Archív za 1988 rok

Strana 110

Způsob souběžného kvantitativního stanovení vedlejších produktů a fenolu v dianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256487

Dátum: 15.04.1988

Autori: Parýzková Jana, Kolb Ivan

MPK: G01N 30/02

Značky: stanovení, způsob, dianu, souběžného, vedlejších, fenolů, kvantitativního, produktů

Text:

...zppeobem bylo možno stenovit všechny vedlejši produkty. ale nikoliv fenol.Nyní byl nalezen způeob souběžnáho kvantitativniho stanovení vedlejšíoh produktů a fenolu v dianu metodou plynové chrometografíe, který je předmětem tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že se roztok dianu v etanolu dávkuje na začátek skleněné nebo křemenné kapilární kolony. emočené etaoionární fúzí typu eilikonového oleje nebo polyglykolu při teplote 40 °C...

Unašeč pro řetězovou dopravu tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256486

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vojíř František

MPK: B65G 17/34

Značky: dopravu, unášeč, tyčového, řetězovou, materiálů

Text:

...prostorového písmena U s náběžnou stranou 35 s úkosem 35 a vynášecí stranou gg . Vnitřní profil 3 unašeče łg je tvarován v závislosti na profilu dopravovaného materiálu gg . Ve spodní části unaěeče 39 je provedena dvojice otvorů lg s neměnnou roztečí 3 , přičemž vzdálenost 5 této dvojice otvorů łä od osy vnitřního profilu 3 je proměnná, jak je znázorněno na obr. 3., kde jsou schematicky znázorněna tři různé provedení dvojice otvorů gg...

Systém plynových trubkových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256485

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kalousek Zdeněk

MPK: F23D 11/00

Značky: plynových, systém, trubkových, hořáku

Text:

...než je možné u dosud používaných konstrukcí trubkových hořáků.Vlastnosti plemene umožňují skládat hořáky podle vynálezu vedle sebe bez ohrožení stability plamene,e tak zvýšit výkon nebo vytvořit plošný hořák.Plynový trubkový hořák podle vynálezu je znázorněn na obr. 1 a 2, systém plynových trubkových hořáků na obr. 3 Na obr. l je nakreslen pohled shore, na obr. 2 svislý řez označe ny A - A na obr. 1. Na obr. 3 je nakreslen pohled shora...

Zapojení k měření pohybových charakteristik

Načítavanie...

Číslo patentu: 256484

Dátum: 15.04.1988

Autor: Slavík Václav

MPK: G01P 3/44

Značky: zapojení, měření, pohybových, charakteristik

Text:

...členMikroprocesor 2 je osmibitový s programovatelnou pamětí.0 táčkomer g sestává z čítacího členu § ,který je pŕipojen na zdroj 1 reálného času a na přizpůsobovací člen § .Tento prizpůsobovací člen § je dále připojen jednak na ovládací panel g a jednak na zobrazovač lg. Mezi přizpůeobovací člen § 4 a zobrazovač lg je zapojen přepínač lg zobrazovače.Čítací člen Q je opatřen multiplexem a je programovatelný.Zdroj 1 reálneho času je...

Rozpínkový váleček

Načítavanie...

Číslo patentu: 256483

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jindra Jaromír

MPK: D03J 1/22

Značky: váleček, rozpínkový

Text:

...předlátky při každém přírazu bidle nutí tkanina váleček ke kmitavému pohybu. Rychlý posuv tkaniny při přírazu nestačí váleček vlivem své velké setrvačnosti sledovat, pohyb tkaniny je rychlejší než pohyb válečku. Dochází tak k otěru tkaniny v šíři rozpínky, kde vznik~ ne optickú stopa. Další nevýhodou je, že životnost válečku proti oděru je krátké.Uvedené nevýhody jsou odstraněny u rozpínkového válečku podle vynálezu, jehož podstata spočívá v...

