Archív za 1988 rok

Strana 105

Způsob zlepšení zplyňování ve fluidním reaktoru a fluidní reaktor k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256687

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pittner Josef, Slouka Pavel, Houda Rudolf

MPK: C10J 3/56, B01J 8/18, F27B 15/00...

Značky: reaktor, provádění, zplyňování, způsob, fluidní, fluidním, reaktoru, zlepšení

Text:

...směrem nahoru pod úhlem 30 až 60 °, přičemž současně jsou přívody odkloněny o 0 ° až 20 ° od radiálního směru.Těleso reaktoru je konstruováno tak, že v oblasti horní hranice husté fluidní vrstvyse průřez reaktoru plynule zvětšuje a přechází v uklidñovací prostor. Vlivem poklesu rychlosti proudění plynného média se v rozšiřující části reaktoru hromadí unášené popelové částicea část nezreagovaného paliva. Do tohoto prostoru pak se přivádí...

Zapojení jednoduchého osobního mikropočítače pro mládež

Načítavanie...

Číslo patentu: 256686

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mercl Jan, Smutný Eduard

MPK: G06F 13/00

Značky: osobního, zapojení, mládež, jednoduchého, mikropočítače

Text:

...adres, bloku lg generátoru řídicích signálu, oscilátoru gg, děliče lg frekvence, dekodéru lg, bloku lg generace žádosti o DMA, míkroprocesoru ll a výstupní svorky lg.Hromadná vstupní svorka l je spojena s hromadným druhým vstupem lgi bloku lg řízení časovačů. Hromadný první výstup łgl bloku lg řízení časovačů je spojen s hromadným druhým vstupem 21 horizontálního časovače 2. Hromadný druhý výstup lg bloku lg řízení časovačů je spojen s...

Vytahovací zařízení polotovarů z ohřívací pece, zejména technologických kruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256685

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mikolajek Jaroslav

MPK: B21D 43/06

Značky: kruhu, zejména, pece, vytahovací, zařízení, polotovarů, ohřívací, technologických

Text:

...obsluha ovládá toto zařízení pomocí elektrických a hydraulických ovládačů z klímatizovaného pracoviště,umístěného V potřebné vzdálenosti od ohřívací pece.Na přiloženém výkresu je příkladně schematícky znázorněno vytahovací zařízení podlevynálezu, kde obr. l je nárys a obr. 2 je půdorys tohoto zařízení.Vytahovací zařízení polotovarü z ohřívací pece, zejména technologických kruhů, podle příkladného provedení sestává z posuvné tyče l S...

Uchopovací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256684

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kosík Miloslav, Dvořáček Lubomír

MPK: B25J 1/00

Značky: hlavice, uchopovací

Text:

...na obr. l je pevná uchopovací hlavice v podélném řezu a na obr. 2 je uchopovací hlavice V otočném provedení, rovněž V podélném řezu.Pevná uchopovací hlavice sestává z tělesa l, v němž je uložen píst g s těsněním à a osazenou pístnicí 1. Nad pístem 1 je uložený opěrný kroužek §, který je ve styku s talířovými pružinami Q, uloženými pod víčkem 1, připevněným k tělesu l spolu s dolícovacím kroužkem Q, umístěným pod víčkem 1. Na víčku 1 je...

Tenzometrické plošinové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256683

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nechojdoma František, Vích Karel

MPK: G01G 3/14

Značky: váhy, plošinové, tenzometrické

Text:

...působící měřené síly a vysokou tuhosti ve všech směrech ležících v rovině kolmé ke směru měřené síly. Tyto závěsy jsou umístěny V blízkosti snímačů tak, že nejméně dva jsou uchyceny v horní části vážící plošiny a nejméně dva jsou uchycena V dolní části vážící plošiny. Tyto závěsy přenášejí složky zatížení E 5, E 1, gy, E 3, kde směr osy 3 je dán směrem měřené síly, směr osy 1 je dán spojnicí dotykových bodů snímačů sil a vážící plošiny a směr...

