Archív za 1988 rok

Strana 113

Způsob výroby močovinových granulek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256367

Dátum: 15.04.1988

Autori: Willems Michael Hendrik, Klok Jan Willem

MPK: C07C 126/08

Značky: výroby, močovinových, granulek, způsob

Text:

...plynu inertního k močovině,jako je například vzduch, dusik a oxid uhličitý. Zpravidla se používá vzduchu jakožto chladieího plynu. Uvedené množství očkovacího materiálu dostačí pro výrobu granulek přinejvyšší relativní vlhkosti vzduchu, jaká je možná.Očkovací materiál se dodává do Chladicí zóny na jednom nebo v několika místech a homogenné se disperguje V nejvyšší možné míře. Aby se mohla udržet disperze jemných částic močovíny V chladící...

Způsob výroby nových 3-(1-piperidinylalkyl)-4H-pyridol(1,2-a)pyrimidin-4-onových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256366

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mertens Josephus, Kennis Ludo

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, nových, výroby, způsob, 3-(1-piperidinylalkyl)-4h-pyridol(1,2-a)pyrimidin-4-onových

Text:

...kyselina alfa-hydroxybenzenoctová, methansulfonová, ethansulfonová, benzensulfonová, 4-methylbenzensulfonová, cyklohexansulfonová, 2-hydroxybenzoová, 4-amino-2-hydroxybenzoová a podobné. Všech, ny tyto kyseliny spadají do oboru vynálezu.Všechny soli je možno převést působením zásady zpět na volnou basi., W Reakci je možno provádět běžnou N-alkylací. S výhodou se reakce provádí V inäytním orga nickém rozpouštědle, například V...

Způsob izolace betainu z popřípadě intertované melasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256365

Dátum: 15.04.1988

Autori: Melaja Jakko, Millner Dan, Virtanen Jouko, Heikkilä Heikki

MPK: C07C 101/06, C07C 101/12, C07D 273/00...

Značky: izolace, melasy, popřípadě, způsob, intertované, betainů

Text:

...odpadní frakci,druhou cukernou frakci a třetí frakci obsahující převážně betain. Necukerné a cukerné frakce se podrobují dalšímu zpracování, aby se izolovat cukr a zbytková melasa. Toto další.zpracování je popsáno dříve V literatuře a není součástí tohoto vynálezu.V případě, kdy se používá k plnění roztoku o poměrně nízkém obsahu cukru, druhá frakce,obsahující cukry, neobsahuje komerěně zajímavé množství cukru. V tomto případě lze frakce...

Způsob výroby nových derivátů 12 a 13 bromergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256364

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wachtel Helmut, Heindl Josef, Sauer Gerhard, Schröder Gertrud

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48

Značky: bromergolinu, způsob, nových, derivátů, výroby

Text:

...dopamínových receptorü je možno ilustrovat pomoci interakčniho testu za použití agonisty receptorů dopamínu, tj. apomorfinu, na myších po jednorázovém předhěžném intraperitoneálním podání (parametr potlačeni hypothermie vyvolané podáním 5 mg/kg i.p. apomorfinu). Další postup je analogický jako v případě testu, který ilustruje centrální blokádu Éz-receptorů.Jak je patrno z tabulky 2, je antagonistický účinek apomorfinu po pcdání...

Způsob výroby titanové činící látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256363

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jakuševa Galina, Babkin Artur, Mikaelian Iridij, Gerasimova Lidia, Tjurkina Ljudmila, Godněva Maria, Šifrin Isaak, Kolesnikova Nina, Bělokoskov Valentin, Plotnikov Vladimir, Motov David, Metelkin Alexandr

MPK: C14C 3/04

Značky: způsob, látky, výroby, titanové, činící

Text:

...sloučanina titanu se zavädi v přebytku 0,01 až 2 g/l vzraženo na Ti 02 oproti 5 teChi 0 ~mu množství, potřebnému k převedoni dvojmocného železa na trojmocné železo.Po přiduvka peroxokomplnxni sloučeniny titąnu ou výchozího roztoku se přidá síran amonnýn kyselina sírová, až celkový obsah siranu amonného a kyseliny sírová činí 450 až 600 q/l.za získaného roztoku se amoniumoxotitandisulfát vysráži ve formě monohydrátu (NH 4)2 Ti 0 ~(SO .H U...

