsahuje blokovaci obvod gl připojený na výstup třetího obvodu 2 jednoho kanálu a mající svůj výstup připojen na vstup napěíového děliče g dýuhého kanálu.Piezoelektrické snímače l mění akustické signály na elektrické napětí, ktoré se dále upravuje V předzesilovači g, zestávajícím současně funkci dolnofrekvenční zádrže. Na...

Zařízení pro přenos polohové informace z otočné části stroje na nepohyblivou část stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256278

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svoboda Josef, Bělovský Jan, Toman Otakar

MPK: C21D 1/00

Značky: zařízení, nepohyblivou, prenos, část, částí, stroje, otočné, polohové, informace

Text:

...278 čarých pneunatických notorů je stejné a všechny navzájom shodné skupiny přínočarých pneunatických notorů jsou umistěny ve stejné potoze, něřené ve saěru osy otàčeni otočné části stroje. Dále je podstatou vynàlezu to, že přiaočarà pneumatické aotory mají pístní tyče nekruhového průřezu.Podstatnou výhodou začízeni pro přenos polohové informacez otočné časti stroje na nepohyblivou část stroje podle vynálezu je vhodnost zařízení pro práci v...

Způsob automatického zapřádání příze po jejím přetrhu při frikčním předení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256277

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dídek Stanislav, Dykast Jaroslav, Stejskal Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: způsob, tohoto, způsobu, zapřádání, frikčním, příze, zařízení, jejím, přetrhu, provádění, předení, automatického

Text:

...proudem vzduchu nasměrovaným podél klínovité štěrbiny rotačních třecích ploch.Zavádění příze tlakovým proudem vzduchu umožňuje rychlé a spolehlivá zpětné zanesení příze podél klínovité štěrbiny mUtąčníehąàäecinhplooh až do vstupního potrubí podtlakového256 277 odpadního prostoru, do.kterého se nekvelitní, částečně roz kroucená Koncová část odvede, takže v oblasti klínovité štěrbiny může být zachyoen nerozkroucený, přesně odměřený úsek...

Zařízení ke kontinuálnímu odvádění vzduchu z funkčních míst spřádacích jednotek bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256276

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolář Jiří, Talacko Oldřich, Kocián Libor, Doudlebský Ctibor, Dykast Jaroslav, Chrtek Milan

MPK: D01H 1/12, D01H 11/00

Značky: kontinuálnímu, odvádění, míst, stroje, jednotek, spřadacích, bezvřetenového, funkčních, zařízení, vzduchu, dopřádacího

Text:

...příznivé předpokledy pro docílení rovnoměrného podtlaku v jednotlivých vývodech z funkčníchmíst, což ee dále podle vynálezu dociluje tím, že spojovací trubka je opatřena regulačním prvkom pro regulaci.průtoku odváděniho vzduchu.v závislosti na místu nepojení této trubky na průběžný centrální kanál.Pro dosažení rcvnoměrného podtlekového režimu vo funkčních místech napojených na sekcíonální kanál je podle vynálezu výhodné, jestliže spojovací...

Membránový ventil s teflonovými funkčními částmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256275

Dátum: 15.04.1988

Autor: Štěpánek Jiří

MPK: B01J 4/00

Značky: funkčními, částmi, ventil, teflonovými, membránový

Text:

...změnou výšky krytu elektromagnetu.Výhodou membránového ventilu podle vynálezu je vysoká životnost membrány při její malé citlivosti na mechanické nečistoty. Není třeba používat žádných zdrojů tlakových plynů a vakua,takže je odstraněna možnost vniknutí plynů do systemu. Pořizovací nákladyjsou řádově nižší než u dosavadních provedení.Příklad provedení membránového ventilu podle vynálezu je znázorněn na obr. l, který představuje...