Způsob ozařování terčů v cyklotronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256682

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bejšovec Václav Csc, Trejbal Zdeněk, Křivánek Miloslav

MPK: G21K 5/00

Značky: terčů, cyklotronu, ozařování, způsob

Text:

...lepšímu pochopení provádění způsobu podle vynálezu je na připojeném výkresu na obr. 1 schematicky znázorněno umístění terče ve svazku lontů v bočním pohledu a na obr. 2 v pohledu od středu cyklotronu.Ve svazku l iontů o výšce ll je uložena pracovní plocha 33 rovinného terče g pod úhlem gljg vůči střední rovině § cyklotronu. Radiální rozměr 33 stopy svazku l lontů je dán rozdílem radiálních souřadnic Rmln a Rmax vnitřního a vnějšího okraje...

Držák nerotujícího břitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256681

Dátum: 15.04.1988

Autor: Balák Josef

MPK: B23Q 15/22

Značky: držák, nerotujícího, břitů

Text:

...suportu stroje, je upraveno tak, že vyložené rameno je opatřeno napevno uloženým bŕitem, zatímco protilehle orientované opěrná rameno je umístěno v odlehčené pevné části, v níž je Vytvořeno osazení, ve kterém je otočné uložen prostřednictvím válcové matice diferenciáiní šroub, který prochází druhou válcovou maticí, uloženou V opěrném rameni.Držák nerotujícího břitu podle vynáiezu je výhodný proto, že umožňuje plynulé ruční i automatické...

Podstavec tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256680

Dátum: 15.04.1988

Autori: Drlík Vladimír, Muselík Miloslav

MPK: B41F 13/34

Značky: tiskového, podstavec, stroje

Text:

...tvarové vybrání, ve kterém je umístěna~pružná vložka s ooelovou koulí, která dosedá na ličkový věnec uložený ve vybrání vytvořeném v nosné podložce, přičemž stavěcí šroub je opatřen stavěcí maticí. V nosném tělese jsou podélně po obou stranách hočnice vytvořeny sběrné nádržky.Výhodou uvedeného řešení podstavce tiskového stroje je snadná a rychlá výškové přestavitelnost, přičemž pružné a kulové uložení umožňuje rozložení hmotnosti...

Přístroj k odjehlování otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256679

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křivánek Miroslav, Dvoraček Miroslav, Vojtek Ivan, Fašina Otakar

MPK: B22D 43/00, D04B 37/00

Značky: prístroj, odjehlování, otvorů

Text:

...g, 3 se nachází pracovní stolek gg, který lze výškově seřídit pomocí nosného sloupku gl a šroubu gg a je určen k položení dílce, jehož otvory jsou určený k odjehlení. V prostoru nad pracovním stolkem gg je uspořádána opěrka gg uchycená k nosné tyčí gg /obr. 2/, které současně umožňuje její výškové i stranové seřízení.Činnost popsaného a znázorněného příkladného provedení přístroje k edjehlování otvoru je v podstatě následujícíUvedením...

Manipulační zařízení pro skladová a technologicky návazná zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256678

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B66F 9/00

Značky: skladová, zařízení, technologický, návazná, manipulační

Text:

...obr. 7 je půdorysem obr. 6 s plošinou zasunutou nad zavážecí vůz.Příkladné provedení manipulačního zařízení podle vynálezu pro skladová a technologicky návazná zařízení tvořena vzájemně se pohybujícími ústrojími opatřenými na sebe navązujícímivedeními Q a lg. První vedení Ě může být ustaveno na zdvižné traverze 6nebo na zavážecím vozu 1. Druhá vedení lg jsou krakorcovitě uspořádána na regálu lg, nebo na manipulačním vozu li, jakož i na...

Zařízení pro zajištění upínacího šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256677

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sedlecký Josef

MPK: B23Q 3/10, B23Q 3/00, F16B 39/12...

Značky: šroubu, zařízení, upínacího, zajištění

Text:

...pracovníkem obtížnÉ«zajistítelné.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu pro zajištění upínacího šroubu vůči upínací desce. Sestává z dutého šroubu s maticí. Dutina dutého šroubu je větší než průměr upínacího šroubu. Dutý šroub nebo matice jsou opatřeny radiâlním šroubem. Dutina se na protilehlé straně radiálního šroubu prizmaticky zužuje.Nasunutím takto řešeného zařízení na upínací šroub se dosáhna po.zajištění...

