Archív za 1988 rok

Strana 111

Zařízení k zapřádání příze na pracovních jednotkách frikčního dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256447

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čáp Antonín, Pavlíček Luboš, Marková Marie, Reymanová Markéta, Dykast Jaroslav, Fajt Ludvík, Stejskal Alois, Kubový Josef, Lojka Jaroslav, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: jednotkách, příze, pracovních, zapřádání, stroje, frikčního, zařízení, dopřádacího

Text:

...odblokuje čidlo přetrhu a v nastavených intervalech zapne přívod vláken apoum spustí odtah příze při současném zapředení jejího konce doPro realizaci tohoto postupu je podle vynálezu výhodné, jestliže ovládací blok je propojen přes nastavovací člen alespoň na některý elektrický obvod pohonných prostředků přiváděcího,spřádacího e odváděcího ústrojí a zdroje sání.iUvedeným postupem lze zautomatizovat zapřádací operací při spouštění...

Zařízení pro biologickou úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 256446

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trejtnar Jan, Janča Jan, Dřímal Jiří

MPK: C02F 1/32

Značky: biologickou, zařízení, úpravu

Text:

...přípojeny ke štěrbiue a celý tento vzduchový system jena obou koncích připojen vzduchotěeně přes válcové příruby ke germicídní rtutové výbojce. Jedna elektroda germicidní rtutovévýbojky je připojena na jeden konec sekundárñího vínutí vysokoćnapětového napájecího transformátoru, jehož druhý konec je uzemněn. Vývod sekundárního vínutí vysokého napětí, spojený přesVtlumívku nebo přes odpor s druhou elektrodou germicídní rtuto vé výbojky, je...

Zařízení pro upínání vyměnitelných zubových hřebenů skládané odvalovací frézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256445

Dátum: 15.04.1988

Autori: Florián Svatopluk, Brož Miloslav

MPK: B23C 5/22

Značky: skládané, odvalovací, zubových, zařízení, upínání, vymenitelných, hřebenu, frézy

Text:

...nosného tčlesa g, jsou na protilehlých hočních stěnách opatřeny kuželovými výstupky g. Na kuželové výstupky Q dosedají ohjímky 1, a to svými vnitřními kuželovýmí dosedacími plochami §. Ubjímky 3 jsou volně uloženy na osazených řástech 7 nosného telesa 2 vytvořených v místech jeho protilehlých čel §. Na objímky 5 dosedají matice 9 uloženéna závitech Q vytvořených na osazených částech 7 nosného tělesagľProti axiálnímu posuvu jsou zuhové...

Vstřikovací nástroj s magnetickým ovládáním letmých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256444

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hošek Stanislav, Švec František

MPK: B29C 45/40

Značky: letmých, magnetickým, nástroj, desek, ovládáním, vstřikovací

Text:

...a znečištění pracovní mezery jsou uložené magnety umístěny v izolačních pouzdrech z plastu, pryže, nebo chráněny jiným vhodným krytem. Je možné volit i okolní desky nástroje z nemagnetických ocelí. Tím se zabráni případnému poškození vstřikovacího nástroje. Magnety plní v případě pohybu letmé desky pro vyhazování nebo stírání výstřiku známou funkci magnetickét pružiny nebo v případě potřeby zachytit pohyb letmé desky známou funkci...

Zapojení pro měření spínacích dob výkonových tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256443

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jarolím Josef, Bureš Josef

MPK: G01R 31/26

Značky: tranzistorů, zapojení, výkonových, měření, spínacích

Text:

...jo spojon so vstupan prvního řízanćho zdroja. Kladaý výstup druhtho řízontho zdrojo jo spojon současně so druhýn vstupss sčítscího bodu třstího rsgulůtoru as kladný polos druhů kondonzàtorovb batsrío. Jojí tporný půl jo spojon as ztpornýs výstupoa druhbho řízonćho zdroja. Kladný výstup prvního řízonoho zdroje jo spojos jsdnak s druhý vstuo psa sčítacího bodu druhého rogulútoru, jednak s druhý vstupsa sčítacího bodu prvního ragulttoru a s...

