Archív za 1988 rok

Strana 11

Zařízení pro stabilizaci a snímání velikosti výstředníkového momentu vibračních budičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259748

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: zařízení, velikostí, výstředníkového, stabilizaci, snímání, momentu, budičů, vibračních

Text:

...takové, že táhlo ovládající vlbrační budič je vedeno přes blokovací zařízení, například brzdu, která je prepojenia s příslušným hydraulickým válcem. Nevýhodou tohoto řešení je, že zabírá velký prostor. Brzda je uložena v jedné řadě s táhlem.Nevýhody uvedených řešení spočívaji ve složitosti konstrukce a tím jejich následné vyšší ceně.Uvedené nedostatky odstraňuje regulova.telný budič vibrace podle vynálezu, jehožpodstata spočívá v tom, že brzda...

Způsob tvarování zátažné jednolícní hadicové pleteniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259747

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jelínek Rudolf, Procházka Rostislav

MPK: D04B 7/10

Značky: tvarování, způsob, zátažné, hadicové, jednolícní, pleteniny

Text:

...kličkou na nově zarazené jehle. V následujícím rádku vznikne z výplňkové klíčky očko mezi tímto a predcházejícím řádkem a zároveň na zarazené jehle protilehlého jehelního lůžka výplňkové očko. Prídauvným upletením výplñkové klíčky, respektive očka na protějším jehelním lůžku se výhodné zaplní vzniklý prostor V rozšíreném místě pleteniny.Popsaný způsob rozširovaní umožňuje tvarování hadioových pletenin v kvalitním provedení s možností využití...

Podávací válce plošného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259746

Dátum: 17.10.1988

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: D06B 23/00

Značky: podávací, válce, plošného, útvaru

Text:

...válce 1 je připojena k neznázorněnému navíjedlu pomocí řetězového kola 4 přes první čelní zubovou spojku mající posuvnou a pevnou část 5, G. Posuvná část 5 první čelní zubové spojky je uložená posuvné na hřídeli 1 D a ojpírá se o pružinu 12, uloženou rovněž na hřídell 1 D mezi posuvnou částí 5 spojky a podávaoím válcem 1. Hřídel 10 je uložena otočně v ložisku 11, jehož ložiskovým tělesem je pevná část E první čelní zubové spojky. Tato...

Podpěra distanční desky a způsob její montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259745

Dátum: 17.10.1988

Autor: Grasl Ladislav

MPK: G21C 19/06

Značky: distanční, způsob, montáže, její, desky, podpera

Text:

...do v-nitřního závitu, který je vytvořen ve spodní části zaváděcího otvoru distanční desky. Spodní část podpěry distanční desky je opatřena závitovou dutinou, »do které je upevněna manipulační tyč.Podpěra distanční desky podle vynálezu umožňuje přesnou a rýchlou montáž podpěr a dlstanční desky v šachtě jadernéhoreaktoru. Válcové zaváděcí otvory jsou předem vytvořeny obráběním v distanční desce. Použitím vnitřní kuželové plochy v horní...

Elektronická útková zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259744

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čunderle Karel, Krobot Luděk

MPK: D03D 51/34

Značky: útková, zarážka, elektronická

Text:

...registrace útkové nitě. Obvod 4 registrace útkové ąnitě je tvořen zesilovacími stupni, hornofrekvenční elektrickou prepustí a integračním stupněm. Tyto stupně zesíií elektrické napětí 11, frekvenčně je upraví a převod-ou na elektrický logický signál o urovni log U a nebo log 1, který vzniká na» výstupu obvodu 4 registrace útkové nitě. Signál log O vzniká na výstupu tehdy, probĺhá-ii útkova nit 15 piezosnímačem 1. V opačném případě vzniká...