Způsob výkrmu přežvýkavců

Načítavanie...

Číslo patentu: 256362

Dátum: 15.04.1988

Autor: De Lay Roger

MPK: A23K 1/17

Značky: výkrmu, přežvýkavců, způsob

Text:

...rychlost rústu hovězího dobytka, jemuž je V příslušné denní dávce podáván laurylsulfát antibiotika AV 290.krmiva pro zvířata, obsahující žádané množství laurylsulfátu antibiotika AV 290 se obecně připravují smísením zvoleného krmiva se suchým laurylsulfátem antibiotika AV 290 se sušinoupo antibiotickém fetmentačním procesu, a to bud samotnými nebo V kombinaci s vhodnými nosiči.Počet miligramů antibiotika na 1 kilogram příslušného krmivového...

Baňka pro obrazovku a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256361

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schumacher Reiner, Finkenauer, Krüger Albrecht

MPK: H01J 21/86

Značky: baňka, způsob, její, výroby, obrazovku

Text:

...jsou vytvarovány nejméně tři seřizovací výstupky Ä, které leží všechny v první referenční rovině § 35, která je v definované vzdálenosti dl od rovinné plochy 1 pájecí hrany Q.Ve větší vzdálenosti dzB-B tak, že nejméně tři body na vnějším nebo vnitřním povrchu válcového hrdla 3 baňky l ležík rovině pájecí hrany Q je definovaná druhá referenční rovina v této rovině a současně na společné kružnici, která má střed Q.Podstatným význakem...

Zařízení pro chlazení nožů, zejména nožů brázdicího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256360

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zitz Alfred, Schetina Otto, Wrulich Herwig

MPK: E21C 25/38

Značky: brázdicího, zejména, nástroje, zařízení, nožů, chlazení

Text:

...nezáleží na tom, V kterém směru se brázdí a v jakém úhlovém rozpětí jsou nože s horninou v záběru. To umožňuje přesnou regulaci odpovídající požadavkům přívodu chladicího média k nožům. Ani při velmi malém úhlu záběru nožů s horninou nemůže vzniknout jiskra a zabraňuje se ztrátě vody po dobu, kdy nože nejsou v záběru s horninou. Voda se přivádí do trysek bez vzduchu pod vysokým tlakem, že nemůže dojít k ucpání trysek.Napřipojených výkresech je...

Způsob kontinuální tepelné přeměny plynných nebo/a kapalných odpadních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256359

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lövey József, Csegezy Miklós, Bán Ferenc, Kovács Attila, Nagy Zoltán, Hupka György

MPK: F23G 7/06

Značky: přeměny, způsob, tepelně, látek, kapalných, odpadních, kontinuální, plynných

Text:

...se reguluje tak, aby tato teplota nepřevýšila zápalnou teplotu hořlavých směsných proudů, vznikajících po smichání proudů látek. Vlivem předehřáti se snižuje množství topiva a kyslíku, které jsou nutné k tepelnému rozkladu, a rovněž se snižuje poměr vodní páry a kysličnlku uhličitého v odpadnim plynu tepelného procesu. Při předehřívání se výhodně využije teplo tepelných plynů, vznikajicích při tepelném rozkladném procesu.K tepelné přeměně...

Způsob přípravy N-heterocyklyl-4-piperidinaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256358

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janssens Frans, Luyckx Marcel, Torremans Joseph, Stokbrökx Raymond

MPK: C07D 401/12

Značky: způsob, n-heterocyklyl-4-piperidinaminů, přípravy

Text:

...- O P ÄP ve kterém znamená p p celé číslo od 1 do 6 včetně, a 6 . . . . , , R je vodík, aminoskupina, kyanoskuplna, fenylová skupina, aminokarbonylováskupina, mono- a di-alkylaminokarbonylová skupina obsahující v alkylové části 1 až 6 atomú uhlíku, methoxykarbonylová nebo ethoxykarbonylová skupina, feuylmethoxykarbonylová skupina, 4-merfolinylkarbonylová skupina,1-piperidinylkarbonylová skupina a 1-pyrrolidinylkarbonylová skupina, alkenylová...

