Archív za 1988 rok

Strana 109

Kombinovaný povrch polního letiště se zpevněným půdním obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256527

Dátum: 15.04.1988

Autori: Císař Zdeněk, Janošek Bohumil

MPK: E01C 9/00

Značky: zpevněným, kombinovaný, povrch, polního, půdním, letiště, obvodem

Text:

...povrch polního letiště se zpevněñým půdnim obvodem minimalizuje nezbytne nutnou pevnou letištní plochu nastojánku a pás, na který navazuje zpevněný půdní obvod, čímž je vytvořena integrovaná plocha využitelná v každém místě pro pojezd,start či přistání zemědělských a/nebo jiných letadel a pozemní 1 techniky. Rovněž se pokosí a zužitkuje tráva, která touto plochou prorůstá. Další výhodu znamená snadňá rekultivace půdy po stažení syntetické...

Způsob dotování krystalů křemíku při vysokofrekvenční letmé pásmové tavbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256526

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rambousek Jaroslav, Daníček Zdeněk, Mrázek Dušan, Zbořílek Aleš

MPK: C30B 13/12

Značky: vysokofrekvenční, pásmové, způsob, dotování, letmé, krystalů, křemíku, tavbě

Text:

...dotující látky a k ukládání dotující látky a zplodin rozkladu na stěny zařízení a na vlastní tavený ingot křemíku, což všechno vede ke snížení přesností a reprodukovatelnosti procesu dotování.Další známý způsob dotování krystalů křemíku fosforem z tepelného rozkladu fcsftnu odstraňujez části nevýhody výše uvedených způsobů dotování tak, že bezprostředně k povrchu roztaveného pásma křemíku se v průběhu tavby přivddí úzký proud azgonu s...

Odpevňující a bělicí směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 256525

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kepl Jiří, Haumer Jaroslav, Novák Jan, Procházka Karel, Lopata Václav, Kaufman Karel

MPK: C11D 3/42, C11D 1/83

Značky: bělicí, odpevňující, směs

Text:

...3 prüměrným obsae hçm 1 až 1,5 dvojnéÁvazby na molekulu a 0,5 až 10 opticky zjas~ 5 ňujícich prostředků. 1Hlaýní výhody odpěňující a « Á bě 1 ÍcíÁsměsi-spočí~Lvají vÁ zajištění nízká pĺěnivosti při -pracích a zuělechíovacíchtelnosti, ve vyšším odpěňovacim účixnku směsi oproti-jejím jea lení a žvýšení zjasňujících efektů..1. Do vyhřívaného kotleopatřeného míchadlem se předloži4 É,8 mastného alkoholu C 10-až C 18 s 10 moly oxyethylenu a...

Zařízení pro brzdění pojistné brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256524

Dátum: 15.04.1988

Autori: Frank Jan, Zelenka Miloslav

MPK: B66D 5/26

Značky: pojistné, brzdění, brzdy, zařízení

Text:

...tj. 5 ms 2. Tím se za-ujisti bezpečné zastavení dopravní nádoby bez ohrožení dopravovaných osob nárazem.v koncové poloze nebo pře~i -tížením organizmu nedovolenou hodnotou zpomaleni. Zanormälního těžabního procesu také chrání toto zařízení těžni soustava před poškozením, které by mohlo mít .za nás 1 edek.kromě přímé hmotné škody i-dlouhodoný vý- W padek těžbyu Ávynález je v dalším-podrobněji vysvětlen ne při» kladu provedení ve spojeni Š...

Větrací kryt pro skříně rozvaděčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256523

Dátum: 15.04.1988

Autori: Knotek Karel, Wágnerová Hana

MPK: H02B 1/12

Značky: větrací, skříně, rozváděčů

Text:

...vynálezu umožňuje rychlou výměnu znečíštěného filtru a snadnou montáž. Sníží se pracnoat celého provedení4 a hmotnost. Zvyšuje se průchozí plocha a tím se zlopäujo větrání ąkříně rozvaděče. V.Praktické provedení předmětu vynálezu je na obrázcích přílo-A-kženého výkresu. Na obr. 1 je řez větracím krytom A na obr. 2,30 ~ r celkový pohled na kryt zepředu.větrací kryt pro skříně~rozvaděčů Jo složen z vnitřní ą vnějě Čäí částí l a ą a 2 ámkú,§....