Způsob vodotěsného napojení těles zvláště kruhových na hydroizolační povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 256676

Dátum: 15.04.1988

Autor: Koželuha Jaroslav

MPK: F16L 41/04, E04B 1/66

Značky: kruhových, vodotěsného, způsob, těles, napojení, hydroizolační, povlak, zvláště

Text:

...zařízení,nosnou konstrukcí zavěšených střech a podobně, tedy těles shore nepřístupných, umožñujicich opracování proniku jen v přímém styku hydroizolačniho povlaku s tělesem.způsob vodotěsného napojeni za použití rozeviratelné manžety je uveden na připojených výkresech, kde na obr. 1 je svislý řez kruhovým tělesem, těsněným pomoci rozevíratelné manžety, na obr. 2 je uvedeno schéma připravy pryžové manžety s vykrojeným otvorem pro...

Hmota pro obnovu protismykových vlastností silničních a dálničních cementobetonových vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256675

Dátum: 15.04.1988

Autori: Formánek Leopold, Kupec Josef

MPK: E01C 5/22, C08L 25/08

Značky: silničních, vozovek, cementobetonových, obnovu, hmota, vlastností, dálničních, protišmykových

Text:

...postupným smícháním mletého křemene s vápnem, disperzí, kamenivem a odpěňovačem a následnou homoqenizací za studena. Doba zpracovatelnosti připravené hmoty je minimálně 5 hodin. Hmota se nanáší v tlouščce 3 až 5 mm na cementobetonovou vozovku opatřenou penetračním nátěrem 50 styrenakrylátové disperze, zředěné vodou v poměru 101. Provedený nátěr zasychá do 1 hodiny po naneseni, provoz je možno obnovit za 1 ažOproti dosavadnímu stavu...

Zařízení pro ražení důlních děl ve tvrdých horninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 256674

Dátum: 15.04.1988

Autori: Korobkov Vladlen, Fadějev Vladimir, Kulagin Rim, Ermilov Nikolaj, Fadějev Petr

MPK: E21C 3/04

Značky: horninách, důlních, zařízení, řazení, tvrdých

Text:

...dochází, jednak prodlužuje dobu návratu pracovního nástroje do výchozí polohy, jednak urychluje obrus samotných tlumicích zařízení. zmíněný nedostatok způsobuje snížení efektívnosti a zkrácení životnosti známého razicího zařízení.Úkolem vynálezu je vyvinout zařízení pro ražení důlních děl V tvrdých horninách S úderným pracovním nástrojem, jehož tlumicí zařízení by tlumily kmitavé pohyby pracovního nástroje při šikuých uderech tlouku a při...

Žací ústrojí pro sekání porostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256673

Dátum: 15.04.1988

Autori: Popov Tomáš, Popov Tašo

MPK: A01D 34/83

Značky: ústrojí, žací, porostu, sekání

Text:

...spočívá V tom, že žací ústrojí je tvořené prsty a rotačním talířem opatřeným žacími noži, přičemž rotační žací nože procházejí volným prostorem prstů. Na rotačním talíři jsou uchyceny rozmetací trny.Žací ústrojí podle vynálezu má dobře Chráněné pohyblivé žací nože a soustava prstů zajíščuje dokonalé Opřenĺ sekaného porostu proti žacím nožům. Přitom zde nejsou žádné třecí plochy pohyblivých a nepohyblivých součástí. Zařízení podle...

Způsob výroby benzenu ze zbytkových směsí odpadajících při syntéze etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256672

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybár Petr, Soldát Miloslav, Schöngut Jiří, Hamouz Emil, Fulín Petr, Krupička Michael, Macek Vladimír, Černý Jaroslav, Lederer Jaromír

MPK: C07C 15/04

Značky: směsi, zbytkových, etylbenzenu, odpadajících, syntéze, benzenu, výroby, způsob

Text:

...výroby benzenu ze zbytkových směsi odpadajících při syntéze etylbenzenu, při němž benzen vzniká hydrodealkylací směsi alkylbenzeuů, zejména dietylbenzenú, trietylbenzenů a výšealkylovaných benzenů za přítomnosti katalyzátorú na bázi oxidu chromu naneseného na oxidu hliníku při teplotách 540 až 660 OC a tlacích 3,0 až 10,0 MPa, přičemž se další produkty hydrodealkylace dále využívají v etylénové jednotce, z nichž etan se vrací do pyrolýzy a...