Zařízení pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256357

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dschen Yuan-heng

MPK: D01H 7/882

Značky: zařízení, předení, bezvřetenové

Text:

...rotor l, upevněný na hřídeli 3 elektromotoru 3 má tvar komolého kužele a je úmístěn ve skříni 3 spřádací komory, jejíž obrys je shodný s pláštovou plochou rotoru Ä. Skříň 3 spřádací komory je aerodynamicky prodloužena směrem dozadu a je opatřena přírubou Ž, která dosedá na přední stěnu É a má na dosedací ploše těsnicí prstenec 1. Skříň A spřâdací komory je upevněna sklopně na přední stěně Q prostřednictvím závěsu g. vzdálenost mezi...

Způsob kování klik klikových hřídelů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256356

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rut Tadeusz

MPK: F16C 3/04

Značky: hřídelů, provádění, způsobu, kovaní, způsob, klikových, zařízení

Text:

...podle vynálezu má proti známé technice řádu výhod. Klínová smykadla V spojení 5 kloubově opřenými držáky dvojíc matric synchronizují pěchovací pohyb s ohýbáním, popřípadě s přemisčováním vykovaného popřípadě vylisovaného materiálu.Mimoto se síla potřebná k pěchování přenášen z hlavy, k níž je připevněn lisovník, na držáky matric, rozděluje na složky působící na kovaný materiál přes klínová smykadla a přes lisovník. Tím jsou klínová...

Těsnicí prvky s rotačním pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256355

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fischer Arno

MPK: F16C 1/28

Značky: rotačním, pístem, prvky, těsnicí

Text:

...pružná křídla Ž, §na oběžnou dráhu lg statoru 3, takže dochází ke spolehlivému utěsnění.Na obr. 3 je ve zvětšeném měřítku znázorněna část rotoru l a statoru g 5 jednokřídlýmtěsnicím prvkem 1. Rotor lmá obloukovité vybraní lg ve tvaru kanálu, které má rozšířenýzadní konec gg. Vzniká tedy průběžný ohloukový kanál, který může být vyroben pomocí běžně dostupných fréz. Po vytvoření tohoto obloukového kanálu se může do jeho středu zalisovatpevná...

Způsob montáže částí šoupátkového uzávěru pro licí pánve a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256354

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tinnes Bernhard

MPK: B22D 41/08

Značky: částí, licí, pánve, způsob, zařízení, šoupátkového, montáže, uzávěru, provádění

Text:

...desky lg a posuvné desky gł šoupátka nejsou zná zorněny.Na obr. 2 a 3 je znázorněn montážní podstavec gg, který tvoří pravoúhlý svislý upevñow vací rám gg. Na zadní stěně Ži skříně §g, která je upevněna na upevňovacím rámu äá, je upraven topný prostředek 53. Upevňovací rám gg má mimo âosedaci plochy gg, stejné upevñovaci prostředky, to znamená upevñovacĺ čepy lg a upevñovací klíny lg pro skríň lg šoupátka,jako jsou znázorněny na obr. l na...

Silniční panel kolejové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256353

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tápai Antal, Fáskerti Sándor, Várnagy Zoltán, Kómáromi Attila, Kovács István, Papanek Zsolt, Horváth Jozsef, Koszta Imre, Jankovics Endre, Kerekes Mihály, Rixer Ádám, Nagy László

MPK: E01B 3/38, E01C 9/06

Značky: kolejové, dráhy, panel, silniční

Text:

...l používaných pro uliční dopravu je asi 18 cm. Rozchod žlabů 3 odpovídá normovanému rozchodu kol pličního kolejového vozidla.Rozměry pryžového utěsňovacího pásu Ž jsou volně podle konkrétních poměrů tak, abyje bylo možno vlisovat do žlabu Q speciálním zařízením a aby působily dostatečně vysokým tlakem v mezeře mezi vnitřními bočními stěnami žlabu Q vnějšími bočními stěnami a patkou-žlábkové kolejnice ł. Utěsñovací pás §, popřípadě...