Zařízení pro kotvení sloupů jeřábové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256522

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 6/00

Značky: dráhy, kotvení, zařízení, sloupů, jeřábové

Text:

...Předepnuté pryžové pružiny umožňujíÁ pohyb Jeřáboué dráhy zpravidla do 5 t 1 mn, což přispívá k Á 1 rpšínu vyrovnávání sil při křížení Jeřábu a ke sníženémuá opotřebéní koleji a nákolků kol Jeřábů. Zařízení výrazně Vtoüzvyěuáe bezpečnost práce při využívání Jeřábů. Navíç Je výàrobně ,jednoduché . o 7 ť Konkrétni provedení zařízení pro kotvení.s 1 oupů Jeřáĺbévé.dráhy-podle vynálezu Je znázornčno na přiložených uýkre» sech,kde na obr. 1...

Způsob výroby vodných polymerních disperzí se sníženým obsahem bublin polymerační atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 256521

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šňupárek Jaromír, Zatloukal Mojmír, Frýbertová Daniela, Kaška Jiří, Tesař Jaroslav, Formánek Leopold

MPK: C08F 2/22

Značky: způsob, výroby, disperzí, sníženým, polymerační, bublin, atmosféry, vodných, obsahem, polymerních

Text:

...tak, že vlastní polymerace se vede v reektoru zaplněném oxidem uhličitým. Po skončení polymerace se k reekční směsi při teplotě 20 až 80 °C přidá takové množ~~ ství hydroxidu alkalického kovu a/nebo hydroxidu amonnéhove formě 5 až 30 vodného roztoku, aby hodnota pH produktu byla v rozmezí 6,5 äž 10. Vodné hydroxidy se přidávaà jí buä přímo do polymeračniho reaktoru nebo doněkteráhoÁz dalších aparátů, jako jsou dochlazovací nebo...

Prostředek k rozevření dásňového chobotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256520

Dátum: 15.04.1988

Autori: Procházka Rostislav, Bílý Boris, Pospíšil Lubomír

MPK: D04B 39/00, A61M 29/00

Značky: rozevření, prostředek, dásňového, chobotu

Text:

...nedostatky vyjnenovených pouůcek v zubním lékařství pro získáni dokonalého detailniho oťisku preparovaného zubniho pahýlu,včetně zajištění vlastností nosiče medikanentoznich látek. Ke splnení vytčených cilů smě ° řuje podle vynálezuiprostředek k rozevření dásňového chobotuv podobě pleteného porézního kroužku a roztažitelnosti v radíálnín sněru nejmáně o 1002 a s wininální relaxací 10 . vnitřní průměr kroužku je v rozmezí 3 až 8 mm a jeho...

Pohyblivý rošt do kotlů na tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 256519

Dátum: 15.04.1988

Autori: Raiser Jaroslav, Brtník Rudolf, Gajdošík Jiří, Hrubý Jiří, Pacherník Pavel

MPK: F23H 15/00

Značky: kotlů, tuhá, pohyblivý, rošt, paliva

Text:

...způsobem,t.J. ovládaním pákovým mechanismem a nikoliv živelně, takže ěkvár ru a hrubou popelovinu lze z kotle odstraňovat v nutněm množství po dávkách a nedochází tak k rázovému borcení vrstvy ěkváry v horní části ohniště a k propadáväní dosud nespáleného paliva do-popelníku. To přináší zvýšenou hospodárnost provozu kotle. Kromětoho pohýälivý rošt podle vynálezu umožňuje rovnoměrné odatraňo~ vůní ěkvárujíoí popeloviny po celé ploše ohniětě a...