Ordinační extraorální preparační parealelometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 256671

Dátum: 15.04.1988

Autor: Janda Zdeněk

MPK: A61C 19/04, A61C 5/02

Značky: parealelometr, extraorální, ordinační, preparační

Text:

...rovnoběžné čepy, upevněné vtrubkovém tělese, kterým prochází vnitřní čep, opatřený nahoře čepičkou a dole vidlicovým držákem s otvorem pro turbinový kolénkový násadec S preparačním nástrojem.Hlavni výhoda ordinačního extraorálniho preparačniho paralelometru spočíva v tom,že kvalita preparačni paralelity je vysoká a přitom nezávislá na zkušenostech a manuální zručnosti ošetřujícího.Na výkresu je znázorněno celé zařízení ve formě sestavy...

Zapojení k měření diference četností impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256670

Dátum: 15.04.1988

Autor: Feber Stanislav

MPK: G01R 23/02

Značky: měření, impulsů, zapojení, četnosti, diference

Text:

...sondy resp. jiných impulsních snímačů a to takové vlastností, že četnost impulsů se mění dle parametru měřené veličiny, kterou může být vlhkost,. vzdálenost, napětí apod., od nejnižší hodnoty odpovídající nejnižší resp. nulové hodnotě parametru měřené veličiny do určité mezní četnosti impulsů, která přesahuje četnost nulové resp. nejnižší hodnoty parametru.Zapojení podle vynálezu se řídí cyklickou posloupností řídicích impulsů. Na řídící...

Zařízení k vegetačnímu vytápění skleníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256669

Dátum: 15.04.1988

Autori: Langr Jiří, Kouřil Oldřich

MPK: A01G 9/24

Značky: vytápění, vegetačnímu, skleníků, zařízení

Text:

...sestává se soustavy vytápěcích trubek l, které jsou položeny napovrch 1 pěstitelské půdy ve skleníku § v rozteči lg 250 až 600 mm.S výhodou se dá použít trubek z plastických hmot, např. EPE. soustava vytápécích trubek 1 je tvořena samostatnými smyčkami lb vedenými souběžne v podélné ose ll skleníku 8 odpřičného chodníku lg k boční sténě 2 skleníku Ě. Každá samostatnársmyčka lg je jedním koncem lg připojena k přívodní truhce 23 n druhým...

Granule s obsahem jednoho nebo více typů enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256668

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Jan, Čibera Jan, Kepl Jiří, Forsthoffer Julo, Lopata Václav, Spal Milan, Procházka Karel, Haumer Jaroslav, Šnajdrová Anna

MPK: C11D 3/386

Značky: granule, enzymů, jednoho, typů, obsahem, více

Text:

...proteinázy aktivity 209 000 Folp.j./g, l 500 g Nacl, 60 g polyvinylw pyrolidonu průměrně molekulové hmotnosti 630 000, 158 9 nonylfenolu s 10 moly etylenoxídu a 540 g izopropanolu bylo homogenizováno V míchačce po dobu 4 minut a protlačeno přes sito radiálního extruderu a získaný granulát zhutněn V marumerizeru. Povrch získaných granulí je V další operací potažen 32 g polyetylenglykolu průměrné molekulové hmotnosti 3 000. získaná granule...

Způsob výroby granulí s obsahem jednoho nebo více typů enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256667

Dátum: 15.04.1988

Autori: Procházka Karel, Haumer Jaroslav, Lopata Václav, Čibera Jan, Kepl Jiří, Novák Jan, Forsthoffer Julo, Šnajdrová Anna, Spal Milan

MPK: C11D 3/386

Značky: výroby, způsob, více, obsahem, jednoho, enzymů, typů, granulí

Text:

...granulí s obsahem jednoho nebo vice typů enzymů je vysoká výtěžnost technologického procesu, nízká energetická náročnost, odolnost granulátu vůči mechanickému namáhání, stálost enzymového granulátu proti innktivaci a odstranění zdravotniho rizika při manipulaci ve výrobě detergentů.Způsob výroby granulátů s obsahem jednoho nebo více typů enzymů objasňuji následující příklady provedení.V míchačce se zhomogenizuje 4 000 g práškové...