Spouštěcí mechanismus zařízení pro nalisování ukončovacích prvků na vodiče elektrorozvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256482

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubák Jiří, Zábranský Václav

MPK: H02G 1/14

Značky: vodiče, zařízení, ukončovacích, mechanismus, spouštěcí, nalisování, prvků, elektrorozvodů

Text:

...mechaniamus podle vynálezu lze s výhodou používat při elektromontážních pracích bez vysokých nároků na kvalifikaci obsluhy.Zařízení podle vynálezu je schematicky zobrazeno na připojených výkrcsech, kde obr.1 v podélném řezu znázorňuje celkový pohled na pneumatické zařízení pro naliaování ukončovacích prvků e obr.2 zobrazuje řez jeho spouštěcím úetrojím.Na obr.2 je schematicky znázorněn princip vynálezu, kde na pístní tyči g je zarážka gg...

Způsob výroby mazacích olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256481

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klapalová Milada, Hodinka Jaromír, Ambrož Jaroslav, Vařeková Irena, Kotas Jan, Floder Jiří

MPK: C10M 107/22, C10M 107/10

Značky: olejů, způsob, mazacích, výroby

Text:

...závisí také na teplotě, při níž je použit. Z normálních teplot (20 °C až 40 °C) je optioálňí molární poměr z hlediska plné rozpustnoeti komponent 1 z hlediska ketalytické aktivity blízký molárnímu poměru A 1 Cl 3 RC 1 Ar 2 1 2 1, při.tom je obsah AlCl 3 ve výsledném komplexu 400 až 500 g/1.3 258 431 Múže však být použít také ještě rozpustný komplex o nižším(300 g/1) nebo vyšším (600 g/1) obsahu AlCl 3, čehož se dosáhne vyšším nebo...

Konstrukce pro mimooběžné odbočení kabelů z kabelového roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256480

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vykypěl Jan, Veselý Vladimír

MPK: H02G 9/04

Značky: odbočení, roštů, mimooběžné, konstrukce, kabelového, kabelů

Text:

...Na obr. 6 je zakreslen svislý řez částí horního koše jako řez B - B z obr. 5,znázorňující uspořádání pásku se zarážkou.Ve svislé dělící rovině Q, jež půlí úhel mezi půdorysným průmětem mimoběžných kabelových roštů gl, horního patra Q a kabelových roštů §ł spodního patro §,je umístěn rozšířoný kabelový rošt l, provedený z váloovaných profilů s příčkami ll z ploché oceli pro uchycení kabelů §. Na rozšířený kabelový rošt l je nahoře připojen...

Spojovací prvek z tvarovaného plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256479

Dátum: 15.04.1988

Autor: Němec František

MPK: F16M 1/08

Značky: plechů, tvarovaného, prvek, spojovací

Text:

...kolmé dilce /boky/ skříně. Do drážek na zadnich koncích boků a dna skříně zasuneme desku tvoříci záda skříně. Konstrukci uzavřeme nasazenim vrchní desky. Do dna skřině lze připevnit pomoci k tomu účelu konstruovaných spojovacich prvků nohy nebo sokl. Speciálně konstruovanými spojovacimi prvky lze připevnit dveře, vodítka pro zásuvky, posuvná skla a podobné. Bez násilného zvednuti vrchního dílce skříně, zůstává konstrukce pevná a...

Adaptor pro měření odporů indukčnosti a kapacit

Načítavanie...

Číslo patentu: 256478

Dátum: 15.04.1988

Autor: Smejkal Alois

MPK: G01R 27/02, G01R 27/26, G01R 27/00...

Značky: adaptor, odporu, měření, indukčnosti, kapacít

Text:

...ze zákledního těleea ł, které tvoří vnější vyeokofrekvenční vodič vedení(slab~line). V teflonovém díelektríku g jsou uloženy kruhové střední vodiče Q. 5 přecházející v úhlu 90 ° v v měřicí svorky § e Q. První měřicí svorka § je pevná e v jejím chybu je vytvořena zdířka Z pro zaeunutí sondy Aměříoího přístroje. Druhá měřicí svorka § je posuvnáa sestává ze tří dílů, trubiček § a g druhé měřicísvorky Q a druhého kruhového středního vodiče...

