Archív za 1988 rok

Strana 106

Filtrační vložka komory vodní chladicí trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256647

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 1/14

Značky: komory, vložka, trysky, chladicí, vodní, filtrační

Text:

...opatřené vrchlíkem,v němž jsou vytvořeny filtrační otvoryjejichž průměry jsou menší než je průměr radiálního otvoru v dříku.Předností vynálezu je kromě skutečnosti, že nemění konstrukcí držáku trysek ani válcové komory vodní trysky také okolnost, že uspořádání a rozměry filtrační vložky téměř úplně vylučují možnost zanesení trysky a vlastní čistění válcové komory trysky od nečistot je velmi usnadněno.Filtrační vložka podle vynálezu je v...

Způsob přípravy aromatických N-glycidylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256646

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macků Vladislav, Luňák Stanislav, Makovský Leopold, Machovský Stanislav, Podzimek Štěpán, Rada Antonín, Dobáš Ivan

MPK: C08G 59/10, C08L 63/00

Značky: způsob, n-glycidylaminů, aromatických, přípravy

Text:

...zvyšování viskozity produktu, což v případě N,N,N,N-tetragly~ cidyl-4,4-diaminodifenylmethanu zhoršuje jeho zpracovatelská vlastnosti, v případě N,N-diglycidylanilinu jeho účinnost jako ředidla epoxidových pryskyřic. Zvýšený obsahpolárních nečistot pak vede k zhoršení skladovatelnosti pro-hduktů vlivem zvýšené polymerace epoxidových skupin, k zvýšení reaktivity produktů vzhledem k tvrdidlům a tedy ke zkrácení doby zpracovatelnosti a...

Zapojení pro jištění zařízení předehřevu plynu proti přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256645

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brožek Jaroslav, Antoš František, Doležal Jiří

MPK: F17D 5/00

Značky: předehřevu, plynů, zapojení, jištění, přetlaku, proti, zařízení

Text:

...určení..- 3 W 256 E 45 Príklad provedení zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém vjkresu. Podle vynálezu je celá zařízení znázorněnénąagůvesu tvořeno regulační stanieí 5 plynu a kotelnou ll, které jsou navzájem pro~ pojeny rozvodným potrubím.ł teplonosné látky a rozvodným potrubím g plynu. Regulační stanicełplynu se skládá ze dvou regulačních-řad g, z niehž jedna je hlavní a druhá záložní a u nichž v každéjsou...

Zařízení na zkoušení ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256644

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rahtuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zařízení, ložisek, zkoušení

Text:

...v tom že mezi kotoučem a čelní stěnou frémy je uspořádán alespoň jeden vratný člen vratného ústrojí. IPři použití zařízení ke zkoušení ložisek podle vynálezu je zabráněno vzniku chvění ve středním pouzdru a ložiskové kro uzky jsou V průběhu zkoušky trvale s předpětím ustaveny v požadované poloze.Příkladné provedení zařízení ke zkousení ložisek podle vy nálezu je v osovém řezu znázorněno na přiloženém výkřesu.Znázorněné zařízení sestává...

Způsob řízení a zařízení k regulaci složení atmosféry pro magnetronovou depozici TiN

Načítavanie...

Číslo patentu: 256643

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stanislav Jiří, Daďourek Karel, Rybář Oldřich

MPK: C23C 14/00

Značky: zařízení, depozicí, magnetronovou, způsob, atmosféry, regulaci, složení, řízení

Text:

...0,5 do 2,Pa, parciální tlak od O do 0,5 Pa v zá vislosti na výkonu magnetronu a požadované stechiometrii.Při udržení konstantního celkového tlaku je nutno zajistit průtok dusíku vzhledem k argonu s odchylkou maximálně 1. K tomu lze výhodně využít závislosti změny napětí magnetronu na parciálním tlaku dus ku při konstantním celkovém tlaku atmosféry. Tato závislost mgzb rostoucímtlakem dusíku spojitě rostoucí charakter až do oblasti vzniku...

