Archív za 1988 rok

Strana 104

Zariadenie s vonkajším alebo vnútorným výmenníkom tepla na reguláciu teploty fluidnej vrstvy ponorenou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256727

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bobovnický Jozef, Kováčik Štefan, Geröfi Ivan

MPK: F23B 7/00

Značky: tepla, teploty, fluidnej, vrstvy, plochou, reguláciu, zariadenie, vonkajším, vnútorným, výmenníkom, ponorenou

Text:

...teploty prehriatej pary.Uvedené problémy odstraňuje riešenie podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že za vstupnou komorou smyčiek ponornej výhrevnej plochy je zaradený vonkajší. alebo vnútorný výmennik tepla.Výhodou takéhoto riešenia je, že zmenateplotových pomerov pracovného média, určeného na chladenie fluidnej vrstvy nemá vplyv na udržiavanie požadovanej hodnoty teploty tluidnej vrstvy.Na pripojenom obrázku 1 je znázornená...

Zariadenie na reguláciu teploty prehriatej pary výmenníkom tepla, ponoreným vo fluidnej vrstve tuhých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 256726

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bobovnický Jozef, Geröfi Ivan, Kováčik Štefan

MPK: F23B 7/00

Značky: zariadenie, reguláciu, výmenníkom, prehriatej, částic, vrstvě, ponoreným, tuhých, fluidnej, teploty, tepla

Text:

...rúrok prehrievača pary a výstupné potrubie z vnútorných rúrok je zapojené do systému ohrievače v.ody, pričom jedna prípojka trojcestného ventilu napájacej vody je pripojená na prívodnapájacej vody, druhá prípojka na vstupné potrubie do vnútorných rúrok .a tretia pripojka na vstupné potrubie do ďalšej časti ohrievač-a vody.Výhodou t-akéhoto riešenia je, že výhrevnä plocha vonkajších rúrok je nadimenzovaha tak, aby ochladzovala fluidnú...

Zariadenie na reguláciu teploty medziprehriatej pary výmenníkom tepla, ponoreným vo fluidnej vrstve tuhých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 256725

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bobovnický Jozef, Kováčik Štefan, Geröfi Ivan

MPK: F23B 7/00

Značky: výmenníkom, vrstvě, tuhých, teploty, tepla, zariadenie, fluidnej, ponoreným, medziprehriatej, částic, reguláciu

Text:

...je, že v zrovnení s výmennikom tepla prehriata para//medziprehriata para má zariadenie podľa vynálezu, najmä vplyv-om intenzívnejšieho prestupu tepla menšiu hmotnost a priaznivejšie dynamické vlastnosti. vylúčením vstre 4ku napájacej vody do okruhu medziprehrievača sa zamedzi zhoršenie termickej účinnosti bloku, ktoré by tento vstrek spôsobil.Na priloženom obrázku 1, je znázornená zariadenie na reguláciu teploty medziprehvriatej pary,...

Spôsob výroby medených rúrok pre chladiarenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 256724

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ďurica Milan, Sklenárová Jolana

MPK: B21C 23/08

Značky: rúrok, chladiarenské, výroby, měděných, spôsob, účely

Text:

...spôsobu podla vynálezu sú v tom,že rúrky podľa neho vyrobené spĺňajú kvalitatívne požiadavky na ne kladené z hladiska čistoty vnútorného povrchu, mechanických vlastnosti a rozmerov.Pol-oplynulým liatim boli odliate čapy o priemeru 245 mm. Teplota liatia bol 1 160 °C,odťahová rýchlosť pri liati 13 cm.min 1,množstvo chladiacej vody 360 až 380 l.n 1 inút. Ohrev čapov Q 245 450 mm pred lisovaním na teplotu 830 °C a lisované rúry(a 50 × 3 ~ mm do...

Diferenciálne piestikové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 256723

Dátum: 15.04.1988

Autori: Figur Jozef, Šaradín Ján

MPK: B23Q 11/12, F16N 7/38

Značky: čerpadlo, diferenciálne, piestikové

Text:

...18 telesa 4. Pravá strana piestikov 1, 2,3 je zmenšenä o medzikružie 19 a prechádza tesniacim prvkom zu do zahlbenia 21 V pravom veku S. K zahlbeniam 21 sú pripojené sacie kanály S a výtlačné kanály V 1,V 2, V 3. Dutiny 1 G, 17, 18 telesa 4 sú opatrené kruhovými drážkami 22, ku ktorým je pripojené tlakové vedenie 23, kruhovvými drážkami 24, ku ktorým je pripojené odpad né vedenie 25. Prepojovaci kanál 26 pripája tlakové vedenie 23 k pravým...