Zařízení na úpravu vzduchu do objektů pro chov hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 256477

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prouza Pavel, Svoboda Miloš, Kacetl Miroslav

MPK: F24F 5/00

Značky: zařízení, úpravu, zvířat, hospodářských, objektu, vzduchu

Text:

...vytvoření příznivějších podmínek a parametrů mikroklimatu ve stáji. Tím se dosáhne vyšší užitkovosti hospodářských zvířat se současným zlepšením zdravotního stavu.Zařízení na úpravu vzduchu do objektů pro chov hospodářských zvířat podle vynálezu je schematícky znázorněno na výkresoch,kde obr. l představuje pohled na zařízení v podélném řezu a obr. 2 představuje zařízení v příčném řezu v rovině A~A.Zařízení na upravu vzduchu do objektů pro...

Zařízení pro galvanoplastické zhotovování velkorozměrných forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256476

Dátum: 15.04.1988

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 17/00

Značky: velkorozměrných, zařízení, zhotovování, forem, galvanoplastické

Text:

...jsou svými dolními konci upevněny v dolním vnějším límci dolního čelního krytu. Na předsazeněm konci horní V ho vnějěího límce je upevněn horní čelní kryt, jehož středovýmvodicím otvorem je vedena závěsná tyč.2 258 473 Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména jeho malá hmotnost a možnost univerzálního použití pro různé tvary dutin pokovovanýoh modelů. Zařízení, které je konetrukčně velmi jednoduché,zaručuje současně dokonalé vyztužení a...

Psací barevná tekutina do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256475

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bartušek Tomáš, Vodák Zdeněk

MPK: C09B 67/10

Značky: tekutina, psací, prostředků, psacích, barevná

Text:

...výrobě psacích prostředků í při jejich používání.Uvedené nevýhody jsou odstraněny psací tekutinau podle vynálezu.- 2.- . . v 258 475 Podstata vynálezu spočivá v tom, že psací tekutina sestáváhmotnostně z 0,05 až 30,00 dílů barviva, 5,00 až 30,00 díů monoetylenglykolu a/nebo dietylenglykolu a/nebo trietylenglykolu á/nebo glycerinu, přičemž zbytek do 100,00 dilů tvoří destilovaná a/nebo deionízovaná voda a smáčedlo a psàci tekutina obsahuje...

Způsob snižování fluktuace tlaku vzduchu v okolí rotujícího tělesa, např. dřevoobráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256474

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kotěšovec Vladimír, Pavílek Stanislav, Fontén Jiří

MPK: B27G 13/00

Značky: způsob, vzduchu, tlaku, napr, nástroje, okolí, rotujícího, dřevoobráběcího, snižování, fluktuace, tělesa

Text:

...znázorněn příklad, kdy všechna tato tři tělesamají základní tvar trubky.Na obnl je válcové rotující těleso l s hladkým pláštěm,ktoré je bezúplavové, neboř nemá ani prohlubně, ani výstupky. Např. takováto rotující trubka vytváří minimální rychlost proudění vzdušiny tj. základní rychlost proudění wz a současně tími minimální fluktuaci tlaků tj. základní fluktuaci pfz při tom je lhostejné, zda trubka je z čel zaslepene či nikoliv.- 3 256 474...

Tlumicí nosná konstrukce elektromotoru, zejména u domácích spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256473

Dátum: 15.04.1988

Autori: Strakoš Ladislav, Staniček Zdenko

MPK: H02K 15/14, H02K 5/24

Značky: spotřebičů, zejména, elektromotorů, tlumící, konstrukce, domácích, nosná

Text:

...pružina 1 je vloženo do oelistvé pevné objímky A, která je sevřena čelistmi É upevňovacího ústrojí. Protože objímke A není přerušena a je celistvá a pevná, nedochází sevřením čelistí É k její deformaoie tím ani ke stlačení pryžové pružiny 1. Čelieti É jsou zde sevřenypomooí stahovacích líšt 1, jimiž jsou opatřeny, a tyto stahovaoí lišty 1 jsou k sobě přitaženy stahovacími šrouby Q.Neprotáčivého uložení pryžové pružiny 3 v objímce A je...

