Archív za 1988 rok

Strana 107

Zesítěné gely na bázi glykolesterů kyseliny methakrylové se zvýšenou botnavostí ve vodě a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256607

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana, Pitrová Šarka, Smetana Karel, Vacík Jiří

MPK: A61F 9/00

Značky: vodě, glykolesterů, výroby, jejich, zvýšenou, kyseliny, botnavostí, bázi, zesítěné, methakrylové, způsob

Text:

...dostatečného množství vody v podobě roztoku činidla dochází k reorganizaci kovalentní sítě za snížení vnitřních pnutí a současného vyššího zbotnání, které lze nastavit na žádanou hodnotu volbou a koncentrací činidla, teplotou a hlavně dobou působení. Částečným zmýdelněním přitom vznikne jen malé množství volných karboxylových skupin. Důležité je, že se tímto zpracováním pevnost gelu podstatně nesníží, i když botnavost ve vodě se...

Zařízení pro měření úbytku tlaku ve válci při měření součinitele smykového tření partikulárních látek za vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256606

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novák Luboš

MPK: G01L 7/16

Značky: látek, partikulárních, válci, tlaku, zařízení, úbytku, tření, smykového, vysokých, součinitele, měření

Text:

...olejem termočlánek lg. Topná spirála 5 i termočlánek gg jsou připojenyna elektronický regulátor ll teploty.- 3 256 606 Válcový vzorek partikulární látky se umístí do vnitřního dutého ocelového pouzdra Q, volně uloženého ve válci 2. Vzorek je zatěžován prostřednictvím horního pístu l osovou silou F 1,resp. tlakem pl. Tato osová sila Fljresp. tlak p 1,jsou vyvoĺeny například EE trhacím stroji. Její velikost jehy tomto přípaě dě...

Permeační cejchovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256605

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kacele Lubomír, Landa Václav, Dvořák Radovan

MPK: G01N 37/00

Značky: cejchovací, permeační, zařízení

Text:

...membránu přitaženou dutou permeační hlavou 5 vnitřním pravým závitem, vnějším levým závitem a středovou tryskou. středová tryska je prostřednictvím těsnění uzavŕena tvarovanou krytkou. opatřenou vnitřním levým záviten. Plnící otvor dutóhc vá 1 oovi~ tého těla je odnímatelně uzavřen ýroubovým uzávěrem.Oproti dosud používaným permeačním oejohovaoím zařízením vykazuje zařízení podle vynálezu řadu výhod. Je to zejména podstatu né...

Tepelně izolační záclonová konzola

Načítavanie...

Číslo patentu: 256604

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šála Jiří, Šafek Miroslav

MPK: A47H 1/14

Značky: konzola, izolační, tepelně, záclonová

Text:

...že má příčný průřez tvaru obráceného písmena J, které má stojinu opatřenu tepelně izolační vrstvou a na dolní vnitřní atěně drážky má upevněny tyčové prvky pro zavěšení záclonoVýhodytepelně izolační záclonové konzole spočívají nejen v odstranění tepelných moetů u nadpraží zdvojených oken, ale i v tom, že tepelné izolační záclonová konzola podstatné zvyšuje tepelnou izolaoi obvodového pláště v místě kde vznikají největší topelné ztráty a...

Držák čidel k upevňování čidel na nosné profily kontrolních rámů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256603

Dátum: 15.04.1988

Autor: Blass Jiří

MPK: B65G 1/00

Značky: čidel, kontrolních, nosné, držák, rámu, profily, upevňování

Text:

...2 se skládá 2 vodorovných nosných profilů li e svislýoh profilů ll, na kterých jsou umístěna vysílecí čidla g s přijímací čidla 2, jejichž paprsek vytváří závoru lg. Vysílaoí čidls §a přijímací čidla g jsou upevněna k nosnýnjprofilůmíłł a svislým profilůn g prostřednictvím držáku čidefä, ktery se skládá z třmenu.g ve tvaru písmeno UI, jehož stojínou gg procházejí dva stavěcížšrouby §,nesoucí na vnitřní straně atojínył§ uhelníkově vložky...