Dvoustupňový budič vibrace s nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256442

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: dvoustupňový, vibrace, budič, nulováním, výstředníkového, momentu

Text:

...budič víbrace podle obr. 1 eeetává z hřídele g. uloženého ve dvojici ložisek 5, 1, která jsou uchycena ve ekříni g běhounu vibračního válce. Na hřídeli 3 jsou pevné uloženy dve nepohyblivá nevývažky ł, 3. mezi nimiž je ne oeezoní g hřídehg otočně uložsn pohyblivý nevývažek I 5. Nepohyblívé nevývažky ł. łl spojuje unašeč Z. Na povrchu hřídele 3 je v exiálním eměru vytvořena drážka Q. ve které je uložena exiálně posuvná tyč §,...

Zařízení pro ukládání tyčové výztuže do kotev rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256441

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krása Jiří, Vondráček Jaroslav

MPK: E04C 5/12, E04G 21/12

Značky: ukládání, rotačního, zařízení, tyčové, kotev, tvaru, výztuže

Text:

...slouží k nastavení vzájemné polohy čelistí ł a elečně ee stavitelným dorazem łg, umíetěným mezi rameny úhlové páky 3 a jednoramenné páky gâzajišřují volnost založení kotvy łâ, potřebnou k jejímu otáčení. Druhé konce úhlové páky Š a jednoramenné páky 3 jsou pevná epojeny s čelistmi ł ve tvaru oblouku. Velikost oblouku je volena tak, aby konec čelisti ł u úhlové páky E byl před drážkau 5 kotvy łâ. Konec oblouku čelietí ł je zešikmen a...

Ovládací ústrojí zámku spřáhla korýtkových vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256440

Dátum: 15.04.1988

Autor: Uchal Mikuláš

MPK: B61G 3/26

Značky: vozů, spřáhla, ovládací, zámku, ústrojí, korýtkových

Text:

...hlavy spřáhla, přičemž ovládací řetízek je z něho veden přes kladku a vodítko k táhlą k němuž je připevněn, a mezi trubkovým vedením a táhlem je k ovládacímu řetízku zavěšeno závaží.Ovládání zámku a svěšování i rozvěšování korýtkových vozů je pomocí ovládacího ústrojí naprosto spolehlivá a u rozvěšených me~ chanismů je zaručene, že nemohou být poškozeny jeřábovými magnety při zásobovacích operacích. Ústrojí nepřečnívá žádnou svou částí...

Kompkatní křížový rekuperační hořák pro plynná nebo kapalná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 256439

Dátum: 15.04.1988

Autori: Adámek Vladimír, Bém Čeněk, Šmálek Josef, Buršík Miloš

MPK: F23L 15/04

Značky: rekuperační, kompkatní, kapalná, plynná, horák, paliva, křížový

Text:

...a žádná jeho část není ozářene sálajícími složkami pecní.etmosféry nebo vyzdívky. Určitou nevýhodou tohoto uspořádání Je Jeho délka. Délka je sice vhodná pro použití u pecí s klasickou vyzdívkou šamotovou, ale málo vhodná pro použití u pecí e tenkými vyzdívkaml z keramických vláken.Uvedené nedostatky souosých 1 křížových rekuperačníchhořákü odstraňuje kompaktní krížový rekuperační hořák pro plynná nebo kapalná paliva podle vynálezu. Ústí...

Vstřikovací nástroj na výrobu dlouhých výstřiků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256438

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švec František, Hlavatý Ladislav

MPK: B29C 45/03

Značky: výstřiku, výrobu, dlouhých, nástroj, vstřikovací

Text:

...formy po skončení cyklu odstraněn pomocí vyhszovačes pružínou. Vstřikovací nástroj se na vstřikovacím stroji ustavuje pomocí středících kroužků. Toto uspořádání je výhodné zvláště proto, že prostor pod upínacími deskami vstřikovacího stroje a zejména nad upínacímí deskami je většinou volný bez prostorového omezení. hVynález je možné s výhodou použít zejména při výrobě dlouhých tvarovek pro potrubní systémy z plastu tlakové nebo odpadni řady...

