Archív za 1988 rok

Strana 108

Spôsob tepelného spracovania chrómových ocelí martenzitického typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256567

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vehner Ladislav

MPK: C21D 1/28

Značky: chromových, spracovania, oceli, spôsob, martenzitického, tepelného

Text:

...nizku úroveň vrubovej húževnatosti, nedosahujúcej ani normou predpísané hodnoty.Uvedené nedostatky sa do značnej miery odstránia tepelným spracovaním podľa vy Tepelné spracovaniepôvodné ohrev na teplotu 980 °C unormalizačné výdrž na teplote 6 h/ žíhanie /chladnutie na vzduchu popúštanie ohrev na 600 °C/ výdržpodla vynálezu ohrev na 820 °Cnormalizačné výdrž na teplote 6 h/ žíhanie /chladnutie na vzduchu popúšťanieTepelným spracovaním podľa...

Spôsob výroby stimulátora a/alebo regulátora rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256566

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hudec Jozef, Halmo František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: A01N 43/08, C07B 39/00

Značky: rastu, regulátora, výroby, spôsob, rastlín, stimulátora

Text:

...kyselina y-chlórmaslová a kyselina aJ-dichlórmaslová. Z reakčného produktu je však vhodné izolovať a recirkulovaf nezreagovaný y-butyroiaktón. Neutralizäciou alebo zmydelnením produktov chlorácie, či už uhličitanmi alebo hydrouhličitanmi alkalických kovov alebo pri nižších teplotách aj hydroxidmi alkalických kovov je treba dbať, aby nedošlo k dechlorácii,či k dehydrochlorácii produktov chlorácie y-butyrolaktónu vznikajú príslušné...

Snímač pohybu útkovej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 256565

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klčo Jarolim, Drha Jozef, Mišáni Ján

MPK: D03D 51/34

Značky: pohybu, snímač, útkovej

Text:

...krütených útkových niti pri tkaní na škripcových a ihlicových tkacich strojoch, ked generované impulzy sú podstatne väčšie a takmer nezávislé na hrúbke, hladkosti povrchu, farbe a tvare zanášanej útkovej nite. Pri vhod i nom umiestnení na tkacom stroji môže sní mač nahradiť vodiace kladky útkových niti.Prikladné riešenie je znázornená na výkrese, kde na obr. 1 je nakreslený snímač pohybu útkovej nite v reze, na obr. 2 v pohľade zhora. Obr. 3...

Zariadenie na lymfatické vyšetrovanie v medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: 256564

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mitošinka Ernest, Rihay Peter

MPK: A61B 1/00

Značky: zariadenie, vyšetrovanie, medicině, lymfatické

Text:

...ktorá je na svojom výstupnom hriadeli 8 osadená ozubeným pastorkom 5, 4ktorý je ustavený pomocou skrutiek 23 v rozoberacej príchytke 21, 22 a svojím ozuzubením zaberá s ozubeným hriadelom 3 uloženým vo vedení 2. Na ozubenom hriadeli 3 upevnený indikačný hrot 19 korešpondujúci s indikačnou stupnicou 20 časového intervalu činnosti prístroja. Na jednom konci ozubeného hriadela 3 je upevnené náražka 9 korešpondujúca s koncovým vypinačom 10...

Prípravok na báze ceruloplazmínu a transferínu v zmesi s 7S imunoglobulínami alebo s IgC, IgA, IgM imunoglobulínami pre vonkajšie použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256563

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stachý Alfréd, Bulík Jozef, Andrašina Jozef, Banda Imrich, Kováč Blažej, Lučanský Anton, Novotná Lýdia

MPK: A61K 39/395

Značky: transferinu, báze, imunoglobulínami, ceruloplazmínu, prípravok, vonkajšie, použitie, zmesí

Text:

...funkciu transferínu. Ceruloplazmin je súčasťou alfa-Z-globulínovej frakcie, viaže v krvnej plazme med, ma molekulârnu hmotnost 160 000 a obsahuje 8 atómov- Cu v jednej molekule. Musil, j. a spol. Biochemie v obrazoch a schématech. Avicenum, zdravotnícke nakladatelství, Praha 1976, str. 366, Šantavy, F. a spol. Biochemie. Avicenum, zdravotnícke nakladatelství, Praha 1975, str. 671, Wald, I., MorawskL K.,Szatbol, W. Chemické a...