Zariadenie na skúšanie rozkladacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256722

Dátum: 15.04.1988

Autor: Drahoš Martin

MPK: G01M 19/00

Značky: zariadenie, mechanizmu, skúšanie, rozkladacieho

Text:

...rozkladacieho mechanizmu je znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je pohlad na zariadenie zhora, na obr. 2 je rez v osi uloženia stlpika.Na nenakreslenú podestu zariadenia je pripevnená Základová doska 1 s voditkami 2, ktoré sú prepojené pásnioami 3. Vysúvač 4 je čelnou stranou upevnený do prednej pásnice 3 a v zadnej časti je pripevnený cez pätku 5 na nosník 10 základovej dosky 1. Rovnobežne s vodítkami 2 je na pásnice 3...

Striekacie zariadenie na povrchovú úpravu dutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256721

Dátum: 15.04.1988

Autor: Klimo Ján

MPK: B05B 13/06

Značky: striekacie, zariadenie, úpravu, povrchovú, dutin

Text:

...opatrený kompletačným krytom, ukončeným uťahovacowu skrutkou, tvoriacou čelný hrot.Striekacie zariadenie podľa vynálezu je výhodné hlavne na konzerváciu ťažko dostupných dutín rôznych priemerov. a rôznych hĺbok.Príklad prevedenia striekacieho zariadenia podľa vynálezu je znázornený na pripojených obrázkoch. Na obr. 1 je schematlckyznázornená usporiadanie celého zariadenia,na obr. 2 je zobrazený pozdĺžny rez rozprašovacím nástavcom a dvojitou...

Mechanická časť zariadenia na automatické meranie dlžky kmeňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256720

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: G01B 5/04

Značky: meranie, dĺžky, automatické, mechanická, zariadenia, kmeňov, část

Text:

...prejde miestom,kde je uložená narážka 19, vyšle táto impulz k zapnutia pohonnej jednotky 16, ktorá prostredníctvom lana, resp. reťaze vyvíja ťah nia vozík v smere protipohybu kmeňa. Pri sklopnej narážke 3 však excentér 21, kto 6rý je dotzláčaný na kollajnici 1 pružinou, bráni spälnémíi pohybu vozíka. Možné je aj take riesenie, že medzi excentrom 21 a kolajnicou 1 je vôla .aj pri sklopnej polohe sklopnej narážky 3 .a GXCGHÍBI 21 sa do záberu s...

Držiak zapichovacieho noža

Načítavanie...

Číslo patentu: 256719

Dátum: 15.04.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 29/04

Značky: noža, držiak, zapichovacieho

Text:

...velký počet zapichovacích hláv. V prípade, že jedna z upínacích skrutiek je súosová s polo-hovacou skrutkou, je čiastočnou výhodou aj to, že maticový závit pre nastavovaciu skrutku možno z opačnej strany využiť aj ako závit pre strednú upínaciu skrutku.Príklad vyhotovenia držiaka zapichovacieho noža podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný pohlad na držiak v čiastočne-m reze, obr. 2 jeho pôdorys v...

Zapojenie komunikačného modulu lokálnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: 256718

Dátum: 15.04.1988

Autor: Schwartz Ladislav

MPK: G06F 13/14

Značky: lokálnej, modulu, zapojenie, siete, komunikačného

Text:

...bloku 2 generátora hodín je spojený so vstupom A 3 bloku 3 deličky,ktorej prvý výstup 3 A je spojený so vstupom A 13 bloku 13 číslicového závesu. Drutý výstup SB bloku 3 deličky je spojený so vstupom A 4 bloku 4 kódera a tretí výstup 3 G bloku 3 deličky je spojený so vstupom B 4 bloku 4 kodera a tiež so vstupom A 8 bloku 8 riadenia sériového vstupu a výstupu,ktorého dátový výstup 8 A je spojený so vstupom C 4 bloku d kódera. Výstup 4 A...