Způsob výroby tvárnice suchého zdění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256274

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blažek Jan, Koucký Josef, Mikletič Miroslav, Adamus Libor

MPK: B28B 1/08

Značky: způsobu, zařízení, tvárnice, provádění, zdění, způsob, tohoto, výroby, suchého

Text:

...prahu 3 vodící tyče příčníku lisovací desky Q a forma tvárni ce ll. Na vodicích tyčích vibračního prahu g se prostřednictvím pneumatických válců vibračního prahu 3 pohybuje vibrační práh Qs vibračním stolem Q, který je od vibračního prahu oddělen gumovýui amortizátory 1. Na vodicích tyčích přičníku lisovací desky 2 se pohybuje příčník §, na němž je prostřednictvím spojovacích šroubů Q připevněna lisovací deska lg. Lisovací deska je opatřena...

Podkladní vrstva vozovky a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256273

Dátum: 15.04.1988

Autori: Baroš Jiří, Štěpánek Robert, Blažek Karel, Večerka Igor

MPK: E01C 7/08

Značky: vrstva, vozovky, její, podkladní, způsob, výroby

Text:

...suspenze lze vysvětlit takto. Předevěím tyto vlastnosti mohou vzniknout pouze u homogenního a netolik jemniho materiálu, u něhož může dojít k rovnováze gravítačních sil částio s jejich dynamickou viskozitou. Proto jakékoliv měs, vyráběná kromě popílku Ivlhčenímdrobného nebo hrubého kameniva, nedává vzniknout tizotropním vlastnostem. Mechenisus-využití tixotropních vlestnos~ tí pcpílkové suspenze v podkladní vrstvě vozovky je následovný,...

Způsob důkazu komplexotvorných látek v odpadních vodách či koncentrátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 256272

Dátum: 15.04.1988

Autori: Franče Pavel, Fuka Tomáš

MPK: C02F 1/58, G01N 31/02

Značky: způsob, odpadních, koncentrátech, vodách, komplexotvorných, látek, důkazu

Text:

...látek v odpadních vodách či koncentrátech způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do uprave z 25 a 272ného filtrátu odpadní vody se přidá 0,01 až 91 dialkyldithiokarbamidanu s počtom uhlíkových atomů v alkylu 1 až 5, s výhodou ve formě vodného roztoku, načež přítomnost komplexotvorných látek se projeví žlutohnědým zabarvením až hnědou sraženinou.Nový a vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména V tom,že tento...

Zařízení pro snímání doletu skřipce tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256271

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pírko Jan, Novotný Otakar, Manl Jaroslav

MPK: D03D 51/34

Značky: tkacího, skřipce, zařízení, doletu, stroje, snímání

Text:

...na doletové skříniNa připojených výkresoch je znázorněn příklad zařízení pro snímaní doletu skřipce podle vynálezu, kde na obr. 1 je zobrazeno celkové uspořádání zařízení, na obr. 2 je podélný řez indukčním elektromagnetickým snímačem a na obr. 3 je nakreslen boční pohled na indukční elektromagnetický snímač.Dle obr. l je skřipec lg v koncové poloze sevřen čelistmi brzdyllduchycené na doletové skříni lg, kde jsou rovněžuchyceny také...

Kovová vazba diamantových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256270

Dátum: 15.04.1988

Autor: Skokan Jaromír

MPK: C22C 9/02

Značky: vazba, nástrojů, kovová, diamantových

Text:

...polykrystalického diamantu do stávajíoíoh vazeb se slinovací teplotou nad 800 °C dochází k jeho teplotní degradaci a tím k podstatnému zhoršení řezných či brusných vlastností.Uvedené nedostatky odstraňuje kovová vazba diamantovýoh nástrojů na bázi bronzi s nízkou slinovací teplotou, požadovanou otěruvzdornoetí e~tvrdostí, určená pro diamantové vrtaoí korunky, pily,frézy á poďäně podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že obsahuje 38...

Zařízení pro omezení výchylky směrového kormidla letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256269

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolačný Jiří, Hráček Zdeněk, Jančařík Drahomír, Dostál Jaroslav

MPK: B64C 13/16

Značky: výchylky, letounu, omezení, směrového, kormidla, zařízení

Text:

...motorech a obr. 2 zařízení při vysazení jednoho z motorů. dNa táhlo gg řízení směrového kormidla je připevněn konec dvouremenné páky ł. Její druhý konec, na kterém je upravene dotyková plocha je umístěn mezi dvěma hydraulickými válci łg, ll s pístnicemi g, 2, opatřenými epínači Q, 1 spojenými se světelným indikátorem §. Oba hydraulické válce łá, 1 jsou epojeny s tlakovoujvětvírłg a odpadní větví łi hydraulického systému tak, že prostor pod...

