Archív za 1988 rok

Strana 114

Způsob výroby aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256327

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hajíček Odon, Maťátko Jan, Marek Oldřich, Marek Petr

MPK: C08L 61/20

Značky: způsob, aminoplastů, výroby

Text:

...výrobní, tedy v podstatě reakční čas, aby tyto vedlejší reakce byly potlačeny. Navíc zvýšený obsah nížemolekulárních podílů ve hmotě je príčinou jejího lepení ve formě a zhoršuje vzhledové vlastnosti vytvrzeného výrobku. Ubsah metanolu též snižuje vytvrzovací entalpii aminoplastu, což má za násle dek zhoršení fyzikálně-mechanických a zpracovatelských vlastností.Vyhřátím reakění směsi ve vznosu za intezivního míchání na60 až 110 OC během 0,5...

Houževnatý modifikovaný polyamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 256326

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černá Zdeňka, Ducháček Vratislav, Prokopová Irena, Kuta Antonín, Neuhäusl Emil, Brummel Michal, Králíček Jaroslav

MPK: C08L 9/00, C08L 77/00

Značky: polyamid, modifikovaný, houževnatý

Text:

...nebo jejich směsi a-dále některým z uvedených elastomerů nebo jejích směsi, obsahuje dále aditíva upravujicí tekutost taveniny nebo modifikujíoí i strukturu s užitné vlastnosti polymeru. K těmto adítivům patří zejména organické barviva nebo pigmsnty, maziva, jako jsou mastné kyseliny, soli a estery mast ných kyselín a jejích směsi, práškovítá a vláknitá plniva na příklad skleněné, čedičová, polyesterová apod., nebo dále iniťiátory...

Suvné vedení tyčových předmětů kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256325

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tyleček Antonín, Harabiš Jaroslav

MPK: B23Q 3/12

Značky: průřezu, předmětů, vedení, tyčových, kruhového, suvné

Text:

...přičemž do uložení zadní části vodícího tělesa na válcovém pouzdru je vestavěn hydraulický tlumič rázů a stavěcí matice, jíž se nastavuje hloubka zasunutí vodícího tělese na válcovém pouzdru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrchu přední části válcového pouzdra jsou v pravidelném obvodovém rozestupu vytvořeny nejméně tři úchyty s čepy, na nichž jsou výkyvně zavěšena táhla, uložená svým zaobleným koncem otočně na čepech V šikmých...

Vzorkovací těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 256324

Dátum: 15.04.1988

Autor: Skrbek Břetislav

MPK: G01N 29/00, B22D 25/02

Značky: vzorkovací, těleso

Text:

...vzorkovacího tělesa podle vynálezu, kde na obr.l je pohled na vzorkovací těleso zpředu a na obr. 2 pohled ze strany.Vzorkovací těleso má tvar trojbokého hranolu, jehož spodní bok je základovou plochou vzorkovacího tělesa Q. Stranami tohoto trojbokého hranolu jsou dva shodné rovnoramenné trojňhelníky o základné, která tvoří šířku 3 obdélníkové základy tělesa 3,přičemž plochy těchto ñbou stranových trohőhelníků jsou vzájemně rovnoběžná ve...

Zařízení pro přesun elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256323

Dátum: 15.04.1988

Autor: Maupic Jiří

MPK: B65G 7/00

Značky: elektromotorů, zařízení, přesun

Text:

...příkladu provedení a podle připojených výkresů, kde obr. l značí pohled na elektromotor ve směru hlavní osy stroje, obr. 2 schematický půdorys elektromotoru s rámovým děleným kolejovým podvozkem, obr. 3 boční pohled na elektromotor s přípevněnou nosnou rámovou dvoukolovou jednotkou a obr. 4 řez uložením pojezdového kola.Jak je patrno z obr. llje elektromotor opatřen děleným rámovým kolejovým podvozkem l, sestávajícím ze dvou nosných rámových...