Hydraulické plánovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256642

Dátum: 15.04.1988

Autor: Švestka František

MPK: B23Q 5/42, B23B 5/38

Značky: zařízení, hydraulické, plánovací

Text:

...zdvihu pracovního pístu lg. První strana ll oboustranné pístnice je spojená táhlem łi,~osazeným narážkami lg koncových mikroapínačů głł, Ełg, glg, uspořádanými v narážkové skříni lg.Druhá strana-łz oboustranné pístnice, na níž je uložen plovoucí píst g, je spojena přes pákový převodł§, tvořený stavitelnou pá koułg s volitelnou polohou ve směru jejího prodloužení, napojenou na dvouramennou páku 32, spojenou ozubeným segmentem El, s táhlem 33,...

Mechanická bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 256641

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kovář Josef, Trojan Jiří, Coufal Rajmund, Kadlečík Jaroslav, Hartman Jan

MPK: B24B 23/02

Značky: bruska, mechanická

Text:

...brusnê pracovní jednotky. Jseuuli pomoc. ná P°jozdováko 1 ečka jen dvě, tj. po jednom kolečku z každé z obou boěních stran brusky, pak jsou jejich čepy v příčné svislé rovině preložené hmotnostním těžištěm nosného rámu, pokud za účelom rovnoněrného regulování záběrovýoh podmínek na obě brusné pracovní jednotky zoujímají ponocná pojezdová kolečka svou neutrální polohu.U zdvojených pomocných pojezdových koleček jsou za neutrální po 1 o~ hy v...

Zařízení pro měření rychlosti tekutin ve dvou prostorově blízkých mimoosových bodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 256640

Dátum: 15.04.1988

Autori: Baudyš Antonín, Klaboch Ladislav

MPK: G01P 3/36

Značky: zařízení, tekutin, bodech, rychlostí, měření, prostorové, mimoosových, blízkých

Text:

...po celou dobu obou měření.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro měření rychlosti tekutin ve dvou prostorově blízkých mimoosových bodech, sestávající ze světelného zdroje dvou barev a laserového dopplerovského anemometru, jehož vysílací část je tvořena děličem paprsku a vysílacím objektivem a přijímací část je tvořena přijímacím objektivem, děličem barev, dvěma fokusačními objektívy, dvěma í polními clonami a dvěma fotodetektory...

Zařízení pro výrobu výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256639

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zatloukal František, Streit Jan, Jedovnický Bohumil

MPK: B21F 27/12

Značky: výrobu, výztuže, zařízení

Text:

...pěchovącím lisem 39. Všechny dráty g se lisují současně po sevření v jedné rovině, přičemž uspořádání drátů g v prostoru s vzdálenost Kotev~ 1 od pista lisování umožňuje pružné ohnutí všech drátů do roviny lisovánísZařízení je uspořádáno tak, že ve směru pohybu drátů g obsahuje odviják łł, odtud soubor drátů g prochází vodicímt ústrojím łg před podávací ústrojí łl do vlastního pracovního prostoru, ña jehož vstupu je dělicíústrojí łi. Za...

Způsob montáže rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256638

Dátum: 15.04.1988

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 15/02

Značky: rotoru, montáže, způsob

Text:

...stroji, potom se spustí spodní část rotoru do volného délkového prostoru základu a po spojení rotoru s hřídelem poháněného stroje se stator vrátí do pracovní polohy horizontálního točivého stroje. Výhodný způsob montáže podle vynálezu spočívá v tom, že po spojení rotoru s hřídelem poháněného stroje se před vrácením statoru do pracovní polohy horizontálního točivého stroje uloží rotor do ložiska rotoru.Hlavní výhody způsobu montáže...