Způsob stanovení poměru výchozích surovin při výrobě nesymetrických chromkomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 256268

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rudzinská Jana, Krajtl Svatopluk

MPK: C09B 45/00

Značky: barviv, výchozích, poměru, způsob, nesymetrických, výrobe, surovin, stanovení, chromkomplexních

Text:

...se postupně dávkuje komplex l 2 1 a průběžně se kontroluje průběh reakce. Násadu komplexu 1 1 by bylo možné vypočitat na základě stanovení komplexné vázaného kovu, což ale předpokláda použití analytické metody, kterou by bylo možno stanovit komplexné vázaný kov vedle kovu, jenž v komplexu vázán neni. Pro většinu připadů takováto analytické metoda neni známa a nebo by její využití bylo velmi praené a adlouhavé.Nyní bylo nalezeno, že se poměr...

Způsob výroby výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s nízkou úrovní zbarvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256267

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wiesner Ivo, Micka Vladimír, Müller Karel, Klančík Luděk, Jarolímek Přemysl, Wiesnerová Ludmila, Hanzlík Miroslav, Rada Antonín

MPK: C08L 63/00

Značky: zbarvení, nízkou, způsob, epoxidových, výroby, výšemolekulárních, úrovní, pryskyřic

Text:

...inertizaoi reakčni směsi se s výpoaou používá dusík,lze však použít i argon, helium a v některých případech i oxiduhličitý, řičemž obsah kyslíku V inertním plynu může být nejvýše 5 oí, t.j. 0,005 hmot. .olyadice se obvykle provádí při teplotách až 155 °C (pod bodem tání dianu), ale při nízkém obsahu kyslíku v inertní atmoeféře lze polyadici uskutečnit i při teplotách 170 až 190 °C. Používají se známé polyadiční katalyzátory, s výhodou...

Zařízení k ovládání natáčecího pohybu pracovního vřetene obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256266

Dátum: 15.04.1988

Autori: Voltner Milivoj, Sovička Oldřich, Sláma Pavel

MPK: B23Q 5/20

Značky: obraběcího, vřetene, pracovního, natáčecího, pohybu, stroje, ovládání, zařízení

Text:

...spojení s vřetenem, nebo jeho odpojení od vřetena v době, kdy je vřeteno používáno pro standardní způsob obrábění a kdy počet rotujícíoh součástí v převodovém řetězci s ohledem na setrvačné hmoty musí být snížen na minimum. Zařízení tak příznivě ovlivňuje životnost stroje a svou jednoduchosti i snížení nákladů na jeho výrobu. .Na přiloženěm výkrese je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu v podélném řezu.V přední stěně tělesa...

Rozvodová armatura plynových metalizačních pistolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256265

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák František, Navara Václav, Ježek Josef

MPK: B05B 7/20

Značky: rozvodová, plynových, metalizačních, pistolí, armatura

Text:

...armatury dochází k vytěsnění prostoru mezi rozvodovým členem a tělesem armatury těsnící vložkou.Na obr. 1 je schemeticky znázorněna rozvodová armatura podle vynálezu. V tělese 1 jsou zhotoveny rozvodové kanály a závity pro deformační šrouby 3. Do válcové díry tělesa 1 je vsazena těsnici vložka 2 z plaetickoelastického materiálu mezikruhového průřezu a opetřená rozvodovými kanály se shodným.rozložením jako v tělese 1. Proti protočeni i...

Zařízení pro nastavení průmyslového robotu pro broušení odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256264

Dátum: 15.04.1988

Autor: Polák Miroslav

MPK: B24B 47/22

Značky: nastavení, broušení, odlitků, zařízení, robotu, průmyslového

Text:

...nebo akustického signálu, který indikuje předem zvolenou vzdálenost brusnéno kotouče od odlitku po celé programované,tj. nastavené dráze.Tímto zařízením se nastavení průmyslového robotu vel~ mi usnadní a je rychlejší asi o polownu času, oproti dřívějšímu postupu, navíc je méně namáhevé pro obsluhu. Další výhoda spočíva v tom, že je snížena nebezpečí porušení brusného kotouče. Také je zde možnost automatického nebo poloautomatického...