Zásuvka bipolárnej elektródy, najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256562

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pilát Josef

MPK: A61B 17/36

Značky: elektrody, prístrojov, chirurgických, vysokofrekvenčných, najmä, bipolárnej, zásuvka

Text:

...se zužitkuje způsobem, který je hospodárnější a méně náročnýnež způsob využití v choulostivém parogenerátoru. Vysokého obsahu tepla ve spalinách je možno využít jak v konvekci, tak ik výrobě technologické páry, zatímco vysokotlaká pára, potřebné pro pohon kompresorů v úseku nízkoteplotního dělení plynů a ke krytí spotřeby páry při epouštění, zastavování či odkoksování zařízení, se pro celou výrobní jednotku vyrábí ve standartním kotli...

Teplovýmenný protiprúdový rúrkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 256561

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16L 51/02, F28F 9/00

Značky: protiprúdový, teplovýmenný, rúrkový, aparát

Text:

...cez delený dotláčaci krúžok, JFÍČOID iadstavec je pevne alebo rozoberaitelne spojený s komorou plášťa. ~ U teplovýmenného protiprúdového rrsrkového aparátu s dilatačným prvkom podľa vynálezu je zabezpečený dilatačný posuv vo vnútornej časti aparátu konštrukőntým u 4miestnením kompenzátora medzi veko plávajúcej hlavy a väzbový krúžok výstupného hrdla, ktorý je spojený S opernou prírubou komory plášta, takže príruba výstupného hrdla nedilatuje....

Jemnobublinové aeračné elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256560

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tollár Zoltán, Gambatý Marián, Belica Peter, Baller Juraj

MPK: C02F 1/72, C02F 3/14

Značky: aeračné, elementy, jemnobublinové

Text:

...potiahnuté gumovou perforovanou hadicou, ktorá má vonkajšiu vrstvu s menším obsahom organických substancií.Nevýhodou oboch zariadení je ich technická zložitosť, zraniteľnosť pri montáži a demontáži a vyššia výrobná cena.Teraz sa zistilo, že popísané nedostatky do značnej miery odstraňujú jemnobublinové aeračné elementy podľa vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že aeračné elementy sú potiahnuté vrstvenou polyesterovou textíliou tvorenou...

Ortutový manometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 256559

Dátum: 15.04.1988

Autori: Paulech Jozef, Paulechová Mária

MPK: G01L 7/20

Značky: manometr, ortutový

Text:

...v zásobníku 1 taký malý, že aj pri najnižšom meranom tlaku alebo najvyššom tlaku, zmena hladiny v mernej trubiciüł je zanedbateľná. Napr. pri vnútornom priemere mer 4ných trubíc 3 a 4 0,4 mm a priemere hladiny ortuti 60 mm v zásobníku ortuti il,stúpne hladina ortuti V mernej trubici 3 o 0,03 min primeranom tlaku 0,00 kPa oproti úrovni tejže hladiny pri meraní tlaku 101,3 kPa. Teda prakticky sa pohybuje ortuť iba V trubici 4 a z priestoru...

Stimulátor a/alebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256558

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondendt Sav, Komora Ladislav, Hudec Jozef

MPK: A01N 43/60

Značky: regulátor, stimulátor, rastlín, rastu

Text:

...spolu s ďalšími stimulátormi a regulátormi rastu, pesticídmi a hnojivami, koncentrácia účinnej látky podľa tohto vynálezu býva spravidla v množstve rádove 1.105 až 1 .105- hmot.V prípadoch, že účinná látka sa aplikuje na morenie v suchom stave, treba aplikovať primerané množstvo účinnej látky tak, abysa počítaľo jednak s nízkymi stratami účin nej látky, jednak, aby nedošlo k zbytočne vysokej koncentráoíiĺúčinnej látky, čo...