Hydrofilní kopolymer, zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256437

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vacík Jiří, Michálek Jiří, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: čočky, kontaktní, hydrofilní, zejména, použití, výroby, kopolymer, způsob, medicinální

Text:

...ethylen-bis-methakrylamidu, hexamethylen-bis-methakrylamidu aj.,nebo jejích kombinace,a to vždy tak, že do polymerace vstupují minimálně 3 komponenty, 2 nichž dvě jsou monoestery a tře tí je sílovadlo, přičemž jeden z monoesterů je díethylenglykol monomethakrylàt. Díethylenglykolmonometakrylát obsahuje ze své syntězy diesteŕ diethylenglykoldimetakrylàt, který může vystupovat samostatné jako síĺujíci složka, nebo se stat součástí...

Zařízení pro jemné rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonovým aparátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256436

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kautský Otakar, Dietrich Werner

MPK: B01D 3/00

Značky: kolonovým, rozdělování, jemné, vodorovném, aparátem, zařízení, kapaliny, průřezu

Text:

...děrovanými kanály, korýtky a výřezy a epodni úsek. s výhodou svislý. je rozdělen na další rozdělovací úsek, určený pro rovnoměrný rozvod kapaliny na alespoň jeden další svislý úsek, určený pro pevné a těsné spojeni s prvkem žebrovité struktury pro převod kapaliny na258 435 Timto uspořádánim se dosáhne toho, že kapalina se přeu vádi nejméně z jednoho pásma vodorovného průřezu kolonovým aparátem na nejméně jednu nátokovou deštičku, e výhodou...

Způsob ustalování šelakového tužidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256435

Dátum: 15.04.1988

Autor: Skopálek Bořivoj

MPK: D06M 15/17

Značky: tužidla, ustalování, způsob, šelakového

Text:

...zmýdelněného šelaku má pH 8 až 9ą a je stejně připravován jako u známých postupu. Nemění ee anizpůsob napouštění kloboučnickych materiálů, nýbrž ee změnil způsob fixece šelakového tužídla. Fixace se provádí kyeelením oproti energeticky náročnější fixaci sušením. V náhradě sušení vzniká největší ekonomický přínos.Smáčedlo se musí použít v poměrně vysoké koncentraci,protože u kloboučnických polotovarů se nejedná o běžný textíl ĺní...

Způsob ukládání agrochemicky účinné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256434

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kysilka František, Hegner Pavel, Karásek Antonín, Kubíček Jaroslav, Válková Olga, Kubelka Lubomír

MPK: A01C 21/00

Značky: způsob, agrochemicky, směsi, účinné, ukládání

Text:

...mu. To vede např. u smrkůkvývratům.V poslední době jsou používány tablety hnojiva, které se umistují při výsadbě ke kořenúm. Vlivem vysoké koncentrace hnojivých látek uvolňovaných v místě aplikace dochází vlivem chemotropismu kořenů-k deformaoi kořenověho systému. V místech s vysokou konoentrací hnojivýoh látek kořeny nerostou. Po odeznění účinku tablet za 3 až 4 roky zůstává kořenová soustava trvale deformována. Nerovnoměrné rozložení kořenů...

Zařízení pro regulaci teploty licí formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256433

Dátum: 15.04.1988

Autori: Haburaj Jozef, Šmiga Slavomír, Minčič Miroslav, Milovčík Ján

MPK: G05D 23/20

Značky: regulaci, licí, teploty, zařízení, formy

Text:

...formy odstraňuje zařízení podle vynálezu,Jehož podatata spočívá v ton , žev přívodu chladící kapaliny Je před nebo za rozvčtvenía zařazen průtokouír a V druhévčtvi přívodu chladící kapaliny Je zařazen druhý vsntílregulační, ktorý je propojen e elektronickým šídioin obvodem. nDále je výhodné, jeetllže v přívodu chladící kapaliny Je přeq rozvčtvením zařazen druhý elektromagnetioký řidici ventil, který je propojen e elektronickým řídioím...