Způsob zjištění línavosti vláken u vlasových textilií a přístroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256518

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švejdová Alena, Mahelka Zdeněk, Malčík Pavel, Rudolf Miroslav, Klejch Vlastimil

MPK: G01N 33/36

Značky: tohoto, textilií, vláken, línavosti, prístroj, zjištění, způsobu, provádění, způsob, vlasových

Text:

...uělé kožeěinw, obse,hujíoí dve druhy vláken, eimulující podsedu e pesíky kožešiny, í jj tato metoda vůbec neodhàeliie línavoat podeady.Tyto nevýhody odstraňuje způsob zjištování línavosti vláken 1 u vlasových textilií .používající porovnávacíoh etelonů, jehož podstatou je, že celá ploche vzorku vlasové textílie daného rozmäru je po určitou dobu e e určitým přítlakem etíránístěr-e.kou ve eměru vlasu e pak se veškerý uvolněný vles rozprostře...

Zapojení hydraulické soustavy stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256517

Dátum: 15.04.1988

Autor: Coufal Stanislav

MPK: F15B 20/00

Značky: stroje, hydraulické, zapojení, soustavy

Text:

...hydrogenerátoru na průtočné množství blízké nule. Tím je zajištěno podstatné snížení ztrátj hydraulické kapaliny při poruše v rozvodu hydraulické soustavy a odstraněn vliv doběhuhnacího motoru, jakož i vliv lidskéhofaktoru na přerušení dodávky hydraulické kapaliny a vliv poruchy« stávající signalizace, například při spálení žárovky signalizace.o 3 m Další výhodou je., že samočinné přerušení dodávky hydraulické ka paliny od...

Zapojení hydraulické soustavy stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256516

Dátum: 15.04.1988

Autor: Coufal Stanislav

MPK: F15B 20/00

Značky: zapojení, stroje, hydraulické, soustavy

Text:

...Sou~ časně dojde k samočinněuu přestavení hydrogenerátoru na průtočnéfmnožství blízké nula. Tím je zajištěno podstatné snížení ztrátjfaktoru na přerušení dodávky hydraulické kapaliny a vliv poruchystávající signalizace, například při spalení žáróvky signalizace. 256516Další výhodou je, že aamočinná prerušení dodávky hydraulické kapaliny od hydrogenerdtorů k hydromotorům je umožněno bežným ventilem malé svłtlosti, který je spoločný jak pro...

Zapojení pro odvození řídicích impulsů pro obnovu blokové synchronizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 256515

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prchal Ivo, Zigmund Josef

MPK: H01B 14/05

Značky: obnovu, zapojení, blokové, odvození, synchronizace, impulsů, řídících

Text:

...gg. Výstup čtvrtého hradla gi je připojen na výstupní svorku Q a na nulovací vstup vratného čítače gg. Druhé vstupy prvního, druhého.a třetího hradla gł, gg a gg Jsou připoJany na zdroj taktovacího signálu. Q jV paměti 3 dekodéru se převádí n-bitové slovo na m~b 1 tové podla kődovací tabulky. Z výstupů.§ł až gá paměti 3 se odabírá dekődované slovo v paralelním tvaru. Zároveň Jevv pamět 1.g kekažąému vstupnímu slovu přiřazsna na první...

Přívod keramické elektrody, určené pro elektrochemickou ochranu topných elektrod elektrické sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256514

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bláha Jiří, Steklý Zdeněk, Prihara František

MPK: C03B 5/027, C03B 5/16

Značky: elektrody, přívod, elektrod, keramické, sklářské, ochranu, určené, topných, elektrické, elektrochemickou, tavicí

Text:

...bloky sundat, očietit, zarovnat korodovanou stěnužáromateriálu a pasiveční bloky znovu instalovat.- 3 Při této manipulaoi dohhází k poškozeí celistvosti žúromateriálu, což má za následok protěkání skloviñy a snížení životnosti elektrické pece. Další nevýhodou Je, že výroba a montáž pasivučníoh bloků Jsou praoâ a čąeovö náročná. T V A. Uvedené nevýhody se odatraní.nebo podstatné omezí- přívodem keramické elektrody podle vynálezu, jehož...