Magnetostrikční budič pro měření vlastností stavebních materiálů a hornin impulsní ultrazvukovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256602

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kašpařík Jan

MPK: G01N 29/04

Značky: měření, vlastností, materiálů, stavebních, hornín, ultrazvukovou, budič, metodou, magnetostrikční, impulsní

Text:

...k jednoznačnému mechanickému kontaktu břitu, tedy přímkové kontaktní hrany, s povrchem vyšetřovaného objektu bez ohledu na použitý plastický vazební prostředek.Magnetostrikční budič podle vynálezu je schematicky uveden na přiloženém výkrese. Na obr. 1 je nárys a na obr. 2 bokorys jednoho provedení, na obr. 3 je nárys avna obr. 4 bokorys druhého provedení a obr. 5 znázorňuje příklad přiložení budiče k vyšetřovanému objektu s použitím...

Způsob výroby nitrobenzenu s obsahem dinitrobenzenů pod 10 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 256601

Dátum: 15.04.1988

Autori: Špičák František, Zicha Svatoslav

MPK: C07C 79/10

Značky: obsahem, výroby, dinitrobenzenů, nitrobenzenu, způsob

Text:

...hm. Kyselina sírová se používá v obou případech stejné, o konoentraoi 96 hm. Vzniklá nitrační směs se po ochlazení kontinuálnč mísí s benzenem,reakční teplo je odváděno chladící vodou a reakční směs se vede do separátoru, kde se rozdělí na kyselinovou(těžší) a organiokou vrstvu (lehčí). organické vrstva,skládající se především z nitrobenzenu (95 až 98 hmi a benzenu s napatrnými mmožstvími dinitrobenzenů (0 až 10 ppm hm), se dále pere louhem...

Spôsob výroby olejorozpustných aromatických sulfokyselín a aromatických sulfonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256600

Dátum: 15.04.1988

Autori: Maťaš Michal, Szücs Ladislav, Klucho Pavol, Liďáková Alžbeta, Svitok Alojz

MPK: C07C 143/90

Značky: sulfonátov, sulfokyselin, aromatických, spôsob, olejorozpustných, výroby

Text:

...alebo kontinuálnym spôsobom. Pri násadovom spôsobe sulfonácie sa pracuje pri molárnom pomere S 05 k aromatickým uhľovodikom maximálne 1,2. Pri kontinuáluom spôsobe sulfonácie sa v zavislosti od počtu sultonačných reaktorov pohybuje molárny pomer oxidu sírového k aromatickým uhľovodikom v jednotlivých reaktoroch od 0,2 do 0,6. Týmto spôsobom je možné získať ar-omatické sulfokyseliny o koncentrácii až 99 bmotnostných.Aromatické sulfonáty sa...

Liaci prášok do kryštalizátorov pre kontinuálne odlievanie ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 256599

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kijac Jozef, Pribula Pavol, Czajlík Mikuláš, Kožár Ondrej, Rusnák Ján

MPK: B22D 27/18, B22D 11/07

Značky: prášok, ocele, odlievanie, kryštalizátorov, liaci, kontinuálně

Text:

...s viazaným fluórom v pomere 1 0,1 až 20,30 až 45 0/0 hmotnostných oxidu várpenatého a oxidu vápenatého zo suspenzie hydroxidu vápenatého V pomere 1 0,1 až 20. S výhodou liaci prášok obsahuje 0,1 až 10 9/0 hmotnostných drevených pilín.Výhody liaceho prášku podľa vynálezu sú hlavne v tom, že vylepšuje úžitkové vlastnosti liaccho prášku, najmä zvýšenie stability chemického zloženia, nakoľko hlavnými zložkami sú čisté látky s...

Ultrazvukové zariadenie na kontinuálne miešanie a homogenizáciu kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256598

Dátum: 15.04.1988

Autori: Firic Miroslav, Hanzlík Josef, Jankech Dominik

MPK: B01F 3/08

Značky: miešanie, homogenizáciu, zariadenie, kvapalín, ultrazvukové, kontinuálně

Text:

...skráti doba spracovania.Na rpripojenom výkrese je znázornená prí.kiadné riešenie ultrazvukového zariadenia podl.a vynálezu, kde je nakresiené v reze.Uitrazvukové zariadenie na kontinuálne miešanie a homogenizáciu kvapalín pozostáva z ultrazvukového meniče 1, ktorý je priskrutkovaný na hornom čele pracovnej nádoby 7 lievikového tvaru. Pod dolným čelom 8 ultrazvukového meniča 1 je prestaviteľne naskrutkovaná v pracovnej nádobe 7 odrazová...