Skládací postýlka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256263

Dátum: 15.04.1988

Autor: Štěpán František

MPK: A47D 7/00

Značky: postýlka, skládací

Text:

...nárys postýlky ve složeném stavu, obr. 5 půdorys postýlky ve složeném stavu a obr. 6 řez BB z obr. 4. Jak vyplývá z obr. 1 až 3sestává postýlke z prvé pevné postranice 1 pevně spojenés pevnými částmi ł a g čel, ke kterým jsou pomocí otočných závěsů Ž a Q připojeny Výklopné části 1 a A čel. K výklopným Čüdmm 1 a 5 čel je rozebíratelně, pomocíšroubů łg, připojena druhá postranice ll. Pevná část § podlážky je připojenak pevným částem , g čel a...

Pec pro tepelné štěpení uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256262

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Vojtěch, Fiedler Lubomír

MPK: C10G 9/20

Značky: uhlovodíku, tepelně, štěpení

Text:

...způsobem, který je hospodárnější a méně náročnýnež způsob využití v choulostivém.parogenerátoru. vysokého obsahu tepla ve spalinách je možno využít jak v konvekcíĺĺtak i j k výrobě technologické páry, zatímco vysokotlaká pára, potřebna pro pohon kompresorü v useku nízkoteplotního dělení plynü a ke krytí spotreby páry při spouštění, zastavování či odkoksování zařízení, se pro celou výrobní jednotku vyrábí ve standartním kotli s využitím tepla...

Pojistka pro zajištění spojení torzní tyče s hnacím a/nebo hnaným strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256261

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skypala Zdenek, Dresler Jaromír

MPK: H02K 7/20, H02K 7/14

Značky: tyče, pojistka, zajištění, spojení, hnacím, strojem, hnaným, torzní

Text:

...montáži na spřažený stroj. Je-li pružný kroužek uvolněn e nezapadá do obou drážek, může dojít k axiálnímu posunutí torzní tyče,e tim drážkování torzní tyče vypadne z drážkování hřídele spřaženého stroje zcela nebo částečně, přičemž zuby drážkování se mohou otlačit nebo dojde k zadření v místě drážkování.Výše uvedené nedostatky jsou odstreněny u pojistky pro zajištění spojení torzní tyče s hnecím a/nebo hnaným strojem podle vynálezu,...

Zapojení impulsního stabilizátoru napětí s blokujícím měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256260

Dátum: 15.04.1988

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H02M 3/02

Značky: impulsního, napětí, stabilizátoru, zapojení, měničem, blokujícím

Text:

...jehož výstup je spojen s diodou zpětnovazebního optoelektronického členu gg. Regulační tranzistor ll je emitorem přes emitorový odpor gg spojen e kolektorem zpětnovazebního optoelektronického členu lg a a blokujícím vstupom 2, kolektorem přes kolektorový odpor gg je spojen s budícím vstupem lg a desaturačním odporem lg,bází je pak spojen s emitorem zpětnovazebního optoelektronického členu lg a přes bázový odpor ll se vstupní zápornou...

Homopolymery 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl-akrylátů a 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl-methakrylátů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256259

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hrabák František

MPK: C08F 20/18

Značky: jejich, způsob, výroby, homopolyméry, 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl-akrylátů, 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl-methakrylátů

Text:

...v benzenu, chloroformu,tetrachlormethanu, tetrahydrofuranu, 1,4-dioxanu, acetonu, hůřev etheru a v alkoholech, a nerozpustný V alifatických uhlovodících ave vodě. lHNMR spektry byl identifikován jako poly(l-ethoxy-2,2,2 trifluorethyl-akrylát). Analýzou v něm bylo stanoveno 42,44 CRoztok 0,0066 g 2,2-azobis(isobutyronitrilu) v 1,35 g 1-ethoxy-2,2,2 «trif 1 uorethyl-akrylâtu ve skleněné ampuli, se stejně jako v příkladu 1, zbaví vzduchu...