Zařízení pro regulaci radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256513

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kodym Jaroslav, Nácovský Miroslav, Šídlo Karel

MPK: F04D 27/00

Značky: zařízení, turbokompresoru, radiálního, regulaci

Text:

...Wvvýhodou řešení je jednoduchost výrobyI.snadnější regulace a menší tlakové ztráty dopravované vzdušiny. ÁNa připojenêm výkresu je na obr. 1 znäzornšn.podêlnýsv 1 elý řez vstupní částí radiâlníhoturbokompresoru se veunutou regu~ lační vložkou. Na obr. 2 a obr. 3 jsou znâzorněna alternativníprovedení regulačnfch vlošek. V sacím hrdle 1 je vložena regu lační vložka 2 kruhovêho průřezu, která má osu 3 výetupníhoprůřezutodchýlenu od osy o...

Spřádací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256512

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zlevor Vratislav, Buryšek František, Jakoubek Alois, Diviš Václav, Jaroš František

MPK: D01H 7/885

Značky: spřádací, rotor

Text:

...dně rotoru, na obr. 4 je koncentrický výetupek tvořen prcdlouženou částí hřídele, na obr. 5 je vytvořen zčáeti vloženým členem e z části ve dně rotoru a na obr. 5 je další možné provedení. Je zřejmě, že další varianty je možno získat kombinací predložených. vyobraeení.Becvřetenová epřádaeí jednotke e rotorem je obecně známe, a je proto pro zjednodušení její celkově anaäamční vynecháno. Spřádací rotor J. známeho provedení, je uložen na...

Zapojení k ovládání podavače přísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 256511

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pospíšil Josef, Štulc Václav, Fotul Ilja, Bečvář Jaroslav

MPK: C21C 7/00

Značky: zapojení, podavače, ovládání, přísad

Text:

...kapaliny se reguluje kroâtíoí moment a tím i teh. Boční a výškové fixaoe cívky je prováděna přímočarými hdraulickýml motory. V režimu zpětného chodu se hydromotory podávaoích kladek zkratují pomocí šoupátkotého reąvaděče a hydromotor odvíječky se rovněž přepne do funkce motoru, který po překonání hydraulického odporu hydromotorů podávacíohkladekpnavine plněný profil 9 potřebnou délku zpět na cívku.W ľříklad konkrétního provedení zařízení...

Způsob odlučování elektricky vodivých neferomagnetických částí, zejména ze sklářských střepů určených k recyklizaci, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256510

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kovář Stanislav, Jonáš Jiří

MPK: C03B 1/00

Značky: odlučování, částí, elektricky, sklářských, určených, recyklizaci, provádění, zejména, střepů, vodivých, způsobu, tohoto, zařízení, neferomagnetických, způsob

Text:

...způeobu slouží zařízenípodle vynálezu, jehož podstata spočívä v tom, že pracovní prostor odiučoveoího zařízení je vytvořen nejméně jedním generátorem točivého magnetického pole, který eeetává nejméněz jedné řady oívek připojenýoh na zdroj elektrického proudu.ksklon generátoru k horizontální rovině je()dď 90 °. Generátor je opatřen třecí ochrannou vrstvou. Wpozpůeob odlučování vodivých neferomagnetiokých částioV pomocí točivého magnetického...

Zařízení pro předkládání útkové nitě projektilu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 256509

Dátum: 15.04.1988

Autori: Horný Kamil, Fajfr Václav

MPK: D03D 47/24

Značky: tkacím, zařízení, útkové, projektilů, nitě, stroji, předkládání

Text:

...V v řopatřen předkládací tryekou 2, která prochází horní stěnou vodicího K kanálu łąa je skloněna šikmo ke eměru pohybu projektilů g. Do předkládaoí trysky 1 je zavedena útková nit 3 odvíjející se z cívky Ž.Pod předkládací trýskou 1 je ve spodní stěně vodícího kanálu L vytvořena přisávecí štěrbina Q, nadniž navazuje sací kanálek 1 a hrdlo§ napojené na neznázorněný vysavač.. Z obr. 2 Je zřejmě, že Jedna z podélných hran přisávací...