Mezioperační dopravní a zásobovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 256432

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlík Miroslav, Harašta Petr, Válka Miloslav

MPK: B23Q 41/02

Značky: dopravní, zásobovací, mezioperační, systém

Text:

...obrobků 1 do prostoru zvedacího zařízení 11. Velíkost obou mezer je kontrolována nezakreslenýmí stavítelnýmí snímačí. Náhonový systém vstupního válečku á je uložen na stavítelné desce 12,která je ke stojanu šg válečkové dráhy 3 přípevněna słłvěcímí šrouby ŠL ve stavěcích dràžkách 33, v níchž jsou zavedena í vodící pera 5 stavitelné desky 12, sloužící k dodržení její oríentace. Nàhonový system výstupního vàlečku í je uložen na další...

Způsob výroby 1,2-bis-(3,5-dioxo-1-piperazinyl)-ethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256431

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čapek Karel, Kostkan Jan, Sajvera Jiří, Marek Miroslav, Jarý Jiří, Grossmann Vojtěch, Potáčová Miloslava, Maternová Miluše, Šmídek Josef, Tomášek Václav

MPK: C07D 241/08

Značky: způsob, výroby, 1,2-bis-(3,5-dioxo-1-piperazinyl)-ethanu

Text:

...ky, mající relativní permítivitu 30-109, s teplotou varu 100 až200 °C, jako je například 1,2-propylenglykol, 1,3-propyleng 1 ykol, glycerol, nebo směsi uvedených rozpouštědel s vodou, při teplotě 80 až 200 °C. Tímto postupem se připraví látka vzorce I v čistém stàvu a izoluje se filtrací. Další výhodou výroby látky vzorce I podle vynálezu je nízká technická náročnost na zařízení a poměrně malá pracnogt.Vynález je bliže osvětlen na...

Zapalovací a stabilizační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 256430

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kuba Vladimír, Deyl Otakar

MPK: F23D 1/00

Značky: zapalovací, horák, stabilizační

Text:

...krátkém nahřátí zajístí zapálení směsi přímo před výstupem z hořáku do relatív250430 ně studené komory a takto vzniklý plamen zase zpětně nahřivá tento iniciační člen. Tím zajišťuje zapalovací a stabilizační účinek využitím.uhelného prášku, odebraného z provozovaného mlecího okruhu zapalovaného případně stabilizovaného kotle nebo kotle sousedního pomocí vysoké intenzity epalovacího procesu docílené inicíačním členem, například...

Zesítěné gely na bázi glykolesterů ve vodě a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256429

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kos Miloslav, Přikryl Petr

MPK: B01D 1/22

Značky: jejich, vodě, glykolesterů, bázi, výroby, způsob, zesítěné

Text:

...plochy a stírání kapalinného filmu,jejíž geometrie nemusí být vytvořena obráběním. Stírací válečky se odvalují po stírané ploše, čímž zvyšují efekt míchání a stlačování stékajícího filmu kapaliny, což má příznívývliv na vlastní technologický proces a dále na snížení opotřebení2 se 4 z 9 Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladnéprovedení stíracího segmentu stérače s jeho pripojením k blíže nezakreslenému stěrači podle...

Stírací segment stěrače pro aparáty se stíraným filmem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256428

Dátum: 15.04.1988

Autori: Přikryl Petr, Kos Miloslav

MPK: B01D 1/22

Značky: stěrače, filmem, segment, stírací, stíraným, aparáty

Text:

...stejnou přítlačnou siíou. Pružný nosič stíracich válečků je v pevném nosiči upevněn s takovou tuhosti,aby stíracívá 1 ečky dokonale kopírovaly nerovnosti od rotačníodparně plochy. Navíc je dána další vůle mezi otvorem ve stíra~2 suA 4 zn cich válečcich a průřezem pružného nosiče Toto provedeníse jeví výhodné pro stiráni filmu stékajicich kapalin o menšíqhapalin s velkou viskozitou vlivem již žmíněné pružnosti pružného nosiče a vůle v...