Způsob výroby pórobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256258

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kupský Vladimír, Bureš Jaroslav, Kulísek Karel

MPK: C04B 38/00

Značky: výroby, pórobetonu, způsob

Text:

...prostředí je výrobek o nižší objemové hmotnosti a pevnosti použitelný jako výplňové zdivo, při pevnostech nad 2,5 MPa i pro méně náročné konstrukění účely. Přitom je výro~ ba takového pőrobetonu méně energeticky náročná, než je tomu u autoklávovaného pőrobetonu. Spotřeba energie je tak odpovídající účelu použití finálního výrobku.Pőrobeton,vyráběný postupom podle vynálezužje připraven ze směsi písku a slektrárenského popílku nebo strusky,...

Ocel se zvýšenou prokalitelností a odolností proti křehkému lomu v kyselém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256257

Dátum: 15.04.1988

Autori: Slaný Stanislav, Míček Petr, Mojžíšek Radim, Kalivoda Aleš

MPK: C22C 38/04

Značky: kyselém, prostředí, křehkému, prokalitelností, odolností, proti, zvýšenou

Text:

...vlivu půsćbeni sirovodíką e umožňuje tak dobře rozllšit e kvantitativně určit citlivost oceli na praskání v sirovodíkovém prostředí. Doeud ee pro výrobu olejářských trub pro těžbu nafty a plynu z větších hloubek používají oceli nizko a střednělegované chromem, molybdenem nebo mikrolegované vanadem, niobem e podobně. Tyto ocele jsou vyráběny v elektrických obloukových pecích s vykazují vcelku uspokojivé vlastnosti při namáhání v...

Válcovací redukční kladka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256256

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kintr Jiří, Novák Jan, Švercl Josef

MPK: B21D 39/18

Značky: redukční, kladka, válcovací

Text:

...redukční kladky x) osovém řezu.Válcovací redukční kladka podle vynálezu je provedena jakodvou- až třístupňová kladka l, což umožňuje rozdělit vlastní re» dukční proces do dvou až tří etap při jediné vélcovací operací. Pro názornost je popsáno konstrukční provedení dvoustupňové válcovací redukční kladky. U této kladky L jsou jednotlivé redukční průměry D 1, D 2 rozmistěny V pravidelných odetupech, rovnajícíchj se 1/3 d 3 Ikyá 1 covsc...

Zapojení pro automatické nastavení základního stavu obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256255

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Pavel, Urban Jiří

MPK: G05B 19/02

Značky: stavu, zapojení, automatické, obráběcích, základního, strojů, nastavení

Text:

...stavu stroje a jehož výstupy jsou přes hradlovaci obvody připojeny na vstupy bloku nastaveni sledu funkci, napojeného svými výstupy na vstupy bloku výkonových členů.Zapojeni pro automatické nastaveni základni polohy obráběcich strojů, provedené podle vynálezu podstatně zkracuje čas k uvedeni stroje do základniho stavu na přiklad po výpadku napájeni a odstraňuje prostoje, kterými vznikaji značné finančni ztráty.Zapojeni pro automatické...

Pulsní zdroj napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256254

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kocourek Petr

MPK: H02M 3/156

Značky: zdroj, pulsní, napětí

Text:

...na výstupu konstantni napětí. Jeho nastavení se ve většíně připadů provádí zařazením výstupniho odporového děliče, tvořeného čtvrtým odporem EA a pátým odporom § 2 Tento pulsnĺ zdroj pracuje tak, že monoliticky integrovanýobvod łg B 260 Je napájen do prvního a druhého vstupu ł a łí z pomocného zdroje gg, tvořeného Zenerovou diodou g a odporem 3.«Tento integrovaný obvod łg B 260 porovnává a vyhodnocuje napětí, vzniklé na výstupu pulsního...