Spôsob prípravy hexamethyléntetramíniových kvartérnych solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256557

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bláha Jaromír, Belko Dušan, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Koššuth Jaroslav, Kostková Viktória, Dimun Milan, Sokol Drahomír, Kabátová Viera, Mikeštík Antonín

MPK: C07D 487/18

Značky: přípravy, solí, hexamethyléntetramíniových, kvartérnych, spôsob

Text:

...prípravy predmetných substancií.Do šnekového malaxéru z neiskrivej ocele s objemom 500 cm 5 sa nasype 140,0 g hexametyléntetramínu 1 mól). Pri Laboratórne teplote 24 °C za stáleho miešania sa postupne dávkuje 167,0 g 1 mól etylesteru kyseliny brómoctovej cez štádium kaše, ktorá sa, ohrleva uvolneným kvarternizačným teplom udržlavaním na hodnote 70 °C. Po hodine malaxovania sa produkt ,pomelie Rezultuje 306,0 g kvartérnej soli, to je...

Spôsob úsporného vypalovania uhlíkových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256556

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tarina Emil, Tarina Pavol

MPK: C01B 31/00

Značky: vypaľovania, spôsob, uhlíkových, úsporného, materiálov

Text:

...peci je zbytoč ným strácaním elektrickej energie. Vypalovanie na 1 200 °C v kruhovej peci, vykurovanej plynom, je k vôli nerovnomernému rozloženiu teploty na výšku komory, ako je to vidno na obrázku č. 1. Uhlíkový materiál,umiestnený u dna komory, je vypálený aj tak len na 850 °C - hoci meraná teplota je 1 200 °C. S vyššou teplotou sa k vôli výmurovke pece nemôže ist a ani tepelnouvýdržou sa podstatne rozdiel teplôt nedázmeniť. je daný...

Zariadenie pre manipuláciu s vrecami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256555

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef, Mach Antonín

MPK: B65G 57/20

Značky: manipuláciu, zariadenie, vrecami

Text:

...3 upevnené prech-odové plochy 2, pred ktorými je upevnené dopravná plocha, pričom nakaždej strane je rám zakončený hriadelom s dvojicou ozubených kôl 5 pre dvojicu reťazí B prepojených lištami 7. Dopravná plocha 2 je tvorená hnanými valčekmi 4 alebo je vytvorená ako predĺžená prechodová plo ~Ch.V základnej polohe sú lišty 7 pod hornou úrovňou valčekov 4 a otočnej podložky 3. Na hnané valčeky 4 sa dopraví nezrovnané vrece. Valčeky 4 sa...

Horizontálny stavebnicový kalorimeter na meranie vlhkosti pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 256554

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pavelica Milan

MPK: G01N 25/56

Značky: horizontálný, kalorimeter, stavebnicový, vlhkosti, meranie

Text:

...9. Toto konštrukčné riešenie stabilizácie parametrov pary po stránke vlhkosti pred redukčnou časťou kalorimetra je zárukou dobrého odlúčenia. Zo zmešovacej komory S vzorok pary prechádza otvorom 12 do priestoru pred redukčnou častou 13 (obr. 2, kde sa delí na dva samostatné prúdy. Otvorom 14 vstupuje do labyrintov statických a posuvných labyrintových dvojkôl 15. Pohyhlivé labyrintové kolá je možné osove posúvať prostrednictvom...

Zariadenie pre urýchlené vytvorenie únavovej trhliny v skúšobných telesách s vrubom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256553

Dátum: 15.04.1988

Autor: Puškár Anton

MPK: G01N 29/04

Značky: telesách, skúšobných, trhliny, vytvorenie, únavovej, vrubom, urychlené, zariadenie

Text:

...a meničov, určovat dĺžku únavovej trhliny.Na výkresoch je na obr. 1 znázornený príklad realizácie zariadenia podľa vynálezu pre ultrazvukové prídavné zaťažovanieťahomtlakuom pred vrubom. Na obr. 2 je príklad realizácie zariadenia podľa vynálezu pre ultrazvukové prídavné zaťažovanie striedavým ohybom pred vrubom.Zariadenie pre urýchlene vytvorenie únavovej trhliny 1 v skúšobných telesách 2 s vrubom 3 využíva statické alebo opakované...