Způsob stanovení koncentrace mikroorganismů v submerzních kultivacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 256666

Dátum: 15.04.1988

Autori: Havel Vladimír, Sobotka Miroslav, Převorovský Zdeněk, Votruba Jaroslav, Vošahlík Václav, Čermák František

MPK: C12M 1/34

Značky: kultivacích, mikroorganismu, způsob, submerzních, stanovení, koncentrace

Text:

...půdyZařízení pro provádění tohoto postupu sestává z nádoby ~ možno např. použit průtočné kyvety - která je opatřena na jedné straně zdrojem a senzorem ultrazvuku a na druhé straně odražečem ultrazvukového signálu, a dále elektronickým vyhodnocovacím zařízením a případněřidicím počítačem nebo mikroprocesorem.Na přiloženém výkrese je znazorněno schéma zařízení pro provádění způsobu stanovení koncentrace mikroorganismů podle vynálezu. Tvorí jej...

Způsob stanovení obsahu hydroxylových skupin v organických látkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 256665

Dátum: 15.04.1988

Autor: Franc Jaroslav

MPK: G01N 25/00

Značky: hydroxylových, obsahu, stanovení, skupin, způsob, organických, látkach

Text:

...§ spojena s horní částí azotometru ł. (Objem 2,6 ml, děleni po 0,02 ml). Azonometr ł je dole na jedné straně zaslepen, na druhé straně je spojen s hadicí s vyrovnávaoí nádobkou 3. Kapalinu V azotometru tvoří nasycený roztok chloridu sodného. Reaktorek g se zahřívá vyhřivacím blokem 1, který má teplotu 2600 Í 2 °C.zahřívání se provádí v inertní atmosféře (dusík, arqonl. Inertní plyn pro vyplachováníreaktorku 3 se odebirá z tlakové lahve. Niže...

Spojka pro spojení křížících se tyčí, zvláště výztužných prutů betonových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256664

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bažant Boris, Mašek Antonín, Špaček Ernest, Vrana Pavel, Prokeš Antonín

MPK: E04C 5/16

Značky: prutů, výztužných, tyčí, zvláště, spojka, konstrukcí, betonových, spojení, křížících

Text:

...nevýhody do značné míry odstraňuje spojka pro spojení křížících se tyčí různých průměrů, zvláště výztužných prutů betonových konstrukcí podle vynálezu, jejíž podstata spočívá v tom, že svislé stěny vybraní spojky jsou opatřeny horizontálními drážkami, přičemž ve svislých stěnâch vybrání je zasunut přidržovací člen opatřený nejméně na dvou svislýchstěnách shodnými horizontálními drážkami.Další znak vynálezu může spočívat v tom, že...

Způsob zvýšení biosyntézy ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256663

Dátum: 15.04.1988

Autori: Špaček Bohumil, Schwarz Walter, List Jaroslav, Pásková Jiřina, Mareš Emil

MPK: C07J 9/00

Značky: ergosterolu, biosyntézy, zvýšení, způsob

Text:

...Naoh a po krátkém zahřátí k varu zfiltrováno přes křemelinu. Po sterilizaci 15 minut při 105 OCbyla půda naočkována čerstvou biomasou v množství 80 mg sušíny buněk na 100 ml živného média.Zivná půda prvé poloviny pokusu byla obohacena o 0,1 hmot. fytosterolovaného koncentrátu CHK 4, který je vedlejším produktem prümylové výroby řepkového oleje a obsahuje v hmotných procentech 81,4 hmot. celkových sterolů, z toho 47,9 hmot....