Zapojení korekčních obvodů s automatickým korektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256253

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vojta Ludomír, Petrášek Josef, Jiránek Miloš

MPK: H03M 13/00

Značky: zapojení, automatickým, obvodů, korekčních, korektorem

Text:

...l je mezi první a druhý konec sekundárního vinutí vstupního transformátoru Q připojen první odpor gł. Střed sekundárního vinutí je uzeměn. K prvnímu konci sekundýrního vinutí vetupního transformátoru 2 je připojena paralelní kombinace druhého odporu gg a prvního kondenzätoru gl, jejíž druhý konecje připojen přes třetí odpor 31 k zemi a zároveň je připojen k sériové kombinaci čtvrtého odporu 53 a první indukčnosti El.Její druhý konec je...

Pružný přítlačný prvek pro formy na plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 256252

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hendrych Josef, Janoušek Vladimír

MPK: B29C 33/50

Značky: plasty, formy, přítlačný, pružný, prvek

Text:

...pevných přítlačnýoh kroušků,je nevýhodou prucný výpočet potřobnćho přosahu vo formě o dolícovíui přosohu při montáži, ktoré je zvlášť obtížuo při vyšší náaoh~ nontí formy. Při přohřátí mohou nastat stejně obtížo uvedenó n použití přítlnčných šroubů.Výše uvedouő nedostatky odstraňuje pružný rozobíratelný přítlačný prvek podle vynálozn, jehož podotntőu je pružná kruhovć dest 1 čkn,opírajíoí oo jednak o otředäný kruhový čep rozebíratelnč spojený...

Zapojení trenažeru vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256251

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schejbal Petr, Bečička Miroslav

MPK: G09B 25/02

Značky: zapojení, trenažeru, vozidel

Text:

...první výstup je připojen na modul gg tlumených světel a druhý výstup je připojen na modul łg dálkových světel, přičemž na vstupy obou modulů gg a Ag jsou připojeny paralelné žárovky 1, které- 3 256 251 jsou druhým vstupem připojeny na vstup modulu gg spíneného zdroje dálkových a tlumených světel a druhý výstup modulu gg dálkových světel je připojen na vstup modulu Ž kontrolky dálkového světla, na jehož výstup je připojena kontrolka §g...

Pigmentový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256250

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nečas Miroslav, Plecháček Václav

MPK: C09B 67/14

Značky: přípravek, pigmentový

Text:

...produkt. Ten se nakonec usuší ve vhodném typu sušárny, například vírové, pásové aj.Pigmentový přípravek podle vynálezu vyhovuje požadavkům kladeným na červenou pigmentovou preparaci určenou pro Výrobu ofsetových a hlubotiskových barev. Přípravek se dobře disperguje V aplikačních systémech, vyrobené barvy mají vyhovující takové vlastnosti a odstínová odchylka u výsledných nátisků je v toleranci podle evropské barevné škálY 3...

Rameno ovládací tyče ocelářské licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 256249

Dátum: 15.04.1988

Autori: Všolek Jaromír, Burda Karel

MPK: B22D 41/10

Značky: tyče, ovládací, licí, pánve, rameno, ocelářské

Text:

...nehledě k náročnému opracování kuželového otvoru v tělesu ovládacího ramene.Uvedený nedostatek odstraňuje rameno ovládací tyče odlévací ocelářské pánve, které je na jednom konci opatŕeno nábojem, jímž se usazuje na kuželový konec ovládací tyče a zajišEuje se na ní klínem a je opatřeno dvojicí kŕížových drážek sloužících ke spojení kuželového vyběhu ovládací tyče a ramena klínem a kde druhý konec ramena je cpatřen záchytným ozubem pro zavěšení...

Vozová palivová pec pro nízkoteplotní procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256248

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šmálek Josef, Adámek Vladimír, Bém Čeněk, Buršík Miloš

MPK: F27B 9/12

Značky: vozová, procesy, palivová, nízkoteplotní

Text:

...prostoru mezi stropem pece a sálavou deskou, a druhý představuje nejméně jeden cirkulační ventilátor,umístěný pod vysokorychlostním hořákem.Předností vozové palivové pece, prevedené podle vynálezu je zajištění účinného prouděníatmosféry v peci v celém průřezu pracovního prostoru bez ohledu na vytížení vsázkou abez ohledu na regulaci teploty prováděncu zapínáním a vypínánim hořáku. Tím se docilínejen vysoký účinek konvekce, ale zároveň se...