Způsob výroby matric pro tisk reliéfních obrázků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256427

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ficián František

MPK: B41M 9/02

Značky: způsob, matric, výroby, reliefních, obrázků

Text:

...soperaöní vrstvy, zajiätující povrchovou stáloet a dobrou odluči-4 vost při tvarování výlioku. lvyužitím způsobu výroby matrio pro tisk reliěfních obrazu ků dojde ke značnému urychlení výroby učebníoh pomůcek pro školy zrakovč postižených dětí, Nebude problém připravovat reliétní obrázky pro periodický tisk. vynález umožní připravovat tiskový materiál pro různé rehabilitační programy pořádane třeba jen pro malé skupiny úöastníků. Umožní...

Hlídací ústrojí pneumatické soustavy okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256426

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dočekal Petr, Šídlo Eduard, Šustr Václav, Andó Ján, Paar Miroslav

MPK: D04B 15/92, D04B 35/10

Značky: hlídací, soustavy, ústrojí, pletacího, okrouhlého, stroje, pneumatické

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že se jednoduše, spolehlivě a velmi přesně hlídá bezkontaktním způsobem velikost podtlaku v odtahové trubici zařízení pro odtah úpletů.Další znaky hlídacího zařízení pneumatické soustavy okrouhlého pletacího stroje vyplývají z popisu příkladného provedení, znázorněného na výkresu.Dkrouhlý pletací stroj, zejména maloprůměrový jednovál- covýje opatřen jehelním válcem 1 , V jehož drážkách jsou uložený očkotvorné...

Nosič informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 256425

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fiala Václav

MPK: B66B 3/00

Značky: nosič, informace

Text:

...současně polohovou informací. Po zjištění potřebné délky nosiče informace se z pásu odstříhne určitá část, na jejichž koncích se provedou třetí otvory 5, do nichž se vloží s upevní výztužné vložky Q.Tretí otvory Ž, nebo některé z nich, a rovněž i upevnění výztužných vložek Q Je možno též provést přím na staveničti. Za třetí otvory 5 Je.pak nosič informace upovněn v ěechtě výtahu s je zejištěno jeho trvalé napnutí Je-li vzhledemk délce nosiče...

Prefabrikovaná vnitřní stěna budovy se zejména ocelovou nosnou konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256424

Dátum: 15.04.1988

Autori: Provazník Bedřich, Pospíšil Zdeněk

MPK: E04B 2/56

Značky: prefabrikovaná, zejména, vnitřní, ocelovou, stěna, konstrukcí, budovy, nosnou

Text:

...podle vynálezu je znázorněno na výkresech, kde na obr1 je pohled na prefabrikovanou vnitřní stěnu budovy, spojeH y K nou s nosnou konstrukcí budovy, na obr 2 je detail svis x w ilěho řezu horního rohu prefabrikovanôho dílee s připojevacím úhelníkm, na obrà 3 je půdorysný pohled na připojovaoí úhelník s oválným otvorom a montážnim svarem ana obrä 4 je v půdorysném řezu znázorněno prozatímní za-n jištěníprefabrikované vnitřní stěny dřevěnými...

Zapojení pro demodulaci dvou vysokofrekvenčních kmitočtově modulovaných signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256423

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tománek Neklan, Striček František

MPK: H03D 3/00

Značky: vysokofrekvenčních, demodulaci, zapojení, signálu, modulovaných, kmitočtově

Text:

...rem. jehož druhý vývod je spojen se svorkou. Druhý vývod druhého í vnějšího přizpsobovaoího odporu je spojen s druhým keramickým re-.Mzonátorem. jehož druhý vývod je spojen se svorkou. Střední vývodyÁobou keramických rezonátorü jsou spojený se svorkou, na kterou jesoučasně připojen zakončovací odpor. jehož druhý vývod je spojen se svorkou.zapojení podle vynálezu umožňuje příjem zvukového doprovodu .v televizních přijímačích ve...