Způsob rafinační kondenzace 9,10-antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259743

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vymětal Jan, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: způsob, rafinační, 9,10-antrachinonu, kondenzace

Text:

...antracenu dosáhne vysokého výtěžku antrachinonu při současném zvýšení jeho čistoty nad 99,0 až 99,5 0/0 hmotnostních. Výhodným je také spojení kondenzace a rafinace 9,10-antrachinonu do jednoho. technologického stupně. Oproti dosavadním kondenzačním i rafinačíním postupům se postup dle vynálezu vyznačuje značnou variabilitou technologických pdmínek, jimiž lze snadno kompenzovat výkyvy v kvalitě suroviny, výkyvy v selektivitě i ualktivitě...

Diferenciální převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259742

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rameš Bohdan, Stehno Václav, Rychtrmoc Josef, Vicena Jiří

MPK: F16H 57/12

Značky: převodovka, diferenciální

Text:

...a druhá polovina jejich počtu je V záběru pro přenos výkonu ve druhém smyslu otáčení pohonu převodovky. Při tomto uspořádání je pak při počtu dvo r jitých satelitů nejméně čtyř rovněž dosaže no rovnomerné rozdelení přenášeného Výkonu mezi současně zabírající satelity V témž smyslu -otáčení pohonu převodovky. Technologicky výhodné je provedení převodovky podle vynálezu s pevným kolem Vstupního soukolí opatřeným vnějším ozuhením, ale při...

Systém bytového větrání vícepodlažních budov s rekuperací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259741

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pfeifer Rudolf, Horák Jiří, Morávek Petr, Matuška Bohuslav

MPK: F24F 12/00

Značky: rekuperací, bytového, systém, budov, větrání, vícepodlažních, tepla

Text:

...upředsíně a na obr. 4 je uveden svislý řez touto klwapkou. šípkami jsou znázorněny směry pnoudění čerstvého předehřátého a odpadního vzduchu.Decentrální systém bytového Větrání vícepodlažních budov s rekuperací tepla sestává z nástřešní rekuperačni jednotky 1 z desek plastických hmot osazené nad každou centrální instalační šacht-ou 2, případně s požárnímiuzávěry, dohřívače vzduchu 3,na který je připojeno centrální přívodní potrubí 4, z...

Pružicí sestava pro sedací čalouněný nábytek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259740

Dátum: 17.10.1988

Autor: Skalický Michal

MPK: A47C 1/02

Značky: čalouněný, nábytek, sedací, pružicí, sestava

Text:

...nosné kovové tyč-oviny 3, ložisek 4, vodicích kovových profilů 5, posunující kovové tyče B, spojovací tyče 19 s trubkou 17, dřevěneho hranolu 7 a kliky a.Do vyfrézovaného otvoru ve vnitřní části korpusu područek 12, je upevněn V-odicí kovový profíl 5 tvaru U. Do vodicího kovového profíluä tvaru U je vložena posunující kovová tyč 6, napojená na spojovací tyč 19 s trubkou 17 se zâvítem. Posunující kovov-á tyč 6 je op-atřena ložísky 4 na obou...

Nálevka pro standardní napěnění piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 259739

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šavel Jan, Mikš Stanislav

MPK: B67D 1/02

Značky: napěnění, nálevka, standardní

Text:

...přímo ze spodního konce táhla, např. jeho zabroušením.Odměřené množství piva se oipatrně naleje po stěně nálevky, pod ní se postaví ,nádvobka na pěnu a vytažením zátky padá pivo ~do nádobky. Tím se »dosáhne reprodukolvatelného napěnění.Pro rychlé odměření množství napěňovaného piva jsou táhlo i zátka duté a opatřené přepadem, tvořeným jedním, nebo vice výtokovými otvory. Pro přesné vymezenízdvihu táhla se tählo opatří zarážkou, tvořenou...

Ponorná sonda pro jednorázové měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259738

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hendrich Rudolf, Bartoš Jiří

MPK: G01K 1/12, G01J 5/10

Značky: měření, ponorná, teploty, jednorázové, sonda

Text:

...opatřeneho reflexni vrstvou, tvoříci zrcadlo.Výhodou ponorné sondy podle vynálezu je především odpadnuti použití drahých kovů, dále pak vysoká přesnost bez nutnosti kalibrace, odborné obsluhy a při nízkých výrobních nákladoch. Dalšími výhodawmi jsou velký měřicí rozsah, konstantní hodnoty a dlouhá životn-ost detektoru..Příkladná provedení ponorné sondy podle vynälezu jsou schentatícky znázorněna v podélném osovém řezu na připojených...