Zařízení pro ovládání vík vnitřního bubnu koželužské opravovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256322

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubíček Josef, Navrátil Jiří, Mičulka Zdeněk

MPK: D06F 37/10, C14B 1/42

Značky: ovládání, nádoby, koželužské, opravovací, bubnu, vnitřního, zařízení

Text:

...nosného pláště umožňuje výkyv podpěrného ramenedo všech potřebných poloh. Pohon výkyvného pohybu podpěrného remene je odvozen velmi jednoduše řetězovými převody. Pohyb podpěrného ramene je velmi jednoduše ovládán spouštěním a vypínáním pohonné jednotky łlaäítkovými spĺnači a bezkontaktními snímačí.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkresech, kde značí obr. 1 celkový nárys, obr. 2 bokorys,obr. 3 příčný...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256321

Dátum: 15.04.1988

Autori: Borovcová Želmíra, Čáp Antonín, Lojka Jaroslav, Ursíny Petr, Kubový Josef, Dídek Stanislav, Ferkl František, Stejskal Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: otevřeným, předení, tohoto, koncem, způsob, způsobu, zařízení, provádění, příze

Text:

...plochy proti směru jejího pohybu a skrucuje. Podstatou odpovídajícího výrobního zařízení je, že obíhajíoímu nosiči psrforované plochy jsou přiřezeny jednak formovací prostředky pro formovaní podélnéhovlákenného útvaru na sacím poli do vlákenné bradky zužující se ze své největší šířky v místě prívodu vláken na sací pole, do hrotové části, jednak vodič pro odvádění skrucované příze ze sacího pole v podstatě v protisměru k pohybu perforované...

Zařízení k vyrovnávání větve lana zdvihového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256320

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kuchař Antonín, Cagaš Jaroslav

MPK: B66D 1/36

Značky: větve, zdvihového, mechanismu, zařízení, vyrovnávání

Text:

...umožňuje svým navedením obou lan této větve do relativně malé vzdálenosti, která zajišťuje náběhový úhel na kladky kladnice při jejím zdvihu,a to až na dotyk s lanovým bubnem. Další výhodou je možnost uspořádání obou jeho kladek v relativně malé rozteči a využití povrchu bubnu pro přiblížení lanových drážek s levým a pravým závitem k jeho svislé oae, čímž se docílí zkrácení délky bubnu a zmenší ae i potřebné vybraní v plošině pro průnik...

Způsob směšování flotačního rmutu, vzduchu a flotačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256319

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šnyta Bohumír, Vidlář Jiří

MPK: B03D 1/00

Značky: směšování, činidla, rmutu, flotačního, způsob, vzduchu

Text:

...v tom, k v přívodním potrubí. rmutudo flotátoru se vytvoří podtlsk zúžením potrubí a do prostoru podtlaku se přivádí vzduch a flotační činidlo. Průtočný průřez potrubí se zúží a za zúženým místem se do potrubí udělají jeden nebo více otvorů. Účinkem proudění rmutu vzniká za zúženým místem podtlak. otvory v potrubí je účinkem podtlaků neseván vzduch. Do jednoho nebo více otvorů je rovněž přiváděno~f 1 otační činidlo a vytváří se disperzní...

Zařízení pro analýzu složení surovin metodou radiačního záchytu neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256318

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kotner Václav, Hejtman Jiří

MPK: G01N 23/22

Značky: neutronů, radiačního, metodou, záchytu, surovin, složení, zařízení, analýzu

Text:

...ve spektra fotonů a, má za. následok jednak zlepšení poměru plochy píků k pozadí, jednak snižuje zatížení spektrometrické trasy a tím vede ke zlepšení rozlišení energií fotonů. Navíc je vložením stínícího bloku zabezpečene. nezbytná. ochrana detektoru fotonů přőd rychlými neutrony v době, kdy měřicí zásobník není zaplněn surovínou.Na. přiloženém výkresu je zobrazen řez zařízením podle vynálezu rovinou procházející osou zdroj - detektor....