Způsob rafinace tavenin železných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256352

Dátum: 15.04.1988

Autori: Choulet Richard, Ellis John, Saccomano Joseph, Death Frank

MPK: C21C 5/28

Značky: tavenín, železných, kovů, rafinace, způsob

Text:

...se pakZ tohoto obrázku je zřejmě, že v průběhu první dekarburizační periody, za použití směsi kyslíku a dusíku, obsah dusíku v tavenině vzrůstá těsně k rovnovážnému obsahu Q za zvláštních podmínek teploty a složení taveniny a okolního tlaku plynněho dusíku V rafinační nádobě.V průběhu druhé periody dekarburizace náhrada dusíku argonem /křivka Ä/ zpúsobuje rychlý podkles obsahu dusíku v tavenině. Druhá perioda pokračuje tak dlouho,...

Brázdicí hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 256351

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zitz Alfred, Hintermann Rudolf, Wrulich Herwig, Schetina Otto

MPK: E21C 35/22

Značky: hlava, brázdicí

Text:

...svařené soupravě kotoučů lg až ll. Tato společně svařená jednotka soupravy kotoučů gg až ll a lg stredové části je překryta kqncovou částí gg, která je sešroubována šrouby gg se svařenou jednotkou soupravy kotoučů lg až ll a středové části lg. S touto koncovou součástí lg je svařen prstenec gl a deska gg. Na desku gg je přivařen středový prstenec gâ, kterým jepřiěroubována středová vložka 33.Chladicí voda se vede od připojovacího šroubení 9...

Stroj pro zkoušení materiálu v tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256350

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ulmann Jiří, Koch Felix

MPK: G01N 3/08

Značky: stroj, materiálů, zkoušení

Text:

...rámu.Stroj podle vynálezu je velmi jednoduché konstrukce, má malé rozměry, jeho obsluha spočívá pouze ve výměně zkušební tyče a závaží a provádí se pouze z čelní strany stroje, který je tak možno bez problémů spolu s dalšími stroji umístit do malého, od okolní atmosféry odděleného bezpečnostního prostoru. Zetěžovací mechanizmus se nachází v horní části stroje, takže nehrozí nebezpečí jeho znečištění případným únikem korozního roztoku...

Zařízení pro vzduchové chlazení hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 256349

Dátum: 15.04.1988

Autor: Adée Antonín

MPK: F01P 1/06

Značky: chlazení, vzduchové, zařízení, hřídele

Text:

...provozních otáček hřídelc je zabezpečsn přívod vzduchu do Chladicí komory sacím účinkom chladicího kotouće, obvykle opatřeného radiálními žebry, i přes odstavené pomocné ventilátory. Současně může být uspořádán další vstupní otvor do chladící komory eoustředně s hřídelem v čele krytu na straně u ložiska. Výhodou je dále kompaktní provedení celého zařízení podle vynálezu a jeho stavebnicová konstrukce včetně pomocných ventilátorů běžného...

Monofil pro rybářské vlasce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256348

Dátum: 15.04.1988

Autori: Budín Jiří, Dvořák Vlastimil

MPK: C08L 83/06, D01F 6/90, C08L 77/02...

Značky: rybářské, monofil, vlasce

Text:

...vlasoe v uzlu jsou založeny na chemické modifikaoi polyamidu 6 mezi které můžee počítat i směsi polyamidu 6 s vhodnými polymery nebo aditivy Další metody využívaýí tak zvaná fyzikální modifikace kdy k ovlivnění vlastností monorilu dochází v průběhu jeho zvlákňování a dloužení, zejména vlivem teploty a dloužícía ho poměru.známé Jsou monofilní rybářské vlasce na bázi kopolyamidů jako je kopolyamid 6-kaprolaktamu a 12-laurolaktamu nebo...