Aplikátor termoplastických stomatologických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259737

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kantor Tomáš, Kantor Jiří

MPK: A61C 9/00, A61C 11/00

Značky: aplikátor, termoplastických, materiálů, stomatologických

Text:

...vývodem hysterezního rezistoru Rh. První vývod regulačního potenciometru P 1 je propojen se zdrojem reterenčního napětí. Výstup operačního zesilovače OZ je spojen s druhým vývodem hysterezního rezistoru Rh »au zároveň take s jedním vývodem odporového děliče napětí Rh.Běžec toh-oto odporového dělíče napětí R 4 je spojen s anodou usměrňovací diody D. Katoda této diody D je propojena s řídící elektrodou spínací součástky, triaku Tr. Anoda A 1...

Katalyzátor pro polymeraci a kopolymeraci 1-alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259736

Dátum: 17.10.1988

Autori: Gheroghiu Mihnea, Kratochvíla Jan, Salajka Zdeněk, Hamřík Oldřich

MPK: C08F 4/64, C08F 10/00

Značky: polymeraci, kopolymeraci, katalyzátor, 1-alkenů

Text:

...nosiče připravovaného postupně podle bodů l. a 2. s jednou nebo několika organohořečnatými sloučeninami lll. Molární poměr III/Il se udržuje v rozmezí 0,5 až 20, s výhodou 1 až B. Organohaořečnatá sloučenína se zakotví v povrchové vrstvě častíc nosiče, nedochází k její difúzi do nitra částic během. prípravy a skladování k-o-talyzátoru. llato kumíílace organohořečnate sloučeninv na vnějším povrchu částic nosiče má jnřízíiívý účinek na...

Zařízení zejména pro aerobní a anaerobní fermentace a biokonverse

Načítavanie...

Číslo patentu: 259735

Dátum: 17.10.1988

Autori: Křen Vladimír, Křovák Přemysl, Řeháček Zdeněk

MPK: C12M 1/06

Značky: zařízení, aerobní, fermentace, anaerobní, zejména, biokonverse

Text:

...butor plynu jsou opatřeny samostatnou osou otáčení, takže se mohou stejně jako u zařízení na obr. 2 a 3 otáčet nezávisle na sobě..Na obr. 1 je schematlclry znázorněno za~ řízení dle vynalezu v nárysu, ktoré sestava z reakční nádoby 1 se zaarâžkami 2, která je nxaiplněna kajralnon tâzíi 15 va ve které,potopený pod hladinou kaparlné fáze 15, je otočné uložen duty rotor 3, jehož vnější plášť 5 i vnitřní plášť 7 mají tvar komolého kužele....

Modrofialový termicky stabilní pigment s antikorozními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259734

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav, Mikulík Pavel

MPK: C01G 51/00, C09D 5/08, C01B 25/40...

Značky: stabilní, modrofialový, pigment, vlastnostmi, termicky, antikorozními

Text:

...fosiorečnaunü a není tak energeticky a konstrukčně náročná jako příprava fosforečnanových skel. Není také tak energeticky a .surovinově náročná jako příprava jiných modrofialových pigmentů typu sloučenin kobaltu. Obsah kobaltu v cyklo-tatrafostorečnanu je jenom 27,3 hmot. a k přípravě pigmentu lze využít i odpadních uhličitanových kalů zpracovávaných ve sklářském průmysluako zdroje iosforečné složky lze použít i méně kvalitní extrakční...