Podpera rúrok výmenníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256597

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Kazimír, Dóczy Anton

MPK: F23C 11/02

Značky: podpera, rúrok, výmenníkov, tepla

Text:

...Zvolena akosi zliatinovej ocele musi vyhovovat pre súčiastky vystavené teplotám pracovného prostredia do 1000 C a musí odolávat pôsobeniu sírnatého prostredia bez náznakov korózie. Tejto požiadavke vyhovuje najviac oceľoliatina s obsahom chromu 19 až 22 0/0.Na pripojených výkresoch na obr. 1 je V reze nakreslený nárys parného kotla s dvomi flui-dnými ohniskami umiestnenými nad sebou. Na obr. 2 a 3 je v náryse a pôdoryse znázornený detail A so...

Držiak elektrostatických nanášacích pištolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256596

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jurica Vladislav

MPK: B05B 15/00

Značky: pistolí, elektrostatických, nanášacích, držiak

Text:

...výkresoch, na ktorých obr. 1predstavuje nárysný pohľad a obr. 2 pôdorysný pohlad na držiak.Držiak elektrostatických nanášacích pištolí pozostáva z nosnej lišty 1 pištolí 2 spojenej s upevñovacím puzdrom 3 držiaka. Upevňovacie puzdro 3 je na koncovú čast ramena manipulátora 4 pripevnené pomocou priečneho kolika B. Na upevňovacie puzdro 3 je privarená závesná konzolka 5, prostredníctvom ktorej je upevňovacie puzdro 3 spojené s nosnou lištou 1...

Zametací pojazdný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 256595

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dzadík Peter, Marek Václav, Žigraj Jozef, Baran Pavol

MPK: E01H 1/05

Značky: pojazdný, zametací, stroj

Text:

...1 je znázornený nárys na zametaci stroj, na obr. 2 rez zvislou rotujúcou kefou v rozloženom stave, na obr. 3 rez zvislou rotujúoou kefou v zloženom stave a na obr. 4 schéma usporiadania a zapojenia pohonnej jednotky zametacieho stroja a jeho jednotlivých hnaných agregátov.Zametaci pojazdný stroj je tvorený trojkolovým podvozkom, s hnaným predným riaditeľným kolom 2 a aspoň s .jednou zvislou rotujúcou kefou 1. Pred zadnou nápravou je na rám...

Príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256594

Dátum: 15.04.1988

Autor: Frič Otto

MPK: F16B 35/00

Značky: príchytka

Text:

...ktorej podstatou je, že pozostáva zo stopky ojpatrenej závit-om, ktorá naväzuje na znížený driek príchytky opatrený -otvorom pre otočný nitový spoj so sklopným ramenom uchyteným asymetricky. Vyšší účinok- riešeniavpríchytky podľa vynálezu spočíva v zjednodušení montáže a spojenia niektorých elementov v určitých špecifických podmienkach napríklad znížená mechanická pevnosť alebo neprístupnosť. Riešenie má dopad tiež na pevnosť a únosnosť spoja...

Spôsob prípravy metakroleínu alebo akroleínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256593

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žiznevskij Viačeslav, Kožarskij Vladimir, Dvončová Edita

MPK: C07C 47/22

Značky: přípravy, metakroleínu, spôsob, akroleinu

Text:

....l-o »n predchádzajúcom .Fe-Te-hďo-t katalyzátere.Výhodou spôsobu oxidácie podľa tohto vynálezu je i skutočnosť, že je možné ho využiť pri oxidácii propénu na akroleín. Navrhovaným spôsobom oxidácie na Fe-Te-Mo-Mg katalyzátore sa dosiahne 68 konver~ zie propénu pri 87,3 selektivite na akroleín pri objemovej rýchlosti 700 h a reakčnej teplote 430 °C, v porovnaní so spôsobom opísaným v literatúre na Ee«Te-Mi~,katalyzátore v pomere Fe z...