Kotevní zařízení ochranné konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256508

Dátum: 15.04.1988

Autori: Papež Pavel, Tatýrek František

MPK: E04G 21/32

Značky: zařízení, kotevní, konstrukce, ochranné

Text:

...a tím naxmšení požadované pracovní bezpečí-gUvedené nevýhody dosud známých kctevních nařízení jsouk odetranäny kotevním zařízením ochranné konstrukce podle vynáleą zu, jehož podstate spočívá v tom, že nosny sloupek je opatřen nejméně jedním rediálním žebrem s vybráním pro uložení pojistą- ž ného klínu, kde čelo silnčjšího konce pojistněhc klínu je opetjřeno nárezníkovou stěncu. Pojíetný klín je l nosné tyčí upoután úvazkem. sně...

Způsob řízení fáze plnění při vstřikování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256507

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybníček Ladislav, Neuhäusl Emil, Vašíček Alois

MPK: B29C 45/76

Značky: vstřikování, způsob, plnění, fáze, řízení, termoplastů

Text:

...směrnici k časovému průběhu změny tlaku taveniny. Tento způ sob řízení vyohází z předpokladu, že hodnota rychlosti plně- Aní je konetantní, což nelze prakticky V žádném případě na stá 256507 m 3 Avajĺcích vstřikovacích strojich zaručiť. Tento způsob ťaké vÁ nereapéktuje oâçhylky od repŕodükováteině stanovených hodnotAtechnologických paramgťrů. u W ĺkĺ A Ašpqiečňou névýhodou obou druhů těchto známých způsobůříFĺzeí feçhnolögické fáze...

Rozdělovací vestavba proudicích plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256506

Dátum: 15.04.1988

Autori: Plášil Vladimír, Nožička Břetislav

MPK: B01D 53/34

Značky: rozdělovací, vestavba, plynů, proudících

Text:

...podle vynàlezu umístěné v nádrží a na obr. 2 je znâzorněn její půdorys.Nádoba 1 se vstupním hrdlem 3 je bezprostňedně u vstupní ho hrdla 3 opatřena rozdělovací vestavbou sestávající z horníh částí roštu 2 a spodní částí roštu É. Horní část roštu 3 jetvořena dvěma a více rozváděcímí plechy I tak, že průřez apa» rátu 1 rozdělují postupně na plochy, jejíchž velikost je stej ná, nebo se vzdálenosti od vstupního hrdla 2 vzrůstá....

Způsob odmašťování a čištění zvířecích kožek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256505

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janů Oldřich, Koslová Eva

MPK: C14C 3/00

Značky: kožek, zvířecích, odmašťování, čištění, způsob

Text:

...načež so provádí obvyklé odstřeäování a sušení kožek. Způsob se vyznačuje tím, že se kožky odmsšíují praním v organickěm rozpouätědle na bázi dichlormetanu při teplotč 10 až 41 °c po dobu 3 až 15 minut, načež se kožky suší pi teplotě 20 až 50 °c. vynález využívá fyzikálně chemických vlastností dichlormetanu, který nevyžaduje snížený tlak v pracovním prostoru a má vyšší odmašřovscí a čistící účinek než dosud používaná organickú...

Zapojení pro řízení stavebnicového vícevřetenového obráběcího centra

Načítavanie...

Číslo patentu: 256504

Dátum: 15.04.1988

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef, Bednář Vladimír

MPK: B23Q 15/02, G05B 19/02, B23Q 15/00...

Značky: stavebnicového, zapojení, obraběcího, centra, vícevřetenového, řízení

Text:

...svým výstupen na vstup pracovní jed Otklyszapojení pro řízení stsvebnicového vícevřetenového obràböcí ho centra podle vynàlezu umožňuje řízení jak sssoststně prscujícíhoobráběcího centra, tak řízení vícevřetenových obrebčcíoh center,zařezenýoh do automatických línek. zejména při zařazení do pružt-n ných obráběcích linek umožňuje snadné a rychlé přeatavení jednotlivých ohráběoích centery. hetedy 1 celé obrâběcílinky při začne obrobku...