Zapojenie spolupráce radičov priameho prístupu do pamäte a sériového vstupu a výstupu z rozných systémových stavebníc prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256717

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schwartz Ladislav, Hottmar Vladimír

MPK: G06F 13/14

Značky: pamäte, prvkov, radičov, zapojenie, rôznych, priameho, přístupu, systémových, vstupu, stavebnic, seriového, spolupráce, výstupu

Text:

...vstupom C 8 bloku B synchronizácie doby pristupu. Výstup ZA žiadosti o priamy prí 255717stup bloku 2 radiča priameho pristupu do pamäte je spojený so vstupom D 1 bloku 1 systémovej zbernica. Výstup 1 B nulovania bloku 1 systémovej zbernice je spojený so vstupom F 8 bloku 8 radiče sériového vstupu a výstupu a tiež so vstupom E 2 bloku 2 racliča priameho prístupu do pamäte, ktorého výstu-p 258 povolenia je spojený so vstupom B 3 registra 3...

Spojka s automatickým spínáním a rozopínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256716

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sidor Jaroslav, Jurisa Jozef

MPK: F16D 43/24

Značky: spínáním, rozopínaním, spojka, automatickým

Text:

...kolesa 1 D -pritláčaného do záberu pružinou 11 po drážkovani hnraného hriadela 12, uloženého v iožiskách 13, 14.Ozubenie spojkových kolies a vypínacie 4ho kolesa má zubové vôle navrhnutá tak,aby priw vyšších otáčkach hnacej časti oproti hnanej, mohlo dôjsť k relatívnemu pootočeniu. hnaného spojkového kolesa 120. a vypínacieho ozubeného kolesa 6. Po úkosoch čelných zubov vypínacieho ozubeného kolesa B tým dochádza k vytliačeniu łmaněho...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256715

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C07C 69/54, C03C 25/02, C07C 101/18...

Značky: esterov, deriváty, kyseliny, akrylovej, dusíkaté

Text:

...esterov kyseliny akrylovej obecného vzorcaPripravu zlúčenín je možné uskutočniť pôsobením dietylamínu na pentaeritritoltriakrylát v mo-lárnom pomere 1 1. Neutralizaciou s kyselinou mravčou alebo octnovou je ich možné v pripade potreby previesť na príslušné hydrofilné soli. Priebeh edície a kontrol konečného produktu je možné najpresnejšie určovať stanovením obsahu nenasýtených väzieb akrylátu.vynález je dalej objasnený formou príklsadov.Do...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256714

Dátum: 15.04.1988

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C07C 101/18, C03C 25/02, C07C 69/54...

Značky: kyseliny, deriváty, dusíkaté, akrylovej, esterov

Text:

...odstraňovanie buď vody, alkoholu, kyseliny či soli príslušného halogenidu za účelom získaniačistého produktu, čo ešte komplikuje slabáTieto problémy sa v podstatnej miere odstránia pri výrobe zlúčenln podla vynálezu,ktorých synteza je založená na. edícii aktiv p neho vodíka aminu na akrylátovú skupinu.Predmetom v-ynálezu sú dusíkaté deriváty esterov. kyseliny akrylovej obecného vzorcanajpresnejšie určovat stanovovanim obsahu nenesýrtených...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256713

Dátum: 15.04.1988

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C07D 207/08, C03C 25/02, C07C 69/54...

Značky: deriváty, dusíkaté, akrylovej, kyseliny, esterov

Text:

...1 1. Neutralizáciou s kyselinou mravčou a octovou je ich možné v pri pade potreby previesť na príslušné hydrofilné soli. Priebeh edície a kontrolu koneč~ ného produktu je možné najpresnejšie určovat stanovovaníln obsahu nenasýtených väzieb akrylátu.zlúčeniny vyrobitelné podľa vynálezu sú vhodné ako surovina k príprave polymérov.vynález je ďalej objasnený formou príkladov.Do banky sa predložilo 40 g 5 D (Vo-ného roztoku...