Přídavné ohýbací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259733

Dátum: 17.10.1988

Autor: Novák Bohumil

MPK: B21D 7/024

Značky: zařízení, ohýbací, přídavné

Text:

...s opěrnými válci a otočným ohýbacím segmen-tem, přičemž ohýbací segment je osazen výměnným výklopným válcem nebo přestavitelnýml palcl s výměnnými ko~ touči s tím, že rotační pohyb je od základního stroje převeden na ohýbací segment převodovkou, přičemž sít je vkladánua do ohýbacího zařízení ve vodorovné poloze ze dvou libovolných směrů.Přídavné ohýhací zařízení je určeno pro použití, kde rozšiřuje funkci ohýbaček tyčové oceli a umožňuje...

Zařízení k vyrovnání průhybu lisových a kalandrových válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 259732

Dátum: 17.10.1988

Autori: Odžian Bedřich, Hrazdil Jiří

MPK: D21B 1/02

Značky: zařízení, kalandrových, vyrovnání, průhybu, lisových, válců

Text:

...ručně. Podobné je možno na základě údajů tenztometrů regulovat i elektrický ohřev. Nav-rženým řešením se jednoduchým způsobem spolehlivě dosáhne v-yrovnání průhybu vyvolaného tlakem kalvandrových vál 4ců, a to bez použití hydrauliky. K ohřevu je možno s výhodou využít tepla obsaženého v kondenzátu například ze sušicí částí papírenskeho stroje, které nelze jiným způs-obem využít. Ohřev části jadra je možno provést i jiným způsobem,...

Způsob výroby stabilního titanového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259731

Dátum: 17.10.1988

Autori: Křížala Josef, Pálffy Alexander, Závodník Jiří, Balcárek Jan, Sahaj Milan

MPK: C05D 9/02

Značky: stabilního, komplexu, způsob, výroby, titanového

Text:

...práškového produktu se ziská přimísenim suchého, jemně mletého přírodního zeolitu k separovanému pevnému podílu. Při dostatečném přídavku zeolitu se pro-dukt získá přímo v rpráškové formě a není jej třeba již dosroušet. Pokud výrobek obsahuje hrudky, semele se na některém běžném, např. kolíkovém mlýně.Poměr kyseliny vinné a citrónové v reakčni směsi při působení na koncentrovanýroztok titanylsulfátu rozhoduje o povaze získaného...

Licí prostředek pro ošetření hladiny odlévané oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 259730

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kouřil Vratislav, Engel Oleg, Křečan Miloslav, Svárovský Vratislav, Kregl František

MPK: B22D 27/18, B22D 11/00, B22D 7/00...

Značky: hladiny, licí, ošetření, odlévané, oceli, prostředek

Text:

...v přechodové zóně prostředek - n-altavená struska. Pro některé druhy ocelí je uhlík v licím pros-tředku nepřípustný, nebol by mohl přecházet do ocelí a měnit jejich chemické složení. Uhlík je tedy v licim prostředku spotřebný, na druhé straně ale škodlivý.Uvedené nevýhody dosud známých licích prostředků jsou odstraněny licím prostředkem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že vedle kysličníků křemíku, hliníku, vápníku, alkälii,...

Připojovací člen se samočinným uzavíráním průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259729

Dátum: 17.10.1988

Autori: Maška Jan, Pokorný Jaroslav

MPK: A61M 1/10

Značky: průtoku, samočinným, uzavíráním, připojovací, člen

Text:

...otvor.Výhodou řešení podle vynálezu je jednoduchost ai rychlost při připojování, samočinné uzavírání průtoku a tím zabránění vytékání kontaminované kapaliny, která znečišťuje zařízení, obsluhující personál a okolí a podstatnýni způsobem se tím snižuje riziko přenosu virové hepatitídy B.Príklad provedení .připojovaoího členu se samočinným uzaviráním podle vynálezu je znázorněn V uzavřeném stavu na obr. 1 a ve stavu, kdy je připojen na...