Graficky programovatelný regulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256317

Dátum: 15.04.1988

Autor: Příman Vojtěch

MPK: G05D 23/19, G05B 19/04

Značky: regulátor, programovatelný, grafický

Text:

...1, který je připojen na ovládané zařízení ll. Výstup 542 výběrového obvodu 5 je spejen 5 koncovým výkonovým stupnäm Q pro zesílení výstupního regulačního signálu, jehož okamžitou velikost udává měřidlo v něm obsažené. Koncový výkonový stupeň Q je spojen s výkonovou jednotkou 2 ovládaného zaříze ní ll. ovládané zařízení ll obsahuje zpětnovazební čidlo lg,- 3 I 255 317 které je spojene s liniovým zapisovačem §. Výhodným provedením vynálezu je,...

Vinutý parciální kondenzátor s odlučovacím zařízením v jednom aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256316

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cvejn Miloslav, Ullmann Pavel, Štryncl Vladimír, Prokop Bohumír

MPK: F28D 7/02

Značky: zařízením, parciální, vinutý, kondenzátor, aparátu, jednom, odlučovacím

Text:

...vedeno centrální příváděcí trubkou až ke spodnímu vyztuženému dnu aparátu, kde je ukotveno a s centrální přivâděcí trubkou je spojene výztužnýmí žebry.Podle předloženého řešení je hmotnost vínutého parciálního kondenzàtoru přenášena jádrem do vyztuženého dna aparátu a přes podstavu do základu, takže i při zvýšené hmotnostikondenzàtoru není zatěžovàn plášt aparátu.Na výkrese je znàzorněn příklad provedení vínutého parcíàlního kondenzàtoru s...

Zařízení pro volbu ovládacích stanovišť pracovního souboru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256315

Dátum: 15.04.1988

Autori: Větrovec Jindřich, Větrovec Lubomír

MPK: G05B 9/02

Značky: souboru, ovládacích, volbu, stanovíšť, zařízení, pracovního

Text:

...motory a hydraulickými pohony. Jednotlivé bloky Á až lêân jsou pak zapojeny tak, že výstup prvního bloku Š předvolby je zapojen na záznamový vstup g pamětového bloku 3, na jehož mazací vstup Q je připojen výstup nulovacíhc bloku 2, jehož mazací vstup É je spojen s prvním zadávacím výstupem jí druhého bloku g předvolby. Třetí zadávací výstup 33 druhého bíĺšku g předvolby je zapojen na zapínací vstup 3 hradľš Ž a druhý zadávací výstup jg na...

Zařízení k radiačnímu ošetření předmětů gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 256314

Dátum: 15.04.1988

Autori: Franěk Čestmír, Teplý Jiří

MPK: G21H 5/00

Značky: radiačnímu, ošetření, záření, předmětů, zařízení

Text:

...ozařovaný předmět lg se instaluje pojízdný mechanismus 1, který se pripojí k regulační jednotce lg. Na pojízdný mechanismus 1 se připevní stínící plášť 3. Vložením ŕídícího programu do regulační jednotky lg a spuštěním celého zařízení se začne uskutečňovat ozařovací proces podle ad hoc připraveného programu. Prvním krokem je posun stínícího pláště 5 do první plánované pozice a jeho natočení do plánovaného směru pojízdným mechanismem 1. V...

Vyjímatelná skládací odlučovací vestavba odlučovače kapalných a pevných nečistot z nosného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256313

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/10

Značky: vyjímatelná, nosného, skládací, nečistot, plynů, kapalných, vestavba, odlučovací, odlučovače, pevných

Text:

...vestavby v tělese odlučovače přiléhají na výpustné otvory vytvořené v tělese odlučovače. Pláětě odlučovacích stupňů vytvořených ze slabého plechu se nejen svou hmotnoetí, ale i hmotností vestavěného odlučovacího stuně částečně zdeformují a dosednou ve své spodní části na vnitřní stranu tělese odlučovače, což má za následek utěsnění jednotlivých výpustných otvoru k sobě.V některých případech lze plášť prvního odlučovscího stup ně nahradit...