Zařízení pro ustavení rámu stroje na základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 256637

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brabec Josef, Kališ Josef

MPK: B30B 15/04

Značky: ustavení, zařízení, stroje, základ, rámu

Text:

...ve střední valoové části montážním kroužkem a v horní části unášečem, koreepondujícím e maticí základového šroubu.Pokrok dosažený vynálezem spočíva v tom, že rám stroje, 2 25 s 337v daném případě patka rámu etroją je přesně uatavenr na základ bez pracněho vyrovnávání se eadami podložek. Tímto řešením ae podstatně níží mezera pro podlití. Betonové podlití je v tomto případě nahrazeno epoxydovou pryekyřioí, která prolne 1 do určité hloubky...

Sestava tažného řemene a pěchovací palice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256636

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 37/04

Značky: sestava, palice, tažného, pěchovací, řemene

Text:

...čelietí. Při dopadu palice na uhelnou veázku se v důsledku eetrvačného pohybu řemene vytváří v tomto místě dolního úchytu ostrý ohyb a toto misto je také po celou dobu pěchovací veázky etřídavě namáháno tahovou silou okolo 500 Kp. Vzhledem k popsanémn charakteru namáháni vláken řemene dochází protočasto k utrženi řemene těsně nad místem spodního úchytu, kde je materiál řemene nejvíce narušen. Je známe i takové uchycení ře~ mene,u něhož je...

Způsob extrahování polyvalentního inhibitoru proteáz z živočišných žláz

Načítavanie...

Číslo patentu: 256635

Dátum: 15.04.1988

Autori: Červenka Josef, Krásl Lubomír, Durdil Petr, Revajnec Stanislav

MPK: B01D 11/00

Značky: žláz, proteáz, extrahování, živočišných, inhibitorů, polyvalentního, způsob

Text:

...a extrakčním prostředím.2 256 635 Uvedené nedostatky odstraňuje způsob extrahování polyva lentního inhibitoru proteáz z živočišných žláz podle vynálezu,jehož podstata spočívá v extrakqi živočišné tkáně probíhající ve dvou fázích, přičemž v prvé fázi extrekce probíhá za míchání v oblasti vysoké turbulence po dobu 3 až 8 hodin s výhodou 5 hodin při pH 5,5 až 6,7 s výhodou při teploté 40 až 45 °c vodným roztokem etanolu o hmotnostní...

Způsob hodnocení kvality anorganických úprav pigmentů titanové běloby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256634

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grambal František, Šindelář Zdeněk, Mráz Ladislav, Tomášek Karel, Lasovský Jan

MPK: G01N 33/26, G01N 33/32

Značky: hodnocení, kvality, anorganických, pigmentů, způsob, titanové, běloby, úprav

Text:

...měrným povrchem se budou rozpouštět pomaleji než vrstvy houbovité. Jinými slevy rychlost likvidace anorganické úpravy bude záviset na způsobu a podrobnostech její prípravy a tim i na jejich vlästnostech.Rychlost rozpouštění povrchové úpravy je experimentálne snadno dostupná proměřováním úbytku acidity suspenze, resp. časového nárůstu pH. U všech hodnocenýcb pigmentů bylo možné re~ akci uskutečnit v ředěných roztocích /0,2 až 4 mmol l 1/...

Zapojení k elektromechanickému krokovému pohonu, zejména cívky pásového zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 256633

Dátum: 15.04.1988

Autori: Michl Vladimír, Kopal Jiří

MPK: A01G 25/09

Značky: pásového, zejména, elektromechanickému, zavlažovače, cívky, zapojení, krokovému, pohonů

Text:

...prvního výstupního hřídele ilg přes druhou spojku znapříklad zubovou, na před lohu 6. Předlohu 64 je možno také propojit s neznázorněným trakto rem pomocí druhého vstupního hřídele QA. Na druhém vjŕstupním hřídelipředlohy g je uchyceno řetězové kolo Lpropojenářetězem p s cívkou li. Na třetím výstupním hřídeli Q z předlohy á je uchycen kloubový hřídel QA. propojený s řádkovacím ústro jím. Elektronické centrum ll je jednak propojeno s...