Zařízení pro určování ekvivalence skupin signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256422

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H03K 5/22

Značky: skupin, určování, zařízení, ekvivalence, signálu

Text:

...vždy k jednomu ze vstupů fázového detektoru § této dvojice a výstupufázového detektoru § této dvojice je spojen s prvními vstupyfázových převodníků ł druhé dvojice, jejichž výstupy jsou připojeny každý k jednomu vstupu fázového detektoru § druhé dvojice. Každý kontrolní bod š sledovaného elektrického systému 5 je připojen k jednomu volnému vstupu jednoho fázového převodníku 3. Je zřejmě, že počet dvojíc fázových převodníků ł může být...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256421

Dátum: 15.04.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: ovládací, dvoustupňové, zařízení, hydraulické, servomotoru

Text:

...střed zesilovače průtoku lg. ovládací zařízení ll je napájeno dvěma hydrogenorátory gg. äg,-přičemž hydrogenerátor gg je spojen s přívodní větvi lg zesilovače průtoku lg přímoa hydrogenerátor šg prostřednictvím děličo průtoku äg « coho príoárního výstupu 3) Holíč průtoku ää, standardního provedaní, má škrtící průřaäy gg, §, kterými děli průtok hydrogenarátoru äg mezi primární výstup Š spojený přívodní větví lg s dvoustupňovým ovládacím...

Ovládací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 256420

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pospíšil Vítezslav, Vykopal Vladislav

MPK: F16K 31/145

Značky: ovládací, ventil

Text:

...2 a současně těsně dosedá na soustředny otvor v přepižoą a odděluje tak neprodyšně výstupní komoru § od plnící komory g a od vypouštěcí komory E. Ventilový talíř 1 je polohově středěn obvyklým způsobem,např. může být na své spodní straně opatřen plochým kruhovým osazením, na které je nasunuta horní část závitů hlavní pružiny Ž.Horní víko § komory Q signálního tlaku je opatřeno hrdlem Q pro vstup tlakového vzduchu Do komory Q referenčního...

Způsob stanovení obsahu dusičnanů, rozpuštěných organických látek a zákalu vod, zejména povrchových, podzemních a pitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 256419

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šetřil Stanislav, Mrkva Miroslav

MPK: G01N 21/33

Značky: obsahu, rozpuštěných, zejména, organických, podzemních, pitných, dusičnanu, způsob, stanovení, povrchových, zákalů, látek

Text:

...A 2 - A 3 . ka absorbance úmčrná hodnotě zákalu (AL 3) podle vztahu ALS A 3 ,kde Al naměřená absorbance ultrafialového záření o určité2 naměřená absorbance ultrafialového záŕení o jiné vlnové délce (L 2) v rozsahu od 195 do 350 nm naměřená absorbance viditelného záření o vlnové délce (L 3) v rozsahu od 430 do 600 nmfaktory stanovené pro daný typ vody, korigujicívliv organické a zákalové složky při výpočtech hodnot absorbancí ALI a AL 2.256...

Samojízdná sklízecí mlátička

Načítavanie...

Číslo patentu: 256418

Dátum: 15.04.1988

Autori: Turek František, Roh Jiří

MPK: A01F 15/00, A01D 41/02

Značky: samojízdná, sklízecí, mlátička

Text:

...lisovacího zařízení s oor. 2 echematicky znázorňuje V nárysu v řezu detail lisovacího zařízení samojízdné sklízecí mlátičky podle vynálezu.Samojízdná sklízecí mlátička je opatřena sklízecím, pohybovým e poháněcím úetrojím, k němuž je libovolný vyčnívající hřídel přes převody v prostoru za úhrabečným sítem lg a pod vytřásadlem lg a skluzem li připojeno zařízení pro lieování, tvořené šnekovým lisem lg. V tělese ll zařízenípro lisování je letmo...