Zařízení pro smyčkové pokovovací procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256472

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jensenová Anastázie, Hess Jaroslav, Erlebach Jiří

MPK: C25D 17/00

Značky: zařízení, pokovovací, smyčkové, procesy

Text:

...hřídele. Většinu spodních válců, zvláště vzpokovovacíh vanách,není potřeba pohánět. Tato možnost je dána tím,že axiální nebo štěrbinové ucpávky nové konstrukce nekladou prakticky žádný odpor proti otáčení válce, který je navíc nadlehčován vlastní lázní, takže jeho valivý odpor je i při rozběhu nêpatrný a za ohoduj pokovovací linky zaručuje i při vyšších vrychlostech jeho 18 U°ňové opásání válce plně synohronní otáčení. Pro potřebu zavádění...

Zařízení pro nanášení chemických látek na textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256471

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šimáček Jaroslav

MPK: B41F 15/08

Značky: chemických, látek, zařízení, textilie, nanášení

Text:

...v nárysu.Zařízení pro nanášení chemických látek na textílie podle vynálezu je tvořeno neznázorněným rámem, k němuž jsou ve dvou rovnoběžnýoh svislých rovinách připevněny výklopná hřídele 1 s otočně uloženýmí rotačními šablonami 2 s nuce ným otáčivým pohybem odvozeným od hnacího válce 3 otočněuloženého v neznázorněném rámu zařízení a připojeného k253 471 ovinut nosným pásom 4 a tvoří jeho dolní úvrat, nad nížnosný pás 3 je uspořádán ve...

Náhonové zařízení zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256470

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: stroje, zařízení, náhonové, zkušebního

Text:

...zátěžné síly, čímž se zkrátí doba trvaní zkoušky, případně omezí vzájemné vyklonění kroužků zkoušených ložisek, omezí se zkreslení výsledků zkoušek nežádoucími dynamickými vlivy a sníží se jednak náklady na zkoušk»vznikející výrobou nových hřídelů příslušenství a hřídele spojky z důvoduopotřebení,a jednak ztráty způsobené prostoji zařízení při opravách. Při použití zařízení podlevynálezu je možno s vysokou přesností nastavit axiální vůli...

Jednoúčelový několikapolohový horizontální obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 256469

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlík Miroslav, Skoupý Ferdinand, Čtverák Jaroslav, Suchý Stanislav

MPK: B23Q 39/02, B23P 23/00

Značky: několikapolohový, horizontální, obráběcí, jednoúčelový, stroj

Text:

...a k otočnőmu manipulatoru ggà Otočný manipulátor ga. jehož výauvná ramena gi jsou opatřena držáky gg chapačů gg, slouží jednak k odebírání dvojíc neopracovaných obrobků gz z kazet 33 dopravníku gł a jejich nasouvání na polohovací prvky otočných upínačů gg, ve výměnné poloze gg, jednak k zpětnému vyjmutí dvojíc opracovaných obrobků gz a k jejich nuložení na kazety gg dopravníku gł. Vícepolohový otočný stůl lg je vybaven skluzovým zařízením ggke...

Třídicí ústrojí zemědělských produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256468

Dátum: 15.04.1988

Autor: Holub Jiří

MPK: B07B 1/12

Značky: zemědělských, třídicí, produktů, ústrojí

Text:

...clona.Třiděný materiál se pohybuje po třidících elipeoidech kolmo na jejich osy rotace. přičemž eliptický tvar třídících elementů zvyšuje jejich dopravní účinek. Rychlost pohybu tříděného materiálu po třídíci ploše lze ovlivnit změnou sklonu třídící plochy nebo třidícího pole ve eměru pohybu tříděného materiálu. Třiděný materiál postupuje přes třídící elipsoidy a přes třidicí mezery mezi imi a v závislosti na velikosti tříděného materiálu...