Zapojenie energokomplexu pec-sušiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: 256592

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pažický Július

MPK: F26B 21/00

Značky: pec-sušiareň, energokomplexu, zapojenie

Text:

...potrubie na konci ktorého sú trysky 19. Toto potrubie obsahuje prvé vstupné potrubie 24 do kondenzátora B a druhé výstupné potrubie 29. Sekundárny kvapalinový okruh pozostáva z paralelného potrubia 23 spodného rekuperačného výmenníka 15 tretieho čerpadla 14 a prvého výstupného potrubia 25.Vlastné tepelné čerpadlo mimo v-ýparníka B a kondenzátora 8 obsahuje ešte kom presor 7 a expanzný ventil 9.Dýmové vlny z keramické pece 1 D...

Držiak závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 256591

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kurinec Ferdinand, Ščevko Vladimír, Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: závitovacieho, držiak, nástroja

Text:

...Dalej je výhodné, keď medzi unášacim výstupkom a vodiacim prstencom stopky telesa je pružina. Pomocou nej sa funkčné časti držiaka samočinne vrátia do zakladnej polohv.Príklad vyhotovenia držiaka závitovacieho nástroja podľa-vynálezu je znázornený na výkrese na ktorom obr. 1. predstavuje o 4sový rez držiaka a obr. 2 zložený priečny rez v rovine A-A-z obr. 1.Držiak závitovacieho nástroja pozostáva z telesa 1, opatreného vpredu čelným...

Zapojenie pre generovanie adries videostránky operačnej pamäte mikropočítača s diskrétnym videoprocesorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256590

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kišš Roman

MPK: G06F 9/22

Značky: operačnej, mikropočítača, videostránky, generovanie, pamäte, zapojenie, diskrétnym, adries, videoprocesorom

Text:

...výstup 33 hradla 3 je spojený s druhým vstupom 22 nastaviteľněho binárneho čítača riadku 2. Na pamäť 1 je privedený režim voľby 11 a na nastaviteľný binárny čítač riadku 2 je prívedený vstup 24 čítača.Princíp činnosti spočíva v tom, že sa generuje prvá počiatočná adresa videoúdaja začínajúceho na začiatku každého zobra 4zovaného riadku obrazu a v ďalšom sa táto adresa posúva o jedno adresné nasledujúce miesto prierastkového vstupu 24 čítača....

Zapojenie zobrazovacieho modulu pre pripojenie k osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256589

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novák Václav

MPK: G06M 3/00

Značky: zobrazovacieho, modulu, pripojenie, zapojenie, osciloskopu

Text:

...prerušovací vstup 14 mikropočítača 1 sú pripojené na riadiace obvody 2, ktorých prvý rozvetvený výstup 20 je pripojený na obrazovú pamät 3. Druhý rozvetvený výstup 21 riadiacich obvodov 2 je pripojený na multiplexer 5 a ich synchronizačný výstup 22 je pripojený na číslicovo analógový prevodník 6, ktorého rozvetvený vstup B 1 je pripojený na mikropočítač 1. Multiplexer 5 je pripojený na vstup 91 ovládania jasu lúča osciloskopu El. Číslicov.o...

Zariadenie na meranie kruhovitých najmä na elektroiskrových drotových vyrezávačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 256588

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pagáč Milan

MPK: G01B 5/20

Značky: vyrezávačkách, meranie, elektroiskrových, kruhovitých, najmä, drotových, zariadenie

Text:

...čap kontrolného tŕňa.zariadením na meranie kruhovitosti najmä na elektroiskrových drôtových vyrezávačkách sa docieli odmeranie kruhovitosti kontrolného valčeka. iNa pripojených výkresoch je znázornená zariadenie na meranie kruhovitosti na elektroiskrových drôtových vyrezávačkach, kde na obr. 1 je nakreslený axonometrický pohlad a na obr. 2 je nakreslená kinematickáZariadenie na meranie kruhovitosti na elektroiskrových drôtových vyrezávačkách...