Zařízení pro měření rychlosti tekutin ve dvou prostorově blízkých bodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 256312

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klaboch Ladislav, Baudyš Antonín

MPK: G01P 5/07

Značky: rychlostí, blízkých, měření, zařízení, bodech, tekutin, prostorové

Text:

...vysílací objektiv tvořený objektivem s äarevnou vadou, jehož ohniska pro obě barvy zdroje světla jsou vzdálena o požadovanou vzdálenost dvou prostorově blízkých bodů, ve kterých se měří rychlost. Při uspořádání laserového dopplerovského anemometru se zpětným rozptylem může být přijímací i vysílací objektiv tvořen jedním objektivem s barevnou vadou umístěným mezi body, ve kterých se měří rychlost a děličem barev.Výhodou zařízení podle...

Způsob žíhání austenitické oceli za účelem zjemnění zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: 256311

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jandoš František

MPK: C21D 1/26

Značky: oceli, zjemnění, žíhání, austenitické, účelem, způsob

Text:

...85 objemu.256 311 Výhodou řešení je, -že ee potřebné hnací síly rekrystalizace při žíhání dosáhne zvýšením hustoty dižlokací bez působení mechanického tváření vnějšími silami a průběh rekrystalizace se případně podpoří další hnací silou od diskontinuální precipitace sekundárních fází. Potřebná hustota dislokací se zajistí ochlazením výrobku či polotovaru rychlostí větší než 50 000 °C/hod. z vhodně vysoké teploty. Tato teplota se...

Zařízení ke zkapalňování plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256310

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

MPK: B01D 59/22

Značky: zkapalňování, plynů, zařízení

Text:

...adiabatického spádu na expansní turbině,a tím i větší výroby zkapalněných plynůłaniž je nutné dimenzovat výměníky tepla na vysoké tlaky. Dochází tedy ke značné úspoře investičních prostředků.Příkladné řešení zapojení zařízení podle vynálezu je jasné z přiloženého obrázku, na kterém je zjednodušenš schéma zkapalňovače dusíku. Potrubim ł je veden do zkapalňovače plynný dusík o tlaku 0,55 MPa na sání cirkulačního turbokompresoru g. V...

Zapojení impulsního stabilizátoru napětí s násobným výkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256309

Dátum: 15.04.1988

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H02M 1/088

Značky: napětí, zapojení, impulsního, násobným, stabilizátoru, výkonem

Text:

...který je jinak omezen parametry součástek.Na přípojeném výkresu je zapojení impulsního stabilizátoru napětí s násobným výkonem podle vynálezu.Ke vstupní svorce 1 je připojene jednotka filtru g, realizovaná např. vysokofrekvenčním fíltrem dvoucestným usmerňovačem a nízkofrekvenčním filtrem. K jejímu výstupu jsou připojeny alespoň dvě jednotky měničů Q. Ty jsou tvořeny měníčem âl, který může být řešen jako propustný nebo blokovací. První...

Způsob zpracování polyalkylbenzenů obsahujících chlorované uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256308

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švajgl Oldřich, Eckert Egon, Rybár Petr, Černý Jaroslav, Filip Petr, Lederer Jaromír, Schöngut Jiří, Macek Vladimír

MPK: C10G 59/02

Značky: uhlovodíky, způsob, obsahujících, chlorované, polyalkylbenzénu, zpracování

Text:

...obsahující polyalkylbenzeny má bod veru mezi 150 až 25000 a těžký benzin mezi 80 až 20000,výhodně 110 až 18000. Hydrorafinačni katalyzátor obsahuje 15 až 25 hmot. sulfiöů molybdenu, kobaltu a/nebo niklu na game alumině a reformovací katelyzátor 0,3 až 0,4 hmot. platiny a příp. rhenia. objemové rychlosti jsou 2 až 6 hl na hydrorafinací, 1 až 2,5 h 1 na reformingu, přičemž objemový poměr cirkulujících plynů je v obou stupních mezi 100 až...