Ruční svěrák s prvky pro ohraničení svařovacího prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256417

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jeništa Václav, Kutač Bohumír

MPK: B23K 37/02

Značky: svařovacího, prostoru, svěrák, ohraničení, ruční, prvky

Text:

...základní podložce Q. Vzdálenost mezi čelem 3 základní podložky § a přední hranou 11 zadní čelisti 5 udává šířku svařovaného mezíkruží 1 §, která se seřizuje otáčením posuvového šroubu 12 prvé posuvové jednotky 1, svěráku lg, Vpředu je šrouby gg k horní desce 1, konzoly g, upevněna druhá posuvová jednotka 11 přední čelistí 19. Poauvovou jednotku 11 tvoříU druhé posuvové jednotky 11, opatřené čepem li, je tento zasunut do otvoru j ná boje 16,...

Zařízení k rozvolňování balíků textilních vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 256416

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krulík Zdeněk, Horáček Ladislav

MPK: D01G 7/00

Značky: vláken, textilních, zařízení, rozvolňování, balíků

Text:

...dochází k postupnému a přitom šetrnému zachýcování chomáčků vláken těmito odebiracimi prvky, čímž se ziskává vyiší rozvolňovací účinek spočivajíci v tom, že z rozvolňovaného balíku se místo několika velkých chomáčů či části vlákenných vrstev odebirá velké množství chomáčků a vlákenných vloček o malé hmotnosti. Současně se docílujeuvolňováni nečistot zalisovaných spolu s vlákny do balíku,takže zde dochází ke spojení rozvolňovacího...

Prostředek pro sorpci a desorpci kovových iontů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256415

Dátum: 15.04.1988

Autori: Borecký Ota, Šulcek Zdeněk

MPK: B01D 15/08

Značky: prostředek, výroby, způsob, iontů, sorpci, kovových, desorpci

Text:

...assocíst se popřípadě extrahuje do aprotického rozpouštědla a smísí s nosičem a rozpouštědlo se255 415 odetraní, popřípade se ze získaného associatu odstraní rozpouštědlo a síruoovitý nebo krystalický produkt se před použitím smísís aprotíckým rozpouštědlem a nosičen, po homogenizaci se rozpouštědlo odstraní.V ,Dalšízpůsob spočivá v tom, že se oniová báze v rozpouštědle zhomogenizuje s nosičem a rozpouštědlo se odstrani, získaný pevný...

Způsob stanovení koncentrace barya v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 256414

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Vladimír, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/48

Značky: způsob, barya, koncentrace, pevných, mazivech, stanovení, kapalných

Text:

...s nízkýni koeficienty selektivity vůči interferentům přítonnýn v roztoku,například elektrodou s plastickou membranou, tvořenou filmem měkčeného polyvinylchloridu o složení 30 až 31 hmot. vysokonolekulárníbo polyvínylchloridu, 68 až 69 hmot. 2,4-dinitrofenyl-n-oktyletheru jako změkčovadla a 1 až 2 hmot. komplexní soli s neutrálnín nosičem složení L 2 Ba /TPB/2, kde L je neutrální nosič, N,N-difenyl-N,N-di-/2-ethoxykarbonylfeny 1/ díamid...

Způsob výroby jemného pryžového nebo pryžotextilního prachu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256413

Dátum: 15.04.1988

Autor: Janík Jaroslav

MPK: B29C 43/36

Značky: způsobu, pryžotextilního, pryžového, jemného, tohoto, prachu, zařízení, provádění, způsob, výroby

Text:

...ním podchladit v kapalném dusíku.zss 413 Nedostatky jednotlivých známých způsobů výroby jemného pryzového nebo pryžotextilního prachu odstraňuje způsob a zařízenípodle vynálezu. Jeho podstata spočíva vtom, že pryžové a pryžotextilní materiály tvarově a rozměrově různé jsou v prvním stupnipodrobeny hrubému rozmělnění některým ze známých nekryogenníchzpůsobů rozmělnění a takto upravený materiál je ze zásobníku plynule podle zatížení regulované...