Zapojení pro programovatelné řízení cyklu posuvové jednotky se dvěma pracovními stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 256503

Dátum: 15.04.1988

Autori: Smíšek Josef, Blesík Karel

MPK: G05D 5/06

Značky: programovatelné, řízení, stoly, jednotky, cyklu, posuvové, dvěma, zapojení, pracovními

Text:

...il snímače í polohy pracovního stolu A. Snímač 4 je svým výstupem 55 přípojen ke vstupu gl čítače Ž ímpulsů, jehož první výstup 53 je příppjen ke vstupu gl índíkace Ě polohy pracovního stolu A a jehož druhý výstup gš je připojen k prvnímu vstupu gl bloku g porovnàvacích a vyhodnocovacích obvodů okamžitepolohy pracovního stolu A. Ke druhému vstupu gg to-hoto bloku je.přípojen svým třetím výstupem lg blok 1 ovládání posuvové jednotkya ke...

Zapojení převodníku fázových napětí rozkladače na odpovídající sdružená napětí selsynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256502

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bakoš Pavel

MPK: H03M 1/66

Značky: rozkladače, selsynu, fázových, odpovídající, zapojení, sdružená, převodníku, napětí

Text:

...zesilovače,zatímco výstup druhého operečního zesilovače je spojen jednak přes sedmý odporník s jeho invertujíoím vstupem, jednak se vstupem třetí fáze selsynového příjímače, přičemž společný výstup vysílače sinus-kosinusového rozkladače je připojen jednak na neinvertující vstup druhého operačního zesilovače, jednak přes třetí odporníh na neinvertující vstup prvního operečního zesi OVýhoda zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že...

Mikrobiální multienzymový prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256501

Dátum: 15.04.1988

Autori: Procházka Karel, Tolman Jiří, Demnerová Kateřina, Novák Jan, Králová Blanka, Souček Jiří, Vodrážka Zdeněk

MPK: C11D 3/386

Značky: mikrobiální, multienzymový, prostředek

Text:

...nevýhody odstraňuje mikrobiálni mnltienzymový pro- - » středek odbourávajicí estepové vazby lipidů, uh 1 Ikáté.řetězcé L.mastných alkoholů a kyselín, uhlovodíků aĺjéjich deáivátů or ganíckého i syntetického původu podla vynálezą, jehož podsta~ĺ §aspočivá v tom, že obsahuje lípasy s mínimální aktivitouý- 2 2 jednofky na mg bílkoviny a oxidoreduktaay s aktivitou alkane hydroxylazy min. 0,5 nkat na mg bilkcviny a alkohpldehydrogenazy...

Expanzní vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256500

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/14

Značky: expanzní, vložka

Text:

...míst~ ní odpor, který je součtem konstantního odporu expanzní vložky a proměnného odporu regulačního ventilu nebo obdobného regulačního orgánu.vynález je v příkladu provedení znázorněn na připojeném výkresu představujícím evislý osový řez expanzní vložkou.Expsnzní vložku tvoří kovové těleso l rotačního tvaru V jehož podélné ose je vytvořen válcový prostor gldo něhož je shore zaěroubována zátka 1 opatřená dříkem 3 a ukončená váloovou...

Zařízení pro zpracování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256499

Dátum: 15.04.1988

Autori: Houdek Karel, Březina Antonín

MPK: B21D 7/04

Značky: trubek, zpracování, zařízení

Text:

...soustavě druhého tvářecího rotačního motoru g a jeho přídavného pímočarého motoru Ž je pipojen další,vodorovně uspořádaný, dělící rotační motor 1 s dělícím kotoučem ll, pičemž v rohové části mezi druhým tvářecím rotačním motorem g a dělícím rotačním motorem 1.je upevněn jeden konec pákového mechanismu zarážky §, zavedené její dorazovou plochou do skluzu 1. Všechny tři rotační motory 1, g, 1 se předpokládají jako hydraulické, v některých...

Provětrávací zařízení elektromotoru velkého výkonu v nadpodlažním skříňovém provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256498

Dátum: 15.04.1988

Autori: Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav

MPK: H02K 5/20

Značky: výkonu, skříňovém, velkého, zařízení, provětrávací, provedení, elektromotorů, nadpodlažním

Text:

...Tímto opatřením je tak docíleno jejího vysuěení.Na připojenêm výkresu je znázorněn příklad provětrávacího zařízení podle vynâlezu, kde na obr. 1 je V řezu zakreslena čelní část skříně eletromotoru z bočního pohledu a na obr. 2 je ve třech naznačených svislých řezech zakreslena tatáž partie z čel ního pohledu.Příkladně provětrâvací zařízení je součástí konstrukce ele ktromotoru velkého výkonu v nadpodlažním skříšovêm provedení.Elektromotor má...