Modifikátor nadúvadiel na báze 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-teraazacyklooktánu a/alebo azodikarbonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256587

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gaško Pavol, Zeman Svatopluk, Kucharčuk Tamara, Kubínyiová Eva, Kalafa Ladislav, Krupenikova Elena, Šubert Jiří, Mikel Miroslav, Ridarský Andrej, Dimun Milan, Sadovnikova Ljudmila, Růžička Jozef, Gudimenko Viera, Tokár Zdenko, Sinelničenko Galina, Vološina Marina

MPK: C08J 9/10

Značky: nadúvadiel, 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-teraazacyklooktánu, azodikarbonamidu, báze, modifikátor

Text:

...sú počítané aktivačné energie vzbuchu Ej, extrapolovaná indukčná perióda vzbuchu pre 150 °C Tauiso a spriemerovanáindukčná perióda vzbuchu pre 190 °C~Tau 19 o. Pri priemyselne vyrábaných zmesiach tohto typu jePomocou diferenčnej termickej analýzy(DTAj, pracujúcej s lineárnou rýchlosťou vzostupu teploty 5 °C . min, meracím rozsahom 1 mV na škálu stupnice, navážkamí okolo 50 mg vzorky a rýchlosťou posuvu papiera v zapisovačí 20 mm . min je...

Spôsob výroby ochrannej vložky zosílenej v oblasti ventila

Načítavanie...

Číslo patentu: 256586

Dátum: 15.04.1988

Autori: Roučka Oldřich, Hajský Milan, Kvasnica Jozef

MPK: B29C 67/18

Značky: zosílenej, výroby, oblastí, spôsob, ochrannej, ventila, vložky

Text:

...Gumový protil s vloženým textilom sa usekne na kúsky 120 mm dlhe, to znamena, že nám vzniknetýchto nedostatkíàšxłłrłďšłäiííŕôzbiüvýřłibjełovłäiül Éíšłüeiiäeüřolłlłezłñeiłàőľříàzúřtääů mm, kde vv 0 svete konštrukciu ochranných vložiek zvýšením tuhosti zmesi celej ochrannej vložky, zosilovanim hrúbky steny v oblasti ventila, pripadne nalepěłiim textilu v oblasti ventile so súčasným použitím kovového knižku V otvore pre ventil. Tieto spôsoby majú...

Zakladacia jednotka súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 256585

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šupka Pavol

MPK: B23Q 7/06

Značky: zakladacia, jednotka, súčiastok

Text:

...v ovládacích valcov, zakladacej hlavice a sklzu súčiastok, podstatou ktorej je, že s ovládacím valcom je spojený vypichovač súčiastok zasahujúci do zásobníka súčiastok. Sklz súčiastok pripojený k zásobníku súčiastok vyúsťuje do zakladacej hlavice. v jVýhodou zakladacej jednotky podľa vynálezu je skrátenia času na založenie súčiast 4ky. Ďalšou výhodou je tiež jednoduchšia výroba a montáž jednotky, jednoduchšia obsluha a údržba...

Spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256584

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ambrož František, Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít, Kolesár Ján, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: cyklohexanol, selektívnej, cyklohexanu, spôsob, cyklohexanón, oxidácie

Text:

...jednotiek indikujú dalšie možnosti zvyšovania selektivity oxidácie cyklohexänu, a tým aj ekonomickejšie využitie surovín a energií.Pri štúdiu oxidácie cyklohexánu bolo zistené, že na selektivitu reakcie výrazne vplýva objemový prietok cyklohexánu k reakčnému objektu.Predmetom tohoto vynálezu je spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanön a cyklohexanol V kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom obsahujúcim kyslík Vjednom alebo...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na zmes obsahujúcu cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256583

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Ambrož František

MPK: C07C 35/08, C07C 49/404

Značky: spôsob, cyklohexanol, oxidácie, cyklohexanu, obsahujúcu, cyklohexanón

Text:

...možnosť využitia odpadného prúdu z výroby cyklohexanonu je velmi zaujimavá.Z uvedeného dôvodu bol skúmaný proces oxidácie cyklohexánu s cielom zvýšiť selektivltu na dikarboxylové kyseliny pri rovnakej alebo len nepodstatnej nižšej selektivite cyklohexánu na zmes cyklohexanonu a cyklohexanolu o cca 0,5 hmot),a to na úkor tvorby nežiadúcich vedľajších produktov. Experimentalne bolo zistené, že tento efekt je možno dosiahnút vhodnou...