Směs pro beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 256347

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lembak Michal, Lotečka Drahoslav, Richtar Antonín

MPK: C04B 7/36

Značky: směs, betón

Text:

...tah za ohybu betonu. Souběžně byla u čerstvé betonové směsi sledována zpracovatelnost a objemová hmotnoet.Pro zkoušky bylo použito- plnivo kamenivo drobné fr. O/4 mm 5 Tovačov kamenivo hrubé, dolomit. drt fr. 8/16 mm- pojivo cement SPC 250- voda označení 0 - vodovodní sít označení A - anodní označení K - katodníA, K - voda převzatá z vodovodní sítě upravená elektrickým proudemVýroba bet. směsi byla uskutečněna na zařízení laboratoře ústavu....

Minerální kompozice pro povrchové úpravy a lepení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256346

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štepita Matej, Český Vladimír, Mlejnek Jiří, Drha Pavel

MPK: C09J 1/02, C09D 5/10

Značky: lepení, povrchové, minerální, úpravy, kompozice

Text:

...které umožňují snadné nanášení na podklady roztíráním štětcem, etěrkou nebo válečkem. Hmotu je možné nanášet na suché i vlhké vyreagované podklady i na čerstvé zhotovené před tepelným ýpracováním. Při nanášení na zreagované podklady má minerální kompozice zpracovatelnost nad 30 min., aniž by došlo k odsávání vodm a tím k zhoršení zpracovatelnosti. Minerální kompozice je možno nanášet na celou plochu jako tmelící hmotu, do které se ukládají...

Zařízení pro lisování klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256345

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tydlačka Miroslav, Odstrčilík Miloslav, Starý Jiří, Kurfürst Jiří, Kunz Antonín, Bartoň Jaroslav

MPK: F16G 3/10

Značky: lisování, klinových, řemenů, zařízení

Text:

...vertikálne stavitelné přenášecí zařízení Q tvárnice Q. Pod dnem vulkanizačního kotle l je uložen zvedací mechanismus 1 tvárnice Q. Stranou kotle l je umístněna chladící vane Q a otočný stůl 2 e pohonem pro manipulaci s tvárnicí Q. Tvárnice Q je tvořeno jednotlivými kruhovými prstenci lg, uloženými nad sebou.Obsluha uloží na otočný stůl 2 tvárnici Q z kruhových prstenců gg a do nich naskládá surové klinové řemeny. Po spuštění cyklu pracuje...

Zařízení pro zavzdušnění vnitřního prostoru průtočné vodní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256344

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cink Miroslav, Holata Miroslav

MPK: F03B 11/04

Značky: vodní, zavzdušnění, turbiny, prostoru, zařízení, průtočné, vnitřního

Text:

...konci, přilehlém k odpadní částí opatřena hranou, přičemž zavzdušňovací kanálek pro přívod vzduchu je opatřen regulačním ústrojím.Výhoda řešení podle vynálezutepočívá v tom, že úpravou regulovaného množství vzduchu pod hran spirály vstupní tlakové části vody se úplně odstraní kavitace, čímž se prodlouží ži-.votnost turbíny, zachovají její parametry, aníží nárok na vo -u bu konstrukčního materiálu. Regulovenä množství vzduchu do to hoto...

Zařízení pro podpírání textilie na postřihovacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 256343

Dátum: 15.04.1988

Autor: Říha Josef

MPK: D06C 13/00

Značky: zařízení, textilie, podpírání, postřihovacím, stroji

Text:

...řez postřihovscím stolom a nožovým válcem, na obr. 2 je půdorysný pohled na zařízení,na obr. 3 je uchycení konců postřihoveeího stolu k rámu postřihoveeího stroje, na obr, 4 je řez koncom postřihovecího stolu v místě pívodu tiskového vzduchu a na obŕ. 5 je pro» veden detail pŕůchodu zesíleněho konce tkaniny zařízením podle vynálezucDle znázornění na obr. 1 a 2 je zařízení podle vynálezu sestsveno z řady vedle sebe umístěných destiček §...