Zapojení chladicí mikrověže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256307

Dátum: 15.04.1988

Autor: Valíček Jan

MPK: F03B 13/00

Značky: chladicí, mikrověže, zapojení

Text:

...k výrobě elektrické energie pomocí mikrozdroje elektrické energie, to je čerpadla v turbinovém provozu nebo turbínky ve spojení s asynchronním generátorem na krátko. Využítín spádu vody od chladicích mikrověží se získá zpět zhruba 25 až 30 elektrické energie potřebné pro čerpání vody z jímky oteplené vody na chladící mikrověž. Rozhodujíci je však ta skutečnost, že v daném případě je uměle vytvořený spád vody zcela zdarma, bez jakýchkoli...

Schránka pro uložení zářičů kalifornia-252

Načítavanie...

Číslo patentu: 256306

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kryštof Vladimír, Tačev Tačo

MPK: B25J 21/00

Značky: uložení, zářiču, schránka, kalifornia-252

Text:

...počtu zářičů. Při chybné manipulaci se zdrojem záření je omezena možnost jeho žapadnutí do nepřístupných míst. Konstrukčníuspořádání vložky umožňuje vložení různých druhú zářičů o rozličných rozměrech.Příklad provedení schránky pro uložení zářičů kalifornia-252 podle vynálezu je vyznačen na obr.1 a obr.2 . 0 br.1 zachycuje schránku pro uložení zářičů v axonometrickém pohledu, obr.2 pak stejnou schránku v řezu.Schránka pro uložení zářičů...

Pružné uložení vysokootáčkového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256305

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mládek Miloš, Konečný Petr, Rajsigl Zdeněk

MPK: D01H 7/04, D01H 7/12

Značky: pružné, vysokootáčkového, rotoru, uložení

Text:

...podélné dutiny uzavřené ze strany spřúdacího rotoru přírubou a pouzdrem a utěsněně nâstřikšäâšçšže. Dutiny jsou propojeny s vnější atmosférou otvorem upraveným mezi koncem ložiska e nábojem rotoru.Uložením podle vynílezu je zamezeno vnikání nečistot do ložiska. Je možné použít kratší délku vyložení spřidacího rotoru i při zachování zastavovacích rozměrů spřádacího ústrojí.Zvýši se tím dynamickú tuhost hrídele, který takto může pracovat s...

Zařízení pro konfekci a tvarování nezvulkanizovaných polotovarů madel eskalátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256304

Dátum: 15.04.1988

Autori: Neumann Jiří, Huml Jindřich

MPK: B29C 53/56, B29L 29/00

Značky: zařízení, nezvulkanizovaných, tvarování, polotovarů, konfekci, eskalátorů, madel

Text:

...odpadá podstatné část fyzické námahy při konfekci, snižuje se procento škodlivých výparů v provozu,zvyšuje se bezpečnost a hygiena práce. Výhodou je také to, ževzhledem ke kontinuální konfekci včetně příčného tvarování textilů kostry a jejich obklédání pryžovýmí vrstvami nedochází k rychlému stárnutí nosné kostry, a tím ke snižování lepivosti. Navazujícím obkládáním vytvarované nosné kostry madla krycímí pryžovými vrstvami na zařízení pro...

Samonasávací stupeň čerpadla chladicího okruhu vysoce přeplňovaných spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256303

Dátum: 15.04.1988

Autor: Žítek Eduard

MPK: F04D 9/02

Značky: čerpadla, chladicího, preplňovaných, spalovacích, motorů, stupeň, vysoce, okruhu, samonasávací

Text:

...motoru a v počátku nasávacího potrubí je umístěna zpětná klapka sacího koše.Výhodou tohoto provedení samonasávacího stupně čerpadla je především možnost zahlcení čerpadla vodou ještě před vlastním startem motoru, což umožňuje využití vzduchovêho hospodářství spalovacího motoru používaného např. pro start, nebo k ovládání jiných ústrojí. V tomto případě nedochází k běhu čerpadla naprázdno. Po startu se zařízení samoěinně vypne a závislé...