Zariadenie pre montáž ventilov do hlavy motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 256582

Dátum: 15.04.1988

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B25B 27/24

Značky: motora, ventilov, hlavy, montáž, zariadenie

Text:

...vodorovné žliabky 14. Každému zo zvislých otvorov 12 je priradený jeden Spádový kužel 13, ktorý je súosový so zvislým otvorom 12. Na rozhraní každého spádověho kužela 13 a príslušných priečnych vodorovných žliabkov 14 je priehradné sedielko 15, ktorého dno je vyššie položené ako dno priečneho žliabku 14 a ktoré obojstranne vybieha do kruhového hrebena spádového kužela 13. Sedielko 15 tak to tvorí prekážku pre samovolné zošmyk nutie sa...

Spôsob čistenia odpadových vod z výroby N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256581

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brezovský Ján, Bicek Dušan, Jaroš Alois, Doležel Pavel, Seitz Róbert, Škrada Dušan

MPK: C02F 1/58

Značky: n-fenyl-n-izopropyl-p-fenyléndiamínu, odpadových, spôsob, čistenia, výroby

Text:

...sú na čistnie odpadových vôd podľa vynálezu optimálne, v odpadových vodách s »obsahom soli do 20 0/0 sú prakticky nerozpustne, majú pro separáciu -i-amínodifenylaminu a jiných derivátov difenylamínov Vysoký rozdelovací koeficient a sú pomerne lacné. Najvýhodnejšie sú toluén, benzén, xylén a ich zmesi.Výhodou nášho postupu je, že sa prakticky kvantitatívne odstráni vylučovanie organických látok, ktoré majú sklon tvoriť smolovité usadeniny z...

Uloženie výsuvných nosníkov vidlíc regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 256580

Dátum: 15.04.1988

Autori: Putera Vladimír, Rapant Bohuslav

MPK: B66F 9/12

Značky: regálového, uloženie, výsuvných, vidlíc, nosníkov, zakladača

Text:

...1 predstavuje nárysný pohľad na časť stredného výsuvného nosníka vidlice regálového zakladača, obr. 2 bokorysný rez nosníkom v- rovine A-A z obr. 1, t. j. v mieste nosných kladíek a obr. 3 bokorysný rezUloženie výsuvných nosníkov vidlic regálového zakladače pozostáva z dvojíc nosných .kladiek 1 upevnených pomocou prvého nosného čapu 2 a druhého nosného čapu 3 na strednom výsuvnom nosníku 4 vidlice regálového zakladače. Obidve nosné čapy 2,3...

Uzáver výpuste sacieho voza

Načítavanie...

Číslo patentu: 256579

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šimko Július, Kučár Ivan

MPK: F16K 3/10

Značky: uzáver, výpuste, sacieho

Text:

...pri zatváraní sa zabezpečuje bez predpätia a až po pootočení disku na výpustný otvor dôjde k vysunutiu ozubu a tým k pritlačeniu disku na tesníacu dosku alebo veko výpuste.Na pripojených obrazoch sú znázornená prevedenia uzáveru výpuste sacieho voza,pričom celkové prevedenie uzáveru je zo 4brazené na obr. 1, prevedenia pružných členov sú zobrazené na obr. 2 a 3 a zasunutý a. vysunutý ozub sú zobrazené na obr. 4.Uzáver výpuste sacieho voza...

Surovinová zmes pre výrobu sulfoaluminátového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256578

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bačová Marta, Bulík Ladislav, Hrabě Zdeněk, Majling Ján, Jesenák Viktor, Holčík Ján, Liptáková Viera

MPK: C04B 7/36

Značky: slínku, surovinová, výrobu, sulfoaluminátového

Text:

...30 0/0 hmot. cementárskcj hliny, 50 až 540/0 hmot. vápence a 16 až 22 0/0 hmot. hnedého kalu odpadajúceho pri výrobe hliníka. Rovnako aj tento slinok je vhodný najmä pre výrobky vytvrdzované v autokláve. Pevnosť v tlaku pripravených teliesok sa pohybovala okolo 82 MPa. Podla A 0 č. 227 541 je sulfoalumi~ nátbelitový slinok pripravený z 55 až 60 0/0 hmot. vápenca alebo dolomitizovanéłio vápence, 37 až 40 0/0 hmot. cementárskej hliny a 2 až 10...

1-(5-(2-Nitrofenyl)-2-furyl)aminokarbonyl deriváty sekundárnych amínov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256577

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta, Koreňová Anna

MPK: C07D 413/12, C07D 405/14, C07D 405/12...