Spôsob získavania 0,0-dimetyl-0-(3-metyl)-4-nitrofenyl-tiofosfátu z vodných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256712

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černý Peter, Poór Robert, Žitňanský Jozef, Balag Miroslav

MPK: C02F 1/26

Značky: vodných, získavania, spôsob, roztokov, 0,0-dimetyl-0-(3-metyl)-4-nitrofenyl-tiofosfátu

Text:

...ktorý sa predtým ziskal niekoľkostwpñovou syntězou.Po premytí sa fenitrotion delí od odpadných vôd bežnými separačnými metódami.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob získavania D,0-dimetyl-O-B-metyl-é-nitro-fenyi-thivofosfátu z vodných roztokov, ktoré vznikajú z premývania technického fenitrotionu vodou alebo alkalickým roztokom hydroxidu či uhličitanu.Zistili sme, že podľa predmetu vynálezu, Príklad 2 množstvo odpadných vôd l 2 000...

Optoelektronický infračervený snímač na meranie odchylok menovitých rozmerov a drsnosti povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256711

Dátum: 15.04.1988

Autori: Volčko Vladimír, Volčko Jaroslav

MPK: G01B 11/30

Značky: odchylok, infračervený, rozmerov, drsnosti, meranie, snímač, menovitých, povrchu, optoelektronický

Text:

...a je nasledovnáMeranie rozmerovej odchýlky podľa obr. k2 je založené na zákone omu a odrazu svetla, ktorý závisí od rozmeru súčiastky. Zdrojom infračerveněho žiarenia 9 je napr. luminiscenčná dióda, ktorá je umiestnená vo voliteľnej vzdialenosti pod osou obrobku. Voľbou vzdialenosti sa zväčšuje alebo zmenšuje rozsah meraní-a. Povrch obrobku odráža dopadajúci lúč na vyhodnocovací fotodetektor 11, ktorého poloha zodpovedá danému uhlu...

Spôsob získavania albumínu z Cohnovej frakcie 4

Načítavanie...

Číslo patentu: 256710

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bulík Jozef

MPK: A61K 37/02

Značky: cohnovej, spôsob, frakcie, získavania, albuminu

Text:

...stabilizátorov, organického činidla a hodnoty pH dovoľuje podstatne znížiť reakčnú teplotu a skrátiť technologický postup pri ganancii nativ.ity izolovanej bielkoviny.Podstata získavania albumínu z Cohnovej frakcie IV spočíva v tom, že 2- až 4 -ný roztok Cohnovej frakcie lV sa stabilizuje0,013 M Na-kaprylánorn a 0,01 M acetyl-DL-tryptofánrom a pri pI-l 5,0 až 5,5, koncentrácii etanolu 5,0 až 9,0 objemových a teplote 40 až 45 °C po dobu...

Stabilizačná zmes pre polyvinylchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 256709

Dátum: 15.04.1988

Autori: Veselý Rudolf, Oremusová Jarmila, Gatial Anton, Kráľ Bohumil, Minarových Miroslav, Valko Ladislav, Kovařík Pavel

MPK: C08K 3/10, C08K 5/12

Značky: polyvinylchlorid, stabilizačná

Text:

...prostriedkov pre naše národné hospodárstvo.Vynález je demonštrovaný na nasledujúcich príkladoch100 hmot. dielov suspenznéh-o polyvinylchloridu (Slovinyl S-621 sa zmieša s 0,5 hmot. diela vosku na báze kyseliny ftalovej vosk HOECHST - WACHSE E ~ je to estenový vosk z montänných kyselín, s teplotoutuhnutia 70 až 74 °C, číslom zmydelnenia 140 až 160, číslom kyslosti 15 až 20, teplotou skvapnutia 76 až 81 C a hustotou pri 20 C 1,01 až 1,03 g.m...

Transformačný snímač uhlovej polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256708

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kočiš Štefan, Čierny Jozef, Sarka Karol

MPK: H01F 21/04

Značky: polohy, transformačný, snímač, uhlovej

Text:

...nakreslené i šípky znázorñujúce smery prúdu v prepojoch pri uvedenom smere prúdu v privodoch od vstupnej svorky 4. Prepoje sa môžu realizovať napríklad prekovením dier.Podobne je k sekundárnemu jadru 2 elektricky izolovane pripevnené sekundárne plošné vinutie 9, ktoré je vyvedené .na výstupné svorky 10, 11. Sekundárne plošné vinutie 9 je zhotovené ako dvojstranné plošné vinutie podobne ako primárne plošné vi.nutie 3. Primárne jadro 1...