Zapojení pro úpravu časování řídicí sběrnice mikroprocesorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256412

Dátum: 15.04.1988

Autori: Koudar Ivan, Dujíček Lumír

MPK: G05F 1/10

Značky: úpravu, zapojení, řídící, časování, sběrnice, mikroprocesoru

Text:

...přípojen na nastavovací vstup gg druhého klopného obvodu ggg typu D, výstup Qłg třetího ínvertoru gyyg naľnstavovací vstup gg třetího klopného obvodu ggg typu D. Nulovací vstupy gg prvního klopného obvodu § 93 typu D, druheho klopného obvodu § 93 typu D a třetího klopného obvodu ggg typu D jsou spojeny a přes odpor 5 přípojeny na kladnou napájecí svorku §. Datový vstup łłg prvního klopného obvodu 59 typu D, datový vstup łgg druhého klopného...

Způsob určování rozměru prostorové vady a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256411

Dátum: 15.04.1988

Autor: Špunda Jan

MPK: G01N 23/02

Značky: určování, provádění, rozměrů, způsob, zařízení, prostorové

Text:

...v tom, že sumace vzorků snižuje vliv náhodného šumu av dovoluje hodnotit i velmi malé jasové rozdíly.- 3 i 25 a 411 Příklady provedení zařízení na způsob podle vynálezu jsou schamaticky znázorněny na přiloženem výkresu. Na obr.L je základní blokové schéma zařízení, ne obr» 2. blokové schéma zapojení jed~ neho konkretního pžíkladu provedení zařízení a na obr.3. blokowé schšms zapojení dalšího konkrětního příkladu provedení zařízení podle...

Zemní kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 256410

Dátum: 15.04.1988

Autori: Popiolek Stanislav, Hovorka Jaromír, Návrat Emil, Skupin Lubomír

MPK: E04H 7/06

Značky: zemní, kontejner

Text:

...ru přenáší pouze vodorovné účinky zemního a hydrostatického tlaku. Dno přenáší pouze svislé účinky hydrostatického tlakua jeho tuhý okraj, případně dno jako celek statické a dynamické účinky do základu. Spojení plášte se dnem je provedeno tak,že plášť se zasune do drážky v tuhém okraji dna a zatmelí pružným, například polyuretanovým tmelem. Toto opatření je na stavbě velmi jednoduché, zajišťuje vodotěsnost a kromě toho dovoluje malé...

Zařízení k upínání aparátů ve strojích pro výrobu bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256409

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valapka Ján, Zobal Jiří

MPK: B24B 9/08

Značky: upínání, výrobu, kamenů, strojích, bižuterních, zařízení, aparátu

Text:

...na upínací čep, který se opírá o spodní pracovní plochu klínu.Horní pracovní plocha klínu se opírá o vybrání v nosné desce. Čep se pak opírá o upínací plochu aparátu a tím ho tlačí do prizmatického vybrání v nosné desce a aparát je upnut. Aparát je tedy v klidowhwstavu zařízení upnut. Díky tomu, že klín mávrcholový úhel menší nebo blízký úhlu samosvornosti, nelze ho siloukpůsobící od aparátu na čep vysunout zpět proti tlaku pružiny. Takto...

Bezšroubová dvojdílná svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256408

Dátum: 15.04.1988

Autori: Procházka Jaroslav, Vondrák Jaroslav, Mrkvica Miloš

MPK: H01R 4/26

Značky: bezšroubová, dvojdílná, svorka

Text:

...Třmen lg svorky je svinut z kovovéhopásku do tvaru písmena 0. Pravú rameno li třmenu 19 má ve své horní části pro zajištění polohy pružicí části l vytvořen válcový nákružek lg, sloužící k opření ohybu 1 horní vláeenkyłg.Dolní spojovací můstek lg je vytvarován do plochěho korýtka,. opatřeného třemi zpětnými zuby 12 jak v ose, tak i po stranách korýtka, zakončeného zaváděcí manžetou lg. Levé rameno 11 třmenu lg má ve své horní části vytvořen...