Značky: amínov, spôsob, deriváty, 1-(5-(2-nitrofenyl)-2-furyl)aminokarbonyl, přípravy, sekundárnych

Text:

...teplote varu 4 hodiny. Ku zmesi sa prikvapkáva piperidín 0,89 g, 0,0105 mólu a pokračuje sa v zahrievaní 2 hodiny. Rozpúštadlo sa za zniženého tlaku oddestiluje. Zvyžok sa rozpustí v éteri. Éterická vrstva sa premýva zriedenou HC a vodou do pH 7. Rozpúšťadlo sa oddestiluje za zníženého tlaku a tuhý zvyšok sa kryštalizuje z etanolu.1-5-(Z-nitroienylj-Z-furylaminokarbonylmorfolín azid kyseliny S-Z-nitrofenylj-Z-furánkarboxylovej 2,71 g, 0,015...

Spôsob prípravy disperzie s obsahom 25 až 50 procent hmot. parafinických uhlovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256576

Dátum: 15.04.1988

Autori: Škvarenina Stanislav, Paulovič Milan, Bobula Stanislav, Blažek František, Kráľ Bohumil, Rumpli Juraj, Hudák Michal, Palkovič Miroslav, Glevitzký Edmund

MPK: C10G 73/40, B01F 3/12

Značky: uhľovodíkov, přípravy, disperzie, procent, obsahom, spôsob, hmot, parafinických

Text:

...polia spolupôsobenírn dispefgátora rozptýlia častice disperzte na menšie celky, veľkosti cca 1,um Nedochádza ku koagulácii mikročastíc a disperzia je stále až niekoľko mesiacov. Pri našom spôsobe prípravy parafinickej disperzle možno postupovat aj tak, že niektoré typy dispergátorov, ktoré sa skladajú z viac zložiek a z ktorých niektorá je rozpustná vo vode a ďalšia v parafiniclçom uhľovodíku, možno ich pripraviť in situ z východzích...

Spôsob zvýšenia stability polymérov etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256575

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brenner Rudolf, Hrivík Alexander, Žák Karol

MPK: C08L 23/08, C08L 23/06

Značky: polymérov, stability, spôsob, etylénu, zvýšenia

Text:

...zariadení s výhodou 5 až 15 násobným.Výhoda spočíva v tom, že počas predĺženého spracovania v prítomnosti vzdušného kyslíka sa v polyméri vytvoria oxidačné produkty, ktoré následne reagujú so stabilizátorom za vzniku nových zlúčením, kto,ré sú účinnejšími stabilizátormi ako je pôvodný produkt.Fólia z nízkohustotného polyetylénu pripravená hnetaním polyetylénu s prídavkom 2,2,6,6 tetrametyl-piperidinol-stearätu v komore plastograiu...

Zariadenie na hydraulické stláčanie samopoistných matíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 256574

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fačkovec Slavomír, Muščík Ján

MPK: B30B 12/00

Značky: zariadenie, stláčanie, matic, hydraulické, samopoistných

Text:

...segmentov eliptického tvaru, ktorý vo vertikálnej rovine plynulo prechádza z priemeru nestlačeného na priemer stlačený, sa dosiahne velkej opakovateľnosti presnostl parametrov stlačenia, ktoré ovplyvňujú samopoistnú schopnost matice vyjadrenú hodnotami momentov prvého zaskrutkovania a paťnásteho odskrutkovania. Zariadenie saďalej vyznačuje jednoduchosťou konštrukcie, s ktorou súvisí rýchle a spoľahlivé pretypovanie na iný typ samopoistnej...

Spôsob výroby diaminodifenyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256573

Dátum: 15.04.1988

Autor: Poór Robert

MPK: C07C 149/42

Značky: spôsob, výroby, diaminodifenyldisulfidu

Text:

...hydrolýzou čistej zložky v. prostredíalkallckého lúhu za vzniku sodnej soli 2-amínotioíenolu KŠK ,my-ny l š. Tl VNrrraxŕr ~J s s oNa.355 1949 se uvádza možnosť otvorenia tiazolového kruhu hydrazínhydrátoní V prostredí alkoholu za vzniku Z-amínotiofenolu a vedľajších produktov ako N 2 a formaldehyd.Spracovanie Z-amínotiofenolu, prípadne jeho» sodnej soli na 2,Zťdiamínodífenyldisulfid oxidáciou dvojchromanom draselným popisuje už Hoffman Ber....