Zariadenie na tepelné delenie železobetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256707

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sečkár Pavol

MPK: B28B 11/14

Značky: delenie, zariadenie, tepelně, železobetónu

Text:

...na posuvovej rúrke.Hlavnou výhodou zariadenia podľa vynalezu je, že sa dosiahne vysoká produktivita práce pri nižšej hladine hluku, čím sa dosiahne úspora pracovných sil a zlepší sa hygiena práce. Navyše práca so zariadením podľa vynálezu je nenáročná na fyzickú silu obsluhy.Na priloženom výkrese je znázornený vschematickom náryse príklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu.Zariadenie podľa vynalezu, ako je znázornené na výkrese, pozostáva...

Elektronický obvod pre kontrolu funkcie riadiaceho systému tkáčských krosien

Načítavanie...

Číslo patentu: 256706

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klčo Jarolim, Balko Ivan, Mišáni Ján, Ješenko Alexander, Fiala Jiří, Kalus Štefan

MPK: D03D 51/44

Značky: systému, obvod, kontrolu, elektronický, tkáčských, funkcie, riadiaceho, krosien

Text:

...pripája napájacie napätie k obvodom spojky krosien je rozopnute a výstup 94 logického obvodu.30 ovládlajúci cez signálový výstup 113 svetelnú signalizáciu má úroveň L. .Pri spusteni krosien do režimu TKANIE riadiaci systém nastaví na signálovom vstu pe 111 úroveň H signál BLOKOVANIE), tak- ąže tranzistor 100 zopne a relé 101 pripojí napájacie napätie k obvodom spojky. Táto úroveň H na vstupe 61 hradla B 0 neovplyvní úroveň H jeho výstupu 64,...

Spôsob separacie F(ab)2 fragmentu od fragmentov F ab, F c, Fc získaných štiepením krvného gama-globulínu pepsínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256705

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štěpánek Ivan, Štěpánek Josef

MPK: C12P 21/06

Značky: gama-globulínu, fragmentov, spôsob, krvného, štiepením, fragmentu, pepsínom, separácie, získaných, f(ab)2

Text:

...gélovou filtráciou, dialýzou, ultríaliltráciou .alebo diafiltráciou pomocou elüclo alebo narieçlovani-a s destilovaanou vodou alebo s vodným roztokom chloridu sodného o koncentrácii maximálne do 30 gramov na liter, s optimom 3,0 až 9,0 na liter, o teplote 0 °C až 6 C s hodnotou pH v rozmedzí 4,0 až 9,0. Purifikovaný roztok Fab 2 sa po oddelení pepsínu a fragmentov s nižšou sedimentačnou konštantott do molekulárnej hmotnosti 80 000...

Spôsob predlženia skladovatelnosti násadových vajec blokovaním pórov ich škrupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256704

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sečkár Peter, Malík Vladimír, Sečkárová Kristína

MPK: A01N 1/02

Značky: spôsob, skladovateľnosti, škrupiny, vajec, blokovaním, predĺženia, násadových, pórov

Text:

...nízky. Dlhšie skladovatelnost násadových vajec s vyššou účinnosťou na zachovanie ich biologickej hodnoty ako uvedenými spôsobmi sa dosahuje podľa vynálezu hlokuovaním pórov v zóne tupého polu ich škrupiny, čím sa podstatne znížia oxidačné procesy vovajci, a to obmedzením výdaje plynov pre dovšetkým oxidu uhličitého z vajce.Blokáda pörov škrupiny vajce sa uskutoční nanesením súvislej tenkej vrstvy rýchlo schnúcej emuizie 10 ľ/o-ného roztoku...