Zapojenie pre nahrávanie konštant v riadiacom programe

Načítavanie...

Číslo patentu: 256552

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef

MPK: G06K 1/18

Značky: zapojenie, programe, riadiacom, nahrávanie, konstant

Text:

...pričom jeho prvý výstup 3 je pripojený na druhý vstup 7 prvého obvodu 103 logického súčinu, druhý výstup 4 je pripojený na druhý vstup 9 druhého obvodu 104 logického súčinu a tretí výstup 5 je pripojený na druhý vstup 11 tretieho obvodu 105 logického súčinu. Výstup 12 z prvého obvodu 103 1 ogického süčinu je pripojený na prvý vstup prvej pamäte 107, prvý výstup 13 z druhého obvodu 104 logické-ho súčinu je pripojený na prvý vstup obvodu druhej...

Zariadenie na vytvrdzovanie preterovej vrstvy lepidla na brúsnych papieroch, plátna a kombináciach, zvinutých do kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256551

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vavrovič Ján, Kramár Miroslav, Klimek Milan, Školník Juraj

MPK: B24D 11/08

Značky: zariadenie, zvinutých, vrstvy, kombináciach, papieroch, preterovej, brusných, lepidla, vytvrdzovanie, plátna, kotúčov

Text:

...zariadenia spočíva v tom, že oproti dosiaľ používanému zariadeniu je vybavené snímačom vlhkosti vzduchu v okoli kotúča, ktoré je napojené na riadiacu jednotku, ktorá ovláda výmenniktepla, deliaci ventil a zvlhčovacie zariadenie. Doteraz používané zariadenie nie je obdobnou reguláciou vybavené. Vyšší účinok tohoto popísaného zariadenia spočíva V optimalizácii vytvrdzovacieho procesu.Na priloženom výkrese je schematicky znáNa- priloženom...

Způsob otápění sklářské tavicí pánvové pece s vrchním vedením plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 256550

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hubáček Jiří, Grossmann Arnošt, Dušátko Petr

MPK: C03B 5/06

Značky: vedením, tavicí, sklářské, plamene, vrchním, způsob, pánvové, otápění

Text:

...A 0 č. 132 083 a 217 745.Fyzikálnim modelováním a praktickým ověřením bylo zjištěno,že uvedené nevýhody se odstrani nebo podstatné omezi při použitízpůsobu otápění podle vynálezu.- 2 ľŕedmětem vynálezu je způsob otápění sklářské tavicí pánvo-. vé pece s vrchním vedením plemene spalováním směsi vzduchu a plyŠ nu, jehož podstata spočívá v tom, že proud plynu je přiváděn rychlostí 1 aĚr 30 m/s do spalovacího prosturu pece, kde se mísí e proudem...

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256549

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zeman Vladimír, Straka Zdeněk, Švácha Miroslav

MPK: B24C 5/06

Značky: odlitky, tryskačů, metací

Text:

...1 a dávkovaoím kolem.g je umístěna usměríovací příruba Q spojená s krytom metacího kola g. V uaměr~ ňovací přírubě Q je vytvořenobdé 1 níkový otvor v ěířoo funkční plochy 1 opatky.§. V dávkovaoím kole Q jsou vytvořeny výřezy 5,jejichž počet je stejný jako počet lopatek Q. Lopatka Q je opa~ktřena funkční plochou vydutou proti směru otáčoní metaoího kolon ukonöenou na obvodě vnějším okrajom Q. Radiála 3, vedená sostředu otáčení §...