Záves komory kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256572

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lacková Katarína

MPK: F22B 37/24

Značky: závěs, komory, kotla

Text:

...pripojených výkresoch sú znázornená rôzne prevedenia závesov a ich umiestnenie na kotli, kde na obr. 1 je znázornená horná časť vežověho kotla s rozmiestnením komôr a výhrevných plôch, na obr. 2 je záves so vzperou a princíp jeho činnosti, na obr. 3 je záves s tiahlom, na obr. 4 je záves s volným podopretím.Na obr. 2 je komora 1, cez rúrkové zväz ky 9 spojená s mernbránovou stenou 2, za vesená na pohyblivom konci (bod G jednoramennej...

Modulová priamočiara posuvová jednotka priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 256571

Dátum: 15.04.1988

Autori: Palko Anton, Popčák Marián

MPK: B25J 9/08

Značky: priamočiara, jednotka, posuvová, robota, priemyselného, modulová

Text:

...torzným hriadeľom, ktorého druhý koniec je pevne spojený s výstupným členom prevodového stupňa, pričom na náboji je otočne usporiadaný vymedzovací pastorok, ktorého šírka je najmenej ,rovná 6/10 šírky o 4zubeného hrebeňa, uloženého v hranolovom osadení pracovného ramena, ku ktorého koncovej nosnej prírube môže byť pripojená prechodka tlakového media, spojená s trübk-ou, teleskopicky usporiadanou V rozvodn-om člene tlakového média na modulovej...

Upínacia čelusť na skúšanie ťažnosti optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 256570

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javorský Eduard

MPK: G01N 3/04, G02B 6/26

Značky: vlákien, optických, upínacia, tažností, skúšanie, čeľusť

Text:

...a opatrených výčnelkami, ktoré majú v mieste priliehania »oboch kotúčov k sebe zrezanie, pričom vzájomná vzdialenosť kotúčov je regulovateľná skrutkami umiestnenými v oválnych otvoroch vytvorených v kotúčoch, ako i úpinky upevnenej na nosníku nad kotúčmi pomocou pohyblivých dotláčacich skrutiek s pružinami na ich spodnej časti.Uvedené riešenie má oproti doteraz známym a využivaným riešeniam rad prednosti,ktoré v konečnom dôsledku...

Upínacia čelusť na skúšanie mechanických vlastností sklených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 256569

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javorský Eduard

MPK: G02B 6/26, G01N 3/04

Značky: čeľusť, vlastností, vlákien, sklených, upínacia, mechanických, skúšanie

Text:

...a presnosť merania sa oproti doterajšiemu stavu zvyšuje až na dvojnásobok. Ďalšie výhody spočívajú v tom, že sklené vlákno je k čelusti pridržiavané vlastnou tre 4cou silou vznikajúcou vzhladom na povrch čeluste a to voľným opásaním vlákna okolo kotúča pomerne velkého priemeru, čo zamedzuje vzniku nežiadúcich pnutí. Vlákno je lahko upinateľné bez prešmykovania a následného poškodenia vďaka protišmykoVej vrstve nanesenej na ložnej ploche...

Zariadenie na skúšanie pevnosti a tesnosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 256568

Dátum: 15.04.1988

Autori: Boor Ján, Vavro Rudolf

MPK: G01M 3/02

Značky: skúšanie, uzavretých, zariadenie, těsnosti, nádob, pevnosti

Text:

...samostatnej vetvy 6 s príslušným čerpadlem 7 a redukčným ventilom 8. Na prvú vetvu 3 je cez jej odbočku 9 napojené vstupné hrdlo plniaceho ventilu 10, na druhú vetvu 6 cez jej odbočku 11 vstupné hrdlo tlakovacieho ventilu 12 a na rozvod 1 tlakového vzduchu je cez tlakovzdušnú odbočku 13 a spätný ventil 14 napojené vstupné hrdlo vzduchového ventilu 15. Výstupné hrdlä všetkých troch uvedených ventilov 1 I, 12, 15 sú napojené na spoločnú vstupnú...