Zariadenie na meranie rozmerov telies vyžarujúcich neutrónové a gama žiarenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256703

Dátum: 15.04.1988

Autori: Baček Miroslav, Primus Emil, Petényi Vincent, Valo Jozef, Jamrich Jozef, Katrlik Jaroslav

MPK: G01B 15/04

Značky: rozmerov, vyžarujúcich, žiarenie, telies, meranie, neutrónové, zariadenie

Text:

...kulisania úrovne pozadia sú problémy so stanovenim rozmeru objektu.Vyššie uvedené nevýhody sú odstránené zariadením na meranie rozmerov telies vyžarujúcich neutrónové a gama žiarenie podla vynálezu, ktoréhlo podstatou je, že tieniaci blok s kolinračnou štrbinou, v ktorom je vložený gama detektor je spojený s neutróuovým detektorom, ktorý je vložený v polyetylénoviom bloku tvoriacom spolu s kad 4miovým blokom tienenie pre neutrónový...

Spôsob výroby mikrobiálne nezávadných anorganických komponentov pre prípravu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 256702

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gireth Róbert, Thinschmidt Gabriel, Letz Štefan

MPK: A61K 33/00

Značky: přípravu, anorganických, mikrobiálně, komponentov, spôsob, liečiv, nezávadných, výroby

Text:

...kryštálov Na 2 HPO 4 . 12 1-120 a malečného roztoku. Celkový objem vzniklej suspenzie je asi 1 000 litrovt Do ochladeného reaktora sa pridá 3,3 litra 32 0/0 hmot. vodného roztoku peroxidu vodíka farmaceutického a nechá sa pôsobiť po dobu 30 minút za stáleho miešania. Pred započ-atím separovanie roztoku od kryštálov sa odstredivka premyje 10 litraml 1- až 3 -néhiD hmot. vodného roztoku peroxidu vodika a nechá sa volne odstredit. Do takto...

Laboratórne zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov pri dynamickom zaťažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256701

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kováč Ivan, Kročko Vladimír

MPK: G01N 3/56

Značky: zariadenie, zatažení, laboratórne, dynamickom, opotrebenia, skúšanie, materiálov

Text:

...je -opatrená termo-článkom pre meranie teploty.Hlavné výhody zariadenia na skúšanie opotrebenia materiálov pri dynamickom zaťažení spočívajú v tom, že toto zariadenie má veľký rozsah rozmerov použitých vzoriek, konštrukčne je velmi jednoduché a umožňuje pomocou vaš-ky vyvodzovat dynamické zaťaženie vzoriek.Na obr. je naznačený V reze príklad prevedenia danej sústavy.Zariadenie na skúšanie opotrebenia pri.dynamickom zaťažení je tvorené trecim...

Zařízení pro vyvažování vnějších dveří nakládky velkokapacitního pracího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256700

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mrnůštík Josef

MPK: D06F 37/10

Značky: zařízení, vyvažování, nakládky, vnějších, velkokapacitního, dveří, stroje, pracího

Text:

...pružinou se dosahuje lineárního přiřazení síly tvarové kompenzační pružiny k tíze pohybujících se hmot po určené dráze a to připevněním jednohozávěrného konce kompenzační pružiny na pevném čepu na čele vnějšího bubnu a druhého závěrného konce na čep otočného ramene, ke kterému je přiřamam soustava původních pák a táhel, určených k manipulaci vnějších dveří nakládky po určené dráze. Tvarová kompenzační pružina je upevněna po obou...

Spôsob a zariadenie na hodnotenie biomechanických vlastnostní závesného aparátu zubov na živom objekte

Načítavanie...

Číslo patentu: 256699

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chromý Milan, Kubiš Miroslav

MPK: A61C 5/00

Značky: objekte, zariadenie, aparátu, živom, biomechanických, hodnotenie, spôsob, vlastnostní, zubov, závěsného

Text:

...o stavu paradontu. K hodnocení biomeohanických vlastností závěsného aparátu zubu Ve směru jeho přirozeného funkčního zatížení odpovídá i stavební struktura jednotlivých tkání a tím i maximální odolnost tkání, at už je podmíněna vnějšími či vnitřními faktory. Další výhody zařízení podle vnyálezu spočívají v dosažení podstatné vyšší přesností vyhodnocování, V možnosti použití jediného zařízení pro současné měření a grafické zaznamenávání...