Měrná cela pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256342

Dátum: 15.04.1988

Autori: Moravec Vladimír, Vodička Luděk, Březina Milan, Kříž Josef

MPK: G01N 30/62

Značky: preparativní, měrná, chromatografii, kapalinovou, vysokoúčinnou

Text:

...opatrené přívodem a2 258 342 odvodem mobilní fáze podle vynálezu. Cela je opatřena křemennymí skly pro průchod měrného paprsku, která jsou sevřena deskemi. Podstata spočívá V tom, že vstupní kapilára a výstupní kapílára jsou zavedeny do desky rovnoběžně s osou měrného paprsku a zaústěny do prostoru cely, tvořeného eliptíckým otvoreunupraveným v těsnění mezi křemenným sK 1 em a druhým křemenným sklem.Základní výhoda měrně cely podle vynálezu...

Zařízení pro orientaci polohy výrobků s průchozím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256341

Dátum: 15.04.1988

Autori: Melčák Zdeněk, Filip Miroslav

MPK: B23Q 7/08

Značky: orientaci, výrobků, otvorem, polohy, zařízení, průchozím

Text:

...Q je na kpnzole § uvnitř vibračního zásobníku l, upevněno povelové čidlo ll. Mezi čidly 2, ll prochází dopravní dráha g naďníž je upevněna vodící lišta 5, ve které je v místě proti ěidlům 2, ll a pneumatickému ovládacímu válci lg vytvořen otvor lg, na nímž je výkyvně,prostřednictvím držáku lg a čepu lg, na konzole § uložena páčka lg, která nahražuje vodící lištu A. Na pístnici lg pneumatického ovládacího válce lg je upevněn vyrážeč ll,...

Implantabilní textilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256340

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stratinský Ján, Rozhold Jaroslav, Kramplová Milada, Sádovský Marián, Procházka Rostislav, Pospíšil Lubomír, Ornst Petr

MPK: D04B 21/20, A61F 2/06, D04B 1/22...

Značky: implantabilní, výroby, způsob, textilie, její

Text:

...provedení, avšak rovněž na pleteném plochémútvaru. Nosnou konstrukcí výrobku je přitom možno zhotovovat v zàtažné nebo osnovni vazbě z nejméně dvou nítových soustav shodných nebo rozdilných vlastností, síly a původu,například ze syntetických nití, modifikovaných hydrofílni úpravou.Nedilnou součástí vynálezu je speciálně vyvinutý postup výroby implantabilnich textilií, založený na účinku smáčivé úpravy textilniho materiálu, jako jsou v...

Kontaktní systém vícepólového jističe

Načítavanie...

Číslo patentu: 256339

Dátum: 15.04.1988

Autori: Plotěný Arnošt, Chlup Miloš, Černohorský František, Hladký Tomáš

MPK: H01H 73/04

Značky: systém, kontaktní, jističe, vícepólového

Text:

...spojky, vytvarované do vyniklých polosmyček, jsou uloženy v kruhových zahloubeních skeletu. tvořeného levými a pravými bočními. stěnami a zadními zaoblenými stenami spodní části nosného izolačního tělesa, přičemž jednotlivé poly mezi sousedními bočními stěnami jednotlivých skeletů jsou na kruhových izolačních spojkách opatřeny kruhovými výstupky, jež mají na svých obvodových plochách klinovité drážky a že nosné čepy jsou otočné uloženy v...

Houževnatá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 256338

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: hmota, houževnatá

Text:

...molekulově hmotnosti 100 až 250,středním obsahu 3 až 5 atomů dusíku v molekule, majíoího střední ekvivelentovou hmotnost 40 až 100 a aminové číslo 600 až 1000 mg KOH/g.Hmoty vzniklé vytvrzením této kompozioe doeahují jednak vyšší pevnostní charakteristiky, jednak lepší ohemiokou odolnost, než podobná pojive vytvrzovaná výhradně polyenpolyaminy. Další výhodou je lepší rozložení reakčních česů a nižší hodnoty maxima exotermie během...