Způsob enzymatické přípravy polynukleotidů purinové a pyrimidinové řady značených radioaktivním izotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 259728

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hromádková Božena, Šimúth Jozef, Kolina Josef, Radošovská Kristína

MPK: C07H 19/16, C07H 19/048

Značky: pyrimidinové, polynukleotidů, radioaktivním, purinové, řady, značených, způsob, přípravy, enzymatické, resp, izotopem

Text:

...afinitní chromatografii na poly« Usepharose 4 B 0,8 X 5 c 1 n. Kolona se před použitím uvede do rovnováhy roztokem chloridu draselného KCI 0,1 11101.14 V pufru B. Po nanesení vzorku na kolonu se kolona promyje roztokem chloridu draselného KCI 0,1 mol.11 V putru B. Eluuje se postupně roztoky chloridu draselného o koncentracíchFrakce vykazujíci aktivitu při koncentraci chloridu draselného KCI 0,6 mo 1.11 se dlalyzuje oproti puťru B...

Dvoukomorový odvaděč kondenzátu s uzavíracím ventilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259727

Dátum: 17.10.1988

Autor: Svoboda Michal

MPK: F16T 1/14

Značky: uzavíracím, kondenzátu, odváděč, ventilem, dvoukomorový

Text:

...vytvořeným z měkčího materiálu oproti materiálu kulové kuželky B např z plastické hmoty).Dolní část kuželového sedla 7 je opatřena labyrintem, který utěsňuje spodní dutý rotační hřídel 11 tak, aby kondenzát při otevřené kuželce ll odtékal do nízkotlaké komory i pouze přes vtokové otvory 12. Na spodní dutý rotační hřídel 11 je na jednom konci upevněno Segnerovo kolo 13 s axiálním ložiskem 14 a jeho druhý konec je povně spojen s kulovou kuželkou...

Způsob výroby perleťových pigmentů se zlatým zbarvením

Načítavanie...

Číslo patentu: 259726

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sládeček Linhart, Pálffy Alexander, Pokorný Milan, Jiráková Dagmar, Nedorost Miroslav, Nečas Jiří, Halamová Květoslava

MPK: C09C 1/36

Značky: pigmentů, zlatým, perleťových, způsob, zbarvením, výroby

Text:

...a nejvhodnějším alkalickým uhličitanem je bezvodý nebo krystalický uhličitan sodný.Množství oxidu titaničitého se určí na základě interterenčního faktoru pro zlatou barvu, vyjadřující se množství oxidu titaničitého V mg/mz povrchu slidy. Tato hodnota se musí experimentálne zjistit na základě čistoty a jasnosti zlaté barvy VykalCĺnOVHného perleťového pigmentu jen s oxidem titaničitým a pohybuje se přibližně od 120 do V 180 mg/mĺ.rozplaví v...

Forma na výrobu kuličkových klecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259725

Dátum: 17.10.1988

Autor: Michel Vladimír

MPK: B29C 33/30

Značky: výrobu, klecí, forma, kuličkových

Text:

...pracnost a časová náročnost při výrobě klecí.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde obr. 1 představuje sestavu formy na výrobu ložiskových klecí v nárysu, kde střední a přední deska je v částečném řezu, obr. 2 vyrážeč v nárysu, a to v pravé části v pohledu a v levé části v řezu, obr. 3 stahovací viožku v řezu, obr. 4 trn v nárysu a půdorysu, obrázek 5 vložku trnů v nárysu a bokorysu,kde nárys je proveden v...

Diskový variátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259724

Dátum: 17.10.1988

Autor: Slezák Pavel

MPK: B62M 11/12, B62M 9/06

Značky: diskový, variátor

Text:

...průměru a velké hmotnosti. Kombinace diskového variátoru s vratnými pákami opatřenými s výhodou na obou protažených koncích pedály umožní jednoduchou koncepci kola pro dvě osoby. Rovněž převod mezi hnaným hříclelem a zadním kolem je umožnén prostřednictvím kratšího řetězu bez napínacího zařízení.Ve srovnání se známým variátorem odpadá převod prostřednictvím hřídele s kuželovým převodem k zadnímu kolu. Konstrukce diskového variátoru...