Zařízení pro nanášení útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256698

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mikulecký Karel, Augusta František, Lanta Jiří, Lindenthal Antonín, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: zařízení, útku, nanášení

Text:

...a foukací trysku ll uspořádány dva pevne vodiče,které jsou dle potřeby dále označovány jako první pevný vodič lâa a druhý pevný vodič lâb,sloužící k vedení útku 2 spojujícího předlohový návin lg s útkovým zanašečem l napříč v ose působení foukací trysky ll. Dále je zde bočně otevřený usměrñovací kanál lg pro usměrnění volného konce ga neseného vzduchovým proudem do žádaného směru a za místem g spojování je pak uspořádána sací hubice ll pro...

Rehabilitační trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: 256697

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novotný Petr

MPK: A61H 1/00, A63B 23/04

Značky: trenažér, rehabilitační

Text:

...provádět rozhýbání nohou v horizontální poloze, to je vleže. Vhodným sklopením a nastavením pedálů lze docílit libovolný úhel při pohybu kyčelního kloubu. Je možné nastavit rozsah úhlů potřebných pro optimální oblast rehabilitace. Nastavení zátěže pomocí brzdy napomáha k většímu účinku zařízení.Na připojeném výkresu je znázorněn príklad provedení rehabilitačního trenažéru pro opti~ mální rozhýbání kyčelního kloubu vleže podle vynálezu, kde...

Stavebnicové upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256696

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skoupý Ferdinand, Michlovský René

MPK: B23Q 3/06

Značky: stavebnicové, zařízení, upínací

Text:

...pevné středici čepy ll a soustava vyměnitelných dostavovacích upínacích čepů ll, jejichž vnitřní konce jsou ve styku s klínovými plochami lá pístnic ll pístů lg hydraulických dostavovacích válcü Q, které jsou napojeny kanály lg na nezakreslený společný zdroj tlakového média. Délka pevných polohovacích čepů ll i dostavovacích upínacích čepů ll je různá a závisí na vnějším průměru upínaných obrobků gg. Dostavovací upínací čepy ll mají držák...

Galvanické oddělení jednosloupkových vinutí při sériové výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256695

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H01F 5/06

Značky: jednosloupkových, oddělení, vinutí, výrobe, galvanické, sériové

Text:

...ponechat mezera pro zajištění minimálně přípustných povrchových vzdáleností. Tento způsob také snižuje využitelný prostor pro vinutí. Také kvalita a spolehlivost galvanickěho oddělení může být snížena i malým ochýlením od technologického postupu při výrobě, nebot oddělení vinutí je závislé na uložení vrstev, na způsobu prokládání a na provedení vývodü.Uvedené nedostatky odstraňuje galvanické oddělení jednosloupkových vinutí při seriové výrobě...

Způsob přípravy jednostupňové fenolformaldehydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256694

Dátum: 15.04.1988

Autor: Langr Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: jednostupňově, způsob, pryskyřice, fenolformaldehydové, přípravy

Text:

...a splňuje tak současné ekologické nároky na čistotu ovzduší a odpadníoh vod. Nízky obsah dimetylenéterových vazeh podmiñuje nízký obsah odštěpitelného formaldehydu v průběhu tvrzení. Dostatečně nízká viskozita je základní podmínkou pro snadný průběh impregnace. Nízká reaktivita daná malým počtem reaktivních metylolových skupin má za následek tvorbu rezitové struktury s nízkou hustotou zesítěni, udělující impreqnovanému výrobku...

Způsob ochrany dlouhého důlního díla protiprůtržovou trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 256693

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šmíd Miroslav, Stejskal Jan, Neumann Pavel, Ramík Milan, Nadvorník Pavel

MPK: E21F 5/00

Značky: způsob, důlního, dlouhého, protiprůtržovou, trhací, díla, ochrany, prací

Text:

...vý vinu uhlené sloje.Domlnantní částí profilu uhelné sloje nebo jejího zbytku je celý profil uhelné sloje nebo jejího zbytku. V případě tektoniokého porušení profilu na čelbě, kdy je prifil rozčleněn do několika částí, je dominantní vždy největší část profilu uhlené sloje nebo jejího zbytku.Dosahovou zónou je oblast po obou stranách profilu uhelné sloje na čelbě dlouhého důlního díla, v níž exploze náloží zajistí ještě potřebný účinek...