Dynamická válečkovací hlava zejména pro válečkování neprůchozích otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256662

Dátum: 15.04.1988

Autor: Škobrtal Svatopluk

MPK: B21C 37/30

Značky: hlava, neprůchozích, válečkovací, otvorů, zejména, dynamická, válečkování

Text:

...Menší průměr je transportní a větší průměr je pracovní. Tbto panedení umožňuje rychlé zavedení nástroje (tlačením) ke dnu tvářeného válce a po následné změně shyslu posuvu nástroje (tažení) dojde za stále rotace tvářeného válce k najetí tvářecích tělísek na větší (pracovní) průměr válečkové dráhy, což následně vyvolá vlastní tvářecí účinek nástroje.Hlavním přínosem dynamické válečkovací hlavy dle vynálezu je její vyšší životnost a...

Způsob izolace směsi oligomerů polyfenylenoxidu s mědí z matečných louhů po polymeraci 2,6-xylenolu na polyfenylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 256661

Dátum: 15.04.1988

Autori: Spousta Eduard, Čiernik Ján, Šťastný Milan, Ambros Dušan

MPK: C08G 65/44

Značky: oligomerů, louhů, matečných, polymeraci, polyfenylenoxidu, polyfenylenoxid, izolace, mědi, 2,6-xylenolu, směsi, způsob

Text:

...dietanolamln, a z těžké polární fáze se po odpaření vyloučí kovová měd, která se izoluje odstředěním nebo filtrací.Předmětem vynálezu je způsob izolace směsi oligomerü polyfenylenoxidu s mědí z matečných louhů po oxidační polykondenzaci 2,6-xylenolu katalyzované komplexy mědi a aminy, obsahující aromatické uhlovodíky, alkoholy a aminy, při které se matečné louhy zahustí oddestilováním lehce těkavých složek a zahuštěný zbytek se extrahuje...

Zařízení pro uchycení nástroje k pohyblivé traverze tvářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256660

Dátum: 15.04.1988

Autor: Strejc Josef

MPK: B21J 13/00

Značky: uchycení, nástroje, pohyblivé, traverze, zařízení, tvářecího

Text:

...stopce nástroje, která je opatřena osazením. Řešení je vhodné zejména pro nástroje na zpevñování prstenců nemagnetických bandáží. Do pouzdra pevně spojeného s traverzou ze stran vstupují vyjímatelné čepy zakončené otočnými kroužky.Takto vytvorené konstrukční spojení stopky nástroje s pouzdrem umožňuje po odlehčení nástroje jeho radiální pootočení V pouzdře a tím současně změnu radiální polohy nástroje vůči tvářenému předmětu.Příklad provedení...

Vakuový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 256659

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybář Oldřich, Vilda Jiří, Frey Augustín, Exner Milan

MPK: F27B 5/04, F27D 7/06

Značky: vakuový, uzáver

Text:

...kyvný nosič Ž. Kyvný nosič 5 je vybaven seřizovacím a napínacím šroubem łâ S levostranným a pravostranným stoupáním závitu,čímž lze vyrovnávat horizontální polohu hřídele 1 a zároveň provádět napínání řetězu Ag, i spojovacího elementu 5 pohybového mechanismu. Spojení řetězu lg s kyvným nosičem §, přes seřizovací a napínací šroub łä, umožňuje objímka ll. Dosud popsaně vybavení vakuového uzávěru umožňuje jeho zavěšení při zvedání (otevírání) a...

Způsob stanovení ochuzení chromem v oblasti hranic zrn nízkolegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256658

Dátum: 15.04.1988

Autori: Eremiáš Boleslav, Fresl Miroslav

MPK: G01N 17/00

Značky: chromem, stanovení, nízkolegovaných, oblastí, hranic, způsob, oceli, ochuzení

Text:

...karbidu lze zjistit výpočtem, použijeme-li pro typ oceli daného chemickéhosložení a tepelného zpracování, tj. pro daný systém Fe-Cr-C korelací mezi koncentrací a aktivitou uhlíku, jakož i tabelovaných hodnot změny volné entalpie při tvorbě slitinového karbidu M 23 C 6 obsahujĺcího Fe a Cr V známém stechniometrickém poměru a znalostí aktivních isoterm pro Cr V Ku- Fe, publikovaných V odborné literatuře.Potenoiokinetická měření reaktivního...