Kruhový ořezávací nůž

Načítavanie...

Číslo patentu: 256337

Dátum: 15.04.1988

Autor: Polanský Rudolf

MPK: B23D 79/12, B23C 5/08

Značky: kruhový, ořezávací, nůž

Text:

...konstrukčniho řešení dle vynálezu je, že zaáišřuje dělení nekonečné třísky získané odebíráním vnitřniho výronku vyráběné trubky ve svařoveci lince na malé délky třísek. Tim dochází ke snadnému vyplavováni těchto krátkych třisek přímo chladící vodou, kterou se va svařovaoí lince oblast sveru ochlazuje. Zároveň lze úplně nebo částečně omezit operací profukováni stlačeným vzduchem. Výhodou řešení je rovněž skutečnost, že konstrukčni uspořádání...

Vícebřitý obráběcí nástroj pro srážení hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 256336

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gálik Josef, Kaška Pavel

MPK: B23B 5/16, B23B 51/10

Značky: vícebřitý, nástroj, srážení, obráběcí

Text:

...různé velikosti prováděných úkosů je značné zvýäona produktivita prá~ ce, dále značné zvýšona geometrické přesnoat opracování a zvýšena i konečná kvalita trubek.Příklad konkrétního provedení víoebřitého obráběcího nástroje pro srážení hran podle vynálezu je zobrazen na výkresu,kde na obr. 1 je znázorněna sestava tříbřitového obráběcího nástroje v řozu, na obr. 2 vnější těleso v nárysu, na obr. 3 vnější těleso v čelním pohledu, obr, 4 zobrazúje...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256335

Dátum: 15.04.1988

Autor: Schustr Pavel

MPK: F25B 11/00

Značky: turbina, expanzní

Text:

...Průměr této ucpávky je převážně větši, než je průměr labyrintové ucpávky, sloužící pro utěsněni hřidele před únikem chladného pracovniho plynu.253 335 Výhody řešení podle vynálezu spočívajív tom, že je dosaženo snížení ztráty chladného pracovního plynu labyríntovouucpàvkou pří současném omezení osových síl, působících na hřídel.Příklad uspořádání expanzní turbíny s plynovýmí ložísky a sníženou ztrátou pracovního plynu je znázorněn na...

Koncentrovaná keramická suspenze pro výrobu keramických pomůcek pro odlévání hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256334

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sedláček Jiří, Langer Jiří, Kanclíř Robert, Kučera Václav

MPK: C04B 33/13

Značky: koncentrovaná, odlévání, pomůcek, slitin, suspenze, keramická, výrobu, hliníkových, keramických

Text:

...díly koloidního solu oxidu křemičitého Si 02.Výhodou koncentrované keramické suspenze podle vynálezu je, že výrobky z ní vyrobené mají vysokou odolnost proti náhlým změnám teploty a schopnost nekovové vměstky obsažené v tavenině zaohycovat takovým způsobem, že se vměstky stávají integrální částí výrobku. Další výhodou koncentrované keramické suspenze podle vynálezu je kontinuální záchyt nekovových vměstků spolu se snížením neplynění o 10 až 20...

Třídič plochých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256333

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hudeček Petr, Slavata Bohumil

MPK: B25J 9/00

Značky: plochých, součástí, třídič

Text:

...umístěných ve dvou kruzích, dvěma spolupracujícími roboty jsou také nepominutelně zmenšené nároky na velikost těchto robotů,a tedy i na velikost ramen jejích úchopných zařízení, což se projeví v nižších hodnotách setrvačných sil při rotaci robotůa je tak možno rychlost rotace robotů zvětšit bez nebezpečí nepříznivých průvodních jevů.Na připojeném výkresu je v půdorysu znázorněno příkladné provedení třidíče plochých součástí podle tohoto...