Způsob odstraňování komplexně vázaných iontů těžkých kovů z roztoků, zejména z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 256692

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fuka Tomáš, Franče Pavel

MPK: C02F 1/62

Značky: zejména, kovů, iontů, odstraňování, odpadních, těžkých, komplexne, vázaných, způsob, roztoku

Text:

...při konečném vypouštění odpadních vod.Vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména V tom, že tímto způsobem lze poměrně snadno snížení koncentrace těžkých kovů V odpadních vodách pod 0,3 mg.11, přičemž postup není technologicky náročný a ekonomicky je značné výhodný.vynález jedá 1 e vysvětlen na příkladech jeho možného konkrétního provedení.Bylo zpracováno celkem 2 m 3 odpadní vody z výroby plošných spojů obsahující 200 mg.11 Cu a 300 mg.l~ 1...

Způsob výroby fosforylovaných monoacylglycerolů a diacylglycerolů mastných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256691

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stříbrnský Vladimír, Kondelík Petr, Hrdina Pavel, Sedláček Jiří, Ranný Mojmír, Souček Jiří

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: kyselin, způsob, diacylglycerolů, monoacylglycerolů, mastných, fosforylovaných, výroby

Text:

...olejůjak přirozené tuky a oleje, tak i modifikované hydroganací, případně frakcionované molekulární destilací.Příkladem vhodného složení je např. směs získaná glycerolýzou řepkovéh oleje obsahující 45 až 55 hmot. díacylglycerolů, 15 až 25 2 hmot. monoacylglyoerolů, 0,5 až 1,0 hmot. volných mastných kyselín, maximálně 1 E hmot. volného glycerolu a zbytek do 100 hmot. triacylglycerolu. Další potenciálni surovinou je zbytek po...

Způsob výroby homogenní směsi fosfatidových a bis(diacylglycerol) fosforečných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256690

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tůma Jan, Sedláček Jiří, Trnkalová Ema, Ranný Mojmír, Souček Jiří, Zamykal Jaroslav

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: směsi, homogenní, způsob, výroby, fosforečných, bis(diacylglycerol, kyselin, fosfatidových

Text:

...nasycených kyselín, např. diacylglyoerol z hydrogenovaného loje nebo z hydrogenovaných rastlinných olejů a v druhém kroku se připouští derivát nenasycených kyselín, jako je diaoylglycerol z řepkového oleje. Vyrobené kyselé produkty lze před finalizací běžným způsobem neutralizovat, např. plynným amoniakem,hydroxidem sodným, draselným, vápenatým, triethanolaminem a jinými bázemi.Jak je vidět z následujících příkladů, které rozsah vynálezu...

Způsob výroby vápenatých solí kyselých fosfolipidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256689

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stříbrnský Vladimír, Bláhová Markéta, Zamykal Jaroslav, Souček Jiří, Sedláček Jiří, Trnkalová Ema, Ranný Mojmír

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: výroby, vápenatých, kyselých, fosfolipidů, solí, způsob

Text:

...kyselin v molárnim poměru 31 až 201 a zahřátém na 60 až 90 °C posuąmě přidává 20 až 60 (hmot.) suspgnze hydroxidu vápenatéhov triacylglycerolech mastných kyselín s 10 až 24 atomy uhliku v řetězci, o teplotě 50 až80 °C takovou rychlostí, aby teplota reagujíci směsi nepřekročila 100 °C po přidání celkové» ho množství suspenze potřebné pro neutralizaci se pak směs michá při 70 až 95 °c do neutrální reakce. Běžně vyráběné...

Způsob izolace polymerů typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 256688

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rosík Ladislav, Pavlíček Jiří, Švarc Josef, Konečný Dušan, Konečná Věra, Očenášek Vojen

MPK: C08F 6/22

Značky: polymerů, způsob, izolace, pryskyřic

Text:

...RSCH 2 CH 2 CO 2 M ve vodě, roste vískozita vodných roztoků při stejné koncentraci a klesá těkavost odpovídajících karboxylových kyselín při zpracovatelských podmínkách. Pro většinu aplikací v technické praxi je z uvedených důvodů nejvhodnější počet C-atomů ve skupině R V rozmezí 8 až 16.V závislosti na způsobu izolace pryskyřice z disperze se mění forma-původně dávkovanésoli karboxylové kyseliny pokud se provede izolace za...