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256548

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švácha Miroslav, Švácha Zdeněk, Zeman Vladimír

MPK: B24C 5/06

Značky: metací, tryskačů, odlitky

Text:

...kotoučem.g e dávkovacím kolem 2 Je ueměrnovąoí. příruba Q spojená s krytom metacího kola g. V usměrňovaoí pří Vrubě Q je vytvořen obdélníkový otvor v äířce,funkční plochy lo patky Q. V dávkovacím kole Q jsou vytvořeny výřezy §, jejichž počet je stejný jako počet lopatekło Lopatka Q Jeopatřonn funkční plochou s vydutím X orientovaným proti eměru otáčení metacího kola, a ukončenou na obvodě vnějším okrajom Q e u ueměre ňovací přímky Q...

Uzávěr nádrže zvláště na palivo pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 256547

Dátum: 15.04.1988

Autor: Papáček Miloslav

MPK: B65D 39/00, B65D 39/10

Značky: uzáver, nádrže, zvláště, spalovací, palivo, motory

Text:

...Jeden odvětrávací otvor Z . Spodní část g je provedena jako válcová víko s uzavřeným dnem a rovinnou těsníci plochou. mezi níž a nádrží l je vloženo těs nění Q uzávěru. Rovinná těsnící plocha je zakončena kuželovouplochou pro provedení lemováho spojení spodní části § e tělesem g. Ve dnu epodní části § je alespoň Jeden odvětrávací otvor a dále je k němu přinýtovánrpásek. který tvoří svými částmi. přesahujícimi válcový tvar epodni části...

Sněhový řetěz pro silniční dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256546

Dátum: 15.04.1988

Autor: Černý Zdeněk

MPK: B60C 27/06

Značky: silniční, dopravní, prostředky, sněhový, řetěz

Text:

...na obvodu pneumatiky, je výhodná pro často potřebné nasazení i v měkčím povrchu terénu nebo na podhuštěnou pneumatiku. Další výhodou řetězu je dobráskädnost při zachování uvedených výhod. Jednoduchou manipu lací zřetelnou ze samé stavby skládaného kruhu, se tentotbud složí nebo rozloží do tvaru potřebného pro uložení ne.bo nasazení. Ve složené poloze zaujímá nepatrné místo a jekdekoli ve vozidle uložitelný. Celý řetěz rovněž vynikáoproti...

Zařízení pro programové snímání polohy brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 256545

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lorenc Vladimír, Polák Miroslav

MPK: B24B 47/22

Značky: kotouče, polohy, zařízení, brousicího, programové, snímání

Text:

...ve směru jeho posunu. Každá z tyčí je opatřena stavitelnou clonkou přířazenou k příslušnému snímači na mostu. Posuv mostu na suportu je přímo úměrný úbytku brousicíhokotouče.Zařízení podle vynálezu umožňuje provádět korekce úbytku brusného kotouće pomocí současneho posunu polohy všech snímačů o požadovanou vzdálenost. Tím, že tyče se stavítelnými clonkami zůstávají v půvndním uspořádání, nodonhází k porušení naprogramovanýchpoloh, ale...

Způsob výroby 1-methoxy-2-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256544

Dátum: 15.04.1988

Autori: Handlovský Andrej, Konečný Václav, Marhoul Antonín, Zbirovský Miroslav, Tuleja Juraj, Červený Libor, Růžička Vlastimil

MPK: C07C 49/175

Značky: výroby, 1-methoxy-2-propanonu, způsob

Text:

...fosforečnan vápenato-nikelnatý, aktivovaný oxidem chromitým. Je nutno pracovat v přítomnosti vodní páry za teplot 350 až 450 °C. Přikonverzi 55 byl celkový výtěžek 1-methoxy-2-propanonu Jen 72,5 .ee snažili vyřešit delší původci tim, že výchozi mědnaté kata lyzátory předem aktivovali určitým způsobem, ktorý formulujío v hlavním bodu předmětu vynálezu /eer. Offen. zo 01-496 z roku 1978/. Předmět tohoto patentu zahrnuje též katalyzátory...