Plynový hořák se zapalovacím a pozorovacím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256302

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 14/02

Značky: horák, pozorovacím, otvorem, zapalovacím, plynový

Text:

...otvoru v provozu. Další výhodou je kompaktní konstrukce kovového pláště keramického spalovacího a zapalovacího otvoru, která umožňuje při plynofikaci a modernizaci starých pecí, které nemají zapálovací a pow zorovací otvory, jednoduchou instalaci pylnového hořáku tak, že odpadá nutnost vrtání zapalovecíoh a pozorovacích otvorů do stěny pece.Provedení zapalovacího a pozorovacího otvoru plynových hořákůVs keramickým spalovacím...

Vrtná hlavice pro úpadní vrty k hloubení jamek pro zalesňování v podmínkách skeletových půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 256301

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kiczmer Jan, Micza Václav, Surovec Miroslav

MPK: E21B 10/44

Značky: hlavice, úpadní, podmínkách, zalesňování, jamek, hloubení, skeletových, vrtná

Text:

...průměru paraboly se dosahuje dobrého rozvrtáni podloži, které je odstředivou silou vynášeno. životnost nástroje je kladně ovlivněna samotným tvarově rozdilným druhem nožů osazených tvrdokovy nebo tvrdokovovým návarem. Také geometnie nastaveni nožů do řezu a nožů v neaktivni části spirály zamezuje možnosti zakouenuti vrtného nástroje ve tvrděich horninových lávkách či kořenech stromů,zbylých po předchozí těžbě. Výhodou zobrazeného a...

Válec pro zachycování ropných látek na vodních tocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 256300

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bačík Jan, Richter Jaroslav

MPK: C02F 1/40, E02B 15/04

Značky: ropných, látek, vodních, tocích, válec, zachycování

Text:

...měla umožňovat, aby jim mohly být vybaveny pracovní skupiny pro práci v terénu.Válec pro zachýcování ropných látek na vodních tocích podle vynálezu sestává z několika textilních provazců, po délně uspořádaných v pláěti, který je opatřen zástěrkou.Kromě textilních provazců je uvnitř pláště umístěn také zatěžovací člen.Plášt válce pro zachycování ropných látek i jeho výplň,tzn. především textilní provazce jsou vyrobeny z textilních...

Podvozek osminápravové lokomotivy s jednodílnou skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 256299

Dátum: 15.04.1988

Autori: Palík František, Eichinger Miroslav

MPK: B61F 3/00

Značky: podvozek, lokomotívy, jednodílnou, osminápravové, skříní

Text:

...malý ohybový moment podélníků, které jsou pro dané silové zatížení lehčí a konstrukčně jednodušäí.Jednoduchá konstrukce hlavního rámu, možnost použitívelkými přednoetmi pojezdn lokomotivy určeného pro oblastľříkladné provedení podle vynálezu je zobrazeno na přiložených výkresoch, kde obr. l znázorňuje v nárysu oeminápravové trakční vozidlo 9 jednodílnou skříní, na obr. 2 je zobrezena hnací skupina eestávající z vloženěho rámu a...

Statické topné zařízení k ohřevu povrchu rotačního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256298

Dátum: 15.04.1988

Autori: Baják Karel, Balcárek Jaroslav, Ženožička Milan

MPK: C14B 1/54

Značky: ohřevu, válce, zařízení, statické, povrchu, topné, rotačního

Text:

...nosné jednotky jsou pery pevně uloženy v nábojích otočně uložených v pravém e levém víku. Na pravém víku je uchycen stavěcí čep s ryskou k nastavení polohy ohřívacích jednotek vzhledem k segmentovému otvoru.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že statickétopné zařízení s ohřívacími jednotkami umístěnými uvnitř rotačního válce pracuje s minimálními tepelnými ztrátami a s nízkou tepelnou setrvačností při ohřívání a chladnutíy Dále umožňuje...