Vyvrtávací tyč se zařízením pro současné obrábění čelních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 256632

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tauš Lubomír, Čáp Jan

MPK: B23B 29/02

Značky: ploch, obrábění, současné, vyvrtávací, zařízením, čelních

Text:

...jedné straně druhého táhla, jehož druhá, odpružená strana je ve styku se stavěcím šroubem.výhodou tohoto provedení vyvrtávací tyče je, že umožňuje jednoduchým způsobem provádět oprscování více čel různých délek v jedné pracovní poloze při současném vyvrtávání otvoru. Dociluje se tak vyšší produktivity práce.Příkladné provedení vyvrtávací tyče se zařízením pro současné obnábění čelních ploch je scheuaticky znázorněno na připojeném výkresu.V...

Ovládací mechanismus napínací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256631

Dátum: 15.04.1988

Autori: Němec Petr, Pěnkava Josef

MPK: B25B 29/02, B23P 19/06

Značky: napínací, jednotky, mechanismus, ovládací

Text:

...vývrtu válcové skořepiny jsou vytvořena radiální drážková vedení pro kameny. Přítom jsou centrální kolo. nosné těleeo, korunové kolo, spojkové pouzdro, napínací táhlo( závěsný šroub a nosná matice uspořádány koaxiálně podle centrální oey ovládacího mechanismu.Další podstatou ovládaciho mechanismu podle vynálezu je 1 to, že na vodicim zävitu závěsného šroubu je mezi nosnou maticía spojkové pouzdro umistěno distančni pouzdro. Ještě...

Axiální míchadlo pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 256630

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybníček Zdeněk, Seichter Pavel, Medek Jaroslav, Chaloupka František

MPK: B01F 7/00

Značky: soustav, kapalných, kapalin, axiální, míchaní, vícefázových, míchadlo

Text:

...plochy se po délce lopatky plynule mění, přičemž u náboje dona- ~ huje hodnoty nejnižší, zatínco na konci lopat nejvyšší.Pro zajištění rovnoněrného průtoku kapaliny v celé průřezu níchadla ae přitom uhol náběžné plochy lopatky vzhledem k rovině rotace níchadla volí v roznezí 10 ° až 45 °, zatínco ůhel,který svírá náběžná plocha 5 odtokovou plochou v roznezí 120 ° až 165 °. Tím so docílí toho, že őhel sklonu lopntky se po délce lopatky...

Způsob tepelného štěpení uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256629

Dátum: 15.04.1988

Autori: Veselý Petr, Fiedler Lubomír

MPK: C10G 9/20

Značky: uhlovodíku, tepelného, štěpení, způsob

Text:

...rychlosti proudění směsi k průběhu nežádoucích sekundárních reakcí, provázených tvorbou vysoce kondenzovených nerozpustných sloučenin s nízkým obsahom vodíku a tvorbou koksu. Souěasně dochází v oblasti vysokých teplot i ke zvýšení teploty stěn reakčního prvku se všemi negetivními důsled~ ky, tj. zvýšenou difuzí uhlíku ze suroviny do materiálu stě í 3 I 256 829ny s následným snížením její unosností a riziken creepového poškození. WJe známo...

Kompozitní pás k přepravě vozidel v málo únosném terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256628

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rusovský Milan, Krejčí Vladimír, Málek Oldřich, Steinz Stanislav, Hnát Vladimír, Krčma Radko

MPK: E01C 9/08, D04H 1/48

Značky: málo, vozidel, přepravě, kompozitní, únosném, terénu

Text:

...najehlovém vpichovacím stroji e přerušovanýnpsezením jehel v jehelné desce ve smeru kolmém na vedení obou pásů strojom. )- 5 - 25 s 32 a Základní výhoda kompozitního pásu e způsobu jeho výroby podle vynálezu epočívá v tom, že povrchový i epodní pás textílie má vedle vysoké pevnosti n odolnosti vůči prostředí vysokou propustnost pro vodu í vzduch, což pak dovoluje i při položení na mimřádně zvodněný podklad, aby voda proniklu na povrch...