Snímač teploty pro měření v proudicím médiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256543

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dědič Vladislav, Čmuchálek Jiří, Mašek Jiří

MPK: G01K 13/02, G01K 7/02

Značky: teploty, proudícím, médiu, snímač, měření

Text:

...snímače je velmi dobrá. Plášt, ve kterém jsou uloženy spoje vývodů termoelektrického měrného prvku a vývody snímače a spona, je možno jednoduše vytvořit zastříknutím. Tím se zajístí dostatečně zpevnění, které zabraňuje jak mechanickému vytažení tak žkratu. Celý snímač je dostatečně odolný proti mechan 1 c~ kým i dynamickým účinkům, které vznikají v proudových strojíoh.. Příklad uspořádání snímače podle vynálezu je znázorněnvna připojeném...

Jednotka přímočarého kuličkového vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256542

Dátum: 15.04.1988

Autori: Daniel Antonín, Horák Pavel, Kůr Jan

MPK: F16C 31/06

Značky: přímočarého, vedení, jednotka, kuličkového

Text:

...je uložer no na kuličkověm vedení 5 vyloučením rotačního pohybu trnu při podstatné snížených pasívních odporech.Příklady provedení jednotky přímočarého kuličkového vedení podle vynálezu jsou schematicky znázorněny na přiloženém výkresu. Na obr. 1 je nárysný řez jedním možným provedením, na obr. 2 nárysný řez jiným provedením jednotky podle vynálezu a na obr. 3 je v nárysném řezu uspořádání jednotky v pouzdru sní mače.V pouzdru 1 jednotky na...

Způsob získávání solí prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256541

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Jaromír, Janoš Pavel, Broul Miroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: zemin, způsob, solí, prvků, získavání, vzácných

Text:

...ohlorovodíkové a jodidu alkalického kovu V množství ° -rovném nebo včtším stechiometrioky potřebnému. Působeni rozvkladné směsi lze provádět za mícháni.Vynúlez je založen na zjištění, že jodidové íonty výrazně urychlují rozklad oxidu oeričitého v kyselém prostředí.Hlavními výhodami způsobu podle vynálezu Jsou níz-A ká náročnost a jednoduchá a rychlé provedení. Je možno zpraoovávdt 1 takové suroviny, které dosud známymi způsoby zpracovävat...

Způsob výroby směsi cykloalifatických ketonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256540

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kalina Miroslav, Przybylo Petr, Jeníček Karel

MPK: C07C 49/29

Značky: způsob, směsi, cykloalifatických, výroby, ketonů

Text:

...0,5 m, nebot optimální reokční teploty vstupních par 280 už O /1 . . U ,r.r v p . k 320 C se nedosanne an geglch pnedenuutlmreukon 1 ml produkty.3 Za uvedených podmínek stoupal obsah ketonu po jedlotlivých průtocich 50, 65, 73, 79, 83 hmot.Výše uvedené nevýhody odstraňuje podle vynálezu způsob výroby technického Monu (směsi oykloalifotickýchketonü) 0 obsahu 70 až 85 hmot. ketonu, vztaženo na Mon, kotalytickou dehydrogeneci v plynné fázi na...

Posuvné uchycení kloubu stěžně do plováku pro windsurfing

Načítavanie...

Číslo patentu: 256539

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hošna Zdeněk

MPK: B63B 15/02

Značky: windsurfing, posuvné, uchycení, plováku, kloubu, stěžně

Text:

...stěžně podle vynálezu je jednoduché po stránce technického řešení i po stránce výrobní. Splňuje beze zbytku svou funkci, to znamená, že mechanismus lze uvolnit. posunout oběma eměry a opět fixovet bez přerušení jízdy pouze pomocí nožního ovládání. Systém je jednoduchý a spolehlivý, pevný, eamovolnš nepovolitelný a nevytváří na palubě plováku zbytečné nerovnosti.Na přiloženém výkreeu je v řezu zobrezeno posuvné uchycení kloubu stšžnš do...

Upínací mechanismus navíjecích kroužků pro navíječ děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256538

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hruda Jan

MPK: G06K 13/20

Značky: upínací, děrné, navíječ, pásky, mechanismus, navíjecích, kroužků

Text:

...prostřednictvím nichž bylo obou.možností dosaženo, je velmi jednoduchého provedení, výrobné ne nárocného. Rovněž i obs 1 uhapři upínání nebo uvolňování navija cího kroužku je také velmi jednoduchá a pohctová, zajištěná pouhým otáčením ovládacího kroužku. Výhodné je také to, že naví- ječe lze použít u snímačů s obousměrným převíjením.Příklad provedení upínacího mechanismu je vyobrazen na přiložených výkresoch, na nichž obr. 1 představuje jeho...