Zařízení k řízení válcovací tratě při vyjíždění pásu ze stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256497

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hercik Petr, Mýtina Zdeněk, Voch Jiří, Novotný Ladislav

MPK: B21B 37/00

Značky: vyjíždění, válcovací, zařízení, pásu, stolice, tratě, řízení

Text:

...3 a výstupy nezakreslených pomocných mechanismů s prvním identiŕĺĺačním vstupem 11 identifikačního bloku.í, jehož první logioký výstup kg je iapojen na3 25 s 497 první signalizační vstup ji ovládacího bloku Š a druhý logický výstup äê ha třetí logický vstup E 2 prvního řídícího bloku g.K prvnímu logickému výstupu gš prvního řídícího bloku Q je připoJen logický vstup Q druhého řídíoího bloku 2, jehož první řídící výstup gí je spojen s...

Rychloupínací zařízení součástí s válcovým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256496

Dátum: 15.04.1988

Autori: Toman Václav, Dvořáček Lubomír

MPK: B23Q 3/12

Značky: součástí, rychloupínací, povrchem, valcovým, zařízení

Text:

...zařízení součástí s válcovýn povrchem podla vynñlezu, kde na obr. 1 ja v častsčnén řszu znázornöno upnutí axíálnč nastavítslného upínacího pouzdra s vrtáksm s kužalovou stopkou do upínacího tělasa, tvořeného pracovnín vřstsnam, na obr. 2 je v částačném řssu znázorněno upnutí závítníku s válcovou stopkou do upínacího tčlesa tvořeněho axiálně nastavitelnýn upínacín pdĺdran a na obr. 3 je v částsčnén řazu znázorněno upnutí vrtáku s...

Zapojení pro měření logaritmického dekrementu materiálů z dokmitových křivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256495

Dátum: 15.04.1988

Autori: Burian Miloslav, Červencl Milan

MPK: G01H 7/00, G01N 33/20

Značky: materiálů, dekrementu, zapojení, křivek, dokmitových, logaritmického, měření

Text:

...z dokmitových křívek je možnost plné automatizace snímání a vyhodnocování dokmítových křivek v reálném čase s možností okamžitého znázornění průběhu dekrementu jak v grafické, tak v tabelární formě podle možností připojeněho počítače. Vzhledem k integračnímu způsobu měření odpadá nutnost vyhledávání extrému průběhu a dále je v podstatné míře potlačeno průmyslové rušení,takže odpadá nutnost matematické filtrace změřeného signálu. Je zde i...

Sestupný převod s přídavným planetovým převodem a mezinápravovým planetovým diferenciálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256494

Dátum: 15.04.1988

Autor: Koldovský Karel

MPK: F16H 3/44

Značky: přídavným, převodem, mezinápravovým, diferenciálem, sestupný, převod, planetovým

Text:

...Jsou v záberu e centrální kole g diferenoiáln. Dve»,jine eetelitů łg je unaäečełn g dvojice eatelitů pevnů pojem e hřídelen gg zadní náprevy, ktorý .je na Jednou konci opetřen eau» bením g a na druhém konci neee výstupní přírubu g zední nápravyo7 25 a 494 centrální kolo l diroreneiálu Je pevná spojene e hřídolen 35 centrálního kolo diferenciálu, ,jenž druhém konci ná ozubení l. lłřídel lg přední náprevy neee na Jednou konci. výstupní...

Roztoková akrylová pojiva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256493

Dátum: 15.04.1988

Autori: Teplý Petr, Mandlík Lubomír, Dlasková Marie, Suran Pavol, Poskla Štefan, Seidl Josef, Lebduška Jan, Drábek Jan

MPK: C08F 22/00

Značky: jejich, přípravy, způsob, akrylová, roztoková, pojiva

Text:

...až 60 hmot. organických rozpouštědel a 40 až 80 hmot.akrylového polymeru o číselném průměru molekulových hmot~ ností 3 000 až 60 000 a poměru hmotnostního a číselnéhoné distribuce monomerních segmentů. Akrylový polymer přiu pravovaný ze směsi 30 až 100 hmot. dílů esterů kyseliny akrylové a/nebo metakrylové s alifatickými alkoholy s 1až 12 atomy uhlíkug případně až 100 hmot. dílů nenasycených monomerů ze skupiny zahrnující styren, jeho...