Zvedací vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 256627

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: zvedací

Text:

...zvedacími kladkemi e uspořádaných přestavitelně vůči zvedacímu a základovému rámu působením tažného ústrojý upevněného zpravídla na základovém rámu, u kterého je základový rám opetřen pojezdovými koly ustavenými na dráze a kde z dráhy vzhůru vystupující stojany mají vnitřní vzdálenost větší než vnější rozměr zvedacího rámu.Uspořádšní podle vynálezu umožní při dodržaní všech výhod klínového zvédacího ústrojí automatizovanou přepravu...

Plynový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 256626

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fialka Pavel

MPK: F23D 14/02

Značky: horák, plynový

Text:

...je dosažení optimálního sněäování plynu se vzduehen l při snížené výkonu hořáku s velkého rozsahu regulovetelnosti výkonu hořáku.Na obr. 1 je v řezu znázorněn příklad provedení hořáku podle tohoto vynálezu.V tělese hořáku l, které má hrdlo g přívodu vzduchu,je přírubou g upevnäns trubka i přívodu plynu, na jejímž konci je plynová trysks j V plynové trysee 2 jsou otvory g,jejichž osy 1 svírsçjí se sněren plemene g úhel g. Na tůleso hořáku 2 L...

Zařízení pro postřih krajů tkaniny na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 256625

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hudeček Josef, Červený Stanislav

MPK: D03D 45/56, D03D 45/50

Značky: tkacím, krajů, zařízení, stroji, tkaniny, bezčlunkovém, postřih

Text:

...a tím k jejímu znehodnocení.Další známé zařízení obsahuje nůžky, poháněné nalým elektromotorem, které jsou upevněny na výkyvnem držáĺ ku Ten umožňuje nůžkám sledovat změny polohy kraje tkaninyve směru její šířky čímž je zaručene rovnoměrnost kon CůoNevýhodou tohoto řešení je nutnost použití velmi malého elektromotoru, který svou nízkou hmotnosti neovlivní pohyblivost výkyvného držáku, a který má poměrně nízké otáčky. Na jednom tkacím stroji...

Paketovací zařízení výřezů dříví

Načítavanie...

Číslo patentu: 256624

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ulrich Radomír

MPK: B65B 27/10

Značky: dříví, zařízení, výřezů, paketovací

Text:

...vždy dva otvory pro zasunutí kontejnerovýchVýhodou paketovacího zařízení podle vynálezu Je, že255 524 výřezy po vyražení z třídicího dopravníku padadí mezi od tlačovací a posuvné klanice vytvářející šachtů se svisle mi ramenypojízdnými noený(ĺo 3 en do malé h 1 oubkgneumožKující nestejnoměrný pád ani pokřivených výřezů a výřezů s různě tlustými konci. Významnou výhodou zařízení podle vynálezu je uplne zautomatizování celého technologického...

Umístění proudových protielektrod při elektrochemické protikorozní ochraně trubkových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256623

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mokrá Miluše, Bartel Vlastimil, Veselá Ludmila, Payer Vladimír, Podval Jaroslav, Novák Pavel

MPK: C23F 13/00

Značky: ochraně, tepla, protikorozní, trubkových, výměníku, elektrochemické, umístění, proudových, protielektrod

Text:

...nekontrolovaného průniku obou mšdií do sebe.Proto je nutné často odstavovat provoz výměníku c přetěaäovat vnitřní průohodky.Uvedené nevýhody odstraňuje umístění proudových protielektrod při eloktrochomické protikorozní ochraně trubkovýoh výmčníků tepla podla vynálozu,jehož podstata opočívá v tom,žo prondové protíoloktrodý zcoahují přímo do mezitrubkověho prostoru c procházejí atěnou pláštä výměníku izolační průchodkou a jsou uložený pod...