Brzdička pro brzdění nití na textilních a jiných strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 256332

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vitamvás Zdeněk, Mrázek Jiří, Prášil Vladimír

MPK: B65H 59/22

Značky: brzdění, brzdička, nití, strojích, jiných, textilních

Text:

...mezikruží 2 opatřen třecím povrchem, s větším koeficientem tření než je koeficient tření hladké plochy vnějšího mezikruží ll, například podle obr. 3 odstředivými zářezy, pro zvýšení koeficientu tření mezi brzdícím talířkem § a nití lg procházející brzdićkou ve směru šípky l a tedy pro uskutečnění samootáčivého pohybu od brzděné nitě lg. Čep 1 otočného brzdioího talířku § je osazen stavitelným kroužkem lg. Mezi otočným brzdicím talířkem Q a...

Prostředek pro konzervaci loupaných brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256331

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šimek Jaroslav

MPK: A23L 3/34

Značky: prostředek, loupaných, konzervaci, brambor

Text:

...která se projevujepozměněnou chuti , ~ztvrdlým povrchem a nežàdoucim zápachem,který se projevuje zejména pri vaření. Pracovni prostředi,kde se provádi konzervace pyrosiřičitany je nepřijemně ovlivněno výpary unikajiciho kysličniku siričitého, produktu rozkladu pyrosiřičitanů.Uvedené nedostatky jsou v podstatné miře odstraněny prostředkem pro konzervaci loupaných branbor, jehož účinou složku tvoři thiosiran draselný v koncentraci 0,1 až 6...

Zařízení pro kalibraci teplotních sond v proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256330

Dátum: 15.04.1988

Autori: Anděra Vratislav, Goldšmíd Ivan, Nožička Jiří

MPK: G01K 15/00

Značky: teplotních, zařízení, proudu, plynů, kalibraci

Text:

...je nosič kontrolního teplotního čidla umístěnêho ve vyrovnávací komoře uchycen na vnitřní válcovê stě ně nâstavce.Hlavní výhoda zařízení podle vynálezu spočívâ v tom, že snížení tepelné kapacity proudu plynu při poklesu tlaku, které je v obvyklých zařízeních příčinou značných systematických chyb při měření teploty je naopak využito k praktické eliminaci nežâdoucího teplotního rozdílu mezi kapalinou a plynem ve výměníku a dále k dokonalěmu...

Přísada podstatně prodlužující interval, po který lze vylučovat lesklé niklové povlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256329

Dátum: 15.04.1988

Autori: Záruba Jiří, Eder Jan, Hroudová Miroslava, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/14

Značky: povlaky, niklové, podstatné, prodlužující, který, lesklé, interval, vylučovat, prísada

Text:

...účinnosti. Důsledkem je vysoká spotřeba derivátů benzensulfonylimidu a urychlené hromadění balastních organických látek, které je nutno periodicky odstraňovat.- 2 253 329 Popsané nedostatky odstraňuje přísada podle vynálezu,jehož podstata epočívá v tom, že příaada je tvořena sloučeninami obecného vzorceaž 8, R 3 - -(CH 2)y - CH 3, kde y O až 8,fenyl, benzyl,jež obsahuje samotné nebo ve směsích.Bylo zjištěno, že tato přísada má schopnost...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní s obsahem organických ketosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256328

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Miloš, Kühnl Zbyněk, Coller Jiří, Záruba Jiří

MPK: C25D 2/22

Značky: lázni, ketosloučenin, kyselých, zinkovacích, organických, obsahem, slabě, prísada

Text:

...probihají v roztoku vedlejší chemické a elektrochemické reako , při kterých dochází k degradaci ketosloučenin, aniž by se po lely na vlastním pokovení. Tyto reakce způsobuji ztráty účinné látky a současně zvyšují koncentraci nežádoucich rozkladných produktů, jpž se musi z lázně periodicky odstraňovat.Popsané nedostatky odstraňuje přísada podle vynálezu, jehožpodstata spočívá v tom, že přísade je tvořena sloučeninamikde znamená R 1 -...