Hydraulické polohovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256467

Dátum: 15.04.1988

Autor: Marek Jiří

MPK: B23Q 1/14

Značky: polohovací, hydraulické, zařízení

Text:

...1 je spojen s pístnící L,která je opatřena na svém voLném konci závítem pro upevnění vnítční narážky 3 gkoncového spínače 11 první krajní poLohy 3 i ozubeného pístu É a vnější narážky lg s unašečem lg, tvořeným přímým zubem. U svého pevného konce je pístníce 1 opatřena tlumicí dojezdovou kužeLovou pLochou 2, která působí proti otvoru,vytvořenému v čelním víku 5. Přímý.zub 1 tvarově odpovídádrážce 15, vytvořené v kratším ramedü tvarové...

Automatizované technologické pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 256466

Dátum: 15.04.1988

Autori: Helán Jan, Kocman Karel, Dráždil Josef, Peřina Vilém, Suchý Stanislav, Čtverák Jaroslav, Jobánek Stanislav, Kupský Miroslav

MPK: B23Q 41/00

Značky: technologické, automatizované, pracoviště

Text:

...plošné rozmíatěnými polohovacímí píaty ga, navzájom propojenýni plastickou hmotou gg. Proti dorazové koatce gł je upravena horizontálni upínka gg, vybavená rovněž třemi plošné rozmíatěnými polohovacími píaty gg, navzájem propojenými plastickou hnotou gg.Automatické upínače lz jemně vyvrtávaçi strojové jednotky ł jsou dále vybaveny odměřovacím čidlem 32, napojeným na vyhodnoco 256 458vací jednotku gz. vyvrtávací tyč 33 je napojena na...

Lišta s kontakty

Načítavanie...

Číslo patentu: 256465

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kocour Jaroslav

MPK: H01R 13/26

Značky: kontakty, lišta

Text:

...jako větší plošné prvků pružící ve dvou navzájem kolmých směrech. To umožňuje dobrý kontakt i tehdy, když vývodní kolíky nemají přesně definovanou polohu, což je výhodne. Další výhodou je i to, že pera jsouv klidové poloze vodivě nespojena. Styk vývodního kolíkus kontaktními pery je dokonalý. Kontaktní-pera jen minimálně namáhajĺ vývodní kolíky, které mohou být tedy i mechanicky méně tuhé. Řešení umožňuje í měření takových součástek, které...

Pozemní dráha pro přemísťování těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 256464

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klečatský Vojtěch, Čtvierka Alfréd, Čihař Jaroslav

MPK: E21F 13/02

Značky: pozemní, těžkých, břemen, přemísťování, dráha

Text:

...fk přepravní plošině g. V obou směrech jízdy jsou na přepravní plošině g umístěny směrné otvory gg pro připojení neznázorněné tažné a zajištovací jednotky, Pro zvýšenístebi 1 ity, zejména při průjezdu v obloucích tratě, je pozemní dráha opatřena kotvícími nosníky A, které jsou tvořeny nosníky profilu U, spojené se žlaby 1 pomocí úchytů 5, přičemž ukotvení k počvě důlního díla je zajištěno kotvícími svorníky Q. Pro průjezd v obloucích tratě je...

Poly(ethyleniminy) zakotvené na poly(methakrylátovém)skeletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256463

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švec František, Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 20/36, C08G 73/04

Značky: poly(ethyleniminy, zakotvené, poly(methakrylátovém)skeletu

Text:

...nerozpustné ve vodě. Sorbenty s fyzikálně vázaným po 1 y(ethy 1 eniminem) nejsoudostatečně stálé a nehodí se opakovanému užívání.258 483 Předmětem vynálezu jsou poly(ethyleniminy) zakotvené na po 1 y(methakrylátovém) skeletu obsahující strukturní jednotkyCH 3 rvcnzc rv (I) ,R . àoocn CHCH N 2 2 ŠR» OH kde R H nebo -CH 2 CH 2 NH 2 a R je oligomerní či polymerní řetězec obsahující strukturní jednotky -CH 2 CH 2 NH-, -CH 2 CH 2 N-CHZCHZNH...