Hydraulický tlakový systém u koželužského mostového válecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256297

Dátum: 15.04.1988

Autori: Moravec Radoslav, Kurejová Dagmar, Zdražil Jan

MPK: C14B 1/36

Značky: mostového, hydraulický, válecího, systém, koželužského, stroje, tlakový

Text:

...se znázorněným naetavováním polohy dolního pístu pomocí matice s odměrným kroužkem.V postranici 1 vozíku s válecím kotoučem 3 je uepořádáno těleso 11. Těleso 1 je opatřeno válcovými propojenými otvory,v nichž jsou suvně uložený horní píst li nesený pístnicí 15 odpruženou svazkem telířových pružin JQ e píetnicí Q dolního pístu Q suvně uloženou v pouzdru 1 s perem Q. Na píetnici Q je uapořádána matice lg s otočným odměrným kroužkem ll, který je...

Zaváděcí a rozprostírací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256296

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ženožička Milan, Baják Karel, Radek Petr

MPK: C14B 17/06

Značky: zařízení, zaváděcí, rozprostírací

Text:

...v tom, že rozprostírací lišta pevně uložená v rámu a navazující na zaváděcí dopravník je v místě dotyku s nosným dopravním pásem lomená, přičemž obě její ramena svírají s nosným dopravním pásem stejné samosvorné úhly.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že konstrukce rozprostírací lišty umožňuje posun materiálu v obou pracovních směrech při rozprostírání a předepínéní usně v podélném směru. Přesouvatelná bezpečnostní zábrana zabraňuje...

Odměřovač souřadnic bodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256295

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kohout Jiří, Pihan Rudolf

MPK: G01B 7/03

Značky: souřadnic, bodů, odměřovač

Text:

...1 a 3 v nárysu, na obr. 2 a 4 v půdorysu.Udměřovač souřadnic bodů sestává z plochého magnetu l, na severním a jižním polu opatřeného pólovými nástavci 2, zhotovenými z magneticky vodivého materiálu, a 2 měřicího rotačního telesa Ž ve tvaru koule (obr. l, 2), rovněž zhotoveného z magneticky vodivého materiálu. Měřicí rotační těleso Ž se dotýká dvou odměřovacích válečků 3, umístěných nad horním pólovým nástavcem Z magnetu l tak, že jejich osy...

Zařízení pro chemické ošetření kořenů sazenic

Načítavanie...

Číslo patentu: 256294

Dátum: 15.04.1988

Autor: Černý Lubomír

MPK: A01C 1/00

Značky: chemické, kořenů, sazenic, zařízení, ošetření

Text:

...se většinou vyzvedávají na ploše ručné a vážou do evazků.Předmět vynálezu je znázorněn na přípojeném výkreeu, v němž na obr. 1 je celkový pohled na zařízení a obr. 2 znázorňuje provedení ukládacího věnce a uložení svazku eazenic v něm.Zařízení ee skládá z podstavce l, nakloněného kruhu g,ukládaoího věnce 3, namáčecí vany 1, plechových žlabů 5 pro svod odkapávajícího roztoku, pohonné jednotky, tj. elektrického motoru a dvou převodovek Q,...

Modifikované pojivo na bázi směsi epoxidových pryskyřic vhodné pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 256293

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hireš Jaroslav, Stránecký Jan, Macků Vladislav, Horák Jaroslav, Kincl Jaromír, Elinger Karel, Opluštilová Hermína

MPK: C08L 63/00

Značky: tmely, epoxidových, hmoty, vodou, ředitelné, pryskyřic, bázi, vhodné, směsi, pojivo, modifikované, nátěrové

Text:

...hmotách a tmelech na vzduchu schnoucioh a jeho předmětem je modifikované pojivo na bázi směs 1 ×epoxidovýoh pryskyřic a inertního organického rozpouš tědla, zejména pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely se zlepšenými vlastnostmi filmů obsahující modifikujici složky a případně aditíva. Podstata vynálezu spočivá v tom,že pojivo sestává z pryskyřičné složky obsahující směs 1 až 99 hmot. dilů nízkomolekulárni kapalné epoxidové...