Zapojení hydraulické soustavy pro využití kinetické energie pracovních orgánů hydraulického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256537

Dátum: 15.04.1988

Autor: Coufal Stanislav

MPK: E02F 9/22

Značky: pracovních, hydraulického, stroje, kinetické, energie, orgánů, využití, zapojení, hydraulické, soustavy

Text:

...dále potrubím g je napojen na vstup hydraulického převodníku 1. Potrubí 2 je propojeno s potrubím A přes jédnosměrný ventil 32 a přes první rozvaděč j, kte rý má kanály ,by ve střední poloze na výstupu propojeny. Alter- - knativně mohou být kanály A, g ve střední poloze uzavřerąy. První rozvaděč 1 jarna vstupu-napojen na první łąydrogenerátor 21 dalších pracovních orgánů. Píst prvního rozvaděče 1 je potrubím 3 § napojen na řídící rozvaděč...

Zařízení k odvodu odpadového paliva od vstřikovače paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 256536

Dátum: 15.04.1988

Autor: Gonsior Ladislav

MPK: F02M 61/16

Značky: paliva, vstřikovače, odvodu, zařízení, odpadového

Text:

...vstřikovače paliva.Vytvořením trubky odpadu paliva s dutou přítlačnou spojkou se docílí odstranění apojovacího prvku - šroubení z těleea vetřikovače palivafa tím jeho zjednodušení. zlepší.ee příatupnoet ke spojí, zjednoduší a urychlí se montáž ademontáž trubky odpadu paliva na vstřikovač paliva. Změnou spojení je umožněno zkrácení trubek odpadu paliva, tím se uepoří materiál, sníží se jejich vibrace a zvýši se životnost trubek. Řešení je...

Zařízení k přímočarému vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256535

Dátum: 15.04.1988

Autori: Malec Miroslav, Karmazín Antonín, Skočovský Miloš

MPK: B24B 35/00

Značky: vedení, zařízení, přímočarému

Text:

...znazorněnojzjednoduieně nehled na celkové provedení. V těleae 1, v tento případě tvořenem rdmeu, jeu 1 oäenŤnoeník g, na jehož okrajích jsou upevněny dve pruąnőtčleny 1 Á přichycene ke avršku tělese 1. Na epodníetraně uprostřed none,níku g je upevněn delší pružný člen 1 přichyoený ke epodní detraně tělese 1. Upevnění tohoto dalšího pruänćho člena 1 °je provedeno tak, aby dělil vzdálenost od každého ze dvou pral 256535ných členů 3 na polovinu....

Lapovací přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256534

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hrdý Čeněk, Kocour Jaroslav

MPK: B24B 37/00, G11B 5/10

Značky: přípravek, lapovací

Text:

...pracovní plochylapovacího kotouče, v jejímž povrchu je vytvořena drážka veVýhodou uvedeného řešení lapovaciho připravku dle vynálezu je velmi jednoduché provedení. Všechny stavební prvky mohou být zhotoveny běžnými způsoby obrábění e mají velmi jednoduchý tvar. Kyvný pohyb lišty s magnetickými hlavami je odvozen od vačky upevněné na orovnávacím kotouči. Výhodou je, že tentogorovnávací kotouč nemá těsnou a přesnou vazbu svých otáčok na...

Rozvod technologické kapaliny víceválcové válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256533

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois

MPK: B21B 27/06

Značky: technologické, rozvod, válcovací, stolice, kapaliny, víceválcové

Text:

...s hlavním přívodním vedením łg, v němž je uspořádán regulační ventil gg tlaku, který nezávisle na protékajícím-množství technologické kapaliny udržuje v hlavním pří vodním vedeníł§ automaticky kcnstantní tlak. V tomto případěje regulační ventil gg tlaku a regulátor proveden na bázi pneu matického řízení. V Přívodním vedení § levých vodítck ł jsou ve směru toku technologické kapaliny uspořádány nejprve uzavírací 7 a potom regulační...