Vysokopecní vsázka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256462

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vřeský Albert, Cintl Petr, Svozil Jan

MPK: C21B 5/00

Značky: vsázka, vysokopecní

Text:

...e nižší bazicitou a uspokojivými mechanickými vlastnoetmi doplňuje zvýšeným množstvím kusového vápence a zminěné martineké strueky tak, aby výsledná bazicita vaézky mírně překračovala hodnotu 1,0. Průeada vápence však vždy představuje zvýšený nárok na hořlavou složku, koke, a platí přibližný vztah, že 100 kg vápence vyžaduje asi 10 kg koksu.Uvedený nedostatok odetraňuje vysokopecní veázke obsahující koke, agloñerát dvojí bazicity, železnorudné...

Zařízení pro dvouosé kopírování na soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256461

Dátum: 15.04.1988

Autor: Žid Jiří

MPK: B23B 5/30

Značky: kopírování, dvouosé, zařízení, soustruhů

Text:

...loži lg soustruhu, v jehož vřetenu lg je upnut obrobek ll, je upraveno vedení 1 pro podélný supdrt l.Na něm je uspořádáno příčné vedení pro příčný suport g, nesoucí otočný, dvoupolohový nástrojový držák §. V jedné jeho polozeje upnut nástroj g pro povrchové soustružení a ve druhénástroj lg pro soustružení v otvoru obrobku ll. Příčný suport g je opatřen lištou 5, na níž je posuvně uložen nosič Q oboustranného držáku 1, ve kterém jsou upnuty...

Zařízení pro vakuové kondenzační sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256460

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čermák Bojan

MPK: F26B 5/04

Značky: zařízení, sušení, vákuové, kondenzační

Text:

...podle vynálezu je získán vyšší účinek spočívející ve využití kondemzečního teple vlhkosti k ohřevu vysoušeného materiálu e to prostřednictvím tepelného čerpadle. Vzhledem k tomu, že ve vakuu je suché sušící prostředí (vzduch) prakticky nebo z větší části odstraněno,je mediem tepelného čerpadla na jedné straně vyhříván převážně jen vysoušený materiál s vlhkosti a na druhé straně ochlazovány převážně jen páry vlhkosti, jejichž kondenzecí...

Zařízení k předehřívání spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256459

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jirkovský Vladimír, Lutišan Eduard, Brychta Jaroslav, Voráček Vojtěch, Bartoš František

MPK: F02N 17/06

Značky: zařízení, spalovacích, motorů, předehřívání

Text:

...udržování potřebných teplot chladící kapaliny.Podstata zařízení k předehřívání spalovecích motorů podle vynálezu spočívá v tom, že topné těleso je elektricky spojené s prvním tepelným spínačem.a s elektromotorem spřaženym mechanicky s přídavným čerpadlem, přičemž topné těleso a přídavné čerpadlo elektromotorem.jsou uspořádány v monobloku, který je napojen na chladící okruh. První tepelný spínač je spolu s druhým spínačem uspořádán v ohíadícím...

Skříňová stavebnicová jednotka průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256458

Dátum: 15.04.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/24

Značky: skříňová, průmyslového, jednotka, stavebnicová, filtru

Text:

...tak filtrační členy ve tvaru hadíc zavěšených na rovnoběžně uložených vodorovných závěsech lze ze skříně vysouvat pouze ve směru kolmo k těmto závěsům. V mnoha případech se tyto filtry stavějí do stísněných prostorů, například ke zdi a stane se,že ve směru vysouvání filtračního členu je pevná překážka. Otočením filtračního členu ve čtvercové filtrační komoře 0 90 ° lze výstupní otvor pro její vyjímání nasměrovat do volného prostoru. Možnost...