Způsob čištění surového folikuly stimulujícího hormonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259723

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vávra Vladimír, Kotáb Stanislav

MPK: C07G 15/00

Značky: způsob, čištění, hormonu, surového, folikuly, stimulujícího

Text:

...až 8, s výhodou při. 7,5 odstruaní balastní látky vysolením síranem arnonným do jeho koncentrace 1,8 M. Ze získaného vodného roztoku folikuly stimulujícího hormonu se čistý hormon izoluje vysolením síranem amonným při jeho koncentraci 3,2 M.Výhoda způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že odstraňuje nežadoucí adsorpce žádaného hormonu tím, že se celý izolační postup při čištění surověho meziproduktu FSH rozdělí na dvě základní operace a...

Odběrová komora pro automatickou analýzu plynné fáze nad kapalinou plynovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259722

Dátum: 17.10.1988

Autor: Horák Zdeněk

MPK: G01N 1/02

Značky: komora, automatickou, plynovou, fáze, analýzu, plynné, odběrová, kapalinou, chromatografii

Text:

...analýz také na přesností dodržování délky automatických cyklů. Vzhledem k fyzikální podstatě jevu,na kterém je analytické metoda založena,nelze vyšší přesností dosáhnout.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkrese,. Skladá se z horní odběrové části 1 a z dolní uzávěrové části 2, k níž se na odpadní trubku 3 napojuje trubka 4 s kapalinovým uzávěrem. Horní odběrovou část 1 a» dolní uzávěrovou část 2. odděluje přepážka 5,...

Zařízení pro upínání a plnění forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259721

Dátum: 17.10.1988

Autori: Procházka Jan, Míšek František

MPK: B22C 23/00

Značky: upínání, plnění, forem, zařízení

Text:

...12 odpruženým vodícím čepem 18 a je na svém pracovním konci opatřena přidržova 4čem 16 formy 17. Zásobník 1, je opatřen aretačním prvkem 6 pro zakotvení zásobníku 1 na nosném rámu 2. Konzola 4 má mezi pístem a čelem své přímočaré pohonné jednotky 7 uspořádánu pružinu 1 D. Konzola 4 je uložena v nosněm rámu 2 na kladkách 8.lPuo najetí formy 17 na základnu 21 zůstává zásobník 1 zaaretován aretačním prvkem B na nosném rámu 2. Přímočará...

Proudová sonda, zejména pro měření impulsních proudů osciloskopem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259720

Dátum: 17.10.1988

Autor: Novotný Jiří

MPK: G01R 15/00, G01R 19/00

Značky: měření, osciloskopem, sonda, proudu, proudová, impulsních, zejména

Text:

...ovlivněno opotřebením jejich jednotlivých součástí, což je umožne 4no především pružným uložením obou částí děleného jadra a úohytných třmenů.V dalším je vynález podrobněji vysvětlen na přikladu provedení, ve spojení s výkresovou částí.Na připojeněm výkresu je na obr. 1 schematicky znázorněn příklad Iprovedení proudové sondy podle vynálezu v nárysněm pohledu, na obr. Z je schematicky znázorněn detail čelistí této proudové sondy ve...

Zapojení univerzálního řízeného zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259719

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: G05F 1/10

Značky: proudu, zdroje, zapojení, řízeného, univerzálního

Text:

...1 je vstupní proud do vstupní svorky 4 pro neinvertující řízení proudem, i 11 vstupní proud do vstupní svorky 1 pro lnvertující řízení uproudem, U 1 je vstupní napětí mezi společnou svorkou 5 a vstupní svorkou 3 pro neínvertující řízení naapětím aUi je vstupní napětí mezi společnou svorkou 5 a vstupní svorkou 2 pro invertující řízení napětí.Na připojeném výkrese je zapojení uvniverzálniho řízeného zdroje proudu podle vynálezu. Výstup...