Vertikální balicí stroj pro výrobu obalů z polohadice nebo ploché fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256657

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blažek Josef, Hyský Miloš

MPK: B65B 9/08

Značky: vertikální, polohadice, stroj, výrobu, ploché, obalů, balicí, fólie

Text:

...odpadá výroba pracných tvarovacích límců a tubusů. Uzavírání obalů je kvalitnější a pro plnění obalů produktem je dostatečný časový prostor. Tím se zvyšuje výkon stroje a snižuje spotřeba obalového materiálu. U tohoto zařízení je menší pádová výška, takže při balení křehkých drobných kusových výrobků nedochází k jejich destrukci při plnění do obalu. Obalová fólie není v pracovním postupu k místu tvarování obalů vystavena plošnému tření,...

Způsob dobývání tvrdých poloh korečkovým rýpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256656

Dátum: 15.04.1988

Autori: Romportl Vladimír, Vít Vratislav, Milič Jiří

MPK: E21C 41/02

Značky: způsob, tvrdých, poloh, korečkovým, dobývání, rýpadlem

Text:

...Postavením rypadla na úzké částí řezu narušená trhací pxací neohrožuje rypadlo případnými sesuvy, nebot zemina, která je narušena trhací prací, je dostatečně stabílizována zeminou rostlou. Vlastní trhací práce lze provádět V dostatečném předstihu před postupem rypadla, čímž se jednak eliminují seismické účinky trhacich prací na konstrukcí korečkového rypadla, a dále lze využít časového faktaru pro optimální fraqmentaci těžené zeminy....

Posunovač vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256655

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hynek Vojtěch, Gajdoš Vojtěch

MPK: E21F 13/02

Značky: posunovač, vozů

Text:

...je umístěn na konci sanice protilehlém válci.Posunovačem vozů podle vynálezu je odstraněn dlouhý zdvih unášečů. Hlavní výhodou posunovače vozů je kratší konstrukční délka celého posunovače, kratší pístnice a válce.Na připojeném výkresu je zjednodušeně znázorněn příklad provedení posunovače vozů podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněn nárys posunovače vozů v řezu vedeném svíslou rovinou, procházející jeho podélnou osou. Na obr. 2 je znázorněn...

Způsob přípravy specifického antitetanického imunoglobulinu z normální polyvalentní lidské plazmy nebo její vhodné mezifrakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256654

Dátum: 15.04.1988

Autori: Odehnalová Naděžda, Kyselová Marta, Beneš Milan, Ulrych Stanislav, Řenčová Jiřina, Pokorný Miloš

MPK: A61K 39/395

Značky: vhodné, plazmy, přípravy, její, imunoglobulinů, způsob, mezifrakce, lidské, polyvalentní, specifického, normální, antitetanického

Text:

.../M. Beneš a spol. Čs. AO 229 010/, /H. Tláskalová Immunochemistry 12,801 (1975). Dále k imobilizaci je užito netoxického a neínfekčního antigenu vyráběného v ČSSR Ústavem sěr a očkovacích látek k přípravě zvířecí očkcvací látky. Předností tohoto anatoxinu je to, že obsahuje malé množství nežádoucích cizích balastních bílkovin.Jako zdroj polyvalentního imunoglobulinu lze užít imunoglobulinovou frakci či mezifrakcivznikající při...

Způsob výroby polotovaru pro výrobu bezešvých nádobových den a podobných výlisků lisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256653

Dátum: 15.04.1988

Autori: Burda Svatopluk, Král Jiří, Velísek Jiří, Drápal Otakar, Jílek Ladislav

MPK: B21J 5/00

Značky: výrobu, bezešvých, nádobových, podobných, polotovarů, výroby, způsob, výlisků, lisováním

Text:

...že manipulace s těmito polotovary je obtížná a stejněje spojeno s obtížemi přesné usazování těchto polotovarů mezi pracovní nástroje lisu.Rovněž je znám způsob výroby nádobových den a podobných výlisků lisováním 2 předehnutých desek žlabovitého tvaru, jehož dva protější okraje jsou ohnuty a střed desky tvoří rovnou plochu, načež se tato plocha vylisuje do tvaru dna. Žlab přitom může být vytvořen svařením dvou částí rovným svarem ve střední...