Způsob kalibrace membránového vakuoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256292

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ambrož Zdeněk

MPK: G01L 27/00

Značky: kalibrace, způsob, vakuoměru, membránového

Text:

...membránového vakuoměru.Výhodou způsobu kalibrace membřánového vakuoměru podle vynálezu jsou podstatně snížené nároky na vybavení kalibračního praooviště, nebot zcela odpadá potřeba udržovat konstantní tlak a konstantní teplotu po dobu měření a v důsledku toho i potřeba přesného termostatu a zařízení pro nastavení přesného tlakuNa přiloženém výkresu jsou graficky znázorněny v závislos~ ti na času t průběh teploty 8 a průběh tlaku...

Roštnice scezovací přepážky, zejména spádových sít

Načítavanie...

Číslo patentu: 256291

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šeda Luděk, Urban Antonín, Toninger Karel, Křížek Lubomír, Kraus Miloslav, Herauf Klement

MPK: B01D 23/00

Značky: scezovací, spádových, roštnice, zejména, přepážky

Text:

...funkční plochy roštnice ecezovací přepážky dle vynálezu dojde vliven větší aetrvačností pevné fáze v suspenzí k přeekočení pevné fáze přee nezeru mezi roštniceni, zatínco kapalnú fáze je nezerou odváděna. Jev epočívi v aeyletriekćn provedení funkční plochy roštnice. Tí se doeáhne zlepšení eeparační účinnosti až o 20 ve srovnání s roštnicení e rovinnou- 2 256 291 acezovaoí plochou. Ve erovnání se žlábkovou činnou scezovací...

Portálový manipulátor se vzduchovým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256290

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trvaj Josef

MPK: B65G 47/92

Značky: portálový, pohonem, manipulátor, vzduchovým

Text:

...Rám přísavek s přísavkami, umístěný na základní desce, je ovládán dalším přímočarým vzduchovým motorem a vykonává svislý pohyb, jehož rozsah je řízen polohou výrobku, se kterým je manipulováno. Pomocí snímacího zařízení dochází k postupnému snižování spodní části rámu e přísavkami. Po odebrání výrobku ze zásobníku se rám e příeavkami vysune do horní polohy. Po dosažení horní polohy dojde k přesunutí do pravé krajní polohy, zrušení...

Způsob čištění (4-karboxybutyl)trifenylfosfonium bromidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256289

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Špaček Miroslav, Votava Vladimír, Drahoňovský Jan, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan

MPK: C07F 9/28

Značky: čištění, bromidů, 4-karboxybutyl)trifenylfosfonium, způsob

Text:

...postupy jsou zvlaště z hygienického hlediska a možnosti zneužití /narkomanie/ nevhodnéNa tyto známé postupy navazuje V pozitivním smyslu způsob podle vynálezu, který výše uvedené nemýhody v podstatě odstraňuje. Podstata způsobu podle vynálezu spočívé v tom, že se technický /4-karboxybutyl/trifenylfosfonium bromid připravený podle AO 228 058 s obsahem nejvýše 93 až 98 hmot. rozpustí za horka V ethanolu nebo 2-propanolu. Po samovolném...

Nosič vláknité izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 256288

Dátum: 15.04.1988

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27D 1/04, F27D 1/00

Značky: nosič, vláknité, izolace

Text:

...šrouby pro připevnění ke stěně izolovaného zařízení.Obr. 1 znázorňuje příčný řez nosičem vláknité izolace v místě, kde je připevněn ke stěně izolovaného zařízení.Obr. 2 znázorňuje boční pohled na nosič vláknité izolace s jedním upevňovacím elementem.Obr. 3 znázorňuje příčný řez uspořádáním nosičů s vláknitou izolací, provedenou z lamel ve tvaru písmena U .Nosná část 3 má tvar hranolu, v příčném řezu v podobě rovnoramenného trojúhelníka se...