Způsob výroby elektretových vláken ze štěpitelné fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256492

Dátum: 15.04.1988

Autori: Popelka Jan, Mrština Václav

MPK: D01F 6/06, D01F 6/62

Značky: fólie, štěpitelné, vláken, elektretových, způsob, výroby

Text:

...karnaubském vosku. Dalšího zvýšení remanentního náboje se dosahuje směrováním korony soustavou elektrod a mřížek a zejména užitím střídavé složky elektrostatického pole, Tento způsob udělování náboje umožňuje zvýšit odtahovou rychlost főlie při dosažení poměrně značného remanentního náboje.Výhody vynálezu lépe vyniknou zpopisu příkladu jeho provádění, doprovázeného schématickým výhkàag na němž znázorňujeobr. l schéma výrobního postupu...

Stavebnicová podpěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 256491

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sedlecký Josef

MPK: B23Q 3/10

Značky: stavebnicová, podpera

Text:

...ditelná bezpečně jedním pracovníkom.Příkladné provedení etavebnicově podpěry podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkreeu, kde obr. 1 značí celkový pohled na upinaci üíeto, obr. 2 stavebnicovou Podpěru připevněhou na upínaoi deace v podélném řezu, obr. 3 pohled na opěru z boku, obr. 4 podélný řez ocelového etředního dílu podpěry, obr. 5 střední díl ze dřeva s ocelovými koncovkami, obr. 6 pohled z boku na záohyty střednihovdílu,obr....

Šípový stírač dopravního pásu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256490

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zegzulka Jiří, Martiník Lumír, Haas Stanislav

MPK: B65G 47/76

Značky: šípový, dopravníku, dopravního, stírač, pásu

Text:

...do pásu, čímž se výrazně zvýši funkčnost a spolehlivost zařízení, Výhodou stírače podle alternativního řešení, kdy stíraoí ramena přesazena proti sobě mimo podćlnou osu dolní větve pásu, je odstranění stříškovýoh chráničů,a tím i možnosti hromadění materiálu mezi nimi, což by mohlo mít za následek u některých druhů přepravovsných materiálů podstatné snížení funkce stíreče.Na přiloženýoh výkreseoh je znázorněno příkladné...

Redukční převodovka pro náhon podávacích kleštin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256489

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vybíral Pavel, Rebenda Karel

MPK: F16H 21/14

Značky: podávacích, náhon, převodovka, kleštin, redukční

Text:

...je znázorněn na výkresu, na němž obr. l představuje nárys redukční převodovky a obr. 2 zobrazuje půdorys kinematického schéma redukční převodovky.Redukční prevodovka pro náhon podávaoích kleštin eestává ze vstupního hřídele l, na kterém je naklínována první klika g,do které zapadá první čep 3 první kladky 3. První čep Q je opatřen neznázorněným závitem. Polohu prvního čepu 1 v prvni klioe g zajištuje první matice 5. První kladka 5 zapadá do...

Napáječ s demodulátorem střídavého impendančního můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256488

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šmejkal Jaromír

MPK: G01R 19/12

Značky: demodulátorem, napáječ, impendančního, střídavého, můstku

Text:

...ke druhému vstupu zg přepinače 1. Výstup přepínače Z je připojen ke vstupu filtru gł, jehož výstup je připojen ke vstupu měřidla gg.funguje takto napájecí střídavé harmonické napětí se vytvářív čislicové pasivní paměti 2, která je naprogramovaná tak, žena jednotlivých adresáçh v počtu B 2 jsou uložený číslicové hoçłnoty mnkce y A.sin(2 1/3) pro 1 -l 0,1,2,,B-1, kde A jévhodná konstanta. Adresu této pasivní paměti Q vytváří n-bin tový...