Zařízení pro měření poměrných přetvoření konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256622

Dátum: 15.04.1988

Autori: Picek Miroslav, Bartoušek Lubomír, Kubeš Jiří, Fritzen Bedřich, Kypr Petr, Havlůj Vladimír

MPK: G01B 7/18

Značky: poměrných, měření, konstrukcí, zařízení, přetvoření

Text:

...připojovací pole li je možno dělít po blocích 24 vstupů. Zmenou polarity nspájecího napětí ze zdroje ll přepínačem se provádí výběr měření, e to buč ze strunového snímače lnebo snímače 5 teploty. Výstupníperiodický signál snímače l nebo 5 je veden přes prepínač lg256 622 meřících míst a tveroveč li signálu na vstup fázovecího obvodu lg, který zajistí synchronizovené připojení vytvarovaného signálu a spínačem lg na vstup přednastavitelného...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 256621

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/38, C01G 9/00...

Značky: termicky, antikorozní, pigment, stabilní

Text:

...jsou-li v práškově - pigmentové podobě. Pigmentové částice vyšších lineárních fosforečnanů aplikované v ochranných vrstvách totiž působením vlhkosti mohou snadno přecházet až na dihydro~ genfosforečnany. Ty jsou snadno rozpustnâ, vymývají se, čímž se rozrušují ochranné povlaky. Z hlediska jejich dlouhodobého antikorozního působení to je nevýhodné, nebot se vrstvy stávají propustnými pro plynná a kapalná média působící korozi. Při...

Nízkoviskozní kompozice pro rozlivové hmoty se sníženou sedimentací plniv a pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256620

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prachař Otakar, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Müller Karel, Wiesnerová Ludmila, Opl Jan

MPK: C08L 63/10

Značky: pigmentů, hmoty, plniv, kompozice, sníženou, sedimentaci, nízkoviskozní, rozlivové

Text:

...hmotnostně z 68 až 85 dílů dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulově hmotnosti 435 až 650 a střední epoxidové funkčnosti 2,0, p 15 až 32 dílů 2-etylhexylakrylátu a 15 až 55 dílů mletého křemeněho skla.vKbmpozioe podle vynálezu se dále obvykle pigmentuje anorganickými pigmenty, zejména pigmenty na bázi oxidů železa, přírodními okry, oxidy zinku či titanu, lithoponem a dalšími. Povrchové napětí a smáčivost pigmentů a rheologické...

Natáčecí zařízení lopat oběžného kola vodních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256619

Dátum: 15.04.1988

Autor: Polák Jaroslav

MPK: F03B 3/14

Značky: strojů, oběžného, zařízení, vodních, lopat, natáčecí

Text:

...kterou je kloubově spojena s klouzátkem.Kloubově uložení kulové hlavice natáčecí páky bezprostředně v klouzátku umožňuje odstranit obvyklé válcově čepy, tvořící až dosud nezbytný spojovací článek mezi klouzátky a natáčecími pás kami, a tím lépe a účelněji využít omezený prostor v náboji oběžného kola. V důsledku takto zmenšeného počtu součástí se tímto uspořádáním zvýší celková účinnost natáčecího zařízení podle vynálezu a současně se...

Jeřábový regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 256618

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 1/04

Značky: zakladač, jeřábový, regálový

Text:

...kde svislé vedení je v ose mezery mezi regály e vodítka na traverze jsou upevněna V ose traverzy.Uspořádání podle vynálezu zjednodušuje provedení u vedení traverzy, vedení lze montážně snadno přesně ustavit a odstraňuje příčení a tím i možnost špatné funkce traverzy.Na připojených výkresech jsou znázorněny příklady provedení vynálezu, kde na obr. 1 je traverze jeřábového regálového zakladače v půdorysném pohledą obr. 2 je traverza v...