Letadlová skládaná unipólová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 256457

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kůrka Vladimír, Kolmačka František

MPK: H01Q 1/28

Značky: unipólová, anténa, skládaná, letadlová

Text:

...kmitočtů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje uspořádání letadlové skládané unípőlové antény podle vynálezu, eeatévající z aktívního prvku, pasivního prvku a protivéhy. Podstata vynélezu apočívé v tom, že v uvedeném provedení je napájení signélní svítílny tvořeno neatíněným napéjeoím přívodem ve tvaru vodiče, vedeným těeně podél paeivního prvku a mechanicky a ním epojenýn,zatímco druhý napájecí přívod je tvořen pasívním prvken ekládaného...

Silanová čidla obsahující chemicky vázané komplexové seskupení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256456

Dátum: 15.04.1988

Autori: Porsch Bedřich, Kahovec Jaroslav

MPK: C07F 7/18

Značky: seskupení, čidla, komplexové, obsahující, silanová, vázané, chemicky

Text:

...pak neúplnou kar boxymethylací.258 455 Avšak ani příprava obou činidel není vyhovující. Syntéza derivátu kyseliny iminodioctové zahrnuje několik stupňů, a druhé Činidlo je - jak již uvedeno - chemicky značné nejednotné. V obou případech pak se karboxymethylace aminoskupin provádí ve vodném prostředí, což vede k nekontrolovatelné hydrolýze alkoxyskupin za vzniku silanolů, které potom samovolně kondençují na siloxano vé...

Způsob odsiřování plynů, zejména spalin, suchým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256455

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černoch Milan, Rott Jiří, Jílek Pavel, Karásek Viktor

MPK: B01D 53/34

Značky: spalin, suchým, odsířování, plynů, způsobem, způsob, zejména

Text:

...vynálezu na zapojení, při kterém je nejjemnější podíl sorpčního materiálu, dávkovaného do fluidní vrstvy a unášeného proudem spalín z fluidni vrstvy, zaohycován v následně zařazeném mechanickém odlučovačí a vracen opět do fluidní vrstvy. pVýhodou tohoto způsobu je zejména možnost použití sorpčního materiálu, ktorý by nebylo nutné složitým způsobem třídit pro dosažení určitého minimâlního e maximálního rozměru při dávkování3 256 455 sorpčního...

Zařízení pro samočinné periodické mazání

Načítavanie...

Číslo patentu: 256454

Dátum: 15.04.1988

Autor: Gančarík Bohumil

MPK: F16N 25/02

Značky: periodické, mazání, zařízení, samočinně

Text:

...rozváděoí šoupátko 2 zajištěná proti pootočení kolíkem 3 a B vnitřní pružinou 5 opřenou svou horní částí o vnitřní čelo víka tělesa. Svým spodním čelom dosedá rozváděcí šoupátko 2 na píst g umístěný v prostoru §. Do spodní části prostoru§ vyě úsřuje přívodní kanál §,k němuž je připojena přívodní trubka 13 od zdroje tlaku. V dávkovacích kanáleoh lg jsou uloženy dávkovaoí piaty 11 a jejich horní ą dolní poloha je signalizována horním a dolním...

Zapojení barbotážního vzduchového okruhu dekontaminační vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 256453

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: G21F 9/00

Značky: dekontaminační, okruhu, vzduchového, zapojení, barbotážního

Text:

...zařízení. Zo třetí, eekundární enorgotickou výhodou je i využívání teplo komproení práce dodané autonomnín kompresorov při otlaöování vlhkóho vzduchu v uzavretú okruhu. Tento energetický prínos je třeba hodnotit nejen aamootatně, ale zejména v relaci k původnínu nevyuä vůní komprooního teplo dodávanćho vzduchu při jeho dřívčjiín otlačoväní na 0,8 llPa v centrální kompreoorovć stanici, kudo podstatné větší teplo odpovídající vyšší komprosí...