Přeladitelný RC oscilátor pro velmi nízké kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259718

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: H03B 28/00

Značky: velmi, kmitočty, oscilátor, nízké, přeladitelný

Text:

...amplitudy musí být podstatné pomalejší,je použití normálních generátorů RC pro kmitočty nižší než 1 Hz velmi problematické. Proto je ąpro velmi nízké kmitočty využíván princip pilovêho generátoru s tvarovacím obvodom. Ovšem zde je obtížné dosáhnout harmonické zkreslení pod jedno procento.výše uvedené nedostatky řeší nový typ oscilátoru RC, který vychází z »obvodu vyivořeného spojením přelanditelného aktivního filtru RC a nelineárního...

Zařízení pro měření a registraci nárazového zkratového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259717

Dátum: 17.10.1988

Autori: Křipský Adolf, Svoboda Vojtěch, Rez Jiří

MPK: G01R 19/00, G01R 19/252, G01R 19/04...

Značky: nárazového, proudu, registraci, zkratového, měření, zařízení

Text:

...proud povelového napětí, např. od ochran nadproudové, distanční k vvpnutí vypínače, nebonastaveného na určitou hladinu nadproudu(1, 2 Ijm). Povelové napětí spustí řídící obvod v- jednotce 5 řízení, který přes spouštěcí obvody zajistí přepsáni údaje z ona-lot govér piaměti 2 do jednotlivý 4 digitální iregistraceąNa vstup dvojcestných usmvěrňiovačů 1 se. napájecích silnoproLidé zařízení., napr. výko nový trenstorma-tor. Tento signál ve formě...

Zařízení pro zjišťování teploty a vlhkosti vzduchu v objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259716

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hutla Petr, Havel Jiří, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: G01K 13/10

Značky: zařízení, zjišťování, teploty, vlhkosti, objektu, vzduchu

Text:

...schematicky znázorněn na přípojených výkresech, kde obr. 1 představuje průřez objektem se zařízením podle vynálezu a obrázek 2 znázorňuje řez samotným zařízením podle vynálezu.Objekt 1 se skladovaným, klimatizovaným nebo sušeným materiálem 2 nebo prostředím je opatřen »přívodem 3 vzduchu, zavedeným např. zespoda do objektu 1. Vzdu 4chový přívod 3 je opatřen vstupním ventilátorem 4. Z výstupu 5 vzduchu z objektu 1 je vyústěno odsávací...

Způsob konvertování oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 259715

Dátum: 17.10.1988

Autori: Věk Vladimír, Pacovský Otto, Venclík Jaroslav, Havlín Zdeněk

MPK: C10B 49/02

Značky: oxidů, uhelnatého, konvertování, způsob

Text:

...proto pracuje při teplotách výrazně nižších, než je teplota sinterace a katalyzátor zde stárne pomalu.Způsob konvertování oxidu uhelnatého podle tohoto vynálezu rovněž spočíva v tom, že zapojení jednotlivých zón do procesu je proměnné a to .tak, že každá katalytická zóna může .pracovat jako prvá a zóna výměny tepla je vždy zařazena mezi katalytickými zóoami. Zóna s nižší aktivitou katallyzátoru pracuje vždy jako -prv.ni. Tím plní kromě...

Způsob stanovení nediamantového uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259714

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hejduk Jiří, Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 27/00

Značky: způsob, stanovení, nediamantového, uhlíku

Text:

...Hüttenm. Ztg 52 1885 Podstata vynálezu spočíva tedy v chemickém spalování nedíamantového uhlíku směsi konc. kyseliny sírové s obsahom 10100 míligramů oxidu clíromového v proudu nosného plynu při teplotě 260 °C a oxidaci alifatických uhlovodíků oxidem měďníatým za zvýšené teploty. Uvolněný oxid uhličitý se zbaví oxidu sírového vymrazením v solance při -20 C a oxidu siříčitého met-zívanadičnanem stříbrnýní. Konečné stanovení oxidu uhličitého se...