Uložení agregátu, zejména motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256617

Dátum: 15.04.1988

Autori: Antoš Lubomír, Zeithmal Emil, Neubauer Milan

MPK: B60K 5/12

Značky: motorových, uložení, vozidel, zejména, agregátu

Text:

...pod mínkv).Na připojených výkresoch je znázorněn příklad provedení uložení agregátu podle vynálezu, kde na obr. 1 jesnhematický znázorněno uložení agregátu v pohledu, na obr. 2 je půdorysný-2 256 317 pohled. Obr. 3 je pohled z boku na poddajné upevnění přídavného příčného nosníku (nárazníku) a obr. 4 je řez tímto upevněním.Motor 1 hnecího egregátu je uložen pomocí dvou dvojíc pružných lůžek głâ na příčném nosníku 3, který je pevně spojen...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256616

Dátum: 15.04.1988

Autori: Musil Dobroslav, Voda Karel

MPK: B65H 54/42, B65H 59/36

Značky: navíjení, variokonických, zařízení, cívek, kónických

Text:

...závady, promítající se do životnosti přenosového rotačniho prvku. Jeví se, že jednou 2 příčin snížujících životnost přenosového rotačního prvku je jeho určité lepení k hladkému povrchu prvního rotačního podpěrného prvku. Pokud druhý přenosový rotační prvek za rotace šíkmo přebihá na hladkém povrchu prvního podpěrného rotačního prvku je uvedené lepení téměř neškodné. Jakmile však druhý přenosový rotační prvek dospěje do oblasti, kde má...

Stator stejnosměrného stroje točivého s pomocnými póly a jhem, tvořeným svazkem plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256615

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žák Zdeněk, Mezírka Milan, Rákos Jaroslav

MPK: H02K 23/22, H02K 1/14

Značky: točivého, jhem, svazkem, póly, tvořeným, stroje, plechů, stator, stejnosměrného, pomocnými

Text:

...stroje, Rozdílné komutační podmínky jednotlivých variant provedení rotorového vinutí kotvy a ektivních délek kotvy lze jednoduše měnit obvyklým způsobem, to je změnou velikosti vzduchové mezery pod pomocnými poly bez použití přídavných závitů vinntí pomocných pőlů. To znamená, že u jedné typové velikosti stejnosměrného stroje točivého s různými provedeními kotvy může být s výhodou využíváno pouze rozdílných vytvoření,pomocných pőlů,...

Zařízení pro rozdělování materiálu, zejména trubek do několika drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 256614

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chlubna František, Kozojed Jan, Rybák Josef

MPK: B65G 47/06

Značky: materiálů, několika, trubek, zařízení, zejména, rozdělování

Text:

...rozdělovaného materiálu, je energeticky méně náročné, má menší funkční poruchovost a zvýšenou přesnoet. 4 Na připojeném výkrese je schematicky znázàrněno zařízení pro rozdělování materiálu do několika drah. Obr. 1 představuje půdorysný pohled části žlabu s třemi drahami a předávacími šneky, obr. 2 zařízení v pňíčném řezu se zakreslením dráhy pohybu materiálu při jednom kroku zařízení a na obr. 3 je rozvinutí obvodové drážka šneku mezi...

Zapojení koncové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256613

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hudec František, Náprstek Vladimír, Schlemmer Arnošt, Chvátal Josef

MPK: G06F 9/06

Značky: jednotky, zapojení, koncové

Text:

...jehož výstup je přes čtvrtou diodu- 3 25 | 1 E 13 vyveden na výstupní svorku vypnout a přípednü na povelové relé. První vstup druhého součtového členu je též přiveden na výstup třetího logického členu i na záznanový vstup druhé pamati, jejíž výstup je přiveden na první vstup druhého součinového členu. Výstup druhého součinového členu je spojen s druhým vetupem druhého výstupního proudového členu s interní signalizací, u kterého je výstup...