Soustava elektrooptického pyrometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256652

Dátum: 15.04.1988

Autor: Obadálek Jiří

MPK: G01J 5/08

Značky: elektrooptického, pyrometru, soustava

Text:

...kde je na obr. 1 soustava, u které je na optické ose objektívu uložena pozorovací nebo záměrná soustava a na obr. 2 soustava, u které je na optické ose objektívu uloženJak vyplýva z obr. 1, je elektrooptický pyrometr tvořen tělesem l, na jehož jednom konci je na optické ose lg uložen objektiv ll a na druhém konci pozorovací nebo záměrná soustava lg, složená z okuláru lg a matnice lgł, umístěné v obrazové rovině uvedeného objektívu ll. V...

Způsob a zařízení k provádění tepelné izolace potrubí a těles o průměru větším než 250 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 256651

Dátum: 15.04.1988

Autori: Strnadel Karel, Ždímal Jaroslav, Purnoch Jiří, Hořínek Tomáš

MPK: F16L 59/00, F16L 59/14, E04B 1/74...

Značky: provádění, izolace, způsob, potrubí, zařízení, tepelně, těles, průměru, větším

Text:

...izolační rohože. Délka ohebného pásu l odpovídá přibližně 50 až 95 obvodu izolace. Plocha ohebného pásu l je opatřena trny 3 s výhodou kovovými,uspořádanými nejméně jednou podélnou řadou. Délka trnů 2 odpovídá nejvyše 80 tlouščky izolační vrstvy. Ohebný pás l je opatřen na obou koncích výztužnými plechy à, na které jsou připevněna madla Q. Na výztužný plech Q na jednom konci ohebného pásu l je připevněn nejméně jeden pákový uzávěr Ž, na...

Ručně vedená mechanická bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 256650

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trojan Jiří, Kovář Josef, Coufal Rajmund, Hartman Jan, Kadlečík Jaroslav

MPK: B24B 23/02

Značky: bruska, ručné, vedená, mechanická

Text:

...na koncích kratších ramen(66 a) uvedených výkyvných konzol §§, zatím co jejich poháněcí e lektromotory Q jsou uspořádaný na jejich dalších ramenech.Á§§bl.Obě-ramena lgggl a çggg svírají spolu tupý úhel a v nosném rámu Qzaujímají jejich delší ramena (66 b) svislou polohu. Pohon zpro středkovává u každé jednotky l, g dvojice řemenio 3, § a klínový 2řemen g. Pohony každé z obou brusných pracovních jednotek 3, jsou na navzájem opačnýoh...

Mechanická bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 256649

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hartman Jan, Kadlečík Jaroslav, Coufal Rajmund, Kovář Josef, Trojan Jiří

MPK: B24B 23/02

Značky: mechanická, bruska

Text:

...řemenic 1, § a klinových řemenů g válce lg(obr. 1, 3), které spolu s dalšími konstrukčními a technologickými prvky tvoří vlastní brusné pracovni jednotky ł, g. Na každémz těchto válců lg je podložka łł z pružné poddajné hmoty a na níje natažen abrasivní pás 33 s textilním podkladem, na němž je naneseno a fixováno abrasivo jako brusný materiál. Jeden z elektromotorů § má průběžný hřidel gg a na jeho zadnim konci nese druhou řemenici łä S...

Mechanická bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 256648

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trojan Jiří, Coufal Rajmund, Kovář Josef, Hartman Jan, Kadlečík Jaroslav

MPK: B24B 23/02

Značky: bruska, mechanická

Text:

...Obě zde použité brusné pracovní jednotky ł, g jsou vytvořeny z dvojic válců lg otočné uložených svými čepyiv ložiských nosného rámu Q, z jejich poháněcích elektromotorů § uspořá~ daných na nosném rámu gła spojených řemenicemi 1, § a klínovými řemeny g s válci lg, dále z podložek ll (obr 1) z pružně poddajné hmoty a z abrasivního pásu opásaného kolem obou válců lg každé jem jich dvojice, který má textilní vazný podklad a na válcích je...