Zařízení k frikčnímu předení příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259713

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubový Josef, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Ursíny Petr, Ferkl František, Marková Marie, Čáp Antonín, Lojka Jaroslav, Dykast Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: princípu, otevřeným, koncem, zařízení, frikčnímu, příze, předení

Text:

...přiváděcího ústrojí pro podávání, ojednocování a. přívod vláken přivodním kanálem 5,z frikčního spřádacího ústrojí 1, z odtaho 259713vého ústrojí 4 a z nez-názorněnéh-o ústrojí pro navíjení upředené příze.Přivodni kanál 5 vyúsťuje do frikčního spřádacího ústrojí 1 v oblasti 2 družení ke sběrnému prostředku B, kterým je v příkladném provedení podle obr. 1 obíhající(pás opatřený perforací 7, k němuž je přiřazenas ,přestavitelná sací...

Přenosný vlhkoměr pro měření vlhkosti volně ložených, slisovaných i sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259712

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vylíčil Jaroslav, Doležal Milan, Krobot Luděk, Čunderle Karel, Skála Jindřich

MPK: G01N 27/12

Značky: prenosný, slisovaných, vlhkosti, materiálů, měření, volně, vlhkoměr, ložených, sypkých

Text:

...se vyznačuje tim,že měřicí sonda trubkoviteho tvaru s kuželovým zakončením sestává ze dvou souosých Vzäjemně lzolovaných elektrod a je vyztužena zpevňovací průchodkou, zakotvenou vmadle a krytu přístroje.Vlhkoměr je výhodný svým konstrukčním provedením, které spojuje malou hmotnost a malé rozměry tělesa přístroje, v němž je uložena hlavní část elektronické měřicí soustaavy. Zakotvení měřicí sondy je vyztuženo zpevňovací průchodkou s...

Mechanismus pro vedení, uchopení, posuv a stabilizaci filmového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259711

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hančil Bohumír, Pospíšil Jaroslav

MPK: G03B 1/30, G03B 1/24

Značky: posuv, vedení, stabilizaci, pásu, mechanismus, uchopení, filmového

Text:

...desku.Výhoda podle vynálezu spočíva v tom, že mechanismus pro vedení filmového pásu plní najednou tři funkce. Zavádí automaticky filmový pás, perforova-ný i nepérforovaný, transportuje ho v přesně nastave 4Příklad konkrétního provedení mechanismu pro vedení, uchopení, posuv a stabilizaci filmového pásu v rentgenové rychlosnímkovavcí kameře podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném obrázku.Mechanismus pro vedení filmového pásu...

Důlní větrné dveře

Načítavanie...

Číslo patentu: 259710

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lecian Jaroslav, Sehnal Miroslav

MPK: E21F 1/10

Značky: důlní, dveře, větrné

Text:

...svou polohu vzhledem k počvč díla. Větrné dveře jako celek mohouproto nadále plnit svou funkci izolační i komunikační.Proti známé konstrukcí s teleskopicky zasouvatelnou částí zárub-ně je vyšší účinek řešení podle vynálezu v tom, že celá konstrukce větrných dveří je schopna přenest větší deformační síly z horského» masívu,funkce dveřniho křídl-a včetně zárubně je nezávisle na deformaci důlního díla a je umožněn průchod pásového dopravníku,...

Vstupní prvek kryogenního nízkošumového nábojově citlivého předzesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 259709

Dátum: 17.10.1988

Autori: Knapp Karel, Poláčková Alžběta, Měřínský Jiří, Fojtík Ladislav, Bendl Jiří

MPK: H03F 19/00

Značky: prvek, citlivého, vstupní, nízkošumového, nábojově, kryogenního, předzesilovače

Text:

...funkční prvky tvoří čip tnanzistoru, topný prvek, tvorený bud odponovým, nebo polovodičovým elementem, kondenzátor zpětné vazby, případně Optoelektronický prvek nebo i čidlo pro měření teploty.Uspořádání vstupního prvku podle vynálezu umožňuje lépe využít omezený prostor kryogenních prostředků k umístění všech funkčních částí. Minimalizací konstrukčního uspořádání vstupního prvku kryogenníhonízkošumového nábojově citlivého...