Zapojení pro frekvenční a fázové vyrovnání signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256532

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lhoták Jiří, Staněk Jaroslav

MPK: H04B 14/04

Značky: frekvenční, zapojení, signálu, fázové, vyrovnání

Text:

...místní časové základný mggje přípojen vstup generátoru Qgš adresy čtení, jehož první výstup je připojen na adresové vstupy gšł a âšg čtení první a druhé paě měti El a gg a jeho druný výstup je připojen na signálový vstuppřepínače gg čtení. První výstup přepínače gg čtení je připojeg na první vstup Včl výběru čtení první paměti El, druhý výstup jepřipojen na první vstup gšg výběru čtení druhé paměti gg a řídící vstup je připojen no druhý...

Rekuperační deskový výměník s převážně protiproudým uspořádáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256531

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hejný Vladimír

MPK: F24F 12/00, F28F 3/00

Značky: výměník, rekuperační, protiproudým, převážně, uspořádaním, deskový

Text:

...druhého proudu plynu k přídavnému vstupu.Výhoda deskověho výměníku podle vynálezu spočíva v tom, že umožňujevyšší využití teplosměnné plochy obdélníkových desek výměníku s protiproudým-typem proudění a spojuje konstrukčně technologické výhody výměníku s křížovýmtypem proudění s příznivějšími poměry pro přestup tepla protipronldého výměníku. Přídavný vstup druhého proudu plynu proti bočnímu výstupu druhého prouduplynu zajištuje využití rohu...

Adaptér k plynovému chromatografu pro stripování těkavých látek z kapalin a tuhých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256530

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kusý Jaroslav, Hautke Přemysl

MPK: G01N 30/16

Značky: adaptér, těkavých, stripování, chromatografu, plynovému, látek, materiálů, tuhých, kapalin

Text:

...přímého stripování kapalněho nebo tuhého vzor~ ku bez nástřiku na filtrační papír, ovšem s několikanésobně vyšším učinkem zakoncentrování, které je dáno konstrukčním uspořádánín dvou stripovaeh jehel. Stupeň zakoncnntrování lze ovlivňovat dobou atripování, rychlostí průtoku stripovaeího plynu a tephmou stripovacího systému. Adaptér umožňuje stanovovat velmi nízke kon centrace anelyzovanyoh látek.. Na připojenćm výkresu je schematicky...

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256529

Dátum: 15.04.1988

Autori: Straka Zdeněk, Švácha Miroslav, Zeman Vladimír

MPK: B24C 5/06

Značky: odlitky, metací, tryskačů

Text:

...otáčení hnacího kotouče § proti směru otáčení hnacího ko-. touče Q. Mezi předním kotoučem g e zadním kotoučem 2 jsou upevš něny v průběžných drážkách g av neprůběžných drážkách 2 lopatky à. Lopatka ł je vytvořena z funkčňí části łł opaťřené po- 3 obou stranách opěrnou částí gg. Funkční část ll lopatky l je-vytvořeno z funkční plochy lll á zadní plochy lłg zakončonými směrem od osy rbtace obvodovou plochou ll a směrem k ose rotace spodním...

Zapojení dozimetru pro měření radonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256528

Dátum: 15.04.1988

Autor: Nejedlý Zdeněk

MPK: G01T 1/17

Značky: dozimetru, měření, zapojení, radonu

Text:

...elektrometru.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladne schemepzapojení podle vynálezu. Zapojení dozimetru pro měření radonu obsahuje detektor 1,elektrometr g, převodníkvj, časovač a měníč rozsahu L, möničvýstup li detektoru 1 je připojen první vstup 31 elektrometru g, jehož druhý vstup gg je připojen na první výstup 51 časova 256528če a měniče rozsahu 5. Výstup g elektrometru g je připojen na první vstup 31 převodníku 1, jehož druhý...