Způsob výroby trubek z krátkých odpadů trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256452

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hartman Josef, Habuda Rudolf

MPK: B21B 21/06

Značky: způsob, krátkých, výroby, trubek, odpadů

Text:

...krátké trubky vyřazovány a šrotovány, čímž dochází ke značným ekonomickým ztrátám.Tato nevýhoda je odstraněna způsobem výroby trubek z krátkých odpadů trubek podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že krátké odpady trubek se navzájem spojí lícováním při dodržení vnitřního a vnějěího průměru trubky ve spoji a dále se zpracovávají válcováním na poutnici za studena na menší průměr. Po vyválcování se opět rozdělí vyříznutím lícovaného...

Rozebíratelná sonda na stanovení obsahu kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256451

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Jindřich, Koller Aleš, Šochová Božena, Šedivý Milan, Paul Karel

MPK: G01N 27/07

Značky: rozebíratelná, sonda, stanovení, obsahu, kyslíku

Text:

...sice životnosti sondy a čidla nevadí,ale vedou k náhlým změnám napětí čidla, takže signál není plynulý a na regietračním příetroji je bud široká stopą,nebo četná maxima. Aby signál nekolísal, je někdy nutná používat elektrické tlumení a atabilizaci. Tyto nedostatky znepříjemňují používání kyslíkových keramických sond a je nutné, aby obsluha dodržovala přísné provozní předpisy.Uvedené nedostatky řeší rozebíratelná sonda na stanovení obsahu...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256450

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kuda Vladimír, Vystrčil Karel, Černocký Jiří, Joch Josef, Jadrný Václav, Martinec Josef

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: kanál, stroje, prohozní, útkový, tkacího, tryskového

Text:

...hřídeli 1 §, se kterým vykonává kyvný pohyb z polohy přírazové, viz obr. 3 - čárkovaná poloha, do polohy prohozní. V při kladnýoh provedeních podle přiložených výkreeů jsou třtinyZpřírazového paprsku opatřeny otevřenými prohozními profily 12, tvořené nosovitými výběžkyJ§Ltřtinza přímými svislými částmil 2 třtin Zpaprsku§ Otevření prohozních profilů 12 směřuje k vaznému bodu 2 a tvoří část stěny útkového prohozniho kanálu pro prohoz útkugQ a...

Zapojení pro světelnou adaptibilitu napěťového komparátoru obrazového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256449

Dátum: 15.04.1988

Autori: Říčný Václav, Hanousek Karel

MPK: H04N 5/225

Značky: signálu, adaptibilitu, obrazového, komparátoru, napěťového, zapojení, světelnou

Text:

...použití jednoduchého komparátoru s konstantní komparační úrovní ee bude spolu se změnou osvětlení měnit počet bodů rozhraní, jejichž napětí přesáhne komparační úroveň.Výše uvedenou nevýhodu odstraňuje zapojení pro světelnou adaptibilitu komparátoru obrazového signálu podle vynálezu. Jeho podstatou je, že na signálový vstup napětového komparátoru je připojen výstup obrazového zesilovače přímo a na referenční vstup tohoto napětového...

Elektrický stroj točivý a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256448

Dátum: 15.04.1988

Autori: Válka Jiří, Ráčil Jiří

MPK: H02K 15/16, H02K 5/15

Značky: stroj, výroby, způsob, točivý, elektricky

Text:

...docílí dokonalé souososti ploch pro uložení ložisek, takže uvedené nedostatky se již nevyskytují.Příklad provedení elektrického stroje točivého podle vynálezu je znäzorněn na připojeném výkresu a způsob jeho výroby je dále podrobně rozveden.Na prvním štítu 1 elektrického stroje točivého podle vynálezu je souose Vytvořeno ložiskové pouzdro g pro první ložisko 2 hřídele A stroje. Druhý štít 5 stroje je opatřen souosým montážním otvorem Q, jehož...