Zařízení pro finišování čepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256612

Dátum: 15.04.1988

Autor: Strejc Josef

MPK: B24B 35/00, B24B 33/04

Značky: zařízení, čepu, finišování

Text:

...opěrnými kladkamí zajišřujícími konstantní přítlak fínišovacích broueků k površce finišovaného čepu.Pokrok dosažený vynálezem se projevuje hlavně v tom,že uchycením finišovacího přístroje v zařízení pro finišování čepů je umožněno finíšování zdvihových ěepů klikových hřídelů e požedovanou jakosti povrchu při dodržení geometrické přesností zdvíhového čepu.Príklad provedení zařízení pro finišování zdvihových čepů klikových hřídelů podle...

Uzemňovací kleště pro svařování elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256611

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šurka Petr

MPK: B23K 9/32

Značky: kleště, elektrickým, svařování, obloukem, uzemňovací

Text:

...uzemňovecí kleště.Další výhodou je , že úprava uzemčovacích kleätí podle vynálezu umožňuje provádět svařování libovolně silného předmětu.Na připojených výkreeech je eohematicky znázorněn příklad provedení uzemňoveoích klešti pro evařcvání elektrickým obloukem podle vynálezu , kde na obr. 1 je bokorys , na obr. 2 jeUzemňovací kleště pro svařování elektrickým obloukem eeetáveji z pevné rukojetí 1 váloového tveru,která je v horní části...

Převodovka pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256610

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tomíček Jiří, Wedlich Wolfgang

MPK: F16H 3/44

Značky: vozidla, motorová, převodovka

Text:

...dojde ke snížení pracnosti a úspoře materiálu a ke zjednodušení montáže.Jako příklad provedení převodovky podle vynálezu je na pvýkresuznážorněna schématicky čtyřstupňová převodovka s třístupňovou plenetovou redukcí.Převodovka pro motorová vczidlauje tvořena základní převodovkou a třístupňovou planetovou redukcí. Základní převodovka sestává ze vstupního hřídele l, předlohového hřídele ll a výstupního hřídele 21.zoo 010 Na vstupním hřídeli ł...

Vytahovač nábojnic pro zlamovací kulové střelné zbraně, zejména lovecké a sportovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 256609

Dátum: 15.04.1988

Autori: Poncar Jiří, Macháček Milan

MPK: F41C 15/00

Značky: kulové, střelné, sportovní, zbraně, lovecké, zejména, zlamovací, nábojnic, vytahovač

Text:

...g, například kruhový. Z míst zářezu g, v tomto případě z jeho střední části, je V xělese ł Vytvořeno vybrání g pro uložení pružného prostředku 3, jako rozpěrné pružiny. V zářezu g je umistěna západka §, která na straně přilehlé ke dnu zářezu g odpovídá jejímu tvaru. V místech proti vybrání Q je západka opatřena výřezem Q, na jehož dno dosedá jeden konec pružnéhoprostředku 3, zatímoo jeho druhý konec dosedá na dno zmíněného vy~řbrání 3 tělesa...

Rozebírač balíků řeziva nebo balíků jiných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256608

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brož Václav, Houdek Josef

MPK: B65G 59/02

Značky: materiálů, rozebírač, balíků, řeziva, jiných

Text:

...a podlahou dílny. Zvedaci plošina 3 postupně zvedá jednotlivé vrstvy balíku řeziva l nad opěrnou lištu lg a tyto vrstvy jsou tlačnými lištami § shrnovacích jednotek Q shrnovány k dalšímu zpracování. Shrnovací jednotka Q má na stojanu 1 upevněn jednostranný nosník §, ktery je vyložen nad zvedaci plošinu g. V nosníku § nebo na něm se pohybuje unášeč 1, jehož pohyb je vratný. Pohyb unášeče 1 je odvozen od hnaciho řetězu Q s řetězovými koly...